8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Cevapları Nev Kitap Yayınları

2019 2020 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Cevapları Nev Kitap  Yayınları 
Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Sayfa 95 Cevapları

 

 

Bazen savaşta kazanıp masada kaybedersiniz, bazen de her ikisini de kazanırsınız. Mudanya Ateşkes Antlaşması bunlardan hangisine girer? Neden?
Cevap: Yunanlar, Eskişehir-Kütahya hattını geçince gerilen çekilen ordular Sakarya Meydan Muharerbesi’nde başarılı olmuşlardır. Ardından Eskişehir-Afyon hattında Büyük Taarruz yaşanmış ve bir zafer daha kazanılmıştır. Sahada kazanılan zaferlere, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile masada kazanılan zaferler de eklenmiştir. Türk ordusu siyasi ve askeri bir üstünlük oluşturduğunu kabul ettirmiştir.
Mudanya Ateşkes Antlaşmasında İsmet İnönü’nün diplomatik başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Sahada kazanılan zaferlerin diplomatik olarak masada kazanılmasını da devam ettirerek zaferlerin boşa gitmediğini gösteren bir tavır ve kararlılık içinde İsmet İnönü Mudanya’da önemli bir başarı elde ederek kendini göstermeyi başarmıştır. İsmet İnönü, askeri ve siyasi olarak başarılarına devam etmiş, kurucu cumhuriyet kadrolarında başbakanlık görevi de yapmıştır. Mustafa Kemal’in iktidarı sonrasında da cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

Sayfa 96 Cevapları

 

Lozan kenti hangi ülkededir? Genelde barış görüşmelerinin ve anlaşmalarının neden bu ülkede yapıldığını araştırınız.
CevapLozan, İsviçre’nin bir şehridir. Geçmişten günümüze her zaman bu ülkelerde uluslararası toplantılar yapılır. Çünkü bu ülkeler bağımsız ve tarafsız bölgeler olarak kanunları hukuki olarak engel teşkil etmeye tarafsız bölgeler konumundadır. Bu nedenle geçmişten günümüze bütün toplantı ve konferanslar bu şehirler ve benzer ülke şehirlerinde yapılmaya devam etmektedir.
Mustafa Kemal’in Ermeni iddiaları ve kapitülasyonlar konularında ödün vermek istememesinin sebebi ne olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Ermeni iddialarını kabul edip kapitülasyonlar konusunda ödün verseydi ülkemiz saygınlık kaybedecek ve diğer devletlerinde bu olaya bakarak istekleri artacaktı.

Sayfa 98 Cevapları

 

 

Lozan Barış Antlaşması ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
♦ Savaş tazminatını kim ödedi?
Cevap: Yunanistan.
♦ Adalar nasıl paylaşıldı?
Cevap:
♦ Boğazlar konusu nasıl çözüldü?
Cevap: Boğazların her iki yakasının askerlerden arındırılmasına ve boğazlardan ticaret gemilerinin geçişine izin verildi.
♦ Lozan’da Misak-ı Millî dışında kalan yerler neresidir?
Cevap: Musul ve Kerkük.
Boğazları uluslararası bir komisyonun yönetecek olması hangi egemenlik hakkımızı ihlal etmektedir? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkımızı ihlal etmektedir.
Hâlen yürürlükte olan Lozan Barış Antlaşması, 2023 yılında 100. yılını dolduracaktır. Bu antlaşmanın bu kadar süre yürürlükte kalması onun nasıl bir antlaşma olduğunu gösterir?
Cevap: Alınan kararların kalıcı ve uluslararası geçerliliğini gösterir.


Sayfa 99 Cevapları

 

Şair, Mustafa Kemal’in ruh hâlini hangi duygular içinde anlatmıştır?
Cevap: Şair Nazım Hikmet Kurtuluş Savavaşı’ndaki Mustafa Kemal’in ne kadar heyecanlı, güçlü ve azimli olduğunu anlatmaktadır.
Atatürk ressamı neden eleştirmiştir? Sizce sanatçı gerçekleri i mi yansıtmalıdır? Yorumlayınız.
Cevap: Milli Mücadele’de yaşanan süreç atlarla ve insanlarla tasvir edilirken Mustafa Kemal de bu resmi görür ve ressama biz yemeğe ekmek bulamıyorduk, atların hepsi semirmiş, diyerek eleştirmiştir. Bu eleştiri de Anadolu’da kıtlık, yokluk ve sefaletin savaş zamanında ne derece büyük olduğunu gösteren bir eleştiri olmuştur. Milli Mücadele kolay kazanılan bir zafer değildir.

Sayfa 100 Cevapları

 

Yukarıdaki farklı illerde Türk sanatçıları tarafından yapılan anıtları inceleyiniz. Millî Mücadele’deki vatan sevgisi ve bağımsızlık düşüncesinin sanatçıları nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Milli Mücadele’deki vatan sevgisi ve bağımsızlık düşüncesi sanatları resim, şarkı, şiir, roman, hikaye, anı alanlarında oldukça etkilemiş ve bu alanlarda önemli eserler verilmesinde etkili olmuştur. Heykel, mimari alanında da Milli Mücadele’nin sanata olan etkileri bilinmekte ve günümüzde de bu etki sürdürülmeye devam etmektedir. Milli Mücadele ruhu ölmeyen bir ruhtur.

Sayfa 101-103 Cevapları

 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Nev Kitap Sayfa 101 Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Doğu Cephesi’nde Ermenilerle yapılan mücadele nasıl sonuçlanmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Doğu Cephesi’nde Kazım Karabekir Paşa’nın kazandığı zafer askeri olarak bir başarıdır. Ardından siyasi olarak da bir başarı getirmiş ve Gümrü Antlaşması‘nın yapılmasıyla doğu illerinin güvencesi sağlanmıştır. Doğu Cephesi’ndeki amansız mücadele zaferle sonuçlanınca buradaki askerler batı ve güney cephelerine sevk edilerek mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sağlanmıştır.
2. Mehmet Akif’in yazdığı İstiklâl Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın zorluklarını ve yapılan mücadelenin büyüklüğünü nasıl anlatmaktadır? Açıklayınız.
Cevap: İstiklal Harbi döneminin zorluklarını ile Türk milletinin bağımsızlık destanını anlatmasının yanında Hakk’a, yurda ve dine bağlılığı dile getirir.
3. Batı Cephesi’nde Yunanlara karşı kazanılan ilk büyük savaşın adı nedir? Bu savaşın sonuçlarını belirtiniz.
Cevap: Batı Cephesi’nde Yunanlara karşı kazanılan ilk büyük savaşın adı Birinci İnönü Zaferi olarak tarihe geçmiştir. Bu savaş sonucunda Yunanlılar önemli bir hezimete uğrayarak farklı bir hat üzerine çekilmiştir. Ardından Ekişehir-Kütahya-Afyon hattı üzerinden geri çekilmeler de olarak Yunanlara karşı galip gelinmiş ve Milli Mücadele dönemi zaferle sonuçlanmıştır.
4. Tekâlif-i Milliye kararlarının alınmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız. 
Cevap: Tekalifi Milliye kararlarının alınmasının sebepleri cephane haricinde orduda önemli eksikliklerin olmasıdır. Bu eksiklikler asker erzağı ve kıyafeti olarak gündeme gelmiştir. Ayrıca sevk araçlarının yetersizliği ve asker sayısının azlığı da binek olmayan hayvanların orduya verilmesinde ve askerde yakını olmayanların askere alınmasında sorumluluk kararları uygulanmaya devam etmiştir. Böylece zafer kazanılması mümkün hale gelmiştir.
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.
 Kazım Karabekir Paşa, Maraş, Antep, Londra Konferansı, Başkomutanlık Meydan Savaşı, Ateşten Gömlek, kapitülasyonlar.
1. Doğu Cephesi’nde BMM’ye bağlı ordunun komutanı Kazım Karabekir Paşa dır.
2. Güney Cephesi’nde Maraş, Antep ve Urfa halkı Fransızlara karşı mücadele etmişlerdir.
3. Birinci İnönü Zaferi’nden sonra İtilaf Devletleri, Sevr Antlaşmasının bazı maddelerini değiştirerek Türk tarafına kabul ettirmek için Londra Konferansı’nı düzenledi.
4. Mustafa Kemal’in yönettiği ve 30 Ağustos 1922 tarihinde yapılan savaş Başkomutanlık Meydan Savaşı’dır.
5. Halide Edip Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı’nı konu alan edebiyat eserinin adı Ateşten Gömlek‘tir.
6. Lozan Barış Antlaşması’nda ekonomik bağımsızlığımızı sınırlayan kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.
C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘D ”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (D) Doğu Cephesi’nde Ermenilerle yapılan mücadele, Gümrü Barış Antlaşması ile son bulmuştur.
2. (Y) Birinci İnönü Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal, İsmet İnönü’ye çektiği telgrafta “Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz.” demiştir.
3. (Y) Mustafa Kemal’in Meclisin yetkilerini kullanarak yayımladığı kararlara Takrir-i Sükûn Kanunu denilmiştir.
4. (D) Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra Sovyetlerle Moskova Antlaşması imzalandı.
5. (D) İstanbul ve Doğu Trakya’yı savaşmadan kazanmamızı sağlayan Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır.
6. (Y) Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni kazandığı için Mustafa Kemal’e “mareşal” rütbesi ile “gazi” unvanı verilmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Nev Kitap Sayfa 102 Cevapları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplayınız.
1. Eskişehir – Kütahya Savaşları sonucunda Türk ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekildi. Mecliste, Mustafa Kemal’e inananlar onun ordunun başına geçmesini istiyorlardı. TBMM, 5 Ağustos 1921 ’de Mustafa Kemal’e hem başkomutanlık görevinin verilmesini hem de Meclisin tüm yetkilerini kullanmasını kabul etmişti. Mustafa Kemal, bu yetkileri kullanarak ordunun eksiklerini giderdi. Sakarya’da başlayan savaşta Yunanlar ağır bir yenilgi aldılar.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Düzenli ordunun kurulması için hazırlıklara başlanmıştır.
B) Sakarya Meydan Savaşı öncesi ordunun gereksinimleri karşılanmıştır.
C) Türk ordusu savaşta başarılı olmuştur.
D) Meclisteki milletvekilleri güvendikleri Mustafa Kemal’i desteklemişlerdir.
CevapA
2. Birinci İnönü Savaşı sonunda Sovyetler Birliği ile TBMM arasında sınırları belirleyen ve dostane ilişkiler kuran bir antlaşma imzalandı. Sakarya Zaferi’nden sonra da Türkiye – Suriye sınırını çizen ve Fransızların işgal ettikleri yerlerden çekilmesini öngören Ankara Antlaşması imzalandı.
Kurtuluş Savaşı’na ilişkin bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Askerî başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.
B) Ulusal mücadelenin haklılığı, Batılı devletler tarafından kabul edilmiştir.
C) Anadolu’daki tüm işgaller sona ermiştir.
D) İngilizler, Yunanlara verdikleri desteği geri çekmiştir.
CevapA
3. I. Birinci İnönü Zaferi sonrasında Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması,
II. Sakarya Meydan Savaşı sonrasında Fransa ile Ankara Antlaşması,
İli. Büyük Taarruz sonrasında İngiliz, Fransız ve İtalyanlar ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) TBMM’nin siyasi kazanımlarında askerî başarıların rolü vardır.
B) TBMM, bir güç olarak kabul edilmemiştir.
C) TBMM Hükûmeti’nin askerî başarıları yenilen devletlerce tanınmamıştır.
D) TBMM Hükümeti içeride ve dışarıda siyasal güç kaybına uğramıştır.
CevapA
4- I. İnönü Savaşı’ndan sonra işgalciler Sevr Antlaşması bazı maddelerini biraz daha yumuşatarak kabul ettirmek üzere Ankara Hükümetini Londra Konferansı’na davet ettiler. Yapılan görüşmelerde Ankara Hükümeti istenen tavizleri vermedi. Bunun üzerine konferans bir sonuç almamadan dağıldı.
Bu bilgiler göz önüne alındığında Ankara Hükümetinin Londra Konferansı’nda taviz vermediği konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuksal alanda tanınma
B) Savaş
C) Ekonomi
D) Bağımsızlık
CevapD

8. Sınıf İnkılap Tarihi Nev Kitap Sayfa 103 Cevapları

5. Türk ordusunun Yunanlara karşı kazandığını II. İnönü Savaşı’ndan sonra Fransa, TBMM Hükümetiyle barış görüşmelerine hazırlanırken, Kütahya-Eskişehir Savaşı’nda Türk Ordusu’nun geri çekilmesi üzerine Barış görüşlerini bir süre ertelemeye karar vermiştir.
Bu durum Fransa’nın tutumu hakkında aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?
A) Gelişmelere göre politika değiştirdiğini
B) Kararsız bir politika takip ettiğini
C) Türk tarafının gücünü kabul ettiğini
D) İstanbul Hükûmeti’ne destek verdiğini
CevapA
6- Millf Mücadele Dönemi’nde savaş ortamında Maarif Kongresi’nin toplanması aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?
A) Ülke ekonomisine
B) Ülkenin bağımsızlığına
C) Askerî alanda gelişmeye
D) Eğitime
CevapD
7- 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından yurdumuzu işgale başlayan Fransa, 1921 yılında yapılan Sakarya Savaşı’ndan sonra işgalci politikasından vazgeçmiş ve yurdumuzu terk etmeye başlamıştır.
Bu politikanın değişmesine sebep olan 1918 ile 1921 arasındaki gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa’nın bölgedeki gücünün azalması
B) Türkiye’nin askeri ve politik gücünün artması
C) Sovyet Rusya’nın yayılmacı politikaları
D) Türk-Amerikan yakınlaşması
CevapB
8- 12 Mart 1921 tarihinde işgalci devletler tarafından yapılan Londra Konferansı’na İstanbul Hükümeti ve TBMM Hükümeti birlikte çağrılırken, 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya’da yapılan ateşkes görüşmelerine sadece TBMM Hükümeti çağrılmıştır.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında sözü edilen durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İstanbul Hükümeti görüşmelerden çekildiğini bildirmiştir.
B) TBMM Hükûmeti’nin gücü artmıştır.
C) İşgalci güçler Sevr Antlaşması’nı uygulamaktan vazgeçmiştir.
D) TBMM Hükümeti, halkın desteğini kaybetmiştir.
CevapB
9. Lozan Barış Antlaşması görüşmelerine katılacak heyetten Mustafa Kemal aşağıdaki hangi konularda kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir?
A) Sınırlar
B) Ermeni yurdu ve kapitülasyonlar
C) Boğazlar
D) Musul ve Kerkük
CevapB
10. Aşağıdakilerden hangisi, “Her askerî başarı beraberinde siyasi başarıyı da getirir.” yargısına uygun düşmeyen bir gelişmedir?
A) Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasından sonra Fransa ile Ankara Antlaş- ması’nın imzalanması
B) Büyük Taarruz Zaferi’nden sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
C) I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra Londra Konferansının düzenlenmesi.
D) Mudanya Ateşkes Antlaşmasında kabul edilen kararların Lozan Barış Antlaşması’nda onaylanması
CevapD

Sayfa 106 Cevapları

 

Cumhuriyet yönetiminin sahip olduğu özellikler hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap:Cumhuriyet yönetiminin özellikleri şu şekildedir:
Halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir.
Hukukun üstünlüğüne dayanır.
Halkın seçme ve seçilme hakkı vardır.
Çoğullukçu sistemler ile uyum içindedir.
Halk bir meclis ve hükümet kurma yetkisi verebilir.
Halk cumhurbaşkanını kendi seçebilir.
Dünyada demokratik cumhuriyet ile yönetildiğini bildiğiniz devletler hangileridir? Bildiklerinizi söyleyiniz.
Cevap: Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Macaristan, Makedonya, İtalya, Fransa

Sayfa 108 Cevapları

 

Cumhuriyeti korumak ve cumhuriyetin devamlılığını sağlamak için bizlere düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?
Cevap: Cumhuriyeti korumak ve cumhuriyetin devamlılığını sağlamak için bizlere düşen görev ve sorumluluklar vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmek, mili birlik ve beraberliği oluşturmak, hukukun üstünlüğüne inanmak, milli egemenliği sürdürmek olmalıdır. Böylece kanunlar çerçevesinde hukuku korumak ve toplum içinde birliktelik sağlayarak müreffeh yaşamak mümkün hale gelebilir. Cumhuriyet modern ve çağdaş dünyanın en sık tercih ettiği yönetim biçimidir.
Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda söylemiş olduğu sözleri araştırınız. Atatürk’ün sahip olduğu vatan ve millet sevgisinin bu sözlerde nasıl ifade edildiğini inceleyiniz.
CevapMustafa Kemal’in milliyetçilik ilkesi doğrultusunda söylemiş olduğu sözler şu şekildedir:
“Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep aynı ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.” 
“Biz doğrudan dogruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.”
“Milleti millet yapan düşünce gücünün temelini milliyetçilik teşkil etmektedir. Milliyetçilik, millî benlik, millî birlik, millî ahlâk, millî ekonomi, uygarlık ahlâkı, millî duygu ve insanî duygunun birleşmesinden meydana gelmiştir.”
Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere Atatürk milletin vatanın önemini ikisinin ayrılmaz bir bütün olduğunu savunmaktadır.


Sayfa 111 Cevapları

 

Atatürk’e ait olan yukarıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Atatürk, incelediğiniz fotoğraflarda ne yapıyor?
Cevap: Halkın farklı kesimlerinden gencisi yaşlısıyla sohbet etmektedir. Onların derdini dinlemekte onlarla görüş alış verişinde bulunmaktadır.
Atatürk’ün bu fotoğraflardaki davranışlarını açıklayan ilkesi sizce hangisidir?
Cevap: Bence halkçılık ilkesidir. Halkın içinde olmak halkın yanında olmak onların sorunlarını çözmek onların iyiliği ve menfaati doğrultusunda adımlar atmak olarak da özetleyebileceğimiz bu ilkenin günlük hayattaki karşılığı bu fotoğraflarda görülebilir.
Toplumların gelişmesinde ekonominin rolü var mıdır? Ekonominin devlet yaşamındaki önemi konusunu arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Kesinlikle vardır. Çünkü ekonomi olmadan yatırım olmaz. Yatırım olmadan da insanlar ve toplumları geliştirecek çalışmalara, projelere yer kalmaz. Bundan dolayı ekonomi bir devlet için can damarıdır da denilebilir. Ekonomik bağımsızlık yoksa o ülkede kaos ve kölelik baş gösterir. Bunun sonu da parçalanmaya kadar gider.


Sayfa 114 Cevapları

 

Laikliğin aşağıda verilen aşamalarını inceleyiniz.
Tarih Olay
1 Kasım 1922
Saltanatın kaldırılması
3 Mart 1924
Halifeliğin kaldırılması
3 Mart 1924
Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı) kaldırılması
3 Mart 1924
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
11 Mart 1924
Medreselerin kapatılması
30 Kasım 1925
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
17 Şubat 1926
Medeni Kanun’un kabul edilmesi
10 Nisan 1928
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan “Devletin dini Islâm’dır.” ifadesinin kaldırılması
10 Nisan 1928
Milletvekillerinin “Vallahi, Billahi” diye başlayan ant içme şeklinin değiştirilmesi
5 Şubat 1937
Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi
♦ Laiklik ile ilgili gerçekleştirilen bu aşamalar Türk halkına ne gibi yararlar sağlamış olabilir?
Cevap: Türk halkının artık şeriat ile değil anayasa ile yönetilmesinin önü açılmış, haklın masum dini duygularının sömürülmesinin önüne geçilmiştir.
♦ Eski ve yeni milletvekili ant içme şekillerini inceleyiniz. Günümüzde milletvekillerinin göreve başlarken söyledikleri ant içme metnini inceleyerek görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: 1921 Anayasası’nda yemin yoktu. 36 yıl yürürlükte kalarak Cumhuriyet tarihinin en uzun ömürlü anayasası olan 1924 Anayasası’ndaki bu yemin metni, 10 Nisan 1928’de bir kelimeden ibaret büyük bir değişiklik geçirdi. İçinden “vallahi” kelimesi çıkarıldı. 1982 anayasasında ise devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.
Islahat, yenilik, düzenleme ve inkılap kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
Islahat Nedir ? : 1) İyi bir hale getirme; iyileştirme, düzelme (reform).
Yenilik: eskimiş, yetersiz olan ya da zararlı sayılan şeyleri yeni, yeterli ya da yararlı şeylerle değiştirme, yenileştirme ya da yenileşme
inkılap: bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik


Sayfa 116 Cevapları

 

Saltanat yönetimi (monarşi) ile millî egemenlik kavramları arasındaki farkları araştırınız.
Cevap: Saltanat yönetimi, mutlak idare biçimi bakımından monarşiye benzemektedir. Monarşi, devlet yönetiminde tek kişinin hakimiyet kurması anlamına gelir. Milli egemenlik ise monarşideki tek kişinin egemenliği yerine halkın iradesinin egemenliği anlamına gelmektedir. Saltanat yönetimi ile milli egemenlik kavramları arasında egemenlik bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılık bir kişinin yerine milletin devlet yönetiminde söz sahibi olarak etkin rol oynaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle günümüz modern ve çağdaş dünyasında milli egemenliğe dayanan yönetim biçimleri cumhuriyet gibi yönetimler tercih edilmektedir. Böylece demokratik yönetim anlayışları devletlerin gelenekleri haline gelerej süreklilik kazanmaya devam etmektedir.
Saltanat kaldırıldığı hâlde halifeliğin kaldırılmamasının nedeni sizce nedir?
Cevap: Çünkü henüz ortam uygun değildir. Dinsel bağlar o dönem için daha önemlidir. Halifelik tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmemek için.


Sayfa 117 Cevapları

 

Bir şehrin başkent olması için ne gibi özellikler taşıması gerektiğini araştırınız.
Cevap: Bir şehrin başkent olmasında belli başlı sebepler vardır. Bu sebepler, şehrin coğrafi, tarihi, sosyal ve kültürel özellikleri bakımından ortaya çıkmaktadır. Bir şehrin başkent olmasında güvenliğinin sağlanması, stratejik noktalara yakınlığı ve tarihi de ok önemlidir. Başkentlerin özellikleri tarihi dokusu ile öne çıkması, kültürel farklılıklarıyla öne çıkması, coğrafyasının verimliliği, jeopolitik önemi ile öne çıkması şeklinde sayılabilir. Böylece bir ülkeye yakışan bir başkent olur. Ülkenin kritik noktalarına ulaşım ve iletişim bakımından bir engeli bulunmayan bir şehrin de başkent yapılması gerekir. Ayrıca bazı şehirlerin psikolojik olarak toplum hafızasında özel bir yeri olduğundan da başkent yapılmaları doğru karşılanabilir.
Cumhuriyet yönetiminin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap:  Cumhuriyet yönetiminin özellikleri şu şekildedir:
Halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir.
Hukukun üstünlüğüne dayanır.
Halkın seçme ve seçilme hakkı vardır.
Çoğullukçu sistemler ile uyum içindedir.
Halk bir meclis ve hükümet kurma yetkisi verebilir.
Halk cumhurbaşkanını kendi seçebilir.

Sayfa 118 Cevapları

 

Cumhuriyetin ilanı ile yönetim alanında nelerin değiştiğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Meclis Başkanı başka hangi görevi de yürütüyordu?
Cevap:  Bu sistemde meclis başkanı aynı zamanda devlet başkanlığı görevini de yürütüyordu.
Hükümeti kurmakla kim görevlidir?
Cevap: Mecliste yer alan milletvekilleri arasından Cumhurbaşkanı seçmekteydi.
Bakanları kim seçer?
Cevap: Milletvekileri
Bakanlar nasıl seçiliyorlardı?
Cevap: Mecliste yer alan milletvekilleri arasından seçilirlerdi.
Cumhurbaşkanı nasıl seçilir?
Cevap: Mecliste yapılan oylama sonucunda oy çokluğuna sahip milletvekili cumhurbaşkanı olarak seçilirdi.


Sayfa 120 Cevapları


Şer’iye ve Evkâf Vekâleti kaldırılarak yerine DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI vakıf işlerine bakması için VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kuruldu. Erkân-ı Harbiye Vekâleti kaldırılarak yerine GENELKURMAY BAŞKANLIĞI oluşturuldu.


 

 
 DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...