4. Sınıf Fen Bilimleri Meb Yayınları Sayfa 251-270 Arası

4. Sınıf Fen Bilimleri Meb Yayınları Sayfa 251-270 Arası

Sayfa 251 Cevabı Meb Yayınları

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz.
 • Cevaptasarruf, canlı, enerji verimli, kirletilmemesine, bilinçli, bilinçli tüketici, tasarruflu lamba, çevre, tüketebileceğimiz, onarmak
1. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama…….çevre……. denir.
2. Yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı …….bilinçli…………kullanmalıyız.
3. Elektriği, suyu, besinleri ve parayı özenli ve gerektiği kadar kullanmaya …..tasarruf……. denir.
4. Bir mal veya hizmet satın alırken temel gereksinimini ön planda tutan kişiye………..bilinçli tüketici…….denir.
5. Akkor lamba yerine……..tasarruflu lamba………….kullanılması, aydınlatma maliyetini %75 oranında azaltır.
6. Elektrikli ev aletleri alırken en az elektrik tüketenleri yani…..enerji verimli…………… olanları tercih etmeliyiz.
7. Bozuk olan muslukları, sifonları hemen……….onarmak……….gerekir.
8. Su kaynaklarının………kirletilmemesine…………özen göstermeliyiz.
C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
 • Cevap:
1. (D) Eski ampullerimizi tasarruflu lamba ile değiştirmemeliyiz.
2. (D) Enerjiden tasarruf etmek için enerji verimliliği A+++ sınıfı olan alet ve makineler satın almalıyız.
3. (Y) Su tasarrufu yapmak için damlatan muslukların tamir edilmesine gerek yoktur.
4. (Y) Su hiç tükenmeyecek bir kaynağımızdır.
5. (D) Gıda alışverişi yaparken temel ihtiyaçlarımıza yönelik liste yapmalıyız.
6. (D) Gıda ürünlerinin son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeliyiz.
7. (Y) Ekmeği ihtiyacımızdan fazla almalıyız.
8. (D) Yeryüzündeki su kaynaklarının çok az bir kısmı kullanılabilir özelliktedir.
9. (D) Sağlığımız için su içmeyi ihmal etmemeliyiz.
10. (Y) Elektriği tasarruflu kullanırsak ülke ekonomisine katkı sağlamış olmayız.
11. (D) Atık plastikler, kablolar, akü ve piller geri dönüşüm olanağı olan atıklardır.
12.(Y) Atık kızartmalık yağlar, lavaboya, suya ve toprağa dökülmelidir.

Sayfa 252 Cevabı Meb Yayınları

Elektrik, su, besin ve diğer kaynakları özenli ve gerektiği kadar kullanmaktır.
ASATFURR
 • CevapTASARRUF
Bir mal veya hizmeti satın alırken temel gereksinimini ön planda tutan, kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı mal ve hizmet satın alan kişiye denir.
NİLÇİLBİ TİKECİTÜ
 • CevapBİLİNÇLİ TÜKETİCİ
İnsanların faaliyetleri sonunda işe yaramaz hâle gelen, yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelerdir.
AITK
 • CevapATIK
Atıkların tekrar dönüşüm sürecine dâhil edilmesine denir.
EİGR MÜNÜŞÖD
 • CevapGERİ DÖNÜŞÜM
Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortamdır.
EVÇRE
 • CevapÇEVRE
Atıkları temizleme dışında herhangi bir işleme tabi tutmadan, üretim şeklini koruyarak ekonomik ömrü tamamlanana kadar tekrar ve tekrar kullanılmasına denir.
NEDİYEN MINKULAL
 • CevapYENİDEN KULLANIM

Sayfa 253 Cevabı Meb Yayınları

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak elektriği tasarruflu kullanmış olmayız?
A) Eski ampullerin tasarruflu ampul ile değiştirmek
B) Enerji verimliliği A sınıfı olan alet ve makineler kullanmak
C) Gereksiz yanan ışıkları kapatmak
D) Odayı ışık şiddeti en düşük olan lamba ile aydınlatmak
 • Cevap: D
I. Damlatan muslukların tamir edilmesi
II. Musluğun altına kova koyarak sıcak su gelinceye kadar akan soğuk suyu biriktirmek
III. Evlerin bahçelerine yağmur suyunu toplayan su tanklarının yapılması
2. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri suyu tasarruflu kullanma yöntemlerindendir?
A) I, II ve III B) I ve II C) I ve III D) I
 • Cevap: A
I. Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlamalıyız.
II. Çabuk bozulabilecek besinleri gerektiğinden fazla almamalıyız.
III. Besin maddelerini uygun koşullarda saklamalıyız.
IV. İndirimdeki gıdaları fırsatı kaçırmamak için ihtiyacımızdan fazla almalıyız.
3. Besin tasarrufuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I, II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV
 • Cevap: B
I. Makarna veya sebze haşlama suyunu çorba yapımında kullanmak
II. Meyve ve sebze yıkama suyunu çiçeklerimizi sulamak için kullanmak
III. Bayatlamış ekmekleri yumurtalı ekmek yapımında kullanmak
4. Yukarıdaki ifadelerden hangisi kaynakların yeniden kullanımıyla ilgilidir?
A) I ve III B) I ve II C) I, II ve III D) II ve III
 • Cevap: C
I. Hızlı nüfus artışı, küresel ısınma ve suyun bilinçsizce kullanımı sonucu su kaynakları azalmaktadır.
II. Besin kaynaklarımızı dikkatli kullanmazsak ileride açlık sorunuyla karşılaşabiliriz.
III. Elektrik üretmek için kömür, doğal gaz ve su gibi kaynakları kullanıyoruz. Elektriği bilinçli kullanmazsak bu kaynakları tüketmiş oluruz.
IV. Kış ve bahar mevsimlerinde yağmur yağdığı için su kaynaklarımız hiçbir zaman tükenmez.
5. Kaynakların önemini bilen Fatma, yukarıdaki ifadelerden hangisini söylemiş olamaz?
A) II B) II ve III C) IV D) III ve IV
 • Cevap: C

Sayfa 258 Cevabı Meb Yayınları

Elektrik telleri niçin plastik bir kılıfla kaplanır? Tartışalım. 
 • Cevap: Elektrik tellerinin dış kısmı plastik kılıf ile sarılıdır. Plastik kılıfla sarılmasının nedeni, plastiğin yalıtkanlık özelliğinden yararlanmak ve böylece elektrik çarpmasını engellemektir.Plastik kılıf yalıtkan olduğundan dolayı kabloya dokununca elektrik çarpmaz.

Sayfa 259 Cevabı Meb Yayınları

Birlikte Keşfedelim
Elektrik Devresi Kuralım
Malzemeler
1 adet bir buçuk voltluk pil 3 adet 20 cm’lik kablo Küçük ampul Anahtar
Siyah elektrik bandı
Önlem Alalım
Ampulün kırılmamasına dikkat edelim
Nasıl Bir Yol İzleyelim?
1. Birinci kablonun bir ucunu ampule, diğer ucunu pilin artı kutbuna bağlayalım.
2. İkinci kablonun bir ucunu ampule, diğer ucunu anahtara bağlayalım.
3. Üçüncü kablonun bir ucunu anahtara, diğer ucunu pilin eksi kutbuna bağlayalım.
4. Ampulün ışık verip vermediğini kontrol edelim.
5. Anahtarı kapatıp ampulün ışık verip vermediğini kontrol edelim.

DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM

1. Basit elektrik devresi elemanlarını uygun şekilde yerleştirdiğimizde ampul ışık verdi mi?
 • Cevap: Evet.
2. Anahtarı kapattığımızda ampul ışık verdi mi? Nedenini açıklayalım.
 • Cevap: Evet, ışık verdi. Anahtar kapalıyken devreden elektrik akımı geçer ve ampul yanar
3. Ampulün ışık vermesi için hangi devre elemanları kullanılmalıdır?
 • Cevap: Pil, ampul, bağlantı kablosu olmak zorundadır
4. Elektrik devresindeki anahtarın işlevini yazınız.
 • Cevap: Devrede elektriğin geçişini kontrol eder.
5. Elektrik devresinde anahtar kullanmasaydık ampul ışık verir miydi?
 • Cevap: Hayır, ışık vermezdi.
6. Elektrik devresini kurarken zorlandığınız bir yer oldu mu? Açıklayınız.
 • Cevap: Kabloları bağlarken biraz zorlandım.

Sayfa 260 Cevabı Meb Yayınları

Kurduğumuz basit elektrik devresi çalışmıyorsa bunun nedenleri neler olabilir?
 • Cevap: Bağlantıları yanlış yapmış olabiliriz. Anahtar açık olabilir.
Başka hangi durumlarda ampul yanmaz? Tartışalım. 
 • Cevap: Pil eğer boş ise ampul yanmaz.

Sayfa 265 Cevabı Meb Yayınları

A) Aşağıda sol tarafta evimizde kullandığımız devre elemanları bulunmaktadır. Aşağıda sağ tarafta da basit elektrik devresi elemanları bulunmaktadır. Aynı işlevi gören devre elemanlarını eşleştiriniz.
 • Cevap1-D, 2-A, 3-C, 4-B

Sayfa 266 Cevabı Meb Yayınları

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz.
 • Cevap:
1. Basit elektrik devresinde….pil…….enerji kaynağıdır.
2. Elektriği devredeki ampule ve anahtara…..kablolar……..ulaştırır.
3. Evimizdeki elektrik düğmeleri ile devredeki……anahtar…….aynı işlevi görür.
4. Devredeki ampul ile sınıfımızdaki…..floresan…….aynı işlevi görür.
5. Basit elektrik devresinde pilin sabit durması için…..pil yatağı……kullanılır.
6. Ampulün devrede sabit durması için….duy……..kullanılır.
C) Aşağıda pil, anahtar, duy ve ampul görselleri verilmiştir. Aşağıdaki devre elemanlarının arasına ampulün ışık verebileceği şekilde kablo çiziniz. Kabloyu çizdikten sonra ampulü sarıya boyayınız.

Sayfa 268 Cevabı Meb Yayınları

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklarda bularak kutucuk numarasını ilgili boşluklara yazınız. Kutucuklardaki sözcükler bir ya da birden fazla sorunun cevabı olabilir.
Basit elektrik devresinde elektrik kaynağı olan devre elemanı hangisidir?
 • Cevap: Pil.
Basit elektrik devresinde elektrik akımının geçişini kontrol eden devre elemanı hangisidir?
 • Cevap: Anahtar.
Elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı hangisidir? 
 • Cevap: Kablo.
Basit elektrik devresinde ampulün ışık verebilmesi için anahtarın hangi konumda olması gerekir?
 • Cevap: Kapalı.
Basit elektrik devresinde bulunması zorunlu olmayan devre elemanı hangisidir?
 • Cevap: Pil yatağı ve duy.
Akıllı tahta, bilgisayar gibi cihazların açma ve kapama düğmesinin yaptığı görevi, basit elektrik devrelerinde hangi eleman yapar? 
 • Cevap: Anahtar.
Elektrik kaynağından başlayıp tekrar elektrik kaynağında son bulan yolun adı nedir?
 • Cevap: Devre.
Basit elektrik devresinde hangi elemanların bulunması zorunludur?
 • Cevap: Pil, kablo, ampul, anahtar.
Evimizde elektrikli aletlerin çalışabilmesi için fişi nereye takmamız gerekir?
 • Cevap: Prize
B) Aşağıdaki basit elektrik devrelerinde pilin dolu olduğunu varsayarsak hangi devrelerdeki ampuller ışık verir? Işık veren ampulleri sarıya boyayınız.
 • Cevap1. ve 4. devre ışık verir. 

Sayfa 269 Cevabı Meb Yayınları

C) Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (D) Evimizin veya sınıfımızın duvarındaki elektrik düğmesi ile basit elektrik devresindeki anahtar aynı görevi yapar.
2. (Y) Basit bir elektrik devresinde elektrik kaynağı anahtardır.
3. (D) Basit bir elektrik devresinde pil, ampul, anahtar ve kablo bulunur.
4. (Y) Pillerin yerleştirildiği yere duy denir.
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi basit devre elemanı değildir?
A) Anahtar B) Pil C) Ampul D) Priz
 • Cevap: D
2. Aşağıdaki devre elemanlarından hangisi elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır?
A) Ampul B) Kablo C) Pil D) Anahtar
I. Bir elektrik devresinde anahtar kapalı ise devreden akım geçer ve ampul yanar.
II. Bir elektrik devresinde anahtar açık ise devreden akım geçmez ve ışık vermez.
III. Duy ve pil yatağı olmadan da basit elektrik devresi kurulabilir.
IV. Pillerde artı ve eksi olmak üzere iki kutup vardır.
 • Cevap: B
3. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I B) I, II C) I, II, III D) I, II, III, IV
 • Cevap: D
I. Basit elektrik devresi için pil, ampul, kablo ve anahtar gereklidir.
II. Devre anahtar kapalı konumda iken çalışır.
III. Duvardaki düğmeler basit elektrik devresindeki anahtar görevi yapar.
IV. Evimize döşenen elektrik kabloları, sıva ve harç ile kapatıldığı için görünmez.
4. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) I, II, III, IV B) I, II, III C) I, II D) I
 • Cevap: A
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik kablosunda herhangi bir kopukluk varsa devre çalışmaz.
B) Anahtar açık konumda iken devre çalışmaz.
C) Kablonun her iki ucu da ampulün yan kısmına bağlanırsa devre çalışır.
D) Piller pil yatağına doğru bir şekilde yerleştirilmemişse devre çalışmaz.
 • Cevap: C

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...