8. Sınıf Fen Bilimleri Cevapları Tutku 6. Ünite Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

6. Ünite Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı
Orman yangını doğal kaynakları nasıl etkiler?
 • Cevabı:  Orman yangınları günümüzde oldukça fazla görülen bir afettir. Bazen insanlardan kaynaklanan yangınlar olur,bazen de kendiliğinden çıkan yangınlar olur ama kendiliğinden çıkan yangınların sebebi de insanlardır ! Biz ormanları korumalı,oradaki canlıları unutmamalıyız.. Orman yangınları hem çevreye hem de canlılara oldukça fazla etkiler verir. Çevre çok kötü görünür ve eski güzelliğini bulamaz. Canlılar yuvalarını kaybederler,ölürler,yiyecek bulamazlar.. 
 Kaynakların tükenmesi gelecekte ne gibi sorunlara neden olabilir?
 • Cevabı: İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler hayatları için gerekli oksijeni hava ile kullanırlar. İnsanların çeşitli şekillerde, fabrika bacaları, araba egzoz hazları ile bu havayı kirletirler. Bu hava kirliliği ile zehirli atıklar yağmur suları ile akarsularına ve toprağa karışmaktadır. Toprakta bulunan ve suda yaşayan canlılar bu durum olumsuz etkilemekte, canlı türlerinin azalmasına ve yok olmasına sebep olmaktadır. Doğadaki canlı türlerinin zenginliği sağlıklı bir çevre ile mümkün olabilmektedir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı
Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Gördüğünüz bu ekosistemde hangi canlılar bulunur? Bu canlılar arasında nasıl bir beslenme ilişkisi vardır? Bu ekosistemdeki bir canlı topluluğunun yok olması diğer canlıları nasıl etkiler? Tahmin ediniz.
 • Cevabı: BALIKLAR, YILANLAR, KUŞLAR, MAYMUNLAR GİBİ CANLILAR BULUNUR.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı
Besin Zinciri
Bir ekosistemde birçok canlı ve cansız varlığın birbirleriyle etkileşim içinde bulunduğunu önceki sınıflarda öğrenmiştiniz. Ekosistemde bir canlının hayatını sürdürebilmesi, diğer bir canlının hayatına bağlıdır. Avcı olan canlı, av olan başka bir canlıyı yem olarak kullanırken kendisi de başka bir canlıya av olabilir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı
Ekoloji Piramidi
Bir ekosistemdeki besin zincirinde yer alan basamaklar arasında bulunan ilişki ekoloji piramidi ile ifade edilir. Üreticiler ekoloji piramidinin ilk basamağında, 1. dereceden tüketiciler 2. basamağında, 2. dereceden tüketiciler ise 3. basamağında yer alır. Ayrıştırıcı olan bakteri ve mantarlar ise besin piramidinin her basamağında yer alabilir. Ekoloji piramidinde enerji ihtiyacını üreticilerden elde eden canlılara otçul, otçullardan elde edenlere etçil, bu iki grubun ikisinden de elde edenlere ise hem etçil hem otçul adı verilir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı
 Bölüm Sonu Değerlendirmesi
1.Yukarıdaki grafikte bir besin zincirinde bulunan canlıların vücutlarında biriken zehirli madde miktarı gösterilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) Biyolojik birikim en fazla hangi canlıda olmuştur?
 • Cevabı: X canlısında olmuştur.
b) Bu besin zincirinin ilk halkasında hangi canlı bulunur?
 • Cevabı: T canlısında bulunur. 
c) Bu besin zincirinin son halkasında hangi canlı bulunur?
 • Cevabı: X canlısı bulunur. 
ç) Bu canlılar arasındaki enerji aktarım sırası nasıl olmalıdır?
 • Cevabı: T>Y>Z>X
2)Yukarıda, sudaki bir besin zincirine örnek verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız
a) Salyangoz sayısı artarsa diğer canlıların sayısındaki değişim nasıl olur?
 • Cevabı: Besin bol olacağından ötürü diğer canlıların da sayısında artış görülecektir. 
b) Bu besin zincirinde üretici ve 2. dereceden tüketici canlılar hangileridir?
 • Cevabı: Üretici olan su bitkisi iken 2. dereceden tüketici olarak Salyangoz yeşil güneş balığı çipura ve büyük mavi balığı sayabiliriz. 

Enerji Dönüşümleri Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı
Geceleri bitkilerin bulunduğu ortamda uyumak sağlıklı değildir. Bu durumun nedeni sizce ne olabilir?
 • Cevabı: Bitkilerin geceleri fotosentez yapmaması sebebiyle oksijen tükettiği bilinmektedir. evimizdeki bitkiler veya süs çiçekleri solunumlarında gündüzleri havadaki karbondioksiti alarak oksijen verirler ama geceleri ise bizim gibi oksijen alarak karbondioksit verirler. bu nedenle de çiçeklerle aynı odada uyumanın, havadaki oksijen azalacağı için zararlı olabileceği konusunda genel bir inanış vardır. aslında bu doğrudur ama sanıldığı kadar tehlikeli değildir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı
Fotosentez
Bahçenizdeki bir bitkiyi belirli aralıklarla sulayıp onun Güneş ışığı görmesini sağladığınızda bitkinin büyüyüp geliştiğini fark edersiniz. Bitkiler de tıpkı hayvanlar gibi büyüyüp gelişmek için besine ihtiyaç duyar. O hâlde bitkinin kendi besinini üretebilmesi için Güneş ışığına ve suya gereksinim duyduğunu söyleyebilir misiniz?
 • Cevabı: Evet söyleyebiliriz. 
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı
Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler
Bitkilerin fotosentez sırasında karbondioksit ve su kullandığını öğrendiniz. Bu faktörler fotosentez hızını nasıl etkiler?
 • Cevabı: 
 • A. Çevresel Faktörler1. CO2 miktarı
  2. Işığın dalga boyu
  3. Işık şiddeti
  4. Sıcaklık
  5. Mineraller
  6. Su miktarı
 • B. Kalıtsal Faktörler
  1. Kloroplast sayısı
  2. Yaprak genişliği
  3. Stomaların yapısı ve sayısı
  4. Kutikula kalınlığı
  5. Enzim miktarı
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı
Solunum
Resimde gördüğünüz dalgıcın tahmin ettiğiniz gibi denizin derinliklerinde soluk alıp verebilmesi mümkün değildir. Dalgıç, solunumu için gereken oksijen ihtiyacını sırtında taşıdığı oksijen tüpünden sağlamaktadır.
Solunumun canlılar için önemi nedir?
 • Cevabı: Canlılar için solunum yapmak büyük önem taşır. Bir canlının yaşamını devam ettirebilmesi için solunum yapması gerekir. Canlıların sahip olduğu hücreler enerji üretmek zorundadır. … Hücrelerin oksijen sağlayıp enerji üretebilmesi ise solunum sayesinde olur.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı
Bölüm Sonu Değerlendirmesi
Farklı ortamlarda bitki ve hayvanlarla ilgili dört değişik deney yapılmıştır. Bu bilgiden, hareketle solunum ve fotosentezin canlılar için önemini düşünerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtları noktalı yerlere yazınız.
a) Hangi deney ortamındaki fare en uzun süre yaşar? Neden?
 • Cevabı: Güneş ışığı su ve minerallerin olduğu ortamda daha uzun süre yaşar çünkü yaşam şartları daha elverişlidir. 
b) Hangi deney ortamındaki fare en kısa süre yaşar? Neden?
 • Cevabı: Güneş ışığı var, bitki yok ortamında çünkü beslenemezse açlıktan ölecektir. 
c) Bitki besin üretmek için nelere gereksinim duyar?
 • Cevabı:  Bitki besin üretmek için şunlara ihtiyaç duymaktadır:Bitkiler suya ihtiyaç duyar.
  Bitkiler topraktaki minerallere ihtiyaç duyar.
  Bitkiler güneş ışınlarına ihtiyaç duyarlar.

Madde Döngüleri Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı
Yeryüzünde milyarlarca canlı ve ölü organizma vardır. Bu organizmaların yapısında hidrojen, karbon, oksijen, azot gibi elementler bulunur. Bu elementler havada ve toprakta da bulunur. Canlı vücudu, hava ve toprak arasında bu elementlerin dolanımı nasıl sağlanır?
 • Cevabı:
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı
Doğadaki Madde Döngüleri Nelerdir?
Tüm canlılar rahatça yaşayabilmek için bazı maddelere gereksinim duyar. Canlıların gereksinim duydukları maddelerin canlı ve cansız çevre arasındaki dolanımına madde döngüleri adı verilir. Bu bölümde su, oksijen, azot ve karbon döngüleri ele alınmaktadır.
Su Döngüsü
Sağlıklı bir yaşam için yetişkin bir insanın günde yaklaşık 1,5-2 litre su içmesi gerektiğini biliyorsunuz. Su, sadece insanlar için değil tüm canlılar için hayati bir ihtiyaçtır. Tüm canlıların suya ihtiyaç duymasına karşın, Dünya’daki içilebilir su kaynakları kısıtlıdır. Dünya’daki su miktarı su döngüsü sayesinde dengede kalabilmektedir. Aşağıdaki şemada su döngüsü yer almaktadır.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı
Oksijen Döngüsü
Doğduğunuz andan itibaren soluk alıp vermektesiniz. Ders çalışırken, spor yaparken hatta uyurken bile soluk alıp verirsiniz. Soluk alma sırasında havadaki oksijen gazını (O2) kullanırsınız. Canlılığın devamı için havadaki oksijen gazının belirli bir oranda kalması gerekir. Bu durum oksijen döngüsü ile sağlanır.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı
Karbon Döngüsü
Canlı vücuduna katılan elementlerden biri karbondur. Besin üretimi sırasında bitkilerin vücudunda olan karbon, besin zinciri sayesinde tüketicilerin vücuduna geçer. Karbonun canlı ve cansız çevre arasında dolanımına karbon döngüsü adı verilir. Aşağıdaki şemada karbon döngüsü ifade edilmiştir.
Azot Döngüsü
Soluduğumuz havada çeşitli gazlar bulunur. Soluk alırken kullandığımız oksijen gazı, havanın sadece %21’ine yakın bir kısmını oluşturur. Havanın yaklaşık %78’ini azot gazı (N) oluşturur. Azot, canlıların yapı taşı olarak kabul edilen proteinin yapısına katıldığı için çok önemlidir. Ancak canlılar havadaki azotu doğrudan kullanamaz. Bunun için azotun azotlu bileşiklere dönüştürülmesi gerekir. Havadaki azotun toprağa, topraktaki azotun ise havaya karışması azot döngüsü sayesinde gerçekleşir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı
Madde döngülerinin yaşam için önemini sorgulayarak arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevabı: Dünya, tüm canlıların yaşamı için gereken maddelerin ideal oranda bulunduğu bir gezegendir. Madde döngüleri ile sağlanan düzen bozulduğunda tüm canlılar zamanla bu durumdan olumsuz etkilenir. Örneğin karbon döngüsünün bozulması sonucu havadaki karbondioksit miktarı azalırsa fotosentez miktarı da azalır. Bunun sonucunda besin ve oksijen miktarının azalması tüm canlıları olumsuz etkiler. Benzer şekilde azot döngüsündeki bir aksaklık, ölü organizmaların toprağa karışmasını engelleyebilir. Bu durumda Dünya âdeta bir çöp yığınına döner. Örneklerden de anlaşılacağı gibi her bir madde döngüsü, doğrudan ya da dolaylı olarak canlı yaşamını etkilemektedir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı
Küresel Isınma
Ozon tabakasının incelme nedenlerini ve bunun canlılar üzerindeki olası etkilerini çeşitli kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevabı:  Ozon tabakasının incelme nedenleri şu şekildedir:*Hava kirliliklerinin oluşmasıdır.
  *Atmosferde asılı kalan zararlı gaz atıkların ozon tabakası katmanında kimyasal tepkimeler oluşturmasıdır.
  *Fosil yakıtların kullanımının artmasıdır.
  *Sera gazı salınımının artmasıdır.
  *Sanayi gaz atıklarının hızla artmasıdır.
  Ozon tabakasının canlılar üzerindeki olumsuz ve muhtemel etkileri şu şekildedir:
  *İnsanlarda deri hastalıklarının yaşanmasına neden olabilir.
  *İnsanlarda bağışıklık sistemi hastalıklarının yaşanmasına neden olabilir.
  *İnsanlarda kanser hastalıklarının artmasına neden olabilir.
  *İnsanlarda göz kusurlarının oluşmasına neden olabilir.
  *Bitkiler çürüme, ölme, hastalanma gibi durumlara neden olabilir.
  *Deniz bitkilerinin ölmesine, canlılık faaliyetlerinin aksamasına neden olabilir.
  *Fotosentez olayının durmasına ya da yaşanmamasına neden olabilir.
  *Diğer deniz canlılarının ölmesine ve neslinin devam etmemesine neden olabilir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı
Küresel iklim değişikliğinin ve buna bağlı olarak yaşanan çevre sorunlarının Dünya’nın geleceğine nasıl bir etkisi olabileceğini düşününüz. Bu konudaki görüşlerinizi şiir, resim, hikâye gibi çeşitli sanatsal yollarla ifade ediniz.
 • Cevabı: Daha ben biraz yaşayayım
  Baharın modası geçti
  Küresel ısınma falan görürüz
  Bunun da kendine göre bir eğlencesi var
  Haram kazanılan paralar
  Klimaya falan gidiyor
  Kara kapitalizm sahrada
  Kuru otları didiyor
  Vallahi bu küresel ısınma fena sayılmaz
  Hayırhahları tenzih ederim ama
  İnsanoğlu bildiğin öküz
  Muson yağmurlarını ve Himalayaların karını
  Değerlendirme hünerinde yokuz
  Sevdim seni küresel ısınma daha ısın
  Hiç farkı kalmasın artık
  Bayramlar ile yasın
  Elimden alınan sevgililerle
  Bari aynı cehennemde yaşayayım.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı
Ozon tabakasının seyrelmesi sorununu çözmek için öneriler üretiniz. Ürettiğiniz çözüm önerilerini sınıfınızda arkadaşlarınıza aktarınız.
 • Cevabı: Ozon tabakasının delinmesini önlemek için:
  1. Fosil yakıt kullanımı azaltılmalı
  2. Çevreye zarar vermeyen yakıtların tüketimi yaygınlaştırılmalı
  3. Fabrika bacalarına filtre takılmalı
  4. Karbon ayak izi ölçümleri yapılmalı
  5. Toplu taşıma yaygınlaştırılmalı
  6. Sera gazı salınımları azaltılmalı
  7. Yenilenebilir kaynaklara yönelilmeli
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı
Bölüm Sonu Değerlendirme
Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. İfadelerin doğru ya da yanlış oluşuna göre ok yönünde ilerleyerek doğru çıkışı bulunuz.
 • Cevabı: 14. çıkış

Sürdürebilir Kalkınma Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı
Aşırı sulama Ladik Gölü’nü ve çevresini nasıl etkilemiştir? Göldeki su, tasaruflu kullanılsaydı böyle bir sonuçla karşılaşılır mıydı?
 • Cevabı: Samsun’a 90 kilometre uzaklığında bulunan, kuş cenneti olma yolunda hızla ilerleyen ve ilin önemli turistik yerlerinden biri olan Ladik Gölü, hızla kuruyor. 8 kilometre uzunluğa sahip bin 300 hektarlık gölde, aşırı sıcaklardan ve DSİ’nin gölü sulama amaçlı kullanmasından dolayı yüzde 50’ye varan çekilme meydana geldi. Su yüksekliği 6 metreden 1.5 metreye düştü, sulak alan ise 700 hektara geriledi. Suların çekilmesi sonucu canlı balık havuzları ve balıkçılıkla geçinenlerin kayıkları karaya oturdu. Hayır yaşanmazdı. Çünkü göl korunmuş olurdu.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı
Kaynakların Tasarruflu Kullanımı
Gereksinim duyduğunuz maddelerin madde döngüsü sayesinde, bir düzen içinde doğada bulunduğunu öğrendiniz. Yaşamın sorunsuz devam etmesi için bu düzenin korunması gerekir. Temiz su kaynaklarının tükenmesi, havanın kirlenmesi, canlıların nesillerinin tükenmesi bu düzeni bozan etkenlerdendir
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı
Geri Dönüşüm
Aşağıdaki görselde yer alan kutuları alışveriş merkezlerinde, sokaklarda, okulunuzda ve daha birçok yerde görmüşsünüzdür. Geri dönüşüm kutusu, gün geçtikçe daha fazla yerde karşınıza çıkmaktadır. Bu durum atıkların geri dönüşümünün ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Acaba atıkları ayrıştırmak neden bu kadar önemlidir? Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı nedir?
 • Cevabı: Çünkü çöpleri ayırarak ayrıştırarak bazı çöplerin yeniden günlük yaşam içerisinde dönüştürmek mümkündür. Biz buna geri dönüşüm adı veririz. Mesela kağıtlar, plastikler, kartonlar, metal eşyalar yeniden fabrikalarda eski haline getirilerek kullanıma hazır hale getirilmektedir. Bu anlamda bu çöplerin diğer çöplerden ayrıştırılması ayıklanması gerekmektedir.
Katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın önemini ve ülke ekonomisine katkısını açıklayıp konuyu çeşitli kaynaklardan araştırınız. Aşağıdaki verilerden de yararlanarak bu konuyu açıklayarak arkadaşlarınızla tartışınız.
1 ton kullanılmış kâğıt çöpe atılmayıp geri dönüştürüldüğü ve kâğıt üretiminde tekrar kullanıldığı zaman;
• 12400 m3 havadaki karbondioksidin bertaraf edilmesi,
• 12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi,
• 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması,
• Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 suyun tasarrufu,
• Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel oil tasarrufu,
• 2,4 m3 çöp depolama alanının tasarrufu,
• 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/h elektrik enerjisinden tasarruf edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunulması mümkündür.
 • Cevabı:
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı
Bölüm Sonu Değerlendirmesi
 Okuduğunuz haber metninden hareketle kaynakların tasarruflu kullanımının önemini sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. Elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak konunun önemini aşağıdaki noktalı yere yazınız.
 • Cevabı: Dünya yer altı ve yer üstü kaynaklarını insanların doğru bir şekilde kullanması gerekir. Bunun için devletler enerji ve ekonomi politikaları belirlemelidir. Kaynakları tasarruflu kullanmak gerekir. Doğal kaynakların sorumsuzca tüketilmesi çevreye ve diğer canlılara da zarar verdiğinden temkinli olmak gerekir.Tasarruf özellikle enerji kaynaklarının kullanılmasında oldukça önemlidir. Boş yere harcanan enerji kaynakları doğal dengenin ve döngülerin bozulmasına da neden olur. Enerji kaynaklarının sorumsuzca tüketilmesi ekonomik zararlara da yol açar. Bireysel ve toplumsal olarak belli bir grubun tahakkümü altına girmeyi kolaylaştırır. Enerji ve ekonomi politikalarında tasarruflu hareket etmek gerekir. Tasarruf yerinde ve zamanında, yeteri kadar ve gerekli bir şekilde harcama yapmaktır.

6. Ünite Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Ünite Sonu Değerlendirmesi Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı
A. Aşağıdaki soruların yanıtlarım kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız.
1) Fotosentez ve solunumun canlılar için önemi nedir? Açıklayınız.
 • Cevabı: Fotosentez sayesinde canlıların gereksinim duyduğu oksijen üretilir, havadaki karbondioksit oranı azaltılır. Ayrıca bitkiler bu yolla kendi besinlerini üretir ve bu besin diğer canlılar tarafından da kullanılır. Solunum olayı sayesinde canlılar gereksinim duydukları enerjiyi elde ederler. Solunum sonucu çıkan karbondioksit bitkilerin fotosentezinde kullanılır.
2) Madde döngülerinin yaşam için önemini açıklayınız.
 • Cevabı:  Madde döngüleri doğada birden fazla ve farklı bir şekilde meydana gelirler. Su döngüsü, karbon döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü bu döngülerden bazılarıdır. Madde döngülerinin gerçekleşmesi canlılık faaliyetlerinin devam etmesini sağlar. Madde döngüleri, doğal çevrenin korunmasını, çevre kirliliklerinin azalmasını, çevre sorunlarının çözülmesini sağlar. Çevre dengelerinin oluşmasıyla canlılık faaliyetleri de hız kazanır. Canlıların enerji ihtiyacının sağlanması, solunumlarının gerçekleşmesi, temel ihtiyaçlarının da karşılanması madde döngüleri sayesinde gerçekleşmektedir. Madde döngüleri olmasaydı bütün bunlardan bahsetmek mümkün olmazdı. Madde döngüleri çevresel dengenin de oluşmasını sağlar. Canlı nesillerinin devam etmesi, doğal dengelerin oluşması, hava olaylarının gerçekleşmesi madde döngülerine bağlıdır.
3) Kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemini belirtiniz.
 • Cevabı:  Kaynakları tasarruflu kullanmak bir ülkenin ekonomisini ve geleceğini etkiler.Kaynaklarını tasarruflu kullanmak ülkenin ekonomisini ve geleceğini olumlu etkiler.  Kaynakların tasarruflu kullanılması doğal dengenin ve ekolojinin bozulmamasını sağlar.Böylece daha çok tür ülkede yaşamını sürdürebilir. Enerji kaynaklarının sorumsuzca tüketilmesi ekonomik zararlara da yol açar. Ülkenin gelecek nesillere aktarılması konusunda da kaynakların tasarruflu kullanılması son derece önemlidir.
B. Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruların yanıtlarını noktalı yerlere yazınız.
İpek o akşam çok yorulmuştu. Yatağına yattı ve tatlı bir uykuya daldı. Uyandığında kendini garip kıyafetler içinde ve ancak birkaç kişinin sığabileceği bir kapsülün içinde buldu. Ne olduğunu anlayamamıştı. Dışarı baktığında yaşadığı yerin neredeyse yok olduğunu, toprağın değişik bir renk aldığını, havada garip gazların olduğunu gördü. İçinde bulunduğu durumu kavramaya çalışırken önünde bir ekran belirdi. Ekranda artık Dünya’daki kaynakların tükenmek üzere olduğu, birçok canlının yaşamını
yitirdiği, kalanların ise kapsüllerde yaşamını sürdürmesi gerektiği yazıyordu. İpek çok şaşkındı. Kendisine ve çevresine kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik yapılan uyarıları hatırladı. Her şey için artık çok geçti. İpek bu düşünceler içindeyken birden gözlerini açtı. Gördüklerinin bir rüya olduğunu fark edince çok sevindi. Bu rüya ona iyi bir ders vermişti.
a) Dünya’nın bu hâle gelmesinin nedenleri ne olabilir?
 • Cevabı: Suyun boşa akıtılması, elektrik tüketiminde israf yapılması, fabrika bacalarına filtre takılmaması, besin israfı vb. nedenler. Kısacası kaynakların tasarruflu kullanılmaması Dünya’nın bu hâle gelmesine neden olabilir.
b) Dünya’nın bu hâle gelmemesi için neler yapılmalıdır?
 • Cevabı: Geri dönüşüm ve yeniden kullanmaya özen gösterilmeli, kaynakların tasarruflu kullanılması için gereken tedbirler alınmalıdır.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı
C. Aşağıdaki canlılardan üretici, tüketici ve ayrıştırıcı olanları belirleyerek bunların kutucuk numaralarını piramitteki uygun alanlara yazınız.
Cevabı: 
 • 1. Şapkalı mantar
 • 2. Aslan
 • 3. Kuş
 • 4. Alg
 • 5. Marul
 • 6. Çekirge
 • 7. Çam ağacı
 • 8. Tavşan
Ç. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
 • Cevabı:
1) (..D..) Bir besin zincirinde ayrıştırıcılar her basamakta bulunabilir.
2) (..Y..) Fotosentez sadece Güneş ışığı altında gerçekleşir.
3) (..D..) Bitkiler gece ve gündüz solunum yapmaya devam eder.
4) (..D..) Birinci dereceden tüketiciler fotosentez yapan canlılarla beslenebilir.
5) (..D..) Oksijenli solunumda açığa çıkan enerji miktarı oksijensiz solunuma göre daha fazladır.
6) (..D.) Geri dönüşüm, sürdürülebilir kalkınmanın bir parçasıdır.
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1) bitki———–► ? ———–► tilki ———–► aslan
Yukarıdaki besin zincirine göre ? işaretli yere aşağıdaki canlılardan hangisi gelemez?
 • Cevabı: D
2) Aşağıdaki olayların hangisinde besin üretimi gerçekleşir?
A) Laktik asit fermantasyonu
B) Oksijenli solunum
C) Fotosentez
D) Etil alkol fermantasyonu
 • Cevabı: C
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı
3) Aşağıdaki canlılardan hangisi bir besin zincirindeki birinci dereceden tüketici bir canlıyla doğrudan beslenebilir?
 • Cevabı: D
4) İkinci dereceden tüketici bir canlıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Etçil olabilir.
II. Otçul olabilir.
III. Üretici olabilir.
IV. Hem etçil hem otçul olabilir.
A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve IV D) I ve III
 • Cevabı: B
5) Aşağıdakilerden hangisi hem tohumun çimlenmesi hem de bitkinin gelişimi için gereken ortak bir etken değildir?
A) Işık B) Su C) Oksijen D) Sıcaklık
 • Cevabı: A
6)Yukarıdaki gibi bir deney düzeneği kuran bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini gözlemlemeye çalışıyor olabilir?
A) Tohumun çimlenmesinde ışık şiddetinin etkisini
B) Bitki gelişiminde sıcaklığın etkisini
C) Bitki gelişiminde ışığın dalga boyunun etkisini
D) Tohumun çimlenmesinde sıcaklığın etkisini
 • Cevabı: A
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı
7) Doğadaki bir madde döngüsünde
I. Ayrıştırıcı canlıların görev aldığı
II. Şimşek ve yıldırımın etkili olduğu
III. Baklagillerin etkin olduğu
biliniyorsa bu döngü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Azot b) Oksijen
C) Su  D) Karbondioksit
 • Cevabı: A
8) “Çalışan, çalışmayan bilgisayar ve bilgisayar parçalarınızı, yazıcı, tarayıcı, monitör, tablet ve dizüstü bilgisayarlarınızı bize bildirin, anlaşmalı olduğumuz geridönüşüm firması evinizden çilsin, tamir edilebilir parçaları tamir edip ihtiyacı olan köy okullarına gönderelim.”
Yukarıda geri dönüşümle ilgili bir proje örneği verilmiştir. bn projede aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?
A) Ülke egonomisine katkıda bulunma
B) Ütık miktarımı azaltarak kaynakları tasarruflu kullanma
C) Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı artırma
D) Kişisel galir elde etme
 • Cevabı: D
9) Mert ve arkadaşları küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla bir pano hazırlıyor. buna göre Mert ve arkadaşları panoya aşağıdaki bilgilerden hangisini yazmamalıdır?
A) Küresel ısınma iklim değişikliğine neden olabilir. b) Küresel ısınmanın önüne geçilemez.
C) birçok ülke küresel ısınmaya karşı önlem almaktadır.
D) Küresel ısınma canlı yaşamını olumsuz etkiler.
 • Cevabı: B
10) Aşağıdakilerden hangisi havadaki karbondioksit miktarını arttıran olaylardan biri değildir?
A) Fotosentez b) Solunum
C) Yanma
D) Fosil yakıt tüketimi
 • Cevabı: A

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...