6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları 6. Ünite Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları 6. Ünite Cevapları

Yönetim Biçimleri
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı
Hazırlık çalışması
“Demokrasi” kavramı size neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz.
 • Cevap: Herkesin eşit hak ve hürriyetlere sahip olduğu, insanların kendi kendini yönettiği bir düzendir.
Cumhuriyet kurulmadan önce devletimiz nasıl yönetiliyordu? Devletimizin önceki ve şimdiki yönetim biçimleri arasındaki farklılıklar nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Cumhuriyetten önce meşrutiyet sistemi vardır. bu sistemde padişah ve danışma meclisi bulunurdu. Ondan önce ise saltanat sistemi ekber erşed modeli bulunmaktaydı. Ondan önce ise padişahlık babadan oğula geçerdi. Yani saltanat vardı ve devlet hanedanın ortak malıydı.
Aşağıdaki Harita 6.1 ’i ve ülkeler hakkında verilen bilgi kutucuklarını inceleyiniz.
 • Cevap: Demokrasi için olmazsa olmaz olan kurallar vardır. Bu demokrasinin özelliğini oluşturur. Milli egemenlik, çoğulculuk ve katılım, hürriyet ve eşitlik, hukukun üstünlüğü bunlardan bazılarıdır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı
Araştırma: Günümüzde monarşi ile yönetilen ülkeler hangileridir? Araştırınız.
 • Cevap: Birleşik Krallık, Katar, Norveç, Andorra, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, İsveç, İspanya gibi ülkelerdir.
Monarşi ve oligarşi yönetim biçimleri arasındaki farklılıklar nelerdir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Monarşide yönetim tek kişide, oligarşide yönetim bir zümre tekelinde bulunmaktadır.
Monarşi, oligarşi, teokrasi gibi yönetim biçimleri ile ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak cumhuriyet yönetimini, bu yönetim biçimlerinden ayıran özelliklerin neler olduğunu söyleyiniz.
 • Cevap: Monarşi tek kişinin yönetimi, oligarşi zümrenin yönetimi, teokrasi dine dayalı bir yönetimdir. Cumhuriyet ise halkın kendi kendini yönettiği ve hukukunu kendinin belirlediği bir yönetim şekli olarak ortaya çıkmaktadır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı
“Demokrasi” kavramından ne anlıyorsunuz? Söyleyiniz.
 • Cevap: Hukukun üstünlüğü, hürriyet, eşitlik ve çoğulculuk ile çoğunluk sağlamayı anlıyorum.
Demokrasinin dayandığı temel ilkeler nelerdir? Aşağıdaki kutucuklarda yer alan ifadelerden yararlanarak söyleyiniz.
 • Cevap: Milli egemenlik, hukukun üstünlüğü, hürriyet ve eşitlik, çoğulculuk, seçme ve seçilme gibi ilkelerdir.
Bu durum Türklerde demokrasiyi oluşturan temel ilkelerden hangisinin varlığını kanıtlamaktadır? Söyleyiniz.
 • Cevap: Devletçilik, milliyetçilik, halkçılık gibi ilkelerin varlığını kanıtlamaktadır.
Okulunuzda uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’nin hangi aşamalarında görev aldınız? Neden?
 • Cevap: Okul başkanlığı seçimlerinde görev alarak seçimlerin gerçekleşmesinde oy kullanıp okulumuzun temsil edilmesini ve adayın en doğru kişi olmasını sağladım.
Bu projenin, demokrasinin yaşam biçimi hâline getirilmesinde ne gibi katkıları olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Demokrasiyi öğrenmek, yaşamak, değerlerine ve ilkelerine sahip olmak gibi katkıları vardır.
Bu proje için yapılan Fotoğraf 6.3’teki gibi seçimlerde oy kullanmak sizce neden önemlidir? Açıklayınız.
 • Cevap: Okulun temsil edilmesinde öğrencilerin de söz sahibi olduğunu göstermektedir.
Demokrasinin Tarihçesi
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı
Hazırlık çalışması
Geçmişten günümüze insanlar neden demokrasi ile yönetilmek için çeşitli mücadeleler vermişlerdir? Bu konudaki düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Demokrasinin temel ilkeleri, hürriyet, eşitlik, çoğulculuk, milli egemenlik, hukukun üstünlüğü gibi değerler olduğu için mücadeleler verilmiştir.
Atatürk yukarıdaki açıklaması ile sizce ne anlatmak istemiştir? Belirtiniz.
 • Cevap: Demokrasinin insanlık tarihinde kadim bir yeri olduğuna değinerek en doğrusunun ve yararlısının demokrasi olduğunu öne sürmüştür.
Yunanistan’da ortaya çıkan demokrasinin, günümüzdeki demokrasi uygulamalarından ne farkı vardır? Belirtiniz.
 • Cevap: Şehir devletlerinde halk arasındaki sınıf farklılıklarından kaynaklanan hukuk sorunlarını gidermek için tercih ediliyordu. Günümüzde halk sınıfları birçok devlette bulunmamaktadır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı
Hukuk devleti nedir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Hukukun üstünlüğe inanan bir sistemin kurulduğu bir yönetim biçimini barındıran bir devlettir.
I. Meşrutiyet’in Türk tarihinde demokrasinin gelişimi açısından sizce önemi ne olabilir? Açıklayınız.
 • Cevap: Padişahın danışma meclisinin halk tarafından oluşturulması ve halktan kişilerin de yer alması olabilir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı
Araştırma: I. Meşrutiyet’in ilanıyla Osmanlı Devleti’nde hangi meclisler görev yapmıştır. Araştırınız.
 • Cevap: Meclisi Mebusan görev yapmıştır. Bu parlamenter meclis demektir. Parlamento seçilen kişilerden oluşurdu.
Aşağıda verilen kutucukları inceleyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin daha demokratik bir yapıya kavuşturulması amacıyla hangi faaliyetlerin yapıldığını söyleyiniz.
 • Cevap: Laikliğin kabul edilmesi, hilafetin kaldırılması, medeni kanunun kabul edilmesi, eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ve kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi gibi faaliyetlerle demokratik adımlar atılmıştır.
Kutucuklarda verilen faaliyetler hangi alanlarda insan hak ve özgürlüklerine hizmet etmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, laikliğin kabul edilmesi ve kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi konularla insan hak ve özgürlüklerine hizmet edilmiştir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı
Atatürk’ün demokratik yönetimleri kişisel hürriyetlerin bir güvencesi olarak görmesinin nedeni ne olabilir? Açıklayınız.
 • Cevap: Demokrasinin milli egemenliğe dayanması, seçme ve seçilmeye önem vermesi ve hukukun üstünlüğüne dayanmasıdır.
Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine verdiği önemin en büyük kanıtı sizce nedir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasıdır. Demokrasinin benimsenmesidir. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesidir. Sınıf farklılıklarını kaldırmasıdır. Demokratikleşme alanında attığı adımlar ve halkçılık ilkesi ile yaptığı faaliyetlerdir. Halka hukukun üstünlüğü ile ilgili farkındalıklar vermiştir.
Hak Özgürlük ve Eşitlik
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı
Hak ve özgürlüklere saygılı olmalıyız.” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Söyleyiniz.
 • Cevap: Her insanın şahsi olarak bir konuda hakkı ve haklı olduğu yer vardır. Özgürlükler de insanların bir arada yaşamasını kolaylaştırır. Bu nedenle hak ve özgürlükler saygı gerektirir.
Yaşadığınız yerde haberdeki olaylara benzer olaylarla karşılaştınız mı? Bu tip olaylarda insanların yaşama hakkını güvence altına almak için ne gibi önlemler alınabilir? Açıklayınız.
 • Cevap: İnsanların yaşama hakkını güvence altına almak için suç cezalarının daha caydırıcı olması gerekir. Cezalar trafik cezası gibi algılanmaktan ve olmaktan öteye geçmeli bir suçun tekrar edilmesi önlenmelidir.Sosyal, kültürel, siyasal önlemler alınmalıdır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı
Tartışma: Bir futbolcu maçta rakibinin ayağına çelme takarak yere düşürdü ve sakatlanmasına neden oldu. Bir sporcunun rakibine çelme takması kişi dokunulmazlığı hakkına saldırı anlamına gelir mi? Neden? Tartışınız.
 • Cevap: Kasıtlı yapılan yaralama, sakat bırakma, öldürmeye teşebbüs etme gibi faaliyetlerin bir suç olduğu ve kişi dokunulmazlığını ihlal ettiğini bilinmektedir. Kasıt varsa insanlık en alt seviyeye iner. Bu durumda hukukun korunması gerekir.
Yukarıdaki Gazete haberi 19’u inceleyiniz. Haberdeki fotoğrafta hangi dinlerin temsilcileri bulunmaktadır? Belirtiniz.
 • Cevap: Resimde Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Bardakoğlu görülmektedir.
Gazete haberinde bahsedilen dinlerin Hatay’da bir araya gelmesi, size ne düşündürüyor? Söyleyiniz.
 • Cevap: Hatay Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet adına izler taşıyan ve önem arz eden kilise, havra ve camilerin olduğu bir şehirdir.
1. Medeniyetler Buluşması’nın ülkemizde yapılması neden önemlidir? Bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız.
 • Cevap: Medeniyetler Beşiği Anadolu’da medeniyetler buluşması yapılması her şeyin başladığı yere geri dönüp baştan başlanılması önemli bir mesajdır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı
İnsanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri sizce neden önemlidir? Açıklayınız.
 • Cevap: İnsanların fikirlerini özgürce dile getirmeleri, insanların bir konu hakkında ne düşündüğünü, bakış açısını, dünya görüşünü öğrenmek için iyi bir yoldur. Bunun engellenmemesi gerekir.
Anayasa’mızın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine sınırlama getiren hükümlerinin içerikleri sizce neler olabilir? Tahmin ediniz.
 • Cevap: Kişi dokunulmazlığını engellememesi, hakaret içerikli olmaması, terör faaliyetleri kapsamında olmaması, diğer insanların özgürlüklerine tecavüz etmemesi gibi sınırlamalar olabilir. Din ve vicdan özgürlüğüne müdahale etmemesi olabilir.
Resim 6.1 ’de bilim insanı Galileo Galilei’nin düşüncesinden dolayı engizisyon mahkemesinde yargılanması anlatılmaktadır. Resmi inceleyiniz.
 • Cevap: Galileo Galilei bilimsel olarak dünya hakkında radikal bir görüş bildirdiği ve var olan görüşlerin kazancını eleştirdiği için mahkum edilmiştir.
Özgürlüklerin kullanımı sınırsız değildir. Özgürlüklerin sınırını, öteki bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırı belirler.” ifadesi sizce ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Özgürlükler başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Kişilerin şahsi hayatında özgürce kararlar alması kimseyi ilgilendirmez. Bunun topluma yansımaması gerekir.

İnsan Hakları Bir Kazanımdır
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı
Kölecilik sizce neden insan haklarına aykırı bir durumdur? Söyleyiniz.
 • Cevap: Kölelcilik, bir insanın bir başka insanın dediklerini ve istediklerini kayıtsız şartsız yerine getirmesi, hür iradesini kullanamamasıdır. Kölelik insan haklarına aykırıdır. İnsanlığa ve insani değerlere aykırıdır.
Resim 6.2’yi inceleyiniz. Resimdeki durum karşısında neler hissettiniz? Arkadaşlarınıza anlatınız.
 • Cevap: İnsanların forsa olarak kullanılması, hür iradelerinin engellenmesi, hayatlarının kısıtlanması, adeta hayvanlar gibi çalıştırılması çok üzücü ve  hatta yıkıcı bir gerçektir. Bunun bir şekilde engellenmesi gerekmektedir.
İnsanlar arasında tenlerinin renginden dolayı ayrım yapılması neden insan haklarına aykırıdır? Söyleyiniz.
 • Cevap: Siyah tenin beyaz tene, beyaz tenin siyah tene üstünlüğü yoktur. Bu özellikler insanların elinde olmayarak o şekilde doğdukları özelliklerdir. Bu nedenle yargılamak insan haklarına aykırıdır.
Aşağıda insan haklarının gelişim süreci ile ilgili araştırma yapan Gizem’in anlattıkları yer almaktadır. Okuyunuz.
 • Cevap: Gizem insan haklarının ihlal edilmesiyle ilgili bir kitaba rastlamış ve çok etkilenerek ailesine sorular sorup cevaplar aramaya başlamıştır.
Sınıf kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
 • Cevap: Belli bir kritere göre ayrılma sosyal olarak insanların farklılıkları üzerinden ayrıştırılması gibi durumları anlıyorum.
Gizem’in babasının açıklamasına göre İlk Çağda insan hakları konusunda hangi gelişmeler yaşanmıştır? Söyleyiniz.
 • Cevap: İnsan hak ve hürriyetleri, yaşama hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı gibi hukuki hakların bir şey ifade etmediği bilinmektedir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı
İnsan hakları konusunda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Ancak elde edilen bu haklarla istediğimiz her şeyi yapabilme özgürlüğümüz yoktur. Bu isteklerimizi sınırlayan etmenler nelerdir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Dünya siyasi sistemlerinin ticari faaliyetler kapsamında ekonomik unsurları elinde bulundurması ve tekelciliği gerçekleştirerek dünyayı sömürmeye devam etmesidir.
Özgürlüklerin kanunlar çerçevesinde sınırlandırılabileceği diğer durumlar sizce neler olabilir? Örneklendiriniz.
 • Cevap: Özgürlükler kanunlarla sınırlandırılmazsa, suç oranı artar. Suç oranı artarsa insanlar daha çok zarar görmeye başlar.
Tartışma: Temel hak ve özgürlüklerin tam olarak uygulanabilmesi için kişilere düşen görevler nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: Manevi değerlerin yaşatılması gerekir. Hoşgörü, adalet, merhamet, vicdan, eşitlik, kardeşlik, özgürlük, vicdan, insaf gibi değerlerin toplum içinde yaşanması ve gelecek nesillere öğretilmesi gerekir
Aşağıda ve sonraki sayfalarda verilen açıklamaları okuyunuz. Tarihsel süreçte insan haklarının nasıl kazanıldığını anlatınız.
 • Cevap: İnsan hakları kitlesel protestolar ve savaşlar neticesinde kazanılmıştır. Bunun için birçok kişi öldürülmüştür birçok mücadele verilmiştir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı
Farklı dönemlerde yazılmış olmalarına rağmen anlatılan tarihî belgelerdeki ortak noktalar nelerdir? Belirtiniz.
 • Cevap: İnsanlara ait insani değerler, hukukun üstünlüğü, hürriyet ve eşitlik gibi değerler tarih boyunca hiç değişmeden insanlığın gündeminde yer almıştır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı
Atatürk bu sözleriyle kişinin ve devletin gelişmesinde neden hak ve özgürlüklerin güvence altında olmasının gerekliliğini vurgulamıştır? Söyleyiniz.
 • Cevap: Hürriyetin hayati bir hakikat olduğunu o olmazsa insanın bir değerinin olmadığını ve insanlığın öldüğü anlamına geldiğini anlatmaktadır.

Türk Tarihinde Bir Kadının Serüveni
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı
TBMM’de bu yasama döneminde görev yapan kaç kadın milletvekilimiz bulunmaktadır?
 • Cevap: Son dönemde kadın milletvekili sayısı seksen bir olarak bilinmektedir.
Tartışma: Buyrukların bu şekilde başlaması sizce neyi ifade etmektedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: Kadınlarında devlet yönetiminde söz sahibi olduklarını ve hakanla birlikte hatun olarak karar verdiklerini göstermektedir.
Metne göre Türklerin İslamiyeti kabulü ile Türk kadınının toplumdaki yeri konusunda nasıl bir değişim yaşanmıştır? Söyleyiniz.
 • Cevap: Türklerde hatun olarak yönetimde görev alan kadınlar, geri hizmette anne olarak her şeyin yönetimini elde etme pozisyonuna çıkmıştır. İslam kadını anne olarak her şeyin başına geçirir. Bunun için de yönetim de bir nebze bulunmaktadır.
Metinden yararlanarak Osmanlı Devleti Döneminde Türk kadınının toplumdaki konumu ile ilgili neler söylenebilir? Belirtiniz.
 • Cevap: İslam toplumlarında kadın, merhamet anası olarak bilinir. Aşırı merhametli olduğundan bazı durumlarda hukuki açıdan tedbirler alınmıştır. Katile acıması, aşırı merhametinden suçu saklaması gibi olaylar hukuki olarak bir adım geride kalmasına neden olmuştur. Sosyal olarak kadın anne vasfıyla her şeyin başında gelir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı
Resim 6.3’ü inceleyiniz. Anadolu kadınının Kurtuluş Savaşı’ndaki yeri hakkında ne söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.
 • Cevap: Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanları adamlığın bilek işi oladığını yürek işi olduğunu göstermişlerdir.
Atatürk’ün aşağıda verilen sözlerini okuyunuz. Atatürk Türk kadınını nasıl değerlendirmektedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Atatürk’ün Türk milleti içinde öncü kadınları var olduğunu ve kahramanlıklar sergilediğini dile getirerek toplumda kadına verilen değerin önemine dikkat çekmektedir.
Yukarıdaki açıklamasından yararlanarak Atatürk’e göre toplumsal ilerlemenin ön koşulunun ne olduğunu belirtiniz.
Atatürk, kadına verdiği değeri metindeki hangi sözleriyle açıklamıştır? Söyleyiniz.
 • Cevap: Vatan millet sevdası ile, mücadele verdiklerini, gayret ettiklerini belirterek fikirlerini beyan etmiştir.
Cumhuriyet Döneminde Türk kadınının kavuştuğu hak ve özgürlüklerin neler olduğunu öğrenmek için aşağıdaki kutucukları inceleyiniz.
 • Cevap: Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Karma eğitim ve öğretim hakkı verilmiştir. Kadınlara istediklerini giyme hakkı verilmiştir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı
Yandaki tabloda yer alan ülkeler ve kadınların oy verme hakkını elde etme yılları ile ilgili nasıl bir değerlendirmede bulunabilirsiniz? Açıklayınız.
 • Cevap: Ülkemizin diğer dünya devletlerine göre kadınlara seçme ve seçilme hakkı verme konusunda ortalama bir alanda bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu da dünyada kadınların yönetimde yer almasıyla ilgili genel bir sorunun olduğunu gösterir.
Kadınların toplum hayatında etkinliklerinin artması sizce neden önemlidir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Kadınların da insan olarak toplumsal olaylarda söz hakkına sahip olması demokratik açıdan oldukça önemlidir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı
Fotoğraf 6.11 ’i inceleyerek günümüzde toplumsal hayatta kadınların hangi alanlarda yer aldığını söyleyiniz.
 • Cevap: Sanat, hukuk, mühendislik, devlet memuriyeti alanlarında kadınlar çalışmaktadır.
Ailenizde çalışan kadınların hangi işlerde çalıştıklarını söyleyiniz, Toplumsal yaşamda insanlara cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılık yapıldığını düşününüz. Böyle bir ayrımcılık sizce toplumu nasıl etkiler? Bu konudaki düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Kadınlar artık siyasetten sanata her işi yapmaktadır. Cinsiyetçilik ayrımı yapmak tarihin ve çağın gerisinde kalmıştır. bu ayrımlar toplumu bölmeye yöneliktir.
Tartışma: Kadın ve erkek eşitsizliğinin, demokratik bir anlayışa ters düşmesinin nedenleri nelerdir? Tartışınız.
 • Cevap: Demokrasi eşitlik ve hürriyet, milli egemenlik, seçme ve seçilme ilkelerine dayanır. Burada cinsiyet ayrımı söz konusu değildir. Bunun için cinsiyet ayrımı yapılmaması gerekir.
6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı
A. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.
1. Şekilde “?” ile gösterilen kutucuğa hangi yönetim şekli yazılmalıdır?
A. Oligarşi B. Monarşi C. Cumhuriyet D. Teokrasi
 • CevapA. Oligarşi
2. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, özgürlüğü “Başkalarının haklarını ihlal etmemek şartıyla istediğini yapmakta şerbest olmak.” şeklinde tanımlamaktadır.
Paragrafta verilen açıklamayla aşağıdaki ifadelerden hangisi uygunluk gösterir?
A. Bütün insanlar özgür doğar ve eşit haklara sahiptir.
B. Devlet, temel hakları ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür.
C. Özgürlük istenilen her şeyin yapılabilmesidir.
D. Özgürlükler sınırsız değildir.
 • CevapD. Özgürlükler sınırsız değildir.
3. Anayasa’mızın 40. maddesinde yer alan, “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânını isteme hakkına sahiptir.” Verilen ifadede aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? 
A. Yaşama hakkı B. Dilekçe hakkı C. Kişi dokunulmazlığı hakkı D. Eğitim hakkı
 • CevapC. Kişi dokunulmazlığı hakkı
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Orta Asya’da ilk Türk devletlerinde kadınlar erkeklerle eşit haklara sahipti.
B. Türk kadını siyasal haklarını Avrupalı kadınlardan daha sonra elde etmiştir.
C. Günümüzde kadınlar istedikleri mesleği yapabilmektedirler.
D. Cumhuriyetin ilanından sonra Türk kadını çeşitli haklar kazanmıştır.
 • CevapB. Türk kadını siyasal haklarını Avrupalı kadınlardan daha sonra elde etmiştir.
5. I. Hukukun üstünlüğü
II. Millî egemenlik
III. Hürriyet ve eşitlik
Verilenlerden hangisi ya da hangileri demokratik devletlerde bulunan özelliklerdendir?
A. Yanız I B. I ve II C. II ve III D. I, II ve III
 • CevapD. I, II ve III
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız
(Y) 1. Teokrasi ile yönetilen devletlerde egemenlik halka aittir.
(Y) 2. Demokrasiyi oluşturan ilkeler arasında siyasi partilere yer yoktur.
(D) 3. Demokrasi, MÖ V. yüzyılda Atina’da ortaya çıkmıştır.
(D) 4. Kanunuesasi, ilk Türk ve Osmanlı anayasasıdır.
(D) 5. Toplum çıkarları gerektirdiğinde bazı haklar belirli ölçüde kısıtlanabilir.
(Y) 6. Kişiler kendi haklarını korumak için her şeyi yapma hakkına sahiptirler.
 • CevapY, Y, D, D, D, Y
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız
(bağımsızlık) (1926) ( Tanzimat) (eşitlik ) ( laiklik ) (egemenlik) (teokrasi)
 1. Cümlede boşluğa gelecek kelime: YAŞAMA
 2. Cümlede boşluğa gelecek kelime: EŞİTLİK
 3. Cümlede boşluğa gelecek kelime: TEOKRASİ
 4. Cümlede boşluğa gelecek kelime: 1926
 5. Cümlede boşluğa gelecek kelime: TANZİMAT
 6. Cümlede boşluğa gelecek kelime: EGEMENLİK
Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki noktalı yerlere yazınız.
1. İnsan haklarının korunmasında devlete düşen görevler nelerdir?
 • Cevap: Hukukun üstünlüğüne dayalı, hürriyet ve eşitliği esas alan kanuni bir düzen içinde yargılama ortamı oluşturulmalıdır.
2. Demokrasi neden insan haklarının en iyi korunduğu yönetim şeklidir?
 • Cevap: Demokraside milli egemenlik, hukukun üstünlüğü ve hürriyet ve eşitlik bulunmaktadır.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...