8. Sınıf Fen Bilimleri Cevapları Tutku 4. Ünite Madde ve Endüstri

4. Ünite Madde ve Endüstri8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı
Günlük yaşamda kullanılan hangi elementleri biliyorsunuz?
 • Cevabı:  Günlük hayatta kullandığımız bazı elementler ve kullanım alanları şu şekildedir;Civa: Diş dolgusu ve termometre yapımında kullanılır.İyot: Sofra tuzunda ve balığın yapısında bol miktarda bulunur. Yetersiz alındığında guatr hastalığına neden olur.
  Bakır Kablo yapımında kullanılır. Mutfak eşyalarında ve ısıtıcılarda kullanılır.
  Krom Zırhlı araç yapımında ve mutfak eşyalarında kullanılır. Çelik yapımında kullanılır. Madeni eşyaların kaplanmasında kullanılır.
  Demir: İnşaat ve köprü yapımında kullanılır.
Elementlerin keşfi kimya bilimi için nasıl bir değişim başlatmıştır?
 • Cevabı:  Kimya çok eski bir bilimdir; ilk uygulamaları insanların ateşi keşfetmeleriyle birlikte başlamıştır. Binlerce yıl sonra insanlar, bakır ve kalaydan tunç yapımında, altın ve demiri cevherlerinden ayırmada kimya bilgilerinden yararlandılar. Bitki köklerinden boyarmadde, bitkilerden ilaç ve zehir, tahıl ve meyvelerden alkol çıkardılar.İlk kimya kuramlarını Eski Yunanlılar geliştirdiler. Yunanlılar, bütün maddelerin toprak, hava, su ve ateşin değişik oranlarda birleşmesi sonucunda oluştuğunu ileri sürmüşlerdi. Ama kimya gerçek bir bilim haline ortaçağda gelmeye başladı. İlk deneysel kimyacılara “simyacı” denirdi ; simyacılar ana metalleri altına çevirmeye, hastalıklar için evrensel bir ilaç bulmaya ve ölümsüzlüğü getirecek bir madde keşfetmeye uğraştılar.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı
Doğada bulunan ve laboratuvarda üretilen elementlerle birlikte toplam 118 element vardır. Demir, bakır, oksijen, hidrojen, azot, magnezyum, alüminyum bunlardan bazılarıdır. Bu kadar çok element hakkında bilgiye nasıl ulaşılmıştır? Acaba elementler nasıl bir sistem içinde sıralanmıştır?
Cevabı: Periyodik sistem,elementleri gösteren ve özellikleri ile ilgili bilgi veren bir cetveldir. İlk defa Dimitri Mendelyef periyodik sistemi atom ağırlıklarına göre düzenlemiştir. Bugün modern periyodik sistemde elementler atom numaralarına göre düzenlenmiştir.Elementlerin özellikleri artan atom numaralarına bağlı olarak değişir,bu değişme ise periyodiktir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı
Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem
Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini çeşitli kaynaklardan araştırınız ve edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevabı: 
 • Tarihteki ilk periyodik tabloyu 1829 yılında yapmıştır.
 • Periyodik tabloyu, benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar oluşturarak yapmıştır.
 • Benzer özellikler gösterdiği için lityum, sodyum ve potasyum aynı grupta yer almıştır. Aynı şekilde klor, brom ve iyot benzer özellik gösterdiği için başka bir üçlü grubu oluşturmuştur.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı
Elementlerin Sınıflandırılması
Bazı elementler katı, bazıları sıvı, bazıları ise gaz hâlinde bulunur.Acaba hangi elementler hangi özelliklere sahiptir?
 • Cevabı: Periyodik çizelge, benzer kimyasal ve fiziksel özellikleri olan elementlerin birlikte gruplandırıldıkları bir çizelgedir. Elementler gruplandırılırken oda şartlarındaki fiziksel hâl, sertlik-yumuşaklık, iletkenlik, kararlılık, iyon yükü gibi özellikleri dikkate alınır. Periyodik tabloda benzer özelliğe sahip elementler alt alta dizilmiştir.
Metaller
Metaller genellikle dayanıklı, ağır ve parlak görünümlüdür. Demir, bakır, alüminyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kurşun, kalay ve cıva günlük yaşamda karşılaştığımız metallerden bazılarıdır.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı
Ametaller
Ametaller katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunabilir. Ametallerden kükürt, kauçuk üretiminde ve tarım ilacı yapımında kullanılır. Klordan, suların dezenfekte edilmesinde ve temizlik malzemesi yapımında yararlanılır. İyot, ilaç ve mürekkep yapımında kullanılır. Kömürün yapısında bulunan karbondan çelik üretimi gibi pek çok alanda yararlanılır.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı
Yarı Metal
Periyodik tabloda metaller ve ametaller arasında olan bazı elementler vardır. Bunlar yarı metal olarak adlandırılır. Bor, silisyum, germanyum,arsenik, tellür ve polonyum yarı metallere örnektir. Aşağıdaki periyodik tabloda yarı metaller yeşil renk ile gösterilmiştir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı
Bölüm Sonu Değerlendirme
Aşağıda verilen periyodik tabloyu inceleyiniz. Burada her bir renk ile gösterilen elementlerin metal, ametal, yarı metal ve soygaz sınıfından hangisine ait olduğunu belirleyiniz. Altta verilen renkli kutuların karşısına yazınız.
 • Cevabı:


8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı
Burak ve babası birlikte yemek hazırlıyordu. Burak bir taraftan babasını izliyor, bir taraftan da babasına yardım ediyordu. Burak sebzeleri yıkadı, babası ise doğradı. Sebzelerin bir kısmını salata yaptılar, bir kısmını ise pişirdiler. Bu sırada Burak düşünmeye başladı. “Acaba sebzelerin doğrandıktan ve pişirildikten sonraki özellikleri birbiriyle aynı mıdır? Sebzeler pişerken bir değişime uğramış mıdır?”
Burak’ın düşündüğü soruları siz yanıtlayınız.
 • Cevabı: Satın alınan sebzelerin köklerinin kesildikten sonra, ilk olarak yıkanmalı sonra doğranmalıdır. Temizlenip doğranan sebzeler bekletilmeden pişirilecek yemeğin içerisine ilave edilmelidir. Böylelikle sebzelerde C vitamini kaybı en aza indirgenmiş olur
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı
Fiziksel ve Kimyasal Değişim Nedir?
Neler Gözlemlediniz?
• Kâğıt, çikolata, elma ve mumda meydana gelen değişimler nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevabı:  Kimyasal değişim hangi olaylarda görülür
  1. Yanma: Kağıdın yanması, kömürün yanması, ekmeğin yanması
  2. Çürüme: Domatesin çürümesi, yaprakların çürümesi, tahtanın çürümesi
  3. Paslanma: Çivinin paslanması, bakırın paslanması, gümüşün paslanması
  4. Pişirilme: Etin pişmesi, yemeğin pişmesi
  5. Kızartılma: Patatesin kızartılması, balığın kızartılması
  6. Mayalanma: Hamurun mayalanması, sütün mayalanması
  7. Kokuşma: Etin kokuşması, yemeğin kokuşması
  8. Küflenme: Peynirin küflenmesi, ekmeğin küflenmesi
  8. Sindirim: Besinlerin sindirilmesi
  9. Solunum: Canlıların soluk alıp vermesi
  10. Fotosentez: Bitkilerin fotosentez yapmaları
• Bu maddelerdeki değişimler maddenin dış görünümünde mi yoksa yapısında mı olmuştur? Tartışınız.
 • Cevabı: Bu maddelerin hem iç hem dışında bir değişim gözlemlenir. Mesela mum hem erir hem de ortalığa yanmadan kaynaklı bir koku yayar. 
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı
Aşağıdaki tabloya fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları yazınız.
Cevabı:
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı
Bölüm Sonu Değerlendirme
1) Aşağıdaki tabloda bazı olaylar verilmiştir. Bunlardan hangilerinin fiziksel, hangilerinin kimyasal değişim olduğunu belirleyerek tabloya işaretleyiniz.
 • Cevabı:
Değişim
 • Yoğurdun ekşimesi: kimyasal değişim
 • Vazonun kırılması: fiziksel değişim
 • Limonun küflenmesi: kimyasal değişim
 • Kömürün yanması: fiziksel değişim
 • Kaşarın erimesi: fiziksel değişim
 • Suyun buharlaşması: fiziksel değişim
 • Gümüşün kararması: kimyasal değişim
2) Meral Hanım, kızı Zeynep’e kek yapmayı öğretiyordu. Önce bir kaba yumurtaları kırdılar. Daha sonra kaba sırasıyla şeker, un, yağ gibi malzemeleri koyup karıştırdılar. Zeynep ve annesi keki kalıplara koyduktan sonra fırında pişirdiler.
Yukarıdaki hikâyede anlatılan olaylardan hangileri fiziksel, hangileri kimyasal değişimdir? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
 • Cevabı:
Fiziksel değişim: Yumurtanın kırılması, kapa konulan kek 
Kimyasal değişim: şeker, un yağ karışımı

Kimyasal Tepkimeler Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı
Yaşam için vazgeçilmez olan su, hidrojen ve oksijen atomlarının birleşmesinden oluşur. Yanıcı özelliğe sahip olan hidrojen ile yakıcı özelliğe sahip oksijenden su nasıl oluşur?
 • Cevabı: Su yanıcı bir madde değildir. Bu özelliği nedeniyle ateş söndürücü olarak kullanılır. Fakat suyun bileşimindeki Oksijen yakıcı bir gazdır, Hidrojen ise yanıcı bir gazdır. Oksijen ve hidrojen birleşerek söndürücü olan suyu oluşturur.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı
Kimyasal Tepkimeler Nasıl Oluşur?
Bir odun baltayla ikiye kesildiğinde odunun yalnızca şeklinde bir değişim olur. Fakat odun yakıldığında geriye kalan kül, odunun özelliklerini taşımaz. Yanma, paslanma, çürüme, ekşime, gibi olaylar sonucunda maddenin iç yapısında değişimler olur, yeni maddeler oluşur. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Vücudumuzdaki sindirim, solunum gibi faaliyetler, fotosentez olayı, yemeğin pişmesi gibi olaylar kimyasal tepkimeler sonucu meydana gelir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı
Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu
Birden çok maddenin kimyasal tepkimesi sonucu farklı maddeler oluştuğunu öğrendiniz. Acaba kimyasal tepkimeler sonucunda kütle nasıl değişir?
 • Cevabı:  Kimyasal tepkimeler, olaya giren maddelere ait taneciklerin (molekül, atom ya da iyon) çarpışmaları ile gerçekleşirler.Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda kimyasal bağlar koparak moleküller atomlarına dağılır ve atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeler oluştururlar.Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay eş anlamlıdır. Yanma, paslanma (oksitlenme), nötürleşme, mayalanma, fotosentez, çökelme gibi olaylar kimyasal değişime örnek olarak verilebilir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı
Bölüm Sonu Değerlendirme
1) Bir kaba 44 g A maddesi, 66 g B maddesi konuluyor ve iki madde tepkimeye giriyor ( A ve B maddeleri tamamen tükeniyor.). Tepkime sonucunda C ve D maddeleri oluşuyor. Tepkime sonucu 40 g D maddesi oluştuğuna göre kaç g C maddesi oluşmuştur?
 • Cevabı: 
3) Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan bileşiklere örnekler yazınız.
 • Cevabı:C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O   (Solunum Olayı)
  2 Fe + 3/2 O2 →  Fe2O3 (Demirin Paslanması)
  C + O2 → CO2    (Odunun yanması )
 • Fe + S —->FeS     (Demir – Sülfür)
  C10H8 + 12O2 → 10CO2(g) + 4H2O(g)  (Naftalinin Yanma tepkisi) 
  S2 + 2O2 → 2SO2   Kükürdün Yanması

Asitler ve Bazlar Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı
Bir süs bitkisi olan ortancalar bahçelerimizi süsler. Ortancaların mavi ve pembe tonları vardır. Asidik topraklarda yetişen ortancalar mavi tonlarında, bazik özellik taşıyan topraklarda yetişen ortancalar ise pembe tonlarında olur.
Ortancalar toprağın özelliğine göre neden renk değiştirir? Tahminlerde bulununuz.
Asit ve baz nedir? Araştırınız.
 • Cevabı: Bitkinin toprağındaki maddelerin türüne göre rengi değişir. Yani eğer toprağınızın pH derecesi yüksekse bitki pembe renkli, pH derecesi düşükse mavi renkli açacaktır.
 • Cevabı: Asit ve baz nedir? Araştırınız.
 • H+ iyonu veren maddelere asit; H+ iyonu alan maddelere ise baz adı verilir. … Asitler ve bazlarsuyla çözeltilerinde iyon veren maddelerin bütünüdür. Günlük hayatta kullandığımız sabun, deterjan, deodorant, temizlik maddeleri, elma, sirke, limon, üzüm ve zeytinyağı gibi daha birçok şey asidik ve bazik yapıda maddelerdir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı
Asitleri ve Bazları Tanıyalım
Asitli olan bazı meyve ve içecekleri tattığınızda bunların ekşi olduğunu hissedebilirsiniz. Bunlara ekşi tadı veren, içerdikleri asitlerdir. Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu (H) oluşturan maddelere asit adı verilir. Aşağıda bazı yiyecek ve içeceklerde bulunan asit türleri verilmiştir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı
Maddeleri beherglaslara ayrı ayrı koyunuz.
• pH kâğıtları ya da pH metre ile beherglaslardaki maddelerin her birinin pH değerini belirleyerek aşağıdaki tabloya not ediniz. Tablodaki değerlerden yararlanarak hangi maddelerin asit, hangilerinin baz olduğunu belirleyiniz.
 • Cevabı: pH derecesi 7 nin altında olan maddeler asit, pH derecesi 7 üzerinde olan maddeler ise bazdır. Ben bu ölçülere göre karar verdim.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı
Cevabı:
pH – Asit – Baz
 • Sirke: pH: 2.9 Asit
 • Bulaşık deterjanı: pH: 10 Baz
 • Turşu suyu: pH: 5 Asit
 • Sıvı sabun: Baz
 • Limon suyu: pH: 2-3 Asit
 • Karbonatlı su:
 • Maden suyu: pH: 6.8 Asit
Neler Gözlemlediniz?
 Hangi maddelerin asit, hangilerinin baz olduğuna nasıl karar verdiniz? Açıklayınız.
 • Cevabı: pH derecesi 7 nin altında olan maddeler asit, pH derecesi 7 üzerinde olan maddeler ise bazdır. Ben bu ölçülere göre karar verdim.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı
Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.
Cevabı: 
Asit yağmurlarının sebebi;
Her zaman olduğu gibi doğanın kirletilmesi ve atmosfere salınan kimyasal gazlardan kaynaklanmaktadır.
Fabrikaların kimyasalları, ev ve iş yerlerinde kullanılan ısıtıcıların kimyasalları ve arabaların egzozlarından dışarı verilen kimyasal gazların atmosferde su molekülleri ile birleşmesi sonucu yeryüzüne asit yağmurları olarak yağmaktadır.
Asit Yağmurlarının Sonuçları
Asit yağmurları temas ettiği her noktayı kötü etkilemekte, canlılara zarar vermektedir.
Ev, iş yeri ve tarihi yapıların dış cephelerini aşındırmakta, hayvanlar ve insanları olumsuz etkilemektedir.
Göl, akarsu ve denizlere düşen asit yağmurları suların asitlik seviyesini arttırarak burada yaşayan balıkları ve diğer su canlılarının hayatını tehdit etmektedir.
Ağaçlara, bitkilere ve toprağa zarar verir.
İçme sularının asitlik seviyesini artması demek ise insanların zararlı bir su içmesi demektir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı
Acaba bu kadar zararlı olan asit yağmurlarını önlemek için neler yapılabilir?
Cevabı:
Asit yağmurlarını önlemek için şunları yapmak gerekir:
Sanayi alanlarında gaz salınımı denetim altında tutmak gerekir.
Sanayi bacalarına filtre takılması gerekir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması gerekir.
Toprak kirliliklerinin ve hava kirliliklerinin önüne geçilmesi gerekir.
Su kaynaklarının koruma altına alınması gerekir.
Ormanların koruma altına alınması gerekir.
Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve çevreye verdiği zararları düşününüz. Bu sorunun çözümü için öneriler üretiniz ve bunları sınıfınızda arkadaşlarınıza aktarınız
 • Cevabı: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması gerekir. Mesela denemek için önce okulların çatılarına güneş ışığını emip enerji üreten solarlar koymalıyız. 
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı
Bölüm Sonu Değerlendirme
1) Aşağıdaki beherlerde üç tane çözelti verilmiştir. Bunların pH değerlerine bakarak hangisinin asit, hangisinin nötr, hangisinin baz olduğunu altlarındaki boşluklara yazınız.
 • Cevabı: pH derecesi 0-7 arasında ise Asit
  pH derecesi 7 işe Nötr
  pH derecesi  7-14 arasında ise Baz
2) Aşağıda asitler ve bazlar ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bunlardan asitlere ait olanları asit şişesi, bazlara ait olanları baz şişesi ile eşleştiriniz.
Cevabı:
 • Tatları ekşidir.( Asit )
 • Ele kayganlık hissi verir.( Baz )
 • pH değeri 7-14 aralığındadır.(Baz)
 • Tatları acıdır.(Baz)
 • pH değerleri 0-7 aralığındadır.(Asit)

Maddenin Isı İle Etkileşim Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı
Güneş altında bekleyen arabanın bir süre sonra ısındığını fark edersiniz. Arabanın metal kısmına ve camına dokunduğunuzda metal kısmının camdan daha sıcak olduğunu hissedersiniz. Acaba arabanın metal kısmı neden cama göre daha çok ısınır?
 • Cevabı: Arabanın içindeki enerji metal, demir , çelik gibi şeylere daha çabuk iletkenelik sağlar
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı
Öz Isı Nedir?
Bir tenceredeki su ısıtılırken suyun sıcaklığı zamanla artar. Aynı şekilde ısıtılan alkolün de sıcaklığı artar. Ancak alkolün sıcaklık değişimi suya göre daha fazladır. Aynı ısı verilmesine rağmen su ve alkolün sıcaklık değişimlerinin farklı olmasının nedeni nedir? Hiç merak ettiniz mi? Aşağıdaki etkinliği yaparak bu soruya yanıt arayınız.
 • Cevabı: Farklı maddelere eşit miktarda ısı verilse de sıcaklık artışı eşit olmaz, sıcaklık değişimi maddenin cinsine yani öz ısısına (ısınma ısısı) bağlıdır.
İlk Sıcaklık – Son Sıcaklık – Sıcaklık farkı
 • Su:
 • Etil alkol:
 • Sıvı yağ:
Neler Gözlemlediniz?
• Hangi sıvının sıcaklığında daha fazla artış oldu? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevabı:
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı
Neler Gözlemlediniz?
• Sular aynı sıcaklığa ulaşıncaya kadar kütlesi az olana mı yoksa fazla olana mı daha fazla ısı vermek gerekir? Nedenini açıklayınız.
 • Cevabı: Aynı sıcaklıkta olmalarına rağmen, kütlesi fazla olan suyun içerisindeki ısı daha fazladır. Bu nedenle büyük şişe içerisindeki su bize daha fazla ısı verir. Bundan dolayı kütlesi fazla olana fazla ısı verilmelidir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı
Hâl Değişimi ve Isı Arasındaki İlişki
Karlı bir kış gününde Zeynep ve Ahmet kardan adam yapmak istediler. Zeynep büyük , Ahmet ise küçük bir kardan adam yaptı. Aradan biraz zaman geçince Güneş etrafı ısıtmaya başladı.
 • Cevabı:
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı
Neler Gözlemlediniz?
• Farklı miktardaki sulardan hangisinin buharlaşması için geçen süre daha fazladır? Neden?
 • Cevabı: Su = 100 Derece Alkol = 75 Derecede kaynar.
 • Bu yüzden su daha geç sürede kaynamıştır. 
• Aynı miktardaki etil alkol ve suyun buharlaşması için hangisine daha uzun sure ısı verildi? Neden?
 • Cevabı: Suya daha uzun süre verildi çünkü suyun kaynama noktası 100 derece iken etil lkolun 75 derecedir. 
• Bu etkinlikten yararlanarak hâl değiştirmek için gerekli ısının nelere bağlı olduğunu söyleyebilir misiniz?
 • Cevabı: Hal değişimi maddenin bir fazdan başka bir faz haline geçmesi durumudur.
  Isı
  Sıcaklık
  Basınç 
Hâl Değişim Grafikleri
İçinde bir miktar buz bulunan bir kaptaki buza sürekli ısı verildiğinde buz erir, suya dönüşür. Su daha sonra buharlaşır. Bu sırada maddenin sıcaklığının zamanla değişimi grafikle gösterilebilir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı
Neler Gözlemlediniz?
• Çizdiğiniz grafikleri yorumlayarak maddelerin hangi sıcaklıkta hâl değiştirdiğini söyleyebilirsiniz? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevabı: 
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı
Aşağıda bir sıvının ısınmasına ait sıcaklık-zaman tablosu verilmiştir. Tablodaki verilere göre defterinize bu sıvının ısınma eğrisini çiziniz.
 • Cevabı: 
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı
Hâl Değişimi ve Isı Alışverişi
Elinize kolonya döktüğünüzde sıvı hâldeki kolonyanın bir süre sonra kaybolduğunu, elinizin ise serinlediğini fark edersiniz. Kolonyanın buharlaşması sırasında elinizin serinlemesinin nedenini nasıl açıklarsınız?
 • Cevabı: Kolonya içeriğinde alkol yer almaktadır. Ve alkol oldukça kolay buharlaşan bir maddedir. Elimize kolonyayı döktüğümüz zaman kolonya içeriğindeki alkol vücudumuzdan ısı alarak buharlaşır. Biz de bu ısı kaybı neticesinde kolonya döktüğümüz yerde serinlik hissederiz
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişim olaylarına örnekler veriniz. Hâl değişimi ile ısı alışverişini ilişkilendiriniz.
 • Cevabı:   
 • Suyun buharlaşmasıyla yağmurun yağması hal değişimine örnektir.
 • Suyun donmasıyla buzun kullanılması hal değişimine örnektir.
 • Dolaba konan yağın donması hal değişimine örnektir
 • Çamaşırların kuruması ya da yere dökülen suyun kuruması hal değişimine örnektir.
 • Kesilen karpuz güneşte bekletilerek soğutulur.
 • Su testisinde su soğuk olur.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı
Bölüm Sonu Değerlendirme
Aşağıda bir sıvının ısınmasına ait sıcaklık-zaman tablosu verilmiştir. Tablodaki verilere göre aşağıdaki kareli alana bu sıvının hâl değişim grafiğini çiziniz ve grafiği yorumlayınız.

Türkiyede Kimya Endüstrisi Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı
Günlük yaşamda kullandığınız sabun, kolonya, krem, ilaç ve boya gibi ürünler hangi sektörde üretilir? Bununla ilgili tahminlerde bulunabilir misiniz?
 • Cevabı: Kimya Endüstrisi
  Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız ve kullandığımız ilaçlar, sabun, deterjan gibi temizlik maddeleri, plastikler, kozmetik ürünler, gıda maddeleri, tekstil ürünleri, yapı malzemeleri, gübre, patlayıcı madde, boya, laboratuvar kimyasalları gibi ürünler ya da bunların ham maddeleri kimyasal maddelerden üretilir ve kimya endüstrisinin birer ürünüdür. Bu ürünler kimya fabrikalarında üretilir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı
Kimya Endüstrisi ve Önemi
Yakın çevrenizde kimya endüstrisi alanında hizmet veren işletmeleri araştırınız. Bu işletmelerin toplum ve ülke ekonomisine ne gibi katkılar sağladığını arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevabı:  Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu;-Kanunlar tarafından da kurulması kararlaştırılmış bir iktisadi devlet kurumudur.
  -Silah, patlayıcı madde, mühimmat imal eder.
  -Yıllık programlar ve kalkınma planları tasarlar.
  -Sivil savunmanın ihtiyacına göre üretimlerini planlar.
  3M San. ve Tic. A.Ş. ;
  Boya üretimi ve filtrasyon sistemlerini yapar.
 • ADCO Petrol Katkıları San ve Tic. A.Ş. ;
  -Otomotiv yağı katkı maddeleri, sentetik baz yağlar, madeni yağ boyaları, savunma sanayi yani silah bakım yağları, hidrolik fren yağları imal eder.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı
Geçmişten günümüze kimya endüstrisinin nasıl bir gelişim gösterdiğini araştırınız ve edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevabı:  Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizdeki sanayi kollarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 1934-38 yıllarında Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda ülkenin çeşitli yerlerinde şeker, dokuma, maden, selüloz ve seramik fabrikalarının kurulması plana bağlanmıştır.
  Yapay gübre ile çeşitli kimyasal madde asitlerinin üretimi de 1970’lerden sonra önemli bir gelişme göstermiştir. İzmit’teki klor ve kostik soda fabrikası; Karabük’te asit, sülfürik, amonyum, sülfat, naftalin üreten kuruluşlar; Bandırma’daki sülfürik asit ve borik asit fabrikaları bunlara örnek verilebilir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı
Kimya Endüstrisinin Gelişimine Katkı Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar
Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmî ya da özel kurumların ve sivil toplum örgütlerinin yaptıkları çalışmaları araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevabı:  Kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan kurumlardan bazıları şu şekildedir:TÜBİTAK:
  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Kimya endüstrisi için çalışan en kapsamlı kurumdur. Ayrıca diğer bilim dalları için de çalışır.
  Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu:
  Ülkemizde makineleşme ve Kimya biliminden yararlanma konusunda her alanda çalışmalar yürütür.
  Mühendisler Odası:
  Kimya’nın mühendislik alanında çalışmalarıyla Kimya endüstrisi oldukça gelişmektedir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı
Kimya Endüstrisindeki Meslek Dallan
Yer altından petrol, maden ve bazı elementlerin çıkarılıp işlenmesi sürecinde pek çok meslek dalı görev alır. Maden mühendisleri, petrol mühendisleri, kimyagerler, kimya mühendisleri ve teknisyenler bu alanda görev yapan mesleklerden bazılarıdır. Gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, eczacılar da kimya sektörüne hizmet eden mesleklerdendir. Bu mesleklerden bazılarını daha yakından tanımaya ne dersiniz?
 • Cevabı:
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı
Kimya endüstrisi ile ilgili gelecekte hangi meslek dalları ortaya çıkabilir? Bu konuda yeni öneriler sunarak bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevabı: Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji yeni araştırmaların ve çalışmaların yapılmasıyla bir endüstri haline gelmiştir. Kimya endüstrisi de bu şekilde gelişen ve bilimsel olarak meslek alanlarının oluşmasına katkı sağlayan bir dal olarak bilinmektedir.
Kimya endüstrisi sayesinde, ilaç, boya, gıda alanlarında özellikle farklı iş kolları meydana gelmekte ve birçok farklı kola ayrılmaktadır.
Kimya endüstrisi ile ilgili gelecekte ortaya çıkabilecek meslek dalları şu şekildedir:
*Kimyager
*Biyokimyager
*Kimya mühendisi
*Gıda mühendisi
*Petrol doğal gaz mühendisi
*Kimya teknisyenliği
*Rafineri teknisyenliği
*Lastik teknisyenliği
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı
1) Türkiye’de ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen ürünler nelerdir? Aşağıdaki görsellerden de yararlanarak ülkemizde ithal ve ihraç edilen kimyasal maddeleri karşılaştırınız. Buna göre Türkiye kimya endüstrisinin işleyişini açıklayınız.
 • Cevabı:  Türkiye’nin dış ticaretini inceleyecek olursak ithal ettiğimiz ürünler;– boya ve ürünleri, kozmetik malzemeler, kauçuk ürünleri, eczacılık malzemeleri, organik ve inorganik kimyasallar, plastik ürünleri ve madeni yağlar iken,
  İhraç ettiğimiz ürünler;
  – eczacılık ürünleri, boya ürünleri, kimyasal gübreler, temizlik malzemeleri şeklindedir.
2) Geçmişten günümüze Türkiye’de kimya endüstrisi nasıl bir gelişim göstermiştir? Örnek vererek açıklayınız.
 • Cevabı:  Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizdeki sanayi kollarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 1934-38 yıllarında Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda ülkenin çeşitli yerlerinde şeker, dokuma, maden, selüloz ve seramik fabrikalarının kurulması plana bağlanmıştır.
  Yapay gübre ile çeşitli kimyasal madde asitlerinin üretimi de 1970’lerden sonra önemli bir gelişme göstermiştir. İzmit’teki klor ve kostik soda fabrikası; Karabük’te asit, sülfürik, amonyum, sülfat, naftalin üreten kuruluşlar; Bandırma’daki sülfürik asit ve borik asit fabrikaları bunlara örnek verilebilir.
3) Kimya endüstrisindeki meslek dallarına örnekler veriniz.
 • Cevabı:  Çok çeşitli malzemelerin üretimini içinde barındıran kimya endüstrisi, bir çok meslek dalını da bünyesinde barındırır. Gıdadan ilaç sektörüne kadar yelpazesi çok geniş olan kimya endüstrisinde yer alan meslek gruplarını şöyle sıralayabiliriz; eczacı, gıda mühendisi, kimya mühendisi, kimyagerlik, petrol mühendisi, maden mühendisi, ziraat mühendisi, kimya teknisyeni gibi mesleklerdir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...