8. Sınıf Türkçe Cevapları Meb Yayınları

8. SINIF Türkçe MEB YAYINLARI 
Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


8. Sınıf Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Sayfa 80 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.
Kişinin sürekli ve aşırı şekilde teknolojik aletlerle ilgilenmesi sonucu teknolojinin zararlı yönlerine maruz kalması, sosyal hayatının zarar görmesi aklımıza geliyor.
2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?
Günde en fazla toplam iki saatimi cep telefonu ya da bilgisayar başında geçiriyorum. Teknolojik aletler sadece ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır. Ders çalışma, iletişim ve eğlence için toplamda iki saatin yeterli olacağını düşünüyorum.

8. Sınıf Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Sayfa 82 Cevapları

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.
arz etmek: Sunmak.
sosyolojik: Toplum bilimsel.
had safha: İleri evre.
türemek: Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana çıkmak.
dijital: Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren.
asosyal: Sosyal olmayan.
itibar etmek: Saygı göstermek, saymak, değer vermek.
zedelemek: Hafifçe yaralamak.
keza: Aynı biçimde.
bağımlı: Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.

2. ETKİNLİK

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşması bireyleri teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenlerdir.
2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?
Cevap: Teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir. (örnek) Çevremde dijital bağımlılığı olan insanlar vardır. Kuzenim oyun bağımlısıdır.
3. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?
Cevap: Phubbing’dir (fabbing). Bireylerin asosyalleşerek toplumdan kopmasına neden olmaktadır.
4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.
Cevap: Her bir sağlık problemini internetten araştırmakta ve doktorlara itibar etmemektedirler.

8. Sınıf Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Sayfa 83 Cevapları

5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.
Cevap: En başta teknolojiyi bir ihtiyaç değil, yardımcı olarak görmelidirler. Hastalıktan kurtulmak için bir süre tüm teknolojik aletlerden uzak durmalıdırlar.
6. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı?
Cevap: Kullanıcılar telefonlarının çalmadığını, sürekli titrediğini hissederler. (örnek) Çevremde bu belirtileri gösteren tanıdığım var. Babamın arkadaşında bu belirtiler var.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.
(   ) Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.
(   ) E-hastalıklar teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.
(X) E-hastalıklar kolay tedavi edilir.
(X) E-hastalıklara en çok gençler yakalanır.
(   ) “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine neden olur.
(X) E-hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım alabiliriz.

4. ETKİNLİK

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?
E-hastalıklar, Dijital bağımlılık, phubbing, siberkondria, Elektronik uykusuzluk, fantom, vibrasyon.
Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı okuyucunun dikkatini çekmektir.

8. Sınıf Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Sayfa 84 Cevapları

5. ETKİNLİK

Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız.
“Benim gazetede bir köşem vardır. Bu köşemde güncel olayları değerlendirir, sıcağı sıcağına okuyucuya anlatırım. Ayrıntıya girip de okuyucumu yormak istemem çünkü yarın da sonraki gün de karşısında olacağım okuyucumun.”
Yazar fıkra (köşe yazısı) türünde yazılar yazmaktadır.

6. ETKİNLİK

a) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile ilgili grafiği inceleyiniz.
Not: Kitapta hata yapılıp açıklama renkleri verilmemiştir. Aşağıdaki görselden grafiğin doğru halini görebilirsiniz.
Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016 – TUİK
b) Grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız.
(Y) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına göre daha azdır.
(Y) 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.
(D) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.

8. Sınıf Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Sayfa 85 Cevapları

7. ETKİNLİK

Öğretmeninizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini hayal ediniz. Okuduğunuz e-postaya göre soruları yanıtlayınız.
Merhaba Değerli Velilerim,
Yeni teknolojiler özellikle de internet, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak dünyanın birçok yerinde, hemen her yaştan insanın hayatında yer almaktadır.
Hiç şüphesiz doğru kullanılması hâlinde hayatı oldukça kolaylaştıran internet doğru
kullanılmadığı takdirde bağımlılık yaratabilir. Söz konusu bağımlılık riskini de yeni
teknolojileri hayatının her alanında gören, yeni teknolojilerin yabancısı olmayan çocuklar ve gençler taşımaktadır. Dolayısıyla gençleri teknoloji bağımlılığından koruma
çalışmalarına öncelik verilmelidir.
Sizlerden bu konuda daha dikkatli davranmanızı rica ediyorum. İyi günler.
1. E-postanın içeriğinde hangi sorundan bahsedilmiştir?
Cevap: Teknoloji bağımlılığı sorununda bahsetmiş.
2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.
Cevap: Teknolojik aletleri kullanmamız konusunda sınırlılık getirebilir. Mesela bilgisayarla oyun saatini 1 saat olarak belirleyebilir.

8. Sınıf Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Sayfa 86 Cevapları

8. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyiniz. Grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre diğer gruba karşı savunmaya çalışınız.
Münazara sınıfta yapılacaktır. Münazara için aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz yazıdan faydalanabilirsiniz.
Teknolojinin Yararları ve Zararları ile ilgili yazımızı okumak için tıklayınız

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.

8. Sınıf Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Sayfa 87 Cevapları

Görselde teknolojik bazı simgeler, bir cep telefonu ve cep telefonunun içerisinde tutsak olan bir çocuk görüyoruz.
Görseldeki çocuk teknoloji bağımlılığı temsil etmektedir. Etrafı teknolojiyle çevrili bu çocuk bağımlı hale gelerek teknolojiye tutsak olmuştur. Çocuğun duruşundan, yani beden dilinden bu bağımlılıktan kurtulmak istediğini anlıyoruz.

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.
Özne kırmızı renkle, yüklem mavi renkle gösterilmiştir.
 Bireyler, teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.
• Dijital bağımlılık; internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir.
• Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonlar ile uğraşırlar(Onlar: gizli özne)
• Birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır elektronik uykusuzluk.
• Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındaki kişiyi önemsememektedirler.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız.


Simit ve Peynir’le Bilim İnsanı Öyküleri Metni Sayfa 88 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce en yararlı buluşlar nelerdir? Neden?
(örnek) Bence en yararlı buluşlar bilgisayar, telefon ve motorlu taşıtlardır. Bilgisayarlar sayesinde günlük hayatımızdaki pek çok soruna çözüm bulabiliyoruz. Telefonlar sayesinde dünyanın her yeriyle iletişim kurabiliyor, motorlu taşıtlar sayesinde dünyanın herhangi bir yerine kısa sürede ulaşabiliyoruz.
2. Olumsuz şartlarda bile başarılı olan kişilerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
Azimli, inançlı ve çalışkan olmalıdır. Başaracağına inanan, başarı için azmeden ve çalışan insanlar için engellerin bir önemi yoktur.

Simit ve Peynir’le Bilim İnsanı Öyküleri Metni Sayfa 92 Cevapları

1. ETKİNLİK

Metnin bağlamından hareketle aşağıda verilen sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
1. heybe – 2. çıkın – 3. bağ – 4. hâlihazır – 5. azık – 6. genetik – 7. özgü – 8. hücre
(3) Meyve bahçesi.
(2) Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça, çıkı.
(1) At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba.
(7) Birine, bir şeye ait olan, öze, has, mahsus.
(6) Kalıtım bilimi.
(4) Şimdiki durum, şu anda, bugünlerde.
(5) Gereken yiyecek ve içecek şeyler, nevale.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz çizgi romandan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Küçük Aziz, ağabeyinin fen ve tabiat bilgisi ders kitabından hangi bilgileri öğreniyor?
Cevap: Mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanların hücre ya da hücrelerden oluştuğunu, hücrelerde o canlıya özgü genetik bilgiler bulunduğunu öğreniyor.
2. Mardin’de doktorluk yapan Aziz Sancar ABD’ye neden gidiyor? Siz de yurt dışında eğitim almak ister misiniz? Niçin?
Cevap:  Kendisine araştırma olanakları sunacak bir yerde çalışmak için gidiyor. (örnek) İsterdim. Böylece dünyadaki gelişmeleri daha yakında takip edebilir, öğrendiklerimi ülkemde, ülkemin gelişmesi için kullanabilirdim.
3. Aziz Sancar hangi seminere katılmıştır? Niçin?
Cevap:  Fotoliyaz enzimi hakkında bir seminere katılmıştır. Aziz Sancar az çalışılmış bu konunun ilginç olabileceğini düşünmüştür.
4. Aziz Sancar, kırk yıl boyunca hangi soruya cevap aramıştır? Sizce bu süre bir araştırma için uzun mudur?
Cevap:  “Fotoliyaz enziminin işlevini biz insanlarda gören da gören benzer bir mekanizma var mıdır?” sorusuna cevap aramıştır. Bu süre araştırma için uzundur denilemez.
5. Aziz Sancar, çalışmaları sonucunda hangi bilgiye ulaşmıştır? Bu bilginin insanlığa katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cevap: Morötesi ışınımdan zarar gören DNA moleküllerinin nasıl onarıldığı bilgisine ulaşmıştır. Bu bilgi sayesinde kanser tedavilerinde daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
6. Bir Türk bilim insanının Nobel ödülü alması konusunda ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Bir Türk bilim insanının Nobel ödülü alması gurur verici bir olaydır. Bu olaydan ilham alan insanlar çalışmalarına daha azimli bir şekilde devam edebilirler.

Simit ve Peynir’le Bilim İnsanı Öyküleri Metni Sayfa 93 Cevapları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz çizgi romandan yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) Aziz, erik ve ceviz ağaçlarının gölgesinde serinlemeye giderken okuyacağı kitapları sırt çantasına koyardı.
(D) Küçük Aziz, bağda çalışırken kimse onu rahatsız etmezdi.
(D) İngiltere’ye giden Aziz Sancar burada fotoliyaz üzerinde çalışmaya başlar.
(D) Aziz Sancar fotoliyaz enziminin memeliler dışındaki pek çok canlıda ışığa tepki vererek devreye girdiğini buldu.
(Y) Aziz Sancar, DNA moleküllerinin nasıl onarılacağı ile ilgili çalışan tek bilim insanıdır.

4. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız alanında tanınmış insanları, verilen bilgileriyle eşleştiriniz. Hakkında bilgi verilmeyen kişi ile ilgili yaptığınız araştırmaları anlatınız.
 • Öğretmen olmakla birlikte cumhuriyetin ilk tarihçilerindendir. Sosyoloji profesörüdür ve Atatürk’ün manevi kızıdır. UNESCO Türkiye Millî Komisyonunda Türk Tarih Kurumunu temsil etmiştir. (4)
 • Dünyaca tanınan beyin cerrahımızdır. Mikro cerrahi yöntemi ile dokuz binden fazla ameliyat yapmıştır. “Yüzyılın Adamı” gibi unvanlar ile TBMM Millî Egemenlik Onur Ödülü ve Millî Egemenlik Onur Ödülleri almıştır. (3)
 • Türk Eistein’ı (Aynştyan) olarak anılır. 28 yaşında profesör olarak 20 yy.da Yale Üniversitesinde  en genç yaşta bu unvanı alan öğretim üyesi olmuştur. Çalışma alanı “Kuantum Mekaniği”dir. (5)
 • Dermatoloji uzmanıdır. 1947 yılında kendi adıyla anılan bir ağız hastalığını bularak dünyaca tanınmıştır. Veba hastalıklarının modern şekilde tedavi edilmesi için olağanüstü çalışmalar yapmıştır. (1)

Simit ve Peynir’le Bilim İnsanı Öyküleri Metni Sayfa 94 Cevapları

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki paragraflarda hangi düşünceyi geliştirme yolunun kullanıldığını bularak boşluklara yazınız.
Türkiye’de çeşit çeşit boncuk kullanıyorlar. Yörükler “dilgöz” adını verdikleri deve boncuğunu çocuklarına, develerine ve kemerlerine takıyorlar. Aynı boncuğa Karadeniz’de “yılanbaşı” deniyor. Bu boncuklar Filipinler’den gelen deniz kabuklarından yapılıyor.
Cevap: Tanımlama
Bence Türkçe bugünkü sınırlarımızın dışına çıkarılarak düşünülmelidir. Dilimiz konuşulduğu coğrafyalar içinde görülmeli artık. Daralan siyasi sınırlarımız karşısında, Millî Mücadele Dönemi’nde Yahya Kemal Beyatlı “Türkçenin çekilmediği yer vatandır.” demiştir. Bugün de Türkçe en geniş sınırları içinde düşünülmeli, dil ve vatan birlikte ele alınmalıdır.
Cevap:  Tanık Gösterme
Türkiye’de okunan kitap sayısı çok azdır ancak kitap okumayı kültür hâline getirmiş insanlar da vardır. Bu kişiler için kitap okumak tiryakiliktir. Çantasında kitap taşıma, otobüste kitap okuma, durakta beklerken kitap okuma, kitap tiryakilerinin yaptığı davranışlardan bazılarıdır.
Cevap:  Örneklendirme
Eleştirmenlerimizin eleştiriyi yan meslek olarak algılamaları bilinen bir gerçek ama işin korkutucu boyutu birçok kimsenin ilgisini çekmiyor. Eleştirmenlerimizin %33’ü ticaretle uğraşıyor. %10’u tekstilci, %40’ı doktor, çok az bir kısmı da yazar. İşin en ürkütücü yönü, aydınlarımızın %72’sinin eleştirmenlerin eleştiri dışında işler yapmalarını oldukça doğal karşılamaları.
Cevap:  Sayısal Verilerden Yararlanma
b) Okuduğunuz çizgi romanda düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?
Cevap:  Tanımlama, örneklendirme.

6. ETKİNLİK

İnsanlığa yararlı bir icat yapmanız gerekirse neyi icat etmek isterdiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatan bir konuşma yapınız.
Sevgili Arkadaşlar.
İnsanlığa yararlı bir icat yapmam gerekirse bedensel engelliler için Demir Adam zırhı gibi bir icat yapmak isterdim. Biliyorsunuz bedensel engelli insanlarımız için hayat bizimki kadar kolay değil. Özellikle kol ve bacak gibi hareket etmenin temelinde bulunan organlarını yitiren insanlar için hayat çok zor olabiliyor. 
Bu icadım tamamen beyinle yönetilen, hareket eden, vücuda eklemesi kolay, hafif ve dayanıklı, enerji problemi olmayan, robot benzeri bir makineden oluşuyor. Böylece uzuvlarını kullanamayan insanların bu sorununu ortadan kaldırırım.
Sonuç olarak onların günlük işlerini kimseye muhtaç olmadan görmeleri, istedikleri yere rahatça gidip gelmelerini sağlayabilecek bir icat bence insanlığa en yararlı icatlardan biri olurdu.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Simit ve Peynir’le Bilim İnsanı Öyküleri Metni Sayfa 95 Cevapları

7. ETKİNLİK

Aziz Sancar ile ilgili çizgi romanı beğenip beğenmediğinizi sebepleriyle yazınız.
Beğendim.
Çünkü ülkemizin gururu bir bilim adamının önemi, biz çocukların ilgisini çekebilecek şekilde, eğlenceli bir şekilde anlatılmış.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde bazı özne ve yüklemler yanlış gösterilmiştir. Yanlışları düzelterek altlarına doğru olan özne veya yüklemleri yazınız.
Biz Türkiye’de Mardin ilinin Savur ilçesindeyiz.
Özne:   Yüklem: Mardin ilinin Savur ilçesindeyiz.
Küçük Aziz Sancar, öğle sıcağı bastırmadan evden çıkıyor.
Özne: Küçük Aziz Sancar  Yüklem:
Aziz, heybeni yine tıka basa kitapla doldurmuşsun.
Özne:   Yüklem: doldurmuşsun
İyi bir öğrenci olan Aziz Sancar, ilk ve ortaöğrenimini başarıyla tamamlar.
Özne: İyi bir öğrenci olan Aziz Sancar  Yüklem:
(Ben / G.Ö.) Kimse beni rahatsız etmeden çalışabileceğim.
Özne:   Yüklem: çalışabileceğim
O üniversitede tıp okumaya karar verir.
Özne:   Yüklem: karar verir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bor madeninin enerji alanındaki kullanımını ve ülke ekonomimiz için önemini araştırınız.
Bor madeninin önemi: Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’de bilinen bor yatakları; Eskişehir – Kırka, Kütahya – Emet, Balıkesir Bigadiç, Bursa – Kestelek’te bulunmaktadır.
Bor Madenlerinin Başlıca Kullanım Alanları :
 • Cam Sanayi: Borosilikat Camları, İzolazyon Cam Elyafı, Tekstil Cam Elyafı, Optik Lifler, Cam Seramikleri, Şişe ve Diğer Düz Camlar
 • Seramik Sanayi: Emaye, Sır,Sırça, Porselen Boyaları
 • Nükleer Sanayi: Reaktör Kontrol Çubukları, Nükleer Kazalarda Güvenlik Amaçlı ve Nükleer Atık Depolayıcı olarak, Uzay ve Havacılık Sanayi: Sürtünmeye-Aşınmaya ve Isıya Dayanıklı Malzemeler, Roket Yakıtı katkı malzemeleri
 • Askeri & Zırhlı Araçlar: Zırh Plakalar , kompozit malzemeler.
 • Elektronik-Elektrik ve Bilgisayar Sanayinde: Bilgisayarların Mikro chiplerinde, CD-Sürücülerinde, Bilgisayar Ağlarında; Isıya-Aşınmaya Dayanıklı Fiber Optik Kablolar, Yarı İletkenler, Vakum Tüpler, Dialetrik Malzemeler, Elektrik Kondansatörleri, Gecikmeli Sigortalar.
 •  
 •  

  Parktaki Bilim Metni Sayfa 96 Cevapları

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  1. “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” sözü Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini yansıtıyor? Açıklayınız.
  İleri görüşlülüğünü yansıtıyor. Atatürk ileride bilimin gelişeceğini, yeni bilimsel bilgilerin ortaya çıkacağını, Atatürk zamanında kabul edilen bilimsel bilgilerin ileride yanlış olabileceğini tahmin etmiş ve bilime, kendi sözlerinden daha çok önem verilmesi gerektiğini söylemiştir.
  2. Parka gittiğinizde hangi oyuncaklarla oynamaktan keyif alırsınız? Neden?
  (örnek) Salıncak ve kaydırak ile oynamaktan zevk alırım. Salıncakta sallanırken içimde oluşan duygu hoşuma gidiyor. Kaydıraktan kayarken hızlıca aşağı doğru kaymaktan keyif alıyorum.

  Parktaki Bilim Metni Sayfa 99 Cevapları

  1. ETKİNLİK

  “Parktaki Bilim” metninde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.
  1. fizik: Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
  2. yer çekimi: Yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin, türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi, arz cazibesi
  3. düzlem: Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı
  4. direnç: Bir çevrime istenilen değerde ek direnç katmak için kullanılan düzen, mukavemet, rezistans
  5. sürtünme: Yüzeyleri birbirinin üstüne gelerek biri veya her ikisi ötekine göre ters doğrultuda kayan iki cismin durumu, delk

  2. ETKİNLİK

  “Parktaki Bilim” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.
  Soru: Salıncağa potansiyel enerjiyi nasıl kazandırırız?
  Soru: Salıncağın salınım hızını ne etkiler?
  Soru: Kaydırakta kaymamızı sağlayan kuvvet hangisidir?
  Soru: Sürtünme kuvveti nerede ve nasıl oluşur?

  Parktaki Bilim Metni Sayfa 100 Cevapları

  3. ETKİNLİK

  Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
  KonuAna Fikir
  Çocuk parklarındaki oyuncakların işleyişinin fizik kuralları ile açıklanmasıHayatımızın her alanında ve her anında meydana gelen hareketleri fizik kuralları ile açıklamak mümkündür.

  4. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümleleri “amaç-sonuç, koşul-sonuç” anlamları verecek şekilde “Parktaki Bilim” metninden tamamlayınız. Cümlelerdeki anlam ilişkilerini yazınız.
    Anlam İlişkisi
  Salıncakta sallanmak içinbirinin sizi itmesi ya da kendinizi ayaklarınızla geriye doğru itmeniz
  gerekir.
  Amaç-Sonuç
  Kaydıraktan kaymak içinkaydırağın tepesine çıkıp oturmanız ve kendinizi yavaşça
  ileri itmeniz yeterli olur.
  Amaç-Sonuç
  Eğer kısa zincirli bir salıncaktaysanızuzun zincirli salıncaktaki birine
  kıyasla aynı süre içinde daha
  fazla sayıda ileri geri hareket
  edebilirsiniz.
  Koşul-Sonuç
  Yüksekteki bir cismi bıraktığınızdaysadüşmeye başlar.Koşul-Sonuç

  Parktaki Bilim Metni Sayfa 101 Cevapları

  5. ETKİNLİK

  “Parktaki Bilim” metninden düşünceyi geliştirme yollarına örnekler bulunuz.
  Düşünceyi Geliştirme YoluBulduğunuz Cümle
  TanımlamaBir cisimde biriktiği kabul edilen enerjiye potansiyel enerji denir.
  ÖrneklendirmeÖrneğin bir cismi bulunduğu yerden alıp daha yüksek bir yere koyduğunuzda potansiyel enerjisi artar.
  KarşılaştırmaZımpara gibi pürüzlü yüzeylerde sürtünme çokken buz gibi pürüzsüz yüzeylerde sürtünme azdır.
  BenzetmeTahterevalliyi eşit kollu bir terazi gibi düşünebilirsiniz.

  6. ETKİNLİK

  Aşağıdaki planlama tablosunda sunum öncesi işlem basamakları verilmiştir. Tablodaki boşlukları sunum planına göre doldurunuz.
  Sunumun konusu nedir?Bor madeninin önemi
  Bor madeni hangi alanlarda kullanılıyor?Cam, seramik, nükleer sanayi, askeri araçlar, elektronik ve bilgisayar sanayi, iletişim, inşaat sektörü, metalurji, enerji sektörü, otomobil sanayi, tekstil, tıp, kimya, temizlik, tarım, kağıt sanayi.
  Bor rezervi konusunda ülkemizin dünya ekonomisindeki yeri ve önemi nedir?Türkiye, dünyadaki bor madenlerinin %72’sine sahiptir.
  Sunumun mesajı ne olacak?Bor madeni uzun süreli ülke ekonomimizin gelişimi için büyük bir öneme sahiptir.
  Sunumu kimlere yapacaksınız?(örnek) Sınıf arkadaşlarıma
  Sunumu nerede yapacaksınız?(örnek) Sınıfta
  Sunum için hangi araçları (etkileşimli tahta, projeksiyon, ses kayıt cihazı, fotoğraflar vb.) kullanacaksınız?(örnek) Akıllı tahta
  Sunum için hangi bilgi kaynaklarından (kitap, internet vb.) yararlandınız?
  • https://www.termodinamik.info/temiz-enerji-kaynagi-olarak-bor
  • /Ky-48-BOR-MADENININ-ENERJI-URETIMINDE-KULLANILMASI.html
  • /bor-nedir-nerelerde-kullanilir/
  Derse hazırlık bölümünde bor madeninin enerji alanındaki kullanımı ve ülke ekonomimiz için önemi ile ilgili yaptığınız araştırmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla (panel, sempozyum, forum vb.) paylaşınız.

  Parktaki Bilim Metni Sayfa 102 Cevapları

  7. ETKİNLİK

  a) Aşağıda serim bölümü verilen hikâyeyi tamamlayınız. Hikâyenize uygun bir başlık koyunuz.
  DEV AYNALAR
  Dünyadaki yaşam olağan akışında giderken öyle bir zaman gelmişti ki doğanın tüm akışı tersine dönmüştü. Gün ortasında karanlık yaşanır olmuştu, gece uykusunun en tatlı yerinde de aydınlık. Bilim insanları bunun nedenini araştıradursun bu değişlikten en çok etkilenip canı sıkılanlar çocuklardı. Oyunlarının en heyecanlı yerinde karanlığa gömülmek ya da uykunun en tatlı bölümünde uyandırılmak kimin hoşuna giderdi ki? En çok da karanlıktan yakınıyordu çocuklar.
  Bu çocuklardan biri de Sinem’di. Sinem diğer çocuklardan farklı olarak bu karanlığa bir çözüm bulmak için çalışıyordu. Kitapları, ansiklopedileri karıştırdı, internetteki bilgileri didik didik etti, Büyüklerinden fikir aldı, bilim adamlarının araştırmalarını inceledi. Sonunda bir çözüm bulmuştur: Dev Ayna Projesi.
  Bu projeye göre atmosfer dışına roketle dev aynalar gönderilecekti. Bu aynalar Dünya yörüngesine yerleşecekti. Güneşten gelen ışınları, Dünya’nın karanlık bölgelerine yansıtacaktı. Böylece karanlıktan kurtulmuş olacaklardı.
  Sinem bu projesini TÜBİTAK’a sundu. Proje kabul edildi. Çalışmalara başlandı. Sonunda dev aynalar Dünya yörüngesindeki yerlerini aldılar ve Güneş’ten gelen ışınları karanlık yerlere yansıtmayı başardılar. 
  Sinem’in parlak fikri ve bilimin gücü sayesinde çocuklar oyunlarını karanlıkta oynamak zorunda kalmadılar.

  Parktaki Bilim Metni Sayfa 103 Cevapları

  b) Hikâyenizi aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.
  Yazdığınız hikayeye göre değerlendirmenizi siz yapabilirsiniz.

  8. ETKİNLİK

  Cümlelerdeki nesnelerin altını çizip türünü belirtiniz.
   Belirtili NesneBelirtisiz Nesne
  Bu oyuncakların işleyişini fizik kuralları açısından inceleyelim. 
  Okan, ilk kez salıncak ve kaydırak görmüştü. 
  Tahterevallide desteğin yerini değiştirebildiğinizi düşünün. 
  Ağır biriyle hafif birinin dengede kalmasını nasıl sağlardınız? 
  Öğretmenimiz “Parktaki Bilim metnini okuyun.” dedi. 
  Tahterevalliyi eşit kollu bir terazi gibi düşünebilirsiniz. 
  Sallanırken ayaklarınızı yerden kaldırırsınız.Uzay Giysileri Dinleme Metni Sayfa 104 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Bilim ve teknoloji ile ilgili hangi konudaki gelişmeler dikkatinizi çekiyor? Anlatınız.
Yapay zeka ile ilgili gelişmeler dikkatimi çekiyor. Makinelerin insan zekasını taklit edebileceğini ve şimdiye kadar insanların çözemediği sorunları makinelerin kısa sürede çözeceğini düşünüyorum.
2. Uzay kampı deyince aklınıza neler geliyor? Sizce uzay kampında neler bulunur?
(örnek) Uzay kampı denince dünya dışı bir gezegen üzerinde astronotların gerekli malzemeler ile araştırma yapmaları aklıma geliyor. Bence uzay kampında astronotların uzay koşullarında yaşayabilmeleri için gerekli malzemeler ve araştırma ekipmanları bulunur.

Uzay Giysileri Dinleme Metni Sayfa 105 Cevapları

1. ETKİNLİK

Metni dinlerken not aldığınız sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız. Sözcükleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.
serüven
Sözlük Anlamı: Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, macera
Cümlem: Yurt dışı gezisinden geldikten sonra yaşadığım serüvenleri kitap yazarak anlatmayı düşünüyorum.
aktivite
Sözlük Anlamı: Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, etkinlik
Cümlem: Kreşte öğretmenler eşliğinde yapılan aktiviteler çocukların yabancılık çekmemesini sağlıyor.
simülatör
Sözlük Anlamı: Gerçeğe uygun yapay öğrenme aygıtı, öğrencelik
Cümlem: Ehliyet sınavına girmeden önce smülatör ile araba kullanmayı öğreneceğim.
kapsül
Sözlük Anlamı: Füzenin gürültüsüne ve hava ile sürtünmeden doğan sıcaklığa karşı yalıtılmış, insan veya malzeme taşınan, roketlerin ucunda bulunan küçük ve hafif kapalı yer
Cümlem: Astronotları taşıyan kapsül roketten ayrıldı ve ay yüzeyine doğru inişe geçti.

Uzay Giysileri Dinleme Metni Sayfa 106 Cevapları

2. ETKİNLİK

“Uzay Giysileri” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Dinlediğiniz metnin konusu nedir?
Cevap: Uzay kampı için astronotların giyeceği giysiler
2. Uzay giysileri hangi bölümlerden oluşur? Açıklayınız.
Cevap: Astronotların çevreyi görebilecekleri camlı bir kask, omuz kısmı tam oturan, sert ama ellerin, kolların çalışabilmesine izin veren üst gövde, eldivenler ve altında büyük potların bulunduğu esnek bir alt gövdeden oluşur.
3. Uzay giysisi olmadan uzaya giden astronot hangi zorluklarla karşılaşır? Açıklayınız.
Cevap: Bu giysiler olmadan astronotlar uzay boşluğunda, ay üzerinde veya başka bir gezegende yürüyemezler, bir araçtan diğerine geçemezler. Oksijen yetersizliğinden astronotlar bilinçsiz hale gelir, astronotların ölümüne sebep olur.
4. Uzay giysilerinin astronota sağladığı kolaylıklar nelerdir?
Cevap: Gereken oksijeni ve basıncı sağlar, astronottan çıkan karbondioksiti yok eder. Gereken ısıyı sabit tutar, astronotu gök taşlarından ve radyasyondan korur. Temiz ve iyi bir görüş sağlar. İçinde rahat hareket eder. Ana araçtaki komutanla iletişim, uzay aracının dışında kolayca çalışma olanağı sağlar.
5. Uzay giysilerine, astronotların işini kolaylaştırmak için bir bölüm eklemeniz istenseydi hangi bölümü eklerdiniz?
Cevap: Uzay giysileri içerisinde rahatça yemek yiyebilme için bir bölüm eklemek isterdim.
6. Siz kampta olsaydınız takımın eğitmeni Zeynep’e uzay giysileri ile ilgili ne sormak isterdiniz?
Cevap: Bu giysilerin üretimi için hangi teknolojilerden faydalandıklarını sorardım.

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi belirtiniz.
Beğendim.
Çünkü metinde uzay giysileri ile ilgili merak ettiklerim ilgi çekici bir şekilde aktarılmış.

Uzay Giysileri Dinleme Metni Sayfa 107 Cevapları

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki haber yazısını okuyunuz.
NASA, adını Mars gezegenine göndermek isteyenlere tarihi bir fırsat sunuyor.
Gelecek yıl Mars’a gönderilecek In Sight (İn Sayt) uzay aracı beraberinde binlerce kişinin ismini de taşıyacak. Siz de isminizi Mars’a göndermek istiyorsanız NASA’ya talebinizi iletmeniz yeterli.
2015 yılında uzay ajansı NASA, In Sight uzay aracıyla dünyanın her yerinden insanların isimlerini Mars’a göndermek için çağrı yapmıştı.
NASA’ya, o tarihten bu yana 827 bin kişi başvurdu. NASA, Mars’a adını göndermek isteyenlerin listesi için ikinci bir çip hazırlandığını duyurdu.
In Sight uzay aracı görevinin başındaki Bruce Banerdt (Burus Benırd), Mars’ın uzayseverleri heyecanlandırmaya devam ettiğini ve bu fırsatın insanların Kızıl Gezegen’i araştıracak uzay aracının bir parçası olmalarına olanak sağladığını söyledi.
NASA, In Sight aracının Mayıs 2018’de yolculuğuna başlaması ve Kasım 2018’de Kızıl Gezegen’e varması bekleniyor.
Adını göndermek isteyenler NASA sitesi üzerinden 1 Kasım 2017 tarihine kadar başvurabilir.
Komisyon
b) Okuduğunuz haber yazısının konusu nedir?
Cevap: NASA’nın Mars’a gönderilecek uzay aracı ile birlikte Dünya’daki, bunun için başvuran insanların isimlerini de göndermesi.
c) Okuduğunuz medya metninin (haber yazısı) yazılış amacı nedir? (Bilgilendirme, kültür aktarma, eğlendirme…)
Cevap: Bilgilendirme

5. ETKİNLİK

“Kozmosa ilk girişi yapmak, tek başıma onunla karşı karşıya gelmek, doğayla hiç görülmemiş bir düello yapmak, bundan daha ötesi hayal edilebilir mi?” (Yuri Gagarin)
Uzaya yolculuk yapan ilk kişi Yuri Gagarin’in bu yolculukta neler yaşamış olabileceğini kendinizi onun yerine koyarak arkadaşlarınıza anlatınız. Konuşmanızda beden dilini etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz.
Roket atmosferden çıkar çıkmaz içimi büyük bir heyecan kaplamıştı. Uzaya çıkan ilk insandım. Daha önce hiç kimsenin yaşamadığı bir tecrübe yaşıyordum. Başıma neler gelecek bilmiyordum. İlk olmanın heyecanı, başıma gelecekler hakkında duyduğum merak ve korku, uzaya ulaşabilmekten ve hala yaşıyor olduğumdan duyduğum mutluluk… Bütün duygularım birbirine girmişti. Tek düşündüğüm bu yolculuğun insanlık için ne kadar önemli olduğuydu…

Uzay Giysileri Dinleme Metni Sayfa 108 Cevapları

6. ETKİNLİK

Haber yazısında NASA’nın Mars gezegenine binlerce kişinin ismini göndereceğini okudunuz. Dâhil olduğunuz bir sosyal medya grubunda arkadaşlarınızla buraya başvuru yapmak için konuştuğunuzu hayal ediniz. Boş bırakılan yere kendi görüşünüzü yazınız.
Bengisu:
Arkadaşlar bir haber okudum. Çok heyecanlandım.
Oğuz:
Ne haberi?
Bengisu:
NASA, Mars gezegenine talepte bulunanların ismini gönderecekmiş.
Yaren:
NASA, Mars’a ismimizi mi gönderecek?
Oğuz:
İnanılmaz bir şey bu?
Bengisu:
Başvuralım mı?
Yaren:
Haberi gov veya edu uzantılı siteden mi okudun? İnternette okuduğun her yazıya inanmamalısın.
Bengisu:
Evet, haberi gov uzantılı bir siteden okudum.
Ben:
O zaman haberin doğru olduğuna inanabiliriz. Haydi, biz de başvuralım. Şimdilik ismimiz Mars’a gidecek. Belki bir gün biz de gidebiliriz. Ne dersiniz?

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde özne ve yüklemlerin altını çiziniz. Karşısındaki kutucuğa cümlelerdeki yer tamlayıcılarını yazınız.

Uzay Giysileri Dinleme Metni Sayfa 109 Cevapları

8. ETKİNLİK

“Gökyüzü, sadece uçmaktan korkanların sınırıdır.” Bob BELLO (Bab Bello) sözünden yola çıkarak bilgilendirici metin yazınız.
Yazınızda giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer veriniz.
SINIRIMIZ
Atmosfer, dünyamızı çepeçevre saran gaz tabakasıdır. Atmosferin görünen bölümüne gökyüzü denir. Gökyüzünün bittiği yerden itibaren de uzay başlar.
Gökyüzü, Dünyamızın sınırı değildir. İnsanlar roketler yardımı ile gökyüzünün ötesine geçip uzaya ulaşabilirler. Atmosferde, gökyüzünün ötesine geçecek herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu nedenle hava araçları ile atmosfer dışına rahatça çıkıp uzayı keşfetmemiz mümkündür.
Gökyüzü ötesine geçmemize engel olabilecek tek şey korkularımızdır. Uçmaktan, uzay boşluğunda başımıza gelebilecek aksiliklerden, hava araçlarının arıza çıkarıp düşmesinden korktuğumuz müddetçe atmosfer dışına çıkamayız.
Sonuç olarak sadece gökyüzü ötesine geçmek değil, bizim sınırımızı korkularımız belirler. Eğer korkularımızın üstesinden gelip sınırları geçecek cesareti kendimizde bulamazsak, hayatta hiçbir başarı elde edemeyiz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Beğendiğiniz gurbet konulu bir şiiri ezberleyiniz.
Gurbet
Beni koyup giden cefacı dilber!
Koyduğun yerlerde duramıyorum;
Beni de alsaydın nolur beraber?
Derdimi kimseye veremiyorum...
Çıksam şu dağların yücelerine,
Eş olsam gurbetin gecelerine,
İmrenir dururum nicelerine,
Bir ben mi murada eremiyorum.
Akşam olur, , kuşlar konar dallara,
Susamış yıldızlar iner göllere,
Güzeller dizilir ince yollara,
İçlerinde seni göremiyorum.
Bir akar su görsem melil olurum,
Ben bu dertten hasta olmam ölürüm.
Seni kaybettiğim yerde bulurum,
Durduğun ellere varamıyorum.
Bu gül yaprağımı dudak değil mi?
Ne diye kıvrılmış, yazık değil mi?
Sana giden yollar uzak değil mi?
Korkumdan bir türlü soramıyorum...
Bağrımda koç gibi dağlar yatışır,
Görünmez dallarda kuşlar ötüşür,
Bir yerim var benim, yanar tutuşur,
Bir yerim kanıyor saramıyorum...
Orhan Şaik Gökyay

3. Tema Bilim ve Teknoloji Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

1. Dünya Ekonomik Forumunun yayımladığı raporda enerji ile ilgili hangi bilgiler verilmiştir?
Cevap: Dünya Ekonomi Forumunun yayımladığı raporda: Güneş ve rüzgâr enerjisi elde etmenin fosil yakıtlardan enerji elde etmek kadar ekonomik olduğu yazıyordu.
2. Güneş panelleri ve rüzgâr türbinlerinin üretim ve kurulum maliyetleri neden düşmüştür?
Cevap: Teknolojik gelişmeler sonucunda güneş panelleri ve rüzgâr türbinlerinin kurulum maliyeti düşmüştür.
3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik hâle gelmesi sizce neden önemlidir?
Cevap: Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik hâle gelmesi bu enerji çeşitlerinin kullanımı yaygınlaştıracak ve ileride küresel ısınmanın önüne geçilebilecektir.
4. Yukarıdaki metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap: Yenilenebilir enerjinin önemi ve küresel ısınma.
Seksek çoğunuzun bildiği eğlenceli bir oyun. Salyangoz seksek de sekseğe benziyor ancak kuralları seksekten biraz farklı. Salyangoz seksek oynamak için önce salyangozun sarmal kabuğuna benzeyen bir oyun alanı çizmeniz gerekiyor.
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
Cevap: Karşılaştırma
Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkilerine göre değerlendiriniz, (neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç)
Dağ geçitleri, dağları aşmak için kullanılır (Amaç-Sonuç)
Kış aylarında aşılması zor olduğu için Zigana Dağları’na tünel inşa edilmiş (Neden-Sonuç)
Tünel biterse ülkemizin en uzun tüneli olacak (Koşul-Sonuç)
7. Aşağıdaki deyimlerin hangisi “parasal yönden işini yoluna koymak” anlamındadır?
A) Bel bağlamak B) Belini doğrultmak C) Belini bükmek D) Belini kırmak
8. Ankara’daki “Deniz Dünyası” Türkiye’nin en büyük ikinci akvaryumu. Deniz Dünyası’nda; dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli deniz, göl ve nehirlerinden getirilen deniz canlıları bulunuyor. Rehber eşliğinde gezilebilen akvaryumun en ilgi çeken kısmı akvaryumun ortasından geçen tünel. İnsanlar bu tünelde yürürken başlarının üzerinden geçen balıkları seyredebiliyor. Akvaryum, pazartesi hariç her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Deniz Dünyası’nda Türkiye’nin çeşitli yerlerinden getirilen deniz canlıları bulunur.
B) Akvaryumun en ilgi çeken kısmı akvaryumun ortasından geçen tüneldir.
C) Ankara’daki Deniz Dünyası Türkiye’nin en büyük akvaryumudur.
D) Akvaryum, pazartesi hariç her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yer tamlayıcısı yoktur?
A) Serçeler, her zaman görebildiğimiz sevimli kuşlardır.
B) Kullanılmayan eşyalar çöpe atılacak.
C) Gençler, toplumsal değerlere sahip çıkmalıdır.
D) Eski değerler değişimlerden korunmalıdır.
10. “Çağın yeni hastalığı sosyal medya bağımlılığıdır.” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) çağın yeni hastalığı B) medya bağımlılığıdır C) bağımlılığıdır D) sosyal medya bağımlılığıdır


Kaldırımlar Metni Sayfa 116 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ezberlediğiniz gurbet konulu şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz.

GURBET
Gurbet yalnızlıktır hiç tadı yoktur
Dert, kasavet, tasa, hepsinden çoktur
Sevdiğinden ayrı, yaşamak zordur
Kulağına küpe, olsun KARDEŞİM!
Sıla hasretini, gurbetçi anlar
Bağırları yanık, yürekte korlar
Rüyasında ana, baba ve dağlar
Ne yazsam az gelir, vazgeç KARDEŞİM!
2. Öğretmeninizin dinleteceği “Kaldırımlar” şarkısının size hissettirdiklerini anlatınız.
 Kaldırımlar şarkısı bana yalnızlık duygusunu hissettirdi. Hüzünlü bir şarkıydı.

Kaldırımlar Metni Sayfa 118 Cevapları

1. ETKİNLİK

“Kaldırımlar” şiirinde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.
1. çilekeş: Hayatı boyunca birçok sıkıntı ve üzüntü çekmiş (kimse)
2. lisan: İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, dil
3. tak: 1- Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses 2- Millî bayramlarda veya önemli bir olayı anmak için düzenlenen şenliklerde, geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen kemer
4. âmâ: Görme engelli

2. ETKİNLİK

“Kaldırımlar” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Şair, bulunduğu sokağı nasıl anlatıyor? Açıklayınız.
Cevap: Kimsesiz bir sokak olarak anlatıyor. Buradan sokağın boş olduğunu anlıyoruz.
2. Şairin sokakta bulunduğu zamanla ilgili ayrıntılara hangi dizelerde yer veriliyor?
Cevap: “İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;”, “Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;” dizelerinde yer veriliyor. Şairin bulunduğu zaman gecedir.
3. Şiire hâkim olan duygu nedir? Bunu hangi dörtlükten anlıyorsunuz?
Cevap: Yalnızlıktır. Birinci ve ikinci dörtlükten anlıyoruz.
4. Şairin, korktuğu hâlde sabah olmasını istememesinin sebebi sizce ne olabilir?
Cevap: Şair yalnız kalmak istiyor olabilir.

Kaldırımlar Metni Sayfa 119 Cevapları

5. “Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.” dizelerinden anladıklarınızı açıklayınız.
Cevap: Dertli insanlar genelde yalnızdır. Tek başlarına yürümeyi severler. Şair bu dizelerde kaldırımların yalnız insanlar için ne kadar değerli olduğunu anlatmak istemiştir.
6. Şair, kaldırımlara olan sevgisini hangi ifadeyle dile getiriyor?
Cevap: “Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi…”

3. ETKİNLİK

“Kaldırımlar” şiirinin konusunu ve ana duygusunu yazınız.
Konu: Yalnızlık duygusunun insana hissettirdikleri
Ana Duygu: Yalnızlık

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını, cümlelerin karşılarındaki boşluklara yazınız.
• Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. KİŞİLEŞTİRME
• Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. KARŞILAŞTIRMA
• Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler. BENZETME
• Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. KİŞİLEŞTİRME
• İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler. BENZETME
• Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;
Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları. BENZETME
b) Şiirde kullanılan söz sanatlarının anlatıma olan katkısını yazınız.
Cevap: Anlatımı okuyucunun zihninde canlı kılmış, kalıcı yapmış, ilgi çekici hale getirmiştir.

Kaldırımlar Metni Sayfa 120 Cevapları

5. ETKİNLİK

a) Kent yaşamı ve modernleşmenin komşuluk ilişkilerini etkilemesiyle ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.

Sevgili arkadaşlar.
Büyüklerimizden hep eskiden komşuluğun önemli ve değerli olduğu, eski komşulukların kalmadığı konusunda serzenişler duyarız. Komşuluk hikayelerini hep anlatırlar. Peki niçin günümüzde büyüklerimizin hep anlattığı güzel komşuluklar göremiyoruz?
Bence bunun sebebi kent yaşamı ve modernleşmedir. Günümüzde insanlar iş bulmak için büyük kentlere göç ediyorlar. Kentlerdeki bina sayıları gün geçtikçe artıyor. İnsanlar sürekli yer değiştiriyor. Taşındıkları evde uzun süre kalmıyorlar. Bu durum uzun süreli komşuluk ilişkilerini engelliyor. İnsanlar “Yarın öbürgün zaten taşınırız, içli dışlı olmaya gerek yok.” diye düşünüyorlar.
Öte yandan modernleşme, teknolojinin gelişmesi ile insanlar evlerinde televizyonlar, cep telefonları, bilgisayarlar ile daha çok vakit geçiriyorlar. Sohbet etmek için insan arayışına girmiyorlar. Bu durum da komşuluk ilişkilerinin zayıflamasına neden oluyor.
Sonuç olarak zaman geçtikçe, kentleşme daha da artacak, teknoloji daha da gelişecek. Biz ileride bugünkü kötü komşuluk ilişkilerini bile arıyor olacağız.
b) Yaptığınız konuşmayı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.
Değerlendirmenizi siz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemi belirleyiniz. Zarf tamlayıcılarını karşısındaki boşluğa yazınız.
8.-sinif-turkce-sayfa-12.jpg

Kaldırımlar Metni Sayfa 121 Cevapları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı duygulardan hareketle defterinize bir şiir yazınız. Yazdığınız şiire uygun bir başlık koyunuz.
AZERBAYCAN-TÜRKİYE
Bir ananın iki oğlu,
Bir ağacın iki kolu.
O da ulu, bu da ulu
Azerbaycan-Türkiye.
Dinimiz bir, dilimiz bir,
Ayımız bir, yılımız bir,
Aşkımız bir, yolumuz bir
Azerbaycan-Türkiye.
Bir milletiz, iki devlet
Aynı arzu, aynı niyet.
Her ikisi cumhuriyet
Azerbaycan-Türkiye.
Birdir bizim her hâlimiz
Dileğimiz hayalimiz.
Bayraklarda hilalimiz
Azerbaycan-Türkiye.
Anayurda yuva kurdum,
Ata yurda gönül verdim.
Ana yurdum, ata yurdum
Azerbaycan-Türkiye.
Bextiyar VAHABZADE
(Bahtiyar VAHABZADE)

KIBRIS
Düşman her yerden saldırdı,
Kıbrıslı kardeşim yalnızdı,
Anadolu ağabeyliğini yaptı,
Yardı denizi, ezdi düşmanı.
Neşe dolsun her evin ocağın,
Hemen seslen sıkışırsa başın,
Var burada da bir gardaşın,
Püskürt başındaki kara dumanı.


Portakal Metni Sayfa 122 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ailenizden geçici bir süre bile olsa ayrılmak zorunda kaldınız mı? Ayrı kaldığınızda hissettiklerinizi anlatınız.
Ailem yaz tatilinde yurt dışında çalışmak zorunda oldukları için üç ay ailemden ayrı kalmıştım. Bu sürede babaannemde kaldım. Anne-babamı çok özlemiştim. Her gün telefonda konuşuyorduk ama yanımda oldukları gibi olmuyordu. İlk ay hiç kimseyle konuşmamış, dışarı çıkıp oyun bile oynamamıştım. Hatta beni bırakıp gittikleri için çok kızmıştım.
2. En çok hangi meyveyi seviyorsunuz? Neden?
Elmayı çok severim. Yemesi kolay ve çok güzel bir meyvedir. Tadı da hoş hoşuma gidiyor, bazen tatlı bazen ekşi yiyorum.

Portakal Metni Sayfa 125 Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı sözcüklerin ve sözcük gruplarının harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu harflerden, anlamı verilen sözcükleri oluşturup uygun cümlelerde kullanınız.
Amca.emmi

i m e m
Sınav.imtihan

t i i m h a n
CümlemOkuldan dönünce emmime uğrayıp hal hatır sordum.CümlemYarın matematikten imtihan olacağız.
Utandırmak.mahcup etmek

c u p h a m m e k e t
Yetişme, erişme, büyüme.yetikleşmek

m e k y e t i k l e ş
CümlemYaptığın iyilikleri her yerde anlatma ki insanları mahcup etme.CümlemSürünün içinden yetikleşen koyunları ayırdılar.
Sürmeyi sürüp kapamak.sürmelemek

m e k s ü r l e m e
Büyükanne,
nine.
ebe

b e e
CümlemOda kapısını sürmeleyip masasının başına geçti.CümlemAnnesi doğumda ölünce onu ebesi büyütmüş.
Ekmekle doymak gerektiğinde, ekmeğe
katılan peynir,
zeytin, helva
gibi yiyecek.
katık

t k ı a k
İçi yumuşak
bir madde ile
doldurularak
dikilen, oturmaya, yaslanmaya
yarar şilte.
minder

i n d e m r
CümlemEkmeğin yanına peynir katık edip yollara düştüler.CümlemDüğünden önce eski minderleri atıp yerlerine son moda koltuk aldılar.

Portakal Metni Sayfa 126 Cevapları

2. ETKİNLİK

“Portakal” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Yazarın aile ortamı nasıldır? Kendi aile ortamınızla karşılaştırınız.
Cevap: Yazar kalabalık bir ailede yaşamaktadır. Kalabalık ortamda yemek yemek sorunludur. Aile üyeleri fazla muhabbet etmemektedir. (örnek) Ben dört kişilik bir aile ortamına sahibim. Rahat yemek yeriz. Herkes birbiri ile muhabbet eder.
2. Yazarın yatılı okula gitmesine kim karar veriyor? Niçin?
Cevap: Dedesi karar veriyor. Yazarın okumasını istiyor.
3. Yazar yatılı okulda en çok neye şaşırıyor?
Cevap: Yemeklerin bol olmasına şaşırıyor.
4. Yazarın ilk defa yatılı okulda gördüğü yiyecek hangisidir? Yazar bu yiyeceğin tadını beğeniyor mu?
Cevap: Portakaldır. Tadını beğeniyor.
5. Yazar ne zaman köyüne gidiyor? Giderken annesine ve kardeşine ne götürüyor?
Cevap: Dönem bitince gidiyor. Giderken annesine ve kardeşine portakal götürüyor.
6. “Şimdi ne vakit portakal yesem elimi yıkamam, bir süre koklarım. Elif’i koklar gibi, anamı koklar gibi koklarım.” sözlerinde yazarda ağır basan duygu nedir?
Cevap: Özlem duygusudur.

3. ETKİNLİK

“Portakal” metnini özetleyiniz.
Yazar köyde, kalabalık bir ailede yaşamaktadır. Aile fakir ve kalabalık olduğu için yemek yemek sorunludur. Ailenin büyüğü yani yazarın dedesi, yazar ve kardeşinin okumasını ister. Onları yatılı okula verir. Yazar yatılı okulda yemeklerin bol olmasına çok şaşırır. Burada ilk defa portakal yer ve çok beğenir. Tatilde köye giderken annesi ve kardeşine portakal götürür. Annesine ve kardeşine onları çok özlediğini söyler. Portakal yedikten sonra kardeşinin ellerini koklar. Yazar ne zaman portakal yese aklına kardeşi ve annesi gelmektedir.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne farklı başlıklar belirleyiniz.
YATILI OKUL
PORTAKAL KOKUSU

Portakal Metni Sayfa 127 Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki günlükleri okuyunuz. Okuduğunuz günlüklere yönelik sorular oluşturup arkadaşlarınıza sorunuz.
Pazartesi, 23 Şubat 1920
Dün gece Ömer1 bizdeydi, mektepte hastalanmış. Anneme: “Hanım teyze, Canip gibi ben de sıtmaya tutuldum galiba, başım ağrıyor!” diye şikâyet etti; annem: “Ah evlâdım, mevsim kış, sokaklarda geç kalıyorsun, kendini üşütüyorsun, dur sana ıhlamur kaynatayım. İç, erkence yat!” dedi. Ömer hakikaten hasta… Bize geldikçe geç vakte kadar kahkahalarla oturur, konuşurduk. Bu gece mütemadiyen “Başım, başım çok ağrıyor!”dan başka bir şey söylemedi. Ihlamuru içti, ilacını aldı; hemen yattı. Bu sabah erkenden o evine gitti, ben İstanbul’a işime indim. Geç vakit döndüm, kendisine uğradım. Yatağını sobalı odasına sürüklemiş, yatmıştı: “Nasılsın?” dedim. “Aman başım… Sanki çatlayacak… Ne oluyorum bilmiyorum!” diye cevap verdi. Beraber bize gitmemizi teklif ettim. “Yolda üşürüm de daha fazla hastalanırım!” diye reddetti.
Ali Canip YÖNTEM
Çarşamba,25 Şubat 1920
Annemle beraber erkence Ömer’e gittik. Hastalığından korkuyor. Fazla heyecan gösteriyor. Teselli ettim. İstanbul’a inmek mecburiyetindeydim. Vapurda Doktor Tevfik Rüştü’ye rast geldim. Hâlini anlattım. Geç vakit döndü. Gazete getirmiştim. Okudu. Havadan sudan konuştuk. Öyle sanıyorum ki hastalığı ehemmiyetli bir şey değil. Bir iki güne kadar geçecek. Fakat kendisinde heyecanlanma fazla.
Ali Canip YÖNTEM
1. Ömer niçin yazarın evine gelmiş?
2. Yazarın annesi hastalığı için Ömer’e ne vermiş?
3. Ömer yazarın eve gitme teklifini niçin reddetmiş?
4. Yazar vapurda kime rastlıyor?
5. Yazar Ömer’in hastalığı hakkında ne düşünüyor?

Portakal Metni Sayfa 128 Cevapları

6. ETKİNLİK

a) Günlük yaşamınızda edindiğiniz izlenimleri, bu izlenimlerin yarattığı duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız.
24.10.2019
Bugün beni çok sinirlendiren bir durumla karşılaştım. Yaşadığım şehirde metro var. Metro yerin altında olduğu için merdivenle iniliyor. Belediye engelli, hasta ve yaşlıların aşağı daha rahat inmesi için asansör yaptırmış.
Fakat bu asansörlere herkes biniyor. Sağlıklı olan insanlar, inmesi on saniye sürmeyecek merdivenleri kullanmak yerine sırf rahatlık için bu asansörleri kullanıyorlar. İşte bugün bu asansörlerin başında engelli bir vatandaş gördüm. Sağlıklı insanların oluşturduğu asansör sırasının en arkasına geçti ve sırasını beklemeye başladı. Sıradaki hiç kimse bu vatandaşa yer vermedi.
Bu nasıl bir düşüncesizlik anlamıyorum. Öncelik engellilere ait olmasına rağmen, duyarsız insanlar yüzünden sıranın en arkasına geçmek zorunda kalıyor engelli vatandaşlarımız. Kimse de bu durumu garipsemiyor, tepki göstermiyor. Çok yazık.

Portakal Metni Sayfa 129 Cevapları

b) Yazdığınız günlüğe göre aşağıdaki formu doldurunuz.
Değerlendirmenizi kendiniz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde, koyu yazılan sözcük ya da sözcük gruplarının cümlenin hangi ögesi olduğunu bulunuz. Uygun kutucuğu işaretleyiniz.
 YüklemÖzneNesneYer TamlayıcısıZarf Tamlayıcısı
Her yerde öğrenci var.   X 
Portakalların hepsini yedirmedi annem. X   
İlkokul bitince dedem babamı yanına çağırdı.    X
Ben böyle bir şey görmemişim.  X  
Derslerden kalırsam beni okuldan atarlarmış.X    
Bir gün yemekte bir şey verdiler.   X 
Dönem boyunca hiç gitmedim köye.    X
Giderken anama portakal götürdüm.  X  
Ne vakit portakal yesem elimi yıkamam.X    


Dilimiz Kuşatma Altında Metni Sayfa 130 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevrenizde Türkçe olmayan tabelalar var mı? Varsa bunlar hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
Çevremde birçok Türkçe olmayan tabela var. Mesela “Yılmaz Brothers Car Wash”, “Pabuç Center” gibi… Her kelimenin Türkçesi varken niçin yabancı dillerdeki kelimelerin tabelalarda kullanıldığını anlayamıyorum. Beni rahatsız eden bir durum.
2. Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?
Doğru bulmuyorum. Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılması zaten yanlış bir şey. Dilimiz bizim korumamız ve geliştirmemiz gereken, bizi biz yapan bir değerdir. Eğer bu şekilde davranırsak dilimizi unuturuz. Dilimizi unutursak kendimizi, milli duygularımızı da unuturuz.

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Sayfa 132 Cevapları

1. ETKİNLİK

Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış kutucuklara yazınız.
1. Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya götürmek, globalleşmek. KÜRESELLEŞMEK
2. Kitapçık. BROŞÜR
3. Çevresini sarmak, çevrelemek, çevirmek, abluka etmek, ablukaya almak, ihata etmek, muhasara etmek. KUŞATMAK
4. Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi etme. YOZLAŞMAK
5. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. EMEK
6. Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz, motto. SLOGAN
7. Söyleyiş özelliği. ŞİVE
8. Farsça. ACEMCE
9. Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam. ÖZEN

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Sayfa 133 Cevapları

2. ETKİNLİK

“Dilimiz Kuşatma Altında” metni ile ilgili sorular oluşturup yanıtlarını yazınız. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.
Soru: Kişi mesleğini sevmezse sonuçları ne olur?
Cevap: Kişi mesleğini sevmezse başarılı olamaz, ilerleyemez. Kendini sevmezse gelişemez, mutsuz olur, çevresine yabancılaşır. Aile bireyleri arasında sevgisizlik çocuğu yalnızlığa iter. Çocuğumuzu sevmezsek onu topluma çeşitli sorunlarıyla tek başına terk etmiş oluruz, bu böylece sürüp gider.
Soru: Türk dili hangi tehditle karşı karşıya kalmış?
Cevap: Küreselleşme adına, İngilizcenin kuşatması altında dilimizin giderek yozlaşması.
Soru: Halkın doğru ve güzel Türkçeye özendirilmesi için hangi araç kullanılabilir?
Cevap: Yaygın bir iletişim aracı olan televizyon kullanılabilir.
Soru: Bir ulusun parçalanmasına ne sebep olabilir?
Cevap: “Kültür ve dil”in yozlaşması olabilir.

3. ETKİNLİK

“Dilimiz Kuşatma Altında” metninin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Konu: Türkçenin yozlaşması
Ana Fikir: Ulusumuzu korumak istiyorsak öncelikle dilimizdeki yozlaşmaya engel olmalıyız.

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Sayfa 134 Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraflarda hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını bulunuz. Paragrafın altındaki noktalı yerlere yazınız.
öyküleyici – betimleyici – tartışmacı – açıklayıcı
Anneme armağan olarak aldığım cam kavanozu yemek masasının üzerine bıraktım. Annem mutfağa girdi, sandalyeye oturdu ve masanın üzerindeki kavanoza bakmaya başladı. Kavanozun üzerindeki “Senin için” yazısını okuyunca gülümsedi.
Cevap: öyküleyici
Çevre sorunlarının en önemli boyutu bence ekonomidir. Söz gelimi bugün astronotlar için, atık suları içilecek şekilde arıtan bir makine geliştirilmiştir. Bir fabrikanın veya bir otomobilin atmosfere yaydığı tehlikeli maddeleri bugünkü teknolojiyle sıfıra indirebiliriz. Ancak İstanbul gibi bir kentte, çok büyük bir maliyet isteyen bu iş zor görünüyor.
Cevap: tartışmacı
Büyük kubbeli serin divan, bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor sincap rengi bahar aydınlığı, çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu.
Cevap: betimleyici
Saklambaç, en az iki kişiyle oynanır. Öncelikle bir ebe belirlenir. Ebe, duvara yasladığı ön kolu üzerine yüzünü ve gözünü kapatarak önceden belirlenen bir sayıya kadar sayar. Saymaya başladığında da diğer oyuncular saklanır. Ebe saymayı bitirince “Önüm, arkam, sağım, solum sobe; saklanmayan ebe!” diye bağırır ve diğer oyuncuları bulmaya çalışır. Diğer oyuncular ise ebenin korunaksız bıraktığı ebe duvarına “Sobe!” diye bağırarak dokunmaya çalışır.
Cevap: açıklayıcı

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Sayfa 135 Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin size hissettirdiklerini anlatan bir konuşma yapınız.
ARIYORUM
Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum
Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı?
Bir ferman yayınlamıştı:
“Bugünden sonra, divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste,
meydanda Türkçe’den başka dil konuşulmaya!” diye,
Hatırlayanınız var mı?
Dolanın yurdun dört bir yanını,
Çarşıyı, pazarı, köyü, şehiri,
Fermana uyanınız var mı?
Nutkum tutuldu, şaşırdım, merak ettim,
Dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimlere,
Gördüklerine, duyduklarına üzüleniniz var mı?
(…)
Yol üstü lokantamızın fast food,
Yemek çeşitlerimizin menü,
Hesabını adisyon diye ödeyeniniz var mı?
İki katlı evinizi dubleks, üç katlı komşu evini tripleks,
Köşklerimizi villa, eşiğimizi antre,
Bahçe çiçeklerini flora diye koklayanınız var mı?
Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik,
Vurguncunun spekülatör, eşkiyanın mafya,
Desteğe, bilemediniz koltuk çıkmaya sponsorluk diyeniniz var mı?
Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı çaldırmayalım derken
Dilimizin çalındığını, talan edildiğini,
Özün el diline özendiğine içiniz yananınız var mı?
Masallarımızı, tekerlemelerimizi, atasözlerimizi unuttuk,
Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi kaybettik,
Türkçemiz elden gidiyor, dizini döveniniz var mı?
Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum,
Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı?
(…)
Yusuf YANÇ
(Kısaltılmıştır.)
Sevgili arkadaşlar.
Dünyadaki her milletin kendi anadili vardır. Bizim da anadilimiz Türkçedir. Her millet kendi anadilini koruduğu ve geliştirdiği müddetçe varlığını korumayı başaracaktır.
Günümüzde yabancı bir kelimenin Türkçe karşılığını kullanmak yerine o tabiri aynı şekilde dilimize sokuyoruz. Gündelik hayatımızda kullanıyor, bütün iletişim araçlarında yazılı ve sözlü olarak yaygınlaşmasına sebep oluyoruz. Bu durum Türkçenin yozlaşmasına neden oluyor.
Dilimizi yozlaşmaktan kurtarmak, varlığımızı koruyabilmek adına güzel Türkçemizi yabancı kelimelerin etkisinden korumanın yollarını aramalıyız.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Sayfa 136 Cevapları

6. ETKİNLİK

Günümüzde sıkça kullanılan bazı yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazınız.
başlamakmerkezrahatlamake-postacanlandırma
start almakcenterrelaks olmake-mailanimasyon
tamameğilimilişimtekdüzenesil
okeytrendlinkmonotonjenerasyon

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bularak karşılarındaki öge dizilişleriyle eşleştiriniz.
DHepimizin katkısıyla / dilimiz / giderek / yozlaştırılıyorÖzne / Yer T. / Zarf T. / YüklemA
CHarfleri / İngilizce telaffuzuyla / dillendirdik.Özne / Zarf T. / YüklemB
BTürkçe sözcükler / İngilizce eklerle / zenginleştiriliyor.Belirtili Nesne / Zarf T. / YüklemC
FKonuştuğumuz, yazdığımız Türkçemizi / sevmiyoruz.Zarf T. / Özne / Zarf T. / YüklemD
ADiziler / bu konuda / âdeta / yarışıyorlarÖzne / Zarf T. / Yer T. / YüklemE
GTürk dili; / giderek / benliğinden, özünden / uzaklaşıyor.Belirtili Nesne / YüklemF
EKişi / mesleğini sevmezse / hayatta / başarılı olamaz.Özne / Zarf T. / Yer T. / YüklemG
  Özne / Belirtisiz Nesne / YüklemH

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Sayfa 137 Cevapları

8. ETKİNLİK

“Dilimiz Kuşatma Altında” metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız.
TÜRKİLİZCE
Günümüzde yabancı dillerden alınan sözcüklerin konuşmaların, yazışmaların içerisine yerleştirmek tabiri caizse moda oldu. Sırf havalı görünmek, dikkat çekmek amacıyla yapılan bu iş aslında çok tehlikeli. Nasıl sigara insanı yavaş yavaş öldürüyorsa, Türkçe içine yabancı kelimeler karıştırmak, dilimizi yavaş yavaş öldürüyor.
Gerek gündelik hayatta, gerek internet aleminde kullandığımız dil her geçen gün Türkçeden giderek uzaklaşıyor. Pek çok yabancı kelime Türkçeyi istila etmiş durumda. Elbette ki bu duruma sebep olan yine bizleriz. Yabancı bir kelimenin Türkçe karşılığını kullanmak yerine o tabiri aynı şekilde dilimize sokuyoruz. Gündelik hayatımızda kullanıyor, bütün iletişim araçlarında yazılı ve sözlü olarak yaygınlaşmasına sebep oluyoruz. Bu durum Türkçenin yozlaşmasına neden oluyor.
Açılan dükkanlara ve iş yerlerine milletçe yabancı isim koyma yarışına girmiş durumdayız. İş yeri tabelasında yabancı kelimeler yazdığında dükkanımızın “daha havalı” olduğunu düşünüyoruz. Tıpkı konuşurken araya birkaç yabancı kelime sıkıştırdığımızda olduğu gibi… Oysa bu durum “daha havalı” ya da daha güzel görünmüyor. Sadece aslımızı inkar etmeye çalıştığımızın bir göstergesi oluyor.
Türkçeyi yabancı kelimeler ile aslından uzaklaştırmak, tarih ile olan bağımızın kopmasına neden oluyor. Türkçenin güzel kelimeleri yerine yabancı tabirleri kullanmak millet olarak kültürümüzden uzaklaşmamıza neden oluyor. Ne Türkçe, ne İngilizce; Türkilizce diye bir dil ortaya çıktı neredeyse. Bizi biz yapan değerlerden biri olan dilimizi kaybedersek, benliğimizi de kaybedeceğimizin bilincinde olmalı, bir an önce bu sevdadan vaz geçmeliyiz.

Karanlığın Rengi Beyaz Dinleme Metni Sayfa 138 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Her insan bir engelli adayıdır.” düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Evet katılıyorum. Her an bir kaza geçirip ya da hastalanıp bir uzvumuzu kaybedebiliriz.
2. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için bireylere düşen görevler nelerdir?
Sokaklarda, kaldırımlarda, toplu taşıma araçlarında engellilerin rahatça hareket edebilmesi için rampa, asansör, kılavuz kaldırım gibi önlemler almak.

Karanlığın Rengi Beyaz Dinleme Metni Sayfa 139 Cevapları

1. ETKİNLİK

“Karanlığın Rengi Beyaz” metnini dinlerken sözcük bölümüne not aldığınız sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.
işkence: Aşırı gerginlik, sıkıntılı durum, azap
yüreği ağzında beklemek: Korku ve heyecan dolu bir durumda beklemek
denklem: İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele
zafiyet: Arıklık, zayıflık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Selim ve Kerim kardeşlerin okul yıllarında karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
Cevap: Yazma ve okumada zorluk yaşamışlardır.
2. Selim ve Kerim kardeşlerin fen bilgisi sınavında yaşadıkları sorun nedir?
Cevap: Sınavın akşam saatlerinde yapılmasından dolayı soruları görüp cevaplyamamaktır.
3. Selim ve Kerim kardeşler, lise yıllarında yaşadıkları sorunları fakülte yıllarında neden yaşamamışlardır?
Cevap: Hastalıklarına teşhis konduğu için sorunlara karşı önlemler alınabilmesi sayesinde sorun yaşamamışlardır.

Karanlığın Rengi Beyaz Dinleme Metni Sayfa 140 Cevapları

4. Selim ve Kerim kardeşlerin eğitim hayatına anne ve babalarının nasıl bir katkısı olmuştur?
Cevap: Kardeşlerin anne ve babaları eğitim hayatları boyunca kardeşlere destek olmuşlar, onları doğru yönlendirmişlerdir.
5. Engelli bireylerin zorlukları aşıp başarıya ulaşmaları konusunda ne düşünüyorsunuz?
Cevap:  Engelli bireylerin zorlukları aşıp başarılı olmaları, normal bireylerin başarılarından daha değerlidir. Çünkü onlar normal bireylere göre daha çok çaba sarf etmek zorundadırlar.
6. Okuduğunuz metinden hareketle “eğitimde fırsat eşitliği” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Dil, din, ırk, cinsiyet, özürlülük ve mezhep gibi ayrımlar yapılmaksızın herkesin eğitim olanak ve imkanlarından eşit bir şekilde yararlanmasının sağlanmasıdır.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Konu: İki görme engelli kardeşin eğitim hayatı
Ana Fikir: Engelli olmak başarıya engel değildir.

4. ETKİNLİK

a) Görselleri ve haber yazılarını inceleyiniz.
ENGELLERİ AŞANLAR
Tekerlekli Sandalye Erkek Millî Takımı 2017 Avrupa Şampiyonu
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Millî Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Büyük Britanya’yı 76-69’luk skorla yenerek şampiyon oldu.

Karanlığın Rengi Beyaz Dinleme Metni Sayfa 141 Cevapları

Ampute Futbol Millî Takımımız 2017 Avrupa Şampiyonu Oldu
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Ampute Millî Takımı’nın başarısı, ülkede herkesin göğsünü kabartıyor.
Paralimpik Oyunları’nda Türkiye 9 Madalya Kazandı
2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda Türkiye; 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla genel sıralamada 34. oldu.
Şeyma Nur Emeksiz, 2016’da Avrupa Para Tekvando Şampiyonu Oldu
İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinden Şeyma Nur Emeksiz, 5. Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar K43 +58 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Ellerinden ortopedik engelli olan Emeksiz, Türkiye’nin 9 erkek, 3 kadın olmak üzere toplamda 12 sporcuyla yer aldığı şampiyonada başarısını dünyaya kanıtladı.
b) Bu haber yazılarından çıkardığınız sonuç nedir? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.

Sevgili arkadaşlar.
Bazı insanlar önlerine çıkan her engeli aşarak, çabalayarak başarıya ulaşırlar. Bazıları da bu engelleri aşmaya çalışmak yerine çeşitli bahaneler bulup vaz geçerler.
Okuduğumuz haber yazılarından da görüyoruz ki engelli olmak, başarı yolunda asla bahane değildir. Engelli olmak bir engel değildir.
Başarılı olmayı, bahane üretmeden, olumsuz şarlar altında bile olsa, yılmadan, azmederek yoluna devam edenler hak eder.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Karanlığın Rengi Beyaz Dinleme Metni Sayfa 142 Cevapları

5. ETKİNLİK

a) Herhangi bir bedensel engeliniz olduğunu düşünerek bir gününüzü nasıl geçirdiğinizi anlatan hikâye edici bir metin yazınız. Yazınızda günlük hayattan örnekler veriniz. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE SON GÜNÜM
Yine her zaman olduğu gibi erkenden kalktım. Tekerlekli sandalyeme binip salona çıktım. Annem çoktan kahvaltıyı hazırlamıştı. Önce beni giydirdi. Sonra hep birlikte kahvaltı ettik.
Dışarıdan servisin kornası çaldı. Apartmanımıza yapılan rampadan tekerlekli sandalyem ile evin önüne indim. Servis şoförü engelliler için olan asansörü indirdi. Asansöre bindim. Arkadaşlarımın da yardımıyla benim için ayrılan yere kemerimi de bağlayarak yerleştim.
Okula vardığımzda herkes sıradaydı. Ben de sıraya geçtim. Törenden sonra kapının önündeki rampadan içeri girdim. Okulumuzda asansör olmadığı için Ahmet öğretmen beni kucağına alıp sınıfa götürdü. Ahmet öğretmen benimle özellikle ilgileniyordu. Her tenefüs beni kucağına alıp bahçeye indiriyor, teneffüs bitince de tekrar kucağına alıp sınıfıma götürüyordu. Ahmet öğretmen olmadığı zamanlar da okul müdürümüz İsmail öğretmen benimle ilgileniyordu.
Akşam olunca servise gitmek üzereyken babam arabayla geldi. Beni alıp yüzmeye götürdü. Bacaklarım çalışmadığı için yüzmekte zorlanıyordum ama babam havuzun içinde bana yardım ediyordu. Oradan çıkıp sinemaya gittik.
O günün özelliği, tekerlekli sandalye ile olan son günüm olmasaydı. Ertesi gün fizik öğretmenim, benim ve doktorum Sinan Bey’in ortak çalışmasıyla tasarladığımız protez bacaklarım başarılı bir operasyon ile takıldı. O günden sonra ben de normal insanlar gibi koşup oynayabildim.

Karanlığın Rengi Beyaz Dinleme Metni Sayfa 142 Cevapları

b) Yazma etkinliği ile ilgili performansınızı formdaki maddelere göre değerlendiriniz.
Değerlendirmenizi kendiniz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde verilen ögelerden hangileri bulunmaktadır? Bulunan ögeleri ilgili bölüme yazınız.
CümlelerNesneYer TamlayıcısıZarf Tamlayıcısı
Kâğıda yazarken Selim’in yazısı satırlardan kayıyor.kâğıda yazarken
Biz dura dura, yavaş yavaş okuyabiliyorduk.dura dura, yavaş yavaş
Verilen yazılı ödevleri bitiremiyorduk bir türlü.Verilen yazılı ödevleribir türlü
Çaresiz, yazmaya devam ettik.yazmaya
Sınıftaki diğer öğrenciler de kâğıtlarını göremiyorlardı.kâğıtlarını
Görmemeye birlikte başlamıştık.Görmemeyebirlikte
Lise bittiğinde okulun en iyi ilk dört öğrencisi arasındaydık.Lise bittiğinde
Yeni düzenlemeler işimizi kolaylaştıracaktı.işimizi
28 Ağustos’ta annemle evde vedalaştık. evde28 Ağustos’ta
Zaten yıllardır bu sorunun içinde yaşıyorduk. bu sorunun içindeyıllardır
1981’de üniversite sınavına girdik. üniversite sınavına1981’de

4. TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)
1. Yazar, güne başlarken selamlaşmanın kişiye neler kazandıracağını düşünüyor?
Cevap: Yazar, güne başlarken yapılan selamlaşmanın günü aydınlatacağını söylüyor
2. Yazarın okuyuculara önerileri nelerdir?
Cevap: Yazar; insanlarla merhabalaşmayı, insanlara günaydın demeyi, gülümsemeyi öneriyor.
3. Yazar, “Yalnızlık Mahkûmu” olanları nasıl betimlemiştir? Çevrenizde bu betimlemeyle nitelendirebileceğiniz kişiler var mı? Açıklayınız.
Cevap: Yazar, yalnızlık mahkûmu olanları: “Herkese küs. Hayata küs. İnsana küs. Kendine küs. Kahırla başlar güne. Kahırla devam eder. Kahırla bitirir. Büyük olasılıkla evine de böyle girer. Komşuları ile selamlaşmadan… Ailesi ile gülümseşmeden…” şeklinde betimlemiştir.
4. Okuduğunuz metinden nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz?
Cevap: Gülümsemenin bir insanın hayatına neler katabileceğini, insanlarla güzel bir selamşmanın bile yalnızlıktan bunalan insan için altın değerinde olabileceğini çıkarıyorum
5. Koyu yazılan sözcük ya da sözcük gruplarının cümlenin hangi öğesi olduğunu bulunuz. Uygun kutucuğu işaretleyiniz.
Çocuk, adamın oturduğu banka doğru yürüdü. (özne)
Arkadaşlarımla saat kulesinde buluşacağız. (yer tamlayıcısı)
Çantamı dün kitapçıda unutmuşum. (zarf tamlayacısı)
Onu görmek tarif edilemez bir heyecandı. (yüklem)
Anlattıklarımı gülerek dinliyordu. (belirtili nesne)
6. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan deyim kullanıldığı cümleye uygun değildir?
A) Genç gazeteci girdiği hiçbir işte dikiş tutturamadı.
B) Mahalledekiler kendi derdine düşünce kimseyle ilgilenmediler.
C) İyi niyetli olduğundan burnundan kıl aldırmıyor.
D) Kaç yaşına geldi hâlâ bir baltaya sap olamadı.
CevapC
7. (I) Şehrin kalesini kimin yaptığı belli değildir. (II) Kalenin temelinin yalçın kaya üzerine kurulması akıllıca bir harekettir. (III) Şekli kareden uzuncadır. (IV) Uzuncası doğudan batıya olan yönüdür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kişisel düşünce içermektedir?
A) I B) II C) III D) IV
CevapB
8. Kişinin değerini, kadir ve kıymetini en iyi bilenler; bu işle ilgili kimseler ile kendi çevresinde bulunanlardır. Bir insanı ve onun yaptıklarını yakın çevresi takdir eder.
Yukarıdaki açıklamayı aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılamaktadır?
A) Keskin sirke küpüne zarar. B) Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
C) İş insanın aynasıdır. D) Taş yerinde ağırdır.
CevapD
9. “Kendine özgü bakışı, duruşu vardı Haşan Dayfnın. Mimikleriyle, bakışlarıyla konuşan, suskun bir adamdı. Bilge mi desem yoksa mecnun mu bilemedim. İlginç fiziksel görünüşü, eğik yürüyüşü, gizemli ve sürekli yalnız geçen yaşamı dikkatimi çekerdi hep. Yalnız yaşardı dağlarda. Uzun yüzünden aşağı çaprazlama inen kocaman burnu, keskin gözleri, her daim kirli ve yırtık elbisesiyle karşımıza çıkan bu adamdan çekinir, ürkerdik.”
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
A) Tartışmacı anlatım B) Öyküleyici anlatım
C) Betimleyici anlatım D) Açıklayıcı anlatım
CevapC
10. “Dün gece apartman sakinleri sokakta buldukları köpeği doyurdular.”
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Zarf Tamlayıcısı / Özne / Belirtili Nesne / Yüklem
B) Yer Tamlayıcısı / Özne / Belirtili Nesne / Yüklem
C) Zarf Tamlayıcısı / Belirtili Nesne / Özne / Yüklem
D) Yer Tamlayıcısı / Belirtisiz Nesne / Özne / Yüklem
CevapA

 8. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 8. Ünite Hak ve Özgürlükler Teması

8. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 7. Ünite Erdemler Teması

8. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 6. Ünite Zaman ve Mekan Teması

8. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 5. Ünite Milli Kültürümüz Teması
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...