8. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 6. Ünite Zaman ve Mekan Teması

Zaman ve Mekan Teması


Kalbin Sesi Metni Cevapları Sayfa 160

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda verilen sözcüklerin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Sözcüklerin anlamını sözlükten bularak tahminlerinizle karşılaştırınız.
Cevap: 
reddimiras: Her türlü sonucuyla mirası istememe, kabul etmeme, reddetme
maşrapa: Metal, toprak, plastik vb.nden yapılmış, ağzı açık, kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
umacı: Öcü
melamin: Mutfak eşyası yapımında, kâğıt ve dokuma sanayisinde kullanılan yapay reçinelerin üretiminde yer alan kimyasal bir madde
ünsiyet: Alışkanlık
kampana: Çan
zaplamak: Televizyon kanalları arasında sürekli geçiş için kumandadaki düğmelere basmak
meyus: Üzgün, karamsar

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Yazarın şikâyet ettiği konu nedir?
Cevap: İnsanların eskinin kıymetini bilmemesinden, hatıralara saygı göstermemesinden, günümüzde her şeyi çabucak tüketmesinden şikayet ediyor.
2. “Eşya ile ünsiyetin sonu çoktan geldi.” cümlesi size ne anlatıyor?
Cevap: Yıllardır süregelen alışkanlıkların, eşyaların değişimi ile birlikte yok olması.
3. Ninelerin ve dedelerin dünyası neden bir masala dönüşmüş olabilir?
Cevap: Ninelerin ve dedelerin yaşantıları ile günümüz yaşantıları arasındaki farka baktığımızda, geçmiş yaşantıların olağanüstü gibi görünmesi nedeniyle bir masal dönüşmüş olabilir.
4. Günümüz insanının eşya kullanımına yönelik yazarın bakış açısı nasıldır? Değerlendiriniz.
Cevap: Yazar, günümüz insanının eşyaya gerekli kıymeti vermediğini düşünüyor.
Kalbin Sesi Metni Cevapları Sayfa 161

3. ETKİNLİK

Metnin içeriği ile ilgili iki soru yazınız.
Cevap: 
1- Yazar niçin eski eşyalar yerini yeni eşyaların almasından rahatsızlık duyuyor?
2- Yazar eskiye kıymet verilmemesini hangi sebeplere bağlıyor?

4. ETKİNLİK

a) Metne iki başlık bulunuz.
Cevap: 
1- Eskinin Kıymeti
2- Niçin Daralıyoruz?
b) Metnin ana fikrini yazınız.
Cevap: 
Günümüzdeki süratli yaşam, insanı insan yapan özelliklerin azalmasına yol açmaktadır.
Kalbin Sesi Metni Cevapları Sayfa 162

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki kullanım kılavuzunu inceleyiniz. Siz de bir eşyanın kullanım kılavuzundaki bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlamı bakımından inceleyiniz.
Cevap: 
Evin önündeki ağacı, o güzel ıhlamuru, kesmek istiyorlar. OLUMLU CÜMLE
Sevdiğimiz bir fincanı, hatıralarla yüklü bir vazoyu ne yapıyoruz? SORU CÜMLESİ
Bütün bunlar olmuyor. OLUMSUZ CÜMLE
Kim bana ayaküstü yemek yemeyi öğütlüyor? SORU CÜMLESİ
Onlar yağmur gibi üzerimize geliyor. OLUMLU CÜMLE
Çocuklarımız bakır mutfak eşyalarını tanımıyor. OLUMSUZ CÜMLE
Of, bu eşyalar artık kullanılmıyor! ÜNLEM CÜMLESİ
Tek başına kaldığımız an ekran başında sürekli zaplıyoruz. OLUMLU CÜMLE
Plastik bidondan plastik bardağa su dolduruyor mu? SORU CÜMLESİ
Biz buraya bir gökdelen dikeceğiz. OLUMLU CÜMLE
Çocuklarımız kalaylı bir maşrapadan kaynak suyu içmedi. OLUMSUZ CÜMLE
Masallara niçin inanmıyoruz? SORU CÜMLESİ
Başını kaldırdığında bir de ne görsün! ÜNLEM CÜMLESİ
Bizler “yeniliğin bitmeyen büyüsü”ne kapılmadık. OLUMSUZ CÜMLE
Kalbin Sesi Metni Cevapları Sayfa 163

7. ETKİNLİK

Verilen cümleleri başlıklara uygun olacak şekilde yazınız.
Cevap: 
Olumlu CümleTelevizyon izlemeyi gezmekten çok seviyoruz.
Olumsuz Cümle: Televizyon izlemeyi gezmekten çok sevmiyoruz.
Soru CümlesiNeden televizyon izlemeyi gezmekten çok seviyoruz?
Ünlem Cümlesi: 

Olumlu Cümle: Evimizde bakır kaplar ve eski halılarımız var.
Olumsuz CümleEvimizde bakır kaplar ve eski halılarımız yok.
Soru CümlesiEvimizde bakır kaplar ve eski halılarımız var mı?
Ünlem Cümlesi: 

8. ETKİNLİK

Seçtiğiniz herhangi bir konu ve türde yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.
“Kompozisyonlar” kategorisindeki herhangi bir içeriği örnek alabilirsiniz.

Geçen Zaman Metni Cevapları Sayfa 165

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştirip cümlede kullanınız.
Cevap: 
[3] uysal
[5] sema
[6] beste
[2] ninni
[1] kanmak
1- Söylenilen sözün, anlatılan konunun doğruluğuna inanmak
2- Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkü
3- Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen
4- Anı, andaç, anmalık, yadigâr
5- Gök
6- Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
Cümleler:
• Köpeğin uysallığına kanıp bahçeye girince olanlar oldu.
• Başını yukarı kaldırıp semaya doğru haykırdı: Yaşasın!
• Bu güzel şarkının bestesini de Sezen Aksu yapmış.
• Çocuğu olunca mecburen ninni söylemeyi de öğrendi.
• Herkesin her dediğine kanan saf bir insan olarak tanıtım ben onu.
b) “Neler geçmişti aklımdan nedendi ağladığın, neydi güldüğün?” dizesinde geçen “aklından geçmek” deyiminin anlamını belirleyip cümlede kullanınız.
Cevap: 
Anlamı: düşünmek
Cümle: Ne zaman bir traktör görsem, köydeki çocukluğum aklımdan geçer.
Geçen Zaman Metni Cevapları Sayfa 166

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız.
1. Şairin yaşadıklarından ve geçmişinden en önemli beklentisi nedir?
Cevap: Anılarını unutmamak.
2.Şiirin tamamına bakıldığında şairin geçmişle ilgili hangi duyguları daha ağır basmaktadır?
Cevap: Ümit, sevgi, dostluk, özlem.
3.“Ah, nasıldı yaşamak?” dizesiyle şair ne anlatmak istemiştir?
Cevap: Geçmişte sahip olduğu duygu ve düşüncelerini ve hayattan adlığı tadı tam olarak hatırlayamaması.
4.Şairin duygu ve düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
5. Zamana yolculuk mümkün olsaydı hangi zaman dilimine gitmek isterdiniz? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
6. Yaşadıklarınızdan pişmanlık duymamak için ne yapmalısınız? Açıklayınız.
Cevap: Karar vereceğimiz zaman olayları enine boyuna iyice düşünmeli, gerekirse tecrübeli insanlardan yardım almalıyız.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutucukları metne uygun doldurunuz.
Cevap: 
Farklı Başlık
Gitmesin Hatıralar
Konu
Hatıralar
Ana Duygu
Geçmişe duyulan özlem

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda belirtilen zaman dilimlerinde duygu ve düşüncelerinizin neler olduğunu veya olabileceğini yazınız.
Yaşamınıza göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Geçen Zaman Metni Cevapları Sayfa 167

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden kişileştirme cümleleri bulunuz. Kişileştirilen varlığı cümlenin karşısına yazınız.
Cevap: 
KİŞİLEŞTİRME CÜMLELERİKİŞİLEŞTİRİLEN VARLIK
Az yanımda kal, çocukluğumçocukluk
Temiz yürekli, uysal çocukluğumçocukluk
Ah, ümit dolu gençliğimgençlik
Böyle uzaklaşmayın benden, yaşadığım günler!günler
Güneş! Getir bir bayram sabahını.güneş

6. ETKİNLİK

İstediğiniz bir mesleği (şair, mühendis, terzi, öğretmen, sanatçı, yazar vb.) seçerek bu mesleği canlandırınız.

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirdeki olumlu cümleleri olumsuz, olumsuz cümleleri olumlu cümle yapınız.
Cevap: 
• Hiç olmazsa unutmamak istemezdim!
• Yalnız bırakın beni hatıralar!
• Az yanımda kalma, çocukluğum, / Temiz yürekli, uysal çocukluğum…
• Doğmadığım ev! Rahatlamayacak içim, duysam / Bir tek kapının sesini.
• Aramıyorum aklımda bir ninni bestesini…
• Böyle uzaklaşın benden, yaşadığım günler!
• Güneş! Getirme bir bayram sabahını.
• Açılmayın, açılmayın tekrar / Çocuk dizlerimdeki yaralar.
• Hepiniz benim değilsiniz:
• Yalnız hatırlamak, hatırlamak istemiyorum.
• Rengine doyduğum sema, / Ahengine kandığım ırmak.
• Bırakıp her şeyi nereye gitmiyorum?
• Neler geçmemişti aklımdan, nedendi ağlamadığım, neydi gülmediğin?
• Ah, nasıldı yaşamamak?
Geçen Zaman Metni Cevapları Sayfa 168

8. ETKİNLİK

Aşağıda Necip Fazıl KISAKÜREK’in yazdığı zaman konulu şiirin bir bölümüne yer verilmiştir. Bu şiirden hareketle siz de zamanla ilgili bir şiir yazınız. Şiirinizi yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 
(örnektir)
ZAMAN
İstesem de istemesem de akıp gidiyor,
Bazen çok güzel, bazen üzgün geçiyor.
Rüzgar sesi mi keskin bıçak mı bilmem,
Bir yanağımı okşuyor, bir kesip biçiyor.
Şöyle bakıyorum geriye ben neler yapmışım?
Bir oturmuş, bir kalkmış, atlamış, zıplamışım.
Okul demiş, ailem demiş, para demişim hep,
Güzelliklere aldırmadan durmadan çalışmışım.
Bundan sonra bari dört açayım gözlerimi,
Hayat sıkılıp birden bırakmadan ellerimi.
Seveyim, sevileyim, mutlu mesut olayım,
Dertli değil, sevinçli vereyim son nefesimi.
(Bu şiir Türkçe Ödevim editörleri tarafından örnek olması amacıyla yazılmıştır.)

Değirmende Döner Taşım Metni Cevapları Sayfa 173

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını tahmin ederek tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.
Cevap: 
istif: Eşya veya başka nesnelerin düzgün bir biçimde üst üste konulmasıyla oluşan yığın
sini: Üzerinde yemek de yenilebilen, yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
hıla: Sofra bezi
kırçıl: Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
eşik: Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
telis: Bitkisel tellerden yapılmış, kaba örgülü büyük çuval
üzengi: Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka

2. ETKİNLİK

a) Metinde geçen deyimleri aşağıya yazınız.
Cevap: 
– gözüne ilişmek
– ensesinde boza pişirmek
– içi içine sığmamak
– keyfi yerinde olmak
– hızını kesmek
– ayak altında dolaşmak
– gözleri dalıp gitmek
– … arasında mekik dokumak
Değirmende Döner Taşım Metni Cevapları Sayfa 174
b) Bulduğunuz deyimlerin anlatıma olan katkısını açıklayınız.
Cevap: Anlatımı etkileyici kılmışlardır.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Metinde olayları anlatan kimdir?
Cevap: Yazarın kendisidir.
2. Değirmene gitmeden önce hangi hazırlıklar yapılıyor?
Cevap: Değirmende kalınacak iki gün için yiyecek, içecek ve eşyalar hazırlanıyor.
3. Değirmenci Haydar Amca’yı kısaca tanıtınız.
Cevap: Ak saçlı, işini severek yapan, kırmızı suratlı, elleri ve iri parmakları nasır bağlamış, boğuk sesli, başında papak eksik olmayan bir adam.
4. Yazar, değirmende neleri gözlemlemiştir?
Cevap: Değirmendeki makinelerin nasıl çalıştığını, değirmen sahibinin neler yaptığını, değirmenin içerisinde neler olduğunu gözlemlemiştir.
5. “Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan” sözünün anlamı ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Değirmende makine işlem yaparken vaktin iki kişi arasında edilen muhabbet ile geçebileceği anlatılmak istenmiştir.
6. Metinde yaşanan olaylar günümüzde yaşanıyor olabilir mi? Neden?
Cevap: Olamaz. Günümüzde eski sitem değirmenler yok denecek kadar azalmıştır. Değirmenler yerine fabrikalarda ürünler işlenmektedir.
7. Bugün ekmek veya un almak için neler yapmamız gerekiyor? Hikâyede yaşananlarla karşılaştırınız.
Cevap: Bugün ekmek veya un almak için marketlere ya da fırınlara gidebiliriz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları metne göre doldurunuz.
Cevap: 
Yer: Çarmuzu Mahallesi ve Haydar’ın değirmeni.
Kişiler: Yazar, yazarın anne ve babası, kardeşleri, teyzesi, arabacı, değirmenci Haydar.
Zaman: Geçmiş zaman
Olay: Yazar ve ailesinin buğdaylarını öğütmek üzere değirmene gitmeleri ve orada yaşananlar.
Değirmende Döner Taşım Metni Cevapları Sayfa 175

5. ETKİNLİK

Buğdayın ekmek olana kadar geçirdiği aşamaları sınıfta pandomim (sözsüz oyun) olarak canlandırınız.

6. ETKİNLİK

• Dışarı çıkıyorum.
• Teknedeki unu geniş ağızlı bir el küreğiyle çuvala dolduruyor.
Metinden yukarıdaki örnekler gibi tek yüklemli cümleler bularak aşağıya yazınız.
Cevap: 
• Değirmene kalkacağız.
• İki gün orada kalacağız.
 İçeriden değirmenin uğultusu taşıyor.
• Yıldızlar uyanıyor birer ikişer.
• Ateş büyüyor.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde fiilimsi bulunup bulunmadığını tespit ederek fiilimsileri yazınız.
Cevap: 
Çarmuzu Mahallesi’ndeki evimizin avlusunda kazanlar kurulmuş. Fiilimsi yok
Değirmende geçirilecek iki gün için hazırlıklar yapıldı. geçirilecek
Cumartesi için gün alınmış değirmenden. Fiilimsi yok
Babam, arabanın durmasını beklemeden atladı. durma
Haydar Amca, babamın çözdüğü telise avucunu daldırdı. çözdük
Teknedeki unu geniş ağızlı bir el küreğiyle çuvala dolduruyor. Fiilimsi yok
Babam birkaç teneke boşalttı tekneye. Fiilimsi yok
Değirmende Döner Taşım Metni Cevapları Sayfa 176
b) Siz de okuduğunuz metinden tek yüklemli, içinde fiilimsi olan cümleler yazınız.
Cevap: 
• Teyzem gaz ocağında kaynayan suyla çayı demliyor.
• Babamın gönderdiği haralları (çok büyük çuval) getiriyor çırak.
• Keçi kılından yapılmış kalın, kırçıl bir çuvala dolduruyor.
• Haşlanan buğday, bekletilmeden seriliyor hılalara.
• Yemek için nispeten serin olan eşiğe geçiliyor.

8. ETKİNLİK

“Değirmende Döner Taşım” metni üç bölümden oluşmuştur:
1. Değirmene hazırlık aşamasında yaşananlar.
2. Değirmene gidiş yolunda yaşananlar.
3. Değirmende yaşananlar.
Siz de yukarıdaki planı dikkate alarak aileniz veya arkadaşlarınızla yapacağınız bir geziyi ya da işi üç bölüm hâlinde yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip öğretmeninizle değerlendiriniz.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Satılık Ev Dinleme Metni Cevapları Sayfa 177

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını metni dinlerken tahmin ediniz. Tahminlerinizi ve sözlük anlamlarını yazınız.
Cevap:
fiskos: Başkalarının duyamayacağı biçimde gizli ve alçak sesle konuşma
mayhoş: Tadı şekerli ve az ekşi olan
muşmula: Gülgillerden, 2-3 metre yüksekliğinde dikenli küçük bir ağaç, bu ağacın olgunlaşıp yumuşadıktan sonra yenilebilen, yuvarlak, mayhoş, buruk ve beş çekirdekli meyvesi, döngel, beşbıyık
dalkavuk: Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, yaltak, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı
Satılık Ev Dinleme Metni Cevapları Sayfa 178

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.
1. Yaşlı adam, evin satılmasını neden istememektedir?
Cevap: Yaşlı adam yıllarca uğraşarak meydana getirdiği bahçesinden ayrılmak istemediği için evin satılmasını istememektedir.
2. Çocukların ev satılmayınca buldukları çözüm yolu nedir?
Cevap: Gelinlerden biri eve yerleşip gelenin geçenin evi görebileceği şekilde bahçe kapısını açık bırakması ve talipler ile yaşlı adamın konuşmasını engellemesi.
3. Yazar, evin satıldığını nasıl öğrenmiş ve bu durumla ilgili neler anlatmıştır?
Cevap: Yazın yazlığına gelince öğrenmiştir. “Ne yazık ki levhadan eser kalmamıştı artık. İş bitmiş, ev satılmış, eski yemiş bahçesinden eser kalmamıştı.” diyerek durumu anlatmıştır.
4. Yaşlı adam ve çocuklarının evle ilgili düşüncelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
5. Metinde yer alan soruna yönelik sizin çözümünüz ne olurdu? Anlatınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Metni tekrar dinleyerek aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.
Cevap:
1. Tahta bir kapının üstüne epey zamandan beri yaz güneşi altında devinimsiz duran, güzün sert yellerinde sarsılan, çırpınıp duran bir levha asılmıştı.
2. Aslında iki üç büyük çınarın altı dışında bütün bahçe güneş içindeydi.
3. İkinci çalışta bahçenin dibinde bir tahta yemeni gürültüsü yaklaşıyor ve yaşlı adam, kızgın kızgın, kapıyı aralıyordu.
4. Elbette ev satılınca gelip bizimle oturacaksınız büyükbaba.
5. Evin üstüne bir kat daha çıkmışlar, bahçe duvarlarını yenilemişlerdi.
6. Onun Paris’te hasır şapkası ve yaşlı bahçıvan kamburuyla canı sıkkın, utangaç, dokunsanız ağlayacak gibi dükkânın iç yanında dört döndüğünü düşlüyorum.

4. ETKİNLİK

Metne farklı bir başlık bulunuz. Niçin bu başlığı seçtiğinizi açıklayınız.
Cevap:
Başlık: SÜRÜNCEME
Açıklama: Yaşlı adamın hep bahaneler bularak satışı geciktirmesinden dolayı bu başlığı buldum.

5. ETKİNLİK

Dinlerken aldığınız notlardan yararlanarak metni özetleyiniz.
Cevap:
Güzel bir bahçeye sahip bir ev satılıktır. Evin satılmasını, sahibinin çocukları istemektedir. Evin sahibi yaşlı adam, yıllarca kaldığı bu evi satmak istememektedir. Fakat satacağına dair çocuklarına söz vermiştir. Bundan dolayı evin satılmasını elinden geldiğince, türlü bahaneler ile geciktirmeye çalışmaktadır. Sonunda çocukları bu işte sıkılıp bir çare bulurlar. Eşlerinden birini eve yerleştirirler. Kadın bahçe kapısını açarak taliplerin evi görmesini sağlar ve yaşlı adam ile konuşmalarına engel olmaya çalışır. Sonunda ev satılır. Yeni sahipleri eve bir kat daha çıkarlar, bahçe duvarlarını yenilerler.
Satılık Ev Dinleme Metni Cevapları Sayfa 179

6. ETKİNLİK

Hikâyede yaşanan olayla ilgili duygularınızı karakterlerin gözüyle anlatınız.
Hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

a) Örnekteki gibi birden fazla yüklemi olan cümleler yazınız.
Cevap:
Sadık sokaktaki yıkık duvarın önüne çömelmiş, elindeki çiçeği kucağına koymuş, ellerini başının arasına almış, iç çeke çeke ağlıyordu.
b) Örnekteki gibi içerisinde bağlaç olan cümleler yazınız.
Cevap:
Yaşlı adam kahvesinden bir yudum aldı ve genç adama dönüp onun burada çalışamayacağını bir kez daha söyledi.
Satılık Ev Dinleme Metni Cevapları Sayfa 180

8. ETKİNLİK

Ailenizle yaşadığınız yer ve bu yere nelerin anlam kazandırdığı ile ilgili bir hikâye yazınız. Hikâyenizi yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yunus Emre’nin hayatı hakkında araştırma yapınız.
Aşağıdaki butona tıklayarak Yunus Emre’nin hayatı hakkında hazırlanmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.
bağlantı hazırlanıyor…


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...