4. Sınıf İnsan Hakları Meb Yayınları Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları Meb Yayınları Cevapları Cevap anahtarı

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı
Hazırlık Çalışmaları
“Hacivat ile Karagöz” metninde insanın hangi özelliklerine dikkat çekilmiştir? Anlatınız.


İnsan görür, duyar, acıkma, yer, içer, üretir, düşünür, anlar. İnsan duyu organlarına sahiptir. Yaşama devam edebilmek için ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Akıl ve irade sahibidir.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı

Etkinlik
İnsanı diğer canlılardan ayıran başka hangi özellikler biliyorsunuz? Söyleyiniz.
Akıl ve irade sahibidir.
Üretir. Araç-gereç yapar.
Konuşur, sorgular, fikir üretir ve fikirlerini açıklayabilir.
Bilgi ve beceriler edinir, sorunlara çözümler üretir.
Diğer insanlarla bir arada yaşama, sosyalleşme ihtiyacı duyar.


Değerlendirme Çalışmaları
1. İnsanın diğer canlılarla ortak özellikleri nelerdir?
Varlığını devam edebilmek için bir takım ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.
Uygun yaşam alanı bulmalıdır.
Çevresinden etkilenir ve çevresini etkileyebilir.
2. İnsanı insan yapan nitelikleri açıklayınız.
Akıl ve irade sahibidir.
Sorgular ve seçim yapar.
Üretir.
Bilgi ve beceriler edinir, sorunlara çözümler üretir.
Diğer insanlarla bir arada yaşama, sosyalleşme ihtiyacı duyar


4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları
1. Kimlik kartı kimlere verilir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının doğan her çocuklarına kimlik kartı verilir. Yani her vatandaşa kimlik verilir.
2. Aşağıdaki kimlik kartını inceleyiniz.
3. Kimlik kartında hangi bilgilere yer verilmiştir? Söyleyiniz.
Adı- Soyadı
Vatandaşlık numarası
Anne adı
Baba adı
Doğum yeri
Doğum yılı gibi bilgiler yer alır.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

Etkinlik
Aşağıda verilen tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları eşleştiriniz.
1. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel yaşamın gizliliği
2. Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğü
3. Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
4. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir. Sağlık hakkı
5. Herkesin yaşama ve varlığını geliştirme hakkı vardır. Hiç kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunulamaz. Kişi dokunulmazlığı hakkı


Değerlendirme Çalışmaları
Noktalı yerlere temel haklarımızın özelliklerini örnekte verildiği gibi noktalı yerlere yazınız.
Temel Haklamınız
Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
Kişi Hakları
Sosyal ve Ekonomik Haklar
Siyasi Haklar
4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı
Hazırlık Çalışmaları
Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Siz hangi haklardan nasıl yararlanıyorsunuz? Açıklayınız
Sağlık hakkından faydalanıyorum. Örneğin hasta olduğumda hastaneye gidip tedavi olabiliyorum.Bunun yanı sıra barınma,beslenme,eğitim ve de seçme-seçilme haklarımdan faydalanmaktayım. Örneğin; eğitim hakkı olarak kitapları ücretsiz olarak alıyorum.Diğer bir örnek,sınıfta başkanlığa aday olabilip hemde aday olabilmekteyim.
Balonlar üzerindeki çocuk haklarını inceleyiniz. Siz de boş balona olmasını istediğiniz bir hak yazınız.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Etkinlik
1. Aşağıdaki şiirde hangi çocuk haklarına dikkat çekilmiştir? Anlatınız.
Yaşam, sağlık, eğitim, oyun oynama ve de bedenin dokunulmazlığı haklarından bahsedilmiştir. Çocuk hakları evrenseldir.Çocuk hakları doğuştan kazanılan haklardır.Bu haklar devredilemez,ertelenemez ve sınırlandırılamaz.Her çocuk için eşit haklardır.Örneğin;her çocuğun oyun hakkı ve her çocuğun sağlık hakkı vardır.Bu haklar devlet güvencesindedir.
2. Arkadaşlarınızla birlikte ‘Özge’nin Hikâyesi’ şiirini ritim eşliğinde okuyunuz.
Haklarım
1.Seçme ve seçilme hakkı
2.Sağlık hakkı
3.Eğitim hakkı
Haklarımı Nasıl Kullanırım
1.Sınıf başkanlığı için oy kullanıyorum veya aday olabiliyorum .
2.Hasta olduğumda doktorumu seçebiliyorum .
3.Eğitim almak için herhangi bir ücret ödemiyorum.


3. Aşağıdaki tabloyu kendi yaşantınızdan örnekler vererek doldurunuz.
Herkesin bedeni kendisine özeldir.Kendisi için kıymetlidir.Bundan dolayı kimsenin kimseye dokunma hakkı yoktur.Özellikle herkes başkasına zarar vermeyecek şekilde istediğini yapmaya özgürdür.
Değerlendirme Çalışmaları
Yandaki görsel hangi hakkımızı ifade etmektedir? Yazınız.
Herkesin bedeni kendisine özeldir.Kendisi için kıymetlidir. Bundan dolayı kimsenin kimseye dokunma hakkı yoktur. Özellikle herkes başkasına zarar vermeyecek şekilde istediğini yapmaya özgürdür.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

ÇOCUKLUK VE YETİŞKİNLİK
Hazırlık Çalışmaları
Ailenizi ilgilendiren kararlar alınırken nasıl katılıyorsunuz? Anlatınız.
Ailemi ilgilendiren kararlar alınırken ben de fikrimi söyler ve savunurum. Ailem beni de dinler. Belli bir karara varırız. Çoğunlukla anne ve babamın fikirleri üzerinde uzlaşırız. Bazen de hepimiz aynı görüşte birleşiriz.
Etkinlik
1. Şiirin her dörtlüğüne uygun başlık yazınız.
Ben Bebeğim, ArtıkOkulluyum, Ben Büyüdüm
2. Dörtlükler ile ilgili resimleri eşleştiriniz.
Birinci Dörtlük; 3. Resim (en alt)
İkinci Dörtlük; 2. Resim (orta)
Üçüncü Dörtlük; 1. Resim (üst)
3. Şiirde bebeğin, çocuğun ve yetişkinin sorumlulukları nasıl anlatılmıştır? Açıklayınız.
Bebeğin sorumlulukları; bebeğin sorumluluğu yoktur.
Çocuğun sorumlulukları; evdeki işlere yardımcı olmak, odasını toplamak, ders çalışmak vb.
Yetişkinin sorumlulukları; çocuklara bakmak, çalışmak, evin geçimini sağlamak vb.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Etkinlik
Aşağıdaki tabloyu inceleyerek çocuklara ait sorumlulukları karşılarına işaretleyiniz.
Noktalı yere çocuklara ait sorumluluklara örnekler yazınız.
SORUMLULUKLAR
Bir işte çalışmak - yetişkin
Ödevlerini yapmak - çocuk
Odasını temiz tutmak - çocuk
Kişisel bakımını yapmak - çocuk
Okula zamanında gitmek - çocuk
Okul eşyalarını özenli kullanmak - çocuk
Çocukluk ve yetişkinlik dönemlerine ilişkin görev ve sorumluluklara örnekler veriniz.
Çocukluk dönemine ilişkin görev ve sorumluluklar; sofrayı toplamaya yardım etmek, anne- babayı dinlemek, Kişisel bakımını yapmak, evdeki işlere yardımcı olmak, odasını toplamak, ders çalışmak vb.
Yetişkinlik dönemine ilişkin görev ve sorumluluklar; annelik- babalık yapmak, çocuklara bakmak, çalışmak, evin geçimini sağlamak, evin düzenini sağlamak vb.

SAYFA 20-21-22-23 CEVAPLARI


Çocukluk ile yetişkinlik dönemlerinde sorumluluklarımız nasıl değişmektedir? Örnek vererek açıklayınız.

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (Y) İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.
2. (D) Çocukların oyun oynama hakları vardır.
3. (D) Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır.
4. (Y) Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.
5. (D) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.
6. (Y) Zengin insanların hakları daha fazladır.
7. (Y) Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.
8. (D) Katılmadığımız öneriye “hayır” deme hakkımız vardır.
9. (D) İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler.
10.(Y) Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır.


B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
ifade özgürlüğü – dayanışma – temel haklar – eşit – anayasa – çocuk
1. Açık fikirlilik, duyarlılık, paylaşımcılık ve dayanışma insanı insan yapan ayırt edici niteliklerdendir.
2. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit  doğarlar.
3. Her insan on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.
4. Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz ifade özgürlüğü hakkımızdır.
5. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler temel haklar olarak adlandırılır.
6. Temel haklarımız  anayasa  ile güvence altına alınmıştır.

C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?
A) Sevgi ve saygı B) Dayanışma C) Beslenme D) Duyarlılık
2. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir?
A) Çalışkan olmak B) Özgür olmak C) Zengin olmak D) İnsan olmak
3. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?
A) Odasını düzenli tutmak
B) Okula zamanında gitmek
C) Bir işte çalışmak
D) Okul eşyalarını özenli kullanmak
4. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?
A) Kişi dokunulmazlığı
B) Özel hayatın gizliliği
C) Konut dokunulmazlığı
D) Haberleşme özgürlüğü
5. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir?
A) Vazgeçilmez olması
B) Devredilmez olması
C) Dokunulmaz olması
D) Sınırlı olması

1. Çocukluk ile yetişkinlik dönemlerinde sorumluluklarımız nasıl değişmektedir? Örnek vererek açıklayınız.

Çocuk iken en önemli sorumluluklarımız okula gidip gelmek odamızı toplamak söz dinlemektir yetişkin olunca ise bir işte çalışmak vergi ödemek ve de oy kullanmak gibi haklarımız olur.
2. Aşağıda verilen temel haklarımız ile temel haklarımızı anlatan resimleri eşleştiriniz. Bu temel haklardan birini seçip önemini açıklayınız.
Sağlık hakkının önemi, her insan ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanır. Sağlık insanlar için önemlidir, devletimiz sağlığımızla ilgili olan sorunlara ücretsiz bir şekilde çözüm bulur. Sağlık hakkı bireyin en önemli haklarındandır.

E. Aşağıdaki kelimeleri bulmacadan bularak boyayınız. Boyamadan kalan harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz.

BULUNAN KELİME:
İNSAN DOĞDUĞU ANDAN İTİBAREN TEMEL HAKLARA SAHİPTİR İNSANIN TEMEL HAKLARI DOKUNULAMAZ DEVREDİLEMEZ ERTELENEMEZ BİR BÜTÜNDÜR VE EVRENSELDİR

Sayfa 26 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Resimdeki çocuk özgürlüğü nasıl yorumlamıştır?


Çocuk yanlış yorumlamaktadır özgürlüğü. Ona göre göklerde uçan kuşlar çok rahattır. Özgürdür. Oysa öyle değilir. Çocuk yanlış düşünmektedir.
2. Özgürlük istediğiniz zaman, istediğinizi yapmak mıdır? Tartışınız.
Hayır değildir. Özgürlük sorumluluklarımızı yerine getirdikten ve başkasının hakkına girmeden sahip olduğumuz hakları kullanmamızdır.

ETKİNLİK

1. Ali köpeği olmasını çok istemesine rağmen neden kararsızlık yaşıyor?
Ali köpeği çok istiyor, ama sabahları olabildiğince geç kalkmaktan hoşlanıyor; okuldan sonra arkadaşlarıyla oynamaya karar verirse eve uğramak zorunda kalmak can sıkıcı olacak, üstelik akşamları da televizyonda hep güzel programlar oluyor eğer köpeği alırsa bunları yapamamaktan korkuyor.
2. Ali’nin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Anlatınız.
Ben olsam bakamayacaksam köpeği almazdım.
sayfa 27 Cevabı
Ali’nin yaşadığı kararsızlığı altı şapkalı düşünce tekniğini kullanarak değerlendiriniz.
 • Beyaz şapka: Bence Ali köpeği almaya hazır değil.
 • Sarı şapka: Bence alsın köpeğe bakabilir.
 • Kırmızı şapka:Bence bakamazsa köpeğe yazık olur. O yüzden almasın.
 • Yeşil şapka: Bence alsın ama bakamayacağını anladığı anda yeni bir aile bulsun ona.
 • Siyah şapka: Bence almasın, çünkü alırsa bakamaz. Köpek ölür.
 • Mavi şapka: Bence önce Ali bir karara varsın bakabilir mi bakamaz mı diye.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
 İkisi de birbiriyle ilişkilidir. İnsan önce sorumluluklarını yerine getirecek ki haklarından özgürce yararlanabilsin. Mesela seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için öncelikle vergi sorumluluğunu yerine getirmesi gibi .

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

Yakın çevrenizde insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen doğal ve kültürel varlıklar var mı? Araştırınız.
 Var. Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Süleymaniye Cami, İstanbul Boğazı,Belgrad Ormanları
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi’nde ülkemizden hangi kültürel ve doğal varlıklar bulunmaktadır? Araştırınız.
 • İstanbul
 • Divriği Ulu Cami
 • Hitit Başkenti Hattuşa
 • Hireapolis Denizli
SAYFA 28-29 CEVAPLARI

Soru : Dünya Mirası Listesi’ne giren kültürel değerlerimizin ve doğal varlıklarımızın bu listeye alınış sebebi ne olabilir? Tartışınız.

Çünkü evrensel değerlere sahip birer kültürel mirastırlar. Hem estetik açıdan güzeller hem de insanlık tarihi bakımından değerlidirler.
Dünya Mirası Listesi, doğal ve kültürel varlıkların korunması için gerekli olan çalışmaların yapılmasında ve eserlerin korunmasında faaliyetler gösterilmesi için oluşturulan bir listedir. Ülkemizden de önemli doğal ve kültürel eserlerin Dünya Mirası Listesi’ne alınmasında korunma amacı ve literatürdeki kültürel değeri bakımından önemi bulunan eserlerin ülkemizde yer almasıdır.
Kadim Anadolu coğrafyasında birçok doğal ve kültürel eserler yüzyıllar boyunca varlığını koruyarak hayatına devam ederken zaman içinde bozulma, eskime, yıpranma, aşınma gibi özelliklerini kaybettirici olaylar yaşanması Dünya Mirası Listesi’ne girmeleri açısından önemli bir etken oluşturmuştur. Eşsiz güzellikleri ve mucizevi var oluşları da dünyanın dikkatini çekmektedir.

SAYFA 30-31 CEVAPLARI

1. Sizce bu çocukların hangi hakları ihlal edilmektedir? Tartışınız.

Çocukların oyun oynama hakkı ile bir işte çalıştırılamazlar başlığı altında toplanan haklarının ihlaline girmektedir.


2. Çevrenizde haklarından mahrum kalan çocuklar olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?
Düşünüyorum. Mesela bazen okula gelirken bazı çocukların mendil sattığını okula gitmediklerini görmekteyim. Onlara bakınca üzülüyorum ama elimden de bir şey gelmiyor.

Sayfa 32 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Bir gün evinizden, oyuncaklarınızdan, eşyalarınızdan, arkadaşlarınızdan ayrılıp uzaklara gitmek zorunda kalsaydınız neler hissederdiniz? Anlatınız.
Çok üzülürdüm. Çünkü kendimi sürgünde gibi hissederdim. Bir insanın yurdundan evinden uzak kalması kadar kötü bir şey olmasa gerek.

ETKİNLİK

Yurdunu terk etmek zorunda kalan Hüseyin’in hayat hikâyesini okuyunuz. Bu hikâyeden hareketle verilmiş olan soruları cevaplandırarak ilgili boşluklara yazınız.
1. Zeynep ve Bedi ne cevap vermiş olabilir? Yazınız.
Anne bugün Hüseyin bize yaşadıklarını anlattı. Çok zor zamanlar geçirmiş. Ailesinden vatanında ayrı kalmış. Bu bizi çok üzdü diyebilirler.
2. Hüseyin’in yerinde olsaydınız neler hissederdiniz?
Ben de onun gibi hissederdim. Hüseyin gibi üzülürdüm. Çünkü yurdundan uzakta yabancı olarak yaşamak çok acı.
3. Hüseyin ile benzer koşullarda olan insanlara nasıl yardımcı olabiliriz?
Onlar için yaşam yerleri inşa edilebilir. Onların vatanlarına dönmeleri sağlanabilir. Onlara yardım kampanyaları düzenlenebilir.

Sayfa 33 Cevabı

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Hak ve özgürlüklerinizin ihlal edilmesi durumunda neler hissedersiniz? Anlatınız.
Kendimi hakkı yenmiş hissederim. Bu da beni hakkımı aramaya iter. O zaman da hakımı geri almak için her türlü mücadeleyi veririm.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

Okul meclisleri, İl ve ilçe insan hakları kurulları, Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi edininiz.
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi TBMM ve MEB tarafından ortaklaşa yürütülmekte olan bir projedir.
SAYFA 34-35 CEVAPLARI

Haklarımızı öğrenmek neden önemlidir?

Çünkü haklarımızı korumanın birinci yolu öncelikle haklarımıza sahip çıkmaktır. Haklarımızı kimse almasın diye haklarımızı öğrenmek durumundayız.
Haksızlığa uğradığınız zaman ne yaparsınız? Anlatınız.
Önce çok kızar ve de üzülürüm. Sonra da hakkımı nasıl alacağımı düşünür en düzgün yolu bulunca da hakkımı almak için çaba gösteririm.

Sayfa 36 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Bu resimdeki hatalı davranış nedir?
Öğrencilerin okul kantininden bir şey alırken sıraya girmemeleridir. Bu durum da ortaya bir karmaşanın çıkmasına neden olmaktadır.
2. Resimde hangi öğrenciler başkalarının haklarına saygı göstermiyor? Bu öğrencilerin davranışları hakkında ne düşünüyorsunuz?
En arkada sıranın gerisindekiler öndekilerin haklarına saygı göstermemekteler. Sıraya girmek yerine sonradan gelmiş oldukları halde hemen bir şeyler almak istiyorlar.

Sayfa 37 Cevabı

ETKİNLİK

Bir arkadaşınız tarafından günlüğünüzün izinsiz okunduğunu fark ettiniz. Ne hissedersiniz?


Önce kızarım. Sonra da nedenini öğrenirim. Bunu yapan arkadaşa byle bir şey yapmanın yanlışlığını anlatırım.
Böyle bir durumda hangi hakkınız ihlâl edilmiş olur? Açıklayınız.
Özel hayatın gizliliğinin korunması hakkım ihlal edilmiş olur.
Siz böyle bir davranışta bulundunuz mu?
Asla böyle bir davranışta bulunmam. Ben saygılıyımdır.
1. Sınıfta size yapılmasından rahatsızlık duyduğunuz bir davranışı belirleyiniz.
Bana yapılmasından rahatsızlık duyduğum davranış olarak bazı benden iri olanların bazı konularda beni üzmeleridir. Mesela botu benden uzun olan ya da sınıf içinde benden güçlü olan çocuklar bazen benim haklarımı çiğniyorlar. Ama ben asla bunları karşılıksız bırakmadan hakkımı savunuyorum.
2. Bu davranışları yazı tahtasına yazınız (ortak olan davranışları bir kez yazınız).
Kantinde sıramı almaları
Kulüp seçimlerinde benden önce davranmaları
3. Bu davranışları nasıl ortadan kaldırılabileceğinizi tartışınız.
Onları uyararak
Kendi haklarımıza sahip çıkmayı öğrenerek
4. Belirlediğiniz çözüm önerilerini “BİRBİRİMİZE SAYGILIYIZ” başlığı altında yazarak sınıf panosuna asınız.
Asınız.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

“Hak ve özgürlüklerimizi sınırlayan tek şey başka insanların hak ve özgürlükleridir.” sözünü açıklayınız.
İnsan kendisine yapılmasına istemediği bir şeyi başkalarına yapmamalarıdır. Bazen kendi çıkarımız uğruna başkalarının hakkını yeme durumumuz olursa bunu hemen ortadan kaldırmalıyız.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

Cumhuriyet nedir? Araştırınız.
Halkın kendi kendini yönetmesine Cumhuriyet denir.

Sayfa 38 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Bağımsız olmayan bir ülkede yaşayan insanların hak ve özgürlüklerini kullanmaları mümkün müdür? Tartışınız.
Kesinlikle değildir. Çünkü onları kimler yönetiyorsa onların isteklerini yerine getirmek zorundadırlar. Onların bağımsızları da kendi kültürleri de olmaz. Bu bakımdan bizlerin kimsenin boyunduruğu olmadan bağımsız şekilde yaşamamız bizler için çok önemli bir ayrıcalıktır.

 Sayfa 39 Cevabı

ETKİNLİK

Aşağıdaki şiirde cumhuriyetin hangi değerlerine dikkat çekilmiştir? Tartışınız.
Cumhuriyet, bayrak, marş, kendi kültürümüz, değerlerimiz

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini açıklayınız.
 • Halk kendi kendini yönetir
 • Halkın seçtiği meclis vekilleri vardır.
 • Seçimler demokratik bir şekilde ve herkesin eşit olduğu bir şekilde yapılır.

 Sayfa 40 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (Y) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.
2. (D) Bedensel ve ruhsal olarak kendini geliştirmek insanın kendisine karşı sorumluluğudur.
3. (Y) İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.
4. (Y) Bütün çocuklar haklarını kullanabilmektedirler.
5. (D) İnsan hakları toplumsal yaşam içerisinde anlam kazanır.
6. (D) Günlüğümün izinsiz okunması özel yaşama saygı hakkımın ihlâl edilmesidir.
7. (Y) Özgürlük ile sorumluluk arasında bir ilişki yoktur.
8. (D) Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir.
9. (D) Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.
10. (D) Haklarımızın ihlal edilmesi kendimizi değersiz hissetmemize neden olur.
11. (D) Çocuklar hak ve özgürlükleri elde etmek için çaba göstermek zorundadır.
12. (D) Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
özgürce – birlikte – yaşamanın – fikirlerini söyleme – yasal – Kamu Denetciliği Kurumuna – ortak mirasına – saygı – sorumluluğum

1. Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda yasal yollara başvurulmalıdır.
2. Düşüncelerimi özgürce ifade etme hakkım vardır.
3. Başkalarının düşüncelerine saygı gösterme sorumluluğum vardır.
4. Temiz bir çevrede yaşama hakkım, yaşadığım çevreyi temiz tutma sorumluluğum vardır.
5. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak yaşamanın temelidir.
6. Eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi kamu hizmeti alırken haksızlığa uğradığınızda Kamu Denetciliği Kurumuna başvurabilirsiniz.
7. Kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken her çocuğun fikirlerini söyleme hakkı vardır.
8. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklere sahip çıkmak, zarar vermemek, zarar verenleri uyarıp yetkililere bildirmek insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarındandır.

Sayfa 41 Cevabı

C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A) Başarılarını takdir etmek
B) Dedikodusunu yapmak
C) Saygı duymak
D) Sırlarını başkaları ile paylaşmamak


2. Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Kavga etmek
B) Anlaşma sağlamak
C) Yasal yollara başvurmak
D) İnsan hakları kuruluna başvurmak
3. Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır?
A) Birlikte yaşadığımız yeri temiz tutmak
B) Birlikte yapılacak etkinlikte onların fikrini dikkate almamak
C) İzin almadan başkasının eşyasını kullanmak
D) Düşüncemizi ifade ederken başkalarının onurunu kırmak
4. Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir?
A) Okul meclisleri
B) Kamu Denetçiliği Kurumu
C) Hastaneler
D) İl ve ilçe insan hakları kurulları
5. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz?
A) Güven
B) Mutluluk
C) Değersizlik
D) Sevinç

Sayfa 42 Cevabı

D. Aşağıdaki davranışları ait oldukları sorumluluklarla eşleştiriniz.

Sıra ile; 1-4, 2,3 - 3,5 - 4,1 - 5,2

Sayfa 43 Cevabı

E- Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.
1. Özgürlüğün sınırları var mıdır? Açıklayınız.
Evet vardır. İnsanların özgürlüğü bir başkasının özgürlük alanında son bulur.
2. Fikirlerinize saygı duyulmadığında neler hissedersiniz? Açıklayınız.
Kendimi değersiz, ezik ve de dışlanmış gibi hissederim. Bu da çok kötü bir duydu olurdu.Ama elden de bir şey gelemezdi.
3. “Hak ve özgürlüklerimizi başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyarak kullanırız.” ifadesini yazarak açıklayınız.
Çünkü herkesin kendine göre bir hak ve özgürlük anlayışı vardır. Bizlere düşen herkesin hak ve özgürlüğüne saygı göstermektir.
4. Öğrenci olarak sorumluluklarımızı örnekler vererek açıklayınız.
Derse zamanında girme çıkma, okula zamanında gelme, derslerine çalışma, ödevleri yapma
5. Cumhuriyet yönetiminin değerleri nelerdir? Yazınız.
Herkesin söz hakkı vardır. Herkes eşittir. Demokratik haklara sahiptir herkes.

Sayfa 46 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aşağıdaki anketi doldurunuz.
En sevdiğiniz renk: Yeşil
En sevdiğiniz yemek: Dolma
En sevdiğiniz oyun: SEK SEK
En sevdiğiniz film: Buz Devri
En sevdiğiniz şarkı: Bangır Bangır
En sevdiğiniz kitap: Alice Harikalar Diyarında
2. Sizce sınıf arkadaşlarınız yukarıdaki ankete aynı şeyleri yazmış olabilir mi? Sebeplerini açıklayınız.
Bence yazmış olan çıkar. Çünkü benzer zevklere sahibiz. Benzer ilgilerimiz var.
3. Bütün insanların ilgileri, düşünceleri ve zevkleri aynı özelliklere sahip olsaydı ne olurdu? Tartışınız.
O zaman kimsenin diğerinden bir farkı kalmazdı. Herkes aynı tipte ve karakterde olurdu. Bu da çok iyi bir şey değildir. Herkes özel ve farklıdır.

ETKİNLİK

Aşağıdaki resmi inceleyerek ilgili soruları cevaplayınız.
1. Gölde kendi yansımasını ilk kez gören ördek neden şaşkınlık yaşamıştır?
Çünkü kardeşlerine benzememektedir. Kardeşleri sarı kendisi kahverengidir. Kendisindeki farklılıktan dolayı kendisinde bir sorun olduğunu düşünebilir. Oysa sadece rengi farklıdır. Yoksa aynıdır.
2. Üçüncü sıradaki yavru ördeğin farklı özelliklere sahip olması diğer ördeklerle beraber yüzmesine engel olmuş mudur? Neden?
Hayır olmaz. Çünkü sadece rengi farklıdır. Yoksa o da diğerleri kadar değerli diğerleri gibidir.
3. Farklılıklarımız birlikte yaşamamızı, arkadaşlık kurmamızı engeller mi? Açıklayınız.
Hayır engellemez. Herkesin kendine göre davranış şekilleri karakteri ve de özellikleri vardır. Bu çok normal bir şeydir.

Sayfa 47 Cevabı

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. İnsanların birbirinden farklı olan özelliklerine örnekler veriniz.
 • Sevdikleri hobiler
 • İzledikleri filmler
 • Boyları
 • DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ
 • sevdikleri ve nefret ettikleri farklıdır.
2. İnsanlar arasındaki bireysel farklılıklara saygı duyulmaması hâlinde bundan toplum nasıl etkilenir? Düşüncelerinizi yazınız.
Toplum içinde kavga olur. Herkes birbiriyle kavga eder hale gelir. Bu da toplumun bozulmasına huzursuzluğa yol açar.Sayfa 48 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki resimlerden yararlanarak ilgili soruları cevaplayınız.
1. Tilki, çorbayı eşit bir şekilde paylaştırmış mıdır?
Eşit şekilde paylaştırmıştır burada sorun yok ama Leyleğin yiyemeyeceği şekilde yapmıştır.
2. Tilki, leyleğe karşı adil davranmış mıdır?
Hayır değildir çünkü leylek yemeği bu şekilde yiyemez..
3. Leylek çorbasını niçin içememiştir?
Çünkü düz tabaktaki çorbayı sivri gagasıyla içemez.
4. Tilki, leylekle aralarındaki bireysel farklılığı göz önüne almış mıdır?
Hayır almamıştır. Hatta sanki bunu bilerek yapmıştır bu da sıkıntılı bir durumun bir haksızlığın doğmasına yol açmıştır.
5. Tilki ile leylek arasında adaletin sağlanması için ne yapılmalıdır? Tartışınız.
Tilkinin leyleğe yiyebileceği bir kapta yemek sunması gerekmektedir.

Sayfa 49 Cevabı

ETKİNLİK

Aşağıdaki durumu eşitlik ve adalet açısından değerlendirerek düşüncelerinizi söyleyiniz.
Bayram sabahı çocuklar neşe içinde hediyelerini açtılar. Özgürcan’ın bir anda canı sıkıldı; hediyesinin boya kalemi yerine yapboz olmasını istemişti. Kardeşi Beril ise çok sevinçliydi. Çünkü ağabeyinin aksine resim yapmaya bayılıyordu.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Eşitlik ile adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Eşitlik herkesin aynı haklara sahip olmasıdır. Adalet ise herkesin hak ettiğini almasıdır.
2. Adaletli bir insan olmak için neler yapılmalıdır? Anlatınız.
Herkesin hakkına saygı duymalı kimsenin hakkını yememeli kimseden de ayrıcalık beklememeliyiz.

Sayfa 50 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki resimde verilen mesajı açıklayınız.
Genç yaşlı kadın erkek gözlüklü kel şişman zayıf hiç fark etmez. Hepimiz adaletin önünde eşitiz. Yok kimsenin diğerine üstünlüğü.

Sayfa 51 Cevabı

ETKİNLİK

Bora ailesiyle farklı bir kente taşınmıştı. Sınıf başkanlığı seçimi için yeni okulunda kurallar önceki okulundan biraz farklıydı: Sınıf başkanlığı seçiminde ismi “A ve Z” harfleri ile başlayan öğrenciler oy kullanamayacaktı.
1. Bora’nın yeni okulunda sınıf başkanlığı seçiminde kurallar herkes için aynı şekilde uygulanıyor mudur?
HAYIR. Çünkü isimlerindeki harflerden dolayı bazı çocukların seçme hakları ellerinden alınmıştır.Bu da haksızlık oluşturmaktadır.


2. Bu sınıfta eşit haklardan söz edilebilir mi?
Hayır edilemez. Çünkü bazı çocukların hakları ellerinden alınmıştır.
3. Sınıfta eşitliğin sağlanması için neler önerirsiniz? Açıklayınız.
Hiç bir koşul olmadan sınıftaki herkesin özgürce oy kullanması en iyi çözümdür.
Aşağıdaki yönergeye göre bütün insanların yasalar önünde eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan etkinlikleri sırasıyla yapınız.
1. Sınıfınızda afiş istasyonu, şiir istasyonu, resim istasyonu olmak üzere üç istasyon kurunuz.
2. Sınıf mevcudunuza göre üç grup oluşturunuz.
3. Grubunuzla birlikte sırasıyla bütün istasyonlardan geçerek istasyonun amacına uygun çalışmayı yapınız.
4.Uygun bir başlık bularak yaptığınız çalışmayı sınıf panosunda sergileyiniz.
BU ETKİNLİĞİ ÖĞRETMENİNİZLE OKULDA SINIFINIZDA YAPMALISINIZ.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Eşitlik ilkesi yasalarla güvence altına alınmasaydı hangi durumlarla karşılaşırdık? Açıklayınız.
O zaman bireyler arasında haksızlıklar ortaya çıkardı. Kimisi zengin olduğu için kimisi ise güçlü olduğu için başkasının hakkını gasp edebilirdi. Bu da eşitsizliğin olmasına neden olur.

SAYFA 52-53 CEVAPLARI

Bir toplumda eşitliğin sağlanması topluma neler kazandırır, Eşitliğin sağlanabilmesi için ne yapılması gerektiğini yazınız.

Aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz. Eşitliğin sağlanabilmesi için ne yapılması gerektiğini yazınız.

Eşitlik için şöyle yapılmalıdır.
Sınıf temsilcisi seçimlerinde sadece sınıf listesinin ilk beş sırasında yer alan kişilerin aday olma hakkının olması ne gibi sonuçlar doğurur?
İsteyen herkesin aday olma hakkının sağlanması gerekir.
Basketbol maçında kuralların sadece beyaz spor ayakkabı giyenler için geçerli olması
Hayır müsabaka esnasında herkese eşit haklar verilmeli kurallar herkes için eşit olmalıdır.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Bir toplumda eşitliğin sağlanması topluma neler kazandırır?
O toplumu ileri taşır. O toplumda huzurun oluşmasını sağlar. O toplumdaki kötü olayların sona ermesini sağlamak açısından yardım eder.
Bir toplumda eşitlik ilkesi toplumun birlik ve beraberliğini sağlayan ve huzur ve barış ortamını temin eden en önemli ilkelerden biridir. Toplumda eşitlik ilkesinin bir değer olarak benimsenmesi halk arasında sınıf farklılıklarının oluşmasına engel olmaktadır.
Bir toplumda eşitliğin sağlanması topluma önemli değerler kazandırır. Bunlar, hukukun üstünlüğü, suç oranının azalması, insanların sevgi ve saygı içinde yaşaması, birlik ve beraberlik içinde yaşaması, adalet ortamını paylaşmaları gibi yararları vardır. Böylece insanlar aynı değerlere sahip olarak aynı şartlarda yaşamalarını içselleştirebilirler.
Eşitlik ilkesi toplumun hukuka olan yakınlığı için önemlidir. Bu nedenle eşitlik ilkesinin korunması gerekir. Bu koruma ancak kanunlarla sağlanır. Hukukun üstünlüğü de burada doğar.

 Sayfa 54 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Parmak kaldırdığı hâlde söz alamayan öğrencinin yerinde siz olsaydınız ne hissederdiniz? Açıklayınız.
Üzülürdüm. Çünkü sınıfta kendimi dışlanmış hissederdim. Sınıf içinde öğretmenin adil davranmadığını bazı öğrencilere farklı bizlere farklı davrandığını düşünürdüm.


Sayfa 55 Cevabı

ETKİNLİK

Aşağıda örnek olayları okuyunuz. Siz bu durumla karşılaşsanız neler hissedersiniz? Yazınız. (Hislerim)
Suna, öğretmeninin sınıfa dağıtması için verdiği kalemleri yakın arkadaşlarına ikişer üçer dağıtmıştır. Size ve bazı arkadaşlarınıza kalem kalmamıştır.
Bu durumda sınıf içindeki adalet anlayışı zarar görür. Öğretmen kendisine yakın çocuklara torpil yapmış bizlere ise kalem vermeyerek bizim hakkımızı yemiştir.
Bir arkadaşınızla bilgisayar oynuyorsunuz. İkinizin de eşit sürede oynama hakkı var. Ancak arkadaşınız süresi dolduğu hâlde sizin sürenizden kullanmaktadır.
Arkadaşım hem sözünde durmamış hem de benim hakkımı yemiş olur. Bu da doğru bir davranış değildir.
Hastanede sıraya girdiniz. Durumu acil olmadığı hâlde bir başkasının sizin önünüze geçtiğini fark ettiniz.
Öncelikle bana ve diğer insanlara haksızlık yapmış olur. Hakkı olmadığı halde bir başkasının hakkını gasp etmiş olur.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Adaletin sağlanamadığı bir toplumda yaşayan insanlarda hangi duygular oluşabilir? Örneklerle açıklayınız.
Bu tür toplumlarda adalet duygusu incindiğinden toplum huzursuz ve güvensiz bir ortamda hisseder kendini. Saygı ve sevgi çerçevesinden çok insanların hırsları ya da menfaatleri ön plandadır. Bu tür durumlar ne yazık ki adalet duygusunun yitmesi ve neticesinde insanların mutsuz olmalarında başrol oynamaktadır. Bu toplum ilerleyemez.Diğer sayfalar için aşağıdaki linkleri kullanınız.

6. Ünite Cevapları (sayfa 90-103 arası)


5. Ünite Cevapları (sayfa 70-87 arası)


4. Ünite Cevapları (sayfa 56-69 arası)


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...