4. Sınıf İnsan Hakları 4. Ünite

4. Ünite Etkinlik Soruları ve Cevapları  

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Nasrettin Hoca’nın herkesi haklı bulmasının nedeni ne olabilir? Tartışınız.
 • Cevap: Çünkü herkes kendine göre değerlendirdiğinde durumları kendisini haklı görür. Herkese göre kendi doğruları kendi fikirleri vardır.
2. Sizce bir anlaşmazlık durumunda bütün tarafların aynı anda haklı olması mümkün müdür? Tartışınız. 
 • Cevap: Değildir. Çünkü bir tek doğru vardır. Ama birden fazla görüş vardır. Bu görüşler doğrultusunda insanlar kendi doğrularını savunurlar.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

ETKİNLİK

Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Yaşanan anlaşmazlığın sebebini açıklayınız.

 • Cevap: Herkesin kendi açısından kendi penceresinden olaylara durumlara yorum yapması ve doğruyu bu yolla bulma çabasıdır.
Arkadaşlarınız ile aranızda çıkan anlaşmazlıkları nasıl çözüyorsunuz? Anlatınız.
 • Cevap: Onlarla konuşarak, birbirimizi kırmayarak saygı ve sevgi çerçevesinde davranarak çözüyorum.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Anlaşmazlıkların nedenleri ne olabilir?
 • Cevap: Kişisel çıkarlar, insanların inatçı olmaları , insanların karşıdakinin fikir ve beğenilerine saygı göstermemeleri olabilir.
2. Anlaşmazlıkları nasıl çözebiliriz? Açıklayınız.
 • Cevap: Konuşarak iletişim kurarak saygı ve sevgi çerçevesinde davranarak çözebiliriz.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Resimlerde izlenecek televizyon programına nasıl karar verildiğini açıklayınız.
 • Cevap:Sadece kendimizi ilgilendiren konularda uzlaşı aramaya gerek yoktur. Başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamadıkları sürece kendileri ile ilgili tercihlerde bulunabilir, kararlar alabilirler. Mesela ilk resimde kız tektir istediğini yapar, ikincisinde ise iki görüş olduğu için uzlaşı gerekmektedir.

ETKİNLİK

Aşağıdaki bulutların içine uzlaşı gerektiren durumlara ve uzlaşı gerektirmeyen durumlara kendi yaşantınızdan örnekler veriniz.
 • Cevap:
Uzlaşı Gerektiren Durumlar: 1. foto uzlaşı ister iki kişi var. 3. foto uzlaşı ister çünkü oyun oynayacak çocuk sayısı çoktur.
Uzlaşı Gerektirmeyen Durumlar: 2. fotoda uzlaşıya gerek yoktur. Çünkü tek bir kız var istediği kitabı okuyabilir.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı
Aşağıdaki resimleri inceleyerek uzlaşı gerektiren ve gerektirmeyen durumları altlarına yazınız.
 • Cevap: 1. fotoda uzlaşıya gerek var. Çünkü iki at da farklı yerden yemek istiyor. Uzlaştıkları ve aynı yerden yedikleri için 2. ve 3. fotoda uzlaşıya gerek yoktur.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Bir durumun uzlaşı gerektirip gerektirmediğine nasıl karar verebiliriz? Anlatınız.
 • Cevap: Eğer bir durum ile ilgili birden fazla görüş düşünce öneri varsa tek bir doğrultuda buluşmak için uzlaşmak gerekir. Bu da ancak tek bir görüşte birleşerek olur.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Yaşanan anlaşmazlığın nasıl çözüldüğünü anlatınız.
 • Cevap:1. fotoda uzlaşıya gerek var. Çünkü iki at da farklı yerden yemek istiyor. Uzlaştıkları ve aynı yerden yedikleri için 2. fotoda uzlaşıya gerek yoktur. Çünkü atlar anlaşmış uzlaşmışlardır.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

ETKİNLİK

Aşağıdaki resmi inceleyerek uzlaşı gerektiren ve gerektirmeyen durumları altlarına yazınız.
 • Cevap: Pikniğe nereye gidecekleriyle ilgili anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Bunun yanında oynayacakları oyunlar ile ilgilide uzlaşmışlardır.
4/E sınıfı öğrencilerinin yaşadığı sorunu siz olsaydınız nasıl çözerdiniz?
 • Cevap: Ben olsam uzlaşı yolu ile çözerdim. Görüşler ortaya konur ortak bazı kararlara varılırdı. Böylece sorun çözülmüş olurdu.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Uzlaşı sürecinde nelere dikkat edilmelidir? Açıklayınız.
 • Cevap: Kimsenin incinmemesine, kendisini dışlanmış hissetmemesine.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Keçiler arasındaki anlaşmazlığın devam etmesi ne gibi sorunlara yol açar? Tartışınız.
 • Cevap: İkisinin de köprüden geçememesine ve de köprüde kavga etmelerine neden olur.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

ETKİNLİK

Aşağıda yaşanabilecek bazı anlaşmazlık durumları verilmiştir. Siz de yaşadığınız bir anlaşmazlık durumunu yazınız. Bu anlaşmazlıkların uzlaşarak çözümlendiği ve çözümlenmediği durumlarda ortaya çıkan sonuçları yazınız.
 • Cevap:
Bir grup öğrenci bahçede “köşe kapmaca” oynuyor. Halil dışardan gelip oyunu bozuyor.
 • Uzlaşı Sağlanması Durumunda: Halil de oyuna katılır.
 • Uzlaşı Sağlanamaması Durumunda: Halil dışlanır. Kimisi ise onunla kavga etmek ister.
Koşarken bir arkadaşı Yankı’ya çarpıyor.
 • Uzlaşı Sağlanması Durumunda: Yankı’dan özür diler. Oyuna devam edilir.
 • Uzlaşı Sağlanamaması Durumunda: Yankı ile kavga ederler. Ortam bozulur.
Zebralar arasında anlaşmazlığın devam etmesi veya uzlaşmanın sağlanması durumunda ortaya çıkacak sonuçları yazınız.
 • Cevap: Eğer uzlaşı olmazsa iki tarafta bir doğru üzerinde anlaşmaya varmamış, sonuç olarak da iki taraf da haksız olmuş olacaktır.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Uzlaşı ile sorunları çözmenin yararları nelerdir?
 • Cevap: Böylece kavga gürültü olmaz, Saygı ve sevgi ortamı oluşur.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (.D..) Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır.
2. (..Y.) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.
3. (.D..) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.
4. (.Y..) Kendimizden başkasını ilgilendirmeyen konular da uzlaşı gerektirir.
5. (..D.) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.
6. (..D.) Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir.
7. (..Y.) Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.
8. (.D..) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.
9. (.Y..) Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.
10. (D…) Uzlaşı, toplumsal yaşam alanı ile ilgilidir.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
kanıtlara – saygılı – kurallar – doğal – iletişim sorunları
1. Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve ….. saygılı ..…………………. olmalıdır.
2. Anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve …… doğal …..………………….. olduğu unutulmamalıdır.
3. İnsanlar arasındaki ……………….iletişim – sorunları…..………………. anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir.
4. Yasalar, yönetmelikler ve ……………….kurallar.………………………. ile düzenlenen durumlar uzlaşı gerektirmez.
5. Uzlaşı sağlayabilmek için kişiler görüşlerini ……..kanıtlara…………………………………. dayandırarak savunmalıdırlar.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı
C. Aşağıdaki kavramlar ile bu kavramların anlamlarını eşleştiriniz.
 • Cevap:

D. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar?
A) Sorunu görmezden gelmek
B) Karşımızdakini dinlememek
C) Empati kurmak
D) Taraflı davranmak
 • Cevap: C
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı
2. Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?
A) Uzlaşıya açık olur.
B) Empati yaparlar.
C) Ortak kararlara uyarlar.
D) İnatçıdırlar.
 • Cevap: D
3. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir?
A) Saygılı olmak
B) Açık fikirli olmak
C) İş birliğine açık olmak
D) Sabit fikirli olmak
 • Cevap: D
4. Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur?
A) Teneffüste hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken
B) Hangi elbiseyi giyeceğimize karar verirken
C) Ailemizle tatilde nereye gideceğimize karar verirken
D) Kardeşimizle ne izleyeceğimize karar verirken
 • Cevap: B
5. Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez?
A) Herkesin düşüncelerini özgürce söylemesine fırsat verilmesi
B) Herkesin fikrine saygı duyulması
C) Olaylara yalnızca kendi açısından bakılması
D) Tarafların birbirine hoşgörülü olması
 • Cevap: C
6. Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir?
“Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır.”
A) Uzlaşı
B) Güven
C) Anlayış
D) Dayanışma
 • Cevap: A
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı
D. Arkadaşınızla yaşadığınız bir sorunu uzlaşarak çözmek için ona bir öneri mektubu yazınız.
Cevap:
Değerli dostum Orkuncan,
Geçen gün seninle hangi takımın daha büyük olduğu ile ilgili tartışmıştık ya bence sen haklıydın Fenerbahçe Galatasaray’dan daha büyük takım. Bunu kabul ediyorum.
Bence olayı tatlıya bağlayalım. Kendine iyi bak saygılar.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...