7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Cevapları 4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum

4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı
Günümüzde bilgiyi depolama araçlarını düşünerek gelecekte ne tür araçlar kullanabileceğimiz konusunda tahminlerde bulununuz.
 • Cevap: Bilgiyi depolama araçları olarak flash diskleri, Harici harddiskleri, Disketleri, CD ve DVD’leri kullanıyoruz. Gelecek ise bir muamma olmakla birlikte belkide bu depolama araçlarının yaptığı işi sadece küçücük bir alet yapacak ve binlerce terabaytlık bilgi küçücük bir cihazın içinde olacak.
Yazının icadı insanların hayatında ne gibi değişiklikler meydana getirmiş olabilir? Düşüncelerinizi yazınız.
 • Cevap: Yazının bulunması ile insanlık büyük bir gelişim ve ilerleme kaydetmiştir. Çünkü yazının buluşması  ilim ve fennin ilerlemesini sağlamış, insanlığa büyük katkılar sağlamıştır. insanlar geçmişte yaşanmış insanların hayatı hakkında , gelenek ve görenekleri hakkında , kültürü hakkında bilgi edinmiştir . Geçmişteki bilim insanlarının yazdığı eserler günümüze kadar gelebilmiş ve insanlar  istediği her anda bu kitaplara ulaşabilme fırsatı yakalamıştır. Yazının bulunması ile iletişim daha da güçlenmiştir
Sümerler tarafından gerçekleştirilen yazının icadı tarihin başlangıcı olarak kabul edilir. Sizce bunun sebepleri neler olabilir? Yazınız.
 • Cevap: Yazının bulunması tarihçiler tarafından  tarihin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni ise  yazının icat edilmesinden sonraki  yıllardaki bilgilere ulaşma daha kolay ve daha hızlı olmuştur. Çünkü yazının bulunması ile bilgiler kayıt altına alınmıştır. Yani geçmiş hakkında   insanlar daha  fazla bilgiler öğrenmeye başlamıştır
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı
Bilgiyi kaydetmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda verilmiştir. Bu araçların sağladığı kolaylıkları ve kullanımında karşılaşılan sorunları aşağıdaki boşluklara yazınız.
 • Cevap:
Kil tabletler
 • Sağladığı Faydalar: Bilgi kalıcı hâle geldi.
 • Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar: Taşınması ve saklanması zordur.
Papirüs
 • Sağladığı Faydalar: Resim yapmak için de kullanıldığı için insanlar duygularını daha iyi bir şekilde ifade etmiştir.
 • Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar:  Çabuk kırılması
Parşömen
 • Sağladığı Faydalar: Uzun ömürlü olduğu için bilgi güvenli bir şekilde saklanıyordu.
 • Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar: Pahalı olması açısından teminindeki zorluk.
Kâğıt
 • Sağladığı Faydalar: Bilgi çok hızlı bir şekilde yayıldı.
 • Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar: Saklanmasının ve dayanırlılığının az olması.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı
Bütün bilgilerin sadece dijital ortamda saklanmasını doğru buluyor musunuz? Tartışınız.
 • Cevap: Bütün bilgilerin sadece dijital ortamda saklanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü, dijital ortamda bulunan bilgiler kötü niyetli insanlar tarafından yok edilebilir. Bu nedenle bilgilerin, hem dijital ortamda hem de yazılı kaynaklarda saklanması gerektiğini düşünüyorum.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı
Bilimsel araştırma yapan Ahmet Bey uzun süren çalışmasını tamamlayıp yayına hazırladığı sırada bu çalışmasının yayınlandığını görmüştür. Bunun nasıl olabileceğini araştırdığında bilgisayarına yüklenen casus programlar nedeniyle bilimsel çalışmalarının başkalarının eline geçtiğini anlamıştır. (Kitap için yazarlar tarafından hazırlanmıştır.)
Siz ya da çevrenizden birisi bilgi güvenliği konusunda herhangi bir problem yaşadı mı? Bu konuda herhangi bir habere rastladınız mı? Kısaca yazınız.
 • Cevap: Bir gün okuldan gelmiştim. Bilgisayarımı açtığımda ne facebook hesabıma ne de gmail hesabıma giremiyordum. Mail hesabıma telefon numaramı eklediğim için şifremi unuttum kısmından yeni şifre isteyerek cep telefonuma gelen mesaj sayesinde gmail hesabıma girebildim. Bir  de ne göreyim facebook hesabıma ve gmail hesabıma birileri girmiş. Facebook şifrelerimi vs değiştirmiş hesabımdan benim adıma paylaşımlar yapmış. Mühendis bir abime oalyı anlattım ve bilgisayarımı inceledi. İncelemeler sonunda bilgisayarımdan keylogger çıktı. İndirdiğim programlardan biri virüs içeriyormuş ve ben bunun farkına varamadım. Böylece tüm klayyeden girdiğim şifreler bu virus ile hacker lara gidiyormuş.
Dijital ortamda sakladığımız kişisel bilgilerimizin güvenliği konusunda yaşanan sıkıntının sebepleri neler olabilir? Yazınız.
 • Cevap: Gelişen teknoloji ve yaygınlaşan internet kullanımı nedeniyle dijital ortamda saklanılan bilgilerin güvenliği de farklı sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Dijital ortamda sakladığımız kişisel bilgilerimizin güvenliği konusunda yaşanan sorunların sebepleri arasında bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması söz konusu olmaktadır.
Bilgi güvenliği açısından yapmamız gerekenler nelerdir? Yazınız.
 • Cevap: Kişisel bilgilerimizi paylaşırken dikkatli olmalıyız, şifrelerimiz herkesin kolayca tahmin edeceği şifreler olmamalı, güvenli olmayan siteleri ziyaret etmemeliyiz.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı
Aşağıda verilmiş olan diyagramı örneklerde olduğu gibi doldurunuz.
Cevap:
 • Kullanım alanları: Anlaşamalar ve yazışmalar, haberleşme, eğitim, bilim, tıp, teknoloji.
 • Çeşitleri: Sümer çivi yazısı, Hiyeroglif, Fenike yazısı.
 • Katkıda bulunan toplumlar: Sümerler, Mısırlılar, Yunanlılar.
 • Depolama ve aktarma araçları: Kil tabletler, Papirüs, Parşömen, Kağıt.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 1 Cevabı
Günümüz medeniyetinin oluşmasına katkısı olan Türk-İslam bilim insanlarından bildiklerinizi söyleyiniz.
Cevap:
 • Harezmî, Matematik alanındaki çalışmaları cebirin temelini oluşturmuştur.
 • Nasiruddin-i Tusi“Kesenler Teoremi” adlı eseriyle Trigono­metrik çalışmalara yer vermiştir. Kenar açı bağıntısını bulmuştur.
 • Ömer Hayyam, cebir konusunda üçüncü derece denklemlerin çözümüne katkıda bulunmuştur. Celali takvim adıyla bilinen tak­vimi hazırlamıştır.
 • Cahit Arf: (1910-1997),Kendi adıyla bilinen matematik kuramları ile dünya çapında tanınır.
 • İbn-i Sinatıp alanının yanında felsefe, astronomi, matematik, fizik, kimya gibi alanlarda da ça­lışmalar yapmıştır. “Kanun” adlı eserinde hekimlik, ilaçlar, cerrahi yöntemler hakkında bilgi verir Onun bu eseri Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmakta­dır.
 • Farabi, “Boşluk Üzerine” adlı yazmış olduğu eserinde doğa­da boşluğu kabul etmez. Aristo fiziğinin yetersiz olduğunu orta­ya koymuştur.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı
Yukarıdaki bilim adamlarından en çok hangisinin hayatı sizi etkiledi? Hangisini örnek almak isterdiniz? Niçin?
 • Cevap: En çok Farabi’nin hayatı beni etkiledi. Pek çok alanda çalışmalar yapmıştır.  Ben de onun gibi matematik ve fizik alanında çalışmalar yapmak isterim.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı
Aşağıda verilen bilim insanlarını ve çalışma alanlarını örnekteki gibi işaretleyiniz. (Bir satırda birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)
 • Cevap: Astronomi – Matematik –  Coğrafya –  Tıp –  Felsefe –  Mühendislik – Müzik – Tarih
Bilim insanlarından bazılarının birden çok alanda çalışma yapmasını yorumlayınız.
 • Cevap: Türk-İslam bilim insanlarının yaşadıkları dönemde birden çok alanda çalışma yapması o dönemde pozitif bilimler alanında yapılan çalışmaların az olmasından dolayıdır.
Günümüzde bir bilim insanının belirli bir bilim dalında uzmanlaşmasına “ihtisaslaşma” denir. İleride hangi alan veya alanlarda ihtisaslaşmak istersiniz? Nedenini açıklayınız.
 • Cevap: İhtisaslaşma herhangi bir konuda uzmanlaşma anlamına gelir. Ben ise tıp alanında uzmanlaşarak iyi bir doktor olmak istiyorum. İnsanların acılarını dindirmek ve hastalıklarına şifa bulmak istiyorum.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı
Teknolojik buluşların ortaya çıkmasında insanların ihtiyaçlarının rolleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız.
 • Cevap: Geçmişte özellikle ulaşım ihtiyacının insanların sorunları arasında yer alması tekerleğin icadı ve at arabasının bulunmasıyla şekillenmiştir. İletişim ihtiyacı da elektriğin keşfedilmesiyle birlikte yapılan çalışmalar bakımından hızlanmıştır. Böylece telefon ortaya çıkmıştır. Eğitim  ihtiyacının olması ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi için de yazı ve yazı araçları bulunmuştur. İhtiyaçlar ne kadar artarsa teknoloji de o kadar fazla ilerler ve gelişir.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı
Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması Avrupa’daki düşünce özgürlüğünün gelişmesini nasıl etkilemiş olabilir?
 • Cevap: Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması Avrupa’daki düşünce özgürlüğünün gelişmesinde etkisi olmuştur. Kilisenin bağnaz tutumunun önüne geçilerek bilime ve akla önem verilmiştir.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı
Gelecekte kullanılabilecek enerji kaynakları neler olabilir? Araştırarak sınıfta Sizde paylaşınız.
 • CevapFüzyon Enerjisi; Füzyon enerji bazıları için sadece haylden ibaretti. Ama bilim adamları füzyon enerji alanında az da olsa bir ilerleme kaydetmeyi başardı. ITER (Uluslararası Termonükleer Reaktör) şuanda Fransa’da inşaa edilmektedir. Bu reaktör günümüzdeki en karmaşık bilimsel ve mühendislik projelerinden birisidir. Füzyon enerjisi geleceğin enerji kaynakları arasında en önemlilerinden birisi olacak ve gerçeğe dönüşecek.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı
Günümüzde nano malzemeler ile üretilmiş çok sayıda ürün kullanılmaktadır. Kullandığınız veya çevrenizde kullanılan nanoteknoloji ürünleri ile ilgili bir araştırma yapıp isimlerini aşağıya yazınız.
 • Cevap: Nano kelimesi Yunanca nannos kelimesinden gelir ve “küçük yaşlı adam veya cüce” demektir. Günümüzde nano, teknik bir ölçü birimi olarak kullanılır ve herhangi bir birimin milyarda biri anlamını taşır. Şu an kullandığımız cep telefonları ve bilgisayardaki pek çok parça nanoteknoloji ürünlerine örnek gösterilebilir.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı
Gelecekte teknolojik anlamda ne gibi çalışmalar yapılabilir? Bilim insanı olduğunuzu hayal ediniz. Yapabileceğiniz çalışmaları ve hangi amaçla yapacağınızı açıklayarak yazınız.
 • Cevap: Gelecekte teknolojik anlamda pek çok çalışma yapılabilir. Gelecekte en büyük sorunlardan biri olacak olan kullanılabilir su kaynakları da, bu teknoloji ile kendisini yenileyebilecektir. Belki de yakın bir tarihte insan vücudunda çalışabilecek biyolojik ve farmokolojik bilgisayarlar bu şekilde üretilebilir. Nanoteknoloji için, çağımızın anahtar teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı
Ders çalıştığınız sırada bulunduğunuz ortamın nasıl olmasını, çevrenizdekilerin size nasıl davranmasını isterdiniz?
 • Cevap: Ders çalıştığım sırada bulunduğum ortamın temiz ve düzenli olmasını isterim. Bunun yanında ortamda ses yapılmamasını, televizyon gibi teknolojik araçların açık olmamasını, ortamda bulunanların dikkatimi dağıtacak davranışlarda bulunmamalarını ve bana yardımcı olmalarını isterdim.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı
Skolastik düşünce ve pozitif düşüncenin bilim anlayışındaki farklılıkları söyleyiniz.
 • Cevap:Orta Çağ Avrupa dünyasında dini değerlerin tutuculukla takip edilmesi ve din tekelinin oluşması bilime karşı bir ön yargının oluşmasına neden olmuştur. Skolastik düşünce de kilise temelli bir düşünce olarak dini yargıların insanların kendi değerlerine göre biçimlendirmesi anlamına gelmektedir.Pozitif düşünce ise bilimsel düşünce olarak ortaya çıkmaktadır. Bilime dayalı araştırmaların ve incelemelerin yapılması pozitif düşünce ile ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan skolastik düşünce tutucu ve bağnaz bir düşünce olarak yaşanırken pozitif düşüncenin yaşanması daha bilimsel ve araştırma ile gözleme dayalı bir düşünce olarak ortaya konmuştur. Böylece skolastik düşünce ile pozitif düşünce birbirinden ayrılmıştır.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı
Yukarıda verilen düşünce ve ifade özgürlüklerimizi koruyan maddelerden doğan haklarımızdan yaşantımızın hangi alanlarında yararlanırız? Yazınız.
Cevap:
 • Düşünce ve Kanaat Hürriyeti sayesinde düşüncelerimizi hayatımızın her alanında açıklamaya zorlanmayız ve düşüncelerimizden dolayı kınanmayız. Sınıfta hiç kimse düşüncelerimizden dolayı bizi kınayamaz.
 • İfade Hürriyeti sayesinde düşüncelerimizi özgür bir şekilde ifade edebiliriz. Ders esnasında düşüncelerimizi özgürce söyleyebiliriz.
 • Bilim ve Sanat Hürriyeti sayesinde bilimsel ve sanatsal faaliyetler yapıp araştırabiliriz. Mesela insanlığa yararlı olacak bilimsel araştırma yapıp bunu özgürce yayabilirim.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı
Aşağıda verilen cümlelerden bilimsel çalışmalara destek veren ifadeleri örnekte olduğu gibi işaretleyiniz. (✓)
 • Cevap:
İcat çıkarma başımıza! ()
Bu ne işe yarar ki? ()
Başka düşüncelerin de var mı? (✓)
Daha önce denendi bu. ()
Farklı bir yöntem izlemişsin. (✓)
Daha fazla nasıl geliştirebiliriz? (✓)
Çok tutar bu. (✓)
Çok masraflı olur. ()
 • Galileo, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu keşfetmesine rağmen cezalandırılmış ve bu düşüncesinden vazgeçmesi istenmiştir.
 • İyon Medeniyeti’nde insanlara sağlanan özgür düşünce ortamı bilimsel gelişmelerin ve yeni buluşların önünü açmıştır.
 • Orta Çağ Avrupasında skolastik düşüncenin etkisiyle özgür düşünce yasaklanmış bunun sonucunda bilimsel çalışmalar azalmıştır.
 • Orta Çağ’da İslam coğrafyasında yeni fikirler, bilimsel çalışmalar büyük ilgi ve destek görmüştür. Günümüze ışık tutan birçok bilim insanı yetişmiştir.
Yukarıda özgür düşünce alanında meydana gelen gelişmelerden bazıları verilmiştir. Çeşitli dönemlerde olumlu gelişmeler yaşanmasaydı bugün yaşamımızda ne gibi değişimler olurdu? Yazınız.
 • Cevap: Eğer olumlu gelişmeler yaşanmasaydı insanlık tıp, matematik, astronomi, fizik, tarih ve coğrafya alanlarından çok geride kalacaktı. Hayatımızı kolaylaştıran pek çok şey bugün olmazdı. Hayatımız bugünkü gibi güzel ve rahat olmayabilirdi.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
 • Cevap: 1.Y 2.D 3.D 4.Y 5.D
(Y) 1. Fenikeliler tarafından icat edilen çivi yazısı tarihte bilinen ilk yazı örneğidir.
(D) 2. Newton’dan 500 yıl önce “her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç olduğunu” söyleyen bilim insanımız Hazini’dir.
(D) 3. Günümüzde kullanılan makinelerin temeli buhar gücünün makinelerde kullanılmasına dayanmaktadır.
(Y) 4. Orta Çağ’da bilimsel çalışmalar Avrupa’daki din adamları tarafından desteklenmiştir.
(D) 5. Günümüzde bilgiyi depolama araçları gittikçe küçülmekte ve kâğıda olan ihtiyaç azalmaktadır.
Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
(Sümer, papirüs, Endülüs, matbaa, mum tablet, parşömen, pusula, Iyonya)
 • Cevap: 1.parşömen 2. papirüs 3.Endülüs 4.İyonya 5.matbaa
1. Anadolu’da kurulan Bergama Krallığı……..parşömen………kâğıdını icat etmiştir.
2. ……..papirüs…………..kullanılması ve taşınması zor olan kil tabletlerin yerini almıştır.
3. Orta Çağ’da skolastik düşüncenin etkisindeki Avrupa, İspanya’da kurulan…Endülüs…. Medeniyeti’nin bilimsel çalışmalarından faydalanarak ilerlemiştir.
4. Deniz ticareti ile yeni bilgilere ulaşan……İyonya……………özgür düşüncenin de katkısıyla bilimsel gelişmeler yaşanmıştır.
5. İnsanların bilgiye kolayca ulaşmasında ………matbaa…………. icadının büyük katkısı olmuştur.
 • Cevap:
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?
A) Parşömenin icat edilmesi C) Kil tablet kullanılması B) Papirüsün icat edilmesi D) Tekerleğin icadı
 • Cevap: D
2. Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve İbn Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
B) İslam dünyasında bilimsel gelişmeler desteklenmiştir.
C) İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
D) Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin sayesindedir.
 • Cevap: D
3. -Matbaanın icadı -Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi
-Buhar makinesinin icadı -Kütle çekim kanunun keşfedilmesi Yukarıda XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin bazıları verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerle doğrudan ilişkili değildir?
A) Üretim teknolojisi gelişmiş ve seri üretime geçilmiştir.
B) İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
C) Dünyada savaşlar azalmıştır.
D) Uzaya giden araçların yakıt tasarrufu yapması sağlanmıştır.
 • Cevap: C
4. Orta Çağ’da yaşayan bir bilim insanı olsaydınız bilimsel çalışmalar yapmak için aşağıdaki merkezlerden hangisini tercih etmezdiniz?
A) Semerkant B) Roma C) Endülüs D) Buhara
 • Cevap: B
5. I- Fenike Alfabesi II- Çivi Yazısı III- Hiyeroglif Yazı IV- Latin Alfabesi
Yukarıdaki gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız.
A) I-III-IV-II B) II-I-III-IV C) II-III-I-IV D) I-II-III-IV
 • Cevap: C
Aşağıdaki sorunun cevabını verilen boşluğa yazınız.
İslamiyet ile bilimsel çalışmalar “Altın Çağ”ını yaşamaya başlamıştır. İslam coğrafyasında bilimin gelişmesinde İslam dininin ilim öğrenmeye ve özgür düşünceye verdiği destek önemli rol oynamıştır. İslam Devletlerinde bilim insanları devlet başkanları tarafından desteklenmiştir. Saraylarında bilimsel çalışmalar yapan bilim adamlarının fazlalığı ve saray kütüphanelerinin zenginliği yöneticiler için bir gurur kaynağı olmuştur. Bilimsel gelişmelere bir diğer katkı da İslam ülkelerinin çeşitli bölgelerine yayılan çok sayıdaki eğitim kurumudur.
Metne göre İslam coğrafyasında bilimsel gelişmeleri etkileyen faktörler nelerdir? Yazınız.
 • Cevap:  slam dininin ilim öğrenmeye ve özgür düşünceye verdiği destek. İslam Devletlerinde devlet adamlarının verdiği destek sayesinde saraylarda yapılan bilimsel çalışmalar İslam coğrafyasında bilimsel gelişmeleri olumlu yönde etkilemiştir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...