7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ünite 8 Zaman ve Mekan Teması

Zaman ve Mekan Teması


İstanbul Metni Cevapları Sayfa 226

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.
1. Şiirde şairin yaşamının belli dönemlerini yansıtan mekânlar nerelerdir?
Cevap: İstanbul’daki camiler, evler, yollar, meydanlar, Boğaziçi, Kız Kulesi, Beşiktaş, evlendirme dairesi, askerliğini yaptığı kışla, Küçüksu, Eyüp Sultan, Boğaz, Çengelköy, Rumeli Hisarı, Kadıköy, Üsküdar, Adalar, Beyoğlu, Tünel.
2. Şairin yaşadığı yerleri her görüşünde başından geçen olayları tekrar yaşamasının sebebi ne olabilir?
Cevap: Oralarda yaşadığı hatıralar aklına geldiği için olabilir.
3. Sizin de yaşadığınız şehirle özdeşleşen mekânlar nelerdir? Paylaşınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
4. Hangi şehirde yaşamak isterdiniz? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
5. Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’da yaşayan biri bu şiiri okuduğunda şair ile benzer duyguları hisseder mi? Tartışınız.
Cevap: Hissetmez. O dönem ile bu dönem arasında, mekanlar açısından farklılıklar vardır. Mesela Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’da bu kadar çok cami yoktu. Yollar farklıydı. Semtlerdeki evler farklıydı. Bu nedenle şairle aynı duyguları yaşaması pek mümkün değildir.
6. “Bu şehir çok değişti.” ifadesinde değişen şehir midir, o şehirde yaşayan insanlar mıdır? Tartışınız.
Cevap: İnsanlar değişir. İnsanların duyguları, düşünceleri değişir. Bunlar değiştikçe şehir de değişir. İnsanlar düşüncelerine ve duygularına göre şehirleri değiştirirler. Mesela insanlar zamanın kıymetini anladıkça, bir yere daha çabuk ulaşmak istediklerinde, o yerin yolunu kısaltmak için yolları değiştirirler, köprüler yaparlar. Böylece şehir değişir.
İstanbul Metni Cevapları Sayfa 227

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
a) Okuduğunuz şiirin çağrıştırdığı kavramları yazınız.
Cevap:
 • Hatıra
 • Özlem
 • Mutluluk
 • Manzara
 • Kültür
 • Yaşam
b) Okuduğunuz şiirin ana duygusunu yazınız.
Cevap: Geçen yaşama duyulan özlem.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki dörtlüklerde yer alan söz sanatlarını bularak karşılarına yazınız.
İstanbul
(…)
Bulut geçer üstünden,
Gemi gelir yanaşır.
Bir eski türküdür, kulağıma fısıldar,
“İçi dolu çamaşır.”
(…)
Ziya Osman SABA
Cevap: Konuşturma
Canım İstanbul
(…)
Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından
Hâlâ çığlıklar gelir Topkapı Sarayı’ndan.
Ana gibi yâr olmaz, İstanbul gibi diyar;
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar…
(…)
N.Fazıl KISAKÜREK
Cevap: Abartma
İstanbul Müzmin Sevdam
(…)
Böl-çıkar, çarp-topla, hepsi İstanbul
İstanbul bir canan, bense sevdakâr
Her kim bir tuğlasını yerinden sökse
Bütün İstanbul’u üstüme yıkar.
Bahaettin KARAKOÇ
Cevap: Abartma
İstanbul Metni Cevapları Sayfa 228

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki duvar yazısını yorumlayınız.
Duvar yazısında İstanbul’da akıp giden zamanı anlatmaktadır.

6. ETKİNLİK

Aşağıda “İstanbul” şiiri ile daha önce okumuş olduğunuz “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirinden birer dörtlük verilmiştir. Dörtlükleri inceleyerek yönergeleri uygulayınız.
İSTANBUL
Göğünde tanıdım ayın on dördünü.
Kırlarında bilirim baharı,
Her şey içimde, her şey,
İstanbul yadigârı.
Ziya Osman SABA
TÜRKİYE’M, ANAYURDUM, SEBEBİM, ÇAREM
Türkiye’m! Hasretim! Kınalı türküm!
İç içe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler
Her parçası yine seni çağrışır.
Yavuz Bülent BÂKİLER
a) Şair “İstanbul” şiirinde kendi yaşamı ile “İstanbul” arasında nasıl bir bağ kurmuştur?
Cevap: Yazara göre İstanbul, yaşamındaki güzelliklerin, hatıraların mekanıdır.
b) Şair “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirinde kendi yaşamı ile “Türkiye” arasında nasıl bir bağ kurmuştur?
Cevap: Yazara göre Türkiye, yaşamındaki iyi kötü tüm duyguları yansıtmaktadır.
c) Her iki şiirde verilmek istenen ortak mesaj nedir?
Cevap: İnsanların yaşadıkları yerler, onların yaşamını etkiler.
İstanbul Metni Cevapları Sayfa 229

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri yapılarına göre inceleyerek uygun tablolara yazınız.
Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan, seni görüyorum yine İstanbul.
Durmuş bir tepende okuduğum mektep.
Adalar’da çamların uykusunu anarım.
Bir eski türküyü kulağıma fısıldar.
Göğünde tanıdım ayın on dördünü.
Eylül ayında okullar açıldı.
Teyzemler hafta sonu bize gelebilir.
Kuşlar, kuzey yarım küreden güney yarım küreye göç etti.
Dolmabahçe Sarayı’nın inşaatı 1856 yılında bitmiş.
İlimize büyük bir fabrika kuruluyor.
Çamlıca Tepesi ziyaretçilerine büyüleyici bir manzara sunar.
Bana bu konuyu bir kere daha anlatıver.
Lütfen hediyemi kabul buyurunuz.
Bu kitabı bir haftada okuyuverdim.
Çamlıca Tepesi’nde annemle birlikte gezindik.
Hepimizi mutlu kıldınız.
Uzun zamandır aramızdan su sızmıyor.
Galata Kulesi’nden Haliç manzarası görülür.
Ortaköy denince aklıma İskele Meydanı geliyor.
Kız Kulesi’ne sandallarla ulaşılır.
Cevap:
Basit FiillerTüremiş FiillerBirleşik Fiiller
görüyorum
durmuş
anarım
tanıdım
bitmiş
sunar
buyurunuz
kıldınız
sızmıyor
geliyor
ulaşır
fısıldar
açıldı
kuruluyor
gezindik
görülür
gelebilir
göç etti
anlatıver
okuyuverdim

İstanbul Metni Cevapları Sayfa 230

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki sosyal medya grubundaki mesajları inceleyiniz. Ardından yönergeleri uygulayınız.
a) Şair İstanbul’un hangi özelliğinden dolayı “Gemilerde Talim Var” türküsüne atıfta bulunmuş?
Cevap: İstanbul’da deniz vardır. Denizinde de bir çok gemi bulunmaktadır.
b) Siz de yörenizle ilgili bir türkünün sözlerini ve hikâyesini arkadaşlarınızla paylaşınız.
İstanbul Metni Cevapları Sayfa 231

9. ETKİNLİK

Şehrinizde yapılan bir festivale katılmak için gelen bir grup çocuğa şehrinizi tanıtmak üzere görevlendirildiğinizi düşününüz. Bu konuda bir araştırma yaparak şehrinizi tanıtan bilgilendirici bir metin yazınız.
Metninizi aşağıdaki taslak plana uygun olarak hazırlayınız.
bulunduğunuz şehre göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları Sayfa 234

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
a) Okuduğunuz metinde geçen deyimleri bulunuz.
Cevap: 
 • silip süpürmek
 • astığı astık, kestiği kestik
 • ürperti sarmak
 • vadesi dolmak
 • selam vermek
 • öcünü almak
 • şeytan dürtmek
 • iç çekmek
b) Deyimlerin metnin anlamına yaptığı katkıyı açıklayınız.
Cevap: Metni anlam ve içerik bakımından zenginleştirmiştir. Metnin akıcı olmasını sağlamış, dil bakımından zengin bir metin ortaya çıkarmıştır.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Metnin bağlamından hareketle anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.
1. Fıkradaki olay nedir?
Cevap: Akşehir halkının kasabalarındaki fillerden kurtulmak için Hoca önderliğinde şehzade ile görüşmeye giderken Hoca’yı yalnız bırakmaları ve bunun sonucu.
2. Fıkraya göre olaydaki kırılma noktası nedir?
Cevap: Kasabalıların Hoca’yı şehzade karşısında yalnız bırakmaları.
3. Nasreddin Hoca, Şehzade’den ikinci fili isteyerek kasabalıya nasıl bir mesaj vermeye çalışmıştır?
Cevap: Bir amaç için beraberce yola çıktığınız kişileri yolun sonunda yalnız bırakırsanız istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.
4. Fıkralardan yola çıkarak Nasreddin Hoca’nın kişilik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cevap: Hızlı düşünebilen, ders vermeyi iyi bilen, güvenilir, liderlik özelliklerine sahip.
5. Çevrenizde Nasreddin Hoca’nın kişilik özelliklerini taşıyan insanlar var mı?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
6. Grup sözcüsü olduğunuz zor bir görevde yalnız bırakılsanız nasıl davranırdınız?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları Sayfa 235

4. ETKİNLİK

“Akşehir’de Bir Fil” metninden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Kasabalıların fille ilgili sorununa farklı bir çözüm üretiniz.
Eziyetlerinden vazgeçtik; bir de
Filleri varmış askerlerin,
Bari o rahat dursa!
Çarşıda, pazarda, bağda, bahçede
Silip süpürüyormuş, ne bulursa.
(Öyle ki daha iyi, sel alsa, dolu vursa!)
Allah cümlesine yardım ede!
Aç kalmış kasabalı, fili doyurmuş.
Çözümüm: 

5. ETKİNLİK

“Akşehir’de Bir Fil” metninden iki abartma cümlesi örneği yazınız.
Cevap: 
• Bir çekirge sürüsüymüş Moğol ordusu!
• Çarşıda, pazarda, bağda, bahçede
Silip süpürüyormuş, ne bulursa.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri cümleye uygun farklı kip ve kişi ekleriyle tamamlayınız.
Cevap: 
Anadolu’yu kaplayan bir kara su yağıyor.
Adam koskoca çadırını getirmiş.
Kasabanın tam ortasına kurdu.
Kasabalı fili doyuramaz.
Kışın soğuğu bütün korkuları bastırır.
Ocağına düştük şehzadem!
Hoca artık huzurda bulunuyor.
Ne dilersen dile benden.
Yarın Akşehir’e gezmeye gideceğiz.
Fil için teşekkürlerimizi arz ettik.
Hocam sizinle birlikte şehzadeye gidelim.
File bir eş gönderilmesi için ferman buyurmuş.

7. ETKİNLİK

Alınan bir karara, bazı kişilerin uymaması sonucunda ne tür sorunlar ortaya çıkabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları Sayfa 236

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasından hareketle anlatım biçimlerini de kullanarak bir hikâye yazınız. Yazınızı deyim ve atasözleriyle zenginleştiriniz.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...