8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları KÖK-E Yayınları

8. SINIF Matematik KÖKE YAYINLARI Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


Sayfa 99-101 Cevapları

 

2. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları
1. Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi tam karedir?
–64 27 49 1024 –4 36
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
36 = 62
49 = 72
1024 = (25)2
2. Aşağıdakilerden hangisi tam kare sayıdır?
A) 136 B) 149 C) 164 D) 225 // 152
3. Aşağıdaki kareköklü ifadelerin hangisi irrasyonel sayıdır?
A) √48
B) √49 = 7
C) – √25 = -5
D) √729 = 27
4. √9 – 3x ifadesi veriliyor. Buna göre x, aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 4 B) 2 C) 1 D) –2
9 – 3x > 0
9 > 3x
x < 3
5. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu irrasyonel sayıdır?
A) √16 – 4 B) 1– √12 C) √25 – √9 D) 3/7 - √9
6. Aşağıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?
(+) I. 11√2 = √242
II. 6√3 = √54
(+) III. 9√5 = √405
IV. 10√6 = √60
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
7. Aşağıdaki kareköklü ifadelerden eşit olanları eşleştiriniz.
a) 5√3 --> IV. √75
b) 2√5 --> III. √20
c) 3√6 --> I. √54
ç) 4√2 --> II. √32
8. √64 + √36 – √25 işleminin sonucu kaçtır?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
√64 + √36 – √25 = 8 + 6 - 5 = 9
9. √0,81 + √1,21 – √0,25 işleminin sonucu kaçtır?
A) 1/10
B) 4/10
C) 4/5
D) 3/2
√0,81 + √1,21 – √0,25 = √81/100 + √121/100 - √25/100 = 9/10 + 11/10 - 5/10 = 15/10 = 3/2
10. √0,16 / √0,09 . √0,04 işleminin sonucu kaçtır?
A) 5/3
B) 12/5
C) 20/3
D) 15/2
√0,16 / √0,09 . √0,04 = 0,4 / 0,3 . 0,2 = 40/6 = 20/3 
11. √124 sayısının değeri aşağıda verilen sayılardan hangisine daha yakındır?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12
√121 < √124 < √144
11 < √124 < 12
11'e daha yakındır
12. Alanı 54 cm2 olan karenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir?
A) 3√2 B) 2√6 C) 9√3 D) 3√6
a2 = 54
a = √54
a = √9 . 6
a = 3√6
13. √10 – √40 – √13 + √9 = A ise A’nın değeri kaçtır?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6
√10 – 6 = √4 = 2
14. Alanı 121 m2 olan kare biçimindeki bir tarlanın çevresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 11 m B) 22 m C) 33 m D) 44 m
a2 = 121
a = 11
a . 4 = 11 . 4 = 44
15. √72 + √98 = A eşitliğini sağlayan A sayısı aşağıdaki sayılardan hangisi ile çarpılırsa sonuç bir rasyonel sayı olur?
A) √2 B) √3 C) √7 D) 2√7
√72 + √98 = A
√36 . 2 + √49 . 2 
6√2 + 7√ 2
13√2
16. A = √80 + √45 ve B = √5 + √20 ise; A – B’nin değeri nedir?
A) 5√2 B) 4√5 C) 5√6 D) 6√5
4√5 + 3√5 - √5 - 2√5
4√5
17. x = √2 olduğuna göre √8 + √128 – √50 ifadesinin x cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x B) 3x C) 4x D) 5x
2√2 + 8√2 - 5√2 
5√2
5x
18. √147 + √175 – √75 = a√3 + b√7 ise; a + b aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 B) 7 C) 6 D) 5
7√3 + 5√7 - 5√3 = a√3 + b√7
2√3 + 5√7 = a√3 + b√7
a = 2
b = 5
2 + 5 = 7
19. 32 - √81 / 6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/2
B) 0
C) 1/3
D) 1/6
9 - 9 / 6 = 0 / 6 = 0
20. √3 · (√27 – √75) işleminin sonucu kaçtır?
A) 9 B) 6 C) –6 D) –9
√81 - √225
9 - 15 
-6
21. √2 . 1√3 · √18 işleminin sonucu kaçtır?
A) √2 B) √3 C) 2√3 D) 3√3
22. √54 + 2√24 / 5√6 - √96 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) √6 C) 5 D) 7
3√6 + 4√6 / 5√6 - 4√6
7√6 / √6
23. Bir grup öğrenciye, hangi meyve suyunu sevdikleri sorulmuş ve yukarıdaki sıklık tablosu oluşturulmuştur. Bu tablo, daire grafiğinde gösterilecek olursa kayısı suyunu gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?
A) 75° B) 80° C) 85° D) 90°


24. Bir okuldaki 150 öğrenciye hangi hayvanı sevdikleri sorulmuş ve verilen yanıtlarla aşağıdaki daire grafiği oluşturulmuştur.
y ekseni kişi sayısını belirtmek üzere daire grafiğinin sütun grafiğine dönüştürülmüş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
150 öğrenci
150 . 18 /100 = 27 Kuzu
150 . 10 /100 = 15 Kuş
150 . 28 /100 = 42 Köpek
150 . 20 /100 = 30 Kedi
150 . 24 /100 = 36 Tavşan
Cevap : A
8.-sinif-kok-e-matematik-sayfa-101-24.jpg
25. A, B, C, D, E firmalarının aylık satış miktarları sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bu veriler daire grafiğiyle gösterildiğinde C firmasının satış miktarını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?
A) 32° B) 39° C) 42° D) 45°
8.-sinif-kok-e-matematik-sayfa-101-25.jpg
26. Yukarıdaki sütun grafiğinde öğrencilerin bir dersten aldığı notlar ve o notun kaç öğrenci tarafından alındığı verilmiştir. Bu grafiğe ait sıklık tablosunu oluşturunuz.


Sayfa 105-107 Cevapları

 

Sıra Sizde Sayfa 105
Bir zar atılarak zarın üste gelen yüzündeki noktaların sayısı gözlemleniyor. Üste gelen yüzdeki noktaların sayısının tek sayı olma olayını ve bu olayın çıktılarını yazınız.
1 - 3 - 5
Sıra Sizde Sayfa 106
Koyu renkli bir torbanın içine 1’den 10’a kadar numaralandırılmış eş özellikteki toplar atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun üzerindeki numaranın asal sayı olma durumu ile ilgili olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız.
Olay, torbadan sayı çıkması
2, 3, 5, 7
Sıra Sizde Sayfa 107
Koyu renkli bir torbada eş özellikte 8 mavi, 12 beyaz renkte boncuk vardır. Bu torbadan çekilen boncuğun;
Torbada toplam 20 boncuk var.
  • Hangi renkte olma olasılığı daha fazladır, neden? // Beyaz 12/20
  • Hangi renkte olma olasılığı daha azdı, neden? //  Mavi 8/20
  •  
  •  

 

Sayfa 108 Cevapları

 

Sıra Sizde
Bir torbada 1’den 100’e kadar numaralandırılmış eş özellikte kartlar vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir karttaki numaranın tek ya da çift sayı olma olasılığını karşılaştırınız.
Eşit sayıdadır. 50 tek 50 çift sayı vardır.
Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1. Bir torbada, eş özellikte 3 kırmızı, 5 beyaz bilye vardır. Torbadan rastgele bir bilye çekildiğinde bilyenin beyaz olması bekleniyor. Bu durumda olay ve olayın çıktıları ne olur?
Olay bilyenin beyaz olması
Çıktı 5/8
2. İki zar birlikte atıldığında zarların üste gelen yüzlerindeki noktaların toplamının 15 olması isteniyor. Bu durumda olası tüm çıktıları, olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız.
1, 2, 3, 4, 5, 6  15 olma olasılığı yoktur
Çıktı "0"
3. Aşağıdaki olaylardan hangisinin olma olasılığı daha fazladır?
A) Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki nokta sayısının tek sayı olması // 1, 3 ,5 --> 1/2
B) Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki nokta sayısının çift sayı olması // 2, 4, 6 --> 1/2
C) Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki nokta sayısının 6 olması // 1/6
D) Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki nokta sayısının 6'dan küçük olması // 5/6
4. 26'sının kız olduğu 78 kişilik bir gruptan rastgele seçilen bir kişinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığını karşılaştırınız.
78 - 26 = 52 Erkek öğrenci
26/78 < 52/78
5. Aşağıdaki tabloda rastgele bir kareye dokunduğunuzda bu karenin siyah, beyaz ve kırmızı olma olasılığını karşılaştırınız
Siyah --> 27
Beyaz --> 26
Kırmızı --> 27
Toplam --> 80
S --> 27/80
B --> 26/80
K --> 27/80

 

Sayfa 110-112 Cevapları

 

Sıra Sizde 110
TRABZON kelimesinin her bir harfi eş özellikteki kartlara yazılarak torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kartta;
a) “Z” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız. // 1/7
b) “A” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız. // 1/7
c) “T” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.// 1/7
Sıra Sizde 112
İçinde harf yazılı kartlar bulunan torbadan rastgele bir kart çekiliyor.
Çekilen kartın üzerinde;
a) Harf yazılı olma olasılığını bulunuz // 1
b) Rakam yazılı olma olasılığını bulunuz. // 0


 

Sayfa 113-114 Cevapları

 

Sıra Sizde
Aşağıdaki olaylardan kesin ve imkânsız olanları belirleyerek nedenlerini açıklayınız.
a) 10 kişilik bir sınıftaki tüm öğrenciler kızdır. Bu sınıftan bir kız öğrencinin başkan olması // 1
b) “BALIKESİR” kelimesinin harfleri eş özellikte kartlara yazılarak kartlar bir kutuya atılıyor Bu kutudan rastgele çekilen bir kartta “D” harfinin yazılı olması // 0
c) 60 sayfalık bir kitaptan rastgele açılan bir sayfanın numarasının 61'den küçük olması // 1
ç) Sürücü belgesi sınavına başvurmayan birinin sınavda başarılı olması // 0
Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1. Bir olayın olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 1 B) 0 C) 10/9 D) 1/2
2. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.
(D) 5. kattan atılan bir yumurtanın beton zemine çarptığında kırılmaması olayı kesin bir olaydır.
(D) Bolu Dağı’nın, Adıyaman il sınırları içinde bulunma olasılığı imkânsız bir olaydır.
(D) Umut, temmuz ayında doğduğuna göre doğum gününün 3 Temmuz olması olasılığı 1/31olur.
(D) İçinde 5 sarı ve 6 mavi kart bulunan torbadan rastgele bir kart çekildiğinde kırmızı kart gelmesi olayı kesin bir olaydır.
3.Bir kutunun içinde 50 tane eş özellikte kırızı düğme vardır. Kutudan rastgele çekilen bir düğmenin;
a) Mavi olma olasılığı nedir? // 0
b)Kırmızı olma olasılığı nedir? // 1
c) Sarı olma olasılığı nedir? // 0
4. Atakan’ın bir kutu boya kalemi vardır. Bu kutuda biri siyah olmak üzere 12 adet farklı renkte boya kalemi bulunmaktadır. Atakan, resim yaparken kutudan rastgele bir boya kalemi seçtiğinde bu kalemin siyah olma olasılığı kaçtır? // 1/12
5. Muratların sınıfında 34 öğrenci vardır. Sınıftan rastgele bir öğrenci seçildiğinde bu öğrencinin Murat olma olasılığı kaçtır? // 1/34
Sıra Sizde
Bir zar arka arkaya iki kez havaya atılıyor. Üste gelen yüzünün ikisinde de 3 olma olasılığını bulunuz.
1/6 . 1/6 = 1/36


Sayfa 115 Cevapları

 

Sıra Sizde
"KIRKLARELİ" kelimesinin her bir harfi eş özellikteki kartlara yazılarak kartlar bir torbaya
atılıyor. Torbadan çekilen bir kartta;
a) “K” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız. // 2/10
b) “A” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız. // 1/10
c) “L” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız. // 2/10


8. Sınıf Kök-e Matematik Sayfa 118 Cevapları

 

 

Sıra Sizde
Koyu renkli bir torbada eş özellikte 5 sarı, 7 yeşil ve 8 siyah boncuk vardır. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir boncuğun;
a) Sarı olma olasılığını bulunuz. // 5/20
b) Yeşil olma olasılığını bulunuz. // 7/20
c) Siyah olma olasılığını bulunuz. // 8/20
Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1. Bir torbada 5 mavi, 7 siyah, 3 sarı top vardır. Torbadan bir top çekildiğinde topun siyah olma olasılığı nedir?
7/15
2. Bir dosyada 10 beyaz, 4 sarı ve 6 pembe kâğıt vardır. Dosyadan rastgele bir kâğıt alındığında kâğıdın pembe olma olasılığı kaçtır?
6/20 = 3/10
3. Fikret, arkadaşının vakti olmadığı için onun istediği pantolonu almaya mağazaya gidiyor.
Mağazada 12 siyah, 9 gri ve 10 lacivert pantolon vardır. Fikret'in mağazadan rastgele alınan bir pantolonun gri olma olasılığı kaçtır? // 9/31
4.Piuyanoda 36'sı siyah geri kalanı beyaz olmak üzere 88 tuş vardır. Ela rastgele bir tuşa bastığında bu tuşun beyaz gelme olma olasılığı kaçtır? 
88 - 36 = 52
52 / 88
5. Bir torbada 4 yeşil, 8 mavi, 6 kırmızı ve 5 siyah top vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir top ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Çekilen topun;
a) Mavi olma olasılığı nedir?  // 8/23
b) Yeşil olma olasılığı nedir? // 4/23
c) Siyah olma olasılığı nedir?  // 5/23
ç) Kırmızı olma olasılığı nedir?  // 6/23


Sayfa 120 Cevapları

 

Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Bu tabloda cebirsel ifadelerin terim, katsayı, sabit terim ve
değişkenleri verilmiştir. Buna göre tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız:
Cebirsel İfadeTerimlerKatsayılarSabit TerimDeğişken
2x – 52x, –52, –5–5x
a2 + 6a – 7a2, 6a, –71, 6, –7–7a
3y2 – 5y3y2, –5y3, –50y
2a + 3b2a, 3b2, 30a, b
3a – 7b3a, –7b3, 70a, b
2b + 82b, 82, 88b
x2 – 5x + 9x2 , –5x, 9-5, 99x
8x2 + 4x8x2 , 4x8, 40x
3x – 73x, –73, 7-7x
5a2 – 4b + 35a2 , –4b, 35, -4, 33a, b
2a + 3b – 42a, 3b, –42, 3, -4-4a, b

Sayfa 121-122 Cevapları

 

Sıra Sizde 121
Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimde yazınız.
a) a · a = a2
b) 5x · 8x = 40x2
c) –4 · 5b = -20b
Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimlerde yazınız.
a) 30a2 = 5a . 6a = 3a . 10a = 30a . a 
b) 14xy = 7xy . 2 = 2x . 7y = 7x . 2y = 14x . y
c) 27b = 3b . 9 = 9b . 2 = 27 . b
Sıra Sizde 122
Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpınız.
a) –9(x + 1) = -9x -9
b) 4(6 – 2x) = 24 - 8x
c) (3 – x)5 = 15 - 5x
ç) 4(2x – 3) = 8x - 12
d) –3(x + 6) = -3x -18
e) –2(2x – 3) = -4x + 6

Sayfa 123 Cevapları

 

Öğrendiklerimizi Uygulayalım 
1. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin terim, katsayı, değişken ve sabit terimlerini belirleyiniz.
 TerimKatsayıDeğerSabit
a) 3a – 143a, –143a-14
b) y2 – 4yy2 , –4y-4y0
c) 3x2 + 7x + 13x2,  7x, 13, 7x1
ç) 2c + 32c, 32c3
2. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden eşit olanları eşleştiriniz.
I. 4x · 3 --> 12x 
II. –9a · 3a --> –27a2
III. x · x · y · y --> x2y2 
IV. 5x · (–3x) --> –15x2
V. a · 8a --> 8a2
3. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimde boş bırakılan yerlere yazınız.
15c2 = 5c . 3c
28ab = 4a . 7b
63xy2 = 7x . 9y2
29a2b = 29b . a2
36x2y2 = 4x2 . y2 . 9 
48ad = 6a . 8d
4. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimde yazınız.
a) –5(x + 2) = -5x +10
b) 6(x2 – y) = 6x2 -6y
c) 3(2a2 + 5) = 6a2 + 15
ç) (x – y). 9 = 9x - 9y 
d) (6 – 3a)7 = 42 - 21a
e) 2(4x – 5y) = 8x - 10y

Sayfa 124-126 Cevapları

 

 

Sıra Sizde 124
Aşağıdaki çarpma işlemlerini modelleyiniz.
a) x(x – 3)
b) x(x + 2)
c) x(x + 3)
Sıra Sizde 125
(x + 3) · (2x – 1) işlemini modelleyerek sonucunu bulunuz.
Aşağıdaki tabloda verilen çarpma işlemlerini inceleyiniz. Yapılan çarpma işlemlerinde çarpma işleminin, toplama işlemi üzerine dağılma özeliğinden yararlanılmıştır. Daha önce yaptığınız çarpma işlemleri ile tabloda verilen çarpma işlemleri arasındaki benzerlikleri arkadaşlarınızla tartışınız.
Çarpma İşlemiSonuç
3a · (a + 1)3a2 + 3a
2x · (3x – 5)6x2 – 10x
5a · (2a – 3b + 1)10a2 – 15ab + 5a
–4c · (x – 3y + 6)–4cx + 12cy – 24c
Sıra Sizde 126
Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.
a) 2c(4c – 9)  = 8c2 - 18c

b) 3a(2 – 6a) = 6a - 18a2
c) –3x(8x + 1) = -24x2 -3x
Aşağıdaki cebirsel ifadelerin çarpımını yapınız.
a) (1 – x) · (2 + 3x) = -3x2 + x + 2
b) (3a – 5) · (5 + a) = 3a2 + 10a - 25 
c) (y – 7) · (5y – 9) = 5y2 + 44y - 63


Sayfa 127 Cevapları

 

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini modelleyiniz.
a) 2x(x – 3) 
b) (x + 1) · (3x – 5)
c) –x(5 + 2x)
2. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
a) (6 – x) · 5x = -5x2  + 30x
b) 9x · (2x – 3) = 18x2 - 27x
c) (5x + 1) · (1 – x) = 5x - 5x2 + 1 - x = -5x2 + 4x + 1
ç) (3 – 2x) · (x + 6) = 3x + 18 - 2x2 - 12x = - 2x2 - 9x + 18 
3. Aşağıda modellenen çarpma işlemlerinin cebirsel ifadesini ve sonucunu yazınız.

Sayfa 130-133 Cevapları

 

Sıra Sizde 130 
Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin özdeşi olan ifadeleri yazınız.
a) 4x2 – 36 = (2x + 6) . (2x - 6)
b) 49a2 – 100y2  (7a - 10y) . (7a + 10y) 
c) y2 – 64 = (y - 8) . (y + 8)
ç) x2y2 – 9 = (xy + 3) . (xy - 3)
Sıra Sizde 133
Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin özdeşi olan ifadeleri yazınız.
a) (x + 1)2 = x2 + 2x + 1
b) (3x – 5)= 9x2 - 30x + 25
c) (7 + a)2 = a2 + 14a + 49
ç) (2 – 3xy)2 = 9x2y2 - 12xy + 4

Sayfa 134-135 Cevapları

 

Sıra Sizde
a) Toplamları 9, karelerinin toplamları 41 olan iki doğal sayının çarpımı kaçtır?
Bu sayılar 4 ve 5'dir.  42 + 52 = 16 + 25 = 41
4 x 5 = 20
b) a – b = 7, a2 + b2 = 109 ise "ab" kaçtır?
a2 + b2 = 102 + 32 = 100 + 9 = 109
a . b = 10 . 3 = 30
Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1. Aşağıda verilen eşitliklerden özdeşlik olanların başındaki kutucuğa "x" işaretini koyunuz.
(X) 3x(2x – 9) = 6x2 – 27x
(x + 5) · (x – 7) = x2 – x – 35
–2a(a + 3x) = –2ax + 2a2
(X) (2a – b) · (2a + b) = 4a2 – b2
(X) (2x + 3) · (3x – 7) = 6x2 – 5x – 21
2. Aşağıda verilen ifadeleri, özdeş olduğu ifadelerle eşleştiriniz.
I. (x + 5y)2 ---> x2 + 10xy + 25y2   
II. (2x – 3y)2 ---> 4x2 – 12xy + 9y2
III. (3x + 8)2 ---> 64 + 48x + 9x2   
IV. (4 – 9x)2 ---> 16 – 72x + 81x2
V. (7 – 6xy)2 ---> 49 – 84xy + 36x2y2
3. Aşağıda verilen ifadelere özdeş olan ifadeleri yazınız.
a) (2z – 3y) · (2z + 3y) = 4z2 - 5y - 9y2
b) 16 – x2 = (4 + x) . (4 - x)
c) 25x2 – 36 = (5x + 6) . (5x -6)
ç) 9a2b2 – c2 = (3ab - c) . (3ab + c)
d) 1 – 4y2 = (1 + 2y) . (1 - 2y)
4. Kenar uzunlukları 5a ve 2a olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları ikişer birim artırılıyor. Yeni oluşan dikdörtgenin alanı kaç br2 olur?
(5a + 2) . (2a + 2) = 10a2 + 14a + 4 
5. x2 – Y = (x – 13) · (x + 13) ifadesinin bir özdeşlik olması için “Y” yerine hangi sayı gelmelidir?
Y = 169
6. 1002 – 982 =2 · M ise, M yerine hangi sayı gelmelidir?
(100 - 98) .(100 + 98) = 2198 
M = 198
7. Çarpımları 15, karelerinin toplamı 34 olan iki doğal sayıdan, büyük olan küçük olandan kaç fazladır?
A) 12 B) 9 C) 4 D) 2
x . y = 15
x2 + y2 = 34
x = 3
y = 5


Sayfa 137-139 Cevapları

 

Sıra Sizde 137
Aşağıdaki ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.
a) 3x2 – x =
b) 10x3 + 5x2 
c) x4 – x3  =
ç) 3x + 12x2 = 
Aşağıdaki ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.
a) 8x2 + 6x + 4
b) 3x + 9x2 – 12
Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.
a) 4 – 9a2 = (2 + 3a) . (2 - 3a)
b) 9x2y2 – 100 = (3xy + 10) . (3xy -10)
c) 25x2 – 16 = (5x + 4) . (5x - 4)
ç) 10002 – 998= (1000 - 998) . (1000 + 998)
Sıra Sizde 139
Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.
a) x2 + 8x + 16
b) 9a2 + 30a + 25
c) x2 – 14x + 49
ç) x2 – 16x + 64
Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
a) 482 – 452 = (48 + 45) . (48 - 45) = 93 . 3 = 279
b) 392 – 352 = (39 + 35) . (39 - 35) = 74 . 4 = 296
c) 1002 – 81= (100 + 81) . (100 - 81) = 181 . 19 = 3439


Sayfa 140-141 Cevapları

 

 

Sıra Sizde
Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken terimleri bulunuz.
a) (2x – 1)2 = 4x2 – 4x + 1
b) (a + 3b)2 = a2 + 6ab + 9b2
c) (4x + 2z)2 = 16x2 + 16xz + 4z2
Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.
a) 3x + 12 = 3(x + 4)
b) 2x + 8x2 = 2x (1 + 4x)
c) xy2 – 5xy = xy(y - 5)
ç) x2y – 6xy – xy2 = (x - y) . (x - y - 6)
d) 2x + 6y = 2(x + 3y)
e) x3 + x2 + x = x(x2 - x + 1)
2. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri, iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak çarpanlarına ayırınız.
a) 9 – a2 = (3 - a) . (3 + a)
b) 121 – a2 = (11 - a) . (11 + a)
c) 1012 – 982 = (101 - 98) . (101 + 98)
ç) 4a2 – 100 = (2a - 10) . (2a + 10)
d) y2z2 – 36 = (yz + 6) . (yz - 6)
e) 81 – 144a2 = (9 + 12a) . (9 - 12a)
3. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri, tam kare özdeşliklerden yararlanarak çarpanlarına ayırınız.
a) x2 – 2x + 1 = (x - 1)2
b) 9a2 + 6a + 1 = (3a + 1)2
c) 36 – 12x + x2 = (x -6)2
ç) 9x2 + 24xy + 16y2 = (3x + 4y)2
d) 64 – 48a + 9a2 = (3a - 8)2
e) 100 + 20x + x2 = (x + 10)2
4. 16x2 + Mx + 25 ifadesinin iki terim toplamının karesi olması için M ne olmalıdır?
(4x + 5)2 = 16x2 + 40x + 25 
M = 40
5. x + y = 9, x2 + y2 = 25 ise xy kaçtır?
(x + y)2 = x2 + 2xy + y2 
81 = 25 + 2xy
2xy =81 - 25
2xy = 36
xy = 16
6. Aşağıdaki ifadelerin eşiti olan ifadeleri yazınız.
(a – 7) · (a + 7) = a2 - 49
(2a – 1) · (2a – 1) = 4a2 - 1
(5 – 4x) · (5 + 4x) = 25 - 16x2
(3 + 7a) · (3 + 7a) = (3 + 7a)2 = 9 + 42a + 49a2
(1 – 9x) · (1 + 9x) = 1 - 81x2
(6a – 8) · (6a + 8) = 36a2 - 64
(x + 1) · (x + 1) = x2 + 2x + 1
5x · (3x – 7) = 15x2 - 35x
–3a · (5a – 9) = -15a2 + 27a
7. 108x2 teriminin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x B) 2 C) 54x2 D) 5x
8. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.
a) 4x – 6 = 2(2x - 3)
b) 7x2 + 3x = x(7x + 3)
c) 15a2 – 5a + 5 = 5(3a2 - a + 1)
ç) 8x3 + 4x2 + 2x = 2x(4x2 + 2x + 2)
d) 5xy2 + 8xy = xy(5y + 8)
e) 12x2a + 6xa = 6xa(2x + 1)
9. Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
a) x2 – 9 = (x – 3) · (x + 3)
b) 36x2  25 = (6x + 5) · (6x – 5)
c) 4x2  9y2 = (2x + 3y) · (2x – 3y)
ç) 16a2 – 9b2 = (4a + 3b) · (4a  3a)
10. 36x2y2 – 12xyz + z2 cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12xz + 2y B) 6xy – z C) 12xy – 3z D) 6xyz
11. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.
a) x2 – 8xy + 16y2 = (x - 4y)2
b) a2 + 2ab + b= (a + b)2
c) 9x2y2 + 12xy + 4 = (3xy + 2)2
ç) 4m2 – 20mn + 25n= (2m - 5n)2

Sayfa 142-145 Cevapları

 

3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları
1. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
a) İki madenî para havaya atıldığında olası tüm çıktıların sayısı 4 'tür.
b) Bir zar atıldığında herhangi bir yüzünün üste gelme olasılığı 1/6 'dır.
c) Olasılık değerleri, 0 ile 1 arasındadır.
ç) Olasılık değeri 1 olan olaya kesin denir.
d) İnsanların susuz yaşaması imkansız bir olaydır.
2. Bir torbaya yukarıdaki kartlar konuyor.
Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) Torbada kaç tane kart vardır? // 12
b) Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde meyve adı yazması ile ilgili olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız. // 1
c) Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde sebze adı yazması ile ilgili olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız. // 5/12
ç) Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde meyve adı yazma olasılığı kaçtır // 7/12
3. Bir müzik korosunda 58 kişiden 13'ü erkektir.
Bu korodan rastgele seçilen bir kişinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığını karşılaştırnız. Hangi olasılık daha büyüktür?
58-13 = 45 kız
48/58 > 13/58
4. Yandaki çark, 8 eşit parçaya bölünmüştür.
Bu çark döndürüldüğünde; 
a) Kırmızı bölmede durma olasılığı kaçtır? // 3/8
b) Siyah bölmede durma olasılığı kaçtır? // 5/8
5. Aşağıda verilen ifadelerle olayları eşleştiriniz.
I. Yağmur yağarken dışarıda dolaşan bir insanın ıslanması // Kesin olay
II. Bir zar atıldığında üste gelen yüzünde 7 nokta olması // İmkansız olay
III. İçinde sakız bulunan bir torbadan çikolata çekilmesi // İmkansız olay
IV. 100°de kaynayan suyun buharlaşması // Kesin olay
6. İki zar aynı anda atılıyor. Zarlardan birinin üste gelen yüzündeki nokta sayısının, diğerininkinden
2 fazla olması olasılığı aşağıdalerden hangisidir?
A) 2/9 B) 1/10 C) 3/5 D) 5/12
7. 1'den 20'ye kadar olan sayılardan rastgele seçilen bir sayının 3'e tam bölünme olasılığı kaçtır?
A) 1/2 B) 7/10 C) 3/10 D) 9/20
8- BURSA kelimesinin harflerinin her hbiri eş özellikteki kartlara yazılarak kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartta U harfinin yazılı olma olasığı kaçtır?
A) 2/5 B) 1/5 C) 1/4 D) 1/2
9. Aşağıdaki gerçek sayılardan kaç tanesi bir olasılık değeri belirtebilir?
- 0,5 - %40 - 3/5 - 5  -1/5 - pi - 0,005
A) 6 B) 5 C) 4 D) 2
10. Bir torbada eş özellikte 8 tane kırmızı, 6 tane siyah top vardır. Torbadan rastgele bir top çekildiğinde topun siyah olma olasılığı kaçtır?
A) 11/14 B) 4/7 C) 3/7 D) 1/7
6/14 = 3/7
11. Bir madenî para arka arkaya iki kez havaya atılıyor. Bir kez yazı gelme olasılığı kaçtır?
A) 1/4 B) 1 C) 3/4 D) 1/2
12. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
Cebirsel İfadeTerimlerKatsayılarDeğişken
2x – 82x, -82, -8x
6x2 – 7x – 46x2, 7x, 46, -7, -4x2, x
2 – 5a – 12a32, -5a, -12a32, -5, -12-5a, -12a3
4b – b3 + b54b, -b3, b54, -1, 1b, b2, b5
13. 6x3 – 7x2 + 4x – 1
Bu cebirsel ifade için aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) 4 terim vardır.
B) Katsayıların toplamı 2'dir.
C) x2li terimin katsayısı 7'dir.
D) Sabit terim –1'dir.
14. 48d2b3 ifadesi aşağıdaki çarpımlardan hangisidir?
A) (12d) ∙ (4b2)
B) (16db2) ∙ (3db)
C) 48(d2b2)
D) (2d2b3) ∙ (24d2b3)
15. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
a) 2x(x – 12) = 2x2 - 24x
b) –3a(5 – a2) = -15a + 3a3
c) 4m2(m + m2) = 4m3 +4m4
ç) t(t2 – 2t + 3) = t3 - 2t2 +3t
16. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başındaki kutucuğa "D", yanlış olanların başındaki kutucuğa "Y" yazınız.
(D) 8x2 = 4x ∙ 2x
(D) –25xy2 = 5x(–5 ∙ y) ∙ y
(Y) 14xy = (2x) ∙ (7)
(D) 18xy = 9x ∙ 2y
(Y) –4x2y3 = (4x2) ∙ (4y) ∙ y
(D) –2x2y2 = (–2x) ∙ x ∙ y ∙ y
17. (4x – 6) ∙ (3x + 2) çarpımının bir terimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) –12 B) –18x2 C) 4x2 D) –18x
12x2 - 10x -12
18. Yukarıda modellenen cebirsel ifadelerle çarpma işlemini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.
(2x+1) (3x + 4) = 6x2 + 11x + 4
19. 2(2x – 1) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x – 2 B) –12x – 6x C) 4x – 1 D) 4x + 2
20. 4x2 – 12x + 9 ifadesinin çarpanlarından biri  aşağıdakilerden hangisidir?
A) (2x – 3) B) (4x + 3) C) (4x – 3) D) (2x + 3)
21. k2 + A + 16m2 ifadesi tam kare bir ifade ise A yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
A) 4km B) 8km C) –4km D) –16km
(k + 4m2) = k2 + 8km + 16m2
22. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.
a) 9a2 – 30ab + 25b2 = (3a - 5b)2
b) k2 – 4mk + 4m2 = (k - 2m)2
23. 9a2 – 4b2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) (3a + 2b) ∙ 2b
B) (3a – 2b) ∙ (3a + 2b)
C) (9a – 4b) ∙ (9a + 4b)
D) (9a – 2b) ∙ 2b
24. (a – b)2 + 4ab ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?
A) a2 – b2 – 2ab B) (a – b)2 C) (a + b)2 D) a2 + b2
25. 4x2 + 4 · axy + 9y2 ifadesi bir tam kare ifade ise a'nın değeri kaçtır?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
(2x + 3y)2 = 4x2 + 12xy + 9y2
26. Aşağıda, cebirsel ifadelerin çarpımı ile ilgili modeller verilmiştir. Modellere ait cebirsel ifadeleri boş bırakılan yerlere yazınız.
a) (x - 6) . 3 = 3x - 18
b) (x - 2) . (-2) = -2x + 4
c) (x + 7) . 4 = x2 + 7x
27. Aşağıdaki ifadelerin özdeşlerini yazınız.
(a – 2b)2 = a2 - 4ab + 4b2 
(4 + 5y)2 = 16 + 40y + 25y2
(x – y)2 = x2 - 2xy + y2
(2x + 3y)2 = 4x2 + 12xy + 9y2 
28. 872 – 852 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 89 B) 174 C) 219 D) 344
(87 - 85) . (87 + 85) = 2 . 172 = 344
29. 6x3 – 18x2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6x2(x – 3) B) 3x2(2 + 6x) C) 2x2(3x + 9) D) 6x2(x – 2)
30. 8xy3 – 18x3y ifadesinin çarpanlarına ayrılmış  biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 2xy(2y – 3x)(2y + 3x)
B) xy(4x – 3y)(4x + 3y)
C) xy(2x – 3y)(2y + 3x)
D) 2xy(4x – 3y)(4x + 3y)
31. Bir zar atılarak üste gelen sayı gözlemleniyor.
Buna göre aşağıdaki ifalerden hangisi yanlıştır?
A) Olası tüm çıktıların sayısı 6'dır.
B) Her bir yüzün üste gelme şansı eşittir.
C) Üste gelen yüzdeki noktaların sayısının çift ya da tek olma şansları eşittir.
D) Üste gelen noktaların sayısının 7'den küçük olma olasılığı 0'dır.

 

 


 


 


  

 

 

DİĞER CEVAPLAR YÜKLENECEKTİR. SAĞ ÜST BÖLÜMDEN EKSİK SAYFA BİLDİREBİLİRSİNİZ..


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...