7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ünite 7 Doğa ve Evren Teması

Doğa ve Evren Teması


İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 199

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazarak anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.
1. Metnin birinci kısmına göre ilk kar düşmesine çocukların ve yetişkinlerin tepkileri nelerdir?
Cevap: Herkes heyecanlıdır ve kar ile ilgili hayaller kurmaktadır.
2. Metnin ikinci kısmında anlatılan kışın sefalete dönüşmesinin nedenlerini belirtiniz.
Cevap: Soğuk havanın getirdiği ısınma sorunu, yakacak bulamayan insanlar, yolları kardan kapanmış ve bundan dolayı dış dünya ile bağı kopan köyler, çığ tehlikesi altındaki yerler.
3. Kış aylarında çevrenizde yaşayan hayvanlara yardımcı olmak için neler yapabilirsiniz?
Cevap: Onların barınacağı yuvalar yapıp sokağımıza koyabiliriz. Evlerimizin önlerine bir kapta onlara su ve yemek verebiliriz. Bahçemiz varsa ve müsaitse onları bahçemizde ağırlayabiliriz.
4. İlk düşen kar tanelerine dehşet içinde bakanların yanı sıra bu durumu kutlayanların da olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Bir olayın oluşturduğu etki, kişilerin yaşanmışlıklarına göre değişebilir.
5. Kışı güven içinde yaşayanların, kıştan zarar görenleri düşünmeden kutlama yapmaları duyarsızlık mıdır?
Cevap: Aslında değildir. İnsan doğası gereği hep mutlu olmak ister ve bu mutluluğuna gölge düşürecek şeyler düşünmemeye çalışır. Hayat ancak bu şekilde yaşanabilir. Biz düşen ise kötü şartlar altında yaşayan kişilere elimizden geldiğince yardım etmektir.
6. Dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan bir çocuk ile sizi buluşturan ortak insani değerler neler olabilir? Belirtiniz.
Cevap: Ahlak, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, saygı, hoşgörü, dostluk.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili iki soru da siz hazırlayıp bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.
Cevap:
1- Stardi niçin karın yağışıyla ilgili diğer arkadaşlarının heyecanını paylaşmıyordu?
2- Öğretmenler ve bekçiler niçin çocuklara “Eve gidin!” diye bağırıyor olabilir?

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin özetini aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap:
Yılın ilk karı yağmaya başlamıştı. Pencere önünde biriken karlar öğrencileri ve öğretmenleri heyecanlandırıyordu. Dersin bitimiyle birlikte herkes kar ile oynamaya başladı. Öğrencisinden öğretmenine herkes çok eğleniyordu. Çocuklar kar ile oynayarak kışı kutluyorlardı.
Kutlama yapılıyordu fakat soğuk havanın getirdiği ısınma sorunu, yakacak bulamayan insanlar, yolları kardan kapanmış ve bundan dolayı dış dünya ile bağı kopan köyler, çığ tehlikesi altındaki yerleri de düşünmek gerekir.
İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 200

5. ETKİNLİK

Metinden alınmış bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Cümleleri ifade ettiği duygularla eşleştiriniz.
Cevap:
Okuldayken karın cama doğru yağıp biriktiğini görmek tam bir
keyifti.
BAEndişe
İşte çocukların güzel arkadaşı geldi! İşte yılın ilk karı!DBBeğenme
Sizler kışı kutluyorsunuz… Ama ne giyeceği ne ayakkabısı ne de
ısınacak ocağı olan çocuklar var.
ECŞaşkınlık
Dur durak bilmeden yağan beyaz kar tanelerine dehşet içinde
bakan, dumandan boğulan ya da soğuktan dişleri tıkırdayan
çocuklar var.
ADÖzlem
Babam onu bize davet ettiğinde ağzı karla doluydu ve o ne
yapacağını bilmiyor, karı ne tükürmeye ne de yutmaya cesaret
edebiliyordu, cevap vermeden tıka basa kar dolu ağzıyla bize
öylece bakakaldı.
CEÜzüntü
FSitem

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
a) Aşağıdaki metinleri karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini tespit ediniz.
1. METİN2. METİN
İLK KAR
10 Şubat Cumartesi
Elveda, Rivoli’deki gezintiler. İşte çocukların
güzel arkadaşı geldi! İşte yılın ilk karı! Dün
akşamdan beri kar, tıpkı yasemin çiçekleri
gibi lapa lapa, kocaman kocaman yağıyor.
Okuldayken karın cama doğru yağıp biriktiğini
görmek tam bir keyifti; öğretmen de kara
bakıp ellerini ovuşturuyordu ve herkes kar topu
yapacağını, sonradan tutacak buzu,
evdeki sıcacık ateşi düşünmekten hoşnuttu.
Kara bakmayan tek kişi kendini derse
kaptırmış, yumruklarını şakaklarına dayamış
Stardi’ydi.
Edmondo De Amicis
İLK ÇOCUKLUK
İlk kitaplığım elime geçirebildiğim bir karton
kutu olmuştur. Bütün özen ve dikkatimle
burada sakladığım değerler de sanırım sokaklarda satılan destanlar, Âşık Garip ve Kerem
hikâyeleriydi. Daha sonraları, marangoz yapısı
ufak bir kitaplığım olduğu vakit de oynarken
içine girebilecek kadar küçüktüm.
Oyun ve oyuncak… Başım pek hoş değildi
onlarla. Babamın beni oyuna zorladığını bugün
bile hatırlarım.
Hüseyin Cahit YALÇIN
Cevap:
Benzer Yönleri
 • Her iki metinde yazarlar yaşadıkları olayları anlatmışlar.
 • Her iki metinde yazarlar düşüncelerine yer vermişler.
Farklı Yönleri
 • Birinci metinde tarih vardır, ikinci metinde yoktur.
 • Birinci metinde yazar gözlemlerini, ikinci metinde yazar düşüncelerini aktarmış.
İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 201
b) Tespit ettiğiniz farklılıklardan yola çıkarak “İlk Kar” metninin türünü sebepleriyle birlikte yazınız.
Cevap:
İlk Kar metninin türü “Günlük”tür. Anlatılan olay günü ile birlikte yazılmıştır. Olaylar olduğu gibi aktarılmıştır. Öznel bir anlatıma sahiptir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde anlatımla ilgili bazı hatalar yapılmıştır. Bu hataları bulup örnekteki gibi düzeltiniz.
• Olmuş olayları tüm seyirciler izlemişti.
Cevap: “Olmuş” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.
• Yeni senaryoyu ayrıntı ve detaylarıyla inceliyorum.
Cevap: “ayrıntı” ve “detaylarıyla” kelimelerinden biri cümleden çıkarılmalıdır.
• İlk olayı duyduğunda tepkisi ne olmuştu?
Cevap: “ilk” ve “olayı” kelimeleri yer değiştirmelidir.
• Ünlü yazarın doğumunun 100. yılını törenle andık.
Cevap: “andık” kelimesi yerine “kutladık” kelimesi gelmelidir.
• Babası 800’e karşı 756 oyla muhtar seçildi.
Cevap: “800’e” ve “756” sayıları yer değiştirmelidir.
• Komşularını sever, onlara dil uzatırdı.
Cevap: “dil uzatırdı” deyimi yerine “elini uzatırdı” deyimi kullanılmalıdır.
• İtirazlarına daha henüz bir cevap veremedik.
Cevap: “daha” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.
• Hırsız, adamın çantasını zorla çaldı.
Cevap: “zorla” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.
• Hazırlıklar mutlaka bitmiş olmalı.
Cevap: “mutlaka” kelimesi yerine “sanırım” kelimesi kullanılmalıdır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını bularak sebebini örnekteki gibi boşluğa yazınız.
2- Bugün komşumuzun burnundan düşen bin parçaydı.
Cevap: Deyim yanlış anlamda kullanılmıştır.
3- Yapışık binalarda oturmak insanı mutsuz ediyor.
Cevap: Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.
4- Sisli havalarda kaza yapma şansımız artar.
Cevap: Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.
5- Size verilen ücreti küçümsemeniz doğru mu?
Cevap: Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.
6- Başarı için sürekli çalışmak gerekir.
Cevap: Gereksiz sözcük kullanılmıştır.
7- Öğrencilere yeni ders programını hatırlatacağım.
Cevap: Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.
8- Annemle babamın çok benzer ve ortak yönleri vardı.
Cevap: Gereksiz sözcük kullanılmıştır.
9- Anahtarlarını masanın üzerinde bulamamış.
Cevap: Gereksiz sözcük kullanılmıştır.
İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 202

9. ETKİNLİK

Kışı sokakta geçiren insanları gördüğünüzde hangi duyguları hissedersiniz? Bu durumdaki insanların yaşam şartlarının düzeltilmesi için neler yapılabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi paylaşınız. Sorular sorarak konuşmanıza arkadaşlarınızı da dâhil ediniz.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
a) Öğretmeniniz rehberliğinde belirlediğiniz bir gün sonunda aşağıdaki şablona bir günlük tutunuz.
b) Yazdıklarınızı anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Bu Sabah Hava Berrak Metni Cevapları Sayfa 204

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Metnin bağlamından hareketle anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.
1. Şiire göre sabahı billur yapan, farklı kılan nedir?
Cevap: Masmavi bir göğün, yeşil ağaçların, uçuşan kuşların, mis gibi kokan çiçeklerin varlığı sabahı farklı kılıyor.
2. Çevrenizde sizin de güzel düşünmenizi sağlayacak neler vardır?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
3. Yaşadığımız ortam ile duygularımız arasındaki etkileşimi örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: Bulunduğumuz yerdeki renkler duygularımızı harekete geçirir. Mesela mavi ve yeşil renkler insana huzur verir. Yoğun kırmızı renk insanı acıktırır. Bu nedenle fast food denilen dükkanların duvarları hep kırmızıdır. Sesler de duygularımızı etkiler. Su, rüzgar ve kuş seslerinin olduğu bir yerde huzur bulur, rahatlarız. Kalabalık yerlerdeki sesler, araçların motor sesleri, kornaları insanları sinirli yapar.
4. “Hastasında sağlık, fakirinde refah görmek” abartılı bir bakış açısı mıdır? Tartışınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
5. Sizce yaşamımızdaki her olay ya da durumu iyiye yormak doğru bir yaklaşım mıdır? Değerlendiriniz.
Cevap: Doğrudur. İnsanlar iç güdüsel olarak hep mutlu olmaya, kendilerini iyi hissetmeye çalışırlar. Her olayı iyiye yormak hayata olumlu bakmamızı sağlar. Fakat bu yorumu içimizde yaşamamız daha doğru olacaktır. Bizim iyiye yorduğumuz bir olay başkası için felaket olabilir ve karşı tarafı kırmamıza yol açabilir.
6. Çevremizi güzel gösteren o anda kendimizi iyi hissetmemiz midir, çevrenin güzelliği midir?
Cevap: Çevremizi güzel gösteren o anda kendimizi iyi hissetmemizdir. Kendini iyi hissetmeyen bir kişi aynı güzelliğe baksa da o güzelliği görmeyebilir.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden alınan mısralardaki söz sanatlarını bularak yazınız.
Ben gülüm, ben karanfil,
Ben de yasemin diyor,
Renk renk kokularla çiçekler.
Cevap: Kişileştirme
Karlı dağlardır sefere çıkmış,
Vadideki suyun şırıltısında.
Cevap: Kişileştirme
Bu Sabah Hava Berrak Metni Cevapları Sayfa 205

4. ETKİNLİK

Verilen şiirlerin temaları dikkate alındığında şairlerin bakış açıları ve vermek istediği mesajları karşılaştırarak yazınız.
HÜZÜN GELDİ
Cevap: Şiirin teması hüzündür. Şair hüzünlü olduğu zaman bütün güzelliklerin yok olduğunu dile getirmektedir.
BU SABAH HAVA BERRAK
Cevap: Şiirin teması huzurdur. Şair, çevredeki güzelliklerin insana huzur verdiğini anlatmaktadır.
Bu Sabah Hava Berrak Metni Cevapları Sayfa 206

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin altını örnekteki gibi çiziniz.
Cevap: 
Sait Faik gökyüzünü ayıyla, yıldızıyla, güneşiyle sever.
Vaktiyle köyümüzdeki göle kuşlar göçerdi.
Işıldıyor kanat seslerinde kuşların.
Yaz mevsiminde buğdaylar olgunlaşır.
Gök masmavi bu sabah güzel şeyler düşünelim diye.
Boy boy insan gölgeleri kımıldar, güneşi içmiş kaldırımlarda.
Yemyeşil oluvermiş ağaçlar.
Kuzey ışıklarını büyük bir heyecanla izledim.
Küçük çocuk denizlerin kirlenmesine çok üzülür.
Çiçekler uzun süre sulanmayınca yaprakları sararmış.
Kurstan çıktıktan sonra sahilde biraz yürüdüm.
Ördek gölde yüzüyor.
Nergis çiçeğinin kokusunu çok severim.
Yaz başında Davraz Dağı’nın zirvesinde kalan son karlar da erir.
Annelerimiz, babalarımız doğanın her türlü güzelliğini yaşamış.
Sakura çiçekleri martın son haftasında açar.
İkindi yağmurlarından sonra gökkuşağını görürüz.
Annem yaşlandıkça saçları ağardı.
Bahar aylarını anlatan şiirleri araştıracağım.
Yazar doğadaki değişime üzülür.
Karadeniz halkı yaz gelince yaylalara çıkar.
b) Altını çizdiğiniz fiilleri anlam özelliklerine göre örnekteki gibi gruplayınız.
Cevap:
İş Bildiren Fiiller
 • düşün-
 • iç-
 • izle-
 • sev-
 • yaşa-
 • gör-
 • anlat-
 • araştır-
Oluş Bildiren Fiiller
 • ışılda-
 • olgunlaş-
 • oluver-
 • kirlen-
 • sulan-
 • sarar-
 • eri-
 • aç-
 • yaşlan-
 • ağar-
Durum Bildiren Fiiller
 • göç-
 • kımılda-
 • üzül-
 • çık-
 • yürü-
 • yüz-
 • çık-
İş – Oluş – Durum bildiren fiilere örnekler için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.
İş – Oluş – Durum Fiilleri Örnekleri
Bu Sabah Hava Berrak Metni Cevapları Sayfa 207

6. ETKİNLİK

Mevsimsel duygu değişimlerinin sosyal yaşamınıza etkilerini arkadaşlarınızla paylaşınız.

7. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimelerden bir kavram havuzu oluşturulmuştur. Havuzdan seçeceğiniz kelimelerle “yaşama sevinci” temalı bir şiir yazınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

2. Lavanta bitkisinin kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız.
Aşağıdaki butona tıklayarak konu ile ilgili araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.
bağlantı hazırlanıyor…
*** Bu Sabah Hava Berrak metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Lavanta Kokulu Köy Metni Cevapları Sayfa 210

1. ETKİNLİK

Aşağıda metinden alınan cümleler verilmiştir. Verilen cümlelerden hareketle altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin edip TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
• Kelimelerin anlatmakta kifayetsiz kaldığı Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’nın gül ve lavanta deposu Keçiborlu ilçesi bitki örtüsü, dağları, ovaları, gölleri, yaylaları, topoğrafik yapısı, yaban hayatı, tarımsal kapasitesi ve iklimi ile birbirinden muhteşem güzellikleri bünyesinde taşır.
• Gülden sonra yaygın olarak yetişen lavanta da ilçenin güzelliği ve hoş kokusuna ayrı bir rayiha katmaktadır. Gerek görsel olarak gerek koku olarak gerekse ticari ve tarımsal potansiyel olarak önemli olan bu tıbbi ve aromatik bitkilerden gülün Isparta’daki üretiminin yüzde 45’ini Keçiborlu sağlamakta, lavanta ise Türkiye’de ekonomik olarak yalnızca Keçiborlu’da yetişmektedir.
• Kıraç ve susuz arazileri yüzünden yıllar önce göç vermeye başlayan Kuyucak köyünün kaderi bugün lavanta ile tersine dönüyor.
Cevap: 
kifayetsiz: Yetersiz
topoğrafik: Bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerini kâğıt üzerinde çizgilerle gösterme işi ile ilgili
rayiha: Güzel koku
potansiyel: Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan
aromatik: Aromalı
kıraç: Verimsiz veya susuz, bitek olmayan (toprak)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.
1. Bir beldeyi tanımlayan özellikler nelerdir?
Cevap: Şehre olan uzaklığı, yer şekilleri, bitki örtüsü, nüfusu, tarihi.
2. Bir beldenin açığa çıkarılmayı bekleyen potansiyelleri olduğu nasıl anlaşılır?
Cevap: Benzer yerlerle aynı özellikleri taşıyıp taşımadığı tespit edilerek anlaşılır.
3. Lavantanın ekonomik değer olarak yetiştirilmesinin anlamı nedir?
Cevap: Ham madde olarak satılabilir bir ürün olmasıdır.
4. Lavanta bir yerde değil de birçok yerde üretilirse değeri azalır mı?
Cevap: Lavantaya olan talebe göre değişir. Bir yerde yetişen lavanta talebi karşılıyorsa birden çok yerde üretilmesi değerini azaltabilir. Eğer talebi karşılayamıyorsa değeri azalmaz.
5. Bir yöreyi turistik açıdan önemli kılan özellikler neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Tarihte önemli bir yere sahip olması, tarihi eserlere sahip olması, farklı doğal güzelliklere sahip olması.
Lavanta Kokulu Köy Metni Cevapları Sayfa 211

3. ETKİNLİK

Metinden alınmış cümlelerdeki düşünceyi geliştirme yollarını yazınız.
• Lavanta haziran ayında çiçeklenmeye başlayan aromatik bir bitkidir.
Cevap: Tanımlama
• 1315 yılından bu yana yerleşim olan Kuyucak, bugün 250 kişilik nüfusa sahip.
Cevap: Sayısal verilerden yararlanma
• Lavanta üretiminde Kuyucak, Fransa’daki Provence bölgesiyle yarışmaktadır.
Cevap: Karşılaştırma
• Çiçeklenme döneminde Kuyucak bir lavanta cenneti gibidir.
Cevap: Benzetme

4. ETKİNLİK

Aşağıda Isparta’da yetiştirilen lavanta bitkisinin yıllara göre üretim istatistikleri verilmiştir. Grafikten hareketle yönergeleri uygulayınız.
a) Grafikte verilen bilgilerle ilgili doğru yargılara (D), yanlış yargılara (Y) yazınız.
Cevap:
Lavantanın ekim alanı her yıl artmaktadır. (D)
Üretim miktarlarında bazı yıllarda azalma görülmektedir. (Y)
2016 yılındaki ekim alanı diğer yılların toplam alanından fazladır. (Y)
Üretim miktarında 2014 yılında bir önceki yıla göre iki kattan fazla artış olmuştur. (D)
Lavanta üretiminde en hızlı yükseliş 2016 yılındadır. (D)
Lavanta Kokulu Köy Metni Cevapları Sayfa 212
b) Grafikten hareketle iki yargı da siz yazınız.
Cevap:
1- 2014-2015 yıllarında toplam lavanta üretimi 532 tondur.
2- Lavanta ekilen alan ve üretimi her yıl artış göstermiştir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde bulunan haber kipi almış fiillerin altını çiziniz.
Cevap: 
BİRER BİRER
Bir arkadaşımız, Meksika’da gün batarken bomboş kumsalda yürüyormuş. O sırada uzakta biri
dikkatini çekmiş. (…) Adamın uzandığı yerden bir şeyler alıp denize attığını fark etmiş. Sürekli bir şey alıp denize fırlatıyormuş.
Arkadaşımız iyice yaklaşınca adamın kıyıya vuran denizyıldızlarını birer birer alıp denize attığını
anlamış. Arkadaşımız biraz şaşırmış. Adama yaklaşmış, “İyi akşamlar bayım. Ne yaptığınızı sorabilir miyim?”
“Denizyıldızlarını denize geri atıyorum. Şu anda deniz çekildiğinden, denizyıldızlarının hepsi
karaya vurmuş. Onları denize geri atmazsam oksijensizlikten hepsi de ölecek.”
Arkadaşımız, “Anlıyorum.” diye yanıtlamış. “Ama bu kumsalda binlerce denizyıldızı olmalı.
Hepsini kurtarmamız mümkün değil. Burada onlardan çok var. Üstelik bu kumsalın her yerine
yetişmeniz imkânsız. Hiçbir şeyi değiştiremezsiniz, görmüyor musunuz?”
Adam gülümsemiş. Yere eğilmiş ve yine bir denizyıldızı alıp denize attıktan sonra, “En azından
birinin daha hayatını değiştirelim!” demiş.
Jack Canfield (Cek Kenfiyılt) ve Mark V. Hansen (Mark V. Hensın)
Çev.: Şerife KÜÇÜKAL

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiil çekim eklerinin altını renkli kalemle çiziniz. Kiplerin bildirdiği zamanları örnekteki gibi karşısına yazınız.
Cevap: 
Lavanta ilk defa 1975 yılında köye getirilmişDuyulan geçmiş zaman
Çiçeklenme kademeli olarak yaklaşık 45-50 gün sürerGeniş zaman
Çiçeklenme döneminde köy âdeta mora boyanmış bir hâl alırGeniş zaman
Ağustos ayında ise lavanta hasadı başlaGörülen geçmiş zaman
30 aileye on beşer kök şeklinde dağıtılarak üretime başlanmışDuyulan geçmiş zaman
Gülden sonra yaygın olarak yetişen lavanta da ilçenin güzelliği ve hoş kokusuna ayrı bir rayiha katıyorŞimdiki zaman
Lavanta kokulu Kuyucak köyünü çok seviyorumŞimdiki zaman
Lavanta bahçelerinde arılar mis kokulu lavanta balını yaparGeniş zaman
Lavanta Kokulu Köy Metni Cevapları Sayfa 213

7. ETKİNLİK

Bölgenizle özdeşleşmiş bitkiler üzerine hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. ETKİNLİK

Yaşadığınız bölgedeki iş imkânlarını artırmak için bir proje hazırlayınız. Projenizi grafik ve tablolarla destekleyiniz.
Yaşadığınız bölgeye göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Antarktika kıtası hakkında bir araştırma yapınız.
Aşağıdaki butona tıklayarak konu ile ilgili araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.
bağlantı hazırlanıyor…
2. Küresel ısınma ile ilgili bir araştırma yaparak sunum hazırlayınız.
Aşağıdaki butona tıklayarak konu ile ilgili araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.
bağlantı hazırlanıyor…

Artık Antarktika’da Buz Dağlarının Arasındayız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 214

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız.
1. Antarktika neden özel bir kıtadır?
Cevap: Antarktika ile ilgili bilgiler pek yaygın olmadığı için özel bir kıtadır.
2. Antarktika’ya seyahat öncesinde bilinmesi gerekenler nelerdir?
Cevap: Bulutları okuyarak hava tahmininde bulunmak.
3. Bir blog yazarı olduğunuzu varsayarsak gezilerinizi anlattığınız blogunuza hangi ismi verirdiniz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
4. Sizce gezilerin amacı neler olabilir? (Bilgi edinme, eğlence, iş, sağlık, inanç …)
Cevap: Geziler başka başka amaçlarla yapılabilir. Bir yer hakkında bilgi edinmek, eğlenmek, bir işi takip etmek ya da tamamlamak, sağlık sorunlarını gidermek, dini yükümlülükleri yerine getirmek, akraba ya da dostları ziyaret etmek, kitap yazmak, dil öğrenmek vs. gibi amaçlar için geziler yapılabilir.
5. “Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?” atasözünü metin ile ilişkilendirerek yorumlayınız.
Cevap: Dinlediğimiz metinde, Antarktika ile ilgili bilgilerin yaygın olmadığından bahsedilmektedir. Yazar eğer oraya gitmeseydi, orada öğrendiği bilgileri okuyarak öğrenemeyecekti. Bu nedenle çok okuyan değil, çok gezen bilir diyebiliriz.
6. Geçmişten günümüze ünlü seyyahların, seyahatnamelerin “bilgi, kültür, tarih” mirasını aktarmada ne gibi katkıları olmuştur? Değerlendiriniz.
Cevap: Seyyahlar, yazdıkları seyahatnameler ile gezip gördükleri yerler hakkında bilgi edinmişler ve kitapları ile bunları, oraları gezemeyenlere aktarmışlardır. Bu kitaplar günümüze kadar da gelmektedir. Günümüzde yazılan kitaplar da gelecekteki nesillere aktarılacaktır. Böylece insanlık, bu kitaplar sayesinde, zamana göre söz konusu yerlerin kültürleri, tarihleri, yaşayış biçimleri, özellikleri hakkında bilgi edinebilmektedir.
Artık Antarktika’da Buz Dağlarının Arasındayız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 215

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Metne yeni bir başlık bulunuz.
Başlık
Cevap: Antarktika Gezisi
Konu
Cevap: Antarktika kıtasına yapılan bir gezideki izlenimler ve yaşananalar.
Ana Fikir
Cevap: Daha önce gidilmeyen yerlere yapılan geziler esnasında insan hiç yaşamadığı duygular yaşayabilir.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi sebepleriyle birlikte yazınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin bazılarında çekimli fiiller bulunmaktadır. Çekimli fiillerin altını örnekteki gibi çiziniz.
Cevap:
Geminin etrafı buz dağlarıyla çevriliydi.
Bulutlar rüzgârın artacağına işaretmiş.
Hava güzelse güvertede oturabiliriz.
Gemi sis içinde yavaş yavaş ilerledi.
Sirus; beyaz, tüysü bulutlardır.
Antarktika’da görüntüler her an değişir.
Buzulları ilk gördüğünde pek heyecanlanmış.
Gökyüzünde tek bir bulut yoktu.
Bugün uçsuz bucaksız denize açılalı dört gün oldu.
Artık Antarktika’da Buz Dağlarının Arasındayız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 216

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin kiplerini bulunuz. Bulduğunuz kipleri karşılarına yazınız.
Cevap:
Yolcuların çoğu kamaralarına çekilmiş. ⇒ Duyulan Geçmiş Zaman
Geminin güvertesinde fotoğraf çekelim. ⇒ İstek Kipi
Nehirler denizlerle birleşir. ⇒ Geniş Zaman
Bana küresel ısınmanın sebeplerini anlat. ⇒ Emir Kipi
Denizdeki buz dağlarına gemiden baktık. ⇒ Görülen Geçmiş Zaman
Antarktika’da çok büyük buz dağları bulunur. ⇒ Geniş Zaman
Buzulların erimemesi için küresel ısınmaya engel olmalıyız. ⇒ Gereklilik Kipi
Geminin çevresinde sürekli olarak buzullar akıp gidiyor. ⇒ Şimdiki Zaman
Stratus bulutları değişken havalarda belirir. ⇒ Geniş Zaman
Bilim insanları çevre kirliliğine bir çözüm bulsa. ⇒ Dilek – Şart Kipi
Ufukta görülmemiş bir güzellik belirmiş. ⇒ Duyulan Geçmiş Zaman
Gemi düdük çala çala ilerliyor. ⇒ Şimdiki Zaman

7. ETKİNLİK

Aşağıda, dinlediğiniz metinden alınan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki “düşünceyi geliştirme yollarını” sebepleriyle birlikte yazınız.
• Buralara geleli beri geceleri uyku tutmuyor. Böyle zamanlarda ana karnındaki bebek gibi dizlerimi bükerek kamaradaki pencerenin pervaz boşluğuna oturuyorum.
Cevap: Benzetme. Yazar, oturuşunu anne karnındaki bebeğe benzetmiştir.
• Sirus; beyaz, tüysü bulutlardır. Yükseklerde bulunur. Bu bulutlar rüzgârın artacağına işarettir.
Cevap: Tanımlama. Yazar Sirus bulutunun ne olduğunu açıklamıştır.
• Geminin çevresinde sürekli olarak buzullar akıp gidiyor. Buzulları ilk gördüğümüzde pek heyecanlanmıştık. O ayazda saatlerce fotoğraf çekmiştik. Şimdilerde o heyecan yatıştı, yani buz dağlarının arasında yolculuk yapmaya alıştık.
Cevap: Karşılaştırma. Yazar buzulları ilk görüşü ile son görüşü arasındaki duyguları arasındaki farkı ortaya koymuştur.

8. ETKİNLİK

“Küresel ısınma” hakkında hazırladığınız sunumu sınıfta paylaşınız.
Aşağıdaki butona tıklayarak konu hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.
bağlantı hazırlanıyor…
Artık Antarktika’da Buz Dağlarının Arasındayız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 216

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
a) Gezip gördüğünüz yerleri anlatan bir yazı yazınız.
b) Yazdıklarınızı anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapınız.
Gezip gördüğünüz yerlere göre bu etkinlikleri siz yapabilirsiniz.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...