8. Sınıf Türkçe Meb Cevapları 7. Ünite Erdemler Teması

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 190

1. ETKİNLİK

a) Metindeki sözcük ve sözcük gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz.
1 yadigâr
2 dergâh
3 eren
4 şad etmek
5 türbe
6 mader
7 küfeki
8 şol
Cevap: 
[3] Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse, ermiş
[5] Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı
[   ] Birbirine sarılmış bir durumda
[8] Şu
[4] Neşelenmesini, sevinmesini sağlamak
[2] Dervişlerin toplandıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
[7] İnce taneli ve kumlu görünümde, fosilli, boşluklu ve kristalli, kompakt bir taş türü
[6] Anne
[1] Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi, andaç
Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 191
b) Yukarıda anlamını yeni öğrendiğiniz veya günlük hayatta sık kullanmadığınız sözcüklerden bazılarını seçerek cümle içinde kullanınız.
Cevap: 
• Annem her sınav öncesi beni türbeye dua etmeye götürürdü.
• Babam işsiz kalınca, dedemden yadigar kalan çakmağı satmak zorunda kaldı.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Yûnus Emre’ye ait kaç mezar vardır? Bunlar nerelerdedir?
Cevap: Yirmi iki mezar vardır. Erzurum, Bursa, Isparta, Sandıklı’nın Çay Köyü, Konya Aksaray, Karaman, Kula’nın Emre Köyü, Eskişehir Saray Köyü.
2. Yûnus Emre’nin mezar sayısının fazla olmasının sebebi nedir?
Cevap: Anadolu halkının Yunus Emre’ye duyduğu saygıdan dolayı onu benimsemeleri.
3. Yûnus Emre’nin gerçek türbesi nerededir?
Cevap: Eskişehir’in Sarıköy’ündedir.
4. Yûnus’un mezar taşındaki balta resmi neyi simgelemektedir?
Cevap: Yunus Emre’nin dergâha odunculuk ettiği günleri simgelemektedir.
5. Yaşadığınız yerde bir Türk büyüğüne ait mezarın olması bulunduğunuz yere ne gibi katkılar sağlar? Açıklayınız.
Cevap: Türk büyüğünün mezarını ziyarete gelenler, bulunduğumuz yerin tanıtımına katkıda bulunurlar. Böylece bu yerin ekonomisi gelişir.

3. ETKİNLİK

Metne farklı bir başlık yazınız.
Cevap: YUNUS EMRE’NİN MEZARI NEREDE?

4. ETKİNLİK

Metnin konusu, ana fikri ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.
KONU
Cevap: Yunus Emre’nin mezarı
ANA FİKİR
Cevap: Anadolu halkının Yunus Emre’ye duyduğu sevgi, saygı ve hayranlık nedeniyle kendilerine mal etmeleri sonucunda Anadolu’nun her bir köşesinde Yunus Emre’ye ait olduğu iddia edilen bir çok yer bulunmaktadır.
Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 192

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Yûnus Emre’nin Mezarları” adlı metinde işaretlediğiniz bölümlerden de yararlanarak metni özetleyiniz. Özetinizi aşağıdaki forma göre öğretmeninizle değerlendiriniz.
Cevap: 
Anadolu’da Yunus Emre’ye ait olduğu iddia edilen yirmi iki mezar bulunmaktadır. Erzurum, Bursa, Isparta, Sandıklı’nın Çay Köyü, Konya Aksaray, Karaman, Kula’nın Emre Köyü, Eskişehir Saray Köyü gibi yerlerde bulunan bu mezarlar kekikleri, kır menekşeleri, yediveren gülleri ile meşhurdur. Bu kadar çok mezarın bulunmasının sebebi, Anadolu halkının Yunus Emre’ye olan sevgisi, saygısı ve hayranlığından dolayı onu benimsemeleri, kendilerine mal etmeleridir.
Yunus Emre’nin esas mezarı Eskişehir’in Sarıköy’ündedir. Bir zamanla buradan geçen trenler saygı düdüğü öttürürlermiş. Alman mühendisleri de Yunus Emre’nin orada yattığını bilip saygı gösterirlermiş. Bu saygı sevgi havası Yunanlıların gelip köyü yıkmasına kadar sürmüş.
1940 yılında buraya tren yolu yapılırken hattın Yunus Emre’nin türbesi üzerinden geçeceği anlaşılmış ve gizlice türbenin yeri değiştirilmeye karar verilmiş. Bu iş gizli olmasına rağmen nasıl olduğu bilinmese de taşıma günü otuz bin kişi burada toplanmış ve tören yapmışlar.

6. ETKİNLİK

ODUNCU YÛNUS
Tabduk, Yûnus’u, dergâhındaki odunculuğa tayin etti. Kimi işler, görünüşte sıradandır. Onun neden yapılacağı, manevi olgunlaşma sürecinde nasıl bir sonuca yol açacağı önceden bilinemez. O da bu hikmeti kavramış olarak hizmet görür. En titiz bir seçimle en düzgün odunları seçer. Dergâha asla eğri bir odun getirmez. Ormandan ya böylesini bulur ya da düzgün olmayanları yontar, düzgün hâle koyar.
Bu durum, işini ciddiye almasının yanı sıra Tabduk’a ve dergâha saygısını ve içine girdiği âleme verdiği önemi, işi, sözü ve iç dünyasının düzgünlüğünü de anlatır. Yani bir anlamda odun, Yûnus’un ham benliğidir, terbiye edilmesi düzeltilmesi gereken nefsidir.
Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 193
Fedakâr derviş (Yûnus) tam kırk yıl bu hizmette bulunmuştur. Odunu sırtına vurup getirirdi ama odunun yaşı ve eğrisini kesmezdi. Bir defasında Tabduk Emre: “Yûnus Can, dağda hiç eğri odun yok mu ki hep düzgün odunları getirirsin?” diye sordu. Yûnus da “Burası öyle bir hak ve doğruluk kapısı ki buraya, değil eğri adam, eğri odun bile giremez.” dedi.
Mustafa ÖZÇELİK
Yukarıdaki yazıda Yûnus Emre’nin üstlendiği bir görevi titizlikle yerine getirdiği anlatılmaktadır. Siz de aldığınız bir görev veya sorumluluğu yerine nasıl getirdiğinizi anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yüklemle ilgili anlatım bozukluklarını (yüklemin çatı, kişi, zaman, ek fiil, yardımcı fiil vb. bakımlardan cümleye uygunluk göstermemesi açısından) düzelterek cümlelerin doğrusunu yazınız.
• Alçakgönüllü ve dürüst konuşmalıyız.
Cevap: Alçakgönüllü olmalı ve dürüst konuşmalıyız.
• Kimin dürüst, kimin dürüst olmadığını biliyor.
Cevap: Kimin dürüst olduğunu, kimin dürüst olmadığını biliyor.
• Çocuklarıyla bazen çok bazen de hiç ilgilenmezdi.
Cevap: Çocuklarıyla bazen çok ilgilenir bazen de hiç ilgilenmezdi.
• Aldığı şeyler hem pahalı hem de kaliteli değilmiş.
Cevap: Aldığı şeyler hem pahalıymış hem de kaliteli değilmiş.
• Suçlamaların yersiz ve doğru olmadığını söyle.
Cevap: Suçlamaların yersiz olduğunu ve doğru olmadığını söyle.
• Otobüsteki yaşlıya saygı duyulup yerini verdi.
Cevap: Otobüsteki yaşlıya saygı duyup yerini verdi.
Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 194

8. ETKİNLİK

Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğrusunu yazınız.
• Herkes olayları seyretti, yardım etmedi.
Cevap: Herkes olayları seyretti, kimse yardım etmedi.
• Evin fiyatı oldukça yüksekti ama çok güzeldi.
Cevap: Evin fiyatı oldukça yüksekti ama ev çok güzeldi.
• İnsanların yalanları ortaya çıkar ve komik duruma düşer.
Cevap: İnsanların yalanları ortaya çıkar ve insanlar komik duruma düşer.
• Gülün dalları kurumuştu artık yerinden sökülecekti.
Cevap: Gülün dalları kurumuştu artık gül yerinden sökülecekti.
• Hiç kimse karşı çıkmadı, ona güvendi.
Cevap: Hiç kimse karşı çıkmadı, herkes ona güvendi.

9. ETKİNLİK

Mevlânâ, Yûnus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî gibi Türk büyüklerinin hayatlarını düşünerek “sevgi” konulu iki dörtlük yazınız.
Aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz şiirleri örnek alabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“www.tdk.gov.tr” adresinden içinde “kalp” sözcüğü bulunan deyim ve atasözleri araştırınız.
Aşağıdaki butona tıklayarak içinde “kalp” sözcüğü bulunan deyim ve atasözlerine ulaşabilirsiniz.
bağlantı hazırlanıyor…
Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları Sayfa 196

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcükleri şiirden bularak yazınız.
• Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, benlik, gurur
Cevap: Kibir
• Özgü
Cevap: Mahsus
• Gizli sebep
Cevap: Hikmet
• Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
Cevap: İncitmek
• Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
Cevap: Engin
• Saygı
Cevap: Hürmet
• Veya, ya da
Cevap: Yahut

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Şair, şiirde insanların nasıl davranması gerektiğini ifade etmiştir?
Cevap: Kimseyi incitmeden, onları kırmadan davranılması gerektiğini ifade etmiştir.
2. Her dörtlüğün sonunda yapılan ek ve sözcük tekrarları şiire nasıl bir ahenk katmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Kulakta hoş bir uyum, bir ezgi özelliği katmıştır.
3. Şiirin ana duygusu nedir?
Cevap: Mutlu bir yaşam için küçük meseleler, nefsi istekler için kimseyi kırmamak gerekir.
4. Kaba ve kırıcı bir dil kullanan insanların davranışları nasıl düzeltilebilir? Bununla ilgili önerilerinizi paylaşınız.
Cevap: O kişilere her zaman nazik, kibar, hoşgörülü davranmak gerekir. Bu şekilde insanlar kötü davranışlarından yavaş yavaş vazgeçerler.

3. ETKİNLİK

Şiirdeki söz sanatlarını bulunuz.
Cevap: 
Çiçeklerle hoş geçin,
Balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için
Dalı incitme gönül.
Kişileştirme
Konuşmak bize mahsus,
Olsa da bir güzel süs,
“Ya hayır de yahut sus.”
Dili incitme gönül.
Konuşturma
Başın olsa da yüksek,
Gözün enginde gerek,
Kibirle yürüyerek
Yolu incitme gönül.
Abartma
Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları Sayfa 197

4. ETKİNLİK

Şiirden hareketle insanların olumlu tutum ve davranışlarını “neşeli yüz” olumsuz olanlarını ise “üzgün yüz”le belirtilen bölümlere yazınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki öğütlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatınız.
“Kalp temiz olursa dilden güzel sözler çıkar.”
(Hz. Ali)
“Kalp kırmak Allah’ı incitmek demektir.”
(Ahmet Yesevi)
“Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.”
(Mevlânâ)
“Bir gönül yapamazsan
Yıkıp viran eyleme.”
(Yûnus Emre)
“İnsanın en büyük amacı, insan olmaktır. Onun da yolu erdemden geçer.”
[Schefer (Şifır)]
Cevap: 
İnsanlarla olan iletişimimizde konuşmamız çok önemlidir. Konuşma tarzımız, duygu ve düşünceleri dile getirme yöntemimiz, insanlarla olan ilişkilerimizin iyi ya da kötü olmasında etkilidir. Bunu da duygu ve düşüncelerimiz belirler. Duygu ve düşüncelerimiz ne kadar iyi ve güzelse, insanlarla olan iletişimimiz de o kadar sağlıklı olur. Sonuç olarak iyi bir insan olarak anılmak istiyorsak, erdem sahibi olmalı, duygu ve düşüncelerimizde kötülüğe yer vermemeli, insanları kırmamaya dikkat etmeliyiz.
Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları Sayfa 198

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğrusunu boşluklara yazınız.
• Size teşekkür etmek ve kutlamak istiyorum.
Cevap: Size teşekkür etmek ve sizi kutlamak istiyorum.
• Yardıma muhtaç olanlara yardım eder, doyururdu.
Cevap: Yardıma muhtaç olanlara yardım eder, onları doyururdu.
• Onlara niçin bu kadar güveniyor ve destekliyorsun?
Cevap: Onlara niçin bu kadar güveniyor ve onları destekliyorsun?
• Ona sevgiyle bakıyor, hiç üzmüyordu.
Cevap: Ona sevgiyle bakıyor, onu hiç üzmüyordu.
• Onunla görüşmek istedik ama bulamadık.
Cevap: Onunla görüşmek istedik ama onu bulamadık.
• Hayvanlara iyi davranın, koruyun.
Cevap: Hayvanlara iyi davranın, onları koruyun.
• Sana kızmayacak, iyi niyetle karşılayacaktı.
Cevap: Sana kızmayacak, seni iyi niyetle karşılayacaktı.
Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları Sayfa 199

7. ETKİNLİK

“Yerinde söz söylemeyi bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.” (Fatih Sultan Mehmet) sözüyle ilgili aşağıdaki adımları takip ederek bir yazı yazınız.
Giriş: İnsanlar birbirleriyle hangi yollarla iletişim kurar. Söz söyleme ve konuşmanın insan yaşamındaki önemi nedir?
Gelişme: Doğru iletişim nasıl kurulur? Yerinde söz söylemek ne demektir? (Yazınızda uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak görüşlerinizi destekleyiniz. Doğru ve yerinde konuşma ile ilgili bildiğiniz atasözü ve güzel sözleri metnin uygun bölümlerinde kullanınız.)
Sonuç: Görüşlerinizi birkaç cümleyle özetleyiniz.
Başlık: Yazınızın içeriğine uygun ve dikkat çekici bir başlık yazınız.
Yazım ve Noktalama: Yazınızı yazım, noktalama ve anlatım bozukluğu yönünden düzenleyiniz.
Aşağıdaki butona tıklayarak konu ile ilgili yazılmış örnek bir yazıya ulaşabilirsiniz.
Bağlantı hazırlanıyor…

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Aile bütçesine katkı sağlamak için el emeği ile bir şeyler üretip satan ve bu konuda başarıya ulaşan kadınlardan birkaçının hikâyesini araştırınız.
Aşağıdaki butona tıklayarak bu şekilde başarıya ulaşan bir kadının hikayesine ulaşabilirsiniz.
bağlantı hazırlanıyor…
*** Gül’ü İncitme Gönül metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Emine Teyze’nin Çilek Reçeli Metni Cevapları Sayfa 204

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.
Cevap: 
atölye: Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
konserve: Isı ile sterilize edilerek uzun zaman saklanabilecek biçimde kutulanmış
kıvanç: Övünç, iftihar, sevinç
müjde: Sevindiren haber, sava, muştu
yakınmak: Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek

2. ETKİNLİK

a) Metindeki deyimleri bulup yazınız.
Cevap: 
 • kiraya vermek
 • girip çıkmak
 • yalayıp geçmek
 • hoşa gitmek
 • hayran kalmak
 • sevinçten deliye dönmek
 • yere göğe sığdıramamak
 • yolunu gözlemek
 • kapısını çalmak
 • dert yanmak
 • umut bağlamak
 • kulak arkası etmek
 • davet etmek
 • kıvanç duymak
 • eline tutuşturmak
 • yolunda gitmek
Emine Teyze’nin Çilek Reçeli Metni Cevapları Sayfa 205

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Emine Teyze kimdir? En belirgin özelliği nedir?
Cevap: Yazarın komşusudur. En belirgin özelliği boş kalmayı sevmemesi, sürekli bir şeylerle meşgul olmasıdır.
2. Çocuğun babası düşündüğü projeyi gerçekleştirmek için neler yapıyor?
Cevap: Meyvelerin nereden alınacağını, kavanozları, satışın nasıl yapılacağını, bu iş için ne kadar para gerektiğini planlıyor.
3. “Emine Teyze Reçelleri” adının oy birliği ile kabul edilme sebebi ne olabilir?
Cevap: Reçel yapımevinde herkesin bir şekilde işin içinde olacağı, yapılan işte herkesin söz hakkı olduğu için.
4. Çocuğun babasının yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
5. Bu hikâyenin en çok hangi yönünü beğendiniz? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
6. Metnin sonrasında yaşananlarla ilgili tahminlerinizi anlatınız.
Cevap: Reçeller satıldıkça işler daha da büyür. Reçellerin ünü her yere yayılır. Talebi karşılamak için daha büyük bir atölyeye geçilir, daha çok işçi çalışır. Daha sonra reçel yapımevi fabrikaya dönüşür.
7. Metinden bir sorun belirleyip bu soruna çözümler üretiniz.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Metinden sebep-sonuç cümleleri bularak yazınız.
Cevap: 
 • Ben ders çalışmaktan sıkıldığımda balkona çıkar, onu izlerdim.
 • Bana “Salon Çiçeği” derdi, evden pek çıkmadığım için.
 • Babam, Emine Teyze’nin işsiz oğluna kendi çalıştığı yerde çaycılık işi bulduğunda
  kadıncağız sevinçten deliye döndü.
 • Emine Teyze reçelinin beğenilmesinden kıvanç duymuştu.

5. ETKİNLİK

Emine Teyze ile çocuğun babasını kişilik özellikleri yönünden karşılaştırınız.
Cevap: 
Benzer Yönleri: Boş durmayı sevmeyen, insanların iyiliği için çalışan, iyi niyetli insanlardır.
Farklı Yönleri: Emine Teyze şakacı, çocuğun babası şakacı değildir. Babası okumuş, kültürlüdür, Emine Teyze değildir.

6. ETKİNLİK

Reçel yapımevinde çalıştığınızı düşününüz. Bir reklam metni hazırlayarak “Emine Teyze Reçelleri”ni tanıtacağınız konuşma yapınız.
Emine Teyze’nin Çilek Reçeli Metni Cevapları Sayfa 206

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde nesne ve zarf tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzelterek cümlelerdeki eksik ögeyi ilgili boşluklara yazınız.
Cevap:
CÜMLELERZARF TAMLAYICISINESNE
Yeni yetişen sanatçılara yardım eder, ilgilenirdi.onlarla
Sana telefon açmış, merak ediyormuş.seni
Volkan’a inanır, gurur duyardı.onunla
Senin sorunlarını çözmeye çalışıyor, başa çıkmak için
uğraşıyoruz.
sorunlarınla
Yazıya özendiği, dikkatle yazdığı belliydi.yazıyı
Herkes onun bu davranışına hayran olmuş ve tebrik
etmişti.
onu
Kötü bir ödev yaptığımda beni eleştirir ve tartışırdı.benimle
Bir daha seni görmek ve karşılaşmak istemiyor.seninle

8. ETKİNLİK

Komşularınızla ilgili bir anınızı yazınız. Yazınızı yazım, noktalama ve anlatım bozukluğu yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.
Komşularınızla ilgili anınıza göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Kültürümüzde misafirperverliğin önemi ile ilgili bilgi edininiz.
Aşağıdaki butona tıklayarak konu ile ilgili araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.
bağlantı hazırlanıyor…

Yürekdede ile Padişah Dinleme Metni Cevapları Sayfa 208

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
SÖZCÜKLER
1 âlâ
2 destur
3 hâşâ
4 ağırlamak
5 yazgı
6 biçare
7 ipil ipil
8 payitaht
9 tepikleme
Cevap:
ANLAMLAR
[5] Tanrı’nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilâhî
[3] Bir durum veya davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatan bir söz
[6] Çaresiz
[7] Parlak bir ışıkla yanarak, bir sönüp bir parlayarak
[1] İyi, pekiyi, daniska
[   ] Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
[9] Tekmeleme
[4] İkram, izaz
[2] İzin, müsaade
[8] Başşehir, başkent
b) Yukarıda anlamını yeni öğrendiğiniz veya günlük hayatta sık kullanmadığınız sözcüklerden bazılarını seçerek cümle içinde kullanınız.
Cevap: 
• Memur, odaya girmek için amirinden destur istedi.
• Müze yönetimi, yurt dışından gelen turist kafilesini en iyi şekilde ağırlamak için tüm imkanlarını seferber etti.
• Aracı yanan biçare adama herkes yardım etmek istiyor fakat kimsenin elinden bir şey gelmiyordu.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.
1. Yürekdede ve Ayşe Nine nerede konaklamışlardır?
Cevap: Yayla yolunda, şehrin ışıklarının görüldüğü bir noktada konaklamışlardır.
2. Padişah kim olduğunu neden açıklamamıştır?
Cevap: Padişah yönettiği ülkenin durumunu bizzat gözlemlemek için geziye çıkmıştır. Eğer kim olduğu bilinseydi, insanlar ona göre davranır, padişah da gerçekten neler olup bittiğini göremezdi.
3. Yürekdede’nin hangi sözleri Padişah’ı titretmiştir?
Cevap: “Biz bir kıl çadırla, bir kırık tencerenin hesabını öte dünyada nasıl vereceğiz diye tasalanır dururuz. Eğer bi de ona, sahip olduklarından ötürü bir iki sual edilse, ne der? Ne söyler?”
4. Yürekdede’nin isteği karşısında Ayşe Nine’nin verdiği cevabı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
5. Ayşe Nine ve Yürekdede’nin yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
Yürekdede ile Padişah Dinleme Metni Cevapları Sayfa 209

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen karakterleri belirgin özellikleriyle tanıtınız.
Cevap: 
YÜREKDEDE
Yaşlı, konuksever, gönlü geniş, dinine bağlı, eşini seven, eşyaya kıymet vermeyen, tecrübeli bir insandır.
PADİŞAH
Ülkesindeki insanları düşünen, büyüklerine saygılı, alçak gönüllü bir insandır.
AYŞE NİNE
Yaşlı, konuksever, gönlü geniş, dinine bağlı, eşini seven, eşyaya kıymet vermeyen bir insandır.

4. ETKİNLİK

Metni tekrar dinleyiniz. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları bularak ilgili boşluklara yazınız.
Cevap: Metnin tamamı kurgusal olaylardan oluşmaktadır.
Yürekdede ile Padişah Dinleme Metni Cevapları Sayfa 210

5. ETKİNLİK

www.eba.gov.tr adresinden “Yürekdede ile Padişah” videosunu izleyiniz. Yukarıdaki metin ve izlediğiniz videodaki kahramanlar ile olayı benzerlik ve farklılıkları yönünden karşılaştırınız.
EBA’da Yürek Dede ile Padişah videosu bulunmamaktadır. Aşağıdaki videodan ilgili videoyu izleyebilirsiniz.
Video, metinle aynı şeyleri anlatmaktadır. Farklı olarak videoda metnin devamı da vardır.
Yürekdede ile Padişah Dinleme Metni Cevapları Sayfa 211

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerden hareketle dinlediğiniz metni canlandırınız.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu düzelterek cümlelerin doğrusunu yazınız.
1. Çocuk doğruyu söyledi, kimse inanmadı.
Cevap: Çocuk doğruyu söyledi, ona kimse inanmadı.
2. Anadolu’nun toprağı insanı diriltir, umut verir.
Cevap: Anadolu’nun toprağı insanı diriltir, Anadolu insanına umut verir.
3. Sizi önemseyen ve inanan insanlar var.
Cevap: Sizi önemseyen ve size inanan insanlar var.
4. Gençlerden çok şey bekliyoruz fakat değer vermiyoruz.
Cevap: Gençlerden çok şey bekliyoruz fakat onlara değer vermiyoruz.
5. Bu evden nefret ediyordu ancak darda kalınca geliyordu.
Cevap: Bu evden nefret ediyordu ancak darda kalınca bu eve geliyordu.
Yürekdede ile Padişah Dinleme Metni Cevapları Sayfa 212

8. ETKİNLİK

Yürekdede ve Padişah’ın cuma günü şehirde karşılaştığını düşünerek masalın devamını yazınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. “Çocuk Hakları Bildirisi” ile ilgili araştırma yaparak sunum hazırlayınız.
Aşağıdaki butona tıklayarak konu hakkında hazırlanmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.
bağlantı hazırlanıyor…
2. Nasrettin Hoca’nın “Ye Kürküm Ye” fıkrasını okuyunuz.
Cevap:
YE KÜRKÜM YE
Akşehir’in beyleri Hoca’yı yemeğe davet etmişler. Hoca nereden bilsin; davete, günlük kıyafetiyle katılmış. Katılmış ama ne hoş geldin, ne sefa getirdin diyen var. Herkes, allı pullu kıyafetlilere el pençe duruyormuş. Hoca, bir koşu evine giderek, sandıktaki işlemeli kürkünü giyip yemeğe geri dönmüş. Az evvel hoş geldin bile demeyenler, önünde yerlere kadar eğilmişler. Hoca’yı, yere göğe sığdıramayıp başköşeye oturtmuşlar. Kuzunun en hasını önüne koymuşlar. Herkes Hoca’nın yemeğe başlamasını bekliyormuş. Hoca, bir taraftan kürkünün kolunu sofrada sallamaya, bir taraftan da “Ye kürküm ye, ye kürküm ye!” demeye başlamış.
– İlahi Hoca, demişler, kürkün yemek yediğini kim görmüş?
Hoca taşı gediğine koymakta gecikmemiş:
– Kürksüz adamdan sayılmadık… İtibarı o gördü, yemeği de o yesin.
Alıntı: https://www.nasrettinhoca.info/ye-kurkum-ye-fikrasi


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...