7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ünite 7 Sağlık ve Spor Teması

Sağlık ve Spor Teması


İki Tekerlekli Özgürlük Metni Cevapları Sayfa 204

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamlarıyla eşleştirerek bulmacaya yerleştiriniz.
Yukarıdan Aşağıya
1. Bir şeyi kendine mal etmek, sahip çıkmak, kabullenmek, tesahup etmek.
Cevap: BENİMSEMEK
3. Güçlü ve hareketli, aktif.
Cevap: ENERJİK
4. Binicilik, bisiklet, atletizm, yürüyüş vb. sporların yapıldığı özel yol.
Cevap: PARKUR
6. San.
Cevap: UNVAN
8. Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu.
Cevap: STATÜ
Soldan Sağa
2. Ruhsal gerilim.
Cevap: STRES
5. Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.
Cevap: FESTİVAL
7. Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz.
Cevap: OKSİJEN
9. Çadır, baraka vb. eğreti araçlardan oluşturulan konak yeri.
Cevap: KAMP
10. Görüş veya tutuma göre gidilen, izlenen yol. 
Cevap: ROTA
İki Tekerlekli Özgürlük Metni Cevapları Sayfa 205

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Yazarın metnin başlığını “İki Tekerlekli Özgürlük” koymasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Metnin içeriğinin bisiklet ile ilgili olduğu için.
2. Bisiklet kullanmak bazıları için neden vazgeçilmez yaz etkinliklerinin başında gelir?
Cevap: Bisiklet sürmenin mevsim koşullarına uygun olması, kullanımı kolay olması, bisiklet ile her yere kolaylıkla girilip çıkılabilmesi.
3. Metinde geçen “… teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin çevreyle dost ulaşım aracı unvanı hâlâ bisiklete ait.” sözünü açıklayınız.
Cevap: Her teknolojik alet, kullandığı yakıt ya da harcadığı enerji ile dolaylı olarak çevreye zarar vermektedir. Fakat bisiklet kullanmanın çevreye hiçbir zararı yoktur. Bu nedenle bisiklet çevreyle dost bir ulaşım aracıdır.
4. Yaşam alanlarımıza sahip çıkmak ve yaşlı dünyamızın yükünü hafifletmek için sizce neler yapılabilir?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
5. Bisiklet dışında çevreye dost ulaşım araçları hangileridir?
Cevap: At arabası, motorsuz scooter, tornet (üç tekerlekli tahtadan yapılma araba), sandal, fayton, yelkenli gemiler.
6. Bisiklet kullanımını yaşam kültürü hâline dönüştürebilmiş olmanın belirtileri neler olabilir?
Cevap: Spor, kısa mesafe ulaşım, gezi gibi aktivitelerde bisikleti tercih etmek.
7. Yaşadığınız şehirde yetkili bir kişi olsaydınız bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için neler yapmak isterdiniz? Anlatınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerle ilgili bir konuşma yapınız.
Spor yapmanın faydaları hakkında bir konuşma yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen rota örneğini ve rotaya ait tabloyu inceleyiniz.
“Sabah saat 08.00’de bisikletimle evden çıktım. 300 metre gittikten sonra bahçeli evin arkasından geçip sola döndüm. 450 metre daha giderek marketin önüne geldim. Marketi geçip 250 metre daha giderek okulun önüne ulaştım. Okuldan çıktıktan sonra sağa dönerek 470 metre daha ilerleyerek köprüden geçtim. Köprüden sonra 530 metre daha giderek kütüphaneye ulaştım.”
Uğrak NoktalarıMesafeler
Ev – Bahçeli Ev300 m
Bahçeli Ev – Market450 m
Market – Okul250 m
Okul – Köprü470 m
Köprü – Kütüphane530 m
İki Tekerlekli Özgürlük Metni Cevapları Sayfa 206
b) İncelediğiniz örnekten hareketle günlük hayatta kullandığınız bir rotayı yazınız. Rotanızda yer alan uğrak yerlerini ve bu yerler arasındaki tahmini mesafeyi tabloya yerleştiriniz.
Günlük yaşamınızdaki uğradığınız yerlere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Aşağıda “İki Tekerlekli Özgürlük” metninden bir bölüm verilmiştir. Verilen bölümde yer alan basit zamanlı fiilleri bulup ek fiil yardımıyla birleşik zamanlı fiillere çeviriniz.
İKİ TEKERLEKLİ ÖZGÜRLÜK
Bisiklet kullanmak, bazılarımız için favori yaz etkinliklerinin başında geliyor. Bol bol yüzmeli tatilleri saymıyoruz tabii; hoş bazılarımız tatilde de bisikletsiz yapamayanlardanız ama konumuz bu kez şehirde bisiklet keyfi. Belki Avrupa kentleri gibi bisiklet şehirlerimiz yok ama ülkemizde de her geçen gün daha çok insan iki teker üstünde yola çıkmaya başladı. Bisikleti ara sıra takıldığımız bir hobi olmaktan çıkarıp bir ulaşım aracı olarak benimsemeye başlıyoruz yavaş yavaş.
Yaşadığımız şehirlerdeki bisiklet parkurlarının sayısı her geçen gün artıyor. Bisiklet festivallerimizin sayısı da öyle. Dileğimiz bu çevre ve sağlık dostu aracı günlük hayatımızın vazgeçilmezi hâline getirebileceğimiz günleri de görmek. Hem sevdiğimiz kentlerin yükü hafifler belki hem de onlarla birlikte biz de biraz olsun nefes almış oluruz deyip sizi bir başlangıç rehberi niteliğindeki mini dosyamızla baş başa bırakıyoruz… Şimdiden pedalınıza kuvvet!
Cevap: 
 • geliyor
 • saymıyoruz
 • başladı
 • başlıyoruz
 • artıyor
 • hafifler
 • almış
 • oluruz
 • bırakıyoruz
 • geliyordu
 • saymıyorduk
 • başlamıştı
 • başlıyorduk
 • artıyormuş
 • hafiflerdi
 • almıştır
 • olurduk
 • bırakıyormuşuz
İki Tekerlekli Özgürlük Metni Cevapları Sayfa 207

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki tamamlanmamış cümleleri, karşılarında verilen anlam özelliklerini ifade edecek şekilde ek fiillerle tamamlayınız.
Cevap:
Yeğenimi görmeye gitmişmiş. Küçümseme
Ecem ile birlikte ders çalışacaktık. Gerçekleşmemiş niyet
Akşam eve erken gelmiştirOlasılık
Her sabah yürüyüş yaparTerk edilmiş alışkanlık

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini inceleyiniz. Siz de herhangi bir spor etkinliği ile ilgili haber metni oluşturarak verilen boşluğa yazınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim Metni Cevapları Sayfa 210

1. ETKİNLİK

“Kuşak, paçavra, yazgı, sırnaşmak, sokulmak, sömestir” kelimelerini sözlük sırasına diziniz. Metnin bağlamından hareketle anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.
Cevap: 
 1. kuşak
 2. paçavra
 3. sırnaşmak
 4. sokulmak
 5. sömestir
 6. yazgı
kuşak: Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu
paçavra: Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
sırnaşmak: Rahatsız etmek, sıkıntı vermek
sokulmak: Yanaşmak, yaklaşmak
sömestir: Yarıyıl
yazgı: Tanrı’nın uygun görmesi, Tanrı’nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahi

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Yazarın çocukluğunun geçtiği dönemin özellikleri nelerdir?
Cevap: İkinci Dünya Savaşı nedeniyle herkesin huzursuz olduğu, yokluk içinde bir dönemdir.
2. Yazar ve arkadaşları, çocukken oynadıkları topu nasıl yaparlarmış?
Cevap: Eski paçavraları iple sarıp yuvarlak haline getirerek yaparlarmış.
3. Futbol oynamayı çok seven yazar, okul ve futbol hayatı arasındaki dengeyi kurabilmiş midir? Neden?
Cevap: Kurabilmiştir. Çünkü sorumluluklarının bilincinde bir öğrencidir.
4. Yazarın meslek seçimi ile ilgili kafasının karışık olmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Derslerinin iyi olmasından dolayı eğitimine devam edeceğine olan inancı ve futbola olan ilgisi nedeniyle kafası karışıktır.
5. Metnin kahramanı Adana Erkek Lisesinde kimlerle, neden arkadaş olmak istiyor?
Cevap: Futbol konusunda onlardan öğreneceği çok şey olduğuna inandığı için onlarla arkadaş olmak istiyor.
6. Futbolcu olmayı hayal eden yazar, niçin mimar olmuştur?
Cevap: Okuldaki arkadaşlarına uyup derslerini boş verdiği, bunun sonucunda karnesi zayıflarla dolu olmasından dolayı bütün sömestiri evde geçirmesi. Böylece futbol takımından atılması. Futbol ile ilgisi kesilince de bütün vaktini derslerine ayırıp mimar olmuştur.
7. Çocukluğunuzda hangi oyunları oynardınız? Anlatınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
8. Çevrenizde sizin de geleceğinizi yönlendiren, sizi etkileyen, örnek aldığınız kişi ya da kişiler kimlerdir? Nedenleriyle anlatınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim Metni Cevapları Sayfa 211

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini belirleyerek yazınız.
Cevap: 
Metnin Konusu:
Çocukluğundan beri futbolcu olmak isteyen birinin hikayesi
Metnin Ana Fikri:
Hedeflerimiz için çıktığımız yolda yaptığımız tek bir yanlış hareket bile, hedeflerimize ulaşmada bize engel olabilir.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıda, dilimizde kullanılan bazı yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarının nasıl türetildiğini arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışma sırasında yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriniz.
b) Aşağıda, dilimize geçmiş yabancı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını TDK’nin “Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu”ndan yararlanarak bulunuz. Kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanarak sağlık veya spor konulu bir paragraf yazınız.
Cevap: 
Skor: Sonuç
Stres:  Ruhsal gerilim
Efor: Çaba, güç
Antrenman: Alıştırma
Konsantrasyon: Dikkat toplaşımı
Operasyon: Harekât
Terapi: Tedavi
Finiş: Bitiş, son
Santra: Başlama vuruşu
Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim Metni Cevapları Sayfa 212

5. ETKİNLİK

Hazırladığınız sunudan hareketle kendinizi tanıtan ve yeteneklerinizin ortaya çıkması için neler yapmanız gerektiğiyle ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.

6. ETKİNLİK

“Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim” metninde geçen öznel ve nesnel yargıları tespit ederek yazınız.
Cevap:
Öznel Yargılar:
 • Dünya Savaşı ne demektir, nereden bileceksiniz.
 • İlk ve ortaokulda notlarım hep pekiyi olduğu için artık yazgım belli olmuştu.
 • Futbolcu olmaya karar verdiğime göre onlardan öğreneceğim çok şey var demekti.
 • Demek yazgımda yokmuş.
Nesnel Yargılar:
 • Bizim kuşağın çocukluğu İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlar.
 • Ben dört yaşındayken savaş çıkmıştı.
 • Sonra da çift kaleyi kurardık mahalle aralarında, iki takıma bölünürdük, maç yapardık.
 • Çevremdeki herkes “Sen okursun, okursun.” diyordu çünkü.

7. ETKİNLİK

“Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim” metninde anlatım kimin ağzından yapılmıştır? Metindeki ilgili bölümlere atıflar yaparak açıklayınız.
Cevap: Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Yazar kendi başından geçenleri yine kendisi anlatmaktadır. “Sonra da çift kaleyi kurardık mahalle aralarında, iki takıma bölünürdük, maç yapardık.” gibi cümlelerden bunu anlıyoruz.

8. ETKİNLİK

“Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim” metninden ek fiilin kullanıldığı isimleri bularak birer cümlede kullanınız.
Cevap:
• sınıftaydım
Cümle: Babam emekli olduğunda ben beşinci sınıftaydım.
• öğrenciydim
Cümle: İlkokuldayken içine kapanık, utangaç bir öğrenciydim.
• kararlıydım
Cümle: Dersimi bitirmeden oyun oynamamaya kararlıydım.
• yokmuş
Cümle: Dolapta yiyecek hiçbir şey yokmuş.
Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim Metni Cevapları Sayfa 213

9. ETKİNLİK

Geleceğe dair hayallerinizi anlatan bir yazı yazınız. Yazınızda geçiş ve bağlantı ifadelerinden (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) uygun olanları kullanınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Karlı Dağların Arkadaşı Ol Metni Cevapları Sayfa 216

1. ETKİNLİK

Metni okurken işaretlediğiniz kelimeleri verilen boşluklara yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ederek tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Kar, sizde hangi duyguları uyandırıyor?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
2. Kayak sporunun ismi nereden geliyor? Anlatınız.
Cevap: Kayak sporunda kullanılan, kar üzerinde batmadan kayarak gidebilmeyi sağlayan araçtan geliyor.
3. Kayak yapmak için hangi malzemelere ihtiyaç duyarsınız?
Cevap: Kayak, baton, kalın kıyafetler, kar gözlüğü.
4. Metne göre ülkemizde bulunan başlıca kayak merkezleri hangileridir?
Cevap: Bursa Uludağ, Ağrı Bubi Dağı, Ankara Elmadağ, Bolu Kartalkaya, Erzurum Palandöken, Kayseri Erciyes.
5. Ülkemizde yapılan ilk kayak aracı hangi amaçla kullanılmıştır?
Cevap: Askerlerin kar üzerinde hızlı bir şekilde gidebilmesi için kullanılmış.
6. Kayak nasıl ortaya çıkmıştır? Anlatınız.
Cevap: Sibirya, Moğolistan gibi sürekli kar altında olan yerlerde yaşayan insanlar karda rahat yürümek
için çözümler ararken ince tahtaları ayaklarına bağlamaya başlamalarıyla ortaya çıkmış.
7. Kayak yaparken karşılaşılabilecek sorunlardan üç tanesini söyleyiniz.
Cevap:
 1. Denge kaybı nedeniyle düşmek
 2. Kayak takımlarının hasar görmesi
 3. Vahşi hayvan saldırısı

3. ETKİNLİK

“Acaba bu spor dalı nasıl bulunmuş?” diye düşündüğünüz bir spor dalıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.
Karlı Dağların Arkadaşı Ol Metni Cevapları Sayfa 217

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürlerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.
Cevap: Karikatürlerin ortak konusu sağlıklı yaşamdır. Birinci karikatürde spor yapmanın önemi, ikinci karikatürde beslenme alışkanlıkları, üçüncü karikatürde zihin sağlığı ile ilgili mesajlar verilmektedir.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle, kitabınızdaki “Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim” metnini yazarların konuya bakış açısı ve vermek istedikleri mesajlar açısından karşılaştırarak düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: 
Bakış Açısı
“Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim” metninde yazar futbol sporunu, ulaşmak istediği bir hedef olarak anlatmıştır. “Karlı Dağların Arkadaşı Ol” metninde ise yazar kayak sporu ile ilgili bilgi vermiştir.
Verilmek İstenen Mesaj
“Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim” metninde yazar, başarı yolundaki en ufak bir hatanın hedefe ulaşmaya engel olabileceğini anlatmaya çalışmaktadır. “Karlı Dağların Arkadaşı Ol” metninde ise yazar kayak sporu ile ilgilenen kişilere bu spor ile ilgili bilgiler vermiştir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde ek fiillerin kullanıldığı kelimelerin altlarını çiziniz. Kelimelerde ek fiillerin hangi görevde kullanıldığını bularak kelimeyi uygun alana yerleştiriniz.
Cevap: 
• Spor yaparken uyulması gereken bazı kurallar vardır.
• Asel, senin geri dönmeni dört gözle bekliyordu.
• İyi kalpli ve duyarlı insanlar, her zaman başarılıdır.
• Hastamız artık iyileşmiştir, eve götürebilirsiniz.
• Onu gördüğünde maça gidiyormuş.
• Yeni aldığım yürüyüş bandı, umduğum gibi değildi.
• İşlerini kısa sürede bitirecekti.
• Düzenli beslenirsen vücut direncin artar.
• Hayat, bizlere sunulmuş en büyük armağandır.
• Okullar arası futbol turnuvaları düzenlenecekmiş.
İsim ve isim soylu sözcükleri yüklem yapma
 • vardır
 • başarılıdır
 • değildi
 • armağandır
Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapma
 • bekliyordu
 • iyileşmiştir
 • gidiyormuş
 • bitirecekti
 • beslenirsen
 • düzenlenecekmiş
Karlı Dağların Arkadaşı Ol Metni Cevapları Sayfa 218

7. ETKİNLİK

a) Seçtiğiniz spor dalı ile ilgili yaptığınız araştırmalardan hareketle aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
Karlı Dağların Arkadaşı Ol Metni Cevapları Sayfa 219
b) Sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olan sohbet türünde bir metin oluşturunuz. Taslak metninizi aşağıya yazınız.
c) Seçtiğiniz spor dalı ile ilgili yaptığınız araştırmada kullandığınız kaynakları kaynakça yazım kurallarına dikkat ederek yazınız.
Seçtiğiniz spor dalına göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Broşür Dinleme Metni Cevapları Sayfa 221

1. ETKİNLİK

“Broşür” adlı metni dinlerken metnin devamına ilişkin tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular sorulacaktır. Tahminlerinizi verilen boşluklara yazınız.
Sorulan sorulara göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz.,
b) Kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe sözlükten bularak aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.
Cevap:
broşür: Genellikle bir şeyi tanıtmayı amaçlayan, sayfa sayısı az,küçük kitap, risale, kitapçık
fakülte: Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
kırsal: Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer
müdahale: Karışma, araya girme
yetki: Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet
formül: Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı
ahali: Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk
Broşür Dinleme Metni Cevapları Sayfa 222
c) Kelimelerden üç tanesini seçerek kelimeleri anlamlarına uygun şekilde birer cümlede kullanınız.
Cevap: 
• Birden bayılan yaşlı adama orada bulunan bir doktor müdahale etti.
• Geceleri asayişi sağlamak için bekçilere olaylara müdahale yetkisi verildi.
• Belediye başkan adayı ahaliye seçildiği zaman yapacaklarını anlattı.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Mustafa, Anadolu’nun bir kasabasına doktor olarak atanırken hangi duygu ve düşünceler içindedir?
Cevap: Bir an önce göreve başlamak ve insanlara yararlı olmak için çok heyecanlı ve isteklidir.
2. Mustafa, hastanedeki ilk günlerinde neyin farkına varmıştır?
Cevap: Fazla hastanın olmadığını, gelen hastaların, özellikle çocukların çok geç getirildiğini, durumlarının son derece ciddi olduğunu farketti.
3. Doktor Mustafa’yı diğer doktorlardan aldığı hangi cevaplar üzmüştür?
Cevap:“İnsanların çoğu kırsal kesimde yaşıyor. Doktora gelmek yerine kendi tekniklerini kullanıyorlar.” cevapları üzmüştür.
4. Pazar yerinde broşür dağıtan Doktor Mustafa’ya halkın verdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: İnsanların eğitimsiz ve bilinçsiz olduğu değerlendirmesini yapabiliriz.
5. Doktor Mustafa’nın arkadaşlarından biri olsaydınız ona yardım etmek için neler yapardınız?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
6. Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşür, Ayşe Hanım’a nasıl ulaşmıştır?
Cevap: Akbaş Köyü’nün muhtarı Osman Ağa, çakmak taşlarını sarmak için broşürleri kullanmıştır. Eve geldiğinde broşürleri atmıştır. Torunu Ömer broşürleri bulmuş ve onlardan uçak yapıp oynamıştır. Uçan broşürlerden biri yandaki bahçeye gitmiştir. Burada Şerife Teyze broşürü alıp elindeki ipi sarmıştır. Hatice Hanım’a teslim etmiştir. Bu kez broşürü Hatice Hanım’ın torunu Saniye bulmuştur. Saniye tarlaya giderken nohutları broşüre sarmıştır. Nohutları Ayşe Hanım’a ikram etmiştir. Ayşe Hanım nohutları yedikten sonra broşür dikkatini çekmiştir.
7. Doktor Mustafa’nın yerinde olsaydınız halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtmanın dışında hangi etkinlikleri yapardınız?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.
Cevap: 
Yemi mezun olan doktor Mustafa görev yaptığı hastanede ahalinin doktora gelmek yerine kendi yöntemlerini kullandıklarını öğrenir. Halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtmaya karar verir. Dağıttığı broşürlere halk ilgi göstermez. Dağıtılan broşürlerden biri, eşya sarmak, oyun oynamak gibi işler için kullanılırken elden ele dolaşır ve Ayşe Hanım’a ulaşır. Ayşe Hanım broşüre baktığında, broşürde yazılan belirtilerin kendi çocuğunda görüldüğünü fark eder. Hemen bebeğini doktora götürür. Böylece bebeğe zamanında müdahale edilerek, bebeğin yaşaması sağlanmıştır.
Broşür Dinleme Metni Cevapları Sayfa 223

5. ETKİNLİK

Gelecekte seçmek istediğiniz meslek ve bu mesleğin çalışma koşullarıyla ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.

6. ETKİNLİK

“Broşür” metninin tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Broşür metni mantık kurallarına uymaktadır. Duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımamaktadır. Fakat broşürün Ayşe Hanım’a ulaşma süreci gereksiz yere detaylandırıldığı için konudan sapılmasına neden olmuştur.

7. ETKİNLİK

Broşürün Ayşe Hanım’ın eline geçme süreciyle ilgili olan bölümünü arkadaşlarınızla canlandırınız.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki broşür örneğini inceleyiniz.
Broşür Dinleme Metni Cevapları Sayfa 224
b) Aşağıdaki metni okuyarak bir broşürün hazırlanması için gereken iş ve işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız.
BROŞÜR NASIL HAZIRLANIR?
Etkili bir broşür tasarlamak için doğru yapılan bir araştırma süreci gereklidir. Öncelikle broşürde ele alınan kurum için farklı çözüm önerileri ileri sürülmelidir. Fikirler ve çözüm önerileri harmanlanarak en doğru sonuçlara ulaşılmalıdır.
Kurumun amblemi, logosu, adresi, iletişim bilgileri vs. öğrenilmeli ve sonrasında broşür için kullanılacak olan metin hazırlıkları başlamalıdır. İmla kurallarının doğru bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. İmla kurallarının yanı sıra seçilecek olan cümlelerin oldukça etkili olması ve ne anlatılmak isteniyor ise eksiksiz bir şekilde yazıya dökülmesi gerekir. Bir kere okunmuş olsa bile akılda kalıcı olmalı ki ortaya çıkan broşür amacına ulaşmış olsun. Ortaya konacak olan yazı kadar kullanılacak olan görsel ögeler de son derece önemlidir. Konuya uygun renklerin seçimi ve kullanımı da bir o kadar broşürü etkin kılmak için yeterlidir.
Cevap: 
 1. Broşürde ele alınan kurum için farklı çözüm önerileri ileri sürülmesi ve önerilerin harmanlanarak en doğru sonuca ulaşılması.
 2. Kurumun amblemi, logosu, adresi, iletişim bilgilerinin öğrenilmesi.
 3. Broşür için kullanılacak olan metnin hazırlanması.
 4. Broşür için kullanılacak görsellerin hazırlanması.

9. ETKİNLİK

Aşağıda “Broşür” metninden bir bölüm verilmiştir. Verilen bölümde yer alan basit zamanlı fiilleri bulup ek fiil yardımıyla birleşik zamanlı fiillere çevirerek birer cümlede kullanınız.
Cevap: 
Broşürle Osman Ağa’nın işi bitmişti, buruşturup bir kenara attı. Torunu Ömer, bu buruşturulmuş kâğıdı bulup oynamaya başladı. Yaptığı uçağı bahçenin bir ucundan diğer ucuna uçuruyordu. Ama uçak biraz da rüzgârın etkisiyle hız kazanıp yandaki bahçeye uçtu. Ömer, şaşkın ve üzgün gözlerle uçağın arkasından bakakalmıştı. Diğer bahçenin sahibi Şerife teyze sandalyesinde oturuyordu. Komşusu Hatice Hanım’a vermek için hazırladığı yün ipi sarmak üzereydi. Yerde gördüğü kâğıttan yapılmış uçağı aldı ve bir güzel katlayıp elindeki ipi bu kâğıdın üzerine sarmaya başladı.
attı → attıydı
başladı → başlamıştı
uçtu → uçuyordu
aldı → alacaktı
başladı → başlamalıydı
Broşür Dinleme Metni Cevapları Sayfa 225

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz.
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
Okulunuz 7-A sınıfı öğrencisi Can Çalışkan’ın velisiyim. Okul kapısının önünde seyyar satıcılar çocukların sağlığına zararlı gıda maddeleri satmaktadır. Okul yönetimi olarak bu sorunu çözmenizi istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
07/02/2018
Ali Osman ÇALIŞKAN
Adres: Tepe Mahallesi, Yukarı Sokak
No:25 Ulus/ANKARA
b) İncelediğiniz dilekçede yer alan soruna ilişkin çözüm önerileri bularak yazınız.
Cevap: Okul yönetimi belediyeye haber vererek zabıtaların satıcılara müdahale etmesini sağlayabilir.
c) Verilen dilekçe örneğinden hareketle yaşadığınız bir soruna ilişkin dilekçe yazınız.
(örnektir)
Cevap: 
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL
Okulunuz 7-C sınıfı öğrencisiyim. Okul kütüphanesi sadece ders ve ders aralarında açıktır. Okuldan sonra kütüphane kapatıldığı için, gerek ödevlerimiz gerekse de kitap okuma aktivitelerimiz için kütüphaneden yararlanamamaktayız. Kütüphanenin okul saatinden sonra bir süre daha açık olması öğrenci yararına olacaktır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
07/02/2018
Şenay TÜRK
Adres: Çamlık Mahallesi, Mercan Sokak
No:25 Maltepe/İSTANBUL

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...