8. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 5. Ünite Milli Kültürümüz Teması

Milli Kültürümüz Teması


Anadolu Uygarlıkları Metni Cevapları Sayfa 129

1. ETKİNLİK

a)Metinde geçen “doğa, toplum ve Anadolu” ile ilgili sözcükleri gruplandırıp uygun kutulara anlamlarını yazınız.
Cevap: 
DOĞA
tepe: Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi
toprak: er kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
ağaç: Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
kırlangıç: Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş
çay: Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu
TOPLUM
uygarlık: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet
millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
ulus: Millet
ANADOLU
Kültepe, Alişar, Alaca, Efes, Troya

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Anadolu’da kurulan uygarlıklar hangileridir?
Cevap: Hattiler, Hititler, Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Urartular, Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlular, Persler, Bizanslılar, Romalılar, İskender İmparatorluğu ve Türkler
2. Anadolu’nun her çağda olmasının sebebi nedir?
Cevap: Anadolu güzellikleri ile her dönemde insanların yaşaması için en uygun yer olduğu için.
3.“Ben Anadolu’yum, ana dolu, dopdolu” dizesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Anadolu’nun üzerindeki insanlarla özgünleştiği.
4.“Çağları ben açtım, çağlar sustu benimle / Ne uluslar kükredi çökerken ellerimde” dizeleri size hangi tarihî olayları hatırlatıyor?
Cevap: Malazgirt, Selçuklular’ın kuruluşu, Osmanlı’nın kuruluşu, İstanbul’un fethi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu…
5.Şiirin ana duygusu nedir? Açıklayınız.
Cevap: Anadolu’ya duyulan sevgi ve hayranlık.
6.Siz Anadolu’yu anlatsaydınız neler anlatırdınız? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Anadolu Uygarlıkları Metni Cevapları Sayfa 130

3. ETKİNLİK

Şiirden kişileştirme örnekleri bulunuz.
Cevap: 
• Şu karşıki yamaçta dans eden kırlangıçlar
• Toprağımın altında yatan tüm uygarlıklar

4. ETKİNLİK

a) Tabloda illere ait tarihî eser sayıları verilmiştir. Bu bilgileri kullanarak aşağıdaki grafiği tamamlayınız.
Cevap: 
Anadolu Uygarlıkları Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları - Grafik
Anadolu Uygarlıkları Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları – Grafik
b) Tablo ve grafikteki verilenlere göre aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap: 
(Y) Çanakkale ve Malatya’daki tarihî eserlerin toplamı İstanbul’dakinden fazladır.
(D) Ankara ve Adana’daki toplam tarihî eser sayısı Erzincan’dakine eşittir.
(D) Tarihî eseri en fazla olan il İstanbul’dur.
(Y) Grafikte Sivas’ın tarihî eser sayısını gösteren nokta 60-80 aralığındadır.
Anadolu Uygarlıkları Metni Cevapları Sayfa 131

5. ETKİNLİK

Araştırmanızdan hareketle yörenize ait bir yemeğin tarifini anlatınız.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin geçişli mi, geçişsiz mi olduğunu cümlelerin yanına yazınız.
Cevap: 
• Lidyalılar parayı ilk kullanan medeniyet olmuştur. (Geçişsiz)
• Frigler mimaride kullanılan malzemeyi işlemek için madenden aletler yapıyorlardı. (Geçişli)
• Frigler yüksek yerlere korunaklı kaleler yaparlardı. (Geçişli)
• Evler dörtgen şeklinde küçük kalelerin içinde bulunuyordu. (Geçişsiz)
• Asurluların kayıtlarında Urartuların adı geçiyor. (Geçişli)
• Boyalı kabartmalarla, süslü toprak levhalarla çatı ve dış cephelerin bazı kesimlerini kaplamışlardı. (Geçişli)

7. ETKİNLİK

“Anadolu, uygarlık, ana dil, toprak, medeniyet vs.” kavramlarının da yer aldığı bir şiir yazınız. Şiirinizi yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

Burada Dur Metni Cevapları Sayfa 134

1. ETKİNLİK

a)Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin metinde hangi anlamda kullanıldığını X ile işaretleyiniz.
Burada dur!..
Oymak, başkanlarının sözüne uyarak oraya yerleşir ve şehirlerini kurarlar.
Cevap: 
durmak
(X) Hareketsiz durumda olmak
(   ) İşlemez olmak, çalışmamak
(   ) Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek
(   ) Dinmek, kesilmek
(   ) Birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi olmak
kurmak
(   ) Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek
(   ) Gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak
(   ) Etkisi ve önemi geniş şeyler meydana getirmek, tesis etmek
(X) Yapmak, inşa etmek
(   ) Bir araya getirmek, toplamak
b) “durmak” ve “kurmak” sözcüklerini metindeki anlamları ile birer cümlede kullanınız.
Cevap: 
— Yolcunun bağırışı ile otobüs birden durdu.
— Yazları oturmak için bahçeye bir çardak kurdum.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. İllerin ve ilçelerin adları ile ilgili yazarın düşüncesi nedir?
Cevap: İllerin ve ilçelerin adlarında Türkçemizin güzel söyleyişlerinin izleri bulunur.
2. Malazgirt Zaferinden sonra Selçukluların Anadolu’daki durumu nasıldır?
Cevap: Selçuklular Anadolu ilerine doğru ilerleyip Konya önüne kadar gelmişlerdir. Konya da alınıp başkent yapılmıştır.
3. Sultan’ın gördüğü rüyayı ve rüyanın sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Efsane olarak değerlendiriyorum.
4. Burdur’a ait hangi efsaneyi beğendiniz? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Burada Dur Metni Cevapları Sayfa 135

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları metne uygun doldurunuz.
Cevap: 
Yer
Anadolu toprakları
Zaman
Malazgirt Savaşı sonrası Selçuklu Devleti zamanları
Kişiler
Selçuklu Sultanı, ak sakallı Türkmen kocası
Olay
Selçuklu sultanı bir rüya görür. Rüyasında bir Türkmen kocası, sultanın istediği topraklara gitmesini, ona dur denilene kadar ilerlemesini söyler. Sultan denileni yapar. Bir yere geldiğinde “Burada dur!” diye bir ses işitir. O yerin adı zamanla Burdur olur.
Burada Dur Metni Cevapları Sayfa 136

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafların anlatım biçimlerini yazınız.
Dağın eteklerindeki küçük köy, kiremit çatılı, boyalı ve bakımlı evleriyle misafirlerini
karşılar. Köydeki her evin önündeki çitlerle çevrili küçük bahçelerde gül fidanları vardır.
Köyün hemen dışında bulunan dere, şırıltısıyla köylülerin ninnisi gibidir.
Cevap: BETİMLEME
Artık yaşadığı yer hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyordu. Bunun için ne yapabileceğini
düşündü. Kütüphaneye gitmek geldi aklına. Annesinden kütüphaneye gitmek
için izin aldı. Tek başına gitmek istemediği için arkadaşından kendisiyle gelmesini
istedi. Arkadaşı bu isteği geri çevirmedi.
Cevap: ÖYKÜLEME
Şehirleri sadece bugünleri ile değerlendirenleri hiç anlamıyorum. Onlar, şehirlerin günümüzdeki
hâllerinden ibaret olduğunu ve bugüne bağlı kalarak büyüdüğünü düşünüyorlar.
Bu yanlış fikrin aksine şehirler, tarihlerine bağlı kalarak büyürler. Tarihi görmezden
gelinen şehirler, dokularını kaybederler. Geleceğe ulaşmaları zordur. Şehirlerin
geleceği için sadece bugünü değil tarihi de değerlendirmeliyiz.
Cevap: TARTIŞMA
Burada Dur Metni Cevapları Sayfa 137

5. ETKİNLİK

Yer adları ile ilgili hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin nesnesine göre çatı özelliklerini örnekteki gibi işaretleyiniz.
Cevap: 
Burada Dur Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları - Geçişli - Geçişsiz Fiiller
Burada Dur Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları – Geçişli – Geçişsiz Fiiller

7. ETKİNLİK

Defterinize yaşadığınız yeri tanıtan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.
Yaşadığınız yere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Milletimize ait destanları araştırınız.
Cevap: 
Aşağıdaki butona tıklayarak milletimize ait destanları konu alan araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Ergenekon Destanı Metni Cevapları Sayfa 140

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz.
Cevap: 
• Bütün ülkeye Göktürkler egemen idi.
egemen: Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
• Çevresine hendek kazıp beklediler.
hendek: Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
• Bu yenilgi üzerine Göktürklere düşman olan kavimler büsbütün öfkelendiler.
kavim: Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
• Çadırlarını ve mallarını öyle bir yakıp yağmaladılar ki bir tek kara kıl çadır bile kalmadı.
yağma: Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, talan
• Kayan ile Tukuz her ikisi de düşmana esir olmuşlardı.
esir olmak: Savaşta düşman eline düşmek
• Bu yol öyle bir sarp ve sapa yoldu ki deve olsun at olsun bin güçlükle yürürdü.
sarp: Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer), yalman
sapa: Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
• Böyle bir yeri görünce Tanrı’ya şükrettiler.
şükretmek: Tanrı’ya minnet duygusunu sunmak
• Yalın kata benzer.
yalın kata: Gösterişsiz, süssüz, sade, güçsüz katman.
• Börteçine bütün illere elçilerini gönderdi.
il: Eski Türklerde devlet
elçi: Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Göktürklerin siyasi durumu nasıldı?
Cevap: Bütün Türk kavimlerine hakimdiler.
2.Öteki kavimler Göktürklere nasıl bir oyun oynamışlardır?
Cevap: Savaş esnasında mallarını bırakıp gitmişlerdir. Galip geldiklerini sana Göktürkler malları almak için ilerlediklerinde kavimler geri dönüp Göktürkleri pusuya düşürmüşlerdir.
3. Tukuz ve Kayan’ın düşman esaretinden kurtulduktan sonra yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Düşmanlarından korunmak için geçici olarak en doğru şeyi yapmışlardır.
4. Tukuzlar ve Türülkenleri dört yüz yıl kaldıkları toprakları bırakıp gitmeye yönelten “o yere sığmamaları” dışında ne olabilir?
Cevap: Kaldıkları topraklardaki kaynaklar tükenmiş olabilir. Başka yerler keşfetmek istemiş olabilirler.
5.Siz Ergenekon’dan çıkmak için nasıl bir yol bulurdunuz? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Ergenekon Destanı Metni Cevapları Sayfa 141

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları metne uygun doldurunuz.
Cevap: 
OLAY
Göktürklerin düşmanlarından kurtulup Ergenekon’a yerleşmeleri ve buradan çıkmaları.
ANA FİKİR
Devlet büyükleri devletlerinin devamı ve halklarının bütünlüğünü korumak için mücadele etmelidirler.
KONU
Göktürklerin Ergenekon’dan çıkmaları.
ZAMAN
Geçmiş zaman
YER
Ergenekon
KİŞİLER
İl Han, Kayı Han, Tukuz, demirci, Börteçine
Ergenekon Destanı Metni Cevapları Sayfa 142

4. ETKİNLİK

Metinden abartılı ifadeler bularak yazınız.
Cevap: 
— Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktu.
— Daha sonra dağın üstünü, arka yanını, öte yanını, beri yanını bir sıra odun, bir sıra kömürle doldurduktan sonra yetmiş deriden yetmiş körük yapıp yetmiş yerde kurdular.

5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen bilgilerden okuduğunuz metinle ilgili olanları X ile işaretleyiniz.
Cevap: 
Olağanüstü durumlar / olaylar yer almıştır. X
Sade bir dille yazılmıştır. X
Kahramanları seçkin kişilerden oluşmuştur. X
Ağır bir dille yazılmıştır.
Günlük hayatta karşılaşılabilecek olaylar yer almıştır.
Kahramanlar sıradan insanlardır.

6. ETKİNLİK

Destan, efsane, masal gibi millî kültür ürünlerinin gelecek nesillere taşınması için neler yapılması gerektiğini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.
Ergenekon Destanı Metni Cevapları Sayfa 143

7. ETKİNLİK

Metinden isim ve fiil cümleleri yazınız.
Cevap: 
Fiil Cümlesi → Bu durum ise diğer öteki kavimlere acı geliyordu.
İsim Cümlesi → Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktu.
Fiil Cümlesi → Üstelik Göktürkleri de kıskanıyorlardı.
İsim Cümlesi → İl Han’ın da birçok oğlu vardı.
Fiil Cümlesi → Bunun üzerine Göktürkler çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar.
İsim Cümlesi → Eskiden oraları bizim öz yurdumuzmuş.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda uygun seçenekleri X ile işaretleyiniz.
Cevap: 
CÜMLELERİsim CümlesiFiil Cümlesi
Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir
yer yoktu.
X 
Bunun üzerine Göktürkler çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar. X
Tan ağarınca sanki baskına uğramışlar gibi işe yaramayan mallarını
bırakıp kaçtılar.
 X
Göktürklerin vardıkları ülkede akarsular, büngüldekler, türlü bitkiler,
meyve ağaçları ve av vardı.
X 
O kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününün, kutsal saatinde
Göktürkler Ergenekon’dan çıktılar.
 X
Ergenekon’dan çıktıkları sırada Göktürkler hakanı, Kayan soyundan
gelme Börteçine idi.
X 

Ergenekon Destanı Metni Cevapları Sayfa 144

9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki çizgi romanı inceleyiniz.
Ergenekon Destanı Metni Cevapları Sayfa 145
b) Siz de okuduğunuz Ergenekon Destanı’nın beğendiğiniz bir bölümünü çizgi roman hâline getiriniz.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Kültürün yaşaması ve geleceğe aktarılmasında geleneklerin önemi nedir? Araştırınız.
Cevap: 
Aşağıdaki butona tıklayarak konu ile ilgili araştırmaya ulaşabilirsiniz.

Türklerde Toylar Merasimler Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni Cevapları Sayfa 147

1. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen sözcük gruplarından hangileri izleme metninin anahtar sözcükleridir? İşaretleyiniz.
Cevap: 
[X]
imece
toy
merasim
gelenek
toprak
dua
panayır
b) İşaretlediğiniz anahtar sözcükleri kullanarak bir paragraf oluşturunuz.
Cevap: 
Eski Türk devletlerindeki yaşam biçiminde çalışmak kadar eğlenceye de büyük önem verilirdi. Eski çağlardan günümüze kadar gelen geleneklerimiz, bu iki unsura verilen değerlerin izlerini taşırlar. Mesela eski Türk devletlerinde, imece usulü yapılan işlerden sonra toplantı yapılır, bu toplantılardan sonra da eğlence amaçlı toylar düzenlenirdi. Düzenlenen panayırlarla halkın sosyalleşmesi ve alışverişe imkan tanınırdı. Çocuklara isim koymak için özel merasimler düzenlenirdi. Her hasat sonrası toplanılır, topraktan gelen bereket için tanrıya dua topluca dua edilirdi. Bugün hala bazı Türk devletlerinde bu gelenekleri birebir görebilme imkanına sahibiz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediklerinize göre cevaplayınız.
1. Yaş sözcüğüne hangi anlamlar yüklenmiştir?
Cevap: Taze ot, yeşil, bahar.
2. İzlediklerinizde hangi yörelerin gelenekleri tanıtılmıştır?
Cevap: Karadeniz, Doğu Anadolu, Kırgızistan, Azerbaycan, Ayvalık, Gemlik
3. Tarımla uğraşan insanların hasada başlamadan önce dua etmelerinin nedeni nedir?
Cevap: Ürününün bol ve bereketli olduğu ve ürünü bu mevsime kavuşturduğu için.
4. Belgeselde hangi tarım ürünlerine yer verilmiştir? Bu ürünlerden hangileri sizin yörenizde yetişiyor?
Cevap: Kiraz, domates, çilek, nar, elma, kavun, karpuz, üzüm, biber, fasulye, barbunya, zeytin.
5. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk topluluklarının örf ve âdetlerinin aynı olmasındaki etken nedir? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Türk halklarının aynı kültüre ve yaşayış biçimine sahip olmaları.
6. Belgeselde yapılan hasatlarla ilgili izlediklerinizle günlük hayatta karşılaştıklarınız tutarlı mıdır? Neden?
Bazı yörelerimizde bu tür hasatlar devam etmektedir. Fakat eski geleneklerin devam ettiğini söyleyemeyiz.
7. Yaşadığınız mahalle, apartman veya köyde bir yardımlaşma örneği var mı? Varsa paylaşınız.
Yaşadığınız yere göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Türklerde Toylar Merasimler Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni Cevapları Sayfa 148

3. ETKİNLİK

İzlediklerinizle ilgili görüşlerinizi yazınız.

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz videodaki insanların beden dilleri ile ne anlatmak istediklerini boşluklara yazınız.

5. ETKİNLİK

Geçen zaman ve gelişen teknolojinin geleneklerimizi nasıl etkilediği ile ilgili kısa bir konuşma yapınız.
Cevap: 
Gelişen teknoloji ile artık her şey kolaylaştı. İnsanlar artık eskisi kadar zahmet çekmiyorlar. Bu kolaylıklar geleneklerimizi de etkilemiş bulunuyor. Zahmetsizce kolaylıkla yapılan işler, yardımlaşma geleneğinin azalmasına neden olmuştur. Çünkü artık bir kişi, hiçbir yardım almadan makinelerle kendi işini kendi görebilmektedir. Eskiden imece gibi birlik ve beraberli ile yapılan işler, günümüzde artık çok az kişiyle daha kısa sürede bitebiliyor. Bu da geleneklerimizin yaşatılmasına engel olabiliyor.

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki web uzantılarının açıklamasını altına yazınız.
Cevap: 
www.inonu.edu.tr
inonu: İnönü (Üniversitesi)
edu: education (eğitim)
tr: Türkiye
www.meb.gov.tr
meb: Milli Eğitim Bakanlığı
gov: government (hükümet)
tr: Türkiye
b) Bilimsel çalışmalarda yukarıdaki gibi “edu” ve “gov” uzantılı siteler kullanılır. Bu durumun sebebi ne olabilir?
Cevap: “edu”, eğitim kurumları sitelerine özel bir uzantıdır. “gov” devlet kurumlarına ait sitelerin uzantısıdır. Bu kurumlar güvenilir olduğu için bilimsel çalışmalarda bu sitelerden alınan bilgiler kullanılır.
Türklerde Toylar Merasimler Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni Cevapları Sayfa 149

7. ETKİNLİK

a) Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri kurallı cümle oluşturacak şekilde yazınız.
• taşıyıcısı / dilidir / milletin / bir / kültür
Cevap: Bir milletin kültür taşıyıcısı dilidir.
• ettik / geleneksel / dışında / temsil / yurt / sporlarımızla / ülkemizi
Cevap: Geleneksel sporlarımızla ülkemizi yurt dışında temsil ettik.
• yerine / özel / âdetlerin / ve / bayramlar / dinî / örf / günlerdir / getirildiği
Cevap: Bayramlar dini örf ve adetlerin yerine getirildiği özel günlerdir.
• doğal / eşsiz / yurdumuz / tarihî / bir / güzellikleriyle / ve / ülkedir
Cevap: Yurdumuz doğal ve tarihi güzellikleriyle eşsiz bir ülkedir.
• yörenin / yaşadıkları / doğru / çocuklara / aktarılmalıdır / kültürü
Cevap: Çocuklara yaşadıkları yörenin kültürü doğru aktarılmalıdır.
• önce / ve / beraberlik / geleneklerimizi / birlik / için / tanımalıyız / millî
Cevap: Milli birlik ve beraberlik için önce geleneklerimizi tanımalıyız.
b) Aşağıda verilen devrik cümleleri kurallı hâle getiriniz.
• Ev sahipliği yapmaktadır farklı kültürlere ülkemizin şehirlerinin her biri.
Cevap: Ülkemizin şehirlerinin her biri farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır.
• Aileyi bir arada tutan yegâne yapı taşıdır büyüklerimiz.
Cevap: Büyüklerimiz aileyi bir arada tutan yegane yapı taşıdır.
• Eski Türk devletlerinde toplumdaki birliği sağlar vakıf kültürü.
Cevap: Vakıf kültürü eski Türk devletlerinde toplumdaki birliği sağlar.
• UNESCO tescillidir kültürel mirasımızı oluşturan eserlerin çoğu.
Cevap: Kültürel mirasımızı oluşturan eserlerin çoğu UNESCE tescillidir.
• Tarihten günümüze geleneğine sahip çıkar Türk halkı.
Cevap: Türk halkı tarihten günüme geleneğine sahip çıkar.
• Önemli bir gelenektir merasimlerde büyüklerin bulunması.
Cevap: Merasimlerde büyüklerin bulunması önemli bir gelenektir.
Türklerde Toylar Merasimler Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni Cevapları Sayfa 150

8. ETKİNLİK

Herhangi bir geleneğimizi tanıtan yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.
Seçeceğiniz geleneğe göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...