9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Eksen Yayınları

2019 2020 eğitim öğretim yılı 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Eksen Yayınları Cevap anahtarı

Aşağıdaki Sayfa numaralarına tıklayarak istediğiniz cevaplara ulaşabilirsiniz.

👇👇👇👇👇


 72-73-74
 75-78-80-81
 


83
 


89
 90-91
 
95-98-100
  102
 


Sayfa 104

Beş basamaklı 29a8b sayısı 3 ile kalansız bölünüyor
a + b'nin alabileceği en büyük değer kaçtır.

29a8b = 19
a + b = 2
a + b = 5
a + b = 8
a + b = 11
a + b = 14
a + b = 17
 

Sayfa 105

4 ile bölünebilme kuralı; Son iki basamağı 00 veya 4’ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünebilir.
97a6 = 22
a = 2

Sayfa 106
Beş basamaklı 9763a sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 ise a'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?
a= 3 ve a = 8 olabilir 
3 x 8 = 24

Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 328a6 sayısı 8 ile kalansız bölündüğüne göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
328a6 
a = 1
a = 5
a = 9
1 + 5 + 9 = 15

Sayfa 107
232323.....23 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
30 tane 
23 sayısından 15 tane var
15 .(2 + 3) = 30 + 45 = 75
75 : 9 = 8 
kalan 3 olur
Sayfa 108
1m630 sayısı 11 ile kalansız bölüdüğüne göre m kaçtır?
11 ile Bölünebilme Kuralı : Sayının birler basamağından başlayarak her bir rakam sağdan sola sırasıyla ”+ – + – + – …” işaretleriyle işaretlenir. Daha sonra + işaretliler kendi arasında toplanır ve (-) işaretliler kendi arasında toplanır ve aralarındaki farka bakılır. Eğer fark 0 veya 11’in katı ise o sayı 11 ile tam olarak bölünür.
1m630
+-+-+
(1+6+0) - (3+m)
7 - 3 - m
m = 4
 Sayfa 109
4 basamaklı 2a7b sayısı 45 ile kalansız bölünüyor. Buna göre a yerine kaç farklı sayı gelebilir?
45 --> 5 ve 9
b = 0 => a = 9
b = 5 => a = 4
2 farklı

Sayfa 110


1- Yandaki bölme işleminde a ve b birer pozitif tam sayı olduğuna göre a nın en küçük değeri kaçtır?
b2 > 11 olmalı, b'nin en küçük değeri 4 olur 
a = 6 . b2 + 11
a = 6 . 42 + 11
a = 6 . 16 + 11
a = 107
2- Yandaki bölme işlemlerine göre A nın C türünden değerini bulunuz.
A = 3 . (B + 1) +1
A = 3B + 4
B = 3 . (C - 1) + 2
B = 3C -1
A = 3B + 4
A = 3 . (3C - 1) + 4
A = 9C + 1
3- 25ab dört basamaklı sayısı, 9 ile kalansız bölünüyor.
Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
25ab --> b = 3 veya b = 8 olmalı
b = 3 için   25a3 ---> a = 8 olur
b = 8 için   25a8 ---> a = 3 olur
Alacağı değerler toplamı 8 + 3 = 11 
4- Beş basamaklı 3a25b sayısı 12 ile bölündüğüne göre a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
3a25b ---> 4 ile tam bölünebilmesi için b = 2 veya b = 6 olur
b = 2 için a = 0, 3, 6, 9 olur
b = 6 için a = 2, 5, 8 olur
Değerlerin toplamı 0 + 3 + 6 + 9 + 2 + 5 + 8 = 33 olur
5- Aşağıdaki tabloda I. sütunda verilen ifadelerin doğru olabilmesi için a nın alabileceği değerler II. sütunda karışık olarak verilmiştir. Doğru eşleştirmeleri yapınız.

6- Dört basamaklı 3a8b sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 ve 3 ile bölümünden kalan 2 ise (a, b) İkililerinin kaç farklı değer alabileceğini bulunuz.
4 ile bölümünden kalan 1 olduğundan 
b = 1, 5, 9 olabilir
b = 1 için a = 2, 5, 8 olur (3 tane)
b = 5 için a = 1, 4, 7 olur (3 tane)
b = 9 için a = 0, 3, 6, 9 olur (4 tane)
Toplam 10 tane (a,b) ikilisi yazılabilir
7- Dört basamaklı 2a7b sayısı 18 ile bölündüğüne göre a nın alabileceği değerlerin toplamını bulunuz.
2'ye bölünmesi için b = 0, 2, 4, 6, 8 olmalı
b = 0 için a = 9 olmalı
b = 2 için a = 7 olmalı
b = 4 için a = 5 olmalı
b = 6 için a = 3 olmalı
b = 8 için a = 1 olmalı
Toplam 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 25 
8- Alptuğ, marketten birim fiyatı 11 TL olan bir üründen belli miktarda almıştır. Alptuğ yaptığı alışveriş için toplam 5a2 TL ödemiştir.
Alptuğ bu üründen toplam kaç adet satın almıştır?
5a2 --> 11 katı olmalı
5 + 2 - a = 0
a = 7
572 : 11 = 52 tane stın alınmış.
9- Dört basamaklı 8m7n sayısının 30 ile bölümünden kalan 17 olduğuna göre m + n nin alabileceği en büyük değeri bulunuz.
8m7n  --> 3 ve 10 ile bölünmeli
17 : 3 = 5 kalan 2 olmalı
17 : 10 = 1 kalan 7 olmalı
a = 7 olsun
8m77 --> 22 + m = 3k + 2
m = 1, 4, 7
m'nin en büyük değeri 7
7 + 7 = 14
10- Beş basamaklı 922ab sayısının 15 ile bölümünden kalan 8 olduğuna göre (a, b) İkilisinin kaç farklı değer alabileceğini bulunuz.
922ab --> 3 ile bölümünde kalan 2'dir
922ab --> 5 ile bölümünde kalan 3'dür.
b = 3 için 922a3 --> a = 1, 4, 7
b = 8 için 922a8 --> a = 2, 5, 8
Toplam 6 tane

Sayfa 111-114 Sayfa 111
Aşağıdaki istenilen değerleri bulunuz
a) EBOB(5,15,30) = 5
b)  EKOK(13,17) = 13 . 17 = 221
c) EBOB(8,9) = 1
ç) EKOK(25,50,75) = 150
d) EBOB(40,80,120) = 40
e) EKOK(10,11) = 110
Sıra Sizde Sayfa 114
16, 24, 32, 48 ve 64 sayılarının EKOK'unu Excel programı yardımıyla hesaplayınız
EKOK (16,24,32,48,64) = 192

Sayfa 115

1- 400 sayısından en az hangi sayı çıkartılmalıdır ki kalan sayı 3, 5 ve 9 ile tam bölünebilsin?
EKOK(3,5,9) = 135
135 -- 270
400 - 270 = 130


2. EKOK(A, B) + EBOB(A, B) = 80 ve 3A = 5B olduğuna göre A + B kaçtır?
EKOK(A,B) + EBOB(A,B) = 80
3A = 5B
A = 5k
B = 3k
A = 25
B = 15
EKOK(A,B) = 75
EBOB(A,B) = 5
75 + 5 = 80 
3. a, b sayıları aralarında asal pozitif tam sayılardır
30/a + b = 18 ve EKOK(a,b) = 150 olduğuna göre a sayısını bulunuz,

4. Mehmet’in bisikletinin ön dişlisinin 48, arka dişlisinin 18 dişi vardır. Yandaki konumda iken hareket eden dişlilerin tekrar aynı konuma gelmeleri için en az kaç tur dönmeleri gerekmektedir?
EKOK(18,48) = 144
Küçük dişli 144 / 18 = 8 tur
Büyük dişli 144 / 48 = 3 tur
5. 350 ve 450 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayı kaçtır?
EBOB(350,450) = 50
6. a, b, c sayıları doğal sayı olmak üzere K = 3a+ 2 = 5b+ 2 = 7c+ 2 olduğuna göre K nin en küçük değerini bulunuz.
K = 3a+ 2 = 5b+ 2 = 7c+ 2
EKOK(3,5,7) = 105
K = 105 + 2 = 107
7 Bir hastanede çalışan Melek, Nurşen ve Nevin sırası ile 3, 4 ve 5 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu üç kişi birlikte nöbete başladıktan kaç gün sonra 3. kez birlikte tekrar nöbet tutacaklardır?
EKOK(3,4,5) = 60
60 -- 120 -- 180 gün sonra
8 Boyutları 6 cm, 8 cm ve 12 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar kullanılarak bir küp yapılmak isteniyor.Bunun için en az kaç tane tuğla gerekir?
EKOK(6,8,12) = 24
9. Yusuf yapacağı dolap için kullanacağı rafları hazırlayacaktır. 120 cm x 150 cm ebatındaki tahtadan parça artırmadan eşit büyüklükte en az kaç tane raf kesebilir?
EBOB(120,150) = 30
150/30 = 5 tane

 

Sayfa 117Aşağıda bir hastanede doktorların ilk nöbet günleri ve kaç günde bir nöbet tutacakları verilmiştir.
Doktorların 38. nöbetlerini hangi gün tutacaklarını tablodaki ilgili yere yazınız
Doktorlarİlk nöbet günükaç günde bir nöbet tutacakları38. nöbet günü
Elif Pazar5Pazartesi
Mehmet Çarşamba4Pazar
Nur Salı6Cumartesi
Poyraz Cuma3Pazar
Elif 5 x 38 = 190 --> 190 : 7 = 27 Kalan 1 --> Cumartesi
Mehmet 4 x 38 = 152 --> 152 : 7 = 21 Kalan 5 --> Pazartesi
Nur 6 x 38 = 228 --> 228 : 7 = 32 Kalan 4 --> Cumartesi
Poyraz 3 x 38 = 114 --> 114 : 7 = 14 Kalan 2 --> Salı

Sayfa 118

1- Bugün günlerden Pazar olduğuna göre 243 sonra hangi gündür?
243 : 7 = 34 Kalan 5 
5 gün ileri gideceğiz. Cuma günüdür
2- Bir trafik lambasında sırasıyla 60 saniye kırmızı, 10 saniye sarı ve 50 saniye de yeşil ışık yanmaktadır. Buna göre kırmızı ışığın yandığı andan itibaren 60 dakika sonra hangi ışık yanar?
60 dakika 3600
60 + 10 + 50 = 120
3600 : 120 = 30 kez
60 dakika sonra yeşil ışık yanar
3- SAYGISAYGISAYGI … şeklinde devam eden bir harf dizisinin 350. harfi hangisidir?
350 : 5 = 70 kez
350. harfi I'dır
4- 3 ayda bir sefere çıkan bir gemi ilk seferine kasım ayında çıkarsa 17. seferine hangi ay çıkar?
17 . 3 = 51
51 : 12 = 4 Kalan 3
Aralık - Ocak ve Şubat
Şubat ayında 17. seferine çıkar.
5- Bir hastanın tedavisi için alması gereken ilaçlar ve zamanlar aşağıdaki gibidir.
• X ilacını 3 günde bir alacaktır.
• Y ilacını 4 günde bir alacaktır.
• Z ilacını X ve Y ilaçlarını birlikte aldığı günlerde alacaktır.
Hasta X, Y ve Z ilacını birlikte ilk kez cuma günü alıyor.
Buna göre 20. defa üç ilacı birlikte aldığında Y ilacından kaç kez almış olur?
EKOK(3,4) = 12
12 . 20 = 240
12 günde 3 defa
120 günde X defa
60 kez çıkar
6- Gökhan 4 günde bir Ezgi ise 5 günde bir kütüphaneye gitmektedir.
Gökhan ve Ezgi ilk kez cumartesi günü birlikte kütüphaneye gittiklerine göre 15. kez kütüphaneye hangi gün birlikte giderler?
EKOK(4,5) = 20
20 . 15 = 300
300 : 7 = 42 Kalan 6
6 gün ileri veya 2 gün geri gidersek Cuma olur
7- Uğur diş tedavisi için 10 günde bir diş hastanesine kontrole gidecektir. Uğur ilk kez diş hastanesine salı günü gitmiştir.
Buna göre 9. kontrolüne hangi gün gideceğini bulunuz.
9 . 10 = 90
90 : 7 = 12 Kalan 6
1 gün geri veya 6 gün ileri gidersek Pazartesi olur

 

Sayfa 122

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Eksen Yayınları sayfa 122

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Eksen Yayınları sayfa 122

3. soru
4- Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri örnekten yararlanarak doldurunuz
Sözel İfadeEşitsizlik ile GösterimiAralık ile Gösterimi
Bugün hava sıcaklığı en az 15 en fazla 21 derece olacak15 <= x <= 21[15, 21]
Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 45 almak gerekiyor 45 <= x <= 100[45, 100]
Araç yolculuk boyunca en fazla 120 km/sa. hız yaptı0 <= x <= 120[0, 120]
Topraktaki suyun pH değeri 6 ile 8,5 arasında değişir6 <= x <= 8,5[6, 8,5]
Bebekler için ideal oda sıcaklığı 20 ile 24 derece arasındadır20 <= x <= 24[20, 24]
 5- A = {x |x >= 7, x E R} kümesi için R n A, R U A, ve R - A kümelerini bularak sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.
9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Eksen Yayınları sayfa 122

 

Sayfa 126

 

Sayfa 129

1- Aşağıdaki tabloda verilen denklemlerin çzöüm kümelerini doğal sayılar tam sayılar rasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümelerinde bularak sonuçları ilgili yerlere yazınız
DenklemN ndeki çözüm kümesiZ ndeki çözüm kümesiQ ndeki çözüm kümesiR ndeki çözüm kümesi
-7x -1 = -15x = 2x = 2x = 2x = 2
2x - 7 = 2ØØx = 9/2x = 9/2
3 . (x - 1) + x = 16ØØx = 19/4x = 19/4
x - 1 / 3 + 2(x + 1) = 3ØØx = 4/7x = 4/7
2- Aşağıdaki tabloda verilen eşitsizliklerin çzüm kümlerini doğal sayılar, tam sayılar, ve gerçek sayılar kümelerinde bularak sonuçlarını ilgili yerlere yazınız
EşitsiliklerN ndeki çözüm kümesiZ ndeki çözüm kümesiR ndeki çözüm kümesi
-4x + 6 > 22Ø(-∞, -4)(-∞, -4)
-3x + 5 =< 7 - x[0, +∞)[-1, +∞)[-1, +∞)
2x + 1 < 170, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7[-∞, 8)[-∞, 8)
2x - 5 >= -1[2, +∞)[2, +∞)[2, +∞)
3- 3 .(x - 2) + 4 > 8 + x eşitsizliğini sağlamayan doğal sayıların toplamı kaçtır?
3x - 6 + 4 > 8 + x
2x > 10
x > 5
0, 1, 2, 3, 4, 5 = 15
4- -2 < x < 3 ve x - 3y = 2 olduğuna göre y'nin hangi aralıkta olduğunu bulunuz?
x = 2 + 3y
-2 < 2 + 3y < 3
-4 < 3y < 1
-4/3 < 3y < 1/3
5- x, y E R olmak üzere -4 <= x <= -1, -2 < y <= 3 olduğuna göre x2 - y2 nin alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir?  
0 ≤ x2 ≤ 16
4 < y2 ≤ 9

 

Sayfa 136 

 Sayfa 139

3x - 2y = 1
x + y = -1
denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz
     3x - 2y = 1
2 / x + y = -1
--------------
3x - 2y = 1
2x + 2y = -2
----------------------
5x = -1
x = -1/5
x + y = -1
-1/5 + y = -1
y = -1 + 1/5
y = -4/5

 

Sayfa 141

 


Sayfa 141 Cevapları

 

 
ÇÖZÜMLER DEVAM EDİYOR. SAĞ ÜST BÖLÜMDEN EKSİK SAYFA BİLDİREBİLİRSİNİZ..

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...