7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Cevapları 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim

5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim7. Sınıf 7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
 • Cevap:
D ) 1. Obezite her geçen gün artmakta ve beraberinde beslenmeye bağlı rahatsızlıkları ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle gelecekte daha çok diyetisyene ihtiyaç duyulacaktır.
D ) 2. Vakıflar sadece insanların değil aynı zamanda hayvanların da beslenme, tedavi, barınmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmuştur.
D ) 3. Güncel haber başlıklarına ve manşetlere cep telefonu, tablet ve bilgisayardan Genel Ağ aracılığıyla kolayca erişebiliriz.
Y ) 4. Üretim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde hava kirliliği ve çevre sorunları ortadan kalkmıştır.
Y ) 5. Artan nüfusa ve gittikçe azalan toprak miktarına bağlı olarak toprağın ekonomik değeri her geçen gün daha da azalmaktadır.
Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
(feodalite, dernek, Sanayi inkılabı, tarım, vakıf, sosyal medya uzmanı, nöropsikolog, tımar)
 • Cevap:
1. Strateji belirleme, etkili iletişim, hayat tecrübesi ve donanım konularında iyiyseniz ve sosyal medyayı çok iyi biliyorsanız başarılı bir……...SOSYAL MEDYA UZMANI.. …..olabilirsiniz.
2. …………vakıf… …..bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin
bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcama gayesiyle ortaya çıkmış kurumlardır.
3. Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde toprakların ve üstünde yaşayan köylülerin derebeyine yani
bir kişiye ait olduğunu kabul eden yönetim şekline…………….FEODALİTE..……………………..denir.
4. Anadolu uygarlıklarından Friglerin en önemli geçim kaynakları ………..TARIM. .. ve hayvancılıktır.
5. İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan ……..SANAYİ İNKILABI. …insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak ifade edilebilir.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 193 Cevabı
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Meslek seçimi bireyin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu süreçte en uygun olan mesleği seçebilmek için kendimize bazı sorular sormamız gerekir.
Aşağıdaki sorulardan hangisi doğru mesleği seçmemize yardımcı olamaz?
A) Hangi işi ve mesleği yapmaktan mutluluk duyarım?
B) Kişiliğime en uygun meslek hangisidir?
C) Ailem ve çevremdeki kişilerin istedikleri mesleği seçmeli miyim?
D) İlgi ve yeteneklerime hangi meslek en uygundur?
 • CevapA
2. Ahilik teşkilatı bulunduğu yerde mesleki eğitim vermek, pazarları kontrol etmek, mal ve ürünlerin kalitesini ve fiyatlarını belirlemek, savaş sırasında orduya yardım etmek gibi görevler üstlenmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Ahilik teşkilatının en önemli faaliyet alanı hangisidir?
A) Sosyal B) Askerî C) Siyasi D) Ekonomik
 • CevapD
3. Osmanlılarda vakıflar insanların doğumundan ölümüne kadar etkili olan ve hayatın bütün ihtiyaçlarını karşılayan sosyal yardımlaşma kurumlarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi vakıfların topluma hizmetleri arasında yer almaz?
A) İnsanlar arasında din, dil, ırk, düşünce farkı gözetmeden ihtiyaç sahiplerine yardım götürmüşler.
B) Hizmetleriyle toplumda hırsızlık, gasp, isyan hareketlerinin olmasının önüne geçmiştir.
C) Zengin fakir ayrımına, sınıf farklılığına, sosyal çatışmalara engel olmuştur.
D) Toplumda belli bir kesimin zengin bir hayat yaşamasını sağlamıştır.
 • CevapA
4. İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sanayi İnkılabı, insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak ifade edilebilir. 18. yüzyılda İngiltere’de dokuma sektöründe ortaya çıkan bu gelişme, kısa sürede başka alanlara yayılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından biri değildir?
A) Nüfusun kentlerde toplanmasına yol açmıştır.
B) Buharlı lokomotif, buharlı gemi gibi araçlarla insanlar uzak mesafeleri yakınlaştırmıştır.
C) Fabrikaların açılmasıyla üretilen ürün miktarı artmıştır.
D) Hammaddeye duyulan ihtiyaç azalmıştır.
 • CevapB
Aşağıdaki sorunun cevabını verilen boşluğa yazınız.
Kurulduğu dönemde fethettiği yerlerde derebeylik sistemi ile karşılaşan Osmanlı Devleti derebeylik yerine tımar sistemi uygulamıştır. Osmanlı padişahları fethedilen toprakların bir kısmının mülkiyetini devlete bırakmıştır. Devlete ait bu toprakların da işletme hakkını halka vermiştir.
Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki derebeylik yerine tımar sistemine geçerek hangi alanlarda gücünü arttırmayı amaçlamıştır? Yazınız.
 • CevapOsmanlı Devleti, derebeylik yerine tımar sistemini kurarak toprakların gelişmesini, ekonomik kalkınmanın sağlanmasını ve fetih politikalarında istihbaratın sağlanmasını amaçlamıştır.
Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı
Sizce geçmişten günümüze toprak niçin bu kadar çok önemlidir?
 • CevapToprak bütün canlılar olduğu gibi insan hayatında da çok önemli bir yere sahiptir. Toprağı önemsemek için toprakla uğraşan bir çiftçi olmak gerekmiyor. Şehirde yaşayan hiç toprak görmeyen bir kişi olsak bile hayatın en önemli unsuru topraktır. Market aldığımız gıdaların, toprak olmasa hiçbirinin alamaz beslenemezdik. Toprağın hayatımızda oynadığı en önemli rol, bize yaşamamız için gıda sağlamasıdır. Toprak bir ekosistemin parçası olarak, üzerinde yaşayan canlıları besler ve korur. Gözümüze toprak bütün dünyayı kaplayan çok büyük ve geniş görünse de, aslında toprak, gezegenimizi kaplayan, ince bir tabakadır. Bu tabakaya iyi bakmalı ve onu iyi korumalıyız.
Toprağın bize sağladığı faydaları örneklerde olduğu gibi yazınız.
1. Ham maddedir.
2. Tarım faaliyetinin kaynağıdır.
 • Cevap:
-Besin ihtiyacı karşılanır.
-Cesetler oraya gömülür.
-Üzerinde oturabileceğimiz yumuşak bir yer.
-Yağmur sularını emer.
-İçerisinde solucan gibi sürüngenler yaşayabilir.
-Bazı hayvanlar (ör. Su kaplumbağası), yumurtalarını toprağa gömerler
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı
Mete Han’ın kendine ait eşyaları vermeyi kabul etmesine rağmen vatan toprağını kesinlikle vermek istememesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Söyleyiniz.
 • CevapÇünkü kişisel eşyaların bir önemi yoktur asıl önemli olan vatandır gerisi teferruattır. Kişisel mal mülk gelir geçer ama vatan toprağı bir kez elden gitti mi bir daha geri gelmez. Bu yüzden vatan toprağından bir karış dahi olsa verilemez. 
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı
Sizce Friglerin tarımla ilgili bu kadar ağır cezalar koymalarının sebebi ne olabilir? Tartışınız.
 • Cevap: O zamanlarda saban ve öküz acayip değerliydi ve onlara verilen zarar insanların kolunun kesilmesi veya idam edilmesi ile sonuçlanıyordu. Tarıma verilen değerden dolayı da diyebiliriz.
Feodalite yönetiminde uygulanan toprak rejimini insan hakları açısından değerlendiriniz. Feodalite toprak sisteminin insan haklarının hangi ilkelerine aykırı olduğunu söyleyiniz.
 • Cevap:
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı
Tımar sisteminin faydaları nelerdir? Örnekte olduğu gibi sıralayınız.
1. Askerin ihtiyacını karşılamaktır.
 • Cevap:
 • 2. Feodalizm bir diğer adıyla derebeylik, Orta Çağ’da ortaya çıkan bir sistemdir. 
 • 3.Toprak egemenliğine dayalıdır. 
  4. gittikçe güçlenen derebeyler, bunu yönetim şekli haline getirmiştir
Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni hangi alanlarda olumsuz etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.
Cevap:
 • siyasi: – eyaletlerde devlet otoritesi zayıflamıştır.
 • -ülkede güvenliği koruma zayıflamıştır.
 • -celali isyanlar artmıştır.
 • ekonomik:
 • -tarım üretimi azalmış, halktan yeterince vergi alınamamıştır.
 • -üretim denetlenememiş, çiftçiler korunamamıştır
 • askeri:
 • -tımarlı sipahilerin sayısı azalmıştır.
 • -sekben denilen askerler alınmaya başlanmıştır. barış zamanında maaş alamadıkları için halktan araç almışlardır.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı
Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda adı geçen çiftlikleri açmasının sebeplerini tartışınız
 • CevapTürkiye İktisat Kongresi açılış konuşmasında siyasi hürriyetin ancak ekonomide güçlü olmakla sağlanabileceğini vurgulamıştır. Mustafa Kemal Atatürk saban–kılıç karşılaştırması yaparak ülke için hayati önem taşıyan sembolün saban olduğunu belirtmiştir. Bu bilgilerden hareketle Atatürk’ün ülke tarımı ve ekonomisinin gelişiminde örnek olması adına bu çiftlikleri açtığını söyleyebiliriz. 
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı
Günümüzde tarımı destekleyen çok sayıda kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların amaçlarını araştırarak örnekte olduğu gibi verilen boşluklara yazınız.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü: Bitki ve hayvan ürünlerini arttırmaya, ürünleri çeşitlendirmeye ve kaliteyi yükseltmeye çalışır.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri: Üreticilerin ürünlerini değerlendirmek ve fiyat düşüşlerine karşı üreticilerin zarar görmesini önlemek amacıyla destekleme yapar.
GAP İdaresi Başkanlığı: Ekonomik yapıyı geliştirerek GAP Bölgesi’ndeki gelir düzeyini yükseltmek ve böylece bu bölge ve diğer bölgeler arasındaki gelir farklılığını azaltmak amacıyla oluşturulmuştur. Bir diğer amacı kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırmaktır.
 • Cevap:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı:
 • Ülkemizde yetişen bitkisel ürünlerin geliştirilmesine yardım etmek
 • Ülkemizde üretilen hayvansal ürünlerin gelişimine yardım etmek
 • Tarım politikalarını belirleyip plan ve program hazırlamak
 • Tarım sektörünü geliştirmek ve daha iyi pazar olanakları sunulmasına yardım etmek
 • Ülkede ki toprak ve su kaynaklarını muhafaza etmek ve bu kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak
 • Çiftçiyi bilinçlendirmek ve çiftçiye üretim konusunda destek vermek
 • Gıda konusunda güvenliği sağlamak ve bunun için gerekli tedbirler alıp çalışmalar yapmak
 • Bitkisel ürünleri korumak, bunun için gerekli bütün tedbirleri almak, kontrol ve tedbirleri zamanında gerçekleştirmek
Devlet Su İşleri:
 • Baraj yapımı,
 • Taşkın koruma,
 • Sulama,
 • Bataklık alanların ıslahı,
 • Hidroelektrik enerji üretimi,
 • Akarsularda islahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek,
 • Bu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaatları yapmak veya yaptırmak,
 • Bu tesislerin işletme, bakım ve onarımlarını sağlamak,
Toprak Mahsulleri Ofisi:
 • Gerek görülen durumlarda faaliyet konularına giren ürünleri ve bu ürünlerin mamullerini dış piyasalardan satın almak,
 • Yurt içinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerinin dış piyasalarda sürümünü sağlamak için her türlü işlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt dışına satmak,
 • Buğdayı Bakanlar Kurulu tarafından verilen görev çerçevesinde, önceden belirlenmiş olan kalite gruplarına göre ilan edilecek fiyatlarla satın almak,
 • Faaliyet konusuna giren ürünlerin muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçlama ve kalibrasyon işlerini yapmak,
 • Umumi Mağazacılık faaliyetlerinde bulunmak,
 • Mevcut ve bundan sonra devreye girecek silo veya diğer depolama tesislerini işletmek,
 • Faaliyet konuları ile ilgili yatırım, etüd, araştırma, fizibilite ve projeler ile gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve/veya yaptırmak,
Ziraat Bankası:
1- Satılması mümkün olan gayrimenkul rehini ve kuvvetli kefalet karşılığında çiftçiye kredi kullandırmak,
2- Faiz karşılığında tevdiat kabul etmek,
3- Ziraat’e ilişkin sarraflık ve aracılık işleri yapmak olarak belirlenmiştir
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı
Günümüzde teknolojinin daha çok hangi alanlarda ilerleme kaydettiğini söyleyebiliriz? Tartışınız.
 • Cevap:  Teknoloji alanında birçok gelişme yaşanmaktadır. Özellikle günümüzde bu gelişmeler büyük bir artış göstermektedir. İnovasyon ve bilimsel gelişmelerin önemli ölçüde ilerlemesi kaynakların kullanılabilirliği açısından da önemlidir. Kaynakların kullanılabilirliği, ulaşılabilirliği ve işlenebilirliği teknolojinin gelişmesinde etkili olmaktadır. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler hayatımızı oldukça kolaylaştırmaktadır. İletişim ve ulaşım alanında yaşanan gelişmeler mesafe ve mekan kavramını da ortadan kaldırarak dünyanın iyice küçülmesine neden olmuştur. Günümüzde teknolojik ilerlemenin ve gelişmenin yaşandığı alanlar iletişim alanları be ulaşım alanlarıdır. Telefonlar, televizyonlar, otomobiller, uçaklar, küçük el ve ev aletleri bakımından ve bilgisayar teknolojileri olarak teknoloji gelişmesinde ivme kazanmıştır.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı
 • Cevap:
Aşağıdaki tabloda Sanayi İnkılabı öncesi ve sonrası sosyal ve ekonomik hayat ile ilgili bilgiler numaralandırılarak verilmiştir. Bilgilerin hangisinin sosyal hangisinin ekonomik sonuçlarla ilişkili olduğunu örnekteki gibi yazınız.
Cevap:
 • Sosyal Sonuçları: 4, 7, 6, 4
 • Ekonomik Sonuçları: 1, 5, 2
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı
Aşağıda boş bırakılan kutuya üretim teknolojilerindeki gelişmenin beraberinde getirmiş olduğu sosyal veya ekonomik hayattaki değişimi gösteren resim ve yazı ekleyiniz.
 • Cevap: Boşluğa şunu yazabilirsiniz:
 • Teknoloji arttıkça doğa kirlenmekte ve ne yazık ki teknoloji yüzünden her ne kadar insan hayatı kolaylaşsa da dünyamız gittikçe yok olmaktadır.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı
Türk toplumunda sosyal dayanışma ve yardımlaşma her zaman her dönemde önemli olmuştur. Sizce bunun sebepleri nelerdir?
 • CevapÇünkü Türkler daha Orta Asya’da yaşamaya başladıklarından beri her zaman toplu hareket etmiş kendi içlerinde sınıf ayrımı olmadığı için eşit bir şekilde savaşta da işte de barışta da beraberce hareket etmeye alışmıştır. Bundan dolayı toplumsal bağlar güçlüdür ve bu güç sayesinde Türk toplumunda sosyal dayanışma ve yardımlaşma her dönemde etkili olmuştur olmaktadır.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı
Toplumsal bir sorun belirleyiniz. Bu sorunu çözmek amacıyla kuracağınız Sizde sivil toplum kuruluşu veya dernek ile ilgili aşağıdaki çalışmayı yapınız.
 • Faaliyet Alanı : Fakir insanlara yardım.
  Kuruluşun Adı : EVİYAD (Evsiz İnsanlara Yardım Derneği)
  Kurulduğu Yer : Türkiye
  Kuruluş Tarihi : 01.01.2019
  Kuruluşun Sloganı : 10 TL yardım 1 insana yardım!
  Şartları: Gönüllülük esasına dayanarak evsiz insanlara yardım etmek.
Yukarıda bilgisi verilmiş olan vakfın, sosyal ve ekonomik faydalarını söyleyiniz. Günümüzde benzer amaçla kurulmuş sivil toplum örgütü var mı? Söyleyiniz.
 • CevapYukarıdaki vakıf yardıma muhtaç insanların başarılı bir eğitim hayatı geçirmesi için gereken masrafı karşılayarak daha başarılı olmalarını ve ailelerine yük olmamalarını sağlamıştır. Günümüzde UNICEF yardıma muhtaç insanlara ücretsiz kırtasiye malzemesi dağıtıyor.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı
Çevrenizde bulunan bir sivil toplum kuruluşunun amaçlarını ve faaliyetlerini Sizde araştırarak sınıf panosunda sergileyiniz.
 • CevapSivil toplum kuruluşları insanlara yardım etmek amacıyla kurulan gönüllü insanlar tarafından yürütülen kurum ve kuruluşlardır.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı
Aşağıda isimleri verilmiş olan sivil toplum kuruluşlarını araştırarak, sosyal Sizde yaşamdaki rollerine örnekler veriniz.
Cevap:
 • TEMAToprak erozyonu, çölleşme, doğal varlıkların korunması ve iklim değişikliği konularında yeni araştırmalar, uygulamalar ve faaliyetler yapmaktadır.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı
“Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz.” Osmanlı Enderun Mekteplerinin kapısında yazan bu söz ile sizce ne anlatılmak istenmiştir? Söyleyiniz.
 • CevapSözde anlatılmak istenen şudur: Bir insanın edebi sanata olan ilgisi daha yoğun iken ona zorla fen bilimleri ve matematik dallarında başarı sağlaması konusunda zorlama yapılmayacağı anlatılır.
Okuduğunuz hikâyeye göre kalfanın başarısız olma sebebi nedir? Söyleyiniz.
 • CevapKalfanın başarısız olma sebebi eğitimini yarım bırakıp kendi başına bir işe girişmesidir.
Okuduğunuz hikâyeye göre Türklerde meslek eğitimi nasıl yapılıyordu? Söyleyiniz.
 • CevapTürklerde insanlar iş eğitimi almak için öncelikle işin ehli bir ustanın yanında çalışarak icazet almaları gerekiyor ve işlerine tam deneyimle başlıyordu.
Metinde geçen dikiş tutturmak, el vermek, püf noktası deyimlerinin anlamlarını sözlükten bularak yazınız.
 • Cevap:
 • Dikiş tutturmak:  Kendini kanıtlamış, başarılı olmuş
 • El vermek: İş sahibinin öğrencisine yol gösterme izni vermesi.
 • Püf noktası: Bir eğitimde yada işte en ince ayrıntısıdır.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı
 • Cevap:
Aşağıda Meşrutiyet Dönemi’nde açılan farklı eğitim kurumlarını görmektesiniz. Okulların karşısına hangi alanla ilgili olduğunu verilen örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

Birçok belediyemizin bünyesindeki meslek edindirme merkezlerinin düzenlemiş olduğu kursların bazıları aşağıda verilmiştir. Siz aşağıdaki kurslardan hangisini katılmak isterdiniz? Nedenini açıklayınız.
Cevap: El sanatları kursuna katılmak isterdim. El sanatlarına merakım olduğu için el sanatları kursuna katılmak bana çekici geliyor
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı
Aşağıda Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde açılan bazı alanlar verilmiştir. Bu alanların hangi sektöre ve meslek gruplarına yönelik olduğunu araştırarak tabloya yazınız.
Sektör-Meslek Grubu
Cevap:
 •  
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı
Büyüyünce hangi mesleği yapmak istiyorsunuz. Niçin? Açıklayınız.
 • CevapBüyüyünce avukat olmak istiyorum. Avukat olarak insanların haklarını sonuna kadar savunmak istiyorum. Çünkü adalet bence Dünya’daki en önemli şeydir. 
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı
Teknoloji alanı ile ilgili geleceğin mesleği sizce ne olabilir? Yazınız.
 • CevapGeleceğin mesleği yazılım-programlama olabilir. Çünkü gün geçtikçe teknoloji hayatımızda önemli yer edinmekte. Bundan dolayı gelecekte teknoloji üzerine programlama üzerine meslek sahibi olanlar çok önemli hale geleceklerdir.
Ulaşım alanı ile ilgili geleceğin mesleği sizce ne olabilir? Yazınız.
 • CevapUlaşım alanı ile ilgili olarak gelecekte küçük drone’ları sürmek için pilotlar gerekebilir. Drone’lar sayesinde hem haritacılık hem de turizm fotoğraf çekme alanlarında kullanılabilir. 
Geleceğin mesleklerinde başarılı olabilmek için gerekli olan becerilerden hangilerine sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz? Kutucukları işaretleyiniz.
 • Cevap:
Araştırma becerisi (x)
Değişime açık olma (x)
İkna edebilme (x)
Yaratıcılık (x)
Keşifler yapabilme (x)
Problem çözme (x)
Liderlik (x)
Etkin dinleme (x)
Yönetim becerileri (x)
Eleştirel düşünme (x)
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı
Meslek seçimi konusunda gerçekçi ve doğru karara ulaşabilmek için öncelikle kendinizi tanımalısınız. Aşağıda yer alan bilgiler kendi özelliklerinizi tanımanız için sizlere yol gösterici olacaktır. Sorulardan yola çıkarak nasıl bir meslek istediğinizi yazınız.
Yetenekleri Keşfedebilmek
Neler yapabilirim?
 • Cevap:  İnsanları ikna edebilirim. İyi araştırma yapabilirim. Çok okuyarak kendimi geliştirebilirim.
********
İlgilerin Farkına Varabilmek
Neler yapmaktan hoşlanırım?
 • CevapMüzik dinlemekten, spor yapmaktan, arkadaşlarımla sohbet etmekten. 
********
Değerleri Belirleyebilmek
Mesleğimden beklentilerim nelerdir?
Nasıl bir iş istiyorum?
 • CevapToplum içinde saygın bir meslek olmasının yanında maddi olarak da rahat bir yaşam sürebileceğim parayı kazandırabilecek bir iş olmasını isterdim. 
********
Kişilik Özelliklerini Bilmek
Kişilik özelliklerim nelerdir
 • CevapHoşgörülüyüm, eleştiriye açığım, çok çalışkanım, cesurum. 
********
Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönleri Bulmak
Diğer kişilerden farklı ve daha iyi yaptığım şeyler nelerdir, hangi konularda kendimi yeterli görüyorum?
 • CevapYabancı dil öğrenebilirim, sosyal medyayı daha az kullanarak daha çok araştırma yapabilirim. 

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı
Hafta sonları vaktinizin ne kadarını televizyon, Genel Ağ, telefon ve bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu ürünler icat edilmeseydi hayatınız çok farklı olur muydu? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapHafta sonları günde 2 saatimi televizyon ve bilgisayarda vakit geçirmek için ayırıyorum. Hayatımız farklı olurdu çünkü o zaman ya dışarıda arkadaşlarımla oyun oynardım ya da daha fazla kitap okurdum. 
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı
Bir mucit olduğunuzu hayal edin. Tarımı ya da hayvancılığı kolaylaştırıcı bir icat yapmak isteseydiniz bu ne olurdu? Düşüncelerinizi yazınız.
 • CevapSulama teknolojileri geliştirmek için zamanlama ile programlama yapılmış farklı sistemler geliştirirdim. Bitkinin ekilmesinden yetişmesine kadar geçen sürede türüne ve sıcaklıklara göre otomatik sulama yapılabilir. Hayvancılıkta ise yeni teknolojiler ile yetiştiriciliği daha kolay ve verimli hale getirebilirdim. Örneğin, kümes hayvancılığında kanatlı hastalıklarını engelleyecek şekilde belirleyici sistemler geliştirirdim. 
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı
Sizin 3D yazıcınız olsaydı neler tasarlardınız? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapMedikal parçalar; Günümüzde belki de en faydalı kullanım alanlarından olan medikal parçalar bu gelişmenin en açık göründüğü yerlerden. 3d baskı ile yapılmış bir kafatası, başarılı bir ameliyat ile hasta kafatası ile değiştirilmiş. Eksik organ veya uzvu olan insanlar için 3 boyutlu yazıcıda medikal parçalar üretebilmek en istenebilir parçalardan biri olsa gerek.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı
Genel Ağ üzerinden ailenizle, alışveriş yapmak isteseydiniz hangi ürünleri tercih ederdiniz? Boşluklara işaretleyiniz.
 • Cevap
Giyim ve spor malzemeleri:
Elektronik araçlar:
Bilgisayar ve bilgisayar donanımı:
Ev eşyası:
Konaklama ve tatil:
Dergi, kitap, gazete:
Film, müzik:
Gıda ve günlük gereksinim ürünleri:
Seyahat ile ilgili faaliyetler:
Bilgisayar yazılımı ve oyun:


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...