8. Sınıf Fen Bilimleri Cevapları Tutku 7. Ünite Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

7. Ünite Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı
Elektrik enerjisi nasıl üretilir? Tahmin ediniz.
 • Cevap: Elektrik, teknik anlatımla, bakır gibi iletken bir telin manyetik bir alan içinde hareket ettirilmesi ile üretilir. Elektrik jeneratörü ise elektrik akımı üreten bir makinadır. Elektriğe ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda, büyük miktardaki elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik jeneratörlerini döndürecek büyük güç santrallarına ihtiyaç duyarız.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı
Günlük yaşamda başka hangi olaylarda elektriklenmeden faydalanılır?
 • CevapElektriklenmenin günlük yaşamdaki uygulamalarından biri fotokopi makineleridir. Fotokopi makinelerinde metal bir plaka, kopyasını çıkaracağımız kâğıdın yazılı kısımlarına denk gelecek şekilde elektrikle yüklenir. Toner adı verilen koyu renkli bir toz, bu plakanın yüklü kısımlarına yapışır. Sonra altından geçen boş kâğıdı boyayarak görüntünün kâğıda aktarılmasını sağlar. Otomotiv ve beyaz eşya sanayisinde de cisimler boyanırken elektriklenmeden faydalanılır. Yüzeyler sprey boya kullanılarak boyanır. Spreyler, içindeki boyayı elektrik yüküyle yükler. Yüklü boya ile zemin arasında oluşan çekim kuvveti sayesinde yüzey boyanır.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı
Elektriklenme
Teknolojideki elektriklenme ve elektriklenmelerin meydana geldiği bazı doğa olaylarını araştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap:  Yıldırım çarpması sonucu birçok insan ölür ya da yaralı olarak kurtulur. Bu doğa olaylarının temelinde elektriklenme vardır. Rüzgârların etkisiyle hareket eden bulutlar havayla sürtünme sonucu elektriklenerek yüklenir. Zıt yüklü bulutların birbirine yaklaşmasıyla bulutlar arasında, bulutun yeryüzüne yaklaşmasıyla da bulutla yer arasında yük atlaması olabilir. Bu durumda geçici bir süreyle kırık çizgi biçiminde şiddetli bir ışık oluşur. Bu ışık şimşek olarak adlandırılır. Şimşek çakması sırasında gök gürültüsü dediğimiz, patlamaya benzer yüksek bir ses de oluşur. Bulutla yeryüzü arasındaki yük atlaması, diğer bir söyleyişle elektrik boşalması buluttan yere doğru ise yıldırım dediğimiz doğa olayı gerçekleşir.
Üzerimizde yünlü giysiler olduğunda bunların vücudumuzla sürtünmesi sonucu vücudumuz elektrik yüklenebilir. Böyle bir durumda kapı kolu gibi cisimlere ya da bir arkadaşımıza dokunduğumuzda oluşan elektrik boşalmasını ufak bir çarpılma ve ortaya çıkan çıtırtı şeklinde hissederiz. Bu olay, çok küçük yıldırımlar olarak düşünülebilir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı
Elektriklenme Çeşitleri
Halıya sürttüğünüz bir balonu kardeşinizin saçlarına yaklaştırdığınızda saçlarının hareketlendiğini gözlemlersiniz. Yaptığınız etkinlikte de cam çubuk ve ebonit çubuğu kumaş parçalarına sürterek elektriklendirdiniz. Bu şekilde yapılan elektriklenmeye sürtünme ile elektriklenme denir. Acaba cisimlerin başka hangi yollarla elektriklenmesini sağlayabilirsiniz? Elektriklenme çeşitleri nelerdir?
 • Cevap:
Elektriklenme çeşitleri şu şekildedir:
*Dokunma İle Elektriklenme
*Sürtünme ile Elektriklenme
*Etki ile Elektriklenme
Dokunma ile elektriklenme şu şekildedir:
Dokunma ile elektriklenmede iletken cisimler arasındaki yük geçişinden bahsedilir. Yüklü bir cismin, yüksüz bir cisme dokundurulması sonucunda yüksüz cisim, bir yükle yüklenir yani elektriklenir. Buna dokunma ile elektriklenme denir.
Şekli belli cisimlerin dokunma ile elektriklenme sonucunda yük dağılımları çaplarıyla orantılı olarak dağılmaktadır.
Sürtünme ile elektriklenme şu şekildedir:
Sürtünme ile elektriklenme yalıtkan cisimlerde meydana gelir. Çünkü yalıtkan cisimlerin elektriği iletebilmesi için dışarıdan bir kuvvete maruz kalmaları gerekir. Yalıtkan cisimleri, başka bir cisme sürterek elektriklenme sağlanırsa buna sürtünme ile elektriklenme denir.
Mesela, ebonit çubuk yalıtkandır. Yün bir kumaşa sürttüğümüzde elektrikle yüklenir.
Etki ile elektriklenme şu şekildedir:
En biri yüklü iki cismin birbirine yaklaştırılmasıyla cisimler üzerindeki yük dağılımının düzenli hale gelmesi şeklinde oluşan elektriklenmeye etki ile elektriklenme denir. Etki ile elektriklenmede cisimlerde – ve + yükler itme ve çekme olayları karşısında bir düzen alır.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı
Bölüm Sonu Değerlendirmesi
1) Aşağıda destek çubuğuna asılı dört adet, yüklü cisim verilmektedir. Bunlardan B cismi, pozitif yüklüdür. Aşağıda belirtilen işlemler bu cisimlere sırasıyla uygulanıyor. Aşağıdaki bilgilerden faydalanarak diğer cisimlerin hangi yükle yüklendiğini belirleyiniz.
 • Cevap:
• B cismi D cismine yaklaştırıldığında cisimlerin aralarında çekme kuvveti oluşuyor.
• C cismi D cismine yaklaştırıldığında cisimlerin aralarında çekme kuvveti oluşuyor.
• C cismi A cismine yaklaştırıldığında cisimlerin aralarında itme kuvveti oluşuyor.
• A cismi B cismine dokundurulduktan sonra cisimlerin aralarında itme kuvveti oluşuyor.
2) Aşağıda; yüklü cisimlerin arasına yalıtkan tekerlekli, metal ,nötr birer oyuncak araba konularak hazırlanmış bir düzenek görülmektedir. Bu düzeneklerdekiarabaların hareket edip etmeyeceklerini ya da hangi yönde hareket edeceklerini belirleyiniz.
 • Cevap:

Elektrik Yüklü Cisimler Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı
Haberde konu edilen paratoner nedir? Tahminde bulununuz.
 • Cevap: Paratoner veya yıldırımsavar, havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan bir araçtır. İki bulutun sürtüşmesi, çarpışması veya kendi aralarında elektron boşalması yapmaları sonucu oluşan ışık görüntüsüne şimşek denir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevabı
Elektrik Yükleri
Elektriksel yüklerin pozitif ve negatif olmak üzere iki tür olduğunu öğrenmiştiniz. Bir cisimde negatif yük sayısı, pozitif yük sayısından fazla olabilir. Bu durumda cismin negatif yüklü cisim olduğu söylenir. Pozitif yük sayısının negatif yük sayısından büyük olduğu durumlarda ise cisim, pozitif yüklü şeklinde ifade edilir. Pozitif yük ile negatif yük sayısı birbirine eşit ise cisim ne negatif ne de pozitif yüklüdür. Bu durumda cisim nötrdür. Nötr ifadesi pozitif ve negatif yüklerin birbirine eşit olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bazı durumlarda nötr cisimler yüksüz olarak anlaşılabilmektedir. Ancak nötr cisme nötr denmesi cismin yapısında elektriksel yük olmadığı anlamına gelmez.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı
Topraklama
Elektrik yüklü bir cisim hangi yollarla nötr hâle gelir?
 • Cevap: Topraklama sayesinde nötr hale gelir. 
Yıldırım oluşumu sırasında elektrik yüklü bulutlardaki yükler nasıl boşalır?
 • Cevap:  Atmosferde yüksek miktarda nem bulunması ve sıcak hava akımları yardımıyla yüklü bulutların oluşmasıyla elektrik yükü boşalır. 
Cami, gökdelen gibi yapıların tepesinde bulunan paratonerler ne işe yarar? Bir etkinlik yaparak bu sorulara yanıt arayınız.
 • Cevap: Yıldırım ile buluttan paratonere gelecek elektrik yükleri, cami, gökdelen gibi yapılara zarar vermeden toprağa aktarılır.
  aktarılır.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevabı
Topraklamanın günlük yaşamdaki ve teknolojideki uygulamalarını araştırınız. Bunları dikkate alarak can ve mal güvenliği açısından topraklamanın önemini tartışınız.
 • CevapTopraklamanın günlük yaşamdaki uygulamaları:Doktorların hastalarına çıplak ayakla kumda veya çimende yürümelerini tavsiye etmeleriDuş almak da üzerimizdeki yükü topraklamamızı sağlar.
  Tankerlerin arkasında bir ucu yere değen demir zincir bağlamaları oluşan durgun elektriğin torağa aktarılması içindir.(yangın ve patlama riski azalır.)
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı
Bölüm Sonu Değerlendirme
1) Aşağıdaki tabloda elektrik yüklü cisimlerin sınıflandırılmasına yönelik tablo verilmiştir. Tabloda her cismin karşılığına yük dağılımını gösteren çizimler yapınız.
 • Cevap8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı
2) Aşağıda verilen iki cismin iletken kablo yardımı ile toprağa bağlandığında neler olacağını aşağıdaki noktalı yere yazınız.
 • Cevap

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevabı
Televizyonu, bilgisayarı hatta bir bisikletin farlarını çalıştırmak için elektrik gerekir. Günlük hayatımızda elektriği kullanmadığınız anlar neredeyse yok gibidir.
Yaşamınızın vazgeçilmez bir parçası olan elektrik enerjisi nasıl üretilir?
 • Cevap: Elektrik, teknik anlatımla, bakır gibi iletken bir telin manyetik bir alan içinde hareket ettirilmesi ile üretilir. Elektrik jeneratörü ise elektrik akımı üreten bir makinadır. Elektriğe ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda, büyük miktardaki elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik jeneratörlerini döndürecek büyük güç santrallarına ihtiyaç duyarız.
Elektrik enerji başka enerji türlerine nasıl dönüşür? Tahmin ediniz.
 • Cevap*Isı enerjisine dönüşebilir.
  *Işık enerjisine dönüşebilir.
  *Hareket enerjisine dönüşebilir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı
Elektrik Enerjisinin Isı Enerjisine Dönüşümü
Kahvaltıda yediğiniz tostu yapan makine, çamaşırların ütülendiği ütü, suyunuzu ısıtan ısıtıcı elektrik enerjisi ile çalışır. Bu araçlar çalışırken elektrik enerjisinin hangi enerji çeşidine dönüştüğünü biliyor musunuz? Aşağıdaki etkinliği yaparak bu soruya yanıt arayınız.
 • Cevap: Isı enerjisine dönüşür. 
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı
Sigorta nedir? Nasıl çalışır? Araştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: Elektrik tesisatlarındaki gerilim değişiklikleri devreden çok yüksek akımların geçmesine sebep olabilir. Bu durum, elektrik kablolarında açığa çıkan ısının artmasına, araçların bozulmasına ve yangın çıkmasına neden olabilir. Yangınların önlenmesi ve eşyaların bozulmaması için sigortalar kullanılır. Sigorta içerisinde ısıya duyarlı teller vardır. Bu teller yüksek akımın etkisiyle yanarak kopar ve böylece tesisatta oluşabilecek yangın önlenmiş olur.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı
Elektrik Enerjisinin Işık Enerjisine Dönüşümü
Karanlık bir yolda, yolunuzu aydınlatmak için el feneri, odanızı aydınlatmak için lamba kullanırsınız. Karanlık bir odada televizyonu açtığınızda odanın biraz aydınlandığını fark edersiniz. Çünkü cihazlar elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Bu değişimi gözlemlemek için aşağıdaki etkinliği yapınız.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı
Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü
Lunaparktaki atlıkarınca, dönme dolap, tren ve çarpışan arabaların nasıl çalıştığını hiç düşündünüz mü? Elektrik olmadan çalışmayan bu araçlarda hangi enerji dönüşümlerinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
 • Cevap: Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü ile çalışır. 
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı
Pilsiz el feneri nasıl çalışır? Araştırınız. Elde ettiğiniz bilgilerden faydalanarak hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünü gösteren bir model tasarlayınız. Tasarımınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Aşağıdaki animasyondan görüldüğü gibi, mıknatısın bobine yaklaşması ve bobinden uzaklaşması, indüklenen gerilimin yönünü değiştiriyor. Bobinde indüklenen gerilimin değeri, mıknatısın oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğüne, mıknatısın hareket hızına ve bobinin sarım sayısına bağlı.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 229 Cevabı
Elektrik Enerjisinin Üretimi
Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini araştırınız ve elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Elektrik üretiminin sağlanabilmesi için bazı güç santrallerine ihtiyaç vardır. Bu güç santrallerini hidroelektrik, termik, rüzgâr, jeotermal ve nükleer santraller olarak sıralayabiliriz.
 • Hidroelektrik Santraller; Elektrik enerjisini suyun hareket enerjisi ile üreten santrallerdir. Barajlara kurulan sistemler ile suyun hareket enerjisi önce kinetik enerjiye ardından elektrik enerjisine çevrilir.
 • Termik Santraller; Fosil yakıtların yakılması ile elde edilen ısı enerjinin elektrik enerjisine dönüştüren santrallere termik santral denir. Fosil yakıtlar ; petrol, kömür, doğal gaz
 • Sponsorlu Bağlantılar
 • Rüzgar Santralleri; Kurulan rüzgar tribünleri sayesinde rüzgarın gücünden faydalanılarak elektrik enerjisi üretmek için kurulan santrallerdir.
 • Jeotermal Santraller; Sıcak su, su buharı ve bazı gazların enerjisinden elektrik üretilmesini sağlayan santrallerdir.
 • Nükleer Santraller; Yüksek radyoaktif enerjiye sahip bazı elementlerin parçalanması sonucu açığa çıkan ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren santrallerdir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 231 Cevabı
Arkadaşlarınızla güç santrallerini yarar-zarar ve riskler yönünden değerlendirmek için altı gruba ayrılınız. Şapkalara ait düşünme tekniklerini inceleyerek boşta renk kalmamak şartı ile grubunuza uygun bir renk seçiniz. Renkteki düşünme özelliklerine göre konuyu münazara yapınız.
 • CevapTermik santrallerin faydaları ve zararlarını ele alacağız. 

Termik Santralin Faydaları

1. Suyun buhar haline getirilmesi amacıyla yakıt olarak kömür kullanılmaktadır. Kullanılan kömürde genellikle kalitesiz kömür olmaktadır. Bu da tasarruf edilmesini sağlamaktadır.
2. Termik santraller de esas faktör kömür olduğu için kömürün taşınabildiği her alana termik santral kurulması söz konusu olmaktadır.
3. Su buharı ile hareket sağlandığı için termik santrallerde bu buhar ile sınırsız elektrik üretme imkanı vardır.
4. Kalitesiz kömürlerin ve suyun kullanılması nedeniyle düşük maliyetli ve enerji üretimi kolay bir kaynaktır.
5. Ucuz elektrik enerjisi üretmeye olanak vermektedir.

Termik Santralin Zararları

1. Termik santrallerde üretim sırasında azotoksit, kükürtdioksit ve pek çok küçük yapılı partikül açığa çıkmaktadır. Bu zararları maddeler salındıkları çevredeki insanların sağlığın için tehdit oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu maddeler yöre insanının sinir sistemininde olumsuz etkilere yol açmaktadır.
2. Bu çıkan zararları gazlardan etkilenen sadece insanlar değildir. Aynı şekilde bu gazlar etrafta yer alan hayvanlara da zarar vermektedir. Ayrıca çevre tarlalarda yer alan tarım ürünlerine, su kaynaklarına ve ormanlara da zarar verici etkileri bulunmaktadır.
3. Üretim sırasında bacalardan salınan küller insanlar tarafından solunmaktadır. Bu durumda çevre yörelerde kanser riskini arttırmaktadır.
4. Bacalardan yayılan zararlı gazlar asit yağmurlarının oluşmasına neden olmaktadır. Asit yağmurları sonucunda da termik santralinin inşa edildiği bölgelerde ki toprakların yapısının bozulması ve verimin düşmesi gibi pek çok olumsuz durumla karşılaşılmaktadır. Ayrıca asit yağmurlarının etkilediği başka canlılar da ağaçlardır. Ağaçların tahrip olması hayvancılığı da etkilemektedir.
5. Santraller de yüksek sıcaklıklarda elde edilen buharın soğutulması amacıyla yer altı suları veya akarsular kullanılmaktadır. Santralde ki sıcak su ile soğuk su değişimi yapılarak ortam soğutulmaktadır. Çekilen soğuk su yerine bırakılan sıcak su bırakılan ortamdaki canlılara zarar vermektedir. Ayrıca bu su akarsu veya yer altı kaynaklarını kirletmekte ve yeşilliği de tahrip etmektedir.
Elektriğin Tasarruflu Kullanımı
Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı ülke ve aile ekonomisi bakımından neden önemlidir? Araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.
 • CevapEvimizde, günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için elektrikli araçları kullanırız. Araçları kullanırken harcanılan elektrik enerjisi miktarı, kullanım şekline göre değişiklik gösterebilir. Elektrikli araçları satın alırken doğru seçersek ve aldıktan sonra dikkatli kullanırsak elektrik enerjisi tasarrufu yapabiliriz. Bu tasarruf hem aile hemde ülke ekonomisine katkı sağlar.Mesela 120 metrekarelik bir evde yaşayan dört kişilik bir ailenin ısıtma, soğutma, yemeklerin pişirilmesi ve saklanması, bulaşık ve çamaşırların yıkanması, televizyon gibi eğlence araçlarının kullanılması ve aydınlatma için harcanan elektrik enerjisi yılda 2 bin kilovatsaat civarındadır. Oldukça basit önlemler alarak evlerimizde tükettiğimiz enerjiden %30 tasarruf edebiliriz.
  Günümüzde elektrikli araçlar üzerinde bir takım etiketler yer alır. Enerji etiketi, bir cihazı yıllık enerji tüketimi bazında A,B,C,D,E,F ve G harfleriyle ifade edilen 7 grupta sınıflandırır. A harfi en düşük enerji tüketimini işaret eder. A sınıfı elektrikli aletler ortalama %45 daha az enerji tüketir. Bu nedenle elektrikli araçları satın alırken A sınıfı olanlar tercih edilmelidir.
  Kullanım alışkanlıklarımızı değiştirerek elektrik faturamızın daha az gelmesini sağlayabiliriz.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı
Evlerinizde küçük önlemlerle büyük tasarruflar yapmak mümkündür. Evinize gelen elektrik faturasının ne kadar olduğunu ve fatura kesim tarihini öğreniniz. Belirli önlemler belirleyerek fatura kesim tarihinden itibaren bir aylık süre boyunca bu önlemleri uygulayınız. Bu önlemlerin faturaya nasıl yansıdığını kontrol ediniz.
 • Cevap: Bu önlemleri uyguladığımda elektrik faturamızın daha az geldiğini gözlemledim. 
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234 Cevabı
Bölüm Sonu Değerlendirmesi
Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
1) Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine nasıl dönüştüğünü örneklerle açıklayınız.
 • CevapÜzerinden akım geçen iletken tel, sahip olduğu direnç nedeniyle ısınır. Bu ısının miktarı telin cinsine göre farklılık gösterir. Etkinlikte tel üzerine bir gerilim uygulanarak akım geçmesi sağlanmıştır. Bu akım ile telin sıcaklığı değişmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi tel üzerinde elektrik enerjisi, ısı enerjisine dönüşmüştür. Ampul içerisinde bir tel vardır ve bu tel, üzerinden elektrik akımı geçtiğinde kızararak etrafa ışık saçar. Böylece elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşmüş olur.
2) Elektrik enerjisinin hareket enerjisine nasıl dönüştüğünü örneklerle açıklayınız.
 • Cevap: Elektrik enerjisi çeşitli enerji türlerine dönüştürülebilir. Bunlardan birisi de hareket enerjisidir. Bir elektrik motoru içerisinde bulunan bir düzenek aracılığı ile elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür. Elektrik motoru ise elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştürülmesini sağlayan önemli bir araçtır.
Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğü araçlar
 • Vantilatör
 • Çamaşır makinesi
 • Uzaktan kumandalı araba
 • Araba sileceği
 • Matkap
 • Mikser
 • Elektrikli dikiş makinesi
 • Elektrik süpürgesi
3) Elektrik enerjisinin üretimi için kullanılan santraller nelerdir? Bu santrallerden biri olan hidroelektrik santrallerinde elektriğin nasıl üretildiğini belirtiniz.
Cevap:
 • Hidro Elektrik Santraller
 • Termik Santraller
 • Nükleer Santraller
 • Rüzgar Santralleri
 • Jeotermal Santraller
 • Güneş Santralleri
4) Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımının ülke ve aile ekonomisi açısından önemini yazınız.
 • Cevap:
– Daha az elektrik enerjisinin tüketimi hem aile ekonomisinini hemde ülke ekonomisini olumlu bir şekilde etkileyecektir.
– Kişiler açısından sağlık konusunda da önemlidir.Doğru ışık kullanımı gözleri daha az yorar.
– Işık kirliliği açısından oldukça önemlidir.Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı ışık kirliliğini en aza indirger.Böylece ülke ekonomisi gelişir.
– Doğal kaynakların gereksiz bir şekilde tüketilmemesini sağlar.Böylece ülke ekonomisine katkı sağlanır.

7. Ünite Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Ünite Sonu Değerlendirmesi Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 235 Cevabı
A. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
 • Cevap:
1) (D) Yün kumaşa sürtülen ebonit çubuk negatif yüklenir.
2) (Y) Nötr elektroskopa pozitif yüklü cisim dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları hareketsizdir.
3) (Y) Topraklama sadece yüklü cisimleri nötr hâle getirmek için kullanılır.
4) (D) Aynı yükle yüklenmiş iki cisim arasında itme kuvveti oluşur.
5) (Y) Yüklü cisimleri nötr hâle getirmek için yalnızca aynı yüklü başka bir cisimle temas ettirmek yeterlidir.
6) (D) Nötr cisimlerde pozitif ve negatif yük miktarları eşittir.
B. Aşağıdaki soruların yanıtlarım kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız.
1) Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamalarına örnekler veriniz.
 • Cevap: Dedektifler  yüzeylerdeki parmak izlerini belirlemek için  elektriklenme özelliklerini kullanırlar. Parmağın yüzeye gelen  kısımları yüzeyde  iz bırakır. Bu izlerin olduğu yerlerin elektrik yüklenme özelliği iz olmayan yerlere göre farklılık gösterir. Bu özelliği ölçen  cihazlarla parmak izi belirlenir.Fotokopi makinelerinde metal bir plaka, kopyasını alacağımız belgenin koyu yerlerine denk gelecek şekilde elektrikle yüklenir. Toner , bu plakanın yüklü kısımlarına yapışır. Sonra altından geçen kâğıdı boyayarak görüntünün kâğıda aktarılmasını sağlar.
2) Aynı ve farklı cins yüklerin birbirini nasıl etkilediğini açıklayınız.
 • Cevap: Aynı cins elektrik yükleri birbirini iterken farklı cins elektrik yükleri birbirini çeker.
3) Kaç tür elektriklenme çeşidi vardır? Örneklerle açıklayınız.
 • Cevap: İki tür elektriklenme vardır. 1) Temas ile elektriklenme 2) Etki ile elektriklenme
4) Topraklama nedir? Topraklamanın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarının can ve mal güvenliği açısından önemi nedir? Anlatınız.
 • Cevap: Elektrik yüklü cisimlerin bir iletken yardımıyla üzerinde bulundurduğu yükleri toprağa aktararak nötr hâle gelmesine topraklama denir.
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden uygun olanları yazınız.
 • Cevapelektriklenme,elektroskop,topraklama,pozitif,zıt,nötr,aynı,paratoner,negatif,temas
1) Pozitif yük ile negatif yüklerin eşit olduğu cisimlere………nötr…..cisim denir.
2) Elektriklenen iki cisim birbirini itiyorsa…..aynı………..yükle yüklenmiş demektir.
3) Cisimlerin sahip oldukları elektrik yüklerinin yer değiştirmesine….elektriklenme………….adı verilir.
4) Cisimlerin yüklü olup olmadığını ya da hangi yükle yüklendiğini anlamak için kullanılan araçlara adı ……elektroskop…….. verilir.
5) Cisim üzerindeki yüklerin bir iletken yardımı ile toprağa aktarılmasına……topraklama……adı verilir.
6) Yıldırımdan korunmak için yüksek binalara konulan araçlara…….paratoner…………adı verilir.
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı
1.Yukarıdaki verilen cisimlerden hangisi yada hangileri pozitif yüklüdür?
A) Yalınz I    b)Yalnız IV   C)I ve IV   D)II ve III
 • Cevap: C
2.Yukarıdaki düzenekte eşit ağırlıklı iletken küreler dinamometre asılmıştır.Daha sonra bu kürelerin altına yalıtkan ayaklar üzerine konulan yüklü iletken küreler yerleştirmiştir.  Dinamometrelerin gösterdiği değelerdeki değişim hangi seçenektedir ?
 • Cevap: B
3.Aşağıdaki güç santrallerin hangisinde elektrik enerjisinin kimyasal yakıtlarına elde edilen ısı enerjisinden sağlanır?
A)Hidroelektrik santral
B)Termik santral
C)Nükleer santral
D)Rüzgar santrali
 • Cevap: B
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı
4) Aşağıdakilerden hangisi elektrikli araçların tasarruflu kullanımıyla ilgili yapılan yanlış bir davranıştır?
A) Enerji tasarruflu ampuller kullanılmalıdır.
B) A sınıfı tasarruflu araçlar kullanılmalıdır.
C) Bilgisayar, televizyon gibi araçlar kullanılmadıkları zaman bekleme konumunda tutulmalıdır.
D) Buzdolabı ve derin dondurucu gibi araçlar ısı yayan ortamlardan uzak tutulmalıdır.
 • Cevap: C
5) Aşağıdakilerden hangisi elektriklenmenin günlük yaşamdaki uygulamalarına örnek değildir?
A) Fotokopi makinesi
B) Buzdolabı
C) Filtre sistemleri
D) Paratoner
 • Cevap: B
6.Birbiriyle temas hâlinde olan özdeş, nötr iletken A, B, C kürelerine şekildeki gibi K ve L cisimleri yaklaştırıldığında A negatif, B nötr ve C pozitif yükleniyor. Buna göre K ve L iletkeninin yükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
 • Cevap: B
8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238 Cevabı
7)I. Parmak izi belirleme
II. Fotokopi makinesinin çalışması
III. Ütünün çalışması
Yukarıda verilen olayların hangisi ya da hangilerinde elektriklenmenin etkisi vardır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III
 • Cevap: C
8)I. Yüklü bir cisim iletken kablo ile toprağa bağlanarak topraklanır.
II. Topraklama sırasında cisimdeki fazla negatif yük toprağa geçer.
III. Paratonerler topraklamanın can ve mal güvenliği açısından önemli bir uygulamasıdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III
 • Cevap: D
9) Şekildeki özdeş iki küreden K negatif, L ise pozitif yüklüdür. K küresinin yük miktarı L’den büyüktür. Kürelerin birbirine dokundurulup uzaklaştırıldıktan sonraki yükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
 • Cevap: B
10) Özdeş iki küreden M negatif, L ise nötrdür. M cisminin etkisi altındaki L cismi kısa bir süre topraklanıyor. Topraklama bağlantısı kesildikten sonra kürelerin son durumdaki yükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
 • Cevap: D

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...