8. Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları Meb Yayınları

8. SINIF İNKILAT TARİHİ MEB YAYINLARI  Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇


Dünya Savaşı kavramından ne anlıyorsunuz bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Bir savaş için dünya savaşı kavramının kullanılmasının nedenleri neler olabilir konusunda kısa bilgiler vereceğiz.
Dünya savaşı terimi dünya üzerindeki pek çok ülkeyi etkileyen savaş olarak kullanılmaktadır. Terim genelde sadece I. Dünya Savaşı (1914-1918) ve II. Dünya Savaşı'nı (1939-1945) anlatmakta kullanılır.
 • Savaşa katılan ülke sayısının fazla olması,
 • Savaş birden fazla topraklarda yapılıyor olması, 
 • Savaşın sonuçlarının dünyayı etkilemesi
 •  
 •  

  I. Dünya Savaşı sırasında taraf değiştiren devlet hangisidir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

  İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasındaki kilit ülke İtalya'dır. İtalya; 1. Dünya Savaşı başlamadan önce İttifak Devletleri tarafındayken savaştan sonra İngiltere'nin ısrarıyla İtilaf Devletleri cephesinde savaşmıştır.
  İtilaf Devletleri; İngiltere, Rusya ve Fransa'dan oluşmaktadır. Savaş başladıktan sonra İtalya da bu cepheye katılmıştır.
  İttifak Devletleri ise; Almanya, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'dan oluşmaktaydı fakat savaş başladıktan sonra İtalya; İtilaf Devletlerine katıldı.


  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı başladığındaki tutumu nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

  • Osmanlı Devletinin daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
  • Osmanlı Devleti’nin, Batı’da kaybettiği toprakların yerine Doğu’da yeni topraklar kazanmak ve sınırlarını Asya’ya doğru genişletmek istemesi
  • Kapitülasyonlardan kurtulmak ve ekonomik bağımsızlığını kazanmak istemesi
  • Osmanlı Devleti’nin, kendisini parçalayıp aralarında paylaşmak isteyen İtilaf Devletleri’ni engellemek istemesi
  • Osmanlı kaybettiği itibarını yeniden kazanmak istemesi
  •  
  •  

   Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalması mümkün olabilir miydi bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

   Osmanlı Devleti ise Almanya’ya yakınlaşmaya başlamıştır. Bosna-Hersek’in kaybı, Bulgaristan’ın bağımsızlığı, Girit isyanı, Trablusgarp ve Balkan savaşları, Ermeni ve Arap ayrılıkçı oluşumları gibi olaylar, Osmanlı Devleti’ni güçlü bir müttefik bulmaya zorlamıştır. Bu nedenle Osmanlı Devleti, ilk önce itilaf devletlerine başvurmuştur. İtilâf Devletleri nezdindeki teşebbüslerinden bir netice alamayan Osmanlı Devleti, Almanya’ya yakınlaşmış ve Almanya ile ittifak yaparak Cihan Harbi’nde Almanya’nın yanında yer almıştır. Almanya ile ittifak antlaşması yaptıktan sonra Osmanlı Devleti, kapitülasyonları kaldırmış ve boğazları kapatmıştır. Bu sıralarda İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalması konusunda girişimlerde bulunmuşlar ama Osmanlı’nın tarafsız kalması için önerdiği tekliflerini de kabul etmemişlerdir.
   Balkan Savaşları’ndaki kayıplar ve ekonomik problemler Osmanlı Devleti’ni Almanya’nın yanında yer almaya zorlamıştır. Bununla beraber ittihatçılar da tarafsız kalmaya istekli değillerdir. Ekonomik sıkıntılarını Almanya’dan borç para almak suretiyle gideren Osmanlı Devleti, Amiral Souchon komutasındaki Osmanlı donanmasının Karadeniz’e açılmasına izin vermiştir. Amiral Souchon’un Rus limanlarını bombalaması, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesine neden olmuştur. Önce Rusya ardından İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’ne savaş açmışlardır. Savaşa girdikten sonra cihad ilan eden Osmanlı Devleti, birçok cephede savaşmak zorunda kalmıştır.

   Osmanlı Devleti’nin Sevk ve İskân Kanunu’nu çıkarmasındaErmenilerin hangi eylemleri etkili olmuştur bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

   Ermeni isyanları ve katliamları karşısında Osmanlı Hükümeti, öncelikle bölgesel tedbirlere başvurmuş ve olayları yerinde bastırmayı ve savunma durumunda kalmayı tercih etmiştir. Ermenilerin silahlarıyla firarlarına, dini liderlerinin isyanlardaki büyük rollerine rağmen, Hükümet bu isyanları münferit bazı teşebbüsler şeklinde kabul etmeyi uygun bulmuştur. Aynı zamanda başta Ermeni Patriği ve Ermeni milletvekilleri olmak üzere, komitelere ve Ermeni cemaatinin önde gelenlerine yeni karışıklıklar çıkması durumunda "ülke savunmasını sağlamak amacıyla sert önlemler almak zorunda kalınacağı" anlatılmıştır.
   Osmanlı hükümetinin bu gayretleri belgeleriyle sabittir. Fakat daha savaş başlamadan önce her türlü isyan hazırlığına girişmiş olan Ermeniler, savaş başlar başlamaz toplu bir isyana yönelmemişlerdir. Ermenilerin eylemleri, Osmanlı orduları cephede savaşırken, "Ermeni bağımsızlığı için, müttefik davasına hizmet gayesiyle" hazırlanan plâna uygun yürütülmüştür. Ancak, Ermeni çetelerinin cephe gerisindeki faaliyetlerinin, devletler hukukuna göre hıyanet sayıldığı gerçeği göz ardı edilmiştir.
   Ermeni isyanları özellikle Doğu Anadolu'dan başlayarak diğer bölgelere yayılmıştır. Erzurum ve çevresinde Rus işgalinin genişlemesiyle Ermeniler, "müslüman halkın kanını kendilerine mubah" görmüşler ve bir Alman generalinin ifadesiyle, "Bu bölgedeki Müslüman halkı silip süpürmeye başlamışlar”dır.
   Ermeni çetelerinin bu tür zulüm ve eylemleri sürerken, güvenlik kuvvetleri tarafından Ermenilerin yaşadıkları bölgelerde yapılan aramalarda pek çok silâh ve cephane ele geçirilmiştir. Artık devletin varlığını ağır bir şekilde tehdit bu durum, biraz daha hoşgörü gösterildiğinde, telafisi mümkün olmayan sonuçlara sürükleneceğini göstermekteydi.


   Çanakkale Deniz Savaşları’nın kazanılmasında Nusrat MayınGemisi’nin rolü nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

   Öncelikle akıllardaki bu soruyu aydınlatmak  gerekirse “ Nusrat “ Arapça yardım anlamına gelmektedir. Zamanla bu isim Türkçeleştirilerek Nusret‘e dönüşmüştür. Adı üzerinde olan bu gemi, Çanakkale Muharebelerinde aldığı görevlerle bu güzel vatana yapması gereken yardımı fazlasıyla yaptı diyebiliriz.
   Nusrat Mayın Gemisi 1911 yılında Almanya’nın Kiel Şehrinin Germania Tersanesinde inşa edilerek, 1914’te Osmanlı donanmasına teslim edilmiştir. Eni 7,4 metre, boyu 40 metre, sürati ise 15 mildi. Dar alanda seri manevra kabiliyeti nedeniyle Çanakkale Boğaz’ında görevlendirilmişti. Çanakkale Boğaz Harekâtı kapsamında Boğaz’dan geçit vermemek için zaten önceden boğazı kesecek şekilde döşenmiş Alman mayın hatları bulunmaktaydı. Ancak düşman güçlerinin hareketlerinin izlenmesiyle önemli bir detay fark edildi.
   Yeni yapılan bir plan ile  7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gece Nusrat Mayın Gemisi 26 mayını Erenköy Mevkiine kıyıya paralel döşeyecektir. Bu mevkiinin  seçilmesinin sebebi ise, grup grup Boğaz’a giriş yapan düşman zırhlılarının dönüş sırasında diğerlerine engel olmamak için geniş olan Erenköy Mevkiinde manevra yapmasıydı. Mayın Grup Komutanı Binbaşı Nazmi Bey ve Yüzbaşı Hakkı Bey önderliğinde Nusrat, gece yarısı demir alarak Çanakkale’den ayrıldı.
   Bütün ışıklar söndürülerek hedefe doğru ilerlendi.  Düşmanın devriye gemilerine yakalanmadan başarıyla birer birer mayınlar döküldü. Geri dönüş yolculuğu da bir o kadar tehlikeliydi. Daha önce dökülen mayınlar ve düşman gemileri de büyük bir tehdit oluşturuyordu. Başarıyla bu zor görev gerçekleştirildi
   On gün sonra 18 Mart 1915 günü düşman donanması saldırıya geçti. Savaş kontrollü olarak devam ederken beklenmedik bir olay gerçekleşti. Mayın kontrolünde temiz olduğu düşünülen Erenköy mevkiine yanaşan Fransız düşman zırhlılarından Bouvet, ilk mayına çarpan ve batan savaş gemisiydi. Manevra yaparken Inflexible ve ardından Irresistable adlı İngiliz Savaş gemilerinin de mayına çarptıkları ve yan yatmakta oldukları rapor edildi. Üç büyük savaş zırhlısının kaybı (Bouvet, Irresistable, Ocean) ve dört tanesinin de  ( Inflexible, Gaulois, Suffren, Agamemnon) ağır yaralanması ile  düşman büyük güç kaybetmişti.

   Sayfa 82-87 Cevapları

    

   2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
   AAşağıda I. Dünya Savaşı’yla ilgili bazı doğru ve yanlış bilgiler verilmiştir. İlk bilgiden başlayıp doğru (D) veya yanlış (Y) olduğuna karar verdiğinizde okları takip ederek ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz.
   Cevap : 1.çıkış
   B- Aşağıda Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler verilmiş ve bu cephelere ait özellikler sorulmuştur. Bu sorularla ilgili cevaplarınızı boşluklara yazınız.
   1-a, b, c 2-ç, d 3-d, f, h 4-g 5-h 6-d
   C. Sözcük Avı:
   Aşağıdaki soruların cevaplarını sözcük avı bulmacasından bularak boş bırakılan yere yazınız.
   7-Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda kutsal toprakları savunmak amacıyla İngilizlerle savaştığı cephe Hicaz Yemen
   8-Mustafa Kemal’in Samsun’dan sonra ilk gittiği yerde yayımladığı belgenin adı Havza Genelgesi
   9-Toplanış şekli bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından millî olan kongrenin adı Erzurum Kongresi
   10-Düzenli ordu kuruluncaya kadar işgalcilere karşı Anadolu’yu savunan düzensiz birliklerin genel adı Kuvâ-yı Millîye
   11-ABD başkanının I. Dünya Savaşı sonlarına doğru yayımladığı belge Wilson İlkeleri
   12-BMM’ye karşı çıkan isyanları bastırmak için çıkarılan kanun Hıyanet-i Vataniye
   13-Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri’yle imzaladığı barış antlaşması Sevr 
   14-Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı ateşkes antlaşması Mondros
   15-Amasya Genelgesi’nde söz edilen, Erzurum Kongresi sırasında oluşturulan kurulun adı Temsil Heyeti
   16-Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre işgal edilen Adana ve çevresinin genel adı Kilikya
   17-Osmanlı Devleti’nin en büyük savunma cephesi olup I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olan cephe Çanakkale Cephesi
   18-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Batı Anadolu’da Büyük Yunanistan kurma amacı taşıyan cemiyet Mavri Mira
   19-Almanya ve Fransa arasında sorun oluşturan, demir ve kömür madenleri bakımından zengin olan bölgenin adı Alsas Loren
   20-I. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan devletin adı Sırbistan
   Ç- Tablodaki harflerle gösterilen olayları ilgili alanlara yazınız.
   21-C 22-C 23-D 24-E 25-A 26-D 27-Ç 28-F 29-A 30-D 31-D 32-Ç 33-C 34-A 35-D 36-C 37-D 38-B 39-C 40-E 41-C 42-C 43-B 44-A
   D- Yukarıdaki tabloda altında harfler yazan olayları kronolojik olarak sıralayınız.
   Mondros Ateşkes Antlaşması - Havza Genelgesi - Amasya Genelgesi - Erzurum Kongresi - Sivas Kongresi - Misakımillî - Sevr Antlaşması
   E- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
   45-Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Sınırların denetlenmesi ve iç düzenin korunması için gerekli olan kuvvetler haricinde Osmanlı ordusu derhal terhis edilecek, ordunun savaş gemilerine, silah ve cephanesine el konulacak.
   kararının alınmasıyla İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni hangi haktan yoksun bırakmayı amaçlamışlardır?
   Yazınız.
   46-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması sonrasında başlayan işgallere karşı İstanbul Hükûmeti
   teslimiyetçi bir politika izlemiştir. Halk, işgaller karşısında silahlı direniş örgütleri kurarak mücadele etmiştir.
   Dağınık ve düzensiz olan bu milis kuvvetler yer yer başarılar elde etmiş olsalar da düşmanı yurttan
   atacak güce sahip değildi.
   Yukarıdaki paragrafta söz edilen milis kuvvetlere ne ad verilir? Yazınız.
   47-Türkler hakkında dünyada yapılan haksız propagandaları engellemek ve işgallerin haksızlığını dünyaya
   duyurmak amacıyla kurulmuştur.
   Basın, yayın yoluyla Millî Mücadele’ye destek olan bu millî cemiyetin adı nedir? Yazınız.
   F- Aşağıda harflerle gösterilen kavramları ilgili oldukları gelişmeyle eşleştiriniz.
   I. BMM’nin açılması c. Millî egemenlik
   II. Misakımillî’nin kabulü b. Millî bağımsızlık
   III. Müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin birleştirilmesi a. Millî birlik
   IV. İşgallerin protesto edilmesi ç. Millî bilin
   G- I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerin adlarını haritada ( ) sembolüyle gösterilen yerlere yazınız.
   H- Aşağıdaki soruları cevaplayınız
   48-B 49-D 50-A 51-B 52-C 53-A 54-D 55-C 56-B 57-C

    8. Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları Meb Sayfa 164-188 Arası


8. Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları Meb Sayfa 132-161 Arası


8. Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları Meb Sayfa 100-131 Arası
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...