MEB Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 148-149-150-151

Dağdaki Kaynak Metni Cevapları Sayfa 148

1. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.
Cevap: 
mayhoş
Anlamı: Tadı şekerli ve az ekşi olan
Cümlem: Dükkanın önünde otururken dükkan sahibi bize mayhoş bir içecek ikram etti.
kaynak
Anlamı: Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz
Cümlem: Babamla beraber derenin kaynağına kadar yürüdük.
gayri
Anlamı: Artık, bundan böyle
Cümlem: Bundan gayrı burada top oynamayı yasaklıyorum.

2. ETKİNLİK

Soruları metne göre cevaplayınız.
1. Hüsam ve arkadaşları nerede geziniyorlarmış?
Cevap: Akarsu kıyısında geziniyorlarmış.
2. Çocuklar, birlikte ne bulmuşlardır?
Cevap: Maden suyu kaynağı bulmuşlar.
3. Babası, Aydın’a köye giderken ne öğütlemiştir?
Cevap: Dikkatli olmalarını, her gördükleri şeyi anlamaya çalışmalarını, köylülere yararlı bir şeyler yapmalarını öğütlemiştir.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.
Cevap: 
KONU
Çocuklarım maden suyu kaynağı bulmaları
ANA FİKİR
Doğayı yeteri kadar incelersek insanlığa faydalı şeyler keşfedebiliriz.
Dağdaki Kaynak Metni Cevapları Sayfa 149

4. ETKİNLİK

a. Konuşma çizgisi (—) işaretinin kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz.
1. Yazıda satır başına alınan ko-
nuşmaları göstermek için kullanılır
Buna konuşma çizgisi de denir.
2. Oyunlarda uzun çizgi konuşanın
adından sonra da konabilir.
Cevap: 
(1) — Bu kadar duru su nasıl acı olur?
— İç de gör.
(2) Halenur — (Bağırarak) Aradığımız
çiçeği buldum.
UYARI: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.
Örnek: “Peki burası neresi?”
b. Siz de konuşma çizgisi işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.
Cevap: 
1. — Neden derse geç kaldın?
— Servis bozulduğu için öğretmenim.
2. Ahmet — (Olduğu yere çökerek) Yine mi başaramadık?

5. ETKİNLİK

“Kayalık bir tepenin altından dupduru sular köpürerek kaynıyordu.” cümlesinde koyu yazılmış pekiştirmeli kelimedir. Siz de pekiştirmeli kelimeye örnekler veriniz.
Cevap: 
büsbütün
çepeçevre
kapkara
kupkuru

6. ETKİNLİK

Doğayla ilgili yapılan sosyal projelerin doğaya katkısı üzerine sınıfça konuşunuz.
Dağdaki Kaynak Metni Cevapları Sayfa 150

7. ETKİNLİK

Broşüre göre soruları cevaplayınız.
1. Broşür kimler için hazırlanmıştır?
Cevap: Turistler için hazırlanmıştır.
2. Broşür hangi amaçla hazırlanmıştır?
Cevap: Turistlere ziyaret edebilecekleri yerlerin güzelliklerini göstererek dikkat çekmek için hazırlanmıştır.

8. ETKİNLİK

Bir okulda düzenlenen “Geri Dönüşüm Kampanyası” sonuçları tabloda verilmiştir. Soruları tabloya göre cevaplayınız.
1. 4-D sınıfı kaç kilogram kâğıt toplamıştır?
Cevap: 789 kg
2. En az pil toplayan sınıf hangisidir?
Cevap: 4-C
3. 4-A ve 4-B sınıfı toplam kaç mavi kapak toplamışlardır?
Cevap: 1580 adet
4. Geri dönüşüm kampanyasına en fazla desteği hangi sınıf vermiştir?
Cevap: 4-D
Dağdaki Kaynak Metni Cevapları Sayfa 151

9. ETKİNLİK

Hikâye unsurlarını kullanarak defterinize bir hikâye yazınız. Yazınızda olayları oluş sırasına uygun yazmaya dikkat ediniz. Yazdıklarınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz. Yazdıklarınızı dil bilgisi ve anlatım bozukluğu yönünden kontrol ediniz.
Olay: Havaların serinlemesiyle kuşların sıcak memlekete gitme hazırlıkları ve yolda yaşadıkları ilginç olaylar.
Konu: Kuşların göç etmesi
Kişiler: Anne kuş, Baba kuş ve yavruları.
Yer: Orman
Zaman: Sonbahar
Hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

10. ETKİNLİK

Tekerlemeyi kendi yazı stilinize göre yazınız.
Yazma etkinliğini siz yapabilirsiniz.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...