6. Sınıf Cem Veb Ofset Yayınları Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Cem Veb Ofset Yayınları Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Cevap anahtarı

Sayfa 51 Cevabı

“Allah’ı tesbih etmek” ifadeleri ne anlama gelmektedir?
 • Cevap: Tesbih: Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih etme ululama Allah’a seri bir şekilde ibadet ve sübhanallah deme

Sayfa 53 Cevabı

üce Allah (c.c.) buyuruyor ki:
“Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve o bağışlayandır, esirgeyendir.”
Yunus suresi, 107. ayet.
* Yukarıdaki ayet bize hangi mesajı vermektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • CevapAllah’ın ne eylerse güzel eylediğini gösterir

Sayfa 54 Cevabı

Soru:
En güzel isimler (el-esmâü’l-hüsnâ) Allah’ındır. O hâlde ona o güzel isimlerle dua edin.”
A’râf suresi, 180. ayet.
“.Allah’a, Allah için dindar ve ihlaslı olarak dua edin!”
Mü’min suresi, 14.ayet.
“Rabb’inize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a, korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah’ın rahmeti çok yakındır.”
A’râf suresi, 55-56 ayetler.
“ .İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabb’imiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da: Ey Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, derler. İşte onlar için kazandıklarından büyük bir nasip vardır. (Şüphesiz) Allah’ın hesabı çok süratlidir.”
Bakara suresi, 200-202. ayetler. *
* Yukarıdaki ayetlere göre nasıl dua etmeli, dualarımızda Yüce Allah’tan (c.c.) neler istemeliyiz? Aşağıda boş bırakılan yere yazınız.
 • CevapDua, her şeye muhtaç, ihtiyaçları sınırsız olanların hiçbir şeye muhtaç olmayana iç dökmesi, halini lisanıyla ve davranışlarıyla arz etmesidir.
  Dua birine bir şey ısmarlamak olarak görülmemelidir. Rabbimiz bizim darlığımıza ve dar ufkumuza göre değil çok yönlü ve derinlikli cevaplar verir. Duada esas olan küçüklüğümüzün şuurunda, isteme adabıyla ama kesinlikle karşılık verileceğine inanarak iç dökmedir. İstenilen şeylerin bire bir verilmesini beklemek Cenabı Allah’ın her şeyi bilmesi ve istediğini yapmasına aykırı olabilir. Çünkü insanın kaderi istediklerine göre değil davranışlara bağlı olarak gerçekleşecektir Allah’ın (c.c.) izniyle. Sebeplere hakkıyla sarılmadan sonuç beklemek bunları dillerde dolandırıp ama harekete geçmemek duanın ruhuyla bağdaşmaz ama Cenabı Allah (c.c.) sebepsiz yaratmak isterse buna da kimse mani olamaz.

Sayfa 57 Cevabı

“Allah’ı zikretmek” ne demektir ve nasıl olur?
 • CevapZikir, zihinde tutmak, hatırlamak, anmak gibi manalara gelir. Kur’an-ı kerimde ise, kitap, Kur’an, Allah’ı anmak, namaz, şeref gibi manalara gelir.

Sayfa 58 Cevabı

Soru:
“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”
Mâide suresi, 90-91. ayetler.
* Yukarıdaki ayetlere göre insanı Allah’ı (c.c.) zikirden alıkoyan şeyler nelerdir? Allah’ı (c.c.) zikretmek için nelere dikkat etmek gerekir? Sınıfınızda tartışınız.
 • Cevap:  Şeytan
 • Şeytan’ı Hepimiz Biliriz Allah’ın Düşmanı Gibidir Ama Allah Onun Yaratıcısıdır. Şeytan İnsanları Kotu Yola Sokmak İçin Hep Uğraşır Allah’a Zikir Etmemelerini Sağlamaya çalışır.

Sayfa 58 Cevabı

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”
Mâide suresi, 90-91. ayetler.
* Yukarıdaki ayetlere göre insanı Allah’ı (c.c.) zikirden alıkoyan şeyler nelerdir? Allah’ı (c.c.) zikretmek için nelere dikkat etmek gerekir? Sınıfınızda tartışınız.
 • Cevap:

Sayfa 62 Cevabı


MEVLİTTEN
Allah âdın zikredelim evvelâ Vacip oldu cümle işde her kula Allah âdın her kim ol evvel ana Her işi âsan eder Allah anâ
Allah âdı olsa her işin önü Hergiz ebter olmaya ânın sonu Her nefesde Allah âdın dî müdâm Allah âdıyla olur her iş tamam
Bir kez Allah dese aşk ile lisan Dökülür cümle günah misl-i hazan İsm-i pâkin pâk olur zikreyleyen Her murada erişir Allah diyen
ETKİNLİK
Süleyman Çelebi, Musahhah Mevlid-i Şerif, s. 6.
* Yukarıdaki dörtlüklere göre Allah’ı (c.c.) zikretmenin faydaları nelerdir? Aşağıda verilen örnekten de faydalanarak düşüncelerinizi yazınız.
Allah’ı zikretmek işlerimizin kolaylaşmasını sağlar
 • Cevap:

Sayfa 66 Cevabı

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Her tesbih sadakadır.”
Müslim, Müsâfirûrı, 84, Zekât, 53.
* Yukarıdaki hadis bize ne anlatmak istemektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: İyilik ve hayır yapmaya gayret gösterilmeli, tesbih, tekbir gibi sözlü olarak yapılmalıdır. Sadaka ve hayır yollarının çeşitli olduğu unutulmamalıdır.

Sayfa 67 Cevabı

Namazda secde nasıl yapılır ve secdenin anlamı ne olabilir?
 • CevapNamazda secde yapmanın hükmü farzdır. Rükûdan kalkınca “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir.

Sayfa 69 Cevabı

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Kulun Allah’a (c.c.) en yakın olduğu an, secde anıdır.”
Müslim, Salât, 215; Ebu Davud, Salât, 152.
* Kul, Rabb’ine (c.c.) secdede neden çok yakın olabilir? Siz secdeye eğildiğinizde neler hissediyor, hangi duyguları yaşıyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:  Kul, Rabb’ine (c.c.) secde ederken, dünya ile ilgili tüm bağlantılarını keser. Yalnızca Allah ile iletişim kurar. Allah’a o anda sığınır, teslim olur. Alnı, dizleri ve elleri yere değmiştir. Aciz bir haldedir. Kul o anda bir nevi ölü gibidir. Allah’a tam teslimiyet içindedir. Bundan dolayı Kul, Rabb’ine (c.c.) secdede çok yakındır

Sayfa 71 Cevabı

A. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Alâk suresinin ilk ayetlerinde nelerden söz edilmektedir? Belirtiniz.
 • CevapAyette okunacak şeyin ne olduğu açıkça belli değildir. Ancak Kur’an bütünlüğünden anladığımız, Allah’ın yarattığı kitap olan kâinat yani yaratılış düzeni ve o düzeni anlatan her şey ile Allah’ın indirdiği kitap yani Kur’an’ın okunması gerektiğidir.
2. Tâhâ suresinin 114. ayetinde, “…Rabb’im, benim ilmimi artır, de.” buyrulmaktadır. Kur’an niçin ilme önem vermekte ve ilim öğrenmemizi istemektedir? Açıklayınız.
 • Cevapİlim öğrenmenin fazileti çoktur. İlim öğrenmek, kadın-erkek her müslümana farzdır. Nerede ilim varsa, orada müslümanlık vardır. Bir müslüman, arkadaşına, hidayetini arttıracak veya onu tehlikeden kurtaracak hikmetli bir sözden daha iyi bir hediye veremez
3. İslam’da duaya verilen önemi ayet ve hadislerle anlatınız.
 • CevapBir insan ibadetlerine muntazam olarak devam eder, hayırlar yapmayı sürdürür, güzel huy ve ahlaklar ile bezenmiş olur; o kul üzerine bir bela ineceği zaman, bela onu, hayırlar ve güzel ahlaklar, ibadet ve taatler ile meşgul bulur. “Kullarım sana beni soracak olursa, (bilsinler ki) ben, şüphesiz onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim.” (Bakara Suresi, ayet: 186).“Hayır! Ancak O’na dua edersiniz. O da dilerse, kendisine dua ettiğinizi (bela ve musibetleri) giderir.”
4. Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Belirtiniz.
 • Cevap:Dua ederken her zaman hayırlı olanı istemeliyizDua ederken samimi bir niyet ve dille yalvarmalıyız.
  Dua ederken zaman ve mekan belli haller dışında önemli değildir.
  Zora düşüldüğünde değil, her an dua edilmelidir.
  Dua ederken hep bana denmemeli, bütün Müslümanlar ve insanlık için dua edilmelidir.
  Dua ederken Peygamber (a.s.)’a salavat getirmek ulemanın tavsiye ettiği bir iştir.
  Dua ederken besmele, hamdele ve salvele getirilmesi uygun görülmüştür.
  Toplu bir şekilde dua etmek ulema tarafından tavsiye edilmiştir.
 • İhtiras ve hırsla yapılan duaların kabul olması kişi.nin başını belaya sokabilir.
5. Allah’ı (c.c.) zikir ve tesbih etmek neden önemlidir, bize neler kazandırır? Açıklayınız.
 • Cevap:  Allah-u Teâlâ’yı her zaman yakınımızda, beraberimizde hissetmek çok önemlidir.  Çünkü bu duygu aynı zamanda İslam davetçilerine cesaret, güven, sabır,  sebat, yakin ve takva gibi birçok güzel hasletler kazandırıyor.
B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bulup işaretleyiniz.
1. Kur’an-ı Kerim’in ilk indirilen ayetleri hangi surede yer almaktadır?
A. Alâk B. Bakara C. Fâtiha D. Nisâ
 • CevapC
2. Peygamber Efendimize (s.a.v.) ilk vahiy nerede gelmiştir?
A. Mescid-i Nebi’de
B. Kâbe’de
C. Hira Mağarası’nda
D. Sevr Mağarası’nda
 • CevapC
3. Kur’an-ı Kerim’in 74. suresidir. 56 ayettir. Mekke’de nazil olmuştur. İlk ayetinde geçen ve sureye adını veren kelime, “Örtünüp bürünen” anlamına gelmektedir.
Yukarıda sözü edilen sure hangisidir?
A. Yâsîn B. Müddessir C. Kıyamet D. İhlâs
 • Cevap: B

 Sayfa 72 Cevabı

4. “Ey örtünüp bürünen (Resulüm)! Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt ve Kur’an’ı tane tane oku.” ayetleriyle başlayan ve yirmi ayetten meydana gelen sure hangisidir?
A. Felâk B. Nâs C. Fâtiha D. Müzzemmil
 • CevapD
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerle tamamlayınız
Oku-zikir-secde-dua-tesbih-şükür secdesi-tilavet
• Kur’an’ın ilk ayetleri, ….…Oku………..emriyle başlamaktadır.
• Âciz bir varlık olan insanın, sonsuz ilim ve kudret sahibi, her şeyin sahibi ve hâkimi olan Yüce Allah’a (c.c.) yönelip hâlini Yüce Yaradan’a (c.c.) arz etmesi, ondan yardım ve mağfiret dilemesi, Cenab-ı Hakk’a (c.c.) övgü ve şükranlarını ifade etmesine…...ŞÜKÜR.…..denir.
• Sözlükte anma, hatırlama, yad etme, öğüt, nasihat, vaaz, şeref, saygı gibi anlamlara gelir. Dinî terim olarak ise Allahü Teâlâ’yı (c.c.) anmak amacıyla yapılan ibadet ve tesbihatlara, söylenen sözlere…………zikir.……………….denir.
• ……………..…TESBİH.…………………Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve isimlerinde her türlü
noksanlıktan uzak tutmak; Rabb’imizi (c.c.) yüceliğine layık olmayan kusur ve eksikliklerden, yanlış nitelemelerden; inanç, söz ve kalp ile tenzih etmektir.
• Sözlükte itaat etme, emrine uyma, boyun eğme, tevazu içinde eğilme, yere kapanma, yüzü
yere sürme vb. anlamlarına gelir. Dini terim olarak ise namazda alnı, burnu, elleri, dizleri ve ayak parmaklarını yere koyup orada, Allah’ın yüceliğini, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) öğrettiği dualarla anmaya…...SECDE..……………denir.
……………..DUA………………………………….bir nimete kavuşmaktan ya da bir musibetten, sıkıntıdan
kurtulmaktan dolayı kıbleye yönelip Yüce Allah’ın (c.c.) huzurunda saygı ve şükran duygularıyla secdeye kapanmaktır.

Sayfa 73 Cevabı

Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak neden önemlidir? Düşüncelerinizi defterinize yazınız.
 • Cevap: Kuranı anlamak için güzel ve doğru bir şekilde okumamız gerekir. Güzel ve doğru okunmadığı zaman Allah’ın bizlere vermek istediği mesajları alamayız. Allah, Kuranı tertil üzeri, yani anlamına tefekkür ederek okumayı emreder. Bu şekilde okumayı da ancak tecvit öğrenerek okuyabiliriz.
Bakara suresinin 16. sayfasını yüzünden okuyunuz
 • CevapBu etkinliği siz yapınız. 
Yâsin suresi Kur’an’ın kaçıncı suresidir ve bu sure kaç ayetten Araştırınız. oluşmaktadır?
 • CevapYasin Süresi 22. Cüzde ve Yasin Suresi, Kuran`da 36. sıradadır. Mekke şehrinde indirilmiştir. Ayrıca Yasin Süresi 439. sayfadadır. Yasin diye başlıyor ve 444. sayfada bitiyor.
Med ne demektir? Med çeşitlerini tecvit kitaplarından araştırıp ediniz.
 • Cevap: Arapça bir kelime olan medd, lügatte “ziyade etme, uzatma” anlamlarına gelir. Bir kıraat ve tecvîd terimi olarak ise medd, “Medd harfi olan vav (و), ya (ي) ve elif (ا) harflerinden herhangi biri sebebiyle sesi uzatmak” demektir.

Sayfa 100 Cevabı

Soru:
Etkinlikte verilen Mâûn ve İnşirah surelerini okuyunuz. Bu surelerde geçen medd-i tabii örneklerini belirleyip bunların altını çiziniz.
 • CevapMEDD-İ TABİÎ :
  Harfi medden sonra sebeb-i medden hiç bir şey bulunmazsa, o zaman “Medd-i tabii” olur. 
  Bir elif miktarı uzatmak Vaciptir:

Sayfa 102 Cevabı

Aşağıda verilen Yâsin suresinin 6-8. ayetlerini okuyunuz. Ayetlerde geçen medd-i munfasıl örneklerini belirleyip bunların altını çiziniz.
 • Cevap

Sayfa 103 Cevabı

Kunut dualarını ezbere biliyor musunuz? Bu dualar hangi namazda okunur?
 • Cevap:  Kunut Duaları; Yatsı namazının son iki sünnetinden sonra vitir namazı kılınır. Vitir namazının üçüncü rekâtında, Fâtiha ve zammı sure (Kur’an’dan bir bölüm) okunduktan sonra tekbir alınır ve sonrasında Kunut duası okunur. Vitir namazlarında Kunut duası okumak ve Kunut tekbiri almak vaciptir. Cemaatle kılınan bir namazda hem imam, hem de cemaat Kunut duasını içinden okur. Allah’ın yüce özellikleri Kunut duasında ifade edilerek Yüce Allah’tan bağışlanma ve yardım dilenilir. Yüce Allah’a, verdiği nimetlerden ötürü şükredilir. Her türlü çirkinliğe düşmekten koruması için Yüce Allah’a yalvarılır. Hanefi mezhebine göre sadece burada ve bir de bazı hallerde (mesela bir fitne çıktığı, bir belâya uğrandığı zamanlarda) sabah namazının farzında okunabilir.Kunut Duaları şunlardır:“Allahümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdike ve nü’minü bike ve netûbu ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel hayre küllehû neşkürüke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
  Allahümme iyyâke na’ğbüdü ve leke nusalli ve nescüdü ileyke nes’â ve nahfıdü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.”
  Manaları;
  Allahım! Şüphesiz ki biz senden yardım, mağfiret ve hidâyet isteriz. Seni tasdik eder, Sana tövbe eder, Sana itimat ederiz. Seni bütün hayırla öğer, Seni zikreder, Sana Şükrederiz. Seni inkâr etmeyiz. Sana isyan edeni terkeder, ondan ayrılır ve onunla ilgimizi keseriz.
  Allahım! Biz ancak Sana ibadet eder ve Senin manevi yakınlığına kavuşmak için çalışır, koşarız. Rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki Senin azabın kâfirlere ulaşır.”
  Bu duaları ezbere bilmeyenler, bir an önce öğrenmeye çalışmalı, bu arada vitir namazlarını kılarken bu dualar yerine “Rabbena âtinâ” ayetini okumalıdır.

Sayfa 104 Cevabı

* Kunut dualarında istediğimiz şeylerden hareketle bu dualardan günlük hayatımıza yönelik ne gibi ilkeler çıkarabiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapCemaatle kılınan bir namazda hem imam, hem de cemaat Kunut duasını içinden okur. Allah’ın yüce özellikleri Kunut duasında ifade edilerek Yüce Allah’tan bağışlanma ve yardım dilenilir. Yüce Allah’a, verdiği nimetlerden ötürü şükredilir. Her türlü çirkinliğe düşmekten koruması için Yüce Allah’a yalvarılır. Hanefi mezhebine göre sadece burada ve bir de bazı hallerde (mesela bir fitne çıktığı, bir belâya uğrandığı zamanlarda) sabah namazının farzında okunabilir.
İmanın şartları nelerdir?
 • Cevap:
  • Allah’a inanmak (iman)
  • Meleklerine inanmak (iman)
  • Kitaplarına inanmak (iman)
  • Peygamberlerine inanmak (iman)
  • Ahiret hayatına inanmak (iman)
  • Kadere hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak (iman)

Sayfa 105 Cevabı

* Âmentü duasından ne gibi ilkeler çıkarabiliriz?
 • Cevap:  Amentü duası islamin inanç (iman) esaslarını içerir.İslamin iman şartları 6 tanedir.Bunlar; Allah’ın varlığına ve birliğine inanmakAllahın meleklerine inanmak
  Allahın kitaplarına inanmak
  Allahın peygamberlerine inanmak
 •  Ahiret gününe inanmakKaza ve kadere, hayır ve serrin Allahtan geldiğine inanmak
* İman esaslarına inanmak, kişinin hayatını ve davranışlarını nasıl etkiler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız
 • Cevap: İnanmak ve inanmamak, insanlığın var olduğu günden beri ilgi duyduğu en önemli iki konudur. Allah Teâlâ’nın gönderdiği bütün peygamberler bu iki konuda insanları uyarmışlar; imanın faziletini, inançsızlığın ise korkunç akibetini duyurmuşlardır. İnanmak ve inanmamak bugünkü insanın da en önemli iki konusu olduğunda şüphe yoktur. Biz bu konuşmamızda iman ve küfrün mahiyetini âyet ve hadislere göre açıklamaya ve bu konuda İslâm büyüklerinin sözlerini aktarmaya çalışacağız. İman Nedir? Önce imanın ne olduğunu açıklayalım. İmanın, biri genel, diğeri özel olmak üzere iki manası vardır. Daha açık bir ifade ile imanın biri sözlük, biri de dinde olmak üzere iki manası vardır. Sözlükte iman, inanmak ve tasdik etmek demektir ki, bu imanın genel manasıdır. İmanın bu genel anlamında kullanıldığı âyetler vardır. 

Sayfa 106 Cevabı

Allah’a (c.c.) sığınmak ne demektir? İnsan niçin başka bir varlığa değil de Allah’a (c.c.) sığın- malıdır?
 • Cevap:  Allah, tek ve güçlü bir yaratıcıdır. Allah’ın her şeye gücü yeter. Allah insanı ve diğer canlıları ve bununla birlikte bütün evreni yaratmıştır. Allah sonsuz güç ve kudret sahibidir. Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmek imani bir meseledir. Allah inancı, tevhid inancından ileri gelmektedir.Allah’a sığınmak, kulun kendini aşan sorunlar karşısında korunmak, zarar gelmesini engellemek için Allah’a yalvarması, yakarması, Allah’ın merhametinden yardım dilemesi anlamlarına gelmektedir. Sığınmak, korunma içgüdüsünden hareket gerçekleşmektedir. Bu da Allah’ın sığınılacak tek kudret sahibi olduğunu göstermektedir. Allah’a sığınan kimseye kimse zarar veremez. Bu tam bir teslimiyet gerektirir. Allah’ın her şeye gücü yeter.
* Kıskanç kişinin şerrinden neden Allah’a (c.c.) sığınmamız gerekir?
 • Cevap:  Allah ü Teâlâ (c.c.), bir Müslüman’a herhangi bir nimet bahşettiği zaman, bir diğer Müslüman bahşedilen o nimetin yok olmasını veya onda olmayıp kendinde olmasını isterse, haset etmiş ve kıskançlık etmiş olur. Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette haset etmenin ve kıskanmanın kötü birer huy olduğunu vurgulamış ve yaşanan birçok musibetin sebebinin de haset ve kıskançlık olduğunu anlatmıştır
* Üfürükçü ve büyücülerin şerrinden neden Allah’a (c.c.) sığınmamız gerekir? Günlük hayatla ilişki kurarak düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapFiilen mevcut olup olmaması bir yana, varlığına inanılıp etkileri altında kalınan üfürükçülük ve büyücülük gibi ruhi etkileşimlerden başka, kötü fikirlerin ve sapık ideolojilerin tesiriyle insanların, içindeki inanç düğümlerinin çözülüp küfür ve ümitsizlik karanlıklarına düşmelerine de işaret etmektedir. Bu yüzden Allah’a sığınmak gerekmektedir. 

Sayfa 107 Cevabı


Ne tür insanlardan Allah’a (c.c.) sığınmalıyız?
 • CevapBir insan şunları yaparsa ondan uzak kalmak gerekmektedir.Allah’a ortak koşmak, adam öldürmek, zina iftirasında bulunmak, zina etmek, cihattan kaçmak, sihir yapmak, yetimin malını yemek, ana-babaya karşı gelmek, kul hakkı yemek, Mekke’nin hareminde günâh işlemek, faiz yemek, hırsızlık yapmak, içki içmek, kumar oynamak.
* Nâs suresinde nelerden Allah’a (c.c.) sığınmamız gerektiği öğretilmektedir?
 • CevapGörünür görünmez bütün kötülüklerden insanlar Allah’a (c.c.) sığınmalıdır. Çünkü O, bütün insanların Rabbidir, melikidir ve ilahıdır. Bu ayetlerde Allah’ın (c.c.) insanlara yakınlığına, koruyuculuğuna işaret edilmektedir. Yüce Allah dilerse bütün kötülükleri etkisiz kılar.
Bugünlük hayatımıza yönelik ne gibi mesajlar ve ilkeler çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla bu konuda konuşunuz.
 • Cevap Sürekli vesvese veren, sinsice çalışan fitnecilerin şerrinden korunmak için Allah’a (c.c.) sığınmak gerekir.

Sayfa 108 Cevabı

Ebu Leheb adını duydunuz mu? Bu kişi hakkında neler biliyorsunuz?
 • CevapAbduluzza bin Abdülmuttalib veya Kur’an’da takılmış lakabıyla Ebû Leheb İslam dininin peygamberi Muhammed’in on iki amcasından biridir. Yaşamında İslam’a ve Muhammed’e çok şiddetli muhalif bir tavır almıştır. Müslümanlar tarafından verilen bir lakap olan Ebu Leheb, alevlerin ya da alevli ateşin babası anlamına gelir.

Sayfa 110 Cevabı

Allah’a (c.c.) hamdetmek” ve “Allah’tan (c.c.) mağfiret dilemek” ne demektir?
 • Cevap1-] Hamd etmek kelimesinin sözcükteki anlamı ; övmek ve methetmektir.Allah’ı hamd etmek ise nimetlerin Allah’u teala tarafından geldiğini itiraf etmektir.Bununla berwber güzel ameller işlemek ve verdiği nimetlere ondan başkasını ortak koşmamaktır.
  Hamdolsun kelimesi ise biraz daha farklıdır.Hamdolsun ” Allah’a şükürler olsun ” manasına gelir.Hamd yalnızca Allah’a mahsustur.Hamd etmek ile ilgili ayet ;
  “ Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. ”  [ Fatiha Suresi,1/1 ]
  2-] Allah ı tesbih etmek nasıl yapılır.?  Ona inanarak hamd ederek.
  3-] Mağfiret kelimesinin anlamı ; Yüce Allah’ın lütuf ve merhamet etmesiyle kullarının günahlarını affetmesi ve bağışlamasıdır.
  Peki niçin Allah’tan mağfiret dileriz ? Bu konu hakkında kısa bir bilgi verelim.Hz. Ademden bu yana insanoğlunun fıtratında günah işlemek vardır.Hani diyoruz ya hatasız kul olmaz diye işte insanlarda günahsız değillerdir.Ancak insanlar niçin günah işliyor,Allah’u teala isteseydi insanlar hiç kimse günah işlemezdi.Çünkü Allah’a teala insanların kendi ammelleriyle hesaba çekilmelerini bu sayede insanların iradesiyle yaptıklarını göstermektedir.
  Günahı temizleyen ve yok eden nedir ? Tabiki de tövbe etmek günahın affolmasını sağlar.Bu yüzden insanlar işledikleri günahlardan dolayı tövbe eder Allah’u tealadan mağfiret dilerler.Bu sayede günahlarının affolması ile iyi bir insan olma yoluna girerler.Mağfiret dileyen bir kimse Allah’ı seven ve ondan korkan bir kimsedir.İşte bu yüzden insanlar Allah’u tealdan mağfiret dilerler.
* Nasr suresinden günlük hayata ilişkin ne gibi sonuç ve mesajlar çıkarılabilir?
 • Cevap:  Bizler Allah’ın elçileri değiliz ve ne zaman öleceğimizi bilemiyoruz. Dolayısıyla peygamber ölüm zamanının yaklaştığı bildirilerek tesbih ve tevbe etmesi hususunda uyarılırken, bizler her an ölecekmişiz gibi hareket etmek ve dolayısıyla daima tesbih ve tevbe üzere olmak durumunda olmalıyız şeklinde bir anlam bu sureden çıkmaktadır. 
* Günlük hayatta Allah’a (c.c.) niçin ve hangi durumlarda hamdedersiniz?
 • Cevap:  Allah, tek yaratıcıdır. Müslüman toplumlarda günlük konuşma dilinde hamd ve şükür sözlerine sıklıkla rastlanılmaktadır. Allah şükretmek ve hamdetmek kulların görevidir. Bunun birçok yolu vardır. İbadet etmek ve dua etmek de bunlardan biridir. Allah bizi yarattığı için, rızıklandırdığı için, Müslüman olarak yaşattığı için, isteklerimizi yerimize getirdiği içi hamd ve şükür ederiz.
* Allah’tan (c.c.) niçin mağfiret dilemeliyiz? Düşüncelerinizi sınıfta açıklayınız.
 • Cevapİnsan olarak bizler günah işlemeye müsaitiz. İşlediğimiz veya işleyeceğimiz bütün günahların bağışlanması için Allah’tan mağfiret dilemeliyiz.

Sayfa 111 Cevabı


A. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Medd-i tabii ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.
 • CevapMEDD-İ TABİΠ:Harfi medden sonra sebeb-i medden hiç bir şey bulunmazsa, o zaman “Medd-i tabii” olur. Bir elif miktarı uzatmak Vaciptir:
2. Medd-i muttasıl konusunu örnek vererek anlatınız.
 • CevapBitişik medd demektir. Harf-i med ile sebeb-i meddin aynı kelimede yanyana bulunmasından dolayı bu isim verilmiştir. Tarifi: Bir kelimede harf-i medden sonra, sebeb-i medden hemze vaki olursa, o kelime medd-i muttasıl olur. ( (مَلاَئِكَةٌ) ,(جِىءَ) ,(جَاءَ) ,(سُوءَ kelimelerinde olduğu gibi.
3. Medd-i munfasıl ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.
 • CevapAyrı medd demektir. Harf-i med ile sebeb-i meddin ayrı iki kelimede bulunmasından dolayı bu isim verilmiştir. Tarifi: Harf-i medden sonra sebeb-i medden hemze gelir ve ikisi
  de ayrı ayrı iki kelimede, fakat yan yana vaki olurlarsa bu durumda medd-i munfasıl olur. ( (ياَ اَيُّهَا ) ,(فَلاَ تُزَآُّوا اَنْفُسَكُمْ ) ,(وَمَا اَنْزَلَ ) ,(اِنَّا اَعْطَيْناَ kelimelerinde olduğu gibi.
4. Med harfleri hangileridir ve bunlar hangi durumda med harfi olur? Söyleyiniz.
 • CevapHarf-i Med HARF-İ MEDD: Kelime olarak “uzatma harfi” demektir. Bunlar: – Elif (ا ) -Vav (و ) -Ya( ى ) dır. Elif sakin Elif’ten önceki harfin harekesi üstün olursa harfi med olur. Vav sakin Vav’dan önceki harfin harekesi ötre olursa harfi med olur.
B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bulup işaretleyiniz.
1. Ayetü’l-Kürsi, Kur’an’ın hangi suresinde yer almaktadır?
A. Bakara B. Nisâ C. Alâk D. Yâsin
 • CevapA
2. Yâsin suresi, Kur’an’ın………………..suresidir.
Boşluğa hangi ifade getirilmelidir?
A. Altıncı B. On altıncı C. Yirmi altıncı D. Otuz altıncı
 • CevapD
3. Kur’an’ın kalbi sayılan, 83 ayetten oluşan ve Müslümanların sık sık okumaya önem verdiği sure hangisidir?
A. Âl-i İmrân B. Yâsin C. Fetih D. Mâide
 • CevapB
4. Aşağıdakilerden hangisi med kavramının anlamlarından biri değildir?
A. Uzatma B. Çekme C. Anlatma D. Yayma
 • CevapC
5. Âmentü duasının konusu nedir?
A. İman esasları
B. İbadet esasları
C. Ahlaki ilkeler
D. Toplumsal ilişkiler
 • CevapA
6. Son nazil olan surelerden biri olan, Mekke’nin fethinden sonra indirilen ve 3 ayetten meydana gelen sure hangisidir?
A. Nasr B. Felâk C. Nâs D. Kevser
 • CevapA

Sayfa 112 Cevabı

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerle tamamlayınız.
uzun-son-kısa-286-Ebu Leheb-muavvizeteyn-vitir
• Bakara suresi,…………………286………………ayetten meydana gelmektedir.
• Bakara suresi, Kur’an’ın en…….uzun.. ..suresidir.
• Kunut duaları……...vitir…..…………. namazında, üçüncü rekâtta ayaktayken okunur.
• İki sığınılan anlamına gelen Felak ve Nâs sureleri,…………….muavvizeteyn….……………..olarak adlandırılır.
• Nâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in en…….kısa.………..suresidir.
• Tebbet suresi, Peygamberimizin (s.a.v.) amcası ve Mekke’nin ileri gelen müşriklerinden …….Ebu Leheb.. …ile karısını konu alır.
Ç. Aşağıdaki bulmacada, işlediğiniz ünitede karşılaştığınız bazı kavramlar ve isimler gizlenmiştir. Bunları bulup işaretleyiniz.
 • Cevap:
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...