7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ünite 5 Kişisel Gelişim Teması

Kişisel Gelişim Teması

Adını Göklere Yazdıran Çocuk Metni Cevapları Sayfa 139

1. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları verilen kelime ve kelime gruplarını ipuçlarından hareketle bularak sarmal bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap: 
1. Gök. (1-8) GÖK KUBBE
2. Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış merceğinin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt, gözlemci, ırakgörür. (9-16) TELESKOP
3. Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu. (17-21) OPTİK
4. Parlatma, parlaklık verme. (22-27) PERDAH
5. Yüz rengi. (28-32) BENİR
6. Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan. (33-38) AMATÖR
7. Ustalaşmış, uzmanlaşmış. (39-49) PROFESYONEL
8. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat. (50-54) BULUŞ
9. Telgraf aracılığıyla haberleşmeyi sağlayan resmî kuruluş. (55-65) TELGRAFHANE
10. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak. (66-68) FON
11. Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, planet. (69-75) GEZEGEN
Adını Göklere Yazdıran Çocuk Metni Cevapları Sayfa 140

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Kaoru İkeya kimdir?
Cevap: İlk kuyrukluyıldızı bulan bir gökbilimcidir.
2. Kaoru’nun gök bilimine merakı nasıl başlamıştır?
Cevap: Evinin damı düz olduğundan yıldızları izlemeye uygundu. Merakı bu şekilde başlamıştır.
3. İkeya’nın yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeme nedenleri nelerdir?
Cevap: Emeklerinin boşa gitmeyeceğine duyduğu inancından dolayı vazgeçmemiştir.
4. Kuyruklu yıldızı keşfeden İkeya’nın hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur?
Cevap: İkeya ünlü bir gökbilimci olmuştur, maddi durumu düzelmiştir.
5. Kaoru İkeya gibi sizin de gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı ? Varsa hayalinizi gerçekleştimek için neler yaparsınız?
Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
6. İkeya hayallerinden vazgeçmeyerek bize nasıl bir mesaj veriyor?
Cevap: Hedeflerimize ulaşmak için asla yılmadan, sabırla çalışmamız gerektiği mesajını veriyor.
7. İkeya’ya soru sorma fırsatınız olsaydı ona hangi soruları sorardınız? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
8. Sizce Kaoru, kuyruklu yıldızları keşfettikten sonra neler hissetmiştir?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

a) “ Bazen küçük şeylerden ne müthiş sonuçlar alındığını gördükçe içimden küçük şey ’ ’ diye bir kavram olmadığını düşünüyorum.”
Bruce Barton (Burus Bartın)
Verilen sözdeki ana fikri olumlu – olumsuz yönleriyle ve tarafsız bir bakış açısıyla yorumlayarak arkadaşlarınıza anlatınız. Konuşmanızı yapmadan önce aşağıdaki formda yer alan özelliklere göz gezdiriniz.
Adını Göklere Yazdıran Çocuk Metni Cevapları Sayfa 141

4. ETKİNLİK

a) “Adını Göklere Yazdıran Çocuk” metninden alınan bölümü ve “Uzaydaki Çöplerimizi Toplama Zamanı” adlı haber yazısını okuyunuz.
b) Okuduğunuz metinleri bakış açısı ve verilmek istenen mesajlar yönüyle karşılaştırınız.
Bakış Açısı:
Cevap: Birinci metinde uzay çalışmalarındaki başarılar, ikinci metinde ise bu uzay çalışmalarının yol açtığı zararlar aktarılmaktadır.
Verilmek İstenen Mesaj:
Cevap: Birinci metinde başarıya giden yolun azim ve kararlılık olduğu, ikinci metinde ise başarı elde ederken başka zararlar vermemeye dikkat edilmesi gerektiği mesajları verilmektedir.
Adını Göklere Yazdıran Çocuk Metni Cevapları Sayfa 142

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri yapısına göre inceleyerek uygun alanlara yazınız.
hoşuna gitmek sayılmak kavuşmak açtırmak 
yapmak ilgilenmek doğmak kazanamamak
Basit Fiiller
Cevap: kavuşmak, yapmak, doğmak
Türemiş Fiiller
Cevap: sayılmak, açtırmak, ilgilenmek
Birleşik Fiiller
Cevap: hoşuna gitmek, kazanamamak

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafikte Buğra’nın Türkçe dersinden dört haftada çözdüğü testlerin konulara göre dağılımı verilmiştir. Grafikten hareketle aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.
Cevap: 
(D) Buğra, birleşik fiillerle ilgili testi en fazla birinci haftada çözmüştür.
(D) Buğra’nın çözdüğü paragraf testi sayısı her hafta birbirinden farklıdır. Buğra, imla ve
noktalamayla ilgili en az testi ikinci haftada çözmüştür.
(Y) Buğra, dört haftanın toplamında imla ve noktalama ile ilgili on iki test çözmüştür.
(Y) Buğra’nın birinci haftada çözdüğü birleşik fiiller testi, imla ve noktalama testinin iki
katından azdır.
(Y) Buğra, paragraf testini en fazla üçüncü haftada çözmüştür.
Adını Göklere Yazdıran Çocuk Metni Cevapları Sayfa 143

7. ETKİNLİK

“Hiçbir başarımı tesadüfe borçlu değilim. Buluşlarım da tesadüfen değil, çalışmalarımın eseridir.” sözünden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda anlatım biçimlerinden yararlanınız.
Yazınızı yazarken başarılı olmuş ünlülerin hayatlarından örnekler verebilirsiniz.

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları Sayfa 146

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Verilen kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.
Cevap: 
 1. azim → c
 2. esnek → h
 3. strateji → f
 4. olimpik → b
 5. antrenman → e
 6. icat etmek → g
 7. talep etmek → d
 8. kapısını çalmak → ı
 9. başının etini yemek → ç
a. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kütle.
b. Olimpiyatlarla ilgili, olimpiyat ölçülerinde olan.
c. Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.
ç. Karşısındakini bezdirinceye, bıktırıncaya kadar sürekli konuşmak veya söylenmek.
d. İstemek, istekte bulunmak.
e. Alıştırma, herhangi bir konuda yapılan hazırlık.
f. İzlem, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.
g. İlk kez yeni bir şey yaratmak.
h. Görüş ve tutumlarında katı olmayan.
ı. Birine başvurmak.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Metne göre hedefinize ulaşmak için geçmeniz gereken kapı kapalıysa nasıl bir yol izlemelisiniz? Açıklayınız.
Cevap: Önce kapıyı bir kez çalmak, aynı kapıyı kırk kez çalmak, diğer kırk kapıyı birer kez çalmak, her kırk kapıyı kırk kere çalmak, her kırk kapıyı kırk farklı şekilde çalmak, sabret.
2. “Kırk farklı kapıyı kırk farklı şekilde çal.” ifadesi ile anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Hedefe ulaşmak için tüm yapılacakları farklı yöntemlerle denemek.
3. Yazar başkalarının kapılarını zorlamak yerine ne/neler yapmanızı öneriyor?
Cevap: Kapısı çalınan kişi olmamızı öneriyor.
4. Sizce başarıya gitmek mi, başarıyı çekmek mi gerekir? Neden?
Cevap: Önce başarıya gitmek gerekir. Başarıya giden yolda bir çok tecrübe edinilir. Başarıyı çekmek zamanı gelince de bu tecrübelerden yararlanılır.
5. Sizin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğiniz şeyler nelerdir? Anlatınız.
Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
6. Yazarın yerinde olsaydınız insanlara başarıyı yakalamaları için ne/neler tavsiye ederdiniz? Neden?
Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Kişisel gelişiminize katkı sağlayabilecek sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.
Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları Sayfa 147

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz ve okuduğunuz metinle ilgili düşüncelerinizi ifade eden kutucukları işaretleyiniz.
Cevap: 
Atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanılmıştır. Kısmen
Anlatımı güçlendirmek için söz sanatlarına yer verilmiştir. Evet
Metni oluşturan cümleler arasında geçiş ve bağlantı ifadeleri (oysaki, başka bir deyişle, özellikle vb.) kullanılmıştır. Evet
Metnin başlığı içeriği yansıtmaktadır. Evet
Metinde karşılaştırma, benzetme, örneklendirme kullanılmıştır. Evet
Metinde önemli noktalar altı çizme, koyu veya italik yazma, farklı punto kullanma gibi yöntemlerle vurgulanmıştır. Evet
Duygu belirten ifadelere yer verilmiştir. Hayır

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi?” metnine göre cevaplayınız. Cevaplarınızdan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.
1. Yazar, kendi düşüncelerini mi anlatmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Evet.
2. Yazar, düşüncelerini sorular sorarak okuyucuyla konuşuyormuş gibi mi anlatmıştır?
Cevap: Evet.
3. Herkesi ilgilendiren konuları mı seçmiştir?
Cevap: Evet.
4. Düşüncelerini kesin yargılara varmadan mı anlatmıştır?
Cevap: Hayır
5. Açık, anlaşılır ve samimi bir dil mi kullanmıştır? Neden?
Cevap: Evet

6. ETKİNLİK

Grup arkadaşlarınızla birlikte şehrinizin tarihi ve turistik yerlerini turistlere tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz dramayı canlandırınız.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde zaman anlamı taşıyan kelime ya da kelime gruplarını karşılarındaki kutucuklara örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 
Yarın hep beraber son çalışmaları yapacağız. Yarın
Yemeği fazla yiyince akşam rahatsızlandım. akşam
Geçen gün yağmur şiddetli yağmış. Geçen gün
Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinlemeniz gerekiyor. Şimdi
Her akşam iş çıkışı bize uğramayı ihmal etmez. Her akşam iş çıkışı
Yarıyıl tatilinde Van’a gideceğiz. Yarıyıl tatilinde
Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları Sayfa 148

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafikte Elif, Yusuf, Ecem ve Ömer’in birleşik fiiller, söz sanatları ve zarflar ile ilgili çözdükleri soruların dağılımı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki boşluklara örnekteki gibi grafikle ilgili dört doğru, dört yanlış yargı yazınız.
Cevap: 
Doğru Yargılar
1. Söz sanatlarında en çok soruyu Yusuf çözmüştür.
2. Birleşik fiillerde Elif, Ecem’den daha az soru çözmüştür.
3. Zarflarda en az soruyu Ecem çözmüştür.
4. Söz sanatlarında en az soruyu Ömer çözmüştür.
Yanlış Yargılar
1. Söz sanatları ile ilgili en az soruyu Elif çözmüştür.
2. Ömer’in birleşik fiillerle ilgili çözdüğü soru sayısı 20’den fazladır.
3. Ecem zarflar konusunda başarısızdır.
4. Elif’in çözdüğü birleşik fiiller sorusu Yusuf’un çözdüğü sorulardan üç kat fazladır.

9. ETKİNLİK

“Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi?” metninden alınan aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Yazınız.
“Senin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğin şey ne? İnsanların hangi ihtiyacını en iyi sen giderebilirsin? Şu andaki bilgi, beceri ve donanımınla bunu yapamayabilirsin ama kendini geliştirip en iyi olduktan sonra yapabileceklerini hayal et. Orman; senin okulun, olimpik antrenman alanın.”
Cevap: Düşünceyi Geliştirme Yolu: Benzetme
Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi? Metni Cevapları Sayfa 149

10. ETKİNLİK

Aşağıda giriş bölümü verilmiş olan yazıyı sohbet türüne uygun olarak devam ettiriniz ve yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.
Eşyalarımı toparlarken yıllardır sakladığım fotoğraf albümü geçti elime. İşi gücü bırakıp çekildim bir köşeye ve fotoğrafları teker teker gözden geçirmeye başladım. Birden yüzüme bir gülümsemenin yayıldığını hissettim. Siz şimdi beni gülümseten şeyi merak ediyorsunuz değil mi?
Hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Gelecek Derse Hazırlık

• “Braille (Bıreyıl) Alfabesi” hakkında araştırma yapınız.
Cevap: 
Aşağıdaki butona tıklayarak Braille Alfabesi hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.
Braille Alfabesi Nedir? (Bıreyıl Alfabesi)
• Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların neler olduğunu araştırınız.
Cevap: 
Aşağıdaki butona tıklayarak engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlar hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.
A Harfi Metni Cevapları Sayfa 154

1. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları verilmiş olan kelimeleri metinden hareketle bularak bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap: 
Soldan Sağa
4. Anlaşılmayan, bilinmeyen şey. MUAMMA
5. Canlı, hareketli, atik. KIVRAK
6. Zihinle ilgili, zihnî. ZİHİNSEL
8. Sıkıntılı. KASVETLİ
11. Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer. KİLİSE
12. İleri atılma, atılım, saldırış, savlet. HAMLE
Yukarıdan Aşağıya
1. Bir olay, bir durum karşısında kişinin takındığı davranış. TAVIR
2. Hristiyanlıkta doğduktan kısa bir süre sonra çocuğa ilk günahını silmek ve onu Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem. VAFTİZ
3. Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek. YAKINMAK
7. İşlevi olmayan. İŞLEVSİZ
9. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi. ENGİN
10. Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb.nden yapılmış örtü. TENTE
A Harfi Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları - Bulmaca
A Harfi Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları – Bulmaca
A Harfi Metni Cevapları Sayfa 155

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Metnin kahramanını kısaca tanıtınız.
Cevap: Dublinli bir duvar ustasının oğludur. Yirmi iki kardeşli kalabalık bir aileye sahiptir. Beyin felçli doğan Christy Brown (Kıristi Bıravn), annesinin yardımıyla okuma yazmayı öğrenir.
2. Christy’yi diğer çocuklardan farklı kılan özellikler nelerdir?
Cevap: Bedeninin kontrolünü sağlayamaması, konuşamaması.
3. Doktorların Christy ile ilgili görüşleri nelerdir?
Cevap: Doktorlar Cristy’nin bu durumunun ilginçç fakat umutsuz bir vaka olduğunu düşünüyorlar. Zihinsel engelli olduğunu belirtiyorlar.
4. Christy’nin annesinin hangi kararı, onun hayatını olumlu yönde etkilemiştir?
Cevap: Crtisy’nin zihinsel engelli olduğunu kabul etmeyerek onun zihnine ulaşmaya çalışması.
5. Kendinizi Christy’nin yerine koyarak hissettiklerinizi anlatınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
6. Christy’nin ailesinden biri olsaydınız ona nasıl destek olurdunuz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
7. Metinde yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj nedir?
Cevap: Dünyada, azim ve kararlılıkla aşılamayacak hiç bir engel yoktur.
b) Okuduğunuz metinle ilgili üç soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 
1. soru: Christy tebeşir ile ilk olarak ne yapmıştır?
2. soru: Tebeşir kırılınca Christy niçin vazgeçmek istemiştir?
3. soru: Christy’nin zihinsel engelli olmadığı nasıl anlaşılıyor?

3. ETKİNLİK

Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: 
A Harfi Metni Cevapları Sayfa 156

4. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen “Braille Alfabesi”ni inceleyiniz.
b) Braille Alfabesi ile oluşturulan aşağıdaki metinde noktaların üzerine kalın bir kalem (tükenmez veya kurşun) ucu ile bastırınız. Daha sonra 155. sayfada oluşan kabartmaları gözlerinizi kapatarak parmak uçlarınızla okumaya çalışınız.
Cevap: 
YA LİMİT SİZSİNİZ
YA DA LİMİTSİZSİNİZ
A Harfi Metni Cevapları Sayfa 157

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli inceleyerek belirlediğiniz bir hedefte hangi basamakta olduğunuzu nedenleriyle birlikte yazınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyiniz. Fiillerin kiplerini yanlarına yazınız.
Cevap: 
Fatih’in askerleri gemilerle Haliç’ten şehre girer. Geniş Zaman
Çantasında kitaplarını arıyor, bulamayınca eve gidiyor. Şimdiki Zaman
Önümüzdeki ay istediğiniz yere tatile gideriz. Geniş Zaman
Hemen buraya geliyorsun. Şimdiki Zaman
Onu arayan Ordu’daki ablası olacak. Gelecek Zaman
b) Yukarıdaki cümlelerde fiillere gelen kip ekleri ile cümlelerin bildirdiği zaman aynı mıdır? Neden?
Cevap: Aynı değildir. Cümlenin anlamına baktığımızda fiildeki zamandan farklı bir zaman bildirdiğini görüyoruz. Bu olaya fiillerde anlam kayması ya da zaman kayması denir.
A Harfi Metni Cevapları Sayfa 158

7. ETKİNLİK

Aşağıda “A Harfi” metninin türüyle ilgili bilgiler verilmiştir. Uygun olanları işaretleyerek metnin türünü belirleyiniz.
Cevap: 
(   ) Yaşanılanlar nesnel bir dille anlatılmıştır.
(X) Metinde yazarın iç dünyasına yönelik konulara değinilmiştir.
(X) Yazar, kendisi ile birlikte ailesinden ve yakın çevresinden de söz etmiştir.
(   ) Olaylar kronolojik sıraya uygun biçimde üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır.
(X) Metnin kahramanı doğumundan itibaren yaşadıklarını anlatmıştır.
Metnin Türü: Otobiyografi

8. ETKİNLİK

a) Cumhurbaşkanlığı Engelliler İçin Kamu Spotu’nu (Engel, Engel Değildir Aşıldığında) izleyiniz. İzlediğiniz videonun verdiği iletileri değerlendirerek yazınız.
Cevap: Engellilerin farklılıkları onların özellikleridir. Engellilerin düşüncelerinin, hayallerinin, duygularının diğer insanlardan bir farkı yoktur. Sahip oldukları engeller aşıldığında, aslında bunların engel olmadığı, diğer insanlardan hiç bir farkları olmadığı görülecektir.
b) İzlediğiniz videodaki örtülü anlamları belirleyerek yazınız.
Cevap: 
— Hep aynıyız aslında.
— Güneşin her doğuşuyla, başlarız engelsiz bir hayata.
— Göremeyen sanılan, bilinmeyen bir dünyayı gösterir.
— Gönülden dökülen sözleri, hiç duymayan işitir.
— Dansların en güzeli, hissedenle edilir.
A Harfi Metni Cevapları Sayfa 159

9. ETKİNLİK

Kendinizi tanıtan bir yazı yazınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Gelecek Derse Hazırlık

“Bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili sözler bulunuz.
Cevap: 
Aşağıdaki butona tıklayarak bilgi ve bilginin gücü ile ilgili sözlere ulaşabilirsiniz.

Küçük Şeyler Üzerine Bir Öykü: İki Dost Bir Kuş Dinleme Metni Cevapları Sayfa 161

1. ETKİNLİK

Metni dinlerken size yöneltilen sorular doğrultusunda metinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkındaki tahminlerinizi ilgili bölümlere yazınız.
Metinde yöneltilen sorulara göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıya dinlediğiniz metinde geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki koyu harflerle yazılmış kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.
a) Bir zamanlar bir ülkede iki arkadaş varmış. Bunlar pek haylazmış, üstelik sürekli gevezelik ederlermiş.
Cevap: 
haylaz: Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
gevezelik: Geveze olma durumu, zevzeklik, lafazanlık
b) Az, çok haylazmış; Öz de haylazmış ama iyi kötü ucundan kenarından okurmuş.
Cevap: 
iyi kötü ucundan kenarından okumak: Gereklerini yerine getirmeden, zorlama ile, kabul edilebilir şekilde öğrenim görmek.
c) Az ile Öz günlerden bir gün kötü işlere bulaşmışlar, kötü adamlarla dalaşmışlar.
Cevap: 
kötü işlere bulaşmak: İyi olmayan eylemler içinde bulunmak.
dalaşmak: kavga etmek
ç) Az “Bilmiyorum dikkat etmedim, basbayağı bir kuştu, tam göremedim sadece gagası gözüktü.” demiş.
Cevap: 
basbayağı: Alışılandan, bilinenden hiçbir farkı olmayan, bilindiği gibi
Küçük Şeyler Üzerine Bir Öykü: İki Dost Bir Kuş Dinleme Metni Cevapları Sayfa 162

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Metnin kahramanlarının adı neden Az ve Öz’dür?
Cevap: Çevrelerindeki insanların onlara sürekli “Evladım, az ve öz konuşun.” dedikleri için.
2. Haydutların Az ve Öz’ü kaçırma nedeni nedir?
Cevap: Az ile Öz’ün kötü işlere bulaşmaları ve kötü adamlarla kavga etmeleri nedeniyle kaçırmışlar.
3. Az’ın kuşun gagasıyla ilgili duydukları karşısında hayretler içinde kalmasının
nedeni/nedenleri nelerdir?
Cevap: Öz’ün bir kuş gagasından nerede olduklarına dair çıkarımlar yapması, önemsiz görülen küçük bir şeyden böyle önemli sonuçlar çıkarması.
4. Kendinizi yazarın yerine koyarak metnin hangi bölümünü değiştirmek istediğinizi nedenleriyle anlatınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
5. Az ve Öz’ü kurtarmak için siz nasıl bir çözüm önerirsiniz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
6. Dinlediğiniz metnin kahramanlarından hangisinin yerinde olmak isterdiniz?
Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz hikâyeyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Hikâyenin konusu nedir?
Cevap: İki dostun kaçırılması ve kaçırıldıkları yerden kurtulma çabaları.
Hikâyedeki olay nerede geçmektedir?
Cevap: Alma Kasabası yakınları
Hikâyedeki şahıslar kimlerdir?
Cevap: Az, Öz.
Hikâyedeki olay ne zaman geçmektedir?
Cevap: Bir zamanlar, geçmiş zaman
Hikâyenin ana fikri nedir?
Cevap: Küçük, önemsiz gibi görünen şeylerden büyük ve önemli sonuçlar çıkarılabilir.
Küçük Şeyler Üzerine Bir Öykü: İki Dost Bir Kuş Dinleme Metni Cevapları Sayfa 163

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.
Cevap: 
Ülkenin birinde bir zamanlar iki dost yaşarmış. Çevrelerindeki insanlar onlara sürekli “Evladım az ve öz konuşun.” dedikleri için isimleri Az ve Öz olarak kalmış. Bu iki dost kötü işlere ve insanlara bulaşınca, haydutlar bu iki dostu kaçırmışlar. Kaçırıldıkları yerde Az pencereye konan bir kuş görmüş. Öz uyandığında kuşun gagası ile ilgili sorular sormuş ve kuş gagasından nerede olduklarına dair çıkarımlar yapmış. Az, bu çıkarımlar karşısında hayretler içerisinde kalmış.

6. ETKİNLİK

a) Verilen görsele “bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili bulduğunuz sözlerden seçtiklerinizle bir duvar gazetesi oluşturunuz.
Cevap: 
Aşağıdaki butona tıklayarak bilgi ve bilginin gücü ile ilgili sözlere ulaşabilirsiniz.
Küçük Şeyler Üzerine Bir Öykü: İki Dost Bir Kuş Dinleme Metni Cevapları Sayfa 164

7. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne farklı başlıklar belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Cevap: 
Benim başlığım: Küçük Şeyler, Büyük Sonuçlar
Sebebi: Metnin ana fikrinden yola çıkılarak böyle bir başlık belirlenebilir.
Benim başlığım: Azlık, Çokluğun Özüdür
Sebebi: Metnin son cümlesinden hareketle böyle bir başlık belirlenebilir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin hangi kiple çekimlendiğini ve hangi kipin anlamını verecek biçimde kullanıldığını örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 
 • Odandaki bu dağınıklığı hemen toplayacaksın.
Kullanılan KipGelecek Zaman
Kastedilen ZamanEmir Kipi
 • Haftaya cuma günü Ankara’ya gidiyoruz.
Kullanılan KipŞimdiki Zaman
Kastedilen ZamanGelecek Zaman
 • Hesabımı kapatmak için gereken belgeleri ancak yarın getiririm.
Kullanılan KipGeniş Zaman
Kastedilen ZamanGelecek Zaman
 • Bu tartışma bir an önce son bulacak.
Kullanılan KipGelecek Zaman
Kastedilen ZamanEmir Kipi
 • Hülya elindeki sepeti yavaşça kayanın üzerine bırakır.
Kullanılan KipGeniş Zaman
Kastedilen ZamanGeçmiş Zaman
 • Onunla iddiaya Ecemsu girmiş olacak.
Kullanılan KipGelecek Zaman
Kastedilen Zamanİstek Kipi
 • Annem her hafta sonu erkenden pazara gidiyor.
Kullanılan KipŞimdiki Zaman
Kastedilen ZamanGeniş Zaman
 • Kim bilir, yarın neler neler yaşanır?
Kullanılan KipGeniş Zaman
Kastedilen ZamanGelecek Zaman
Küçük Şeyler Üzerine Bir Öykü: İki Dost Bir Kuş Dinleme Metni Cevapları Sayfa 165

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerden hareketle bir hikâye yazınız. Hikâyenize uygun bir başlık belirleyiniz.
Hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...