4. Sınıf İnsan Hakları 6. Ünite

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Vatan sevgisi” sözünden ne anlıyorsunuz?
 • Cevap: Vatan bizler için çok kutsaldır. Vatan olmazsa hiç bir şey olmaz. Vatan sayesinde bizler bir arada özgürlük içerisinde yaşarız. Bu yüzden vatanımızı yeri geldiğinde canımızdan çok sevmeliyiz.
2. Şiire göre vatan sevgisini içten duyanlar neler yapmalıdır?
 • Cevap:Hakka, halka yarayacak bir iş tutmalı  oğlunu çalıştırmalı, kızını okutmalı, bu vatan için ölen şehitlere saygı duymalı ve onların emanetine canı gibi bakmalıdır.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri duygu ve düşüncelerinize göre tamamlayınız.
 • Cevap:
Yurt benim için: Çok değerlidir.
Çünkü: Yurdum olmazsa ben bir hiç olurum.
Yurttaş olmak benim için: çok önemlidir.
Çünkü: yurttaş olamazsam haklarımdan yararlanmam mümkün olmayacaktır.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Bir yerin yurt olabilmesini sağlayan unsurlar nelerdir?
 • Cevap:Orada uzun süredir yaşayanların aynı olması. Bayrak milli marş vs gibi değerlerinin olmasıdır. O yerde yaşayanların o yer için canlarını bile verebilmeleri.
2. Yurttaş kime denir?
 • Cevap: Aynı yurt üzerinde yaşayan, bir yurda yurttaşlık bağıyla bağlı bulunan kimselerden her biri.
3. Haymatlos ve mülteci sözcüklerinin anlamını söyleyiniz.
 • Cevap:
 • Haymatlos: herhangi bir nedenle uyrukluğunu yitirmiş, hiçbir devletin yurttaşı olmayan, yurdu olmayan, yurtsuz
 • mülteci: bir başka yere ya da ülkeye sığınan kimse

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

Devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları hakkında araştırma yapınız.
 • Cevap: Araştırmalarınızı bir sonraki derste sınıfta sunmanız gerekmektedir.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki görseli inceleyerek görselde ne anlatılmak istendiğini açıklayınız.


 • Cevap: Devlet işçiden köylüye memurdan yaşlıya gençten bebeğe toplumun her kesimini kendi şemsiyesi altında toplayan en büyük güçtür.Devlet herkesi korur. Devlet herkese eşit davranır.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

ETKİNLİK

Aşağıdaki kutuların içine devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından örnekler yazınız.
 • Cevap:
Devlet Kurumları: Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık, Valilik, Kaymakamlık
Sivil Toplum Kuruluşları: TEMA, AKUT, ÇYDD
Belirlediğiniz toplumsal soruna dikkat çekmek ve çözüm üretmek için STK kurmayı düşünüyorsunuz. Buna göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
 • Cevap:
1.Belirlediğiniz sorun: Çöplerin doğayı kirletmesi
2.Kurmayı düşündüğünüz STK’nin adı: ÇERÇÖP-DER
3. Belirlediğiniz sorunun çözümünde izleyeceğiniz yollar: Çöpleri atanları uyaracağız, her yere yeni çöp bidonları koyacağız, el ilanları dağıtacağız

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını araştırınız.
 • Cevap: Devlet yurttaşlarının güvenliği, sağlığı ve eğitimi ile ilgili sorumludur.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

“Devlet ana” ve “Devlet baba” ifadelerini sizce niçin kullanıyoruz? Tartışınız.
 • Cevap: Devlet Ana devletin koruyucu yanını şefkatli yanını gösterir.
 • Devlet Baba ise devletin otoriter yüzünü temsil eder.

ETKİNLİK

Eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşların adlarını yanlarında verilen boşluklara yazınız.
 • Cevap:
Eğitim: Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri
Sağlık: Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastaneleri
Güvenlik: Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri
Adalet: Adalet Bakanlığı, Adliyeler
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Ayşe Teyze olayı anlatırken “Devlet elini uzattı” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir? Kısaca yazınız.
 • Cevap: Devlet zorda kalan vatandaşına her zaman yardım eder. Bu yardımı da sanki sihirli bir el dokunmuş gibi yapar. Bu yüzden Teyze yapılan yardımı devlet elini uzattı şeklinde anlatmaktadır.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Bir yurttaş olarak sorumluluklarınız nelerdir? Araştırınız.
 • Cevap: Oy verme
 • Vergi verme
 • Devlete hizmet etme
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Atatürk “Yurdunu en çok seven görevini en iyi şekilde yapandır.” sözü ile ne anlatmak istemiştir? Tartışınız.
 • Cevap: Yurdumuzu seviyorsak yurdumuz için elimizden geleni yapmalıyız. Yurdumuz için çalışmalı onu en ileri medeniyete ulaştırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Mustafa Kemal de bundan bahsetmektedir.

ETKİNLİK

Aşağıda verilen metne göre, öğrencilerin verdiği tepkileri aktif yurttaşlık kavramına göre yorumlayınız.
 • Cevap:  Bence Fatih ve Aslı sorumlu vatandaş gibi davranmamaktadırlar. Onlara göre bir şey yapmamak gerekir. Oysa Özlem tam devletini yurdunu seven bir vatandaş gibi davranmakta kendi sorumluluğu olduğunun bilinciyle sorunu çözmeye çalışmıştır.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı
Aşağıda verilen problem durumlarının karşılarına çözüm önerilerinizi yazınız.
Her sabah kullandığın okul yolunda engelli arkadaşların için rampa olmadığını ve onların bu yolda zorlandığını fark ettin.
 • Çözüm Önerileri: Onlar için okulun yoluna rampa yapmak.
Kantin çalışanlarının eldiven kullanmadığını gördün.
 • Çözüm Önerileri: Eldiven kullanmaları için uyarmak
Mahalle parkında bir salıncağın kırık olması sebebiyle haftalardır salıncağı kullanamadın.
 • Çözüm Önerileri: Gerekli yerlere dilekçe vererek salıncağı yaptırmak
Okul servisinin ayakta öğrenci taşıdığını gördün.
 • Çözüm Önerileri: Okul servisinin şoförüyle konuşup ona durumu anlatmak ayakta yolcu almasını engellemek

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Yurttaş olmanın sorumlulukları nelerdir? Örnekle açıklayınız.
 • Cevap: Vergi vermek
 • Vatan için çalışmak
 • Oy kullanmak
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıda verilen şiirden yararlanarak birlikte yaşama kültürünün önemini tartışınız.
 • Cevap:Yaşama kültürü önemlidir.Çünkü bu kültür olmadan hayatımızı devam ettiremeyiz. İyi yaşamak için ii bir aile olmalı doğayı korumalıyız.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

ETKİNLİK

Aşağıda verilen açıklamayı okuyarak birlikte yaşama kültürüne sahip bireylerin özelliklerini yazınız.
 • Cevap: Birbirleriyle konuşarak, yeni fikirler sunarak yaşamak. Toplumdaki işleyiş de böyledir. İnsanlar uyum içerisinde, birlikte yaşamak için çaba gösterirler. Toplumda verilen kurallara uyum sağlar, sürekli iletişim içinde olurlar. Ortak kararlar alır ve bunu uygularlar
Birlikte yaşama kültürünü etkileyen unsurları tartışınız. Belirlediğiniz unsurları maddeler hâlinde yazınız.
 • Cevap:
 • İnsanların iletişim becerileri
 • Toplumda yerleşmiş olan saygı ve sevgi ortamı
 • Hoşgörülü olmak

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Birlikte yaşama kültürüne sahip bireylerin özelliklerine örnekler veriniz.
 • Cevap:
 • Mesela paylaşımcıdırlar.
 • Sabit fikirli değildirler
 • Hoşgörülüdürler
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
 • Cevap:
1. (.D..) Aynı yurtta yaşayan ve ortak değerlere sahip olan insanlara yurttaş denir.
2. (.D..) Bir yerin yurt olabilmesi için ortak değer ve kültüre de ihtiyaç duyulur.
3. (.Y..) Sivil toplum kuruluşlarına katılmak her yurttaş için zorunluluktur.
4. (.D..) Devlet yurttaşlarının güvenliğini sağlamakla görevlidir.
5. (.D..) Oy kullanmak yurttaşlık sorumluluklarımızdan biridir.
6. (.D..) Aktif yurttaş, toplumdaki sorunlara karşı duyarlıdır.
7. (.D..) Birlikte yaşarken farklı fikirlere saygı duymalıyız.
8. (.D..) Aktif yurttaş kurallara uyar.
9. (.D..) Seçimlere katılmak yurttaşlık sorumluluklarımızdandır.
10. (.D..) Devlet pek çok alanda yurttaşlarına hizmet götürmekle sorumludur.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
 • Cevap:
duyarlı olmak – dayanışma – iletişim – devlet – sivil toplum
1. Diğer insanlarla bir arada yaşarken birbirimizle …………..dayanışma . .. içinde olmalıyız.
2. TEMA, TEV, Kızılay önemli …sivil toplum.. kuruluşlarındandır.
3. Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla ……. .devlet..  tarafından kurulan kurumlar kamu kurumlarıdır.
4. Etrafımızda yaşanan olaylara karşı duyarlı olmak. ve hakkımızı aramak aktif
yurttaşlık sorumluluklarımızdandır.
5. Birlikte yaşamayı kolaylaştıran unsurların başında ….. iletişim ..………. gelir.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı
C. Verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.
1. İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumdur?
A) Devlet
B) Sivil toplum kuruluşları
C) Mülteci
D) Haymatlos
 • Cevap: A
2. Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir?
A) Aktif yurttaş çevresine karşı duyarlıdır.
B) Aktif yurttaş sorumluluklarını yerine getirir.
C) Aktif yurttaş toplumda kural koyucudur.
D) Aktif yurttaş haksızlığa uğradığında hakkını arar.
 • Cevap: C
3. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir?
A) Toplumun huzur ve refahını sağlamak
B) Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak
C) Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak
D) Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak
 • Cevap😀
4.Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarındandır?
A) Adaleti sağlamak
B) Seyahat etmek
C) Vergi vermek
D) Güvenliği sağlamak
 • Cevap: B
5. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur?
A) Millî Eğitim Bakanlığı
B) Sağlık Bakanlığı
C) Mehmetçik Vakfı
D) Ekonomi Bakanlığı
 • Cevap: C
6. İnsanların barış içinde, ortak kültür ve değerlerle yaşadıkları toprak parçası yurt olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yurt için gerekli değildir?
A) İnsanlar arasında kültür birliğinin olması
B) Birlikte ve barış içinde yaşaması
C) Herkesin aktif yurttaş olması
D) Üzerinde yaşanılan bir toprak parçası olması
 • Cevap: C
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı
D. Aşağıdaki metinden birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız.
1. Rol paylaşımında bulunarak (anlatıcı, Kibirli Lalu ve diğer çiçekler) “Kibirli Lalu” metnini canlandırınız.
 • Cevap: Bu etkinliği sınıfta yapmalısınız.
2. Birlik ve beraberliğin önemini Kibirli Lalu hikâyesinden yola çıkarak anlatınız.
 • Cevap: Eğer beraberlik ve birlik bir toplumda eksikse hikayedeki gibi o toplumu böcekler yani düşmanlar yalnız bırakmaz. O toplumu parçalamak ve bölmek için düşmanlar ellerinden geleni yaparlar. Bir toplumda vatandaşlara düşen en büyük sorumluluk birlik ve beraberlik içinde yaşamayı becerme duygusudur. Yoksa o toplum yok olmaya mahkum bir toplum olacaktır.
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı
E. Birlikte yaşamanın önemini anlatan bir resim hazırlayınız.
 • Cevap:

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...