6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları 7. Ünite Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları 7. Ünite Cevapları

Yaşantımızda Sosyal Bilimler
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı
Hazırlık çalışmaları
Sosyal bilimler kavramından ne anlıyorsunuz? Söyleyiniz.
 • Cevap: İnsan hayatına dair birçok araştırmaların yapılmasını sağlayan ve insan hayatını kolaylaştıran disiplinler anlaşılmaktadır.
Sosyal bilgiler ile sosyal bilimler arasındaki fark nedir? Araştırınız.
 • Cevap: Bilgi, olgudur. Bilimsellik ise daha genel geçerdir. Sosyal bilgiler, sosyal bilimlerin biri ürünü olarak hazır bulunur.
Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Bunu yaparken hangi özelliklerinizi belirtirsiniz? Fiziksel özellikleriniz, duygularınız, düşünceleriniz, davranışlarınız, yaşam şekliniz, beslenme ve eğlenme gibi konulardaki alışkanlıklarınız, arkadaş ilişkileriniz, çevreyle ilişkileriniz ve iletişiminizi düşününüz. Bunlar hangi bilim alanıyla ilişkilidir? Açıklayınız.
 • Cevap: Kendimi tanımlarken duygusallığımdan, fiziksel özelliklerinde, fikirlerimden ve dünya görüşümden bahsederim. huy ve mizaçlarımı sıralarım. Hayat şeklim, kabullerim ve redlerimden bahsederim. Bütün bunlar sosyal bilimlerle ilgilidir.
Sizce bu anket çalışması sonucunda ne olmuştur? Tahmin ediniz.
 • Cevap: İnsanların okuldan beklentileri ve okuldan istekleri gün yüzüne çıkarak toplum genelinde ne oranda bir istek ve beklenti olduğu ortaya çıkmıştır.
Cumhuriyet İlköğretim Okulundaki bu değişikliğin anket sonucuyla ilgisi nedir? Belirtiniz.
 • Cevap: anket sonuçlarına göre sosyal bilimler alanından yararlanılarak sosyal bir tespit yapılıp çözümler üretilmiştir.
Okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisinin kurulma amaçları nelerdir? Bu servis ne tür çalışmalar yapar? Söyleyiniz.
 • Cevap: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisleri uyum süreçlerinin yönetilmesi, şahsi sorunların çözülmesi, sağlık destek hizmetlerinin doğru verilmesi, eğitim ve öğretimin doğru gerçekleştirilmesini sağlar.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servislerinde görev yapan kişiler sosyal bilim alanında çalışır. Bunun nedenini açıklayınız.
 • Cevap: İnsanlarla doğrudan ilgilenen her kurumsal ve bireysel birimler sosyal bilimler alanına dahildir.
Alışveriş merkezlerinde, sokaklarda Fotoğraf 7.1’deki gibi anket yapan biriyle hiç karşılaştınız mı? Bu kişilerin yaptığı görevin sosyal bilimlerle ne tür ilişkisi vardır? Açıklayınız.
 • Cevap:
Hayatımızdaki her olayın mutlaka bir sosyal bilim dalı ile ilişkisi vardır. Bunun nedeni ne olabilir? Düşüncelerinizi açıklayınız.
 • Cevap: Evet karşılaştım. Anketörler sosyal bilim alanında örneklem üzerinde araştırmalar yapan kişiler olarak araştırma kısmında ve veri toplama alanında yardımcı olurlar.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı
Yukarıdaki metni okuyunuz. Metinde verilen açıklamalar hangi sosyal bilim dallarının çalışma alanları ile ilişkilendirilebilir? Neden?
 • Cevap: İnsanların yaşam alanları konusunda yaşama hakkı, barınma hakkı ve örf, adet ve kültürleri üzerinde sosyal bilimsel bir araştırma olduğunu anlaşılmaktadır.
Sosyal bilimlerin bahsedilen çalışmaları toplum üzerinde nasıl bir etki yaratabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Sosyal bilimler çalışmaları toplumun bazı değerlere sahip olmasında, bir konu hakkında fikirlerinin ortaya çıkmasında, krizlerin yönetilmesinde, sorunların çözülmesinde, istek ve beklentilerin gerçekleşmesinde etkili olmaktadır.
Gazete haberi 20’yi inceleyiniz. Bilgisayar firması niçin antropologlardan yararlanma ihtiyacı duymuş olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Antroploji insan üzerinde çalışmalar yapan bir bilim dalıdır. İnsanın sosyal durumu üzerinde kültürel eğilim çalışmaları yapar. Bu nedenle bilgisayar firması, hangi model ve bilgisayar şeklinin insanları etkileyebileceği konusunda sosyal bilimsel bir araştırma yapmayı tercih etmiştir.
Araştırma: Sosyal bilimlerle ilgili bilim dalları hakkında bir araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızı kullanarak bu bilim dallarını tanıtan bir afiş hazırlayınız. Afişinizde bu konuda gazete ve dergilerden derleyeceğiniz haber, fotoğraf vb. materyalleri kullanabilirsiniz. Çalışmanızı öğrenci ürün dosyanızda saklayabilirsiniz.
 • Cevap: Sosyal bilimler ile ilgili, insanların ön yargıları nasıl kırılabilir diye bir konu üzerinde çalışmalar yapılabilir.
Geçmişten Günümüze Teknoloji
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı
Hazırlık çalışması
Sizce son yıllardaki en önemli teknolojik gelişmeler hangi alanlarda yaşanmıştır? Söyleyiniz.
 • Cevap: Günlük hayatımızda en önemli teknolojik gelişmeler, telefon kullanımı alanında yaşanmıştır. Akıllı telefonların internetle adapte edilmesi çağımızın en önemli teknolojik gelişmesidir.
Günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için hangi teknolojik ürünlerden yararlanıyorsunuz? Listeleyiniz.
 • Cevap: Akıllı telefon, tablet, laptop, notebook, masaüstü bilgisayar, plazma, lcd ekranlar, bankamatikler gibi teknolojik ürünlerden yararlanıyorum.
Metrenin milyarda biri olan bu küçücük elektronik sistemler nerelerde ve ne amaçla kullanılıyor olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap:  Tekstil, makine sanayi, gıda sanayi bilgisayar endüstrisi, spor araç ve gereçleri gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Enerji üretimi, ağır sanayi alanında da özellikle kullanılmaktadır.
Nanoteknoloji ile üretilen süper iletkenler sayesinde trenlerin hızlarının arttırılması bizlere ne gibi avantajlar sağlar? Açıklayınız.
 • Cevap: Nanoteknolojik gelişmeler kapsamında süper iletkenliğin bulunması ve bunun özellikle ulaşımda kullanılmasıyla trenlerde hızlı, güvenilir ve rahat ulaşımın sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle seyahat edenler için önemli avantaj oluşturur.
Fotoğraf 7.2 ile 7.3’te gördüğünüz trenleri karşılaştırınız. Hangi trenle yolculuk yapmayı istersiniz? Niçin? Açıklayınız.
 • Cevap: Hızlı trenle yolculuk yapmayı isterim.Çünkü daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenilir olarak seyahat etme imkanı sağlamaktadır.
Ulaşım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, yaşadığınız çevrede ulaşım araçlarını ve ulaşımı nasıl etkilemiştir? Belirtiniz.
 • Cevap: Günümüzde her yerde metro ulaşımı bulunmaktadır. Metro ulaşımı sayesinde ve hava limanları sayesinde bir yerden bir yere gitmek çok kolay olmaktadır. Eski zamanlarda kara yolu uzun ve meşakkatli olmaktaydı.
Günümüzdeki en önemli gelişmelerden biri olan nanoteknoloji sayesinde yanmayan, buruşmayan, ıslanmayan kumaş üretilmektedir.Bu gelişmeleri yaratıcılık açısından nasıl yorumlayabilirsiniz? Söyleyiniz.
 • Cevap: İnsan ihtiyaçlarına doğrudan ve kolay çözümler bulmak, insan hayatını kolaylaştırmak ve bunu çok ucuza gerçekleştirmek yaratıcılıkla birlikte en küçük ihtiyaçların bile zorluklardan kurtulması teknolojinin kolaylıklarındandır.
Aşağıdaki karikatürleri inceleyiniz. Karikatürlerde nano- teknolojinin hangi alanlarda kullandığı anlatılmıştır? Söyleyiniz.
 • Cevap: Gıda sanayi, bilgisayar teknolojileri ve ulaşım alanlarında kullanılmaktadır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı
Dergi haberi 7’yi inceleyiniz. Genetik bilimindeki gelişmelerin insan yaşamı üzerinde ne tür olumlu etkileri olabileceğini açıklayınız.
 • Cevap: İnsan genom haritasının çıkarılması ve DNA üzerindeki yeni çalışmaların olumlu sonuçlanması durumunda hastalıkların tedavi edilmesinde ve öldürücü hastalıklarla baş edilmesinde önemli bir yol kat edilebilecektir.
Genetik alanındaki gelişmeler bu beklentiler dışında başka hangi amaçlarla yürütülüyor olabilir? Defterinize listeleyiniz.
 • Cevap: deneyselliği arttırmak için, üretimi arttırmak için, tedavi imkanlarını genişletmek için, canlı hayatını korumak, nesilleri emniyet altına almak için yapılmaktadır.
Bilim insanları meyvelerin gelişmesini sağlayan geni bulduklarını açıkladılar. Bu çalışma insanlara neler kazandırabilir? Açıklayınız.
 • Cevap: Meyvelerin gelişmesini sağlayan gen, her şart altında bilimsel olarak coğrafi koşullar olmadan meyve yetiştirmeye devam edilebileceğini gösterir.
Kök hücre tedavisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Kök hücre tedavileriyle insanların çözümü olmayan hastalıklara ya da sakatlıklara karşı yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesi mümkündür.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı
İletişim alanındaki gelişmelerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.
 • Cevap: Telefon kullanımının yaygınlaşması ve internet hizmetinin akıllı telefonlarla birleştirilmesi iletişim teknolojilerinin altın çağı olmuştur.
Günümüzde en önemli iletişim araçlarının başında cep telefonları gelmektedir. Cep telefonları, yaşantımızda ne tür değişikliklere yol açmıştır? Bunlar aracılığı ile ne tür iletişim hizmetleri gerçekleştirilebilmektedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Cep telefonlarının yeni nesil teknik ve yazılım donanımlarıyla dünyanın her yerinden her yerine bütün işlerimizi kolaylıkla halledebilmekteyiz. İletişim ve transfer işlerimizi yapabilmekteyiz.
Dergi haberi 9’u okuyunuz. Destek ve hareket sistemimizde yer alan bir organın teknolojik çalışmalarla çok benzerinin yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
 • Cevap: Destek ve hareket sistemi insan vücudu içindeki teknolojidir. Bunun metalik teknolojiye adapte edilmesi insan hayatını kolaylaştırıcı yöndedir.
Yapay elin işlevsel olarak gerçeğinden farklı olmamasında bilim insanlarının çalışmalarının rolü sizce nedir? Belirtiniz.
 • Cevap: Teknolojik çalışmalar ile genetik çalışmaların birbiriyle uyumlu olması gerçekçiliği daha da arttırmaktadır.
Enerji alanlarında yaşanan gelişmeleri göz önüne aldığınızda gelecekte ne tür teknolojik gelişmelerin olabileceğini söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.
 • Cevap: Su ile çalışan araçlar geliştirilebilir, hava ile çalışan araçlar geliştirilebilir, veri transferi gibi eşya transferi de yapılabilir.
İnternetten gallery.odtu.edu.tr adresine giriniz. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesinde yer alan teknolojik ürünler hakkında araştırma yapınız. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Hava, kara, deniz teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve tarım teknolojileri ile mühendislik alanında önemli eserler bulunmaktadır.
Tıp Alanındaki Buluşlar ve Toplumsal Dayanışma
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı
1. Çevrenizde kan bağışı yapmış kişiler var mı? Hangi duygular içinde bağış yaptıklarını öğreniniz.
 • Cevap: Çevremde kan bağışı yapan kişiler var. Bular muhtaç ve mağdur olanlara yardım etmek, kan stoğunu güncel tutmak için bağış yapmışlardır.
2. Bugüne kadar hangi aşıları olduğunuzu öğrenerek defterinize listeleyiniz.
 • Cevap: Grip aşısı, çiçek aşısı, kuduz aşısı, tatanoz aşısı, kabakulak aşısı gibi aşılar olabilir.
Televziyon ve radyo gibi iletişim organlarında “Kan aranıyor!” anonsu veya organ bağışı haberleri duyunca neler hissediyorsunuz? Anlatınız.
 • Cevap: Birilerinin yardıma ihtiyacı olduğu ve kan grubuna göre insanların hemen harekete geçmesi gerektiğini düşünerek acıma ve acil yardım etme hisleriyle dolup taşıyorum.
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak sağlık alanında kullanılan hangi ürünleri biliyorsunuz? Söyleyiniz.
 • Cevap: MR cihazları, röntgen cihazları, göz tarama, anjiyo cihazları, diş matkapları gibi teknolojik aletleri biliyorum. Teknolojik gelişmeler ile birçok kan tetkiki yanında kan grubunun tespitini de kolaylıkla yapmak mümkündür.
Kan grubunun bilinmesinin sağlayacağı yararlar nelerdir? Hangi durumlarda kan nakline ihtiyaç duyulur? Söyleyiniz.
 • Cevap: Kan grubunu bilmek bir kaza anında kan kaybı yaşanırsa kan nakli yapılabilmesi için elzemdir. bu nedenle daha önceden kan grubu tayin ederek kayıt altında tutmak gerekir.
İnternet haberi 9’u okuyunuz. Kan bağışında bulunmak toplumsal açıdan neden önemlidir? Açıklayınız.
 • Cevap: Kan bağışı yapmak aranan kanın istenilen zamanda elde edilmesini sağlayacağından acil durumlarla baş edebilmenin ve hayat kurtarmanın bir çözümüdür. Bu nedenle kan bağışı yapmak çok gereklidir.
“Yakın çevremizi kan bağışında bulunmaya yönlendirmeliyiz.”görüşüne katılıyor musunuz? Neden? Açıklayınız.
 • Cevap: Evet katılıyorum. Sağlık durumu elveren herkes kan bağışı yaparak acil kan ihtiyacı olan kişilere yardımcı olmak zorundadır. Bu insani bir görevdir.
Ülkemizde kan bağışının hangi kurum ve kuruluşlara yapıldığını söyleyiniz.
 • Cevap: Kızılay kurumuna kan bağışı yapılmaktadır. Hastaneler de kan bağışı kabul etmektedir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı
Organ bağışı sizce neden önemlidir? Açıklayınız.
 • Cevap: Organ bağışı sayesinde hayatlar kurtarılmaktadır. Organ bağışı için kişinin ve ailesinin izni olması gerekir. Bu durumda organ bağışı yapılabilir.
Organ bağışında bulunmanın toplumsal dayanışmaya etkisi sizce ne olabilir? Açıklayınız.
 • Cevap: Organ bağışında bulunma toplumda en önemli dayanışma unsurlarını harekete geçirir. Çünkü teknik olarak vücudundan bir parça vermek, elinden gelenin fazlasını yapmaktır.
Bir gün organ nakli için sırada bekleyen kişilerden biri de biz olabiliriz. Bağışlanacak organlarla sağlığımıza kavuşacağımızı düşünürsek organ bağışının yaygınlaşması için neler yapılmasını önerirsiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız.
 • Cevap: Toplumda organ bağışının hangi şartlarda ve ne gibi durumlarda yapılabileceğini anlatarak bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı
Grafik 7.1’de belirtilen yıllar içinde yaşam süresinin artmasını nasıl açıklayabiliriz? Teknolojik gelişmelerin insan ömrünün uzamasına katkısı neler olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Teknolojik gelişmeler, tıbbın ilerlemesini sağlar. Tıp ilerledikçe hastalıklara çare bulur.. Hastalıklara çare bulundukça da insan ömrü doğrudan uzar. Bu nedenle teknolojik gelişmeler insan sağlığının korunması için önemlidir.
Virüslerin, mikropların veya parazitlerin neden olduğu çiçek hastalığı ölümcül hastalıklardandır. İnsandan insana geçen bulaşıcı bir hastalıktır. Günümüzde, artık bu hastalığın görülmemesinin nedeni ne olabilir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Bu hastalığın panzehrinin bulunması ve insanların bağışıklık sistemlerinin buna göre korunmaya alınması önemli bir etkendir. Gelişen teknoloji sayesinde hastalık tedavisinde kullanılan aşı, serum ve ilaç gibi ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi sağlanmıştır.
İlaçlar, aşılar ve serumlar da insan ömrünün uzamasını etkilemiş olabilir mi? Nedenini açıklayınız.
 • Cevap: Evet olabilir. Çünkü her biri bir hastalığın tedavisinde önemli bir etken olarak kullanılmaktadır.
Zaman zaman ülkemizde de yaşanan grip salgınlarına karşı, aşılama oranını artırmak için sizce neler yapılabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Bu konu her ne kadar tartışmaya açık olsa da hastalıklara karşı önlem almak ve bunu insanlara da zarar vermeden yapmak gerekir.
Bilinçli bireyler olarak çevremizdeki bulaşıcı hastalıklara karşı önlem almak için neler yapabiliriz? Sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: Her zaman bireysel ve çevresel temizliğe dikkat ederek yaşamalıyız.
Telif ve Patent Hakkı
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı
Satın aldığınız kitap, CD vb. ürünlerin üzerinde yer alan bandrollerin ne anlama geldiğini araştırınız.
 • Cevap: Bandrollü satışlar resmi satışlar olarak orijinal ürünlerde bulunur. Bandrolsüz satışlar korsan satışlardır. Korsan alışverişi emek hırsızlığıdır. Dinen de haramdır.
Korsan yayıncılık insanların emeğine saygısızlık olarak değerlendirilebilir mi? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
 • Cevap: Korsan yayıncılık insanların emeğine saygısızlıktır. Bir emeğin verilmesinde sarf edilen imkanların heba edilmesi ne demekse korsan yayıncılık yapılması da odur. Korsan yayıncılık kalitesiz ve basit kopyalarla hırsızlık yapmaktır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu duydunuz mu? Bu kanunun amacı ne olabilir? Tah minlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Evet duydum. Bu kanunla birlikte fikir ve sanat eserleri alanına ait ürünlerin orijinalliğinin ve tüm haklarının korunması amaçlanmaktadır. Böylece yan üretimler, korsan satışlar engellenmek istenmektedir.
Sizce bandrol uygulaması ile korsan ürün satışının önüne geçilebilir mi? Neden? Bu konudaki düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Bandroller resmi olarak düzenlenir ve tekelden piyasaya kontrollü bir şekilde sürülürse korsan satışlarının önüne geçilebilir. Bandrol üretimi ve alımı bu nedenle çok önemlidir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı
Türk Patent ve Marka Kurumu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve patent hakkının sağladığı yararları öğrenmek için www.turkpatent.gov.tr İnternet adresinden bir araştırma yapınız.
 • Cevap: Türk Patent ve Marka Kurumu, icatların, eserlerin ve fikirlerin korunmasında önemli bir rol oynar. İzinsiz kopyalama, dağıtma ve basma gibi faaliyetlerin önüne geçmektedir.
Haberdeki mucidin buluşlarının patentlerini alması kendisine neler kazandırır? Söyleyiniz.
 • Cevap: İcadının taklit edilmesini önler. fikrinin çalınmasını önler. İcadın ona ait olduğu belli olur. İcadı ondan izinsiz kullanamazlar.
Karikatürdeki çocuk, yazılımının kullanılması ile ilgili öncelikle neler yapmalı? Neden? Söyleyiniz.
 • Cevap: Telif hakkı almalıdır, patentini bulundurmalıdır. Fikrinin çalınmaması için kurumlara başvurmalıdır.
Telif ve patent hakları olan ürünleri almanın önemini anlatan bir slogan cümlesi oluşturunuz.
 • Cevap: Emek hırsızlığına hayır!, Miras değil, alın teri!, Emeğine sahip çık!, Emek hırsızlarına dur deyin!, Korsan faaliyetlere hayır!
İstikbal Göklerdedir
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı
Hazırlık çalışması
Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi ifade eden sözlerini araştırınız.
 • Cevap: “Ben manevi miras olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”
İnternet haberi 13’ü okuyunuz. Atatürk’ün her konuda olduğu gibi, havacılık alanında da ileri görüşlü olduğunu doğrulayan ne gibi gelişmeler olmuştur? Açıklayınız.
 • Cevap: Uzay teknolojileri alanında yaptığı konuşmalarla, uzay ile ilgili araştırmaların yapılması gerektiğini ve çağdaş dünyanın bu konuda da takip edilmesi gerektiğini söylemiştir.
Atatürk, henüz kızların askerî okula öğrenci olarak alınmadığı bir dönemde ayrıcalıklı bir uygulamayla Sabiha Gökçen’i Eskişehir’deki Tayyare Mektebine niçin göndermiş olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Bu olay Atatürk’ün muhteşem zekasının, olağanüstü ileri görüşlülüğün bir eseridir. Bu alanda böyle bir ihtiyacın oluşabileceğini düşünmek kimsenin harcı değildir. Onun liderlik özelliğidir.
Sizce Atatürk, Türkkuşunun açılışını neden bayram olarak değerlendirmiştir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Bayram en güzel ve en yeni başlangıçlar olarak sevinçlerin paylaşıldığı günlerdir. Bu minvalde yaşanan en güzel ve en yeni gelişmeler bayram olarak kutlanır.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı
Sizce bilimin neden her konuda insan hayatına yön vermesi gerekir? Belirtiniz.
 • Cevap: Bilimsellik doğruluğun ve kesinliğin en önemli kaynağıdır. bu nedenle bilimsel olarak gelişmelerin yaşanması sürekli olarak insanlığın yararına kullanılmalıdır. Bu nedenle bilim insan hayatına yön vermelidir.
Bilimsel çalışmalar yapmayan bir toplumun kalkınmasından ve gelişmesinden söz edebilir miyiz? Neden? Açıklayınız.
 • Cevap: Bilimsel araştırmalar yapmayan bir toplum asla kalkınamaz ve gelişemez. Teknik ilerlemenin gerisinde kalarak yok olmaya mahkum hale gelir. Zamanla sömürülür ve egemenliğini kaybeder.
Bilimin, insanların doğru karar vermelerindeki etkisi ve yol gösterici olması hakkında hangi yorumlarda bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.
 • Cevap: Bilim doğruluk ve kesinlik alanında gözle görülebilir somut veriler bulup değerlendirdiği için yol gösterici olması daha inandırıcıdır. İnsanı yanıltmaz. Bilimi dürüst insanların yapması gerekir.
Atatürk, neden çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmada akılcılığa ve bilime öncelikli olarak önem vermiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Ancak akıl ve bilim ile teknik ilerleme sağlanacağının ve makul ve mantıklı işlerin yapılacağını ön görmektedir.
Atatürk’ün bilim ve akılcılık ile ilgili açıklamasının yer aldığı Dergi haberi 11 ve 12’yi okuyunuz. Atatürk haberde yer alan sözleriyle ne anlatmak istemiş olabilir? Açıklayınız.
 • Cevap: Bilim ve akılcılığın yegane yol olduğunu ve ilerlemenin önündeki engelleri aşmanın bir aracı olduğunu söylemek istemiştir.
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı
Atatürk’ün aşağıdaki sözlerini okuyunuz. Verilen sözleri sırasıyla yorumlayınız.
 • Cevap: Atatürk, bilime, fenne, ilme ve teknik ilerlemeye çok önem vermiş ve bu alanda yatırım yapmıştır.
Ölçme ve Değerlendirme
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı
A. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.
1. Yanda anlatılan çalışma sosyal bilim alanlarından hangisi ile ilgilidir?
A. Felsefe
B. Psikoloji
C. Sosyoloji
D. Arkeoloji
 • CevapD. Arkeoloji
2. I. İnsan emeğine saygı duymak
II. Korsan yayıncılığı önlemek
III. Sanatçının hakkını korumak 
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri telif hakkının amaçlarındandır?
A. Yalnız I B. I ve II C. I ve III D. I, II ve III
 • Cevap D. I, II ve III
3. Atatürk, Türkiye’deki eğitim öğretim ve araştırmaların çağdaş düzeye ulaşması için İstanbul Üniversitesinin açılmasını sağlamıştır.
Atatürk’ün bu uygulaması aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?
A. Akla ve bilime önem veren biri olmasıyla
B. Başarılı bir komutan olmasıyla
C. Sanatsever bir kişiliğe sahip olmasıyla
D. Yaratıcı düşünceye sahip olmasıyla
 • CevapA. Akla ve bilime önem veren biri olmasıyla
4. Günümüzde kendi kendine gidebilen otomobiller tasarlanmaya başlanmıştır. Bu ürün gelecekte sıklıkla kullanılmaya başlandığında yaşamımızda hangi değişikliği yaratmaz?
A. Ehliyet gibi belgeleri almak gerekmez.
B. Sürücülerden kaynaklanan trafik kazaları yaşanmaz.
C. Kara yollarına ihtiyaç duyulmaz.
D. Otomobillerin içinde sürücüler için ayrı yerler olmaz.
 • CevapC. Kara yollarına ihtiyaç duyulmaz.
5. Çeşitli bilimsel çalışmalar sonucunda icat edilen aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi daha çok sağlık alanında kullanılmaktadır?
A. İnternet B. Ultrason cihazı C. Cep telefonu D. Hızlı tren
 • CevapB. Ultrason cihazı
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.
 • CevapD, D, Y, Y, D
(D) 1. Buluş yapan insanların buluşlarından doğan haklarının tümüne telif hakkı denir.
(D) 2. Atatürk, ülkelerin kalkınmasında akılcı ve bilimsel yöntemlerin kullanılması gerektiğini belirtmiştir.
(Y) 3. Korsan yayıncılık devleti vergi kaybına uğratmaz.
(Y) 4. Gelecekte oluşacak tüm teknolojik gelişmeler insan yaşamını olumsuz etkileyecektir.
(D) 5. Kişiler özgür iradelerini kullanarak tıbben yaşamları sona erdikten sonra kullanılmak üzere doku ve organlarını bağışlayabilirler.
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.
( kimya ) ( havacılık ) ( hukuk ) ( bandrol) ( uzay ) ( aşı ) (organ) ( nanotek)
 • Cevap:
 1. Cümlede boşluğa gelecek olan kelime: AŞI
 2. Cümlede boşluğa gelecek olan kelime: HAVACILIK
 3. Cümlede boşluğa gelecek olan kelime: NANOTEKNOLOJİ
 4. Cümlede boşluğa gelecek olan kelime: HUKUK
 5. Cümlede boşluğa gelecek olan kelime: BANDROL
Ç. Haberleşmede kullanılan araçların gelişimini düşündüğünüzde bu araçların gelecekte eğitimi nasıl etkileyeceği konusunda bir paragraf yazınız.
 • Cevap: Haberleşme araçlarından telefon, akıllı telefonlar olarak ceplerimizde internetin aktif olarak kullanıldığı cihazlardır. Yakın gelecekte dersler interaktif olarak cep telefonları üzerinden yapılacak ve sınavlar online olarak süreli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Böylece zamandan ve mekandan tasarruf sağlanacaktır.


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...