7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Cevapları 6. Ünite Etkin Vatandaşlık

6. Ünite Etkin Vatandaşlık


7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı
Tarih boyunca devletlerin farklı yönetim şekillerine sahip olmasının sebebi ne olabilir? Tartışınız.
 • CevapÇünkü tarihin başlangıcından beri insanların ve toplumların yaşantısı farklıdır. Üretim güçlerinin sahiplerinin değişmesi sonucu yönetim şekilleri de değişmektedir. Bazen bu güçler tek kişide toplanmakta (kral-padişah) bazen de demokrasi yoluyla halk da toplanmaktadır.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı
Demokrasi yönetiminin monarşi, oligarşi ve teokrasi gibi yönetim biçimlerinden ne gibi farkları olduğunu düşünüyorsunuz? Yazınız.
 • Cevap:  Halkın egemenliği anlamına gelir. bilindiği gibi halkın seçtiği kişilerin iktidara gelerek halkı yönettiği bir sistemdir ve günümüzde çoğu ülkenin yönetim biçimidir. Diğerlerinde ise tek bir kişinin egemenliğine dayalı bir sistem mevcuttur. 
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı
Demokratik devletlerde oy verme işlemi gizli yapılırken oyların sayılma işlemi açık yapılır. Bunun sebebi neler olabilir?
 • Cevap: Oy kullanımın gizli oy şeklinde yapılması seçmen iradesinin baskı altında olmadığını gösterir. Oyların açık bir şekilde sayılması da sayarken dürüst ve adil olunduğunu gösterir.
Demokrasinin önemli unsurlarından olan eşitlik ve adalet aynı şey midir? Tartışınız.
 • Cevap: Demokrasinin önemli unsurlarından olan eşitlik ve adalet aynı şey değildir. Her insana aynı davranmak ile hak ettiği gibi davranmak aynı şey olamaz. Mesela insanların imkanları ihmal edildiğinde herkese aynı davranıldığında kimseyi öne çıkarmış olmazsınız. Adalet ise insanların hak ettiklerini almaları ve bulmaları anlamına gelir. Çalışana çalıştığı verilir. Böylece eşitlik ve adalet sağlanır.
Seçimlerde görev alan bir kişiyle seçimlerde oy verme işlemlerinin nasıl gerçekleştiği hakkında röportaj yapınız. Yaptığınız röportajı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:
 • Merhaba ilk sorum şu olacak. Halk nerelerde oy kullanacak?
 • Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen yerlerde oy kullanacaktır.
 • Halk nasıl oy kullanacak?
 • Onlara verilecek oy pusulalarına mühür basıp zarfa koyacaklar sonra da sandığa atacaklar. Daha sonra yapılacak sayımla kazanan belli olacak. 
 • Kimler oy kullanabilir?
 • Yaşı 18 ve üstü olan her Türk vatandaşı oy kullanabilir. 
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı
Türk devletlerindeki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleri ile benzerlik göstermektedir? Yazınız.
 • Cevap: Türk Devletlerinin diğer bir ortak özelliği ise “meşveret veya istişare” gibi kavramlar olarak kullanılan akıl toplamak, bir bilene danışmak gibi doğruyu bulmak için uygulanan yollardır. Tüm bu açıklamalara istinaden eski Türk Devletleri’ndeki bu uygulamalar günümüz demokrasisinde eşitlik ve adalet mekanizmalarının işleyişine denk düşmektedir.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı
Türk devletlerindeki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleri ile benzerlik göstermektedir? Yazınız.
 • CevapTürk Devletlerinin diğer bir ortak özelliği ise “meşveret veya istişare” gibi kavramlar olarak kullanılan akıl toplamak, bir bilene danışmak gibi doğruyu bulmak için uygulanan yollardır. Tüm bu açıklamalara istinaden eski Türk Devletleri’ndeki bu uygulamalar günümüz demokrasisinde eşitlik ve adalet mekanizmalarının işleyişine denk düşmektedir.
Dünyadaki Demokratik Uygulamalar
 • 1. 1215 Magna Carta ile İngiltere’de kralın yetkileri sınırlandırıldı.
 • 2. İlk partiler İngiltere’de 1679’da Whigs ve Troy idi.
 • 3. 1689’da siyasi partilerin belirlendiği parlamento kurulmuştur
Türk-İslam Dünyasındaki Demokratik Uygulamalar
 • 1. Kurultay adlı bir meclis vardır.
 • 2. Cumhuriyet’ten sonra partiler kurulmuştur.
 • 3. Osmanlıda İlk Mebusan Meclisinin açılması
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı
Aşağıda açıklaması verilen kavramları örnekteki gibi uygun kutucuğa yazınız.
(Kanun-i Esasi, doğrudan demokrasi, Magna Carta, halk oylaması, kurultay, monarşi)
 • Cevap:
Eski Türklerde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı meclistir. (Kurultay)
Mecliste karara varılamayan bir konuda halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. (halk oylaması)
Halkın tamamının bir yerde toplanıp oylama yaparak karar vermesidir. ( doğrudan demokrasi )
1215’te İngiltere’de kralın yetkilerini sınırlandıran belgedir. (Magna Carta)
Osmanlı Devleti’nin ilk anayasasıdır. (Kanun-i Esasi)
Yasama yürütme ve yargı güçlerinin bir kişide olduğu yönetim şeklidir. (monarşi))
Aşağıda örnekleri verilen demokrasi uygulamalarının hangi demokrasi çeşidine uygun olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.
Doğrudan Demokrasi – Temsilî Demokrasi – Yarı Demokrasi
Milletvekili genel seçiminin yapılması (Temsilî Demokrasi)
Sınıftaki oylamada el kaldırarak sınıf başkanını seçmek (Doğrudan Demokrasi)
Eski Yunan’daki yönetim sistemi (Doğrudan Demokrasi)
Okul öğrenci temsilcisi seçmek için adaylara sandıkta oy vermek(Temsilî Demokrasi)
Ülke genelinde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması (Temsilî Demokrasi)
Okul spor kulübüne sandıkta oy kullanarak başkan seçilmesi (Temsilî Demokrasi)
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı
Sizce Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize en büyük armağanı nedir?
 • Cevap: Atatürk’ün Türk milletine en büyük hediyesinin, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu cumhuriyet rejimidir. Böylece özgür vatandaşlar olduk.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı
Atatürk, temsil heyeti oluşturulurken üyelerinin seçimle belirlenmesini ve bu üyelerin Millî Mücadele’ye ait kararları almasını sağlamıştır. Atatürk’ün bu şekilde hareket etmesinin sebebi ne olabilir? Yazınız.
 • CevapÇünkü halkın mecliste temsil edilmesi için halkın kendi iradesiyle seçeceği üyelerin olması gerekir. Mustafa Kemal’in o zor zamanlarda bile demokrasiye vermiş olduğu değeri gösteren önemli bir karardır bu.
Millî Mücadele yıllarında yayınlanan gazetelere İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye isimlerinin verilmesinin sebepleri ne olabilir? Yazınız.
 • Cevapİkisi de halkın iradesine duyulan saygının göstergeleridir. Bu iki gazete de milletin her şeyden üstün olduğu bir anlayış tarafından çıkarılmıştır. Adlarının anlamı da buradan kaynaklanmaktadır.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı
Atatürk’ün kadınlara seçme seçilme hakkını vermesi demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilendirilebilir? Söyleyiniz.
 • Cevap:  Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermesi demokrasinin katılım, eşitlik ve milli egemenlik ilkeleriyle ilgilidir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1930’larda, Türkiye’de kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı
Aşağıda verilen bilgileri uygun oldukları döneme göre işaretleyiniz.
İlk Çok Partili Hayata Geçiş Denemesi  – Kadınlara Seçme Hakkı Verilmesi – Çok Partili Hayata Geçilmesi

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı
Cumhuriyet’in bize sağladığı yararlar nelerdir? Söyleyiniz. 
 • Cevap:  Cumhuriyet, Milletin, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimidir.Cumhuriyetin Yararları:
  Seçme ve seçilme hakkına sahip olduk.
  Özgürlük ve eşitlik ortamı oluştu.
  Yönetimde söz sahibi olduk.
  Çağdaş bir yönetim şekline kavuştuk.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı
Aşağıdaki farklı uygulamaları demokrasi anlayışına göre değerlendirerek örnekteki gibi işaretleyiniz.
Seçimlerin Eşit, Adil Bir Ortamda, Birden Çok Partiyle Yapılması
Sendika, Dernek ve Parti Kurmanın Yasak Olması
Her Vatandaşın Oyunun Eşit Olması
Kuvvetler Ayrılığının Olması
Cevap:
 • Demokratik: Her Vatandaşın Oyunun Eşit Olması, Kuvvetler Ayrılığının Olması, Seçimlerin Eşit, Adil Bir Ortamda, Birden Çok Partiyle Yapılması, 
 • Demokratik OlmayanSendika, Dernek ve Parti Kurmanın Yasak Olması
Laik devlet anlayışı açısından Cumhurbaşkanımızın mesajlarını değerlendiriniz.
 • CevapDevletin dini olmaz. Devletin içinde yaşayan ne kadar insan ve farklı inancı varsa Cumhurbaşkanı hepsine eşit mesafede durmak zorundadır. Bu iki mesajda da bunu görebilmekteyiz. 
Toplumsal hayatımıza laikliğin uygulanmasına ilişkin örnekler veriniz.
 • CevapMesela herkesin istediği dine inanması, devletin herkesin inancına saygılı olması. İsteyen kişinin namaz kılabilmesi istemeyenin kıymaması, evlilik, miras gibi konularda şer i hükümlerin değil anayasal hükümlerin geçerli olması.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı
Yaşlı insanlara hürmet gösterilmesi kültürümüzün temel özelliklerindendir. Çevrenizden bu duruma örnekler veriniz?
 • CevapBayramlarda yaşlılara ziyaretlerde bulunulup el öpülmesi, yaşlılara otobüslerde oturmaları için yer verilmesi. Yaşlıların alış verilerinde yardımcı olunması, yaşlıların elinin öpülmesi gibi .
Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak ülke çapında uygulanabilecek bir proje Sizde teklifi hazırlayarak sınıf panosunda sergileyiniz.
 • CevapYaşlılar için eğlenme ve dinlenme tesislerinin yapılması. Onlar için evlere servis yapılarak alış verişlerinin halledilmesi projesi yapılabilir. 
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı
Adalet Bakanlığının logosunu inceleyiniz. Bu logoda kitap ve terazi sembollerinin kullanılma sebebi ne olabilir? Tartışınız.
 • Cevap:  Yeni logo da kılıç kitabın üzerindedir, kitap yatay ve sadece yukarı pozisyondan okunabiliyor. yani; eğer üst bir mevkii de değilsen, kanunu okumadan cezanın ne olduğunu görmektesin.  ayrıca, ceza unsuru hukukun üzerinde yer almakta. 
Aşağıdaki kutucuklarda verilen bilgilerin devletimizin ve demokrasimizin hangi nitelikleri ile ilgili olduğunu üstlerindeki boş kutulara yazınız.
Ülke genelinde yapılan seçime birden çok siyasi partinin katılmasıdır. (..demokrasi.)
Afetzede, yardıma muhtaç, yaşlı halk için faaliyetlerde bulunan devlettir. (.sosyal devlet..)
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı devlettir. (Laik Devlet)
Mecliste oy birliği sağlanıp çözüm üretilemeyen bir meselede ne yapılacağının halka sorulmasıdır. (.halk oymlaması-halk iradesinin üstünlüğü..)
Oy kullanan kadın-erkek, genç, yaşlı her vatandaşın oyunun eşit sayılmasıdır.(.eşitlikçi devlet anlayışı..)
Yasamanın çıkardığı kanunlara uymayanları ve yürütmeyi denetleyen kurumdur.(.adalet bakanlığı..)
Kanun koyucuların da kanunlara uymak zorunda olduğu devlete denir. (..anayasal devlet.)
Millet adına millet için karar veren, seçimle göreve gelen kişilerdir. (Milletvekili)

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı
Demokrasinin hayatımızı nasıl etkilediğini sınıfta tartışınız.
 • Cevap:  Demokrasi hayatımızı etkiler. Özgür iradelerimizle seçilir ya da seçeriz. Özgürlük haklarımızın ve sorumluluklarımızın korunması ve bilinmesi söz konusu olmaktadır. Hukukun üstünlüğüne dayanan bir yönetimin oluşması demektir.  Demokrasinin varlığı insanların demokrasiye verdiği değerle ortaya çıkmaktadır. Demokrasi yaşamak ve yaşatmak insanların elindedir. Demokrasi ve araçları korunduğu ölçüde insanın ve insani değerlerin korunduğu ortaya konmaktadır.
Okulunuzda yapılan öğrenci meclisi seçimlerinde aktif rol almak sizlere neler kazandırmaktadır? Yazınız.
 • CevapOkulla alınacak kararlarda ve okulun yönetiminde söz sahibi olmamı sağlamaktadır. 
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı
Aşağıdaki tabloda uygun seçeneklere (X) işareti koyunuz.
Ailemizde kararlar hep birlikte alınır. X
Okulda sınıf başkanımızı oy kullanarak hep birlikte seçtik.X
Kardeşim odamızın kurallarını yalnız oluşturdu.
Sınıfın kurallarını öğretmenimizle belirledik.
Cevap:
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı
15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin engellenmesini sağlayan değerlerimiz nelerdir? Tartışınız.
 • CevapBir arada olma duygusu, vatan sevdası, bağımsızlık duygusu, toplumca var olan cesaretimiz
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı
Harfleri karışık şekilde verilen kelimeleri aşağıda numarası verilen tanımlarına göre doğru bir şekilde boşluklara yazınız.
 • Cevap:
1- DOTMEKRKAİ: DEMOKRATİK
2- ÇEİMS: SEÇİM
3- ÜHRMÜ: MÜHÜR
4- HKA: HAK
5- YO: OY
6- MULUROSULK: SORUMLULUK
7- AHLK: HALK
8- SEMÇEK: SEÇMEK
9- NATADŞAV: VATANDAŞ
10- DNASKI: SANDIK
11- CESLİM: MECLİS
12- ATİRP: PARTİ
 • Cevap:
1- Yaptıkları demokrasiye uygun olan devlet veya kurum (DEMOKRATİK)
2- Halkın kendisini yönetecek kişileri belirlemesi işi (SEÇİM)
3- Oy kullanırken tercihi belli etmeye yarayan işaretleyici damga (MÜHÜR)
4- Adaletin gerektirdiği sosyal kazanç (HAK)
5- Seçimlerde vatandaşın tercihini belirten işaret, söz ya da yazı (OY)
6- Kişinin kendi eylemleri ya da yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesi(SORUMLULUK)
7- Aynı ülkede yaşayan aynı kültür özelliklerine sahip kişiler (HALK)
8- Aday olan birine oy vererek o kişiyi göreve getirmek ( SEÇMEK)
9- Aynı ülkeye bağlı olan yurttaşların her biri (VATANDAŞ)
10- Seçimlerde oy pusulalarının atıldığı kutu (SANDIK)
11- Bir konuyu konuşmak ve görüşmek üzere bir araya gelen kimseler (MECLİS)
12- Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturduğu siyasi topluluk, fırka (PARTİ)

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
 • Cevap:
Y ) 1. Dünya üzerinde ilk demokrasi örneği Afrika’da görülmüştür.
D ) 2. Ülkemizde çok partili hayata geçişin ilk denemesi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile yapılmıştır.
D ) 3. Meşrutiyet’in ilanı ile Osmanlı Devleti’nde parlamenter yönetime geçilmiştir.
Y ) 4. Medeni Kanun ile kadınlar seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır.
D ) 5. Ülkemizde 15 Temmuz “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” olarak kabul edilmiştir.
Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
(ilkeleri, sosyal, açık, muhalefet, gizli, milletimiz, laik, iktidar, kapalı)
 • Cevap:
1. Eşitlik, adalet, çoğulculuk, kavramları demokrasinin…………İLKELERİ…………………………..kabul edilirler.
2. Oy kullanma işlemi….. .GİZLİ.. …yapılırken oyların sayılması…..AÇIK………tasnif şeklinde yapılır.
3. Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulan MUHALEFET partilerindendir.
4. 15 Temmuz darbe girişimini…………MİLLETİMİZ …şehirlerde meydanları doldurarak engellemiştir.
5………SOSYAL……………devlet vatandaşlarının ihtiyaçlarını giderir, onlara maddi ve manevi destek verir.
 • Cevap:
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Eski Yunan’da birbirinden bağımsız site şehir devletlerinden biri olan Atina’da halk Agora adlı meydanda toplanırdı. Karar vermeleri gerektiğinde el kaldırarak oy kullanıp kararlar alırdı. Buna göre Eski Yunan’daki demokrasi ile günümüz demokrasilerini karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Eski Yunan’da doğrudan demokrasi uygulanırken günümüzde temsili demokrasi yaygındır.
B) Eski Yunan’da ve günümüz demokrasilerinde doğrudan demokrasi uygulanmıştır.
C) Eski Yunan’da ve günümüzde demokratik olmayan bir yönetim vardır.
D) Eski Yunan’da ve günümüzde demokrasinin kaynağı Roma Cumhuriyeti’dir.
 • Cevap: A
2. Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizde Cumhuriyet’in ve demokrasinin kurucusudur. Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasiye olan inancını onun milletimiz için yaptıklarında görmekteyiz. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasimizin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) İlk görev yeri olan Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur.
B) Millî Mücadele’nin milletin desteğiyle devam etmesini sağlamıştır.
C) Temsil heyeti oluşturulurken üyelerinin seçimle belirlenmesini sağlamıştır.
D) Mustafa Kemal Atatürk’ün başarılı bir askerdir.
 • CevapD
3. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihindeki demokratik gelişmelerden biridir?
A) Meşrutiyet’in ilan edilmesi
B) Magna Carta ile hükümdarın yetkilerinin sınırlandırılması
C) Monarşik bir yönetim kurulması
D) Halkın bir meydanda toplanıp yönetimle ilgili kararlar alması
 • CevapA
4. Ülkemizde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğrenim gören öğrenciler için ücretsiz ders kitabı dağıtılmaktadır.
Bu durum devletin hangi temel niteliğiyle ilişkilidir?
A) Demokratik devlet B) Sosyal devlet C) Laik devlet D) Hukuk devleti
 • CevapB
Aşağıdaki sorunun cevaplarını verilen boşluğa yazınız.
23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de Van’da meydana gelen depremlerde yüzlerce insan hayatını kaybetti. Binaların yerle bir olduğu şehirde, devlet vakit kaybetmeden yaraları sarmaya başladı. Kamu kurumlarınca ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla insani yardımlar depremden hemen sonra bölgeye ulaştırıldı. Depremden 39 gün sonra kalıcı konutların temelinin atılmaya başlandığı deprem bölgesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 23 bin konut inşa edildi.
Yukarıdaki Genel Ağ haberinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliğine vurgu yapılmıştır?
 • CevapSosyal devlet olma niteliğine vurgu yapılmıştır. Burada özellikle zor zamanlar geçiren halkına devletin yaptığı yardımlar öne çıkarılmıştır.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...