7. Sınıf Türkçe Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları 
Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

ŞU ANDA SAYFA 140'A KADAR CEVAPLAR MEVCUTTUR.


Meşe ile Saz Metni Cevapları Sayfa 74

Jean de La Fontaine (Jeon dö la fonten ) Fransız şair ve yazardır. 8 Temmuz 1621 yılında doğmuş, 13 Nisan 1695 yılında ölmüştür.
Jean de La Fontaine fabl eserleri ile tanınır. Gençlik yıllarında da orman işleriyle uğraşmış, hukuk tahsili yapmış, papaz olarak yetiştirilmek istenmiş fakat hiç birinde başarılı olamamıştır. 1673 yılında Madam de la Sabliere’nin himayesine girdikten sonra yazarlığa ilgi duymaya başlamıştır.  Burada yazarlar ve ilim adamlarıyla tanışma fırsatı bulmuştur. İlk masallarını da burada yazmıştır.
La Fontaine, döneminde bir masal yazarı olarak görülmüştür. Fakat eserlerinde daha çok hayvanlar üzerinden insanlara ahlak dersi vermeyi amaçlamıştır. Yazdığı fabllarda sadelik ve açıklık görülür. Böylece yazdığı eserler genellikle çocuklar tarafından ilgi görmüştür. Hayvanları konuşturarak şiir şeklinde yazdığı masallar Fransız ve dünya edebiyatının en önemli eserleridir.
La Fontaine’in fabllarındaki konular şark klasiklerinden alınmıştır. Bu eserlerden alınan hikayeleri şiir türünde tekrar yazmıştır. Fabllarında en çok kurt, tilki, aslan, horoz ve eşek hayvanlarını kullanmıştır. Bu hayvanlar üzerinden kötüye örnek vermiş, iyinin ne olduğunu açıklamıştır.
La Fontaine dünya edebiyatına 238 adet masal kazandırmıştır. 238 adet masal ise, 12 adet kitapta toplanmıştır. 1668’de basılan ilk altı kitabında 124 masal vardır ve bunlar birinci cildi meydana getirir. İkinci cilt 1678’de basılan beş kitaptır. En son 1694’te bastırdığı üçüncü cilt ise tek kitaptan ibarettir. Masallar dışında piyes ve roman da yazmıştır.

Ezop, milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Yunan masalcıdır. Kahramanları hayvanlar olan masallarıyla bilinmektedir. 
Ezop’un bugünkü bilinen ünlü masallarını gerçekten onun yazdığına dair kesin bir kanıt yoktur. Milattan önce 4. yüzyılda Phaleros’lu Demetrios tarafından ona mal edilmiş masalların bir derlemesi hazırlanmıştır. 
Ezop masalları fabl türündeki öykülerden oluşur. Bu öykülerde yaşama ilişkin öğütler veya dersler verir. Öykülerdeki kahramanlar hayvanlardır. Hayvanlar insanlar gibi konuşur, insanlar gibi hareket ederler. Öykü sonunda öykünün ana fikri okura öğüt olarak sunulur. Öykülerinde adalet, dostluk, doğruluk, bağışlamak, cömertlik, alçakgönüllülük, kanaat, sadakat, kendini bilme gibi değerle yüceltilir, zalimlik, düşmanlık, hainlik, kendini beğenmişlik, cimrilik, aç gözlülük, cahillik, kadir bilmezlik, yalancılık, bencillik gibi tutum ve davranışlar yerilir.
Masallarını insanlara hoşça vakit geçirtmek için anlattığı söylenir. “Tilki ile Üzümler”, “Çoban ile Kurt”, “Ağustos Böceği ile Karınca” ve “Karga ile Tilki” bu masalların en ünlüleridir.
Bu masallar daha sonra ünlü Fransız yazar Jean De La Fontaine’e esin kaynağı olmuştur.

2. La Fontaine’in bir fablını arkadaşlarınıza anlatınız.
Aslan Ve Fare
Günlerden bir gün ormanda aslanların en heybetlisi derin bir uykuya dalmış. Yuvasında mışıl mışıl uyurken birden bire sıçramış. Gözlerini açınca bir de ne görsün; yanıbaşında bir fare… Öfkeyle doğrulmuş: “Sen beni ne hakla uyandırırsın?” demiş ve tam da fareyi tuttuğu gibi ağzına götürürken farecik:
— Lütfen beni bağışla, bir gün mutlaka bu iyiliğinin karşılığını öderim demiş.
Aslan büyük bir kahkaha atmış. Haydi bakalım öyle olsun, yoluna git demiş.
Gel zaman git zaman aslan avcılar tarafından yakalanıp iple bir ağaca bağlanmış. Onun kükremelerini duyan fare gelip ipi dişleriyle koparmış ve aslanı kurtarmış ve şöyle demiş:
— Sana iyiliğinin karşılığını öderim dediğimde benimle alay etmiştin. Unutma ki bir farenin bile her zaman bir aslandan üstün yanları vardır.
Meşe ile Saz Metni Cevapları Sayfa 76

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda anlamları verilen sözcükleri metinden bulup noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 
gadir: Haksızlık, acımasızlık, merhametsizlik.
ürpermek: Korku, üşüme vb. yüzünden aniden titremek.
soy: Cins, tür, çeşit.
haksızlık: Hak ve adalete aykırılık.
bela: İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum.
b. Aşağıdaki bulmacada, metinde adı geçen rüzgâr çeşitleri gizlenmiştir. Bunları bulup bulmaca üzerinde işaretleyerek gösteriniz.
Cevap: 
Meşe ile Saz Metni Cevapları - 7. Sınıf Özgün Yayınları - Bulmaca
Meşe ile Saz Metni Cevapları – 7. Sınıf Özgün Yayınları – Bulmaca
c. İşaretlemediğimiz harfleri sırasıyla yazarak bu harflerin oluşturduğu atasözünü belirleyiniz.
Cevap: NE OLDUM DEMEMELİ NE OLACAĞIM DEMELİ

2. ETKİNLİK

Metnin hikâye unsurlarını ilgili kutucuklara yazınız.
Cevap: 
Mekan
Nehir kenarı
Zaman
Geçmiş zaman
Varlık Kadrosu
Meşe, saz, karayel
Olay
Sazın zayıflığı ile dalga geçen meşenin, şiddetli bir fırtına ile yıkılması.
Meşe ile Saz Metni Cevapları Sayfa 77

3. ETKİNLİK

Metne göre meşe ile sazı kişilik özellikleri yönünden karşılaştırınız.
Cevap: 
Meşe
Kendini büyük gören, kibirli
Saz
Alçakgönüllü

4. ETKİNLİK

Aşağıya, metinde geçen cümlelerden konuşturma sanatı bulunanları yazınız.
Cevap: 
Meşe, bir gün saza demiş:
— Doğrusu Tanrı size gadirlik etmiş.
(…)
— İyi yüreklisin, demiş saz meşeye,
(…)
İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları insan gibi konuşturma sanatına “konuşturma (intak)” denir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürde anlatılmak isteneni açıklayınız.
Cevap: Aslan kendini diğer canlılardan üstün görmekte, yenilmez olduğunu sanmaktadır. Fakat insanoğlu aslanı kafese kapatabilecek kadar akıllıdır. Akıl güçten üstündür.
Meşe ile Saz Metni Cevapları Sayfa 78

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen çekimli fiillerin altını çizerek özelliklerini örnekteki gibi belirtiniz.
Cevap: 
• Güneş bile zor giriyor içime.→ girmek fiili, şimdiki zamanın 3. tekil kişisi
• Bugüne kadar dayanmışsın. dayanmak fiili, öğrenilen geçmiş zamanın 2. tekil kişisi
• Ben eğilirimkırılmam. eğilmek ve kırılmak fiilleri, geniş zamanın 1. tekil kişisi
• Derken karayel arttıkça artmış. artmak fiili, öğrenilen geçmiş zamanın 3. tekil kişisi
• Meşe ile saz ormanda konuşuyorlar. konuşmak fiili, şimdiki zamanın 3. çoğul kişisi
• Her zaman alçak gönüllü olmalıyız. olmak fiili, gereklilik kipinin 1. çoğul kişisi
Bir fiilin kip ve kişi ile ifade edilmesine “çekimli fiil” denir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki fablı kendi cümlelerinizle tamamlayınız.
Cevap: 
ASLAN İLE FARE
Pençesi dibinde bir aslanın,
Dalgınlıkla bir fare çıkıverdi.
Bu fırsatı kullanmadı sultanı ormanın.
Fareye dokunmayıp bir büyüklük gösterdi.
Bu iyiliği boşa gitti sanmayın;
Kimin aklına gelir ki bir an,
Fareye işi düşer arslanın?
Ama o da bir gün dışarı çıktı ormandan;
Gitti tutuldu bir ağa.
Ne çırpınma, ne kükreme … Kâr etmez tuzağa.
Bay fare koştu; dişiyle arslanın ağını,
Öyle bir kemirdi ki ağ söküldü nihayet.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Öğretmenlerin, öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkilerini araştırınız.
Çocukların ailesinden sonra örnek aldıkları insanlardan en önemlisi öğretmenlerdir. Çocukların okul hayatları boyunca birebir ve yakından ilişki kurdukları öğretmenlerin öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkisi oldukça fazla ve önemlidir.
Öğretmenler öğrencilere sadece Türkçe, matematik, fen bilgisi gibi dersler vermekle kalmazlar. Aynı zamanda öğrencileri gerçek hayata hazırlanmalarını sağlar, onların kişiliklerinin gelişmesine yardım ederler. Öğretmen bu konularda ne kadar yeterliyse, öğrenciye de bu yeterlilik yansıyacaktır.
Öğretmenler sadece bu konularda yeterli olmamalı, davranışları ile de örnek olmalıdırlar. Çünkü öğrenciler örnek aldıkları kişi gibi olmaya çalışırlar, kendilerini bu yönde geliştirirler.
Bir öğretmen, öğrencilerine nasıl davranıyorsa, onlarla nasıl iletişim kuruyorsa, öğrenciler de o şekilde davranmaya başlayacaktır. Bu davranış tekrarları zamanla çocuğun kişiliğini şekillendirecektir. Öğretmenin iletişimdeki becerisi, öğrencinin sosyal olarak gelişimini de etkileyecektir.
Mesela öğretmenin bazı öğrencilere fazla ilgi göstermesi, hırçın ve sabırsız davranması, sınıftaki disiplini sağlamak için zora başvurması, sosyal yaşamda zorbalık yapan, her istediğini elde etmeye çalışan, sabırsız, ayrımcı bir kişinin yetişmesine neden olabilir.
Tam tersi olarak sınıfta sevgi temeline dayalı bir ortam oluşturan, öğrencilerin rahatça soru sormalarını sağlayarak onların düşüncelerine değer verdiğini gösteren, onları cesaretlendiren, kendisi haksızlık yapmayan ve haksızlıklara tepki gösteren bir öğretmenin öğretmenin yetiştirdiği öğrenciler fikirlerini cesurca dile getirebilen, açık görüşlü, adaletli, merhametli, güvenilir kişilik özelliklerine sahip olacaklardır.
Öğretmenler, çocukların üzerinde büyük bir etkiye sahip olduklarını bilmeli, buna göre davranmalıdır. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında en büyük sorumluluk öğretmenlerin üzerindedir.
 Küçük Çocuk Metni Cevapları Sayfa 79

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yetenekli olduğunuz bir alan var mı? Yeteneklerinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Arkadaşlarınıza açıklayınız.
(örnek) Müziğe yeteneğim var. Gitar çalıyorum. Yeteneğimi geliştirmek için gitar kursuna gidiyorum. 
2. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre öğretmenlerin, öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkilerini açıklayınız.

Çocukların ailesinden sonra örnek aldıkları insanlardan en önemlisi öğretmenlerdir. Çocukların okul hayatları boyunca birebir ve yakından ilişki kurdukları öğretmenlerin öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkisi oldukça fazla ve önemlidir.
Öğretmenler öğrencilere sadece Türkçe, matematik, fen bilgisi gibi dersler vermekle kalmazlar. Aynı zamanda öğrencileri gerçek hayata hazırlanmalarını sağlar, onların kişiliklerinin gelişmesine yardım ederler. Öğretmen bu konularda ne kadar yeterliyse, öğrenciye de bu yeterlilik yansıyacaktır.
Öğretmenler sadece bu konularda yeterli olmamalı, davranışları ile de örnek olmalıdırlar. Çünkü öğrenciler örnek aldıkları kişi gibi olmaya çalışırlar, kendilerini bu yönde geliştirirler.
Bir öğretmen, öğrencilerine nasıl davranıyorsa, onlarla nasıl iletişim kuruyorsa, öğrenciler de o şekilde davranmaya başlayacaktır. Bu davranış tekrarları zamanla çocuğun kişiliğini şekillendirecektir. Öğretmenin iletişimdeki becerisi, öğrencinin sosyal olarak gelişimini de etkileyecektir.
Mesela öğretmenin bazı öğrencilere fazla ilgi göstermesi, hırçın ve sabırsız davranması, sınıftaki disiplini sağlamak için zora başvurması, sosyal yaşamda zorbalık yapan, her istediğini elde etmeye çalışan, sabırsız, ayrımcı bir kişinin yetişmesine neden olabilir.
Tam tersi olarak sınıfta sevgi temeline dayalı bir ortam oluşturan, öğrencilerin rahatça soru sormalarını sağlayarak onların düşüncelerine değer verdiğini gösteren, onları cesaretlendiren, kendisi haksızlık yapmayan ve haksızlıklara tepki gösteren bir öğretmenin öğretmenin yetiştirdiği öğrenciler fikirlerini cesurca dile getirebilen, açık görüşlü, adaletli, merhametli, güvenilir kişilik özelliklerine sahip olacaklardır.
Öğretmenler, çocukların üzerinde büyük bir etkiye sahip olduklarını bilmeli, buna göre davranmalıdır. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında en büyük sorumluluk öğretmenlerin üzerindedir.

Küçük Çocuk Metni Cevapları Sayfa 83

1. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin metinde geçtiğini belirleyip işaretleyiniz.
Cevap: 
Küçük Çocuk Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları - Sözcükler
Küçük Çocuk Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları – Sözcükler
b. İşaretlemediğiniz sözcüklerin metinle ilişkisini kurunuz.
Cevap: İşaretlemediğimiz sözcükler metinde geçmemektedir fakat bu sözcükler metnin konusu ve ana fikri ile alakalıdır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını ilgili kutucuklara yazarak bulmacayı çözünüz.
Cevap: 
Küçük Çocuk Metni Cevapları - Bulmaca
Küçük Çocuk Metni Cevapları – Bulmaca
Küçük Çocuk Metni Cevapları Sayfa 84

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin türü hikâyedir. Aşağıdaki cümlelerden hangileri metnin ana fikri olabilir? İşaretleyiniz.
Cevap: 
[X] Öğrencileri sınırlandırmak onların öz güvenlerini yok eder.[   ] Başkasının izinden giden, kendi izini bırakamaz.[   ] Taklit etmek bizi başarılı kılar.[   ] Öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesinde öğretmenler kılavuz olmalıdır.[   ] Öğretmenler, öğrencilerine aynı şekilde düşünmeyi öğretmelidir.

4. ETKİNLİK

Metindeki öğretmenlerden hangisinin öğrencilerine yaklaşımını doğru buldunuz? Nedenini belirterek aşağıya yazınız.
Cevap: 
(örnek) Çocuğun yeni okulundaki öğretmenin yaklaşımını doğru buldum. İlk öğretmenin yaptığı taklit yoluyla resim çizmeyi öğretmektir ve öğrencileri sınırlandırmaktadır. Bu yaklaşım öğrenciye herhangi bir katkı sağlamaz. İkinci öğretmen ise çocukların hayal dünyalarına bir sınır koymadan serbestçe resim yapmalarını istemektedir. Bu yaklaşım çocukların hayal dünyalarının gelişimine, içlerindeki yeteneği açığa çıkarmalarına ve özgüven kazanmalarına katkı sağlar.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde iki nokta (:) işaretinin hangi amaçla kullanıldığını cümlelerin altlarına yazınız.
Cevap: 
1. Hamurdan çeşitli şeyler yapabilirmiş: yılanlar, kardan adamlar, filler, fareler, arabalar, kamyonetler…
Cümlenin kendisiyle ilgili örnekler vermek için kullanılmıştır.
2. Öğretmen:
— Bekleyin! Ben size nasıl yapacağınızı göstereceğim.
Karşılıklı konuşmada, konuşan kişiyi belirtmek için konmuştur.
3. Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.
Cümlenin kendisiyle ilgili açıklama yapmak için konmuştur.
Küçük Çocuk Metni Cevapları Sayfa 85

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri istediğiniz kiplere göre çekimleyip örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 
yapmakbaşlamaksevinmekbeğenmek
gelecek zaman kipişimdiki zaman kipigörülen geçmiş zaman kipigeniş zaman kipi
1. tekil kişi:yapacağımbaşlıyorumsevindimbeğenirim
2. tekil kişi:yapacaksınbaşlıyorsunsevindinbeğenirsin
3. tekil kişi:yapacakbaşlıyorsevindibeğenir
1. çoğul kişi:yapacağızbaşlıyoruzsevindikbeğeniriz
2. çoğul kişi:yapacaksınızbaşlıyorsunuzsevindinizbeğenirsiniz
3. çoğul kişi:yapacaklarbaşlıyorlarsevindilerbeğenirler

7. ETKİNLİK

a. “Heykeltıraş mermere ne ise öğretmen de çocuğa odur.” sözünden hareketle aşağıya bir yazı yazınız. Yazınızda; giriş, gelişme, sonuç bölümlerine dikkat ederek düşüncelerinizi açıklayınız.
(örnek)
Cevap: 
ÖĞRETMENLİK SANATTIR
Çocukların ailesinden sonra örnek aldıkları insanlardan en önemlisi öğretmenlerdir. Çocukların okul hayatları boyunca birebir ve yakından ilişki kurdukları öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerine birebir etki eder.
Bir heykeltıraş elindeki malzemeyi yeteneği ile şekil verir. O malzemeden meydana gelen eserler, heykeltıraşın yeteneği ve isteği doğrultusunda güzel ya da çirkin olur. Öğretmenler de heykeltıraşlar gibidir. Öğrencileri işlenmeye hazır bir mermere benzetebiliriz. Öğretmenler, öğrenciye bilgileriyle, davranışlarıyla, düşünceleriyle ve yöntemleriyle şekil verirler. Öğretmen öğrencisini nasıl yetiştirirse öyle bir insan ortaya çıkar.
Sonuç olarak öğretmenlik aslında bir nevi sanattır. Gelecekte toplumumuzu oluşturacak bireyler, bugünün öğretmenlerinin ellerinde şekillenecektir. Öğretmen sanatında ne kadar yetenekli ise geleceğin toplumu da o kadar gelişmiş olacaktır.
b. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyiniz. Yazınızda yazım ve noktalama açısından bir yanlışlık varsa bunları düzeltip yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Sınıfa tahta bloklar getiriniz.

Yıkmak Kolay Metni Cevapları Sayfa 86

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sınıfa getirdiğiniz tahta bloklardan bir kule yapınız.
• Kuleyi yapmak ne kadar zamanınızı aldı? Şimdi kuleyi yıkınız. Kuleyi yıkmak ne kadar zamanınızı aldı?
• Sizce yapmak mı, yoksa yıkmak mı daha kolay? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Etkinlik sınıfta yapılacaktır.
2. Yaptığınız etkinlikten ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Metnin konusu bir yıkılması istenmeyen bir binanın yıkımı olabilir.
Yıkmak Kolay Metni Cevapları Sayfa 88

1. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda anlamları verilen sözcükleri belirleyip örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap: 
Yıkmak Kolay Metni Cevapları - Bulmaca
Yıkmak Kolay Metni Cevapları – Bulmaca
1. Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kişi. MİMAR
2. Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta. MARANGOZ
3. Beceri isteyen ustalık, beceriklilik. HÜNER
4. Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri. FAKÜLTE
5. Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kişi. MÜTEHASSİS
6. İstek, eğilim, arzu. HEVES
7. Ustalık, hüner, uzmanlık. MARİFET
8. Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten. MUKTEDİR
9. Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma. TAHRİP
10. Uzman, işini iyi bilen, usta. MAHİR
11. Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç. GEREKSİNİM
12. Gösterişi çok olan. GÖSTERİŞLİ
Yıkmak Kolay Metni Cevapları Sayfa 89

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz deyimin anlamını boş kutuya yazınız.
Cevap: 
Yıkmak Kolay Metni Cevapları - Deyim Eşleştirme
Yıkmak Kolay Metni Cevapları – Deyim Eşleştirme

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1. Yazara göre iyi bir bina yapmak için neler gerekiyormuş?
Cevap: Mimar bulmak, plan çizdirmek, bina yapmasını bilen iyi ustalar bulmak, iyi cins malzeme kullanmak, sabır ve emek gerekiyormuş.
2. Yazara göre yapıcı ve yıkıcı insanlar arasındaki farklar nelermiş?
Cevap: Yapıcı insanlar zekalarıyla emekleriyle iş yaparlar. Yıkıcı insanlar ise yıkmak için zekalarını kullanmalarına gerek yoktur.
3. Yazara göre yıkmanın başarılı olabilmesi için ne gerekliymiş?
Cevap: Yıkmanın yapmak için olması gerekliymiş.
4. Yazara göre çocuklar yapıcı olmayı nasıl öğrenirmiş?
Cevap: Yıkıp bozmamaya çalışarak yapıcı olmayı öğrenirmiş.
Yıkmak Kolay Metni Cevapları Sayfa 90

4. ETKİNLİK

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.
Cevap: 
Metnin konusu: Yapıcı ve yıkıcı insanlar
Metnin ana fikri: Yapıcı olabilmeyi öğrenmek için yıkıcı olmayı da öğrenmek gerekir.
Metindeki yardımcı fikirler: Yapmanın zor, yıkmanın kolay olması ucuz başarılar elde etmek hevesinde olan insanları yıkıcı olmaya teşvik eder.
Yerine bir şey yapmaya gücü yetmeyenlerin yıkıcılığı, sadece bir varlığı ortadan kaldırmakla sonuçlanır.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkisi yönünden inceleyiniz. Koşul-sonuç anlamı taşıyan cümlelerin başındaki kutucuğa “✔” işareti koyunuz.
Cevap: 
[✔] Binanın sağlam olmasını istiyorsanız işin ustalarını bulmanız gerekir.[✔] İşler düşünülüp taşınılarak yapılırsa faydalı sonuçlar alınabilir.[   ] Yıkmak için sadece kazma sallamayı bilmek yeter.[✔] Yıkıcı olabilirsiniz ama yerine yeni bir şeyler yaparsanız.[   ] Bir eser ortaya çıkardım diye övünebilirsiniz.
Bir yargının gerçekleşmesinin başka bir yargı ya da duruma bağlı olduğunu anlatan cümlelere “koşul (şart) cümlesi” denir.
Yıkmak Kolay Metni Cevapları Sayfa 91

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz.
Yıkmak Kolay Metni Cevapları - anlatım Biçimleri
Yıkmak Kolay Metni Cevapları – anlatım Biçimleri
b. Hangi metnin ya da metinlerin anlatım biçimi “Yıkmak Kolay” metninin anlatım biçimine benzemektedir? İşaretleyiniz. “Yıkmak Kolay” metninde hangi anlatım biçiminin kullanıldığını belirtiniz.
Cevap: Yıkmak Kolay metninde “tartışmacı anlatım” biçimi kullanılmıştır.
Yıkmak Kolay Metni Cevapları Sayfa 92

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerden yazım yanlışı yapılanların karşısına “X” işareti koyunuz.
Cevap: 
Binanın gösterişli ve sağlam olmasını istiyorsanız bunların da iyilerini bulmalısınız.
Yıkmak yanlız binada değil, her kurulu düzende kolaydır.X
Ne yazıkki yapmanın zor olduğunu düşünen insanlar yıkıcı olmaya çalışıyor.X
Bir şey düşünülerek yapılırsa başarıya ulaşılır.
Bunun içindir ki yıkıcı olan insanların başarılı olması mümkün değildir.
Dünyaya hiç bir şey bilmeden geldikleri için yıkmak ve kırmakta mahir olurlar.X
Senelerce çalışarak meydana getirilmiş eseri birkaç haftada yerle bir ederler.
b. Cümlelerde yazımı yanlış olan sözcüklerin doğrularını aşağıya yazınız.
Cevap: yalnız, yazık ki, hiçbir

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin bildirdiği kipi uygun kutucuğu işaretleyerek gösteriniz.
CümlelerHaber KipiDilek Kipi
Güzel bir bina ne kadar zor yapılıyor!X
Önce bir mimar bulacaksınız.X
Malzeme de iyi cinsten olmalı.X
Bir de böyle bir binayı yıkmayı düşününüz.X
Eseri birkaç haftada yerle bir ederler.X
Yıktığımız şeyin yerine yenisini yapalım.X
İnsanları mutlu etmek için çalıştı.X
Bilse bize her şeyi anlatırdı.X

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Engelli insanların yaşadıkları sıkıntıları araştırınız.
İnsanların doğuştan olan ya da sonradan yaşadığı bir olay, bir kaza sonucu bir organını yeterince kullanamama durumu, engel olarak belirtilmektedir. Trafik kazasında ayağını kaybeden bir birey, doğuştan zeka geriliği olan bir insan engelli bireylere örnek verilebilir. Engelli insanlar pek çok alanda zorluklar yaşamaktadır. Engellilerin yaşadığı zorluklar onları hem fiziksel hem de psikolojik açıdan olumsuz yönde etkilemektedir.
Engellilerin yaşadığı zorluklar arasında en etkileyici ve kırıcı olanı, toplumdaki insanların onlara bakış açılarıdır. Engelli birini gördüğünde rahatsız edecek şekildeki bakışlar, konuşmalar ve küçümseme düzeyindeki tavırlar, duyarsız insanların engelli insanlara yaşattığı sıkıntılardandır. Engelli olmanın bir tercih olmadığını, her birey bir engelli adayı olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Çünkü ufak bir dikkatsizliğimiz, ya da dahil olduğumuz bir olay sonucu hepimiz engelli olabiliriz.
Engelli insanların yaşadığı zorluklar arasında sokakta, parkta, caddede rahatça hareket edememek de bulunmaktadır. Örneğin yürüyemeyen ve tekerli sandalye kullanmak zorunda olan bir insan, kaldırımdan inerken, otobüse binerken zorluk yaşamaktadır. Engelli vatandaşlar düşünülerek sokaklarda onların hayatını kolaylaştıracak yerler yapılmalıdır. Bunun yanı sıra otobüse binmek bile engelli vatandaşlar için çile haline gelmektedir. Toplu taşıma araçları engelli insanların kullanımına uygun biçimde üretilmelidir. Engelli insanlar kendilerine uygun yollar ve araçlar olmadığından dolayı hep birileriyle hareket etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu da onları derinden yaralayan bir meseledir.
Bina, hastane, iş yeri vb. gibi yerlerin girişlerini engelli insanlara uygun yapmak onların hayatını kolaylaştırmada yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak görme ve duyma engelliler de pek çok zorluk yaşamaktadırlar. Televizyon izleyememek, kitap okuyamamak, bir manzara karşısında oturup seyredememek görme engellilerin hissettiği büyük eksiklik olsa da sokakta yürüyememek, koşamamak, kendi işlerini halledememek onlar için büyük sıkıntıdır.
Engellilerin yaşadığı zorluklar maalesef toplumumuz tarafından dikkate alınmıyor. Oysa toplumumuzda neredeyse her 10 kişiden 1’i engelli konumunda. Ayrıca her insanın da potansiyel bir engelli olduğunu, yani aslında her insanın bir engelli adayı olduğunu dikkate aldığımızda engelli vatandaşlarımızın yerine kendimizi koymak çok da zor olmasa gerek. Empati yaparak engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları anlamalı ve bu zorlukları gidermek için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.

Sözcüklerin Gücü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 93

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sözcükler olmasaydı nasıl iletişim kurardınız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Beden dilimizle, jest ve mimiklerimizle iletişim kurardık.
2. Görme Engelliler Kamu Spotu’nu www.eba.gov.tr adresinden izleyiniz. İzledikleriniz hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.
Aşağıdaki linke tıklayarak kamu spotunu izleyebilirsiniz:
(örnek) Videoyu izledikten sonra görebiliyor olmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir yerden bir yere görmeden gidebilmek için kaldırımlardaki sarı taşlara muhtaç olmak çok zor bir durum. İnsanların bu taşların olduğu yerlere araba park etmeleri çok düşüncesizce bir davranış. Bundan sonra bu şekilde park eden arabalar görünce o kişiyi uyaracağım.
3. Engelli insanların günlük yaşantıda karşılaştıkları zorlukları arkadaşlarınızla tartışınız.
İnsanların doğuştan olan ya da sonradan yaşadığı bir olay, bir kaza sonucu bir organını yeterince kullanamama durumu, engel olarak belirtilmektedir. Trafik kazasında ayağını kaybeden bir birey, doğuştan zeka geriliği olan bir insan engelli bireylere örnek verilebilir. Engelli insanlar pek çok alanda zorluklar yaşamaktadır. Engellilerin yaşadığı zorluklar onları hem fiziksel hem de psikolojik açıdan olumsuz yönde etkilemektedir.
Engellilerin yaşadığı zorluklar arasında en etkileyici ve kırıcı olanı, toplumdaki insanların onlara bakış açılarıdır. Engelli birini gördüğünde rahatsız edecek şekildeki bakışlar, konuşmalar ve küçümseme düzeyindeki tavırlar, duyarsız insanların engelli insanlara yaşattığı sıkıntılardandır. Engelli olmanın bir tercih olmadığını, her birey bir engelli adayı olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Çünkü ufak bir dikkatsizliğimiz, ya da dahil olduğumuz bir olay sonucu hepimiz engelli olabiliriz.
Engelli insanların yaşadığı zorluklar arasında sokakta, parkta, caddede rahatça hareket edememek de bulunmaktadır. Örneğin yürüyemeyen ve tekerli sandalye kullanmak zorunda olan bir insan, kaldırımdan inerken, otobüse binerken zorluk yaşamaktadır. Engelli vatandaşlar düşünülerek sokaklarda onların hayatını kolaylaştıracak yerler yapılmalıdır. Bunun yanı sıra otobüse binmek bile engelli vatandaşlar için çile haline gelmektedir. Toplu taşıma araçları engelli insanların kullanımına uygun biçimde üretilmelidir. Engelli insanlar kendilerine uygun yollar ve araçlar olmadığından dolayı hep birileriyle hareket etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu da onları derinden yaralayan bir meseledir.
Bina, hastane, iş yeri vb. gibi yerlerin girişlerini engelli insanlara uygun yapmak onların hayatını kolaylaştırmada yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak görme ve duyma engelliler de pek çok zorluk yaşamaktadırlar. Televizyon izleyememek, kitap okuyamamak, bir manzara karşısında oturup seyredememek görme engellilerin hissettiği büyük eksiklik olsa da sokakta yürüyememek, koşamamak, kendi işlerini halledememek onlar için büyük sıkıntıdır.
Engellilerin yaşadığı zorluklar maalesef toplumumuz tarafından dikkate alınmıyor. Oysa toplumumuzda neredeyse her 10 kişiden 1’i engelli konumunda. Ayrıca her insanın da potansiyel bir engelli olduğunu, yani aslında her insanın bir engelli adayı olduğunu dikkate aldığımızda engelli vatandaşlarımızın yerine kendimizi koymak çok da zor olmasa gerek. Empati yaparak engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları anlamalı ve bu zorlukları gidermek için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcükleri belirleyip bu sözcüklerin eş anlamlılarını örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 
k c ü z s ö
sözcük – kelime
g u d y u
duygu – his
k u l u m t u l
mutluluk – saadet
m i g e z
gizem – esrar
ı b a c n a y
yabancı – el
a y ü r
rüya – düş
e v d a t
davet – çağrı
r e k e d
keder – hüzün
a t t
tat – lezzet
n a t ı y
yanıt – cevap

2. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap: 
Metnin konusu: Sözcüklerin duygularımız üzerindeki etkisiMetnin ana fikri: Sözcükler, insanların farkında olmadığı derin duyguları ortaya çıkarabilme gücüne sahiptir.
Sözcüklerin Gücü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 94

3. ETKİNLİK

Metni özetleyip aşağıya yazınız.
Cevap:
Bir kaldırımda dilenen evsiz adamın önündeki kutuya kimse para atmamaktadır. Bir yabancı gelip kutunun önüne “Bahar geldi fakat ben göremiyorum.” yazar. Bu cümle, cümleyi okuyan insanlarda bazı duyguları harekete geçirir ve evsiz adam için kutuya para bırakmaya başlarlar.
Bazı sözcükler, insanların içinde olan fakat fark edemedikleri duyguları açığa çıkarabilme gücüne sahiptir.

4. ETKİNLİK

Siz olsaydınız evsiz adamın kartonuna ne yazardınız? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.
Cevap: 
(örnek)
Ben olsaydım “Kutunun içinde ne olduğunu görebiliyorsanız, Allah’a şükrediniz.” yazardım. Bu cümle insanların görme duyularının ne kadar önemli olduğunu hatırlatırdı.
Sözcüklerin Gücü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 95

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde noktalı virgülün (;) hangi amaçla kullanıldığını cümlelerin altına yazınız.
Bazı sözcükler bizi bir rüyaya davet eder; belli kokuları, tatları, sesleri, duyguları çağrıştırır.
Cevap: Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konmuştur.
Sözcükleri; neşe ve üzüntüleri, kederleri, umutları ve hayal kırıklıklarını, öfkeleri ve aldatılmışlıkları, aşkları ve arkadaşlıkları, yaraları ve acıları … insan duygularının gizemlerini anlatmak için kullanabiliriz.
Cevap: İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konmuştur.
Acısı, kederi, hüznü; heyecanı, neşesi, gülümsemesi ile hayat bir ikilemler yumağıdır.
Cevap: Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konmuştur.

6. ETKİNLİK

Günlük yaşantınızda aşağıdaki işaretlerle daha önce hiç karşılaştınız mı? Bu işaretlerin anlamlarını arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz ve işaretlerin altına yazınız.
Cevap: 
Sözcüklerin Gücü Dinleme Metni Cevapları - Engelli İşaretleri
Sözcüklerin Gücü Dinleme Metni Cevapları – Engelli İşaretleri
Sözcüklerin Gücü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 96

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen çekimli fiilleri bulunuz. Bu fiillerden haber anlamı taşıyanların karşısına “H”, dilek anlamı taşıyanların karşısına “D” yazınız.
Cevap: 
Susayan bir karga, yarısına kadar dolu bir sürahiye su içmek üzere yaklaşmış.H
Bataklığı geçtikten sonra başak tarlalarına gelinir.H
Sınava yetişmek için erken yatmalısın.D
Gözlerimizi kapatıp sobamızın tüttüğü çocukluğumuza dönelim.D
Bilge; çocuğun gözlerinin içine merhametle, sevgiyle baktı.H
Yağmur yağsa bir kuş konsa badi parmağıma.D,D

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin olumsuz çekimini örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 
• Ege’de, şeftali bahçelerinin gölgesinde büyümüş. → büyümemiş
• Eski mahallemi ve arkadaşlarımı çok özledim. → özlemedim
• Yarışmada ikinci oldukları için üzülüyorlar. → üzülmüyorlar
• Sabahları çok erken kalkmalısın. → kalkmamalısın
• Kutuları üst kata taşıyalım. → taşımayalım
• Her akşam aynı saatte uyur. → uyumaz
Bir işin, oluşun ya da durumun gerçekleşmediğini bildiren fiiller, “olumsuz fiiller”dir. Fiillerde olumsuzluk “-ma /-me” ekiyle yapılır.
Sözcüklerin Gücü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 97

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz.
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
Okulunuzun 7/B sınıfı öğrencilerinden ………………………’nın velisiyim. Yürüme engelli çocuğum için okul girişine rampa yapılmasını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Adres:
13.12.2019
İmza
Ad – Soyad
b. Aşağıya, izlediğiniz Görme Engelliler Kamu Spotu ve araştırmanızdan yola çıkarak görme engelli insanların hayatını kolaylaştırmak için yapılmasını istediğiniz çalışmalarla ilgili bir dilekçe yazınız.
Cevap: 
(örnek)
OSMANGAZİ BELEDİYESİNE
BURSA
Çiftehavuzlar Mahallesi Kanarya Sokak’ta oturan bir vatandaşım. Mahallemizde birçok görme engelli vatandaş mevcut. Fakat bu vatandaşlarımızın kaldırımlarda rahatça yürüyebilecekleri kılavuz taşlar ve rampalar, mahallemizin kaldırımlarında mevcut değil. Ayrıca mahallemize hizmet veren belediye otobüslerinde yürüme engelli vatandaşlarımız için kapı giriş rampası bulunmuyor. Engelli vatandaşlarımız için mahallemizde ve belediye otobüslerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Adres:
Çiftehavuzlar Mahallesi
Kanarya Sokak
No: 5
Osmangazi – BURSA
13.12.2019
İmza
Ahmet TÜRK

İstiklal Marşı’nın Kabulü Metni Cevapları Sayfa 104

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

İstiklâl Marşı’mızın kabulüyle ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
İstiklâl Marşı’mızın kabul tarihi 12 Mart 1921’dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açtığı bir yarışma sonucu Mehmet Akif Ersoy’un eseri İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de açıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı, Kurtuluş Savaşı’nın anlam ve önemine vurgu yapacak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığını temsil edecek bir marşın olması için çalışma başlattı. 1921 yılının başında bunun için bir yarışma başlattı. Bu yarışmayı kazanan için de bir de para ödülü kondu. Yarışmanın süresi 6 aydı.
Yarışmaya 724 şiir aday oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bu şiirleri incelemiş ve içlerinden 6 tanesini seçmiştir. Seçilen şiirler basılıp millet vekillerine dağıtılmıştır.
Para ödülü olduğu için Mehmet Akif Ersoy bu yarışmaya katılmak istememiştir. Dönemim bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ısrarı ile Mehmet Akif Ersoy bugünkü İstiklal Marşı’mızı yazmıştır.
2 Mart 1921 tarihinde diğer 6 şiir ile birlikte Mehmet Akif Ersoy’un şiiri mecliste okunmuş ve oylamaya sunulmuştur. Hamdullah Suphi Bey tarafından büyük bir coşku ile okunan Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiir büyük tezahürat ve alkışlar eşliğinde, oybirliği ile yarışmanın birincisi olmuştur.
Yarışma sonucunda verilecek ödül Mehmet Akif’e verilmek istenmiş fakat Mehmet Akif kabul etmemiştir. Israrlara dayanamayarak para ödülünü kabul edip hastanede yatmakta olan gazilerimize bağışlamıştır.
Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşı’nın güftesini, şiirlerini topladığı Safahat’a dahil etmemiş ve İstiklâl Marşı’nın Türk Milleti’nin eseri olduğunu beyan etmiştir.


İstiklal Marşı’nın Kabulü Metni Cevapları Sayfa 106

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki balonların üzerinde yazan sözcükleri okuyunuz. Metinle ilişkili sözcüklerin bulunduğu balonu işaretleyiniz.
Cevap:
İstiklal Marşı'nın Kabulü Metni Cevapları - Anahtar Kelimeler
İstiklal Marşı’nın Kabulü Metni Cevapları – Anahtar Kelimeler

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1. Millî marş niçin önemliymiş?
Cevap: Bağımsızlığımızın sembolü olacağı, yurdumuzun işgal edildiği ve ordumuzun düşmanla mücadele ettiği dönemde halkın moralini artırması için önemliymiş.
2. Yarışma şartları halka nasıl duyurulmuş?
Cevap: Bir genelge ile illere gönderilmiş.
3. Yarışmaya gelen şiirler niçin beğenilmemiş?
Cevap: Millî marş olmayı hak edecek düzeyde olmadıkları, coşku, duygu, bağımsızlık
ruhu taşımadıkları için beğenilmemiş.
4. Hamdullah Suphi Bey, niçin Mehmet Âkif’in yarışmaya katılmasını istiyormuş?
Cevap: Daha önce yazdığı vatan, millet şiirleri ile dikkatleri çektiği ve ona göre millî marşı en iyi şekilde sadece Mehmet Âkif’in yazabileceğine inandığı için katılmasını istiyormuş.
5. Hamdullah Suphi Bey, Mehmet Âkif’i ikna etmek için ne yapmış?
Cevap: Mehmet Âkif’e bir mektup yazarak ve onun endişelerini gidermeye çalışmış.
6. Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı’nı yazma sürecinde neler yaşamış?
Cevap: Uykusuz kalmış, bir mısra için günlerce düşünmüş, meclis görüşmeleri sırasında bile yazacağı şiiri düşünmüş.
7. İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği gün Mehmet Âkif hangi duygular içindeymiş?
Cevap: Hayatının en heyecanlı günü olduğunu hissediyormuş.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap:
Metnin konusu: İstiklal Marşı’nın kabulüMetnin ana fikri: Türkiye Cumhuriyeti’nin İstiklal Marşı’nı ancak Mehmet Akif Ersoy gibi mütevazı ve vatan aşkıyla yanıp tutuşan biri yazabilirdi.

4. ETKİNLİK

Metinden hareketle Mehmet Âkif Ersoy’un kişilik özelliklerini yazınız.
Cevap:
• Vatanını milletini çok seven
• Alçak gönüllü
• Azimli
• Duygusal
İstiklal Marşı’nın Kabulü Metni Cevapları Sayfa 107

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini belirleyip uygun eşleştirmeleri yapınız.
Cevap:
İstiklal Marşı'nın Kabulü Metni Cevapları - Eşleştirme
İstiklal Marşı’nın Kabulü Metni Cevapları – Eşleştirme

6. ETKİNLİK

a. Mehmet Âkif Ersoy hakkında hazırladığınız grup sunumunuzu gerçekleştiriniz.
Sunumunuz için aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz araştırma yazısından faydalanabilirsiniz.
b. Sunumunuzu gerçekleştirirken aşağıdaki ölçütlere dikkat ediniz. Sunumunuzu gerçekleştirdikten sonra bu ölçütlere göre formu doldurup grup sunumunuzu değerlendiriniz.
Değerlendirmenizi kendiniz yapabilirsiniz.
İstiklal Marşı’nın Kabulü Metni Cevapları Sayfa 108

7. ETKİNLİK

Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı hakkında edindiğiniz bilgileri aşağıya kısaca yazınız.
Cevap:
Hayatı: 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlkokulu Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde, ortaokulu Fatih Merkez Rüştiyesinde tamamlamıştır. Farsça, Arapça ve Fransızca öğrenmiştir. Ziraat ve Baytar Mektebi’ne yani Tarım ve Veterinerlik Okulu’nu bitirmiştir. Memurluk, öğretmenlik yapmıştır. Şiirleri pek çok dergi ve gazete yayınlanmıştır.
Tarihimizdeki değeri: İstiklal Marşı’mızın yazarıdır.
Eserleri: Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler. 
Eserlerinde işlediği konular: İslam dini, vatan sevgisi.

8. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde soru anlamı taşıyan fiillerin bulunup bulunmadığını belirleyiniz. Soru anlamı taşıyan fiillerin altını çiziniz.
Cevap:
• Evinize bu yıl taşınacak mısınız?
• Çorbayı sıcak içmeyi severim.
• Sizi hiç hayal kırıklığına uğratır mı?
• Çok geç olmadan yola çıkmışlar mı?
• Kitapçıdan en çok sevdiğim yazarın kitabını sonunda aldım.
Fiillere “mı, mi, mu, mü” soru eki getirilerek soru anlamı katılır. Soru eki her zaman fiilden ayrı yazılır.
b. Aşağıdaki fiilleri istenilen özelliklere göre çekimleyiniz.
Cevap:
İstiklal Marşı'nın Kabulü Metni Cevapları - Fiil Çekimi
İstiklal Marşı’nın Kabulü Metni Cevapları – Fiil Çekimi

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Mimar Sinan’ın hayatı, eserleri ve kişilik özellikleri ile ilgili araştırma yapınız.

Mimar Sinan, 1489 tarihinde Kayseri'nin Ağırnas Köyü'nde doğdu.
Acemi Oğlanlar Ocağı‘na alındı.Çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatı buldu.
Kanuni döneminde, 1521‘de katıldığı Belgrad, 1522‘deki Rodos seferlerinden sonra subaylığa yükseldi.
1526 yılında, yayabaşı olarak çıktığı Mohaç seferinden sonra, cephane sorumlusu görevi verilen Mimar Sinan, 1529‘da Viyana, 1529-1532 arasında Almanya, 1532-1535 arasında da Irak'a düzenlenen, Bağdat ve Tebriz seferlerine katıldı.
Son Bağdat seferinde, Van Gölü‘nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması, Sinan'a haseki ünvanını kazandırdı. 
1539'da, Mimar Acem Ali‘nin ölümü üzerine onun yerine Saray Başmimarı oldu.
Osmanlı'nın en güçlü döneminde yaşayan Sinan, Kanuni Sultan Süleyman, İkinci Selim ve Üçüncü Murat olmak üzere, üç padişaha mimarbaşı olarak hizmet etti.
Süleymaniye Camii, Haseki Külliyesi, Haseki Camii, Selimiye Camii, Eski Valide Camii, Mihrimah Sultan Külliyesi, Mihrimah Sultan Camii, Şehzade Camii, Cihangir Camii, Şah Sultan Camii, Rüstem Paşa Camii, Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi, Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü, Kılıç Ali Paşa Camii ünlü eserleridir.
Mimar Sinan, 17 Temmuz 1588 yılında İstanbul'da vefat etti.
Türbesi, Süleymaniye Külliyesi'ndeki, Haliç duvarının önündedir.


Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları Sayfa 109

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Mimar Sinan’ın hayatı, eserleri ve kişilik özellikleri ile ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.
Mimar Sinan, 1489 tarihinde Kayseri’nin Ağırnas Köyü’nde doğdu. Acemi Oğlanlar Ocağı‘na alındı. Çağın ünlü mimarları yanında çalıştı. Birçok sefere katıldı. Son Bağdat seferinde, Van Gölü‘nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması, Sinan’a haseki ünvanını kazandırdı. 1539’da, Mimar Acem Ali‘nin ölümü üzerine onun yerine Saray Başmimarı oldu. Kanuni Sultan Süleyman, İkinci Selim ve Üçüncü Murat olmak üzere, üç padişaha mimarbaşı olarak hizmet etti. Süleymaniye Camii, Haseki Külliyesi, Haseki Camii, Selimiye Camii, Eski Valide Camii, Mihrimah Sultan Külliyesi, Mihrimah Sultan Camii, Şehzade Camii, Cihangir Camii, Şah Sultan Camii, Rüstem Paşa Camii, Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi, Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü, Kılıç Ali Paşa Camii ünlü eserleridir. Mimar Sinan, 17 Temmuz 1588 yılında İstanbul’da vefat etti. Türbesi, Süleymaniye Külliyesi’ndeki, Haliç duvarının önündedir.
Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları Sayfa 113

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamlarının başına yazınız.
dülgerkervanyeniçerigurbetkünk
sadrazamvezirırgatmedreseferman
seferbentheybetçırakmahzen
Cevap: 
gurbet: Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.
künk: Pişmiş toprak ve betondan yapılmış kalın su borusu.
medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.
dülger: Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kişi.
bent: Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set.
sefer: Genellikle ülke dışına yapılan askerî harekât.
çırak: Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse.
ferman: Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.
heybet: Büyüklük, ululuk; gösteriş, görkem.
ırgat: Yapı işçisi.
kervan: Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.
mahzen: Yapılarda yer altı deposu.
yeniçeri: Osmanlılarda, devletten ödenek alan, sürekli görev yapan askerlerden oluşan
kapı kulu teşkilatının yaya olarak savaşan asker sınıfı.
vezir: Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve
paşa unvanını taşıyan kişi.
sadrazam: Osmanlı Devleti’nde başbakan, veziriazam.
Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları Sayfa 114

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1. Sinan, ne zaman ve nerede doğmuş?
Cevap: 1490 yılında Kayseri‘nin Ağırnas köyünde doğmuştur.
2. Sinan, dedesi öldükten sonra ne yapmış?
Cevap: Bir kervanın peşine takılıp İstanbul’a gitmiş.
3. Sinan, hangi alanlarda yetenekliymiş?
Cevap: Dülgerlikte ve yapı işlerinde yetenekliymiş.
4. Sinan’ın mimarbaşı olmasını sağlayan kimmiş?
Cevap: Lütfi Paşa adında bir vezirmiş.
5. Sinan, mimarbaşı olduktan sonra ilk iş olarak ne yapmış?
Cevap: Kente su sağlamak için bentler yapıp suyu künklerle İstanbul’a getirmiş.
6. Sinan’ın, zamanın padişahı adına yaptığı caminin adı neymiş? Bu caminin yapımı kaç yıl sürmüş?
Cevap: Adı Süleymaniye imiş. Yapımı 7 yıl sürmüş.
7. Sinan, ne zaman ve nerede ölmüş?
Cevap: 9 Nisan 1588’de İstanbul’da ölmüş.
8. Mimar Sinan hangi türlerde mimari eserler yapmış?
Cevap: Cami, medrese, türbe, köprü, kervansaray, saray, hamam, mahzen, su yolu ve kemer türlerinden eserler yapmış.

3. ETKİNLİK

Metne göre Mimar Sinan’ın kişilik özellikleri nelerdir? Aşağıya yazınız.
Cevap: Yetenekli, azimli, çalışkan, kendine güvenen.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki eserlerden Mimar Sinan’a ait olanların kutucuklarını işaretleyiniz.
Cevap:
Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları - Eserler
Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları – Eserler
Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları Sayfa 115

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki açıklamalardan metnin türüyle ilgili olanı işaretleyiniz.
Cevap: 
Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları - Metnin Türü
Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları – Metnin Türü

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.
Cevap: 
(Ö) Selçuklulardan kalma bu güzel eser, Kayseri yöresindeydi.
(N) Sinan, 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu.
(Ö) İnsan aklının, insan gücünün yapamayacağı şey yoktur.
(N) Sinan, şehre su sağlamak için bentler yapmıştır.
(N) Cami yapımında yüzlerce ırgat çalışmış.
(Ö) Süleymaniye, muhteşem görüntüsüyle herkesi selamlamaktadır.
(Ö) Mimar Sinan; Türk yapıcılık, çinicilik ve oymacılık sanatlarının en güzel örneklerini vermiştir.

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerde zaman eklerinin altını çiziniz. Bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini örnekteki gibi ilgili cümlelerin karşısına yazınız.
Cevap: 
• Sinan okuma yazmayı küçük yaşta öğreniyor.şimdiki zaman
• Padişah, üç ay sürecek bir sefere çıkar.geniş zaman
• İki ay sonra Kayseri’ye gidiyoruz.şimdiki zaman
• Gittiği her şehirde yolları, köprüleri, hanları inceler.geniş zaman
• Dedesi ölünce bir kervanın peşine takılıp İstanbul’a gider.geniş zaman
• Bu muhteşem eseri tam yedi yılda bitiriyor.şimdiki zaman
b. Yukarıdaki cümlelerde yer alan fiillerde zaman ekleri kendi anlamlarıyla kullanılmış mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Kendi anlamlarıyla kullanılmamıştır. Zaman ekleri cümlede belirtilen zamanın dışında kullanılmıştır.
Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları Sayfa 116

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin fiillerinde zaman ve anlam kayması olup olmadığını belirleyiniz. Zaman ve anlam kayması olan cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz. İşaretlediğiniz cümleleri, zaman ve anlam kaymasını gidererek yazınız.
[✔] Önümüzdeki hafta Ankara’da kitap fuarı düzenleniyor.
Önümüzdeki hafta Ankara’da kitap fuarı düzenlenecek.
[✔] Babam, küçükken iki defa kolunu kırar.
Babam, küçükken iki defa kolunu kırmış.
[   ] Her akşam düzenli olarak kitap okurum.

[✔] İşe gitmek için sabahları erkenden kalkıyorum.
İşe gitmek için sabahları erkenden kalkarım.
[✔] Sizi, yarın yine aynı saatte burada beklerim.
Sizi, yarın yine aynı saatte burada bekleyeceğim.

9. ETKİNLİK

Gezip gördüğünüz bir yeri anlatan kısa bir yazı yazınız.
Cevap:
(örnek)
Geçen sene Antalya Manavgat’a gittim. Orada Side’de tatil yaptık. Side’de çok güzel bir deniz ve kumsal, Anfi Tiyatro, Apollo Tapınağı, Vespasianus Anıtı var. Titreyen Gölü’de gördüm. Manavgat Şelale’sind piknik yaptık. Bir çok yabancı turist burada geziyor. Gezip görülecek çok güzel bir ilçe.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. Kitabımızın sonraki metni olan “Yurt Türküsü” şiirini ezberleyiniz.
YURT TÜRKÜSÜ
Güzel yurdum, dağlarını
Uzaktan göresim gelir.
Keskin esen yellerine
Kendimi veresim gelir
Gözümde tüter damların,
Sakız kokulu çamların.
Türkü söyler akşamların,
Bana kendi sesim gelir.
Su içtim kaynaklarından,
Gölgelerinde uyudum.
Kuşlarının söylediği
Şen türkülerle büyüdüm.
Ninniyle salladın beni,
Şefkatle kolladın beni,
Sevginle bağladın beni,
Yurdum yurdum, güzel yurdum!
Vasfi Mahir KOCATÜRK
Şiir Defteri
(Kısaltılmıştır.)
2. Türkiye’nin tarihî ve doğal güzelliklerini tanıtan bir broşür hazırlayınız.


Yurt Türküsü Metni Cevapları Sayfa 117

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Türkiye’nin tarihî ve doğal güzelliklerini tanıtan broşürünüzü sınıf panosunda sergileyip arkadaşlarınıza inceletiniz. Broşürlerden edindiğiniz bilgiler hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
2. “Türkiye Tanıtım” adlı videoyu www.eba.gov.tr adresinden izleyiniz. İzledikleriniz hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.
Videoyu izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
(örnek) Videoda Türkiye’nin tarihi ve doğa güzelliklerini yansıtan ünlü yerlerimizin görselleri, güzel bir şarkı eşliğinde sunulmuş. Videoyu izlerken ülkemizin ne kadar güzel ve değerli olduğunu bir kez daha anladım.
Yurt Türküsü Metni Cevapları Sayfa 118

1. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki görsellerden metnin içeriği ile ilgili olanları işaretleyiniz.
Cevap:
Yurt Türküsü Metni Cevapları - İlgili Görseller
Yurt Türküsü Metni Cevapları – İlgili Görseller
b. Şiirin ana duygusunu aşağıya yazınız.
Cevap:
Şiirin ana duygusu: Yurt sevgisi
Yurt Türküsü Metni Cevapları Sayfa 119

2. ETKİNLİK

a. Şiirde insana ait özelliklerin aktarıldığı kavramlar var mı? Bu kavramları yazınız.
Cevap:
 • Türkü söyler akşamların
 • Kuşlarının söylediği
 • Ninniyle salladın beni
 • Şefkatle kolladın beni
 • Sevginle bağladın beni
b. Şiirde dize sonlarındaki uyumu sağlayan ses benzerliklerini aşağıya yazınız.
Cevap:
1. dörtlük
……… göresim gelir.
………veresim gelir.
2. dörtlük
………damların,
………çamların,
………akşamların,
3. dörtlük
………uyudum.
………büyüdüm.
4. dörtlük
………salladın beni,
………kolladın beni
……… bağladın beni

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Yurt Türküsü” metni ile içerik yönünden karşılaştırınız.
BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM
Havasına, suyuna, taşına, toprağına,
Bin can feda bir tek dostuma.
Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim,
Bir başkadır benim memleketim.
Anadolu’m bir yanda, yiğit yaşar koynunda
Âşıklar destan yazar dağlarda.
Kuzusuna, kurduna, Yunus’una, Emrah’a
Bütün âlem kurban benim yurduma.
Mecnun’a, Leyla’sına, erişilmez sırrına
Sen dost ararsan koş Mevlânâ’ya.
Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin,
Bir başkadır benim memleketim.
Gözü pek, yanık bağrı, türkü söyler çobanı,
Zengin fakir hepsi de sevdalı.
Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim,
Bir başkadır benim memleketim.
Fikret ŞENEŞ
Cevap:
YURT TÜRKÜSÜBİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM
Türkiye’nin doğa güzellikleri konu edinilmiştir. Bu güzelliklere duyulan hayranlık ve sevgi duyguları işlenmiştir.Türkiye’nin doğal güzellikleri yanı sıra, Türk insanı ve bu topraklarda yetişen ünlü şahsiyetler konu edinilmiştir. Memlekete olan sevgi, hayranlık ve gurur duyguları işlenmiştir.
Yurt Türküsü Metni Cevapları Sayfa 120

4. ETKİNLİK

a. Aşağıda, Ayşe’nin internet günlüğünde yayımladığı Ankara gezisiyle ilgili notları bulunmaktadır. Bu notları okuyup yazımı yanlış olan sözcüklerin altını çiziniz.
Cevap:
Ankara gezime 15 mayısta başladım. Gezimin ilk durağı tarihi Ankara evleriyle tanınan Hamamönü oldu. Bu bölge, arnavutkaldırımlı dar sokaklar ve cumbalı ahşap evleriyle sizi âdeta geçmişe götürüyor. Kültür ve sanatın iç içe olduğu bu yer de zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor insan. Lezzetli bir sabah kahvaltısından sonra ikram edilen Osman’lı şerbetinin tadına baktım. Adımımı attığım heryerde hediyelik eşya dükkânlarıyla karşılaştım. Bu tarih kokan sokaklarda Mehmet Âkif ersoy’un evini ziyaret ederek burada ki gezime son verdim.
Gezimin sonraki durağı Ankara kalesiydiUlustaki Atatürk heykelini selamlayıp Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne ulaşan yokuşu tırmanmaya başladım. Kale bölgesindeki gezime, müze ziyaretiyle başlayacağım. Buradaki izlenimlerimi öğrenmek için biraz beklemeniz gerekiyor.
İnsanların öğrendikleri, bildikleri, paylaşmak istedikleri şeyleri istedikleri şekilde yazdıkları, günlüğe benzeyen internet sitelerine “internet günlüğü (blog)” denir.
b. Ayşe’nin internet günlüğünde altını çizdiğiniz sözcüklerin doğrularını aşağıya yazınız.
Cevap:
 • 15 Mayıs’ta
 • yerde
 • Osmanlı
 • her yerde
 • Ersoy’un
 • Ankara Kalesi’ydi.
 • Ulus’taki
Yurt Türküsü Metni Cevapları Sayfa 121

5. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri altını çizerek gösteriniz. Bu fiillerin çekimlendiği kipleri yazınız. Anlam kayması olan fiillerde hangi anlamın (zamanın) kastedildiğini örnekteki gibi belirtiniz.
Cevap:
Yurt Türküsü Metni Cevapları - Anlam Kayması
Yurt Türküsü Metni Cevapları – Anlam Kayması
b. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiilleri inceleyiniz. Anlam kayması olan fiillerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap:
[X] 1. Haftaya biz de İstanbul’a geliyoruz.
[   ] 2. Hafta sonları ailece spor salonuna gideriz.
[X3. Annemleri havaalanından biz alırız.
[X4. Aradığınız belgeler şu dosyada olacak.
[X5. Genç adam dün sabah evden çıkar, işe gider.
[   ] 6. İki gün sonra yanıma gelecek ve bana yardım edeceksin.
[   ] 7. Ben, sizin istediklerinizi almaya gidiyorum.
[   ] 8. 1982’de Kırşehir’de dünyaya gelmişim.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. Doğduğunuz şehrin adının nereden geldiğini araştırınız.
Aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz yazıda doğduğunuz şehrin isminin nereden geldiğini öğrenebilirsiniz.
*Ağrı: Bu şehir ismini Arafat dağından almaktadır. Hristiyan kaynaklarına göre Nuhun gemisi Arafat dağına konmuştur. Arafat ismi önce aran sonra ise Ağrı olarak değiştirilmiştir.
*Aksaray: Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçlararslan bu şehre çok sayıda yapı yaptırmıştır. Şehir ise ismini, şehirde yaptırılmış olan büyük ve beyaz bir saraydan almıştır.
*Amasya: Bu şehri, Amazon kralı olan Amasis kurmuş ve de şehre Amasis şehri anlamındaki ‘Amasesia ismini vermiştir. Bu bilgi, tarihçi Strabona göredir.
*Ankara: Bu şehrin ismine dair çok sayıda söylentiler mevcuttur. İslam kaynaklarına bakıldığında bu şehrin isminin Enguru şekilde geçtiği görülür. Ankara kelimesi bazı söylentilere göre , Farsçada üzüm anlamındaki Engür kelimesinden, Yunancada koruk anlamında kullanılan Aguirada kelimesinden türemiştir. Frig dilinde ise Ank, engebeli arazi anlamında kullanılmıştır. Şehre, Ankyra, Ankura, Angur, Ankuria, Engürlü, Angare, Engürüye, Angera, Ancora ve de son olarak Ankara denilmiştir.

Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları Sayfa 122

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre doğduğunuz şehrin adının nereden geldiğini arkadaşlarınıza anlatınız. Anlatılanlar arasından en çok ilginizi çeken hangisiydi? Nedenini belirterek açıklayınız.
2. Çevrenizdeki tarihî eserler hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.
Cevap: 
hökelekli: Çalımlı, kurumlu, gösterişli
oluk: Yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu, genellikle çinko boru
medeniyet: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık
arkeolog: Kazı bilimci
höyük: Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe
bakraç: Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları Sayfa 123

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1. Yazar, yurdumuzu nelere benzetmiş?
Cevap: Çınara, tüten ocağa, anaya, bacıya, sevince, acıya benzetmiştir.
2. Metinde, Anadolu’da yaşamış hangi medeniyetlerden söz edilmiş?
Cevap: Hititler, Yunan, Roma, Bizans.
3. Türklere Anadolu’nun kapıları hangi devlet döneminde, ne zaman açılmış?
Cevap: Selçuklular döneminde, 1071 Malazgirt Zafer ile açılmıştır.
4. Selçuklular zamanında Anadolu hangi mimari eserlerle süslenmiş?
Cevap: Cami, mescit, medrese, kütüphane, han, hamam, kervansaray gibi mimari eserlerle süslenmiş.
5. Ülkemiz, hangi kültürel özellikleriyle yeniden keşfedilmeye hazırmış?
Cevap: Tarihi hazineleri, eski eserleri, folklor zenginlikleri, tabiat güzellikleri ile yeniden keşfedilmeye hazırdır.
6. Metne göre “Anadolu” ismi nereden gelmiş?
Cevap: Yaşlı bir nine askerlere ayran verir. O “Ayranı tasına doldur oğul.” dedikçe askerler “Ana dolu.” derler. Anadolu ismi buradan gelir.

3. ETKİNLİK

Aşağıya, metne yönelik farklı başlıklar yazınız.
Cevap: 
ANADOLU SEVGİSİ
GÜZEL VATANIMIZ
MEDENİYET BEŞİĞİ ANADOLU

4. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Öznel yargılı olanların başına “Ö”, nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız.
Cevap: 
[Ö] İstanbul’u, Ankara’sı, Edirne’si, Kars’ıyla taşına toprağına vurgun olduğumuz güzel vatan…[Ö] Bin yılların, beş bin yılların az geldiği bir medeniyet beşiği Anadolu.[N] Tarih öncesi dediğimiz yazısız çağların ardından, dört bin yıl öncesi Hititlerin adı duyulur Anadolu’da.[Ö] İslam âleminin dört köşesinden bilginler Anadolu’ya üşüşür, sanatkârlar Anadolu’da kümeleşir.[Ö] Açılmamış sayfaları, duyulmamış sözleri, derlenmemiş türküleri, hikâyeleri, masalları, destanları, bilinmeyen ozanları ile bitmez tükenmez bir söz yumağıdır Anadolu.[N] Bu sırada, boz bulanık tepelerden, ak saçlı bir ana, omzunda ayran bakracıyla görünür.
Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları Sayfa 124

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta, düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığını açıklayınız.
Selçuklulardan sonra Anadolu Beylikleri kökleşen millî kültürün hasadını yapar. Aralarından bir beylik, koca bir devlet olur; açıldıkça açılır, kolları Viyana’ya kadar uzanır. Bu ulu çınara Osmanlı derler. Kökü ve gövdesi Anadolu’da, üç kıta, üç iklime hükmeden yeryüzünün en ömürlü devleti, Osmanlı Devleti. Sonrası, Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu. Köklü bir kültürün kaynaştığı bölünmez bir bütünlüktür artık.
Cevap: Benzetme, karşılaştırma.
“Benzetme, karşılaştırma, tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme ve sayısal verilerden yararlanma” düşünceyi geliştirme yollarıdır.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde kesme işaretinin hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız.
Cevap: 
• Sonrası, Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu.
> İyelik, durum ve bildirme eklerini özel adlardan ayırmak için kullanılmıştır.
• Anadolu’nun kapıları 1071’de açılmıştır.
Sayıya gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.
• Ayşe Hanım’ın Anadolu’nun kültürel miraslarıyla ilgili yaptığı sunum çok beğenildi.
Kişi adından sonra gelen unvan sözüne getirilen eki ayırmak için kullanılmıştır.
• 1931 yılı TTK’nin kuruluş yılıdır.
Kısaltmaya gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.
• Atatürk, 19 Mayıs’ı doğum günü olarak kabul etmiştir.
Belirli bir tarih bildiren ay adına gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.
Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları Sayfa 125

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerde yargı bildiren sözcüğün isim soylu olduğu cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap: 
[   ] Başarının ilk şartı kendine güvenmiş.[X] Anadolu bir kültür coğrafyasıdır.[   ] Sabahları gün ışığı pencereme vuruyor.[X] Kemal, sınıfın en çalışkan öğrencisiydi.[   ] Bütün işleri vaktinde yapmayı sever.[X] Sağlık varsa huzur da vardır.
Ek fiil, isim soylu sözcüklere gelerek onları yargı bildirir hâle getirir.
b. Aşağıdaki isimleri istenilen ek fiil zamanlarına göre çekimleyerek birer cümlede kullanınız.
Cevap: 
• yalnız / Ek fiilin geniş zamanı
O hep yalnızdır.
• güzel / Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı
Yeni aldığı arabası çok güzelmiş.
• mutlu / Ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı
Evli olduğu zamanlar çok mutluydu.
• tatlı / Ek fiilin şartı (koşulu)
Elmaların tatlıysa bir kilo alacağım.

8. ETKİNLİK

Aşağıya, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında üzerimize düşen görevlerin neler olduğunu belirten bir metin yazınız.
Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında üzerimize düşen görevler şunlardır:
 • Tarihimizi ve kültürümüzü iyi bilmek.
 • Dilimizi doğru kullanmak.
 • Kültürel değerlerimizi yaşatmak ve korumak.
 • Kültürel değerlerimizin tanıtımı için çalışmalar yapmak.
Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 132

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Aşağıdaki butona tıklayarak çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmaya ulaşabilirsiniz.
2. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.
Aşağıdaki butona tıklayarak çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruşları hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.
Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 135

1. ETKİNLİK

Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz. Önce cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.
Cevap:
akrobatik: Cambazlık ile ilgili
güverte: Gemide ambar ve kamaraların üstü
sendelemek: Dengesi bozularak düşecek gibi olmak, adımlarını şaşırmak
çakıntı: Şimşek çakması, parlaması
kimyevi: Kimyasal
onulmaz: Daha iyi bir duruma gelememek, hastalıktan, dertten kurtulamamak

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarının başına yazınız. Boşta kalan deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi sözlük anlamıyla karşılaştırınız.
düğün bayram olmak – aklından geçirmek – dümen kırmak – seyirci kalmak
çaba harcamak – gücü kesilmek – altüst olmak – içi daralmak
Cevap: 
seyirci kalmak: Bir olay karşısında hiçbir tepki göstermeyerek işe karışmamak.
aklından geçirmek: Bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak.
altüst olmak: Üzülmek, tedirgin olmak, yıkılmak.
dümen kırmak: Yön değiştirmek.
gücü kesilmek: Kuvveti, takati azalmak.
içi daralmak: Sıkılmak, bunalmak.
düğün bayram olmak: Çok sevinmek, çok sevinç duymak.
Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 136

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1. Yunus ailesi yaşantısını nasıl sürdürüyormuş?
Cevap: Yunus ailesi yaşantısını gruplar hâlinde dolaşıp avlanarak ya da gelip geçen gemilerin dümen suyuna takılıp onlarla yarışarak sürdürüyormuş.
2. Yunusların görünümleri nasılmış?
Cevap: İki buçuk ile dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalan kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleri varmış.
3. Küçük Yunus’un özellikleri nelermiş?
Cevap: Küçük Yunus obur ve meraklıymış.
4. Küçük Yunus, başını varillere vurduktan sonra neler yaşamış?
Cevap: Sendelemiş. Sanki gözlerine dolan yıldızlardan kurtulmak için başını sağa sola silkelemiş. Hızla derin sulara inmeye başlamış. Görmede zorluk yaşamış. Panikle hızla suyun üzerine fırlamış.
5. Küçük Yunus’u sahilde gören çocuk ne yapmış?
Cevap: Küçük Yunus’un yanı başında dizlerinin üzerine çökmüş, “Ne olur ölme güzel Yunus!..” diye hıçkırıyormuş.
6. Metne göre denizin katilleri nelermiş?
Cevap: Denizlere karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi madde yüklü varillermiş.

4. ETKİNLİK

a. Aşağıya “Küçük Yunus” metninin hikâye unsurlarını yazınız.
Cevap: 
Olay: Küçük bir yunusun denize atılan zehirli variller nedeniyle ölmesi.
Şahıs ve Varlık Kadrosu: Küçük Yunus, Küçük Yunus’un ailesi, küçük çocuk, bir kadın ve bir erkek.
Zaman: Belirsiz
b. Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.
Cevap: 
Metnin konusu: Deniz kirliliğinin denizde yaşayan canlılara olan etkisi
Metnin ana fikri: Denizlere karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi madde yüklü variller denizlerde yaşayan canlıların ölümüne sebep olur.
Metnin yardımcı fikirleri: Bilmediğimiz, yabancı maddelerle oynamak tehlikeli olabilir.

5. ETKİNLİK

Aşağıya, metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.
İki buçukla dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalın kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleriyle öyle sevimli bir görünümleri vardı ki…
Cevap: 
• Kıvrak vücutlarında iki yana kanat gibi açılmış yüzgeçleri, bir dümen gibi kullandıkları yatay kuyrukları ile dalgalar arasından…
• Buz gibi sulara dalarken “Alacağın olsun. Ben de senin rahatını bozayım da gör.” diye geçirdi aklından.
• … küçük dokunuşlarıyla varili kendi çevresinde tıpkı bir topaç gibi döndürmeyi başardı.
• … yüreklerinde doğanın öldürülüşüne seyirci kalmanın onulmaz acısıyla, bir suçlu gibi Karadeniz’in hırçın dalgalarına dikmişlerdi gözlerini.
Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 137

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere, verilen eklerden uygun birini getirerek cümleleri tamamlayınız.
Cevap: 
• Yaptıkları akrobatik hareketler bazen dakikalarca sürermiş .
• Büyük bir ringa balığı sürüsüne rastlamak düğün bayram oluyormuş .
• Buz gibi sulara dalıp dalıp çıkar .
• Yine de ailesine kavuşabilmek için çaba harcıyordu .
• Çöpler denize atılırsa bütün canlılar zarar görür.
b. Ekleri getirdikten sonra cümlelerdeki fiillerin zaman ve anlamında nasıl bir değişiklik oldu? Aşağıya yazınız.
Cevap: 
Ekler getirildikten sonra fiillerin belirttiği zamanlarda değişiklik oldu. Birinci cümle geniş zamandan ek fiilin rivayet birleşik zamanına, ikinci cümle şimdiki zamandan ek fiilin rivayet birleşik zamanına, üçüncü cümle geniş zamandan ek fiilin hikaye birleşik zamanına, dördüncü cümle şimdiki zamandan ek fiilin hikaye birleşik zamanına, beşinci cümle geniş zamandan geniş zamanın şart birleşik zamanına dönüştü.
Ek fiiller, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiillere çevirir.
c. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin zamanını noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 
• Gemilerin dümen suyuna takılıp yaşamını sürdürüyordu. (Ek fiilin hikaye birleşik zamanı)
• Sonra birdenbire kayboluveriyorlarmış ortadan. (Ek fiilin rivayet birleşik zamanı)
• Yüzlerce balığı zahmetsizce yutuvermişlerdi. (Ek fiilin hikaye birleşik zamanı)
• Kardeşleriyle yüzme yarışı yaparmış keyifle. (Ek fiilin rivayet birleşik zamanı)
• Kirliliğe seyirci kalırsak doğamız yok olur. (Ek fiilin şart birleşik zamanı)
• Bir şeyler yapacaksak hemen yapmalıyız. (Ek fiilin şart birleşik zamanı)
Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 138

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış sözcüklerin altını çiziniz.
Cevap: 
• Karnı acıkınca ailesinden uzaklaştığının ayrımına varabilmişti.
• Küçük Yunus da oburun biriydi.
• Oyun oynamak için ailesinden geri kaldığı oluyordu.
• Yıldızların terk ettiği gözlerini karanlıklar perdelemişti.
• Parlak beyaz karnı gün ışığında ıslak mermer çakıntıları içindeydi.
• Eğer açık denizlerde yol alan bir geminin güvertesindeyseniz her şeye tanık olursunuz.
• Her canlının temiz bir doğada yaşamaya hakkı vardır.
b. Altını çizdiğiniz sözcüklerden hangilerinin birleşik zamanlı fiiller olduğunu söyleyiniz.
Cevap: “varabilmişti, oluyordu, perdelemişti” sözcükleri birleşik zamanlı fiillerdir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haberde anlatılanlar üzerine arkadaşlarınızla tartışınız.
ÖĞRENCİLERDEN YENİ BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğünce önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlatılıyor. Proje, öğrencilerin doğal çevrenin korunmasına yönelik tesisleri tanımalarını amaçlıyor.
Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak için “Gezelim, Görelim, Çevreyi Koruyalım” adı verilen sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. Projenin tanıtımı, bu projenin gerçekleştirilmesi için talepte bulunan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenci grubunun sözcüsü, projenin amacını şu sözlerle açıkladı:
“Çevre denildiğinde çoğu insanın aklına temiz deniz, kirlenmemiş yeşil alanlar ve çöplerin çevreye gelişigüzel atılmadığı yaşam alanları geliyor. Çevrenin bu güzelliği kazanmasında şehrin arka planında olan ancak çok da bilinmeyen tesislerin etkisi ise oldukça büyük. Şehrin gizli kahramanı olan çevreyle ilgili tesisleri görmenin çevre bilincimizi geliştireceğini düşünüyoruz.”
Proje, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, başlangıçta il merkezindeki 11 ortaokulun öğrencileri, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında Kent Müzesi, atık su arıtma, içme suyu ve katı atık tesislerinde ağırlanacak.
Basından
Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 139

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.
Bir cam şişenin doğada
4000 yıl, plastiğin 1000 yıl,
cikletin 5 yıl, teneke kutunun
10-100 yıl, sigara filtresinin 2
yıl süre ile yok olmadığını,
Evsel atıkların %65’ini
organik atıklar, kalan kısmını
ise kâğıt, plastik, metal, cam
gibi geri dönüşümlü maddelerin oluşturduğunu,
Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık %30’unun organik atık işleme yöntemiyle
geri kazanılabilir nitelikte olduğunu,
Geri dönüşümü sağlanan her bir ton cam için
yaklaşık 100 litre petrolden
tasarruf edilebileceğini,
Bir ton kullanılmış kâğıt
geri kazanıldığında 17 adet
çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kâğıdı kullanıldığında ise 8 adet çam
ağacının kesilmesinin önlenebileceğini,
Ülkemizde günde yaklaşık 65 bin ton çöp biriktiğini,
1 litre atık yağın 1 milyon
litre içme suyunu kirletebildiğini, ayrıca sudaki balıkların
ve diğer canlıların yaşamını
tehdit ettiğini,
Evsel atıkların toprağa
karışması sonucu su kaynaklarında kirlilik meydana
geldiğini,
Her yıl tonlarca tehlikeli
atığın, evsel atıklarla beraber
çöpe atıldığını ve depolama
alanlarında biriktiğini,
Bir bilgisayar ve ekranının imalatı için en az 240 kg
fosil yakıt, 22 kg kimyasal
madde ve 1,5 ton suya ihtiyaç duyulduğunu,
Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı
ile %95 enerji tasarrufu sağlanabileceğini,
Normal şartlarda bir evde 1,5 kg-5 kg arasında tehlikeli ürün bulunduğunu,
Bir bilgisayarın yaklaşık
1,4 kg kurşun, 2 gr kadmiyum, 0,5 gr cıva içerdiğini,
Plastiklerin doğada parçalanma süresi en uzun olan
madde olduğunu,
Plastik ambalaj atıklarının yıkanıp granül hâline
dönüştürülerek ikincil ürün
üretim için ham madde elde
edildiğini ve sera örtüsü,
plastik torba, marley, pis su
borusu, elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek parçası
gibi birçok malzemenin yapımında kullanıldığını biliyor
muydunuz?
b. Yukarıdaki bilgilerden en fazla ilginizi çekenler hangileri oldu? Bu bilgilerden hareketle geri dönüşümün faydaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap:
(örnek)
En çok ilgimi çeken “Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabileceği” bilgisi oldu.
Yani yeni üretim yapmak yerine metal ve plastikleri geri dönüştürürsek %95 enerji tasarrufu sağlanacak. Bu bilgi, geri dönüşümün ne kadar yararlı bir şey olduğunu açıkça anlamamızı sağlıyor bence.
Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 140

10. ETKİNLİK

a. “Küçük Yunus” metnindeki koyu yazılmış cümlede anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.
Cevap:
(örnek)
KATİLLER
İnsanlar daha rahat yaşamak için bir şeyler üretiyorlar. Ürettikleri şeylerden arta kalanları ise denize atıyorlar. Peki niçin? Çünkü daha ucuz ve daha kolay. Tamam daha ucuz ve kolay da bu yaptıklarının aslında cinayet olduğunu biliyorlar mı?
Denize dökülen atıklar, denize karışan lağım suları, fabrika atıkları, çöpler… Bunlar bir insan için ne kadar zararlıdır biliyoruz. Eğer bu atıkları sokağa döksek, atıkların insanları ölüme götürebileceğini de biliyoruz. Böyle bir şey yapsak ceza alınacağını, hatta cinayetten yargılanabileceğini de biliyoruz. Peki ya deniz canlıları… Onlar canlı değil mi? Katil damgası vurmak için illa ki insan mı öldürmek gerekiyor? Bile bile sırf ucuz ve kolay diye denizdeki canlılara zarar vermek cinayet değil midir?
Bence kim olursa olsun, denizlere zehirli atık, çöp atan herkes bence katildir ve cinayetle yargılanmalı, ömür boyu ceza çekmelidir.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir? Araştırınız.
Cevap:
Hayvan barınaklarının kurulma amacı sokakta başıboş dolanan sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmesini sağlamak, insanlara zarar verebilecek hayvanları kontrol altında tutmaktır.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...