6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları 5. Ünite Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları 5. Ünite Cevapları

Her Yerde Yaşamak Mümkün mü?
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı
İnsanlar genellikle hangi coğrafi özelliklerdeki bölgelere yerleşmek isterler? Neden? Söyleyiniz.
 • Cevap: İnsanlar yerleşim yerlerini coğrafik özelliklere göre seçerler. Bu özellikler su kaynaklarına yakın, yer altı kaynaklarına yakın, ulaşımı kolay ve insanların doğal kaynaklara da doğrudan ulaşabileceği yerlerdir.
Bir Dünya siyasi haritasından Türkiye’nin Dünya üzerindeki konumunu inceleyiniz.
 • Cevap: Türkiye, Dünya üzerinde ılıman kuşak bölgesinde yükseltinin batıdan doğuya doğru arttığı ve sıradağların bulunduğu, yayla ve ovaların yer aldığı bir yerdedir.
Yukarıda bahsedilen bu özelliklerin ülkemize sağladığı avantajlar sizce neler olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Ülkemizde iklim çeşitliliğinin olması, mevsimlerden dolayı ürün çeşitliliğinin olması, doğal kaynakların zengin olması gibi avantajlar sağlamaktadır.
Nüfusun bazı yerlerde yoğun, bazı yerlerde çok seyrek olmasının nedeni sizce ne olabilir? Açıklayınız.
 • Cevap: Nüfusun bazı yerlerde yoğun olmasının ve çok seyrek olmasının nedeni coğrafik koşulların düz ya da engebeli olmasıdır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı
Harita 5.1’i ve Fotoğraf 5.1,5.2, 5.3’ü inceleyiniz. Nüfusun dağılışında etkili olan doğal faktörleri dikkate alarak bu faktörlerin nüfus dağılışını nasıl etkilediğini açıklayınız. Haritaya göre Dünya’nın hangi bölgelerinde nüfus yoğunluğu fazladır? Belirtiniz.
 • Cevap: Dünya üzerinde bazı çevresel nedenler dolaysıyla buzulların eridiği bilinmektedir. Küresel ısınma nedeniyle de dünyanın buzul alanları yok olmaktadır.
Dünya nüfus yoğunluğu haritasına göre Ekvator ve kutuplar çevresinde nüfus yoğunluğu nasıldır? Harita 5.1 ile Ders Kitabı’nızın 123. sayfasındaki Harita 5.3’ü karşılaştırarak bu durumun nedenleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.
 • Cevap: Ekvator ile kutuplar arasındaki nüfus yoğunluğu aşırı sıcak ve aşırı soğuk nedeniyle seyrek olarak bulunmaktadır.
Harita 5.1 ile atlaslarınızdaki Dünya siyasi haritasını karşılaştırarak nüfusun yoğun olduğu ülkeleri defterinize listeleyiniz.
 • Cevap: Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Türkiye, İran, Mısır, Fransa, Almanya gibi ülkelerdir.
Tartışma: Nüfus artış hızının az olduğu Avrupa ülkelerinde genç nüfus azalırken yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Ülkemizde genç ve dinamik nüfusun fazla olduğu düşünüldüğünde bu durumun ülkemize ne tür avantajlar sağlayacağını arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: İş gücü ve yetişmiş ile nitelikli insan gücünün oluşması, ülke geleceğinin emin ellerde olması, gelecek yatırımlarının daha sağlam ve kararlı yapılması açısından sosyal ve ekonomik avantajları bulunmaktadır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı
Dünya’daki önemli madenlerin ve sanayi alanlarının dağılışının gösterildiği Harita 5.2’yi inceleyiniz. Bu haritayı, Ders Kitabı’nın 120. sayfasındaki Harita 5.1 ile karşılaştırınız. Madenlerin dağılışı, nüfusun dağılışını nasıl etkilemiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Sanayi ve maden üretimi yerleri nüfusun en yoğun olduğu yerlerdir. Çünkü üretimin insana ve insanın hayatını idame ettirecek kadar ekonomik gelire ihtiyacı vardır.
Harita 5.2’den yararlanarak madenlerin dağılışı ile sanayi tesislerinin dağılışı arasında nasıl bir ilişki olduğu söylenebilir? Açıklayınız.
 • Cevap: Madenlerin dağılışı ile sanayinin dağılışı doğru orantılıdır. Çünkü ham maddeye yakın olma durumu söz konusudur.
Dünya fiziki veya siyasi haritaları üzerinde Şema 5.1’de belirtilen üretim alanlarını gösteriniz. Ders Kitabı’nın 120. sayfasındaki Harita 5.1’den bu yerlerin nüfus yoğunluklarını inceleyiniz.
 • Cevap: Üretim alanlarının olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Çünkü üretim için insan gücüne ihtiyaç vardır.
İnternetten Dünya üzerindeki önemli ticaret yollarını araştırınız. Bu yollarla ilgili elde ettiğiniz görselleri ve haritaları ürün dosyanızda saklayabilirsiniz.
 • Cevap: Dünya üzerinde birçok ticari yol bulunmaktadır. Bunlar deniz, kara olarak çeşitlilik göstermektedir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı
Zengin maden yatakları Güney Afrika Cumhuriyeti’nin nüfus dağılışını nasıl etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Maden yatakları etrafında nüfus yoğunluğu fazladır. Çünkü üretimin insan gücüne ihtiyacı vardır.
Ders Kitabı’nın 120. sayfasındaki Harita 5.1 ile yandaki Harita 5.3’ü karşılaştırınız.
 • Cevap: Nüfus yoğunluğu sıcak kuşak üzerinde gerçekleşmektedir.
Harita 5.3’teki verilerden de yararlanarak hangi bölgelerin nüfusunun yoğunlaşmasında iklim özelliklerinin etkili olduğunu açıklayınız.
 • Cevap: Ekvator ve kutup bölgelerinde nüfusun dağılışını ve yoğunluğunu iklim belirler.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı
Fotoğraf 5.7 ve 5.8’deki yerlerin tarım alanlarına göre nüfus yoğunlukları ve ekonomik faaliyetleri hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.
 • Cevap: Çölde tarım olmadığından insan da yoktur. Diğer resim de ise tarım arazileri bulunmaktadır.
Şema 5.2’yi inceleyiniz. Şemadaki üretim alanlarını Harita 5.1 üzerinden inceleyiniz.
 • Cevap: Nüfus yoğunluğu tarım üretim alanlarının olduğu yerlerde bulunmaktadır.

Niçin Ticaret Yapıyoruz
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı
Sizce ülkeler neden birbirleriyle ticaret yaparlar? Söyleyiniz.
 • Cevap: Ülkeler ekonomik kalkınma ve gelişme elde etmek için ellerindeki hammaddeyi işler ve satar, ellerinde olmayanı ise satın alır.
Bir önceki ünitede öğrendiğiniz bilgilere göre ülkemizde ihtiyacımızdan fazla üretilen ürünler nelerdir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Ülkemizde tahıl ürünleri, meyveler, sebzeler ihtiyacımızdan fazla üretilen ürünler arasındadır. Bunlardan fındık ve domates öne çıkar.
Fotoğraf 5.9, 5.10 ve 5.11 ’i inceleyiniz. Fotoğraflarda yer alan ürünlerden hangilerinin üretimi ülkemizin ihtiyacından fazladır? Tahmin ediniz.
 • Cevap: Fındık ve Bor madeni ihtiyacımızdan fazla üretilmektedir.
Ülkemizde üretilen üretim fazlası ürünleri hangi yollarla değerlendirebiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Üretim fazlası ürünler ihtiyaç sahibi ülkelere satılmalıdır. Böylece ihracat olarak gelir elde edilmelidir.
Ülkemizin kaynaklarını düşündüğünüzde hangi ürünlere ihtiyacımız olduğunu söyleyiniz.
 • Cevap: En çok ihtiyaç duyduğumuz alan teknik alt yapı alanıdır. Elektrik enerjisi, bilgisayar teknik donanım, otomotiv alanında ihtiyacımız bulunmaktadır.
Grafik 5.1 ’i inceleyerek ithalatımız ile ihracatımızı karşılaştırınız.
 • Cevap: İthalatımız ihracatımızdan fazladır. Son yıllardaki gelişmeler ise bu farkın durağanlaşıp ihracat lehine gerçekleşmesini sağlamıştır.
Tartışma: İhtiyaç duyduğumuz ürünleri düşünerek ithalatımızın, ihracatımıza göre daha fazla olmasının nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: İthalatın fazla olması ihtiyaç duyulan ürünlerin fazla olduğunu gösterir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı
İhracatımızda ilk sırayı Almanya’nın almasının nedenleri sizce neler olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: İhracat olarak dışa satım işlerimizi en çok vatandaşımızın yaşadığı Almanya ile olması oldukça normaldir.
İthalatımızda, Grafik 5.3’te belirtilen ülkelerin öne çıkmış olmasının nedenleri neler olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: İhtiyacımız olan ürünlerin o ülkelerde daha ucuz ve daha çok olmasıdır.
Gazete haberi 9 ve 10’u inceleyerek çıkardığınız sonuçları açıklayınız.
 • Cevap: İhracatımızda yani dışa satım ticari faaliyetlerimizde son on yılda dört kat artış görülmektedir.
Ülkemizin, tarım ve tekstil ürünleri yanında çeşitli ham madde ürünleri satarken daha çok enerji kaynakları ile sanayi ürünleri satın almasını nasıl açıklarsınız?
 • Cevap: Ülkemizin tarım ve tekstilde üretim açısından iyi durumda olduğu ve enerjiye hala daha bolca ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmaktadır.
Otomotiv sanayisinde yaşanan gelişmeleri Türk sanayisi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.
 • Cevap: Otomotiv sanayinde yerli otomobil üretilmesiyle yabancı sermayeye kaptırılan ekonomik payların yerli olması amaçlanmakta ve paranın yurt içinde kalması amaçlanmaktadır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı
Aşağıdaki kutucuklarda en çok ihracat yaptığımız ülkeler ve ürünler gösterilmiştir. İnceleyiniz.
 • Cevap: En çok ihracat Almanya’ya en çok ithalat ise Rusya’dan yapılmaktadır.
Başka ülkeden aldığımız bir ürünün ülkemize getirilmesi ya da ülkemizde üretilen bir ürünün başka ülkeye gönderilmesi sizce nasıl gerçekleşir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Kara yolları ulaşımı, deniz yolları ulaşımı, demir yolları ulaşımı ya da hava yolları ulaşımı ile gerçekleşmektedir. Kargo uçakları, feribotlar, tırlar, tankerler ile ürünler taşınır.
Ülkemizin kara sınırlarını göz önüne alarak hangi ülkelerle gümrük kapılarımızın olabileceğini söyleyiniz.
 • Cevap: Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye ülkeleri ile gümrük kapıları bulunur.
Araştırma: Komşularımız ile ticari ilişkilerimizin yürütüldüğü gümrük kapılarının hangileri olduğunu araştırınız. Araştırma sonuçlarını Türkiye siyasi haritası üzerinde gösteriniz.
 • Cevap: İpsala, Habur, Kapıkule bunlardan bazılarıdır.
Diğer Ülkelerle İlişkilerimiz
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan etmiş Türk devletlerinin hangileri olduğunu ve bağımsızlıklarını ne zaman kazandıklarını araştırınız.
 • Cevap: 1918 – Azerbaycan, 1985 Kazakistan, 1990 Kırgızistan, 1991 Özbekistan, 1991 Türkmenistan şeklinde sıralanabilir.
Komşuluk ilişkilerini ülkeler arasında da uygulamak gerekir mi? Bu nasıl sağlanabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Komşuluk ilişkilerini özellikle sınır devletleri arasında uygulamak gerekir. Çünkü sınırların izafi olduğu hukuki olarak ayrıldığı ve insanlık bağlarının devam ettiğini unutmamak gerekir.
Harita 5.4’ten yararlanarak ülkemizin komşu olduğu ülkelerin adlarını söyleyiniz.
 • Cevap: Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye’dir.
Atatürk’ün yandaki sözlerini okuyunuz. Komşularımızla ve diğer ülkelerle iş birliği ile dayanışma içinde olmamızın sağlayacağı yararlar neler olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Barış ortamının huzur ve güven ortamı olduğunu belirtir. Komşularımızla iş birliği ve dayanışma içinde olmak birlik ve beraberlik açısından bizi güçlü kılar.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı
Aşağıda bir atasözümüz ve onun Türkistan’daki Türkmenler tarafından kullanılışı verilmiştir. Bunları okuyunuz. Atasözündeki benzerliğin nedeni ne olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Türk dilinin ve kültürünün birbirine yakın olması, farklı coğrafyalar üzerinde de aynı hayat tarzı ile yaşamamız gelenek, görenek, örf ve adetlere bağlı kalmamız bu benzerlikleri ortaya çıkarır.
Sizce, Atatürk’ün sözünü ettiği manevi köprülerin, ülkeler arasındaki ilişkilerde ne gibi etkileri vardır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Manevi köprüler, sevgi, saygı, hoşgörü, şeref, onur, haysiyet, sadakat gibi duygularla kurulur. Bu duyguların beslenmesi komşuluk ilişkilerinin daha sağlam olmasına yarar.
Bugün komşularımızla yaşadığımız bu olumlu ilişkilerde Atatürk’ün izlediği barışçı dış politikanın etkisi sizce nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Barışçı politikalarımız sayesinde güven ve istikrar ortamının oluşmasında komşuluk ilişkilerimizin önemli bir rolü vardır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı
Gazete haberi 11’de gösterilen proje ile ilgili güzergâhları inceleyiniz. Bu projenin Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkelerimiz ile ilişkilerimize ne gibi katkılar sağlayacağını belirtiniz.
 • Cevap: Bu proje ile birlikte ortak çıkar elde etmek için komşuluk ilişkilerimizi ticari yönden de geliştirmemiz gerektiği ve birbirimize ihtiyacımız olduğu gerçeği ortaya çıkar.
Türkmenistan ile Türkiye arasındaki bu ilişki devletler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri sizce nasıl etkiler? Söyleyiniz.
 • Cevap: Ülkelere dair bütün üretim faaliyetleri ve ticari faaliyetler araya hatır girmesini ve bir yakınlık oluşmasını sağlar. bu nedenle Türkmenistan ile Türkiye’nin çok yakın ilişkileri bulunmaktadır.
Türkmenistan’ın eski cumhurbaşkanının millî dış politikada Atatürk’ü örnek alan ifadeleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.
 • Cevap: Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl kurulduğunu ve ne mücadeleler verildiğini örnek alarak hareket edip cesaret alması iyi bir şeydir.
Ülkeler Arası Dayanışma
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı
Hazırlık çalışmaları
1. Ülkemizin dışında meydana gelen bir doğal afet haberini duyduğunuz zaman neler hissedersiniz? Anlatınız.
 • Cevap: Çok üzülürüz. Kim olursa olsun insanlık adına harekete geçip mağdur, muhtaç, mazlum insanlara yardım etmek ve yaraları sararak destek oluşturmak maddi ve manevi olarak sürekli yanlarında bulunmak gerekir.
2. Sizce yardımseverlik nedir? Neden önemlidir? Açıklayınız.
 • Cevap: İhtiyaç sahibi birinin dertlerine ortak olup dertleri aşmak için çözüm yolları arayıp bulmak olabilir.
Gazete haberi 12’yi inceleyiniz. Ülkemizin sınırları dışında yaşanan bu tip olaylarla ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Bu tip doğal afetler yaşandığında insanlık ön plana çıkmalı, masum, mağdur ve muhtaç insanlar düşünülmeli ve onlara yardım eli uzatılmalıdır.
3. Bu tür olaylar karşısında toplumsal dayanışmayı sağlamak için neler yapmalıyız?
 • Cevap: İnsnai yardım olarak maddi ve manevi her türlü desteğimizi din, dil, ırk ayrımı yapmadan göstermeliyiz.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı
Gazete haberleri 13’ten hareketle ülkemizden çok uzakta meydana gelen bir deprem sonrasında felaketzedelere yardımda bulunulması konusunda neler düşünüyorsunuz? Söyleyiniz.
 • Cevap: Dünyanın neresinde olursa olsun doğal afetler, felaketler sonucunda yardıma muhtaç olan her insana yardım edilmesi gerekir.
Denizli’deki öğrencilerin davranışları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.
 • Cevap: Çocuklar da ellerinden gelenin en iyisini yaparak maddi yardım konusunda büyük fedakarlık göstermişlerdir.
Fotoğraf 5.13’teki gibi doğal afetler sonrasında felaketzedelere ne tür yardımlarda bulunabiliriz? Söyleyiniz.
 • Cevap: Ayni dediğimiz eşya yardımları yapılabilir, çadır kentler geçici olarak kurulabilir, yaralılara, sakatlara, sağlık hizmetleri verilebilir. Eğitimin aksamaması sağlanabilir.
Fotoğraf 5.14’teki yardımlaşmaların ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine sizce katkısı var mıdır? Neden? Açıklayınız.
 • Cevap: İnsanlar kimin yardım ettiğine bakarlar. Çünkü düşene yardım etmek erdemli insanın işidir. bu nedenle bu da vefa köprülerinin kurulmasını sağlar.
Araştırma: Ülkemizde yaşanan benzer doğal afetler sonrasında, hangi ülkelerden yardım eli uzanmıştır? Araştırınız.
 • Cevap: Katar, Kuveyt, Pakistan, Azerbaycan gibi ülkelerden yardım eli uzanmıştır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı
Türkiye’nin uluslararası çevre sorunlarına duyarlı davranmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Söyleyiniz.
 • Cevap: Çevre sorunları insanlığın sorunlarıdır. Mesele insanlık olunca Türkiye durması gereken yeri bilir ve atması gereken adımları atar.
Birey olarak, yaşanılan çevre sorunlarına karşı neler yapılabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Çevre sorunlarına karşı bireysel mücadelemizde boykotlar yapabiliriz, atıklarımız düzenleyebiliriz, zararlı atıkların imha edilmesinde de yardımcı olabiliriz.
Ormanlar neden yaşam kaynağıdır? Orman alanlarının azalması yaşantımızı nasıl etkiler? Söyleyiniz.
 • Cevap: Ormanlar birçok canlının hayat alnı ve canlıların hayatlarına devam etmesi için hava olaylarının gerçekleşmesi, havanın temizlenmesi gibi yararlarından dolayı yaşam kaynağıdır. Ormanların azalması canlılık neslini zora sokar.
Dünya Ormancılık Kongresi’nin Antalya’da düzenlenmiş olmasının önemi nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Türkiye’nin çevre sorunlarıyla yakından ilgilenip çözüm üretmek için çalıştığını gösterir.
Toplumlar arasında dayanışma yaşanmasında hangi insani değerlerin ön plana çıktığını düşünüyorsunuz? Söyleyiniz.
 • Cevap: Sevgi, kardeşlik, hoşgörü, vefa, sadakat, adalet, merhamet, vicdan, insaf gibi değerler ön plana çıkmaktadır.
UIuslararası Etkinliklerimiz
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı
Hazırlık çalışması
Toplumlar arası etkileşime katkı sağlayan hangi faaliyetleri biliyorsunuz? Bu faaliyetlerden hangilerine katılmak isterdiniz? Söyleyiniz.
 • Cevap: Düzenli olarak yapılan spor musabakaları, ticari forumlar, fuarlar, kültürel olarak gerçekleştirilen etkinlikler sanat alanlarında yapılan çalışmalar bunlardan bazılarıdır.
Sizce bahsedilen etkinliklerde diğer milletlerin örf ve âdetlerine hoşgörülü olmak neden önemlidir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Hoşgörü, insanlığın var olmasında, insanların yaşamasının kolaylaşmasında, saygı ve sevgi ortamının oluşmasında, güven ve barışın temininde oldukça önemli olduğu içindir.
Başka ülkelerde yaşayan insanlarla hiç karşılaştınız mı? Karşılaştığınız insanın ülkesine ilişkin neleri merak ettiniz? İnsanların tanışması, dünya barışına nasıl katkıda bulunur? Açıklayınız.
 • Cevap: Başka ülkelerde yaşayan insanlarla karşılaştım. İnsanların ilk anda izlenimleri sorgulamaya yönelik olsa da sıcak kanlı ve hoşgörülü oldukları, muhabbet kurmaya yakın oldukları şeklinde bir izlenimim oldu.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı
Expo 2016 Antalya sergisinin ülkemizde düzenlenmesi, ülkemize ne tür katkılar sağlar? Belirtiniz.
 • Cevap: Ülkemizde ticari, ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal bir kalkınma ve gelişme ortamının oluşması, ülkemizin daha yakından tanınması, hoşgörü ve insani ilişkilerinin daha da yaygın hale gelmesi bakımından önemlidir.
“Bu tip etkinliklerle çok sayıda kişinin ülkemizi ziyaret etmesi ile ekonomimizde bir canlanma yaşanmaktadır. Ayrıca önümüzdeki yıllarda ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının artması beklenmektedir.” cümleleri uluslararası etkinliklerin hangi yararlarını ön plana çıkarmaktadır? Açıklayınız.
 • Cevap: Kültür ve turizm alanında ve ekonomik alanda gelişmelerin ve kalkınmaların olacağına işaret etmektedir.
Araştırma: Ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası spor faaliyetleri, hangi kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmektedir? Araştırınız.
 • Cevap: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi bakanlık ve bakanlığa bağlı müdürlük faaliyetleri neticesinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte spor dernekleri, federasyonları da resmi olarak görevler üstlenmektedir. Böylece ülkemizde spor faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve ülkemizin tanıtılması sağlanmaktadır.
5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı
A. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin, Dünya üzerindeki konumundan kaynaklanan bir özellik değildir?
A. Zengin petrol yataklarına sahip Orta Doğu ülkelerine komşu olması
B. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
C. Yedi coğrafi bölgeye sahip olması
D. Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü oluşturması
 • CevapC. Yedi coğrafi bölgeye sahip olması
2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir?
A. Sanayi faaliyetleri
B. Yeryüzü şekilleri
C. Ulaşım olanakları
D. Turizm faaliyetleri
 • CevapB. Yeryüzü şekilleri
3. Aşağıdaki gümrük kapılarımızdan hangisi Avrupa ülkeleriyle bağlantımızı sağlamaktadır?
A. Sarp B. Gürbulak C. Habur D. İpsala
 • CevapD. İpsala
4. I. Gıda maddeleri
II. Petrol
III. Hava taşıtları ve uçaklar
IV. Pamuk ipliği
Ülkemiz, verilen ürünlerden hangisini ya da hangilerini ihraç etmektedir?
A. Yalnız I B. I ve IV C. II ve III D. III ve IV
 • CevapB. I ve IV
5. Türkiye, 2005 yılında motor sporlarının en büyük organizasyonu olan Formula 1 Şampiyonasına ev sahipliği yapmıştır. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar tarafından izlenen yarışma, Türkiye’nin tanıtımı için önemli bir fırsat oluşturmuştur. Bu tür etkinlikler, toplumların birbirlerinin yaşam tarzlarını, gelenek ve göreneklerini öğrenmesi yanında ön yargılardan uzaklaşılmasını da sağlamaktadır.
Verilen paragrafa konulabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A. Formula 1 Şampiyonasının Türkiye’deki Hazırlık Süreci
B. Millî Dış Politakının Ülkeler Arasındaki İlişkiler Üzerindeki Etkisi
C. Ülkemizde Spor Alanında Yaşatılan Gelenek ve Görenekler
D. Uluslararası Spor Etkinliklerinin Toplumlar Arası Etkileşimdeki Rolü
 • CevapD. Uluslararası Spor Etkinliklerinin Toplumlar Arası Etkileşimdeki Rolü
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.
 • Cevap:
(D) 1. İklim özellikleri, bir yerde nüfusun dağılışını belirleyen önemli etmenlerdendir.
(Y) 2. Gümrük kapıları sadece ülkelerin kara sınırında yer alır.
(D) 3. Sattığımız ürünlerden sağlanan gelir bakımından tarım ürünleri ilk sırayı alır.
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
( beşerî ) (dayanışma) ( ihracat ) ( doğal ) ( anlaşma ) ( ithalat )
 1. Cümlede boşluğa gelecek kelime: DOĞAL
 2. Cümlede boşluğa gelecek kelime: DAYANIŞMA
 3. Cümlede boşluğa gelecek kelime: İHRACAT
Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki noktalı yerlere yazınız.
1. Sınır kapılarının açılma amacı ne olabilir?
 • Cevap: Ülkeler arasında insani, ticari faaliyetlerin yapılması olabilir.
2. Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizi geliştirmenin sağlayacağı yararlar nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap: Türk cumhuriyetleri arasında birlik ve beraberliğin artmasını sağlar.
3. Katıldığımız uluslararası spor karşılaşmalarının toplumlar arası etkileşim açısından nasıl bir rol oynadığını açıklayınız.
 • Cevap: Spor karşılaşmaları karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, adalet, dürüstlük gibi kavramların öne çıktığı karşılaşmalar olarak toplumlar arasında bu değerlerin yaşatılmasını sağlar.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...