6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları 4. Ünite Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları 4. Ünite Cevapları

Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı
Yaşadığınız çevrede hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
 • Cevap: Yaşadığımız bölgede en çok sanayi tipi üretim faaliyetleri yapılmakta, ipek böcekçiliği, ayçiçeği yetiştiriciliği, dokumacılık, kümes hayvancılığı gibi faaliyetler yapılmaktadır.
Harita 4.1’i inceleyiniz. Haritaya göre ülkemizin ekonomisine yön veren doğal kaynaklarımızın neler olduğunu söyleyiniz.
 • Cevap: Topraklar, madenler su kaynakları ve ormanlardır.
Yakın çevrenizdeki insanlar geçimlerini hangi işleri yaparak sağlamaktadır? Söyleyiniz.
 • Cevap: Yakın çevremde finans uzmanları, muhasebe işleri, örmecilik, avukatlık, memurluk, öğretmenlik yapan kişiler bulunmaktadır. Bu da ticari faaliyetlerin ve hizmet sektörünün içinde yer aldığımızı gösterir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı
Yukarıdaki fotoğraflarda hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır? Belirtiniz.
 • Cevap: Gemicilik faaliyetler, liman ticareti, turizm faaliyetleri kapsamında ekonomik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı
Bölgelerimizdeki toprakların kullanım amaçlarına göre dağılımını İnternetten her bölge için ayrı ayrı araştırınız. Elde ettiğiniz verileri hazırlayacağınız bir tablo üzerinde gösteriniz.
 • Cevap: Marmara Bölgesi’nde, Ege Bölgesi’nde, Akdeniz Bölgesi’nde, Karadeniz Bölgesi’nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerin’de tarım amaçlı toprak kullanımı yaygındır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha çok hayvancılık yapılmaktadır.
Şema 4.2’yi inceleyiniz. Yaşadığınız yerde hangi hayvancılık türü yapılmaktadır? Neden? Söyleyiniz.
 • Cevap: Yaşadığımız bölgede daha çok kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Çünkü sanayi alanları geniş alanlar bırakmamakta ve şehirleşme çok fazla olmaktadır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı
Harita 4.2’deki verilere göre hangi bölgelerimizin, hangi hayvan türleriyle ekonomiye daha çok kazanç sağlaması beklenir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Marmara Bölgesi, kümes hayvancılığı, İç Anadolu ve Ege Bölgesi küçük baş hayvancılığı, Doğu Anadolu ise büyük baş hayvancılığı alanlarında ekonomik faaliyet göstermektedir. Karadeniz’de balıkçılık faaliyetleri yapılmaktadır.
Tablo 4.2’deki verilere göre ipek böcekçiliği ülkemize hangi yıllarda daha çok kazanç sağlamış olabilir? Bu konudaki fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: 2006 yılında üretim en fazladır. İpek böcekçiliğinin revaçta olduğu ama üretim kapasitesinin biraz altı ya da biraz üstünde seyrettiğini söylemek mümkündür.
Verilere göre ülkemizde hangi hayvancılık faaliyeti daha çok önemlidir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Verilere göre ülkemizde ne fazla küçükbaş hayvancılık ve özellikle koyun besleme faaliyeti yapılmaktadır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı
Orman alanlarının coğrafi bölgelere göre dağılımı hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunabilirsiniz? Açıklayınız.
 • Cevap: En fazla ormanlık alan iklimi gereği Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Ormanların yayılım göstermesinde iklim etkilidir.
Gazete haberine göre ormanlarımızın gerekli tüketimi karşılayabildiği söylenebilir mi? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Ormanlarımız gerekli tüketimi sağlamaktadır.
Orman kaynaklarımızın bilinçli tüketilmesi için sizce hangi önlemler alınmalıdır? Sıralayınız.
 • Cevap: Orman yangınlarının önüne geçilmesi için önlemler alınmalıdır. Bilinçsiz ağaç kesiciliğinin engellenmesi gerekir.
Su kaynaklarımızın bilinçli kullanıldığını ve tüketildiğini söyleyebilir misiniz? Neden? Açıklayınız.
 • Cevap: su kaynaklarımızın bilinçli bir kullanımla tüketildiğini söylemek çok zordur. Su kaynaklarımızın büyük bölümü israf edilmektedir.
Araştırma: Yaşadığınız çevrede hangi doğal su kaynakları vardır? Bu kaynakların bölge ve ülke ekonomisine katkısı hangi yönlerdedir? Araştırınız.
 • Cevap: Denizler, göller, akarsular, dağlardaki kar suları bulunmaktadır. Çaylardaki ve derelerdeki sular şehir merkezlerine taşınmaktadır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı
Yaşadığınız yer ve çevresinde herhangi bir maden işletmesi var mı? Varsa bu işletmelerden nasıl yararlanılıyor? Sınıf arkadaşlarınızla birlikte belirleyiniz.
 • Cevap: Karadeniz’in Marmara’ya yakın yerinde taş ocakları bulunmaktadır. Kömür çıkarılmaktadır.
Yaşadığınız çevrede hangi sanayi faaliyetleri yer almaktadır? Bunun nedenini nasıl açıklarsınız? Söyleyiniz.
 • Cevap: Kimya endüstrisi, aşındırıcı sanayi, makine sanayi, demir endüstrisi gibi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır. Çünkü bölgemizde sanayi faaliyetleri yapılmaktadır.
Grafik 4.3 ülkemizdeki bazı sanayi kollarının ülke gelirleri içerisindeki yeri verilmiştir. Buna göre en fazla paya sahip olan sanayi kolları hangileridir? Sizce bunun nedenleri neler olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Kimya, gıda ve tekstil ile deridir. Çünkü en çok tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır.
Ülkemiz, maden çeşitliliği ve rezervi bakımından zengin olmasına rağmen ülkemizde maden sanayisi istenilen düzeyde gelişmemiştir. Bu durumun nedenleri sizce neler olabilir? Açıklayınız.
 • Cevap: Maden çıkarma ve işleme aşamalarında yeterli alt yapı bulunmamaktadır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı
Sizce tablodaki madenlerin işletilmesi, sanayimizin gelişmesine ne tür katkılar sağlar? Açıklayınız.
 • Cevap: Sanayimizin gelişerek yeni teknik ürünlerin üretilip makinelerin kullanılmasında etkili olur.
Bor madeni ile ilgili olarak aşağıda verilen başlıkları ve dergi haberini okuyunuz. Bu başlıklarda ne anlatılmak istenmiştir? Belirtiniz.
 • Cevap: Bor2un kıymetli bir maden olduğu, rezervlerinin en çok ülkemizde yer aldığı dile getirilmektedir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı
Grafik 4.4’e göre ülkemizin bor satışı ve brüt kârı ile ilgili hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.
 • Cevap:  Yıllara göre sürekli artış göstermiştir.
Grafik 4.5’i inceleyiniz. Grafik 4.5’te yer alan verilerden yararlanarak hangi çıkarımlara ulaşabilirsiniz? Belirtiniz.
 • Cevap: Bor madeni en çok Asya kıtasında aktif olarak ticaret amacıyla kullanılmakta ve kar sağlanmasını ortaya koymaktadır.

Ülkemiz İçin Proje Üretelim
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı
Ülkemizde farklı alanlarda hizmet veren fabrikalar farklı yerlerde açılmıştır. Niçin bu fabrikaların tümü aynı yerde açılmamış olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Fabrikaların farklı yerlerde açılması farklı bölgelerin aynı anda gelişimini sağlamak ve kalkınmasını meydana getirmek için yapılmıştır. Böylece her bölgede kalkınma ve gelişme sağlanmak istenmiştir.
Yaşadığınız yerdeki fabrikaların kurulduğu yerlerin coğrafi özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
 • Cevap: Doğal kaynaklara yakın, daha çok ovalar üzerinde, ulaşım alanlarına yakın yerlerde kurulan fabrikalar bulunmaktadır.
Sizce yatırımcılar, yatırım yapacakları yerleri seçerken neden yukarıda belirtilen faktörlere uygun yerleri seçerler? Söyleyiniz.
 • Cevap: Yatırımcılar işçilik, nakliye, üretim, makine kullanımı, enerji sarfiyatı gibi kalemlerden tasarruf ederek yerli üretimi gerçekleştirmesi gerekir. Bunun için ulaşım yollarına yakın ve kaynaklara yakın yerlere fabrika kurulur.
Bir yatırımcı, danışmanlarından yeni kuracağı fabrikanın, fabrikada kullanılacak olan ham maddeye yakın olmasını istemiştir. Yatırımcının bu isteğinin gerekçeleri sizce neler olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Ham maddeye yakın olmak, nakliyeden tasarruf etmek içindir. Böylece hızlı üretim sağlanmakta ve tasarruf edilerek kapasite daha da arttırılmaktadır.
Fotoğraf 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 ve 4.8’de verilen ekonomik faaliyetler ile ülkemizin coğrafi özellikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi için neler yapılabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Balıkçılık, enerji üretimi, madencilik, hayvancılık faaliyetler ülkemizde de yapılan ekonomik faaliyetlerdir. Ülkemizde en çok tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Daha sonra maden ve enerji tesisleri gelmektedir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı
Doğal ve beşerî özelliklerin ekonomik faaliyetlerin şekillenmesindeki etkisine örnekler veriniz.
 • Cevap: Doğal kaynakların ham madde olarak kullanılması ve insan gücünün üretim gerçekleştirmek amacıyla kullanılması şeklindedir.
Ülkemizin iklim ve yeryüzü şekilleri gibi coğrafi özelliklerini düşününüz. Buna göre sebze, meyve ve endüstri bitkilerine (pamuk, mısır, soya vb.) yönelik tarım daha çok hangi bölgelerde yapılır? Mera hayvancılığı hangi bölgelerde yaygın olabilir? Nedenleriyle açıklayınız.
 • Cevap: Tarım faaliyetleri ülkemizde en çok Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde yapılmakta bunu İç Anadolu Bölgesi izlemektedir. Mera hayvancılığı ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde ve İç Anadolu Bölgesi’nde yapılmaktadır.
Siz de bir yatırımcı olduğunuzu düşününüz. Yaşadığınız çevrede bir yatırım yapmak isterseniz hangi alanı seçersiniz? Neden? Yatırımı planlarken neleri göz önünde bulundurursunuz? Açıklayınız.
 • Cevap: Maden üretimi yapmayı düşünürüm. Bunun için maden çıkarma tesislerini maden alanına kurarım. İşçilerimi de bölge halkından seçerek ekonomik kalkınmanın sağlanmasında katkı sağlarım.
Yaşadığınız çevrenin coğrafi özelliklerini dikkate alarak bu özelliklerin ekonomik faaliyetleri nasıl etkilediğini tartışınız.
 • Cevap: Engebeli araziler ulaşım açısından ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler. Sanayilerin ualşımı kolay yerlere kurulmasının nedeni de budur.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı
Bu yatırımların bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine ne tür katkıları olmuştur? Açıklayınız.
 • Cevap: Enerji üretiminde kapasiteyi arttırmış ve ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmıştır.
Konya Ovası Sulama Projesi ile ilgili bir araştırma yapınız. Daha sonra araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Konya Sulama Projesi sayesinde Konya ve çevresinin kuraklık yaşaması engellenerek tarım arazileri genişletilecektir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı
Ceren’in projesinde aşağıdaki soruların cevaplarını bulabiliyor musunuz?
• Meyve suyu fabrikası için çevrede yeterince ham madde var mı?
 • Cevap: Evet gerekli ham madde vardır.
• Üretilecek meyve suyunun pazarı var mı?
 • Cevap: Evet, gerekli meyve suyu pazarı bulunmaktadır.
 Fabrika için gerekli enerji uygun mu?
 • Cevap: Evet, gerekli araştırmalar yapılarak hazırlıklar tamamlanmıştır.
• Ham madde toplama ve ürün pazarlama için ulaşım elverişli mi?
 • Cevap: Toplama ve ürün pazarlama için ulaşım uygundur.
• Yeterli ve kaliteli iş gücü var mı?
 • Cevap: Bölge halkının meyve alanında bilgisi ve tecrübesi bulunmakta ve işçilik faaliyetleri de bulunmaktadır.
Siz de yaşadığınız yerin coğrafi özelliklerini düşünerek nasıl bir yatırım projesi gerçekleştirebileceğinizi tartışınız. Projenizi tanıtmak için nasıl bir pazarlama afişi hazırlardınız? Anlatınız.
 • Cevap: Maden alanında yatırım yapılabilir. Maden kaynakları oldukça fazladır. Bu nedenle bu alanlara tesisler kurulabilir.
Nitelikli İnsan Gücü
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı
İş hayatında başarılarıyla adından söz ettiren kişilerin başarılı olmalarında rol oynayan faktörler sizce nelerdir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Planlı olmaları, düzenli olmaları, disiplinli olmaları, çalışmayı sevmeleri, iş bitirici olmaları, dürüst olmaları, hakkaniyetli olmaları, adil olmaları, zulme karşı olmaları şeklinde sıralanabilir.
“Girişimcilik” kavramı size neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz.
 • Cevap: Bir kişinin hiç denemediği bir şeyi yapmadaki medeni cesareti olarak tanımlanabilir. Girişimci insanlar bir şeyin doğru bir şekilde kullanılmasını en iyi analiz edebilen kişilerdir. bu da yaratıcı düşünce yeteneğinin olmasından ileri gelir.
İnternet haberindeki hangi özellik en çok dikkatinizi çekti? Neden? Açıklayınız.
 • Cevap: Geri adım atabilen ve yeniden başlayabilen olma özelliği dikkatimi çekti. Çünkü gerektiğinde vaz geçmek ve asla pes etmemek başarmak için kritik noktaları oluşturmaktadır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı
İnternet haberindeki hangi özellik en çok dikkatinizi çekti? Neden? Açıklayınız.
 • Cevap: Geri adım atabilen ve yeniden başlayabilen olma özelliği dikkatimi çekti. Çünkü gerektiğinde vaz geçmek ve asla pes etmemek başarmak için kritik noktaları oluşturmaktadır.
Üretim aşamasındaki kişilerin nitelikleri bu ürünleri üretmeye yetmeseydi hangi sorunlarla karşılaşılırdı? Söyleyiniz.
 • Cevap: Kısır döngüye girerlerdi, kendini tekrarlayan ürünlerin kalitesi düşerdi, itibarları azalırdı.
Gazete haberi 5’i okuyunuz. Haberde yer alan kişiyi başarılı bir girişimci yapan etkenler nelerdir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Asla pes etmemek gerektiğinde vaz geçmek, düzenli, disiplinli, planlı hareket etmek, iyimser olmak, bireysel hareket etmemek, şahsi düşünmemek gibi etkenlerdir.
Gazete haberinde yer alan kişide, nitelikli bir insanda olması gereken hangi özellikler bulunmaktadır? Belirtiniz.
 • Cevap: İyimserlik, pes etmeme, bireysel hareket etmeme, fırsatları değerlendirme gibi özelliklerdir.
Gazete haberindeki başarı öyküsünden yararlanarak girişimciliği ekonomik gelişme açısından nasıl değerlendirebilirsiniz? Açıklayınız.
 • Cevap: Girişimcilik sayesinde birçok ürünün yeni olarak piyasaya girmesi ve piyasayı hareketlendirerek ekonomik döngü oluşturması mümkündür.
Habere konu olan girişimci, bir işçi iken elli ülkeye makine ihraç eden bir işveren konumuna gelmiştir. Haberdeki kişinin bu başarısında sizce nitelikli bir insan olmasının rolü nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Nitelikli insan planlı hareket eder, fırsatları değerlendirir, risk analizi yapar, risk alır, medeni cesareti vardır, bireysel düşünmez, üretmeye değer verir, insana değer verir, makul ve mantıklı hareket eder bu nedenle işi büyütmesi normaldir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı
Atatürk “faal, faydalı, verimli” kavramlarıyla ile neyi kastetmektedir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Üretken, işe yarayan ve sürekli gerek duyulan şeyleri kastetmektedir.
Anıdan yararlanarak Atatürk’ün eğitime verdiği öneme ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.
 • Cevap: Atatürk her konuda eğitime önem vererek nitelikli insan gücünün oluşmasını istemiştir.

Mesleğimizi Seçerken
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı
Hazırlık çalışmaları
1. Yakın çevrenizdeki kişiler hangi meslek gruplarında çalışıyorlar? Öğreniniz.
 • Cevap: Öğretme doktor, avukat, iş adamı, işçi, muhasebeci, genel müdür, devlet memuru gibi alanlarda çalışmaktadırlar.
2. Anne veya babanızın işe nasıl girdiklerini öğreniniz. İşe alınmalarında hangi özellikleri etkili olmuştur? Belirtiniz.
 • Cevap: Babam çocuk yaşlarında yalnız kaldığı ve geçim sıkıntısı çektiği için işe girmiş. Ağabeylerine yardım etmek ve aile geçimlerini temin ederek askere gidip evlenmek için çalışıp didinmiştir. Kendi ailesine de bakan babam, hayatı boyunca çalışmak zorunda kalmıştır.
Sizin gelecekte seçmek istediğiniz meslek nedir? Kişilik özellikleriniz, seçmeyi düşündüğünüz mesleğe uygun mu? Söyleyiniz.
 • Cevap: Öğretmenlik mesleğini seçeceğim. Çünkü öğretmeye memur olmak bana çok yakın geliyor. Öğrencilerle ilgilenmek istiyorum. Bilginin hazinesine varmak istiyorum. Sürekli okumak ve faydalı olmak istiyorum.
Seçmeyi düşündüğünüz meslek kişilik özelliklerinize neden uygun olmalıdır? Söyleyiniz.
 • Cevap: Seçeceğimiz mesleğin kişilik özelliklerimize uygun olması gerekir çünkü hayatımız boyunca yapacağımız işten zevk almamız gerekir.
Aşağıdaki Gazete haberi 6 ve 7’yi inceleyiniz. Haberlerdeki iş alanlarına başvuru yapacak kişilerin sahip olması gereken özellikleri sıralayınız.
 • Cevap: Üniversite mezunu, Ankara’da yaşayan, bilgisayar alanında donanımlı, yoğun işe tahammül edebilen, pazarlama bilen kişiler için iş ilanı vardır. Tecrübesi olan, araç kullanabilen, askerliğini yapmış ve genç kişiler aranmaktadır.
Gazetelerde gördüğünüz iş ilanlarından hangileri özel ilgileriniz doğrultusunda dikkatinizi çekmektedir? Belirtiniz.
 • Cevap: Editörlük, matbaacılık, ulaştırma gibi ilanlar dikkatimi çekmektedir.
İş ilanlarında “üniversite mezunu, yabancı dil bilen, deneyimli, sorumluluk alabilecek, ekip çalışmasına uyumlu, liderlik vasıflarına sahip” gibi özelliklere niçin yer verilmektedir? Açıklayınız.
 • Cevap: İşverenin aradığı nitelikler ve işi gerçekleştirmek için gerekli özellikler olarak ilanlar bu şekilde verilmektedir.
Siz de gelecekte seçmeyi düşündüğünüz meslekle ülkemize ne tür katkılar sağlamayı hedeflediğinizi belirtiniz.
 • Cevap: İnsan yetiştirme ve topluma insan kazandırma alanında hizmet vereceğim.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı
Fotoğraf 4.15’teki insanlar hangi meslekleri yapıyorlar? Belirtiniz.
 • Cevap: İletişim uzmanı, şoför, doktor, berber, öğrenci, mühendis, öğretmen, bilim insanı gibi meslekler bulunmaktadır.
Siz, yukarıdaki mesleklerden hangisini seçerdiniz? Bu mesleği neden seçmek istediğinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Bilim insanı olmayı seçerdim çünkü deney yapmayı ve üretmeyi çok seviyorum.
Herkes, istediği her mesleği yapabilir mi? Neden? Tartışınız.
 • Cevap: Herkes istediği mesleği yapamaz çünkü her mesleğin kendine özgü zorlukları vardır.
İlgi duyduğunuz mesleklerin adlarını sıralayınız. Bu meslekleri yapabilmek için hangi kişilik özelliklerine sahip olmanız gerektiğini araştırınız. Araştırma sonuçlarını kullanarak bir karşılaştırma tablosu hazırlayınız.
 • Cevap: Bilim insanı, tarafsız olmalı, ön yargısız olmalı, araştırmacı olmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olarak Sorumluluklarımız
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı
Ailenizdeki çalışan kişilerden ne şekilde vergi verdiklerini öğreniniz.
 • Cevap: Ailemizde yaşayan kişiler, gelir vergisi, çevre vergisi, emlak vergisi, araç vergisi gibi vergiler vermektedir.
Bir vatandaş olarak ne gibi sorumluluklarınız olduğunu biliyor musunuz? Söyleyiniz. Sorumluluklarınızı nasıl yerine getiriyorsunuz? Açıklayınız.
 • Cevap: Vergi vermek, seçme ve seçilme hakkını kullanmak, askere gitmek, kanunlara uymak gibi sorumluluklarımız bulunur. Toplum içinde bunları kanunen ve ahlaken yerine getiririz.
Burak’ın annesi alışveriş sonrasında fiş almasını niçin istemiş olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: Alışveriş sonrası alınan fişler vergi hesaplamasına dahil edildiğinden faturalı alışveriş kapsamında kayıt altına alınmaktadır. Diğer türlü kayıtdışı bir alışveriş olmaktadır.
Siz alışveriş sonrasında fiş alıyor musunuz? Neden? Açıklayınız.
 • Cevap: En küçük alışverişlerimde bile fiş alıyorum. böylece kimsenin kayıtdışı olarak vergi kaçırmasına nedne olmuyorum.
Yukarıdaki fişleri inceleyiniz. Bu fişlerdeki vergi bölümlerini gösteriniz. Fişlerdeki vergi oranlarının farklı olmasının nedenleri neler olabilir? Belirtiniz.
 • Cevap: Gıda, ulaşım, iletişim vergileri farklı farklıdır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı
Aşağıda verilen belgelerdeki vergilerin hangi adlarla alındığını tespit ederek bunun nedenlerini söyleyiniz.
 • Cevap: Gelir vergileri olarak düzenlenmiştir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı
Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak vergi kaçırmanın ülkemizin ekonomisi ve geleceği açısından hangi sakıncalara neden olacağını sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: Vergi kaçırmak kayıtdışı ekonominin kayıt altında olan ekomiyi eritmesine, ülkenin güç kaybederek küçülmesine ve dışa bağımlı hale gelmesine neden olur.
Aşağıdaki afişleri inceleyiniz. Afişlerde hangi konuya dikkat çekildiğini belirtiniz.
 • Cevap: Vergi verme, vergi dahilinde satış yapma ve alışverişlerin kayıt altında tutulması alanlarında bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Sizce bu ifade ile ne anlatılmak istenmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Kayıt altına alınan her paranın ülkenin kalkınmasında etkili olduğu vurgulanmaktadır.
Devlet ile vatandaş arasındaki karşılıklı ilişki sizce neden önemlidir? Açıklayınız.
 • Cevap: Devlet milletine değer verdiği nispetle payidar olur, millet de devletine itaat ettiği sürece adaletle yaşar.
Vergi vermenin ülke kalkınmasına hangi yönlerden katkı sağlayacağını belirtiniz. Vergi vermenin önemine ilişkin düşüncelerinizi açıklayınız.
 • Cevap: Vergi vererek ülke ekonomisinin gelişmesi, ülkenin kalkınması sağlanmaktadır. Ekonomik büyüme bağımsızlık gücünü arttırır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı
Yandaki belgeyi inceleyiniz. Bu belgenin neden verildiği konusundaki düşüncelerinizi açıklayınız.
 • Cevap: Belge vergi denetimi için verilmiştir.
Vergi rekortmenliği ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
 • Cevap: En çok vergi veren kişi ya da kurumlar anlaşılmaktadır.
İnternet haberi 6’yı okuyunuz. İnternet haberinde bahsedilen listeye giren kişiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Belirtiniz.
 • Cevap: Ülkemizde en çok vergi veren kişi ve kurumlardan bahsedilmektedir.
Haberdeki kişilerin devlete karşı olan vergi sorumluluklarını yerine getirdiği söylenebilir mi? Neden? Açıklayınız.
 • Cevap: Vergi verenlerin listelerine girdiklerine göre vergi sorumluluklarının farkında olan kişiler olduklarına inanılır.
Doğal Dengeyi Korumalıyız
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı
İnsanlar doğal çevreyi nasıl etkiler? Örneklendiriniz.
 • Cevap: Beşeri faaliyetler olarak fabrikalaşma ve makine kullanımı çevreye zarar verebilir ve hatta bazı durumlarda zarar vermektedir.
Fotoğraf 4.18’i inceleyiniz. Fotoğrafta hangi doğal kaynaklar bulunmaktadır? Bu doğal kaynakların tahrip edildiğini düşününüz. Bu durum o çevredeki insan yaşamını nasıl etkiler? Açıklayınız.
 • Cevap: Su kaynaklarının bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi canlılığın neslinin bozulmasına ve neslinin tükenmesine kadar giden vahim sonuçlara neden olabilir. Çevrede de kuraklı baş gösterir, toprak özellikleri bozulur.
Sizce doğal dengeyi korumak için neler yapılabilir? Açıklayınız.
 • Cevap: Çevremizi temiz tutmalıyız, doğal olarak beslenmeli, sentetik ürünler tüketmemeli ve kullanmamalıyız.
Tartışma: Doğal dengeyi korumakla ülke ekonomisine ne gibi katkılar sağlanabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: Doğal dengenin korunması, doğal kaynakların korunmasıdır. Doğal kaynakların korunması ham madde kullanımını ve ham madde rezervini de korur. Bu durumda dışa bağımlılık azalarak üretim artar ve ekonomi büyür.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı
Topraktan hangi şekillerde yararlanılır? Söyleyiniz.
 • Cevap: Topraktan her şekilde yararlanılır. Pişirilerek çömlek, seramik, çini yapılır, toprak bitkiler için hayat kaynağıdır, saklama yeri ve depolama yeri olarak da kullanılabilir.
Fotoğraf 4.19 ile 4.20’yi inceleyiniz. Fotoğraflarda gördüğünüz durumların doğal dengeye ne tür olumsuz etkileri vardır? Belirtiniz.
 • Cevap: Anız yakma birçok canlının ölmesine neden olur. Hayvanların engebeli arazilerde otlatılması da canlıların telef olmasına neden olur.
Bu durumun insan yaşamına ve geleceğine ne gibi etkileri olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Doğal alanların şehirleşme nedeniyle tahrip edilmesi öncelikle ekosistem dengelerini bozduğundan canlıların nesillerinin tükenmesine kadar feci sonuçlara neden olabilir.
Fotoğraf 4.22’yi inceleyiniz. Siz de su kaynaklarının bilinçsiz kullanımına örnekler veriniz. Bu örneklerden yola çıkarak su kaynaklarının azalmasının yaşamımız üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini belirtiniz.
 • Cevap: Su kaynaklarını temiz kullanmazsak, tatlı su kaynaklarına ulaşamayız. Bu da susuzluk çekmemize neden olur. Su kaynaklarının tükenmesi bütün canlıların zarar görmesi demektir.
Araştırma: Yaşadığınız bölgedeki akarsuları araştırarak bu akarsuların özellikleri ve bunlardan yararlanma şekilleri hakkında bilgi toplayınız. Bölgenizdeki akarsulardan daha fazla faydalanma konusunda neler yapılabilir? Bu konudaki önerileriniz ile ilgili bir rapor hazırlayınız. Raporunuzu öğrenci ürün dosyanızda saklayabilirsiniz.
 • Cevap: Melen Çayı’ndan İstanbul’a içme suyu getirilmektedir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı
Sizce hava, su, toprak gibi kaynakların bilinçsizce kullanılmasını önlemek için neler yapılabilir? Söyleyiniz.
Aşağıdaki ve yandaki görselleri inceleyiniz.
 • Cevap: Denetim kurumları kurulabilir, eğitim programları düzenlenebilir.
Görsellerdeki uygulama ile doğal kaynakları koruma arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız.
 • Cevap: Geri dönüşüm ve geri kazanım için çöplerin ayrıştırılması ve sonra atıklar halinde ilgili yerlere teslim edilmesi gerekir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı
Orman alanlarının azalmasının ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini tartışınız.
 • Cevap: Doğal kaynakların azalması, enerji ihtiyacının artması, üretim kapasitesinin düşmesi, dışa bağımlılığın artmasına neden olur.
Orman alanlarımızın korunmasına yönelik neler yapılabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Orman yangınlarına müdahale etmek için birimler oluşturulmalıdır, ormanlık alanlar tahsis edilmelidir, ormanlar insanların kullanımına kapatılmalıdır.
Grafikte yer alan doğal faktörler sizce neler olabilir? Bunun dışındaki nedenlerde insan faktörünün etkisi nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Orman yangınlarının meydana geliş nedenleri olabilir.
4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı
A. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.
Yukarıdaki kaynak ve ekonomik faaliyetler ilişkisi ile hangi seçenekteki ilişki benzerlik göstermektedir?
A. Su -> Balık çiftliği -> Balık satışı -> Balık üretimi
B. Hayvancılık -» Süt üretimi -» Et üretimi -> Et ve süt satışı
C. Sanayi -* Makine -> Gıda -> Gıda satışı
D. Maden -* Bor madeni -» Bor işletmesi -* Bor satışı
 • CevapD. Maden -* Bor madeni -» Bor işletmesi -* Bor satışı
2. Diyagramda “?” ile gösterilen kutucuğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. Kişiler vergi ile ilgili ödemeleri gelirleri ile orantılı olarak yapmalıdırlar.
B. Vergiler sadece iki yılda bir alınabilir.
C. Tüm vergiler belediyeler tarafından tahsil edilir.
D. Yasalarımıza göre vergi miktarını kişilerin kendisinin belirleme hakkı vardır.
 • CevapA. Kişiler vergi ile ilgili ödemeleri gelirleri ile orantılı olarak yapmalıdırlar.
3. Türkiye aşağıdaki madenlerin hangisinde dünyadaki rezervin en büyük payına sahiptir?
A. Krom B. Demir C. Bor D. Linyit
 • CevapC. Bor
4. Bir işletmeci balıkçılıkla ilgili bir yatırım ve pazarlama projesi hazırlamıştır.
Türkiye’nin coğrafi özelliklerine göre işletmecinin aşağıdaki bölgelerden hangisini seçmesi daha uygundur?
A. Marmara Bölgesi B. Ege Bölgesi C. Karadeniz Bölgesi D. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • CevapC. Karadeniz Bölgesi
5. I. Bireyin ilgileri
II. Bireyin yetenekleri
III. Bireyin kişilik özellikleri
Meslek seçimi yapılırken verilenlerden hangisi ya da hangileri göz önünde bulundurulmalıdır?
A. Yalnız I B. I ve II C. II ve III D. I, II ve III
 • CevapD. I, II ve III
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.
 • Cevap:
(D) 1. Ülkemizde yer şekilleri çeşitliliğine bağlı olarak ekonomik faaliyetler de çeşitlilik gösterir.
(Y) 2. Kişiler, kendilerinin belirledikleri miktarlarda ve istedikleri zamanlarda devlete vergi öder.
(Y) 3. Nitelikli insanlar ülke ekonomisinin gelişmesini engeller.
(D) 4. GAP, temelinde ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bir projedir.
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
 • Cevap: D, Y, Y, D
hayvancılık nitelik tarım fiş bilinç
 1. Cümlede boşluğa gelecek kelime: TARIM
 2. Cümlede boşluğa gelecek kelime: FİŞ
 3. Cümlede boşluğa gelecek kelime: NİTELİKLİ
 4. Cümlede boşluğa gelecek kelime: BİLİNÇLİ
D. Ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetlerden biri ile ilgili iş kurmanız gerekse hangi bölgemizi tercih ederdiniz? Kuracağınız işi ve bölgeyi tercih nedenlerinizi açıklayınız.
 • CevapBoya fabrikası kurarak Marmara Bölgesi’nde bir yer tahsis edilmesi için uğraştırdım. Çünkü kimya endüstrisinde gelişim içinde olan bir bölgedir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...