7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları Ünite 8 Bilim ve Teknoloji Teması

Bilim ve Teknoloji Teması


Buluşa Doğru Metni Cevapları Sayfa 251

Söz Varlığım

➜ Cümleyi doğru tamamlayan ifadeyi yuvarlak içine alınız.
Cevap: 
• Amerika kaç yılında icat edildi / keşfedildi?
• Graham Bell telefonu icat etti / keşfetti.
• Ampul kim tarafından bulundu / keşfedildi?
➜ “icat etmek” ve “keşfetmek” kelimeleri arasındaki farkı açıklayınız.
Cevap: İcat etmek olmayan bir şeyi yapmaktır. Keşfetmek daha önce var olan fakat bilinmeyen bir şeyi bilinir hale getirmektir.
➜ “Buluşa Doğru” metnini okurken belirlediğiniz kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Yapısını Belirleyelim

➜ Aşağıda okuduğunuz metinde geçen cümleler verilmiştir. Cümlelerdeki altı çizili fiillerin basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğunu belirleyerek altlarına yazınız.
• Birçok buluş uzun çalışmalar ve deneyler sonucu ortaya çıkmıştır.
Cevap: Birleşik
• Kurşun kalemlerimizi sık sık kaybederiz.
Birleşik
• Düşündüğümüzü yazabilen kurşun kalemse düş gibi görünüyor.
Cevap: Türemiş
• Ama düşlerin gerçeğe dönüştüğünü birçok kez gördük.
Cevap: Basit
• Beyin fırtınası yapmaya devam edin.
Cevap: Birleşik
• Kurşun kalem kullanıldıkça kısalır ve kullanılması zorlaşır.
Cevap: Türemiş
Buluşa Doğru Metni Cevapları Sayfa 252

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Okuduğunuz metinle ilgili bir soru da siz hazırlayarak arkadaşlarınıza sorunuz.
• Kurşun kalem kullanırken ne gibi zorluklar yaşanıyor?
Cevap: Sık sık kaybolması, gerginlikten kalemi ısırmak, uzun kullanımda parmağın acıması, kalemin kırılması.
• Yazar, kurşun kalemini sık sık kaybedenler için nasıl bir çözüm önerisinde bulunmuştur?
Cevap: Kalemi renkli yapmak, bir iple boyna asmak, mıknatıslı bir kurşun kalem yapmak.
• Yazar, kurşun kalemlerin ağaçtan yapılmasını önlemek için hangi önerilerde bulunuyor?
Cevap: Kurşun kalemi başka malzemelerden yapmak.
• Yazara göre bir kurşun kalemi ilginç hâle getirmenin yolları nelerdir?
Cevap: İçi görülebilir kurşun kalem yapmak. Kalem başlarına çizgi film karakteri başları takmak, kokulu kurşun kalem yapmak, içinde yıldızlar, arabalar olan saydam bir kurşun kalem yapmak.
• Senin sorun: Buluşların en önemli özelliği nedir?
Buluşa Doğru Metni Cevapları Sayfa 253

Konusunu ve Ana Fikri Belirleyelim

➜ Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.
Cevap:
Konu: Buluş yapmak
Ana Fikir: Beyin fırtınası yöntemi kullanılarak buluş yapılabilir.
Yardımcı Fikirler: Buluş yaparken çevreyi de düşünmek gerekir.
Keşif ve buluş yapmak arasındaki en önemli fark, buluş yaparken yaratıcılığın daha fazla ön plana çıkmasıdır.

Geçiş ve Bağlantı İfadelerinin Katkısı

➜ Aşağıdaki cümlelerde kullanılan geçiş ve bağlantı ifadelerinin altını çiziniz. Bu ifadelerin cümlenin anlamına katkısını yazınız.
• Buluşlar genelde ihtiyaçtan doğar fakat keşifler tesadüfen gerçekleşebilir.
Cevap: Farklı bir düşünceye yönlendirmiştir.
• Kurşun kalemlerin yapımında ağaçlar kullanılmaktadır oysaki kurşun kalem başka bir malzemeden de üretilebilir.
Cevap: Farklı bir düşünceye yönlendirmiştir.
• Buluşlar çevre dostu olacak şekilde geliştirilmelidir, halde buna yönelik çalışmalar yapmak gerekir.
Cevap: Önceki düşünceyi desteklemiştir.
• Yeni bir şeyin buluşunu gerçekleştirmek ilk olarak toplumumuza fayda sağlar.
Cevap: Düşüncenin sonucuna yönlendirmiştir.

Kavram Haritasını Tamamlayalım

➜ Aşağıda “kalem” ile ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
Buluşa Doğru Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık - Kavram Haritası
Buluşa Doğru Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık – Kavram Haritası
Buluşa Doğru Metni Cevapları Sayfa 254

Düşünelim – Yazalım

➜ Sizce bir mucitte bulunması gereken özellikler nelerdir?
Cevap: Azimli, sabırlı, çalışkan olması.
➜ Belirlediğiniz tüm bu özelliklerin sizde de bulunduğunu hayal ediniz ve kendi kaleminizi tasarlayınız. Kaleminizi tasarlamadan önce bir kalemde bulunması gereken özellikleri belirlemek için sıra arkadaşınıza aşağıdaki anketi uygulayınız.
• Bir kalemin boyu ne kadar olmalıdır?
• Bir kalem hangi renkte olmalıdır?
• Bir kalem hangi işlevlere sahip olmalıdır?
• Bir kalem hangi malzemeden yapılmalıdır?
• Bir kalem hangi fiyat aralığında olmalıdır?
• Bir kalemin kullanım süresi ne kadar olmalıdır?
• Bir kalem nerelerde satılmalıdır?
• En kullanışlı kalem türü hangisidir?
➜ Yaptığınız anketten hareketle tasarlayacağınız kaleminizde bulunmasını istediğiniz özellikleri yazınız. Tasarladığınız kalemi çiziniz.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Buluşa Doğru Metni Cevapları Sayfa 255

Nasıl Bir Defter ?

➜ “Buluşa Doğru” metninde kalemden yola çıkarak bir buluşun nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Peki, sizce bir defter hangi özelliklere sahip olmalıdır? Bir mucit olup öğrenmenizi ve yazmanızı kolaylaştıracak bir defter tasarlayınız. Tasarladığınız defterin özelliklerini aşağıdaki noktalı yere yazınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Tebrik Edelim

➜ Bir mucide hayatınızı kolaylaştıran bir araç yaptığı için tebrik kartı yazınız.
(örnektir)
Sayın Alexander Graham Bell,
Günümüzde iletişim çok önemli. İcat ettiğiniz telefon sayesinde bugün insanlar arası iletişim çok kolay hale geldi. Bu icat sayesinde insanlık teknoloji alanında da daha hızlı gelişebildi. Bu icadınız için sizi tebrik ediyorum.
Kara Tren Metni Cevapları Sayfa 258

Söz Varlığım

➜ Aşağıdaki kelimelerin şiirde geçtiği dizeleri bulunuz. TDK Türkçe Sözlük’ten bu kelimelerin anlamlarını bulup yazınız. Bu kelimelerin şiire kattığı anlamı kendi cümlelerinizle ifade ediniz.
Cevap: 
salınmak
Şiirde geçtiği dize: Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Sözlük anlamı: Yürürken uyumlu hareketlerle hafifçe bir yandan bir yana eğilmek
Şiire kattığı anlam: Trenin dağlarda ilerlemesi
savurmak
Şiirde geçtiği dize: Dumanın savurur hâlimi görmez
Sözlük anlamı: Havaya atıp dağıtmak, saçmak
Şiire kattığı anlam: Trenin duman çıkarması
gam
Şiirde geçtiği dize: Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
Sözlük anlamı: Tasa, kaygı, üzüntü
Şiire kattığı anlam: Şairin çaresizlikten dolayı üzüntü hissetmesi
derman
Şiirde geçtiği dize: Yara bende derman sende
Sözlük anlamı: İlaç
Şiire kattığı anlam: Şairin, tüm dertlerine çare olacak ilacı, hitap ettiği kişide olduğuna inanması
Kara Tren Metni Cevapları Sayfa 259

Söz Sanatını Belirleyelim

➜ “Kara Tren” adlı metinden verilen aşağıdaki dörtlükte hangi söz sanatı bulunmaktadır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz
Yara bende derman sende
Ya kendin gel ya da bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişin trene hâlimi unutup
Cevap: 
[   ] kişileştirme (teşhis)
[   ] konuşturma (intak)
[X] karşıtlık (tezat)

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.
1. Şair ilk dörtlükte beklediği kişiden ne istiyor?
Cevap: Gelmesini ya da şaire haber göndermesini istiyor.
2. Beklenen kişinin yazdığı mektup şair için yeterli midir? Bu sonuca nasıl ulaştınız?
Cevap: Yeterli değildir. “Halimi unutup, iki satır mektup yazmışsın.” sözünden bu sonuca ulaşabiliriz.
3. Mektup şaire ulaşıyor mu? Bu sonuca nasıl ulaştınız?
Cevap: Ulaşmıyor. “Duyarım yazmışsın iki satır mektup.” sözünden bunu anlıyoruz. Şair mektup beklediği kişinin iki satır mektup yazdığını duymuş fakat mektubu alamamıştır.
4. Şair beklediği kara trenin geleceği konusunda ümitli midir?
Cevap: Ümitli değildir. “Belki hiç gelmez.” sözünden bunu anlayabiliyoruz.

Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleyelim

➜ “Kara Tren” adlı metnin konusunu ve ana duygusunu yazınız.
Cevap: 
Konu: Beklemek
Ana duygu: Özlem ve umutsuzluk

Şiiri Yorumlayalım

➜ Aşağıdaki kutucuklara şiirin hangi dörtlüğünde, hangi duygu veya düşüncelerin anlatılmak istendiğini yazınız.
Cevap: 
1. Dörtlük
Şair bir sevdiğini beklemektedir fakat sevdiği kişi gelmemektedir. Şair en azından yaşadığına dair bir haber gelmesini istemektedir.
2. Dörtlük
Şair sevdiği kişiyi ya da onunla ilgili haberi, mektubu bir trenin getireceğini ummaktadır. Fakat trenin gelip gelmeyeceği belli değildir. Şair umutsuzluk ve çaresizlik içindedir.
3. Dörtlük
Şair bütün acılarını beklediği kişinin gidereceğini düşünmektedir. Acısının dinmesi için ona kavuşmak istemektedir. Sevdiği kişiden gelmesini ya da şaire gel demesini beklemektedir.
Kara Tren Metni Cevapları Sayfa 260

Karşılaştıralım

➜ Aşağıdaki haber yazısını okuyup soruları cevaplayınız.
HANGİSİ?
Ülkemizde hızlı tren gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Uçakların yanında artık hızlı
trenler de bir seçenek. Seyahat sırasında hızlı tren mi yoksa uçak mı, sorusuna
hızlı tren dedirtecek nedenler var. TCDD hızlı trenin tercih edilmesinin nedenlerini sıraladı.
Bir yere “hızlı” ulaşım dediğimizde aklımıza belki ilk önce uçaklar geliyor. Oysaki bulunduğumuz yerden havaalanına gitmek bazen uçak yolculuğundan daha uzun sürebilir.
Öncelikle tüm havalimanları şehrin dışında bulunur. Çünkü çok büyük alanlara gereksinim
duyarlar. Havaalanına ulaşmak için insanlar ortalama yarım saati bulabilen yolculuklar
yapmak durumundadır. Diğer taraftan tren istasyonlarının genellikle şehir merkezlerinde
yer aldığını görürüz. Yer üstünde alan olmadığı durumlarda tren yer altına da alınabilir.
Bu yüzden bir tren istasyonunun şehrin merkezinden geçmemesi için hiçbir neden yoktur.
Dolayısıyla tren istasyonlarına gitmek için harcanan zaman, havalimanıyla karşılaştırıldığında çok daha azdır.
1 Saat Önce Gelin Uyarısı Yapılmaz
Havalimanlarında insanların önceden bilet onayı yapmaları, bagajlarını geride bırakmaları ve sürekli olarak biletlerini göstermeleri gerekir. Ayrıca hava yolları genellikle insanlardan yolculuk saatinden daha önce gelmelerini talep eder. Bu uygulamalar tren yolculuklarında görülmez. İstasyona gider ve trene binersiniz.
Fiyatı Daha Uygundur
Uçaklar, geliştirilme ve yönetim bakımından trenlere oranla çok daha pahalı araçlardır.
Ayrıca uçaklar için havalimanlarında ciddi masraflar söz konusu olmaktadır. Uçakların
maliyet konusundaki bir diğer dezavantajı da çok fazla yakıt kullanmalarıdır. Sonuç itibarıyla işletme maliyetleri trenlerle karşılaştırıldığında 2-3 kat fazla olduğundan hızlı trenlerin
daha ucuz bir hizmet sağlamaları mümkündür.
Manzarayı Kaçırmazsınız
Ulaşılan sürat, geçtiğiniz yerlerdeki manzaradan sizi mahrum etmez hatta sıkılmamanız için çok iyi bir nedendir. Manzaranın tadı da damağınızda kalır.
www.kahtaobjektif.com
a. Okuduğunuz haber yazısında hangi ulaşım araçları hangi yönlerden karşılaştırılmaktadır?
Cevap: Uçak ve trenler, ulaşım süresi, yolculuk hazırlıkları, fiyatları ve yolculuk esnasındaki manzaraları yönleri ile karşılaştırılmaktadır.
b. Siz yukarıda bahsedilen ulaşım araçlarından hangisini tercih edersiniz? Niçin?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Kara Tren Metni Cevapları Sayfa 261

Trenle Yolculuğa Çıkalım

➜ Ulaşım teknolojilerinin gelişmesiyle ülkemizde de Yüksek Hızlı Tren (YHT) dönemi başladı. Peki, nasıl yolculuk edebiliriz bu ulaşım aracıyla? Aşağıda bir tren yolculuğundaki işlem basamakları karışık olarak verilmiştir. Oluş sırasına göre bu aşamaları numaralandırınız.
Cevap: 
[3] Sefer saatinden yarım saat önce tren garına gidiniz.
[5] Trene binmek için valiz ve bilet kontrol sırasına giriniz.
[1] TCDD’nin Genel Ağ sitesinden YHT’nin seferlerine bakınız.
[4] Gişeden biletinizi teslim alınız.
[2] Size uygun olan sefer için çevrim içi rezervasyon yapınız.
[6] Kontrol görevlisinden bineceğiniz vagonu öğrenerek hareket için yerinizi alınız.

Rezervasyon Yapalım

➜ Aşağıda çevrim içi bilet satışı için doldurulması gereken bir form verilmiştir. Tren ulaşım ağını göz önünde bulundurarak formu doldurunuz.
Kara Tren Metni Cevapları Sayfa 262

Tamamlayalım

➜ “Kara Tren” adlı bir başka şiirde bazı dizeler boş bırakılmıştır. Kendi şiirinizi oluşturacak şekilde bu dizeleri tamamlayınız.
Cevap: 
Not: Boşluklar, şiirin orjinaline göre doldurulmuştur. Örnek alarak kendi cümleleriniz ile şiiri tamamlayabilirsiniz.
KARA TREN
Hayal dünyamın, düş ülkemin treni
Uzayıp kıvrılan raylı yollardan
Yol alır, yorulmadan, bıkmadan
Uğurlar gurbete her gideni.
Kayboldu, yok şimdi kara tren
Yolculukların rengi değişti
Gurbet sıla ile birleşti
Yok artık ağlatan, güldüren tren.
Maziye gömülürken demir ağlardaki tren
Silindi çiçekli, kilim dokulu Anadolu tablosu
Garlardan, istasyonlardan geçti nice yolcusu
Düşte kaldı coşkular, yok olunca kara tren.
Bu sihirli yolculuğun hazzını ne uçak ne otomobil verir
Aranıyor şimdi dostluklar, eski yolculuklar 
Bir sevdayı kurgularken ayrılıklar
Geçmiş bir film şeridi gibi canlanıverir.
Celal OYMAK

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...