7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları Ünite 7 Sanat Teması

Sanat Teması


Belkıs Tiyatrosu Metni Cevapları Sayfa 219

Söz Varlığım

➜ Okuduğunuz metinde geçen Sahnede bir genç bir baştan bir başa dolaşıyor, adımlarını attıkça mırıl mırıl mırıldanıyormuş.”, “Aspendos için en faydalı ve en güzel eser bu tiyatrodur.” cümlelerindeki altı çizili kelimelerin metinde kullanıldığı anlamları işaretleyiniz.
sahne
Cevap: [X] İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan; oyun, müzik vb. gösteri yapmaya uygun yer, oyunluk.
tiyatro
Cevap: [X] Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer.
➜ Kutucuktaki kelimeleri bulmacadan bulunuz. Kalan harfleri sırasıyla yazarak şifreyi çözünüz. Anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten faydalanarak belirleyiniz.
Cevap: 
Belkıs Tiyatrosu Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık - Bulmaca
Belkıs Tiyatrosu Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık – Bulmaca
Belkıs Tiyatrosu Metni Cevapları Sayfa 220
➜ Aşağıdaki tabloları istenenlere göre doldurunuz.
Cevap: 
kendinden geçmek
Metinde geçtiği cümle: Kral oraya çıkınca o kadar sevinmiş ki kendinden geçmiş.
Sözlük anlamı: Bir şey karşısında coşkuya kapılmak, duygulanmak
Cümlem: En sevdiği şarkı çalmaya başlayınca kendinden geçti.
göz doldurmak
Metinde geçtiği cümle: Uzaktan bakılınca büyük, süslü, güzel yapılar gözleri doldurur, yüreklere heyecan verirmiş.
Sözlük anlamı: Görünüşü ile umulduğundan çok etkilemek
Cümlem: Ablam nişan gecesi giydiği kıyafet ile göz dolduruyordu.
bir düşünce almak
Metinde geçtiği cümle: Bu haberi alan kızın taliplerini almış bir düşünce.
Sözlük anlamı: Bir konuda kaygılanarak çözüm yolu bulmaya çalışmak
Cümlem: Test için çalıştığı sınavın yazılı olduğunu öğrenince aldı onu bir düşünce…
hoşuna gitmek
Metinde geçtiği cümle: Bu kemer kralın çok hoşuna gitmiş.
Sözlük anlamı: Beğenmek
Cümlem: Çamurla oynamak çocuğun çok hoşuna gidiyor.

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Belkıs Tiyatrosu” metnine göre cevaplayınız.
1. Aspendos şehrinde ne tür sanat eserleri bulunmaktaymış?
Cevap: Ak mermerlerden yapılan heykeller, kabartmalar, oymalar, yapılar bulunmaktaymış.
2. Kral, nasıl bir sarayda yaşıyormuş?
Cevap: Mermerlerin, uyumlu taşların bir araya gelmesiyle yapılan büyük bir sarayda yaşıyormuş.
3. Kral, kızının evlenme çağına geldiğini nasıl anlamış?
Cevap: Kızını isteyenler çoğalınca anlamaya başlamış.
4. Belkıs ile evlenmek için kimler eser hazırlamışlar?
Cevap: Filozoflar, ozanlar, çeşit çeşit sanatçılar eser hazırlamışlar.
5. Kral, tiyatronun hangi özelliklerine hayran kalmış?
Cevap: Büyük, ak duvarlar içindeki büyük salonuna, sahnesine, localarına hayran kalmış.
Belkıs Tiyatrosu Metni Cevapları Sayfa 221

Hikâye Unsurlarını Belirleyelim

➜ Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.
Şahıs ve Varlık Kadrosu
Cevap: Kral, Belkıs, Belkıs’ın talipleri, yonutucu, tiyatroyu yapan genç.
Mekan
Cevap: Aspendos, saray, tiyatro
Zaman
Cevap: Çok çok zamanlar önce (geçmiş zaman)
Olay Örgüsü
Cevap: Aspendos şehri kralı, kızının evlilik çağı geldiğini anlayınca, Aspendos için en güzel ve faydalı eseri yapana kızını vereceğini söyler. Talipliler bunun için yarışırlar. Taliplilerden biri bir tiyatro yapar. Kral bu tiyatroyu beğenir ve kızını tiyatroyu yapan gence verir.
Anlatıcı
Cevap: 3. kişi
➜ Bu hikâyede gerçekleşen olayları oluş sırasına göre yazınız.
Cevap: 
 • Kralın, kızı Belkıs’ın gelinlik çağa geldiğini fark etmesi
 • Kızının taliplilerine şehir için en faydalı ve güzel eseri yapana kızını vereceğini şart koşması.
 • Taliplilerin şartı yerine getirmek için eser oluşturmaları.
 • Kralın tüm eserleri incelemesi, eksiklerini söylemesi
 • Kralın yapılan tiyatroyu çok beğenmesi ve kızını tiyatroyu yapana vermesi.
 • Belkıs’ın güzel bir gelin olması.

Nasıl Bir Kral ?

➜ Okuduğunuz metindeki krala ait olan özelliklerin bulunduğu kutucukları işaretleyiniz.
Cevap: 
[   ] Bencil
[   ] Kibirli
[X] İyi Yürekli
[X] Vatansever
[   ] Tembel
[X] Sanatsever
[   ] Duygusuz
[X] İnce ruhlu
Belkıs Tiyatrosu Metni Cevapları Sayfa 222

İçeriği Yorumlayalım

➜ Kralın, ülkesini çok sevdiğini hangi davranışlarından anlıyorsunuz? Metnin içeriğine atıfta bulunarak noktalı yerlere yazınız.
Cevap: Kral, kızına talip olanlardan sadece güzel bir eser yapmalarını değil aynı zamanda faydalı bir eser yapmalarını istiyor. Bu da onun ülkesini çok sevdiği gösterir.

Hangi Anlatım Biçimi ?

➜ Okuduğunuz metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyip nedenini yazınız.
Cevap: 
(   ) Açıklayıcı anlatım biçimi çünkü
(   ) Betimleyici anlatım biçimi çünkü
(X) Öyküleyici anlatım biçimi çünkü tasarlanmış ya da yaşanmış bir olay yazıyla anlatılmıştır.
(   ) Tartışmacı anlatım biçimi çünkü

Sarayı Betimleyelim

➜ Okuduğunuz metinde saray nasıl anlatılmaktadır? Metinde geçen betimleyici ifadelerden istediğiniz iki tanesini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 
Kralın sarayı tüm yapılardan yüceymiş. Mermerlerin, uyumlu taşların bir araya gelmesiyle yapılan bu büyük sarayda oturan kralın Belkıs adında bir de kızı varmış.

Sen Olsan…

➜ Siz olsaydınız Aspendos için en faydalı eserin ne olacağını düşünür, nasıl bir eser ortaya koyardınız? Noktalı yerlere yazınız. Düşündüğünüz eserin bir resmini yapınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Belkıs Tiyatrosu Metni Cevapları Sayfa 223

Düğün Pastasını Biz Yapalım

➜ Belkıs’ın düğün pastasını yapmak için verilen aşamaları oluş sırasına göre numaralandırınız.
Cevap: 
[6] Kalan kremayı ikinci katın üzerine sürelim.
[1] Krema malzemelerini karıştırıp pişirelim.
[2] Kek malzemelerini karıştırıp pişirelim.
[3] Keki ikiye bölelim.
[4] Pişen kremanın yarısını kekin ilk parçasına sürelim.
[7] Süsleyerek pastamızı tamamlayalım.
[5] Kekin ikinci parçasını kremalı ilk katın üzerine koyalım.
Belkıs Tiyatrosu Metni Cevapları Sayfa 224

Yazalım – Tanıtalım

➜ Yaşadığınız yere yakın olan tarihî bir mekânı seçip tanıtınız. Tanıttığınız mekâna ait görselleri aşağıda verilen alanlara yapıştırınız. Yazınıza uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız.
Seçtiğiniz mekana göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Geleneksel El Sanatları Çarşısı Metni Cevapları Sayfa 225

Konuşalım

➜ Aşağıda görselleri verilen el sanatlarının adlarını noktalı yerlere yazınız. El sanatları hakkında bildiklerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 
Geleneksel El Sanatları Çarşısı Metni Cevapları - 7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık - El Sanatları
Geleneksel El Sanatları Çarşısı Metni Cevapları – 7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık – El Sanatları
Geleneksel El Sanatları Çarşısı Metni Cevapları Sayfa 228

Söz Varlığım

➜ “Geleneksel El Sanatları Çarşısı” metninden alınan aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
 1. banyan
 2. filografi
 3. hat
 4. ebru
 5. marküteri
 6. mozaik
 7. ney
 8. revak
 9. sedef
 10. şövale
 11. tezhip (tezyin olacak, yanlış yazılmış)
Cevap: 
[2] Çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile nesnelere estetik bir görünüm kazandırılması işlemi.
[6] Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim.
[5] Ahşap kaplamaların kesilip iç içe yerleştirilerek boya kullanılmadan ağaçların doğal renkleri ile yapılan bir oyma sanatı.
[11] Süsleme, bezeme.
[3] Yazı.
[8] Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma.
[9] Midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan, sedefçilikte kullanılan; pırıltılı, beyaz, sert bir madde.
[10] Ressam sehpası.
[4] Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs.
[7] Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan yapılmış, üflemeli bir çalgı.
[1] Hindistan bölgesinde yetişen, kökleri yukarıdan aşağıya doğru büyüyen bir incir ağacı türü.
➜ Aşağıda okuduğunuz metinde geçen cümleler verilmiştir. Cümlelerde bulunan deyimlerin altlarını çizerek bu deyimlerin cümleye kattığı anlamları yazınız.
Cevap: 
✦ Bursa’daki Balibey Hanı’nın “Geleneksel El Sanatları Çarşısı”ndaki atölyeler de 15. yüzyılda inşa edilen hana hayat veriyor.
anlamı: canlılık vermek, canlandırmak.
✦ Bu ve bundan sonraki kattaki odalar günümüzde artık tüccarları değil, çeşitli el sanatları atölyelerini ve onların ziyaretçilerini konuk ediyor.
anlamı: birini evinde bir süre ağırlamak.
Geleneksel El Sanatları Çarşısı Metni Cevapları Sayfa 229
➜ Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili kelimelerin metinde kullanılan anlamlarına dikkat ediniz. Bu kelimeleri farklı bir anlama gelecek şekilde cümlede kullanınız.
Cevap: 
Nesiller ve yöntemler değişiyor olsa da birçok sanat dalı yüzyıllardır hayatımızı renklendirmeye devam ediyor.
Cümlem: Ana hatlarını çizdiği karikatürü renklendirip yarışmaya öyle sunacakmış.
Oya atölyesinin tabelasına yeşil yapraklı, pembe bir gül şeklinde işlenmiş bir oya yerleştirilmiş.
Cümlem: Sağlıklı beslenme için işlenmiş et ürünlerinden uzak durmamız gerekir.
Sanatkâr, aşkı çizemez belki ama aşk ile çizer.
Cümlem: Çocuklar ellerindeki kalemlerle evin duvarlarını baştan aşağı çizmişler.

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Geleneksel El Sanatları Çarşısı” metnine göre cevaplayınız.
1. Yazarın “Nesiller ve yöntemler değişiyor olsa da birçok sanat dalı yüzyıllardır hayatımızı renklendirmeye devam ediyor.” düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?
Cevap: Katılıyorum. Sanat güzelliktir. Sanat ile meydana gelen eserler, güzellikleri ile hayata canlılık katarlar.
2. Doğadaki tüm renkler insanların yüreği ve emeğiyle yoğrulup hangi malzemelerle sanat eserine dönüşüyor?
Cevap: Su, taş, toprak, ağaç, maden, deri, pamuk gibi malzemeler…
3. Balibey Hanı’nın özellikleri nelerdir?
Cevap: 15. yüzyılda Niğbolu Sancak Beyi Hamza Bey’in oğlu Bali Bey tarafından kent dışından gelen tüccarlara hizmet etmesi amacıyla yaptırılmıştır. İçerisinde “Geleneksel El Sanatları Çarşısı” bulunmaktadır. Üç katlıdır. Avlusunun çevresindeki tüm katlar revaklı bir düzenlemeyle tasarlanmıştır.
4. Yazar, Balibey Hanı’nı gezerken Atatürk’ün hangi sözünü hatırlıyor? Neden?
Cevap: “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü hatırlıyor. Sanata verilen önemin gittikçe azaldığı bir dönemde yaşadığımız için bu sözü hatırlamış olabilir.

Katılıyor muyum ?

➜ “Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Sanatkâr, aşkı çizemez belki ama aşk ile çizer.” düşüncesine katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi sebepleriyle açıklayınız.
Tamamen katılmıyorum. İnsanlar yeteneklerini doğuştan kazanabileceği gibi sonradan da azim ve çalışma ile bu yeteneklere kavuşabilir. Bu nedenle sanatçı sonradan da olunabilir. Sanatkar, her şeyi kendi duygu ve düşüncesine göre yorumlar; kendince aşkı çizebilir. Oluşturduğu eserde bazıları aşkı görebilir, bazıları göremez. Bu yönüyle aşkı çizebilir diyebiliriz. Fakat aşk ile çizer konusunda katılıyorum. Sanatkarı sanatkar yapan, içinde yaşadığı aşktır, eserlerini bu aşkla meydana getirir.
Geleneksel El Sanatları Çarşısı Metni Cevapları Sayfa 230

Doğru mu, Yanlış mı?

➜ “Geleneksel El Sanatları Çarşısı” metniyle ilgili aşağıda verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.
Cevap: 
Birçok malzeme insanların yüreği ve emeğiyle yoğrulup birbirinden güzel sanat eserlerine dönüşüyor. D
Balibey Hanı 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Y
Balibey Hanı, Niğbolu Sancak Beyi Hamza Bey’in oğlu Bali Bey tarafından yaptırılmıştır. D
Balibey Hanı’nın avlusunda ışıklarla aydınlatılmış bir mağara vardır. D
“Geleneksel El Sanatları Çarşısı” hanın giriş katında yer almaktadır. Y
Oya atölyesinin koridorlarındaki duvarlarda ve şövalelerde resimler, mozaikler, ahşap işleme tablolar sergilenmektedir.  D
Oya atölyesinin tabelasına yeşil yapraklı, sarı bir gül şeklinde işlenmiş bir oya yerleştirilmiştir. D
Tespih atölyesinin vitrinindeki kafesin içinde sarı bir muhabbet kuşu vardır. D
Tezhip, hat ve kaligrafi atölyesinde harfler sanat eserine dönüşmektedir. D

Özetleyelim

➜ Okuduğunuz metnin özetini yapınız.
Cevap: 
Nesiller ve yöntemler değişse de birçok sanat dalı hayatımız renklendirmektedir. Bursa’daki Balibey Han’daki “Geleneksel El Sanatları Çarşısı”da hayatımızı renklendiren sanat eserleri le doludur.
Balibey Han 16. yüzyılda Niğbolu Sancak Beyi Hamza Bey’in oğlu Bali Bey tarafından kent dışından gelen tüccarlara hizmet etmesi amacıyla yaptırılmıştır. Han üç katlıdır. Giriş katındaki restoranın içinde ışıklarla aydınlatılmış bir mağara vardır.
Mağaradan çıkıp avlunun yanındaki merdivenlerden çıkıldığında çeşitli el sanatları atölyelerine ulaşılır. Burada tezhip, hat, kaligrafi, cam sanatı, oya, tespih, ebru atölyeleri ve bu atölyelerde yapılmış çeşitli el sanatları ürünleri bulunmaktadır.
Geleneksel El Sanatları Çarşısı Metni Cevapları Sayfa 231

Düşüncelerimizi Yazalım

➜ Geleneksel el sanatlarının “sanat” kavramı içindeki yeri nedir? Açıklayınız.
Cevap: Geleneksel el sanatları, sanat kavramı içerisindeki “Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım” tanımını karşılamaktadır. El sanatları toplumumuzun zevkini ve kültürünü yansıtmaktadır.
➜ Geleneksel el sanatları nesiller arasında bir kültür taşıyıcısı olarak nitelendirilebilir mi? Niçin?
Cevap: Nitelendirilebilir. Geleneksel el sanatlarımız içerisinde kültürümüze ait ögeleri bulabiliriz. Bu ürünler nesilden nesile aktarıldıkça, kültürümüzde bu sanatlarla birlikte sonraki nesillere aktarılmış olur.
➜ Geleneksel el sanatlarının devamlılığını sağlamak için neler yapılabilir?
Cevap: Bu sanatlara yönelik kurslar açılabilir. Çeşitli etkinliklerle insanların bu sanata ilgileri çekilebilir.

Türkülerde ve Mânilerde Geleneksel El Sanatları

➜ Aşağıdaki metinlerden hareketle geleneksel el sanatlarının farklı edebî türlere konu olmasını sanatın toplum içindeki yeri açısından yorumlayınız.
Mendilimde gül oya
Gülmedim doya doya
Dertlere kalıyorum
Günleri saya saya
Al beni kıyamam seni
Anonim Türkü
Gergefte sırma mısın?
Bağdat’ta hurma mısın
Ben burda ah ederim
Sen orda duyma(z) mısın?
Anonim Mani
Cevap: 
Sanat, bir toplumdaki kültürü, yaşayış biçimini yansıtır. Bu yönüyle her bir sanat ürünü halk tarafından benimsenir ve değer görür. İnsanlar duygu ve düşüncelerini bu sanat eserleri dile getirirler. Sanat eserlerinin edebi türlere konu olması da sanatın toplum içerisinde ne denli önemli olduğunun kanıtıdır.
Müzik İnekler Çiçekler ve Başka Şeyler Dinleme Metni Cevapları Sayfa 232

Konuşalım

➜ Sınıf mevcudunuza göre 5 grup oluşturunuz. “Türk Beşleri”nin üyelerini her gruba bir isim düşecek şekilde paylaşarak araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri bir sunum hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
Aşağıdaki butonlara tıklayarak kişiler hakkında hazırlanmış araştırma yazılarına ulaşabilirsiniz.
bağlantılar hazırlanıyor…
Müzik İnekler Çiçekler ve Başka Şeyler Dinleme Metni Cevapları Sayfa 233

Söz Varlığım

➜ Aşağıdaki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten veya atasözleri ve deyimler sözlüğünden bulunuz.
Cevap: 
• Neden sesin soluğun çıkmıyor senin? Gene ne şeytanlık peşindesin?
sesi soluğu çıkmamak: Sesi çıkmamak, sessiz olmak
• Ses çıkarsanız gürültü yapıyorsunuz diye kızarlar. Sussanız kuşkulanırlar.
kuşkulanmak: Kuşku içinde bulunmak, kuşku duymak, şüphelenmek
• Canınızın en sıkkın olduğu zamanlarda bir melodi içinizi açabilir.
melodi: Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, ezgi
• Ama çevremdekiler benim şarkı söylememe pek bayılmazlar.
bayılmak: Çok hoşlanmak, çok sevmek
• Şarkıcılardan her biri notaları iyi biliyor ve öteki seslere kulak veriyorsa koroyu dinlemeye doyum olmaz.
kulak vermek: Merak edip dinlemek, işitmeye çalışmak
koro: Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk
doyum olmamak: Herhangi bir şey çok beğenilmek

Dinleyelim – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Müzik, İnekler, Çiçekler ve Başka Şeyler” metnine göre cevaplayınız.
1. Yazar niçin çocukluğun zor bir iş olduğundan yakınıyor?
Cevap: Büyüklerin, ses çıkarıldığı zaman gürültü yapıyorsun diye; sessiz olunduğunda yaramazlık yapma şüphesi ile kızmalarından dolayı yakınıyor.
2. Yazar şarkı söylerken karşısına çıkan adama niçin kızıyor?
Cevap: Adam yazardan şarkı söylememesini istediği için kızıyor.
3. Yazar müziğin inekler üzerindeki etkisini deneyemeyince tezini hangi canlılar üzerinde deniyor? Niçin?
Cevap: Çiçekler üzerinde deniyor. Evde inek besleyemeyeceği için çiçekler üzerinde deniyor.
4. Yazarın deneyi işe yarıyor mu?
Cevap: Yaramıyor.
5. Müziğin insanlar üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?
Cevap: Can sıkıntısını gidermesi, yaşamın güzel yanlarını akla getirmesi.
6. Yazar yaşamı hangi yönlerden müziğe benzetiyor?
Cevap: Uyumlu ve uyumsuz davranışlar yönleriyle müziğe benzetiyor.
Müzik İnekler Çiçekler ve Başka Şeyler Dinleme Metni Cevapları Sayfa 234

Konuyu ve Ana Fikri Belirleyelim

➜ Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap: 
Konusu: Müzik ile toplumsal yaşamın benzerliği
Ana fikri: Tıpkı müziğin uyumu gibi, toplumsal yaşantıda mutluluk ve başarı, kişilerin uyumlu ve uyumsuz davranışlarına bağlıdır.

Düşünceyi Geliştirmenin Yolları

➜ Aşağıda dinlediğiniz metinden paragraflar verilmiştir. Bu paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yolu hangisidir? Nedenini açıklayınız.
“Benim türkümü dinleyen ineklerin sütü kaçacak ha? İşte bu doğru olamazdı. Adama, müzik
dinleyen ineklerin daha çok süt vereceklerini anlatmaya çalıştım. Bunu bir dergide okuduğumu da söyledim.”
“Bakın, aklıma ne geldi… O sözünü ettiğim dergide bir şey daha okumuştum (İnsan dergilerde
ne ilginç konular bulabiliyor!). Yazıda belirtildiğine göre müzik, çiçeklerin de daha çabuk ve sağlıklı büyümesini sağlıyormuş?”
Cevap: 
Bu paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yolu örneklemedir çünkü yazar müziğin canlılar üzerindeki olumlu etkisini okuduğu dergideki bilgileri örnek vererek açıklamaya çalışmıştır.

İfadelerdeki Duygular

➜ Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği duyguları yay ayraçların içerisine örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 
• Ne zaman kırlara çıkma olanağı bulsam sevinçten iyice coşarım. ( mutluluk )
• Benim türkümü dinleyen ineklerin sütü kaçacak ha? ( kibir )
• Aman onlara iyi bak, solmasınlar! ( kaygı )
• Eliyle saksılardan birindeki toprağı yokladı. “Ama sulamayı unutmuşsun.” ( ? )
• Şarkıcılardan her biri notaları iyi biliyor ve öteki seslere kulak veriyorsa koroyu dinlemeye doyum olmaz. ( hoşlanma )
Müzik İnekler Çiçekler ve Başka Şeyler Dinleme Metni Cevapları Sayfa 235

Müzik Dinlerken

➜ Yazar dinlediğiniz metinde müzik dinlerken yaptığı ve yapamadığı işlerden bahsetmektedir. Siz müzik dinlerken hangi işleri rahatlıkla yapabiliyor, hangi işleri yaparken zorlanıyorsunuz? İlgili kutucuklara yazınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Farklı Bir Başlık

➜ Dinlediğiniz metne içerikle uyumlu farklı bir başlık öneriniz.
Cevap: 
Metne önerdiğim başlık: UYUM

Hangi Müzik Aleti ?

➜ Dinlediğiniz metinde yazar bir müzik aleti çalamadığını fakat ağız mızıkası çalmayı öğrenmek istediğini ifade ediyor. Peki, siz hangi müzik aletini çalmak istersiniz? Niçin?
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Okuduğum En İlginç Bilgi

➜ Yazar müzik dinleyen ineklerin daha çok süt vereceği bilgisini bir dergiden öğrendiğini söylüyor. Dergilerden çok ilginç bilgiler edinilebileceğini de ekliyor. Peki, sizin bir dergiden öğrendiğiniz en ilginç bilgi nedir? Bu ilginç bilgiyi arkadaşlarınızla paylaşmak için aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Müzik İnekler Çiçekler ve Başka Şeyler Dinleme Metni Cevapları Sayfa 236

Form Dolduralım

➜ Bir müzik aletini çalmayı öğrenmek, o müzik aletini çalan kişiler ile tanışmak için müzik kursları iyi bir seçenek olabilir. Aşağıda bir müzik kursunun üyelik formu bulunmaktadır. Siz de formu doldurarak bu kursa üye olabilirsiniz. “” işareti doldurulması zorunlu olan bilgileri ifade etmektedir.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Müzik İnekler Çiçekler ve Başka Şeyler Dinleme Metni Cevapları Sayfa 237

Araştırma Yapalım

➜ Dinlediğiniz metinde müziğin bitkiler ve inekler üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. Siz de müziğin hayvanlar üzerindeki etkisini Genel Ağ veya yazılı kaynaklardan araştırınız. Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını aşağıdaki taslağa yazınız. Araştırmayı Genel Ağdan yapıyorsanız kaynağınızın “edu” veya “gov” uzantılı bir site olmasına dikkat ediniz, yararlandığınız kaynağın web adresini aşağıdaki taslağa yazınız. Araştırmayı yazılı bir kaynaktan yapıyorsanız kaynağınızın kaynakça gösterim kuralına uygun olmasına dikkat ediniz.
Aşağıdaki butona tıklayarak konu hakkında hazırlanmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Ay Şairi Metni Cevapları Sayfa 240

Söz Varlığım

Aşağıdaki cümleler “Ay Şairi” şiirinden alınmıştır. Altı çizili kelimelerin şiirde kullanıldığı anlamın bulunduğu kutucuğa “✔” işareti koyunuz.
Dün bir şiir yazdım okudum sınıfta.
Cevap: 
[X] Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi.
[   ] Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey.
Üzüldüm.
Yalnız şairler mi görür diye
Aydede’nin güldüğünü…
Cevap: 
[X] Şiir söyleyen veya yazan kimse.
[   ] Hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kimse.

Şiirdeki Söz Sanatları

➜ Aşağıda “Ay Şairi” şiirinden dizeler verilmiştir. Bu dizelerde kullanılan söz sanatlarını belirleyerek noktalı yerlere yazınız.
Uçtu tüm yapraklar,
Danstaydı o sıra uçurtmalar…
Güldü Aydede
Dişlerini göstere göstere
Cevap: Kişileştirme
Üzüldüm…
Yalnız şairler mi görür, diye
Aydede’nin güldüğünü
Cevap: Kişileştirme
Ay Şairi Metni Cevapları Sayfa 241

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.
1. Çocuk, yazıp sınıfta okuduğu şiirde nelerden bahsetmiştir?
Cevap: Dağlardan, ağaçlardan, gelinciklerden, papatyalardan, güvercinden, buluttan, roketten, yapraklardan, uçurtmalardan, aydededen, yıldızlardan bahsetmiştir.
2. Çocuğun şiirinin yarım kalmasının sebebi nedir?
Cevap: Şiiri okurken arkadaşının gülmesi.
3. Şiirdeki çocuğun sıra arkadaşının gülerek “Sen büyüyünce şair olursun.” demesinin sebebi sizce ne olabilir?
Cevap: Şiirini çok beğendiği için olabilir.
4. Şiirde şairlerin sahip olduğu hangi özellik vurgulanmaktadır?
Cevap: Hayal gücü.
5. Şiirdeki çocuk neyi fark ederek üzülmüştür? Üzülerek sorduğu soruların cevabı sizce nedir?
Cevap: Arkadaşının düşlerin uçtuğunu görmemesini fark ederek üzülmüştür. Arkadaşının hayal gücü gelişmiş olmadığı için düşlerin uçtuğunu görmemiştir.

Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleyelim

➜ Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz.
• Okuduğunuz şiirde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Hayal gücüne dayalı bir şiir yazıp okuyan kişinin arkadaşının şiiri anlamaması ve gülmesi.
• Şairin “Ay Şairi” şiirinde vermek istediği mesaj, duygu nedir?
Cevap: Sadece şairler değil, tüm insanlar hayal gücüne önem vermelidir.

Şiir ve İlham

➜ Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görselden de yararlanarak “şiir” ve “hayal gücü” sözcükleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Şiirler, şairlerin hayal güçlerini kullanarak meydana getirdikleri eserlerdir. Bu şiirleri okuyan kişiler hayal gücünün etkisi ile mutluluğa ulaşırlar.
Ay Şairi Metni Cevapları Sayfa 242

Şiiri Yorumlayalım

➜ Aşağıda verilen şiirde “Hiçbir yapı-kapı yok şiirin girmediği” dizesiyle anlatılmak istenen ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Şiirin konusu sınırsızdır. Herkes, her şey hakkında şiir yazabilir. Her insan, okuduğu şiirde kendinden bir şeyler bulabilir.

Şiirleri Karşılaştıralım

➜ “Şair ve Şiir” ile “Ay Şairi” şiirlerini konunun ele alınış biçimi ve verilmek istenen mesaj bakımından karşılaştırınız.
Cevap: 
Konunun Ele Alınış BiçimiVerilmek İstenen Mesaj
Şair ve ŞiirŞiirin konusuHerkes, her şey hakkında şiir yazabilir.
Ay ŞairiHayal gücüHayal gücü, şiirin önemli bir parçasıdır.

Şairi Araştıralım

➜ “Ay Şairi” şiirinin şairi Aytül Akal’ın edebî kişiliği hakkında çeşitli kaynaklardan (Genel Ağ, ansiklopedi, dergi vb.) araştırma yapınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri aşağıdaki noktalı alana yazınız. Araştırma yaparken yararlandığınız kaynakları belirtmeyi unutmayınız.
Aşağıdaki butona tıklayarak Aytül Akal hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.
bağlantı hazırlanıyor…
Ay Şairi Metni Cevapları Sayfa 243

Kendi Şiirimizi Yazalım

➜ “Ay Şairi” dün bir şiir yazdı, okudu sınıfta arkadaşlarına.
Şiirinde dağlar, ağaçlar…
Gelincikler, papatyalar vardı.
Senin şiirinde neler var?
Sen de kendi şiirini yaz bakalım.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...