8. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 8. Ünite Hak ve Özgürlükler Teması

Hak ve Özgürlükler Teması


Bilge Adamın Yolu Metni Cevapları Sayfa 222

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ederek sözcükleri cümlede kullanınız.
Cevap: 
timsal
Sözlük anlamı: Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, simge
Cümle: Her daim güzel ahlakın zirvesinde hoşgörü, şefkat ve merhamet timsali oldu.
cezp
Sözlük anlamı: Kendine çekme, etkileyerek kendine bağlama
Cümle: Vitrinde parıldayan kırmızı otomobil, çocuğun dikkatini cezbetti.
mülkiyet
Sözlük anlamı: Sahiplik
Cümle: Borcunu ödemek için babasından kalan evi arkadaşının mülkiyetine geçirdi.
statü
Sözlük anlamı: Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu
Cümle: Borçlarını ödeyemeyecek duruma gelse de, statüsünü korumak için lüks arabasını satışa çıkarmıyordu.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Üç çocuğun köyleri ve seçilme şekilleri ile ilgili hangi bilgiler verilmektedir?
Cevap: Rüzgarlimanı köyü cam yapımında ustadır. Dokumacılar köyü iğne iplik işlerine yeteneklidirler. Oduncular köyü marangozlukta ustadır. Bu üç köyün başında bulunan kişiler yaşlanmaları nedeniyle Bilge Adam’ın yerlerine geçecek kişiyi seçmesi için köylerindeki en zeki çocuklar seçilmiştir.
2. Üç çocuğun Bilge Adam’a giderken kendileri ile ilgili düşünceleri nelerdir?
Cevap: Manolya “Ben en güzelim.”, Tor “Ben en güçlüyüm.”, Narkissos “Ben herkesten daha özgünüm.” diye düşünmüşlerdir.
3. Çocukların nehri geçmek için buldukları çözümleri ve çözümlerin sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Tek başlarına buldukları çözümlere emin olamıyorlar fakat bu çözümler birleşince daha etkili bir çözüm ortaya çıkıyor ve bundan faydalanıyorlar. Tesadüfen de olsa birlikte hareket etmek, sorunu tamamen çözmüş oluyor.
4. Bilge Adam’ın “Fakat kalbim, gözlerimin gördüğünden daha uzağını görebilir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Anlatınız.
Cevap: Bilge Adam’ın hislerinin çok kuvvetli olduğunu anlıyoruz.
5. Yaşadıklarımızdan ders almak bize neler kazandırır?
Cevap: Bize engelleri nasıl aşacağımızı öğretir. Başarı yolunda ilerlerken önümüze çıkan problemleri, aldığımız ders sayesinde kolaylıkla çözebilir, daha kısa sürede başarıya ulaşabiliriz.
6. Çocuk Hakları Bildirisi yeniden hazırlansa ve sizden bildiriye bir madde eklemeniz istense ne eklerdiniz? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Metne farklı bir başlık bulunuz.
Cevap: SEÇİM
Bilge Adamın Yolu Metni Cevapları Sayfa 223

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni özetleyiniz.
Cevap:
BİLGE ADAM METNİ ÖZETİ
Cam yapımında usta Rüzgarlimanı köyü, iğne iplik işlerinde yetenekli Dokumacılar köyü ve marangozlukta usta Oduncular köyü başında bulunan kişilerin yaşlanması nedeniyle yerlerine geçecek kişilerin seçilmesi için köylerdeki en zeki çocuklar seçilir. Çocukları seçecek kişi Bilge Adam’dır. Köylüler çocukların Bilge Adam’ı etkilemeleri için çocukları yetekleri doğrultusunda giydirip kuşandırırlar. Yolculuğa, en güzeli kendisi olduğunu düşünen Manolya, en kuvvetlisi kendisi olduğunu düşünene Tor ve herkesten daha özgün olduğunu düşünen Narkissos çıkar.
Üç çocuk ilerlerken karşılarına bir nehir çıkar. Manolya kıyafetinden paraşüt yaparak, Tor zırhından sal yaparak nehri geçmeyi düşünür. Narkissos camlardan dürbün yaparak başka yollar aramayı dener. Yine camları kullanarak ateş yakıp birilerinin onlara yardıma gelmesini umar. Paraşütün uçup gitmemesi için zırhtan yapılan sala bağlarlar. Bu arada ateşten yükselen sıcak hava paraşütü şişirip yükselmesini sağlar. Bu üç ayrı çözümden ilkel bir sıcak hava balonu ortaya çıkar. Üç çocuk bu balona binip nehri aşarlar, Bilge Adam’ın bulunduğu yere kadar gelirler.
Bilge Adam kördür fakat bu üç çocuğun birlikte yaptıkları macerayı hisseder. Bilge Adam üçünden de etkilenmiştir ve evinin kapılarını onlara açar.

5. ETKİNLİK

Metinde farklı yazı karakteriyle yazılmış paragrafı okuyunuz. Bu paragrafın niçin farklı yazıldığını söyleyiniz. Çocuk haklarıyla ilgili düşüncelerinizi anlatan bir
konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.
Cevap: Farklı yazılan paragraf, Çocuk Hakları Bildirisi’nden alınmıştır. Alıntılanan bölüme dikkat çekmek için farklı yazılmıştır.
Konuşma ve değerlendirmenizi siz yapabilirsiniz.
Bilge Adamın Yolu Metni Cevapları Sayfa 224

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını
düzelterek cümlelerin doğrusunu yazınız.
• Haklarını bildiğine inandım.
Cevap: Onun haklarını bildiğine inandım.
• Bilge çocukları görünce bazı şeyler anlattı.
Cevap: Bilge, çocukları görünce bazı şeyler anlattı.
• Kardeşinin haklarını bilmemesine üzüldüm.
Cevap: Kardeşinin kendi haklarını bilmemesine üzüldüm.
• Ne yaparsam yapayım anlattıklarını çocukları ile bütünleştiremiyorum.
Cevap: Ne yaparsam yapayım senin anlattıklarını onun çocukları ile bütünleştiremiyorum.

7. ETKİNLİK

Nasrettin Hoca’nın “Ye Kürküm Ye” fıkrasını okuyup insanlara dış görünüşlerine
bakarak değer vermenin yanlışlığını anlatan bir yazı yazınız. Yazınızda mizahi ögelere de yer veriniz.
YE KÜRKÜM YE
Akşehir’in beyleri Hoca’yı yemeğe davet etmişler. Hoca nereden bilsin; davete, günlük kıyafetiyle katılmış. Katılmış ama ne hoş geldin, ne sefa getirdin diyen var. Herkes, allı pullu kıyafetlilere el pençe duruyormuş. Hoca, bir koşu evine giderek, sandıktaki işlemeli kürkünü giyip yemeğe geri dönmüş. Az evvel hoş geldin bile demeyenler, önünde yerlere kadar eğilmişler. Hoca’yı, yere göğe sığdıramayıp başköşeye oturtmuşlar. Kuzunun en hasını önüne koymuşlar. Herkes Hoca’nın yemeğe başlamasını bekliyormuş. Hoca, bir taraftan kürkünün kolunu sofrada sallamaya, bir taraftan da “Ye kürküm ye, ye kürküm ye!” demeye başlamış.
– İlahi Hoca, demişler, kürkün yemek yediğini kim görmüş?
Hoca taşı gediğine koymakta gecikmemiş:
– Kürksüz adamdan sayılmadık… İtibarı o gördü, yemeği de o yesin.
Alıntı: https://www.nasrettinhoca.info/ye-kurkum-ye-fikrasi

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Aliya İzzetbegoviç ve onun özgürlük mücadelesi ile ilgili bir sunum hazırlayınız.
Cevap:
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Aliya İzzetbegoviç ile ilgili hazırlanmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.
bağlantı hazırlanıyor…
Aliya İzzetbegoviç ve Özgürlük Mücadelesi Metni Cevapları Sayfa 228

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri belirleyiniz. Bu sözcüklerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Sözcüklerin anlamlarını sözlükten bularak yazınız.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Aliya’nın kişiliği ve mücadelesinin tanınması neden hepimizin ödevidir?
Cevap: Bir toplumun tarihini, o toplumun içinden çıkan kahramanlar, liderler yazar. Bu liderler ve kahramanlar anlaşılmadan, tanınmadan bazen bir ulus bazen de bir dönem anlaşılamaz. Bizim görevimiz geçmişte yaşananlardan ders alarak ülkemizi korumaktır. Aliya’nın kişiliğini ve mücadelesini tanıyarak ülkemizi koruma yolunda dersler çıkarabiliriz. Bu nedenle Aliya’nın kişiliği ve mücadelesinin tanınması bizim görevimizdir.
2. Bosna Hersek’in bağımsızlığı nasıl gerçekleşmiştir?
Cevap: Aliya İzzetbegoviç Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Demokratik Eylem Partisi’ni
kurarak Bosna halkının özgürlük mücadelesini başlatmıştır. Aliya İzzetbegoviç, 1 Mart 1992 tarihinde, ülkesinde yaptığı referandumla bağımsızlık ilanını halkın onayına sunmuştur. Halk da bunu kabul ederek bağımsızlığını gerçekleştirmiştir.
3. Çanakkale Savaşı ile Bosna Hersek’in işgalinin benzer yönleri nelerdir?
Cevap: Çanakkale gibi büyük bir acıdan nasıl büyük liderler, kahramanlar, ölümsüz hikâyeler çıktıysa Bosna Hersek halkının yaşadığı bu acıdan da benzer hikâyeler, kahramanlar ve liderler çıkmıştır.
4. Aliya’nın metinde geçen sözlerini değerlendirdiğimizde bu sözler Bosna Hersek halkını hangi yönlerden etkilemiştir?
Cevap: Aliya’nın sözleri, düşmanların aslında birlik ve beraberliklerini bozmaya çalıştıklarını anlatmaktadır. Bosna Hersek halkı nefret ile hareket etmek yerine, bu birlik ve beraberliği korumak için mücadele etmiş ve muzaffer olmuşlardır.
5. Aliya İzzetbegoviç, huzur ve barış ortamının tekrar sağlanması için nasıl bir yol izlemiştir? Onun bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Adil bir anlaşma olmasa da savaşın sürmesinden iyidir düşüncesi ile Dayton Antlaşması’nı imzalayarak ilk adımı atmıştır. Bundan sonraki süreçte de bu ortamı korumak ve Bosna’nın yaralarını sarması için için çalışmıştır.
6. Aliya İzzetbegoviç’i siz nasıl tanımlarsınız?
Cevap: Özgürlük mücadelesini insanlığından bir şey kaybetmeden sürdürüp başarıya ulaşmış, sadece Bosna halkının değil, tüm insanlığın minnettar olması gereken değerli bir liderdir.
Aliya İzzetbegoviç ve Özgürlük Mücadelesi Metni Cevapları Sayfa 229

3. ETKİNLİK

Metnin konusu, ana fikri ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.
KONU
Cevap: Aliya İzzetbegoviç’in özgürlük mücadelesi
ANA FİKİR
Cevap: Bir ulusun değerini anlamak için ilk olarak tarihinde içinde çıkan kahramanları, liderleri anlamak gerekir.

4. ETKİNLİK

Aliya İzzetbegoviç ve onun özgürlük mücadelesi ile ilgili hazırladığınız sunumunuzu yapınız.
bağlantı hazırlanıyor…

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını gidererek cümleleri tekrar
yazınız.
• İnsan hak ve özgürlükleri değerini bilmeliyiz.
Cevap: İnsan haklarının ve özgürlüklerinin değerini bilmeliyiz.
• Çocuklar neşe verici şeylerle uğraşsın, gülmesini unutmasın.
Cevap: Çocuklar neşe verici şeylerle uğraşsın, gülmeyi unutmasın.
• Anlattığım konu herkesin çok dikkatini çekmiş olmalı ki benden içeriğini tüm yönleriyle
açıklamamı istediler.
Cevap: Anlattığım konu herkesin dikkatini çekmiş olmalı ki benden konunun içeriğini tüm yönleriyle
açıklamamı istediler.
• İnsanlardan hepsi yaşama hakkına sahiptir.
Cevap: İnsanların hepsi yaşama hakkına sahiptir.
• Dünya geleceği için barış önemlidir.
Cevap: Dünyanın geleceği için barış önemlidir.
• Onu telefonla arayıp hasta ziyaretine gidildi.
Cevap: Onu telefonla arayıp hasta ziyaretine gitti.
Aliya İzzetbegoviç ve Özgürlük Mücadelesi Metni Cevapları Sayfa 230

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki gezi yazısından hareketle siz de yaptığınız bir geziyi Türkçe defterinize yazınız.
Hersek Sancağı Taht Merkezi, Süslü Taşlıca Şehrinin Özellikleri
Kale yoktur. Çevresi beyaz billur gibi taşlı dağların ortasında, geniş yeşil ovanın içinde, kaynak taşlı su kenarında yapıldığından bu şehre Taşlıca derler. Gerçekten de çevresi taşlıktır. Bu şehir vilayet ortasına kurulmuş olduğu için Hersek paşasının taht merkezidir. Bu şehir içinde Paşa Sarayı misafir ağırlanan 20 kadar odası, divanhane ve sofaları, anılan kaynak suyu üzerinde bir ahşap kasrı, mutfakları ve pek çok sayıda ahırları ile donanımlı saraydır.
Bu süslü şehir, çıplak ve beyaz kar gibi kayaların ortasında, yeşillik bir yerde, bağlı ve bahçeli on mahalleden oluşmuştur. Şehirde on cami vardır. Evvelâ bunlardan donanımlı ve süslü olanı Bulehnikli Hasan Paşa Camisi’dir. Hatta bu şehirde ne kadar kurşun örtülü han, cami, imaret ve medrese varsa hepsi Hasan Paşa hayratıdır.
Bu caminin uzun ve sanatlı güzel bir minaresi var ki benzeri Üsküp şehrinde
Koca Yahya Paşa Camisi’nin minaresidir. Bir yüksek mavi kubbesi var ki sanki doğramacı çarkından çıkmış bir yuvarlak ve yüksek kubbedir. Bu kubbenin çevresinde
6 adet yarım kubbe daha var ama büyük kubbeden alçaktadır. Bu caminin yine 4
köşesinde 4 adet ziynet kubbeleri daha var, taşra kıble kapısı sofası üzerinde 4
mermer sütun üzerinde 3 kubbe daha var. Tüm bu sayılan büyük küçük kubbelerin
üzerinde 14 adet alem bir padişah camisinde görülmemiştir. Hatta bu hayrat sahibi
Bulehnikli Hasan Paşa Mısır veziri iken bu alemleri Mısır’da yaptırıp 14.000 altın
ile yaldız vurdurur. Mısır İskenderiyesi’nden bu alemleri Dobra-Venedik gemilerine
koyup Dobra-Venedik’e getirir. Oradan da getirilip Taşlıca’da camiye konur. Hâlâ
üstad elinde henüz cilalanmış gibi ışıldayıp parıltısından insanın gözbebeklerini kamaştırır. Süleyman Han zamanından beri bu alemlerin renklerine bir zerre kadar
koyuluk gelmemiştir.
Bu caminin döşeme hasırlarını Hasan Paşa, Süleyman Han asrında Mısır’dan
göndermiştir. Bunlar bir çeşit Mısır hasırıdır. Günümüzde henüz usta elinden yeni
çıkmış gibidir. Bu sanatlı hasırı işleyen usta, gerçek hasır ustası imiş. Daha nice
yüzyıl duracağı muhakkaktır.
Evliya ÇELEBİ

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...