9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Tutku Kitap Yayıncılık

2019 2020 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Tutku Kitap Yayıncılık Cevap anahtarı

Sayfa 25


Aşağıdaki bilgileri okuyunuz. Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (Y) Bazı canlılar, kanat ve ayak gibi yapılar sayesinde yer değiştirebilir.
2. (D) İhtiyaç duyduğu organik besini kendisi üretebilen canlılara ototrof ya da üretici canlılar denir.
3. (Y) Bitkiler ihtiyaç duydukları besinleri dışarıdan alır.
4. (Y) Tüm canlılar besinlerini dışarıdan hazır alır.
5. (D) Canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için besinleri parçalayarak ATP üretir.
6. (Y) Fotosentez, hücrede gerçekleşen bir yıkım olayıdır.
7. (D) Canlıların tümü yapım ve yıkım reaksiyonlarını gerçekleştirir.
8. (Y) Yıkım reaksiyonları sadece sindirim olayı ile olur.
9. (Y) Fotosentez ve protein sentezi katabolizmaya örnektir.
10. (Y) Tüm canlılar hücrelerden oluşur.
11. (D) Canlılar nesillerini devam ettirebilmek için ürer.
12. (D) Bitki köklerinin suya yönelmesi, bitkilerin tepki verdiğini gösterir.
13. (D) Doku, çok hücreli bir bitkinin organizasyon basamaklarından biridir.
14. (Y) Canlıların tümü benzer metabolik faaliyetleri gerçekleştirir.
15. (Y) Bir hücreli canlıların tümünün hareket yeteneği yoktur.
16. (D) Homeostazi, canlıların sahip oldukları kararlı ve dengeli iç yapıdır.
17. (D) Her canlı belirli bir organizasyona sahiptir.

Sayfa 28

İshal olan hastalara su ve mineral karışımı verilir neden su ve mineral verilir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Bol su içmek, özellikle yaz aylarında daha çok dikkat edilmesi gereken bir kural olup, ishali olan hastalarda, kaybolan suyun yerine konması açısından da büyük önem taşımaktadır. “Zaten su çıkarıyorum, o halde az su içeyim de az dışkı çıksın” düşüncesi çok yanlış bir düşüncedir. Aksine, ishalle vücut madensel tuz ve sıvı kaybedeceği için bunların yerine konması gerekmektedir. Hastaların, bulantı ve kusmaları olmadığı taktirde, arzu ettikleri miktarda (ishal ve idrarla atılan suyun bir miktar fazlası olmak şartıyla) su ve sıvı gıdalar alması en doğru yoldur.
Tedavide de ilk yapılması gereken, kişinin su ve elektrolit kaybı değerlendirilerek yerine konmasıdır. Özellikle geçmişten kalan çok yanlış ve batıl inanışlarla ishalli kişilere su verilmeyerek ishalin azalacağı kanaatidir. Bu son derece ve tehlikeli yanlış uygulama terk edilerek aksine ishalli kişiye bol sıvı ve-rilmelidir. Kaybedilen sıvı ile birlikte vücutta çeşitli mineraller (elektrolitler) de kaybedilmekte bunların yerine konulması için de evde hazırlanan veya hazır paketler halinde sağlık ocakları veya eczanelerden temin edilebilecek ORS paketlerinden hazırlanacak solüsyon veya serum tedavisi uygulanmalıdır. Su, tuz ve şekerden oluşan ORS karışımını evde hazırlayabilirsiniz: 1 litre kaynatılmış soğutulmuş suya 1 çorba kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz konularak karıştırılır ve içilebildiği kadar içilir. Bu karışıma 1 çay kaşığı karbonat, 1 fincan portakal suyu veya muz da katabilirsiniz. Geçmeyen, uzayan, şiddeti yüksek olan, günde 3'ten fazla tuvalete gitmeyi gerektiren ishallerde hastaneye başvurulmalıdır. İshali günde 5-10'u bulan, yeterli miktarda ağızdan beslenemeyenler de kusma ve ishal ile kaybedilen su, tuz, karbonat, potasyum gibi maddelerin damardan serum şeklinde yerine konulması gerekir. Eğer kanlı ishal gibi mikrobik ishal söz konusuysa antibiyotik tedavisine başlamak gerekebilir.

Sayfa 50

Enzim eksikliği insanlarda ne gibi hastalıklar ortaya çıkarabilir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzim eksikliği en sık görülen enzim aktivitesinin ya da stabilitesinin azaldığı genetik bir hastalıktır. Glukoz 6- fosfat dehidrogenaz heksoz mono fosfat yolunun ilk adımını katalizleyen kilit bir enzimdir. G6PD enzim aktivitesi, hücreleri oksidatif hasardan koruyan antioksidanların oluşumu ile orantılıdır.
Enzim eksikliğinin başlıca sebebi, X cinsiyet kromozomunda bulunan çekinik gendir. Genellikle hemizigot erkeklerde görülen bu durum anneden kız veya erkek çocuğa geçmektedir. Bu durumdan dünyada yaklaşık 400 milyon kişi etkilenmektedir. Hastalık belirti vermeden seyretse de; bazı ilaçlara (primakin, aspirin, sulfonamidler), kimyasal maddelere (metilen mavisi, naftalen) ve fava fasulyesine maruz kalındığında yaşlı eritrositlerde hemoliz meydana gelir. Bu durum anemi, hemoglobinemi, hemoglobinüri, sırt ağrısı, sarılık ve retikülositoz gelişmesine neden olur. Genellikle tanı, klinik bulguların değerlendirilmesi ve enzim sayım testlerinin yapılması ile konur. Tedavisi bulgulara ve hastalığın seyrine göre değişir.
Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzim eksikliği, kalıtsal hastalıklar arasında en sık görülen bir hastalıktır ve X’e bağlı kalıtımsal geçiş özelliği taşımaktadır. Bu nedenle erkekler çok daha fazla etkilenmektedir (Reclos ve ark., 2000). G6PD eksikliği, enzim aktivitesinin ya da stabilitesinin azaldığı genetik bir hastalıktır. Enzim tüm hücrelerde bulunmasına rağmen, eritrositler bu eksiklikten en çok etkilenen hücrelerdir (De Angioletti ve ark., 2001). G6PD geni X kromozomunun üzerinde q28 lokusunda yerleşmiştir.

Sayfa 54

Besinlerin kurutularak veya reçel yapılarak uzun süre saklanabilmesinin nedenini hakkında sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Bozulmaya neden olan faktör yiyeceklerin içerisindeki aktif su miktarıdır. Bu oran arttıkça o oranda bozulum gerçekleşir. Bakteriyolojik virolojik organizmaların ortaya çıkmasına aktif sulu ortam yeterlidir.
Besinlerin kurutularak saklanması, usulün esası, besinlerde bulunan fazla suyun uçurularak besinleri bozan küçük canlıların faaliyet gösteremeyecekleri bir ortam yaratmak yani bu besinleri kurutmaktır. Kuruyan besinlerde şeker gibi maddeler varsa bu şeker oranı kurumayla çoğalır ve bu da o besinin bozulmadan uzun bir süre saklanmasını temin eder. Kurutulan besinlerdeki su oranı % 15'i aşınca bu besinlerin saklanması güçleşir. Bundan ötürü kuru fasulye, bakla, nohut, fındık, ceviz ve benzeri kuru sebze, bakliyat ve yemişleri rutubetsiz yerlerde saklamak gerekir. 

Sayfa 55

ATP, hormon ve enzimlerin canlı yapısındaki önemi hakkında sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

ATP, canlıların enerji birimi olarak tanımlanabilir. Bu yüzden oldukça önemlidir.
Hormon, düzenlemede görev yapan, bezler tarafından salgılanan ve kan yolu ile taşınan salgılardır. Hormonlar olmasa veya kandaki miktarında değişme olsa, vücudumuzun sağlığı bozulur.
Enzim, vücuttaki kimyasal tepkimeleri hızlandıran organik maddedir. 
Protein sentezinde enzimler rol oynar. Solunum veya fotosentez, enzimler ile gerçekleşir.
Eğer enzim olmasaydı bu tepkimeler ya olmazdı, ya da çok yavaş gerçekleşirdi.

ATP, Hormon ve Enzimlerin Canlı Yapısındaki Önemi

Yaşamak için enerjiye ihtiyacımız vardır. Ancak vücudumuz enerjiyi saf şeker ya da saf proteinden elde etmez. Vücudumuzun kullanabileceği enerji bileşimi( ATP) oldukça farklıdır. Günlük hayatımızda tükettiğimiz şeker, yağ ve proteinler enerjiyi kullanabilmemiz için farklı bir formata girerler. Yağ, şeker, protein nasıl enerjiye dönüşür? Vücudumuz herhangi bir fiziksel aktivitede yada normal metabolizmal faaliyetlerinde kullanılabilir enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjiyi ATP denilen ve adenosine üç fosfat yoluyla yapışmış olan maddeler ile sağlar. Bu enerji ATP'de bulunan fosfatın parçalanarak ADP oluşturması ile ortaya çıkar. Bu tamamen doğal bir döngüdür ve vücudumuz bu döngüyü gün boyu sürekli yapar.
Proteinsiz bir yaşamak mümkün değildir. Çünkü proteinler vücudun temel yapı taşlarıdır. Ayrıca insan yaşamında son derece hayati öneme sahip olan enzim ve hormonların yapılarını oluştururlar. Enzim ve hormonlar vücutta belirli görevlerde ve reaksiyonlarda uzmanlaşmış karmaşık protein molekülleridir. Bunlar vücut içerisindeki koordinasyonun sağlanmasından temel hayat fonksiyonlarının sürmesine kadar birçok önemli görevi yürütürler. Yani hormon ve enzimler canlı yapısındaki en önemli ve hayati parçalardır.

Sayfa 65-66-67-68-69-70-71-72

A- Aşağıdaki bilgileri okuyunuz. Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (D) Canlılar, hayatlarını devam ettirebilmek için hücrelerinin içinde biyokimyasal olaylar gerçekleştirir. Canlılarda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamına metabolizma denir.
2. (Y) Anabolizma büyük moleküllü maddelerden küçük moleküllü maddelerin yapımıdır.
3. (D) Katabolizma, büyük moleküllü maddelerin küçük moleküllü maddelere yıkımıdır.
4. (Y) Canlı hücrelerde aktivasyon enerjisi engelini düşürerek tepkimeleri hızlandıran biyolojik katalizörlere
vitamin denir.
5. (D) Çok hücrelilerde büyüme, hücre bölünmesi ile sağlanır.
6. (Y) Doğada hareket edebilen her varlık canlıdır.
7. (Y) Kitin, böceklerin dış iskeletinin yapısına katılır ve suda çözünebilir.
B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Küçük moleküller birleşirken suyun açığa çıkmasıyla gerçekleşen tepkimelere dehidrasyon denir.
2. Karbon atomları arasında tek bağ bulunan yağ asitlerine doymuş denir.
3. Bitki hücrelerinde hücre çeperinin temel maddesi olan selüloz çok sayıda glikoz molekülünden
oluşur.
4. Hücrede enzimler yardımıyla besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinin ortaya çıkarılması olayına solunum denir.
5. Bir hücreli ya da çok hücreli canlılarda metabolizma sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan
uzaklaştırılması olayına boşaltım denir.
6. Hayvanlarda kitin yapısal polisakkarit olarak görev yapar.
7. Protein yapısının farklı olmasına amino asitlerin sayısı, sırası, çeşidinin farklı olması neden olur.
C- Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Köpeklerin bir ses duyduklarında kulaklarını dikmeleri canlıların ortak özelliklerinden hangisine örnektir?
A) Solunum B) Hareket C) Büyüme D) Tepki E) Organizasyon
2. Bir otçul canlının hücrelerinde aşağıdaki organik molekül çiftlerinden hangileri bulunabilir?
A) Glikojen – Yağ
B) Sakkaroz – Yağ
C) Nişasta – Protein
D) Selüloz – Protein
E) Nişasta – Maltoz
3. I. Büyüme
II. Boşaltım
III. Mitokondri organeli bulundurma
IV. Solunum
Yukarıdaki özelliklerden hangileri tüm canlılar için ortaktır?
A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III Cevap: E
4. I. Solunum
II. Üreme
III. Beslenme
Canlıların, hayatsal faaliyetleri için yukarıda verilenlerden hangisini ya da hangilerini yapmaları zorunlu değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız D) I ve II E) I, II ve IV
5. Aşağıda verilenlerden hangisi organik bileşiktir?
A) Su B) Vitamin C) Mineral D) Tuz
6. I. Canlı hücrelerin yapısına katılabilmeyi
II. Metabolik faaliyetleri düzenlemeyi
III. Enerji vermeyi
Organik bileşikler yukarıda verilenlerden hangisini ya da hangilerini gerçekleştirebilir?
A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
7. I. Glikoz
II. Su
III. Vitamin
Yukarıda verilen moleküllerden hangisi ya da hangileri polisakkaritlerin yapı birimidir?
A) YalnızI B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
8. Tüm enzimlerde;
I. vitamin,
II. amino asit,
III. peptit bağı,
IV. mineral
yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) I, ili ve IV
9. — Ormanda yürürken ayak seslerimizi duyan sincapların uzaklaşması — Öglenanın ışığa yönelmesi
Yukarıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili bazı örnekler verilmiştir.
Bu örnekler ile açıklanan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunum B) Boşaltım C) Metabolizma
D) Organizasyon E) Çevresel uyarılara tepki
10- Yukarıda vitamin çeşitlerinden bazılarının ihtiyaç duyulan ve besinlerle alınan miktarları verilmiştir. Buna göre bu vitaminlerden hangisi veya hangileri karaciğerde depo edilebilir?
A) Yalnız A B) Yalnız B C) B ve K D) A ve B E) B, E ve K
11. Hücrede enzimlerle gerçekleşen ve sınırlı substrat bulunan bir reaksiyonun hızındaki değişme aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi t, zamanından sonra meydana gelen bu değişimin nedeni olamaz?
A) Sıcaklık
B) pH derecesi
C) İnhibitör miktar
D) Enzim miktarı
E) Substrat miktarı
12. Bir canlının vücudundaki organik ve inorganik maddelerin oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablodaki bilgilere göre;
I. Enerji verici olarak kullanılan besinlerin toplam oranı, kullanılmayanlardan azdır.
II. Enerji verici besinlerin vücutta bulunma oranının küçükten büyüğe doğru sıralanışı, hücresel solunumda kullanım sırasını verir.
III. Canlı yapısında en çok su bulunur, yorumlarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
13. I. Nişasta, bitkisel depo polisakkarittir.
II. Suyun bitkilerde kökten yapraklara taşınmasında kohezyon özelliği etkilidir.
III. Enzimler reaksiyonları başlatan organik bileşiklerdir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
14) Yukarıda bazı dönüşüm reaksiyonları verilmiştir. Bunlardan hangisi ya da hangileri bitki hücrelerinde gerçekleşir?
Enzimlerin çalışmasıyla ilgili verilen şemada hangisi yanlıştır?
A) Enzimler takım hâlinde çalışır.
B) E4’ün ürünü E6’nın substratıdır.
C) B substratından farklı ürünler oluşabilir.
D) E7 görev yapmazsa F oluşmaz.
E) C substratı, farklı iki enzim tarafından oluşturulabilir.
15. Cevap: D
 Ç- Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
1. Kış uykusuna yatan hayvanların vücutlarında neden yağ depo edildiği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Aşağıya yazınız.
Canlılar kış uykusuna yatarken metabolik faaliyetlerini en aza indirgerler. Bu canlılar yağın sindirimiyle diğer besinlere göre daha fazla enerji ve su üretirler.
2. Aynı türe ait canlıların protein yapıları neden farklıdır?
DNA’yı oluşturan nükleotitlerin sırası, sayısı ve dizilişleri farklıdır. Bu da amino asit sırasını, sayısını ve dizilişini değiştirdiği için aynı türe ait canlıların proteinlerin farklı olmasına neden olur.
3. Doymuş ve doymamış yağ asidi nedir? Açıklayınız.
Yağ asitlerini oluşturan karbon atomları arasında tek bağ var ise doymuş, çift bağ var ise doymamış yağ asidi denir.
4. Organik ve inorganik bileşikler nelerdir? Yazınız.
Organik bileşikler: karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler, vitaminler, enzimler, hormonlar, ATP’dir. İnorganik moleküller, su, asit, baz, mineral ve tuz.
5. Aşağıdaki kavramların açıklamalarını yazınız,
a) Dehidrasyon;  Monomerlerin birleşerek polimer oluşturması sırasında su açığa çıkarması şeklindeki
tepkimelere denir.
b) Hidroliz; Büyük moleküllerin su kullanarak monomerlerine ayrışmasına denir.
c) Peptit; Amino asitler arasında kurulan bağlara denir. 
ç) Margarin; Laboratuvar şartlarında bitkisel yağların karbon atomları arasındaki çift bağların koparılıp yerine hidrojen atomları bağlanmasıyla elde edilen yağlardır.
d) Kohezyon ve adhezyon; Su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirine bağlanmasına kohezyon, suyun farklı bir moleküle tutunmasına ise adhezyon denir.
e) Temel (zorunlu) amino asit; İnsanlarda vücutta üretilmeyip besin yoluyla alınması zorunlu olan amino asitlerdir.
f) Glikozit bağı; Karbonhidrat monomerleri arasında kurulan bağlardır.
6. Proteinlerin denatürasyonunu açıklayınız.
Sıcaklık pH, tuz derişimi ve basınç gibi etkenlerin protein yapısını bozmasına denatürasyon
denir
7. Suyun canlılar için beş önemli özelliğini yazınız.
a) Öz ısısının yüksek olması
b) Buharlaşma özelliği
c) Çözücü özelliği
ç) Taşıma özelliği
d) Donma özelliği
8. Bir tepkimenin sıcaklığı 35 °C’tayken 0 °C’a getirilip tekrar sıcaklık artırılarak 70 °C’a çıkarılırsa bu tepkime süresince enzimlerin çalışma hızının grafiğinin nasıl değişeceğini aşağıya çiziniz.
9. Kanımızın pH değeri 7,4’tür. Bu değer 7’ye düşerse veya 8’e çıkarsa ölüm meydana gelir. Bu dengeyi sağlamak için vücutta ne gibi tepkimeler olur? Yazınız.
10. İnsülin direncinin ve sağlıklı beslenmenin önemi nedir? Aralarında nasıl bir ilişki olabilir?
İnsülin direnci, insülünin işlevlerine karşı hücrelerde gerekli tepkinin gelişmemesidir. Sağlıklı beslenmeme sonucu insülün salgısını artıran karbonhidrat vb. besinlerin çok tüketilip kandaki insülün miktarının devamlı yüksek olması insülün direncini artırır.
11. Hormonların canlılar için önemi nedir?
Hormonlar canlılarda; büyüme, üreme, çiçeklenme, meyve verme vb. olayları düzenler.
12 . Sinir hücreleri besin olarak sadece glikoz kullanır. Peki, bir insan sadece et ile besleniyorsa bu durumda glikozları nasıl oluşturup sinir hücrelerine gönderebilir?
Karaciğerde amino asitler glikoza çevrilir. Dolaşım sistemiyle beyne gönderilir.
13. Amino asitlerin genel formülleri aynı olmasına rağmen neden doğada 20 çeşit amino asit vardır? Amino asitler arasındaki bu farklılığı oluşturan nedir?
Radikal gurubun farklı olması amino asitlerin farklı olmasını sağlar.
14. Aktivasyon enerjisi hakkında bilgi veriniz.
Kimyasal bir tepkimenin başlaması için gerekli olan minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir.
15. ATP’nin yapısı ile ilgili yukarıda verilen şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.  ATP’deki bağların adları nedir? Yazınız.
ATP tamamen hidroliz olursa kaç su harcanır? Açıklayınız.
• ATP molekülü hücrede hangi faaliyetlerde kullanılır? Açıklayınız.
16. Bazı vitaminlerin eksikliği vücutta hemen ortaya çıkarken bazılarının eksikliği geç ortaya çıkar. Bunun nedeni ile ilgili ne söylenebilir?
• Polisakkaritlerin dallanma noktalarında X tipi glikozit bağı varken dallanma olmayan yerde Y tipi glikozit bağı vardır. Buna göre X ve Y tipi bağ sayısı molekülün tipini nasıl etkiler? Açıklayınız.
• Glikojenin uç kısımlarındaki dallanmış bölgelere indirgen olmayan uç denir.
Çünkü eksikliği ortaya çıkmayan vitaminler depo edilenler iken belirtileri hemen ortaya çıkanlar ise depo edilmeyenlerdir.
17. Glikojeni yıkan enzimler sadece indirgen olmayan ucu etkiler. Buna göre acil enerji ihtiyacı olduğunda glikojenin fazla dallanmış olmasının yararı nedir? Açıklayınız.
Moleküllerin dallanmasını etkiler.
● Enerji ihtiyacında çok çabuk enerji elde edilmesini sağlar.
18. Aşağıda, proteinleri oluşturan amino asitlerin yapısındaki boş bırakılan yerlere ne gelmelidir?

Sayfa 70 Cevabı


C. Aşağıdaki cümlelere karşılık gelen uygun kavram ya da sözcükleri bulmacadaki yerlerine doğru bir şekilde yerleştiriniz.
YATAY
1. DNA molekülünün yapısında bulunan karbonhidrat çeşidi. (DEOKSİRİBOZ)
2. Riboz şekerinin bulunduğu grup. (PENTOZ)
3. Yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne verilen isim. (METABOLİZMA)
4. Çift yönlü çalışan enzimler. (TERSİNİR)
5. Eklem bacaklıların dış iskeletinin yapısına katılan polisakkarit. (KİTİN)
6. Metabolik atıkların uzaklaştırılmasına verilen isim. (BOŞALTIM)
7. Enzimlerin etki ettikleri madde.(SUBSTRAT)
8. Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C artırmak için verilmesi gereken ısı. (ÖZISI)
DÜŞEY
1. Kan şekeri olarak bilinir. (GLİKOZ)
2. Yapısında eksik hidrojen atomu olmayan lipitlere verilen isim. (DOYMUŞ)
3. Enzimlerin proteinden oluşan kısmı. (APOENZİM)
4. Enzimlerin çalışmasını olumsuz etkileyen maddelerin genel adı. (İNHİBİTÖR)
5. ATP yapısında bulunan karbonhidrat. (RİBOZ)
6. En çok enerji veren besin grubu.(LİPİT)


Sayfa 71 Cevabı

1. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?
A) Hücresel yapı
B) Dokulardan oluşma
C) Solunum yapma
D) Beslenme
E) Üreme
 • Cevap: B
2. I. Organel
II. Hücre
III. Doku
IV. Organizma
Yukarıda verilenlerin organizasyon düzeyinde dizilim sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I, III, II, IV B) I, III, IV, II C) I, II ,III, IV D) IV, III, II, I E) II, I, III, IV
 • Cevap: C
3. Aşağıda verilenlerden hangisi inorganik moleküldür?
A) Proteinler B) Vitaminler C) Karbonhidratlar  D) Yağlar E) Karbondioksit
 • Cevap: E
4. I. Özısısı birçok sıvıya göre yüksektir
II. Kutuplu bir yapıya sahiptir
III. Su molekülleri birbirlerine zayıf hidrojen bağı ile bağlıdır Su ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve ll D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: E
5. Yazın hava sıcaklıkları çok yükselmesine rağmen deniz sıcaklıkları çok fazla artmaz.
Bunun sebebi,
I. suyun özısısının yüksek olması
II. ısının bir kısmının su molekülleri arasındaki hidrojen bağlarının yıkımı için kullanılması
III. suyun donarken yoğunluğunun azalması
verilenlerden hangileridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve IIl E) I, II ve III
 • Cevap: C
6. I. Sulu çözeltisine H+ iyonu verir
II. Kırmızı turnusol kâğıdını maviye dönüştürür
III. pH değeri 7’den büyüktür
Yukarıda verilenlerden hangileri asitler için doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: A

Sayfa 72 Cevabı

7. Selüloz molekülü ile ilgili verilen
I. Bitkisel yapı polisakkaritidir
II. İnsanlar tarafından sindirilemez
III. Çok sayıda glikoz molekülünün birbirine bağlanmasıyla oluşur özelliklerden hangisi nişasta molekülü için de geçerlidir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: B
8. I. Glikoz
II. Riboz
III. Maltoz
IV. Laktoz
Yukarıda verilen karbonhidrat çeşitlerinin hangilerinin yapısında glikozit bağı bulunur?
A) I ve II B) III ve IV C) I, III ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
 • Cevap: B
9. I. Basit organik maddelerden kompleks organik maddeler üretme
II. Organik monomerlerden inorganik moleküller üretme
III. Kompleks organik maddelerden basit organik maddeler üretme
IV. İnorganik maddelerden organik maddeler üretme
Yukarıda verilen dönüşümlerden hangileri tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir?
A) I ve II B) I ve Ill C) II ve Ill D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
 • Cevap: B
10. I. Bakteri, hayvan ve mantar hücrelerinde depolanma
II. Mantarların hücre duvarının yapısına katılma
III. Çok sayıda glikozun birbirine glikozit bağı ile bağlanması sonucu oluşma
Yukarıda verilenlerden hangileri glikojen molekülünün özelliklerindendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız Ill D) I ve III E) I, II ve III
 • Cevap: D
11. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 3 yağ asidinin 1 gliserol molekülüne bağlanması sonucu trigliseritler oluşur.
B) Doymamış yağların H ile doyurulması sonucu margarinler oluşur.
C) Doymuş yağlar hayvansal kaynaklı olup oda koşullarında katı hâlde bulunurlar.
D) Fosfolipitler, yapısında 2 yağ asidi bulunduran ve hücre zarının yapısına katılan lipitlerdir.
E) Steroitler depolandıkları için düzenleyici olarak kullanılan yağlardır.
 • Cevap: E
12. Amino asitler ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yapılarında bulunan radikal grup, amino asitlerde çeşitlilik sağlar.
B) Yapılarında bulunan amino grubu asidik, karboksil grubu baziktir.
C) Proteinlerin en küçük organik molekülleridir.
D) Hücre zarından geçebilirler.
E) Enerji verici olarak kullanılabilirler.
 • Cevap: B

Sayfa 73 Cevabı

13. Glikoz + X ^ Maltoz + su Glikoz + Y ^ Sakkaroz + su Glikoz + Z ^ Laktoz + su Yukarıda disakkarit üretim denklemleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde X, Y, Z molekülleri doğru eşleştirilmiştir?
A)Glikoz Fruktoz  Galaktoz
B)Fruktoz  Galaktoz Glikoz
C)Fruktoz Glikoz Galaktoz
D)Galaktoz  Glikoz Fruktoz
E) Glikoz Galaktoz Fruktoz
 • Cevap: A
14. I.
II.
III.
Karbonhidrat
Yağ
Protein
Yukarıda numaralandırılarak verilmiş olan besinlerin enerji verici olarak solunum reaksiyonlarında kullanım sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I, II, III B) II, III, I C) II, I, III D) III, II, I E) III, I, II
 • Cevap: A
15. Bir fosfolipit molekülü için
I. Fosforlu ve gliserollü kısmı hidrofiliktir
II. Yağ asidi kısmı hidrofobiktir
III. D vitamini ve bazı eşeysel hormonların yapısına katılır verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: B
16. Yağlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nötral yağların bu ismi almasının sebebi yapılarında sadece C, H, O atomlarını bulundurmasıdır.
B) Bir molekül nötral yağ yapısında en az iki, en fazla dört çeşit monomer bulunur.
C) Fosfolipitler hücre zarının temel yapısını oluşturur.
D) Steroitler, depo edilen ve enerji verici olarak kullanılan yağlardır.
E) Steroitler sinir hücrelerindeki miyelin kılıfın yapısını oluşturur.
 • Cevap: D
17. I. Protein sentezi zarsız bir organel olan ribozomda gerçekleşir
II. Protein sentezi bir dehidrasyon reaksiyonudur
III. Proteinlerin üç boyutlu yapılarının geri dönüşümsüz bozulmasına renatürasyon denir Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız Ill D) I ve II E) I, II ve III
 • Cevap: D

Sayfa 74 Cevabı

18. I. Bağışıklık sisteminin zayıflaması
II. Yaraların geç iyileşmesi
III. Ödem oluşumu
Protein eksikliğinde yukarıda verilen sağlık sorunlarından hangileri oluşur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
 • Cevap: E
19. Aşağıda enzimlerin yapısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Basit enzimler sadece proteinden oluşmuş apoenzim kısmına sahiptir.
B) Bileşik enzimlerin organik yapılı yardımcı kısımlarına kofaktör denir.
C) Bileşik enzimlerde apoenzim, substratı seçer.
D) Enzimler %15’in altında su içeren ortamlarda çalışamaz.
E) Enzim ile substratı yapboz parçaları gibi birbiri üzerine oturur.
 • Cevap: B
20. I. Enzimlerin çalışmasını artıran maddelere inhibitör denir
II. Tüm enzimler takımlar hâlinde çalışır
III. Bir substrat için bir çeşit enzim vardır
Enzimler ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız Ill D) I ve III E) I, II ve III
 • Cevap: E
21.Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Enzim X, Enzim Y ve Enzim Z takımlar hâlinde çalışır.
B) Enzim Y’nin ürünü Enzim Z’nin substratıdır.
C) Gen Z mutasyona uğrarsa ortamda D maddesi birikir.
D) Gen X mutasyona uğrarsa D maddesi üretilemez.
E) Gen Y mutasyona uğrarsa ortamda B maddesi birikir.
 • Cevap: C
22.Vitaminlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Organik olmalarına rağmen enerji vermezler.
B) Hücre zarından geçebilirler.
C) Suda çözünenleri depo edilebilir.
D) A ve D vitaminleri provitamin adı verilen öncül maddelerden üretilir.
E) Enzimlerin yapısına katıldıklarından düzenleyici moleküllerdir.
 • Cevap: C

Sayfa 76 Cevabı

SoruGörsellerde yer alan canlılardan hangilerini çıplak gözle göremezsiniz?
 • Cevap: Canlı varlıklar hücre adı verilen birimlerden oluşur. Hücre genellikle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Bu nedenle hücreleri incelemek için büyütme özelliği olan mikroskoptan yararlanılır. Ancak deve kuşu yumurtası gibi gözle görülebilecek kadar büyük hücreler de vardır. Öglena, çıplak gözle görülemeyen tek hücreli mikroskobik canlılardandır. Bitki ve insan gibi gözle görülebilecek kadar büyük olan canlılar, çok sayıda hücrenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

Sayfa 92 Cevabı

A. Kutucukta verilen terimleri uygun boşluklara yerleştiriniz. 
1. Zarla çevrili çekirdeği olmayan hücreler….prokaryot……….yapılıdır.
2. Protein sentezinin yapıldığı……..ribozom…….organeli tüm canlı hücrelerde ortak olarak bulunur.
3. Bakteriler ve………arkeler……prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır.
4. Ribozom organeline ek olarak diğer organellere de sahip hücreler……ökaryot……yapılıdır.
5. Bakterilerde bulunan ve…..pilus………..adı verilen uzantılar, bakterilerin birbirlerine ve bulundukları ortama tutunmalarını sağlar.
6. Bakteriler….kamçı…..adı verilen yapıları ile aktif yer değiştirir.
7. Hücre zarının yapısını oluşturan…..fosfolipit………tabakası, çift sıralı olarak bulunur.
8. Prokaryot canlılarda DNA çift zincirli sarmal yapılı ve……halkasal………dır.
9. Prokaryotlarda DNA molekülü….nükleoit………adı verilen özel sitoplazma bölgesinde bulunur.
10. Hücre zarının dış yüzeyinde bulunan ……glikolipit….. ve ……glikoprotein……… molekülleri, hücrenin
hangi dokuya ait olduğunu gösterir.
11. Hücre zarının yapısında bulunan karbonhidrat çeşidi olan ….glikoz……..molekülleri ya yağlara ya da proteinlere bağlı olarak bulunur.
 • Sayfa 93 Cevabı

C. Aşağıdaki cümlelere karşılık gelen uygun kavram ya da sözcükleri bulmacadaki yerlerine doğru bir şekilde yerleştiriniz.
YATAY
1. Saf suya atılan bitki hücresinin patlamasını önleyen yapı. (ÇEPER)
2. Saf suya atılan bir hücrenin aşırı su alarak patlaması olayı. (HEMOLİZ)
3. Bir hücrenin su alarak şişmesi. (TURGOR)
4. Doğan, gelişen, kendine benzer bireyler meydana getiren ve ölen. (CANLI)
5. Hipertonik ortama atılan hücrenin su kaybederek büzülmesi olayına verilen isim. (PLAZMOLİZ) 
6. Bir veya daha fazla yağ, asit, alkol içeren bir grup molekülü ile birlikte negatif yüklü fosfat grubunu içerisinde barındıran 4 bileşene sahip yapı. (FOSFOLİPİT)
7. Pinositoz olayında oluşan çöküntü. (PİNOSİTOZ CEBİ)
8. Derişimi, içine atılan hücreye eşit olan çözelti. (İZOTONİK)
9. Katı moleküllerin difüzyonuna verilen isim. (DİYALİZ)
10. Plazmoliz olmuş hücrenin su alarak eski hâline gelmesi olayı. (DEPLAZMOLİZ)
11. Fagositoz olayında besini saran çıkıntılara verilen isim. (YALANCI AYAK)
DÜŞEY
1. Zardan geçemeyecek kadar büyük moleküllerin hücre dışına atılması. (EKZOSİTOZ)
2. Zardan geçemeyecek kadar büyük sıvı moleküllerin hücreye alınması. (PİNOSİTOZ) 
3. Hücre içinde bulunan nükleotit yapılı enerji molekülü. (ATP)
4. Zardan geçemeyecek kadar büyük katı moleküllerin hücreye alınması .(FAGOSİTOZ)
5. Aktif taşımanın gerçekleşme yönü. (ÇİFT YÖNLÜ)
6. Fagositoz ve pinositoz taşıma şekillerini kapsayan terim. (ENDOSİTOZ)
7. Endositoz ve ekzositozda besin kofulu oluşumunda alanı değişen yapı. (ZAR YÜZEYİ)


Sayfa 106 Cevabı


Yukarıda verilen hayvan ve bitki hücrelerinin sahip oldukları organeller için tabloda ilgili kısma “✔”, bulundurmadıkları organeller için tabloda ilgili kısma “x” işareti koyunuz.
 • Cevap:
Hayvan Hücresi – Bitki Hücresi
Hücre duvarı :  Hücre zarı : Ribozom : Sentrozom : Plastitler : Koful : Golgi : Çekirdek : Endoplazmik retikulum :

Sayfa 114 Cevabı

A. Kutucukta verilen terimleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
1. Tüm canlı hücrelerde ribozom organeli bulunur.
2. Ribozom organelinin yapısında protein ve RNA bulunduğundan nükleoprotein yapılıdır.
3. Lizozom hücre içi sindirimden sorumlu organeldir.
4. Tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılarda bulunan kontraktil koful canlının içine giren fazla suyu dışarı atarak canlının patlamasını önler.
5. Ribozom ve sentrozom organellerinin ortak özelliği zarsız organel olmalarıdır.
6. Lizozom organelinin patlaması sonucu hücrenin kendini sindirmesine otoliz denir.
7. Çekirdek ve organelleri olmayan hücrelere prokaryot hücre denir.
8. Mikrotübüllerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya sentriyol denir. Bu yapının iki biriminin bir araya gelmesiyle de sentrozom organeli oluşur.
9. Bir hücrenin aşırı su alarak patlamasına hemoliz denir.
10. Golgi organeli, hücre zarının yapısına katılan glikolipit ve glikoprotein moleküllerinin düzenlenmesinde görev alır.
11. Çekirdek ve organelleri olan hücrelere ökaryot hücre denir.
12. Ökaryot hücrelerde oksijenli solunum mitokondri organelinde gerçekleşir.
13. Hücrelerin hipertonik ortamda su kaybetmesi sonucu büzülmelerine plazmoliz denir.
14. Hücre iskeleti elemanlarından mikrotübüller paramesyum, öglena gibi tek hücreli canlılarda sil ve kamçı gibi hareket organellerinin oluşumunu sağlar.
15. Karaciğer hücrelerinde bulunan peroksizom organelinde üretilen katalaz enzimi, zehirli olan hidrojen peroksiti (H2O2) su ve oksijene parçalar.
16. Mitokondride bulunan iç zar kıvrımlarına krista adı verilir.
17. Granülsüz endoplazmik retikulum, lipit sentezi yapar fakat ribozomları olmadığından protein sentezi yapamaz.


Sayfa 115 Cevabı


B. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
 • Cevap:
1. Aşağıda kofullarla ilgili ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.
a. (D) Fagositoz ve pinositoz sonucu hücre zarının kullanımı ile oluşan koful, besin kofuludur.
b. (Y) Besin kofulu ile lizozom organelinin birleşmesi sonucu boşaltım kofulu oluşur.
c. (D) Prokaryot hücrelerde koful çeşitleri bulunmaz.
ç. (D) Hücre zarı, endoplazmik retikulum ve Golgi organelleri koful oluşturabilir.
d. (D) Bitkilerde atıkların birikmesi sonucu oluşan ve hemen hemen tüm hücreyi kaplayan kofula merkezî koful denir.
e. (D) Amip, öglena ve paramesyum gibi tek hücreli canlılarda bulunan kontraktil koful canlının içine giren fazla suyu dışarıya atarak patlamasını önler.
2. Aşağıda çekirdek ile ilgili verilen ifadelerin doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.
 • Cevap:
a. (D) Çekirdek sadece ökaryot hücrelerde bulunur.
b. (D) Bazı hücrelerde birden fazla çekirdek bulunur.
c. (Y) Çekirdek tek katlı zar ile çevrilidir.
ç. (Y) Çekirdek zarı üzerindeki porlar, hücre zarı üzerindeki porlardan daha küçüktür.
d. (D) Çekirdek içinde yoğunlaşmış koyu renkli görünen bölge çekirdekçik adını alır.
e. (Y) Çekirdekçik de tıpkı çekirdek gibi çift katlı zar ile çevrilidir.
f. (D) Çekirdek içinde çok sayıda ve farklı büyüklükte çekirdekçik bulunabilir.
 • Cevap:
C. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Prokaryot hücreler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Organel olarak sadece ribozom bulundurur.
B) Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır.
C) Prokaryot hücrelerde DNA sitoplazmada nükleoit adı verilen bölgede bulunur.
D) Bir canlı prokaryot ise kesinlikle tek hücrelidir.
E) Prokaryot hücrelerin mitokondrileri olmadığından oksijenli solunum yapamaz.
 • Cevap: E
2. Bakteriler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Pilus adı verilen uzantıları ile birbirlerine ve çeşitli yüzeylere tutunur.
B) Sadece protein sentezini özel bir organelde yapar.
C) Bazılarının kamçıları bulunduğundan aktif hareket eder.
D) Çekirdeği olmadığından DNA bulundurmaz.
E) Hücre zarı üzerinde peptidoglikan yapılı hücre duvarı bulunur.
 • Cevap: D

Sayfa 116 Cevabı


3. I. Yapısında çift sıralı fosfolipit tabakası vardır
II. Glikolipit ve glikoprotein hücre zarının içe bakan yüzeyinde bulunur
III. Hücre zarının yapısında bulunan proteinlerin yeri sabittir
Akıcı-mozaik zar modeli ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: A
4. I. Maddenin çok olduğu yerden az olduğu yere doğru taşınması
II. ATP harcanmaması
III. Zardan geçebilecek büyüklükteki maddelerin taşınması
Yukarıda verilenlerden hangileri difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olaylarında ortaktır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: E
5. • Zardan geçebilecek büyüklükteki moleküllerin fosfolipit tabakasından geçmesi
• Suyun difüzyonu
• Zardan geçebilen maddelerin çoktan aza taşıyıcı proteinler yardımıyla taşınması
• Çözünmüş katı moleküllerin difüzyonu
Yukarıda bazı taşıma şekillerinin tanımları verilmiştir.
Buna göre seçeneklerde verilen taşıma şekillerinden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?
A) Osmoz
B) Fagositoz
C) Diyaliz
D) Basit difüzyon
E) Kolaylaştırılmış difüzyon
 • Cevap: B
6. I. Na+
II. Cl-
III. CO2
IV. Mg
Yukarıda verilen maddelerin hücre zarından basit difüzyonla taşınma hızları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) I > Il > Ill > IV B) II > Ill > IV > I C) IV > Ill > I > II
D) Ill > IV > I > Il E) lll > IV > II > I
 • Cevap: E
7. Hipotonik ortama atılan bir hücrede
I. Turgor basıncı artar
II. Osmotik basınç artar
III. Emme kuvveti azalır
IV. Hücrenin yoğunluğu artar
verilen değişimlerden hangileri gerçekleşir?
A) I ve Il B) I ve lll C) I ve IV D) Il, lll ve IV E) I, II, III ve IV
 • Cevap: B

Sayfa 117 Cevabı

8. Çözeltisi ile denge hâlinde bulunan bir bitki hücresi t1 anında hipotonik ortama atılmıştır. Hücre bir süre bu ortamda bekledikten sonra bu ortamdan alınıp t2 anında hipertonik ortama atılmıştır.
Buna göre hücre ile ilgili verilen değişim grafiklerinden hangisi yanlıştır?
 • Cevap: C
9. I. Zardan geçemeyecek kadar büyük olan moleküllerin taşınması
II. Hücre zarı yüzeyinde değişiklik yaratması
III. Çeperi olan hücrelerde görülebilmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri endositoz ve ekzositoz olayları için ortaktır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: C
10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Endositoz ve ekzositoz tek yönlü gerçekleşen madde taşınma şekillerindendir.
B) Aktif taşıma yapan hücrede ATP ve enzim harcanır.
C) Endositozda hücre zarı yüzeyi azalırken ekzositozda artar.
D) Kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma sadece canlı hücrelerde gerçekleşir.
E) Çeperi olan hücrelerde endositoz gerçekleşmezken ekzositoz gerçekleşebilir.
 • Cevap: B
11. I. Ribozom
II. Sentrozom
III. Mitokondri
Yukarıda verilen organellerden hangileri tüm canlı hücrelerde bulunur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: A
12. I. Nükleoprotein yapılıdır
II. Protein sentezi yapar
III. Zarsızdır
Yukarıda verilenlerden hangileri ribozom organeline ait özelliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: E

Sayfa 118 Cevabı

13. Endoplazmik retikulum ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Çekirdek zarından başlayıp hücre zarına kadar uzanan kanalcıklar sistemidir.
B) Granülsüz endoplazmik retikulumda lipit sentezi, mineral ve glikojen depolanması görülür.
C) Asidik ve bazik reaksiyonların birbirini etkilemeden gerçekleşmesini sağlar.
D) Granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlar protein sentezi yapar.
E) Tüm canlı hücrelerde hücre içi madde taşınmasında görevli organeldir.
 • Cevap: E
14. I. Hücre zarı
II. Ribozom
III. Endoplazmik retikulum
IV. Golgi aygıtı
Hücre dışına gönderilecek olan bir proteinin üretilip salgılanması sürecinde yukarıda verilen organellerin görev alma sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) II, I, III, IV B) II, III, I, IV C) II, III, IV, I D) IV, II, I, III E) II, IV, III, I
 • Cevap: C
15. I. Sadece hücre içinde görev alır
II. Sindirim enzimlerini sentezler
III. Bitki hücrelerinde bulunmaz
IV. Patlarsa hücrenin kendi kendini sindirmesi olayı olan otoliz gerçekleşir Yukarıda verilenlerden hangileri lizozomun özelliklerindendir?
A) I ve Il B) I ve lll C) I ve IV D) l, lll ve IV E) I, II, III ve IV
 • Cevap: D
16. I. Sadece hayvan hücrelerinde bulunur
II. Mikrotübül adı verilen hücre iskeleti elemanlarının birleşmesiyle oluşmuştur
III. Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini oluşturan zarsız organeldir
Sentrozom ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III
 • Cevap: D
17. I. Çift katlı zarla çevrili olma
II. ATP üretimi yapma
III. Kendine ait DNA ve RNA moleküllerini bulundurma
Yukarıda verilenlerden hangileri mitokondri ve kloroplast organelleri için ortaktır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Il ve lll E) I, II ve III
 • Cevap: E

Sayfa 126 Cevabı


A. Kutucukta verilen terimleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
 • Cevap:
1. Kökenleri aynı, görevleri farklı ya da benzer olan organlara…….homolog……….organ denir.
2. Türlerin adlandırılmasında……ikili……….adlandırma ya da diğer bir ismi ile…..binominal……… adlandırma kullanılır.
3. İlk sınıflandırmayı……….Aristo……yapmıştır.
4. Aristo’nun yaptığı sınıflandırma…….ampirik……….sınıflandırma adını alır.
5. Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlara……….analog……….organ denir.
6. İkili adlandırma da birinci kelime……………..cins…………adı, ikinci kelime ise…….tamalayıcı………addır.
7. Çiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılar aynı……….tür……dür.
8. Bugün kullandığımız filogenetik sınıflandırmanın diğer adı…doğal………sınıflandırmadır.
9. Sınıflandırmadaki……..takım……kategorisi, canlının beslenmesi hakkında bilgi verir.
B. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Bilim insanları canlıları neden sınıflandırmıştır?
 • Cevap: Bildiğimiz gibi bilim insanları hayvanları: Sahip oldukları özelliklere göre; Omurgalı,memeli gibi gruplar altında incelenir.
  Bilim insanlarının böyle gruplar altında incelemesinin sebebi :
  Bu gruplar altın da daha iyi incelenmesini sağlamak  adına yapmışlardır.
  Böylece hayvanlar kendi özellikleri altında incelenebilinmesi sağlanır.
  Ve böylece hem kolaylık sağlanır,
  hemde bilimsel çalışmalar daha rahat yapılır.
2. Doğal sınıflandırma yapılırken hangi kriterler esas alınmıştır?
 • Cevap: Günümüzde canlıların orjin birliği (akrabalık derecesi ve vücut yapıları) esas alınarak yapılan sınıflandırmaya filogenetik (doğal) sınıflandırma denir. Bu sınıflandırmada kriter olarak a-lınan özellikler şunlardır :1) Homolog Yapılar: Embriyonik kökenleri aynı olduğu halde farklı görev gördükleri için farklı şekil alan yapı ya da organlardır . Ör­neğin; insanın kolu ile balinanın yüzgeci, bitkilerde ise diken yap­rak ile pulsu yapraklar
  2) Analog Yapılar: Yapıları farklı görevleri aynı olan organlar ya da yapılardır. Örneğin; arının kanadı ile kuşun kanadı.
  3) Protein Yapı Benzerlikleri: Proteinler canlılara özgü bileşiklerdir. Proteinlerdeki aminoasit sayısı ve dizilişi ne kadar benzerlik göste­riyorsa akrabalık derecesi de o denli kuvvetlidir.
  4) Fizyolojik Benzerlik: Akraba olan canlılarda aynı görevi yapan organlar, yapı ve çalışma bakımından benzerdir.
  5) Azotlu Boşaltım Ürünlerindeki Benzerlik: Akraba canlılarda fizyolojik benzerlik gösteren canlı gruplarının boşaltım ürünlerinde benzerlik görülür. Örneğin; tatlı suda yaşayan tek hücrelilerle sölenterelerde boşaltım maddeleri amonyak (NH3); kurbağa, sü­rüngen ve kuşlarda ürik asit; memelilerde ise üredir.
  6) Embriyonik Gelişim Evreleri : Çok hücreli organizmaların zigot­tan başlayarak gelişip, tekrar gametler oluşturuncaya kadar geçir­diği evredir. Bu evreye ontogeni denir. Canlılar arasında ontogeni benzerlikleri ifade eder. Her canlı ontogenetik gelişim sırasında filogenisini (orijinini) tekrar eder. Örneğin; insan embriyosu geli­şim basamaklarında solungaç yarıkları taşır. Gelişen bir embriyo önce anne-babanın girdiği şubenin (phylum), sonra sınıfın (clasis), sonra takımın (ordo), daha sonra familya, cins (genus) ve tür’ün (species) özelliklerini göstermektedir.
3. Yandaki grafikte sınıflandırma birimlerinin kapsadığı tür çeşitliliği verilmiştir.
Buna göre,
a. Grafikteki harfler hangi sınıflandırma birimlerinin karşılığıdır?
 • Cevap:
b. B ve C sınıflandırma birimlerinde yer alan canlı gruplarını protein yapı benzerlikleri açısından kıyaslayınız.
 • Cevap:
c. Hangi iki sınıflandırma birimi arasındaki gen benzerliği en azdır? Açıklayınız.
 • Cevap:

Sayfa 127 Cevabı

C. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Bilimsel olarak tanımlanan canlılara ikili adlandırma kuralına göre isim verilmiştir.
I. Morus alba
II. Pinus nigra
III. Morus nigra
IV. Canis lupus
V. Populus alba
Yukarıda bir yaşam birliğinde bulunan bazı canlı türlerinin bilimsel isimleri verilmiştir.
Buna göre,
a) Bu yaşam birliğinde kaç çeşit tür bulunur?
 • Cevap:
b) Kaç çeşit cins olduğu söylenebilir? Açıklayınız.
 • Cevap:
c) Aynı cinsten olan canlıların hangi sınıflandırma birimlerinde birlikte bulunabileceklerini belirtiniz.
 • Cevap: IV. Canis lupus – V. Populus alba
a………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. I. Familya
II. Şube
III. Tür
IV. Sınıf
Yukarıda sınıflandırmanın bazı birimleri verilmiştir. Bu birimleri oluşturan canlılarla ilgili olarak
a. Hangi sınıflandırma biriminin kapsadığı canlı çeşitliliği diğerlerinden daha fazladır?
 • Cevap: Şube.
b. Hangi sınıflandırma biriminin kapsadığı canlılar çiftleştiklerinde verimli döl verebilir?
 • Cevap:
c. Verilen sınıflandırma birimlerini homolog organ benzerliği çok olandan az olana doğru sıralayınız.
 • Cevap
a………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Yapay sınıflandırmada canlıların tanımlanma aşamasında
I. analog organ benzerliği
II. akrabalık ilişkisi
III. yaşama ortamı
IV. dış görünüş
gibi kriterlerden hangileri dikkate alınmamıştır?
A) Yalnız II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, III ve IV
 • Cevap: A

Sayfa 128 Cevabı2. Sistematik kategorilerden bazıları şunlardır:
I. Takım
II. Tür
III. Sınıf
IV. Familya
Bu kategorilerin her birindeki ortak özellik sayısı, azdan çoğa doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) II – I – III – IV B) II – III – IV – I C) I – IV – III – II
D) I – III -II – IV E) III – I – IV – II
 • Cevap: E
3. I. Allium cepa
II. Pinus nigra
III. Culus terestiris
IV. Pinus pinea
V. Pinus alba
Yukarıdakilerden hangileri aynı cinse ait türlerdir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, III ve V E) II, IV ve V
 • Cevap: E
4. Aynı türden canlılar için aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğu söylenemez?
A) Kromozom sayıları
B) Beslenme şekilleri
C) Vücut büyüklükleri
D) Üreme şekilleri
E) Solunum şekilleri
 • Cevap: C
5. Doğal (filogenetik) sınıflandırmada, canlılar
I. hücre yapıları
II. kromozom sayıları
III. analog organları
IV. yaşam ortamları
V. homolog organları
özelliklerinden hangileri dikkate alınarak sınıflandırılır?
A) I ve II B) I ve V C) II ve III D) II, III ve IV E) III, IV ve V
 • Cevap: B
6. Aşağıdaki sistematik birimlerde yer alan canlı gruplarının hangisinde ortak özellikler en fazladır?
A) Şube B) Sınıf C) Takım D) Familya E) Cins
 • Cevap: E
7. I. Kara çam
II. Ötleğenler
III. Omurgalılar
IV. Ev kedisi
Yukarıda verilenlerden hangileri ikili adlandırma yöntemine göre isimlendirilmiştir?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV
 • Cevap: D

Sayfa 137 Cevabı

A. Kutucukta verilen terimleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
 • Cevap:
1. Bütün bakterilerde hücre duvarı……..petidoglikan………..yapılıdır.
2. Bakterilerin DNA’sı ökaryot hücrelerden farklı olarak……..halkasal…….yapıya sahiptir.
3. Hastalık yapıcı bakterilere………..patojen……….bakteri denir.
4. Gram boyasıyla boyanan bakteriler…….gram (+)………., boyanmayan bakteriler…gram (–)……dir.
5. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondri görevi yapan yapı……..mezozom……….dur.
6. Çiftleştiğinde verimli döller verebilen canlılar kesinlikle aynı……….tür…….dür.
7. Bazı bakterilerde birbirlerine ve yüzeylere tutunmayı sağlayan,………pilus……….adı verilen uzantılarvardır.
8. Kötü ortam şartlarını atlatmak için bazı bakterilerin oluşturdukları dayanıklı yapıya ……endospor……. denir.
9. Bakterilerde sadece…….ribozom……..organeli bulunur.
10. Bazı bakterilerde aktif hareketi sağlayan………kamçı………bulunur.
11. Oksijensiz solunum yapan bakterilere………..anaerob……….bakteriler denir.
B. Aşağıdaki yargılardan doğru olanın yanına “D”, yanlış olanın yanına “Y” yazınız.
 • Cevap:
1. Fotosentez yapan bakterilerde kloroplast organeli bulunur. (Y)
2. Patojen bakteriler insanlarda hastalığa sebep olur. (D)
3. Antibiyotikler, bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. (D)
4. Endospor, bakteriler için bir üreme şeklidir. (Y)
5. Konjugasyon, bakterilerin sayıca artmalarına sebep olan bir olaydır. (Y)
6. Bakterilerde yalnız bir DNA molekülü bulunur. (Y)


Sayfa 138 Cevabı

1. Bir bakteri türü ile ilgili yapılan deneysel çalışmada, bu bakterinin,
• ışık, CO2, H2O ve madensel tuzların bulunduğu ortamda üreyemediği,
• organik atıkların bulunduğu ortamda üreyebildiği gözlenmiştir.
Bu verilere göre, bu deneyde kullanılan bakteri türü ile ilgili olarak
I. Hücre dışı sindirim yaparlar
II. Glikoz sentezlerler
III. Ölü organizmaları çürütürler
yargılarından hangilerine varılabilir? Nedenini açıklayınız.
 • Cevap:
2. Yandaki tabloda iki bakteri türü ve bu bakterilerin çeşitli antibiyotiklerin bulunduğu ortamda çoğalma oranları verilmiştir. “+” sayısı çoğalma olduğunu,
“-” çoğalma olmadığını göstermektedir.
Tablodaki bilgilere göre,
a. I ve II. bakterilerin oluşturacağı hastalıklara karşı tedavi amacıyla hangi antibiyotiklerin kullanılması en uygundur? Nedenlerini belirterek açıklayınız.
 • Cevap:
b. Tablodaki bakterilerin bazı antibiyotiklere karşı dirençli olmaları hangi özellikleri ile ilgilidir? Açıklayınız.
 • Cevap:
Yukarıdaki tabloda A, B, C, D bakteri türleri ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Buna göre,
a. Yukarıdaki bakterilerden hangilerinin heterotrof olduğu kesin olarak söylenebilir?
 • Cevap:
b. Hangisinde sindirim enzimleri bulunmaz?
 • Cevap:
c. Hangi bakteri çeşidi oksijen açığa çıkarabilir? Açıklayınız.
 • Cevap:

Sayfa 139 Cevabı

1. Bir canlı hakkında şunlar biliniyor
• Prokaryottur
• Üreticidir
• Sularda ve nemli topraklarda yaşar
• Oksijen açığa çıkarır
Bu canlı aşağıdaki gruplardan hangisine dâhildir?
A) Damarsız tohumsuz bitkiler B) Tek çenekli bitkiler C) Bakteriler D) Protistalar E) Algler
 • Cevap: C
2. Bakterilerde rastlanan
I. endospor oluşturma
II. konjugasyon
III. ikiye bölünerek çoğalma
olaylarından hangileri yalnız olumsuz koşullarda gerçekleşir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
 • Cevap: A
3.Tabloda özellikleri belirtilen hücrelerden hangilerinin üretici bir bakteriye ait olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve IV
 • Cevap: E
4. Bir bakterinin, yapılan incelemelerde kalıtımsal R özelliğine sahip olduğu, T özelliğine ise sahip olmadığı belirlenmiş; daha sonra yapılan araştırmalar sırasında bu bakterilerin, R özelliğinin yanı sıra T özelliğini de kazandığı görülmüştür.
Bu durum bakterilerde gerçekleşen
I. mutasyona uğrama
II. endospor oluşturma
III. bölünerek çoğalma
IV. aynı türden başka bir bakteri ile konjugasyon yapma olaylarından hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve IV E) I, II, III ve IV
 • Cevap: D

Sayfa 140 Cevabı

5.Buna göre, I, II, II ve IV numaralı bakterilerden hangileri arasında meydana gelen gen aktarımı sonucu oluşan bakteriler, bu amino asit çeşitlerinden hepsini üretemez?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve
 • Cevap: B
6. Bakterilerde görülen
I. bölünme
II. endospor oluşturma
III. konjugasyon
olaylarından hangileri birey sayısında artışa neden olmaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 • Cevap: E
7. Aşağıdakilerden hangisi bazı bakteriler tarafından oluşturulan endosporun özelliklerinden değildir?
A) Bakterinin üremesini sağlamak
B) Bakteriyi enzimlerini bozacak derecelerdeki yüksek ısıdan korumak
C) Bakteriyi kimyasal maddelerden korumak
D) Bakteriyi susuz ortamlardan korumak
E) Bakteriyi düşük ısıdan korumak
 • Cevap: A

Sayfa 144 Cevabı


A. Kutucukta verilen terimleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
 • Cevap:
1. Protista âlemindeki tüm canlılar……….ökaryot……..hücre yapısına sahiptir.
2. Aşırı sıcak ortamlarda yaşayabilen arkelere…….termofil………..denir.
3. Arkeler de bakteriler gibi……..prokaryot………..hücre yapısına sahiptir.
4. Arkelerin DNA’ları………halkasal………..dır.
5. Protistalardan öglena sahip olduğu………kloroplast………organeli ile fotosentez yapar.
6. Protista âleminde bulunan çok hücreli alglerde iş bölümü vardır. Fakat……..dokulaşma…………yoktur.
7. Aşırı tuzlu ortamda yaşayan arkeler……….halofil……….adını alır.
8. Protistalardan paramesyum………..sil……..leri sayesinde aktif hareket edebilir.
9. Tatlı suda yaşayan protistalarda bulunan…………..kontraktil koful…………., canlının içine giren fazla suyu dışarı atarak patlamasını önler.
10. Protista âleminde bulunan öglena………kamçı………..ile aktif olarak hareket edebilir.
11. Paramesyumda bir üreme çeşidi olan…….konjugasyon……….görülür.
12. Öglena hem………otorotrof……hem de……..heterotrof………beslenir.
B. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
 • Cevap:
1. I. Metanojenler (metan üretenler)
II. Halofiller (tuz sevenler)
III. Termofiller (ısı sevenler)
IV. Pnömokoklar (zatürre hastalığı yapanlar)
Yukarıda bazı prokaryot canlıların isimleri verilmiştir. Buna göre,
a. Hangileri normal canlılık ortamlarından çok farklı ortamlarda yaşayabilir? Prokaryotların hangi âleme dâhil olduklarını belirtiniz.
 • Cevap:
b. Bu canlıların ortak özelliklerinden birkaçını yazınız.
 • Cevap:
c. Hangisi patojendir? Nedenini açıklayınız.
 • Cevap:

Sayfa 151 Cevabı

Kutucukta verilen terimleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
 • Cevap:
1. Tüm bitkilerde………selüloz………..yapılı hücre duvarı bulunur.
2. Mantarların vücudunda……….hif……..adı verilen lifler vardır.
3. Mantarlarda hiflerin dallanmasıyla oluşan köksü yapılara……..miselyum…………denir.
4. Mantarların depo karbonhidratı…….glikojen…………dir.
5. Mantarlar……….spor………adı verilen dayanıklı hücreleri kullanarak ürer.
6. Bitkilerde su kaybını önleyen mumsu tabakaya……….kütikula………tabakası denir.
7. Bitkiler alemindeki canlılar………fotosentez………..yaparak besinlerini üretir.
8. Bitkilerin depo karbonhidratı…….nişasta……..dır.
9. Mantarlarda………….kitin……..yapılı hücre duvarı bulunur.
10. Mantarların bitkilerle oluşturduğu mutualist yaşam şekli…….mikoriza……….dır.
11. Bitkiler, canlılık için……..besin……..ve ……..oksijen……… kaynağıdır.
12. Bitkiler âlemindeki tüm canlılar…….ökaryot…….. ve …….çok hücreli…… dir.
13. Bazı bitkiler………otsu…., ……odunsu……. bazı bitkiler dur.
14. Bazı bitkiler tohumlarının etrafını etli ve sulu…………meyve……ile kaplar.
15. Tüm mantarlar besinlerini hazır alır yani………..heterotrof….beslenir.
16. Bazı mantarlar hastalık yaparlar bunlara………parazit……….mantar denir. Bazılarının ise sindirim enzimleri çok gelişmiştir. Bunlar da……saprofit……..mantarlardır.

Sayfa 152 Cevabı

Soru:
1. Aşağıda şapkalı mantarın şekli verilmiştir.
Buna göre,
a. Şekil üzerinde numaralar ile gösterilen yapıların adını yazınız.
b. İnsanlar şapkalı mantarlardan nasıl yararlanır? Yazınız.
a……………………………………………………………………………………………..
b……………………………………………………………………………………………..
 • Cevap:
2. I. Spor oluşturma
II. Ökaryot yapıda olma
III. Heterotrof beslenme
IV. Çok hücreli olma
Yukarıda şapkalı mantarların bazı özellikleri verilmiştir.
Buna göre verilen özelliklerden hangileri bütün mantar çeşitleri için ortaktır? Yazınız.
 • Cevap:
C. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Mantarlarda
I. parazit beslenme
II. spor oluşturma
III. fotosentez yapabilme
IV. saprofit beslenme
olaylarından hangileri gözlenmez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: C
2. Aşağıdaki ortamlardan hangisi mantarların yaşaması için uygun değildir?
A) Polimer madde içeren nemli ortam
B) Monomer madde içeren kuru ortam
C) Hayvan gübrelikleri
D) Açıkta bırakılan meyveler
E) Canlı vücudu
 • Cevap: B

Sayfa 158 Cevabı


A. Kutucukta verilen terimleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
1. Omurgasız hayvanlardan bazıları hem dişi hem erkek organı birlikte bulundurur. Böyle canlılara ……..hermafrodit…………denir.
2. Eklem bacaklıların bazılarında…………kitin…….yapılı dış iskelet bulunur.
3. En basit hayvan grubu……süngerler……….dir.
4. Eklem bacaklılarda…………çizgili kas………dokusu bulunur. Bu sayede hızlı hareket ederler.
5. Karada yaşayan eklem bacaklılar……….trake………solunumu, suda yaşayan eklem bacaklılar ise………solungaç…….solunumu yapar.
6. Sölenterler grubunda………..tomurcuklanma……..ile üreme görülür.
7. Solucanların ve denizyıldızının……..rejenerasyon………..yeteneği çok yüksektir.
8. Yassı solucanlar……..parazit…………canlılar olduklarından hastalıklara sebep olabilir.
9. Süngerlerin vücutlarında…..por…….adı verilen, su alışverişinin yapıldığı açıklıklar bulunur.
10. Sölenterler grubu………sinir……….sisteminin ilk defa görüldüğü hayvan grubudur.
11. Eklem bacaklıların bazılarında başkalaşım yani……..metamorfoz……….görülür.
B. Doğru cevapları takip ederek uygun çıkışı bulunuz.
 • Cevap2. çıkış

Sayfa 169 Cevabı

A. Kutucukta verilen terimleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
1. Kurbağalar larva döneminde……..amonyak…………, ergin dönemde ise……üre……atarlar.
2. Bir canlıda………kemik………..ve………kıkırdak…………yapılı bir iskelet varsa bu canlı kesinlikle omurgalıdır.
3. Omurgalı hayvanları omurgasızlardan ayıran en belirgin fark sırtlarında bulunan…….omurga…….dır.
4. Sürüngenlerin derileri sertleşmiş pullarla kaplı olduğundan….deri…..solunumu yapamazlar.
5. Kuşlarda ağız…….gaga……şeklinde farklılaşmıştır.
6. Kurbağalar larva döneminde suda, ergin döneminde karada yaşadıklarından ………..iki yaşamlılar………..adını alırlar.
7. Balık, kurbağa ve sürüngenlerin vücut sıcaklıkları sabit değildir. Yani…….soğukkanlı………canlılardır.
8. Kuş ve memelilerde çevre sıcaklığı değişse de vücut sıcaklığı değişmez, yani……...sıcakkanlı………..canlılardır.
9. Kanguru, koala gibi memeliler……..keseli…………memelilere örnektir.
10. Kurbağalar derilerini nemli tutmak için…….mukus…….salgılar.
11. Kuşlarda vücut……tüyler………..le kaplıdır.
12. Kurbağalar………..larva…….dönemden ergin döneme geçerken….metamorfoz……….geçirirler.
13. Sürüngenler, kuşlar ve memeliler……akciğer………solunumu yapar.

Sayfa 170 Cevabı

1. İlk sınıflandırmayı kim yapmıştır? Bu sınıflandırmanın ismini yazınız.
 • Cevapİlk sınıflandırmayı Yunan Filozofu Aristoteles (m.ö.383-322) yapmıştır.Aristoteles bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar; hayvanları ise yaşadıkları yere göre karada, suda ve havada yaşayanlar şeklinde gruplandırmıştır.Aristoteles’in sınıflandırması canlıların görülebilen ve morfolojik özelliklerine göre yapılmıştır.
2. Doğal sınıflandırma yapılırken dikkate alınmaması gereken özellikleri yazınız.
 • Cevap: Doğal sınıflandırma, canlıların bulundukları ortam, yaşayış şekilleri gibi kaba detaylarından ziyade derinlemesine incelenmesi anlamına gelmektedir. Detayların bu derece olması da sınıflandırmayı değiştiren etkenlerdir. Sınıflandırma iki farklı şekilde yapılır ve bunlardan biri doğal sınıflandırma bir diğer ise yapay sınıflandırmadır.Yapay sınıflandırma da bu bahsedilen özelliklere dikkat edilmez. İnsanların ortak özelliklerinin bulunması birbirleri ile akraba olması anlamına gelmediği gibi canlılar arasındaki bu benzerlikte aynı aileye ait olduklarını göstermez. Ancak bazı ince detaylar vardır ki bu detayların olması gereklidir. Canlıların sınıflandırılması mevcut olan bilginin doğru ifadesini sağlar. Canlıları sınıflandırırken sadece işleyiş değil aynı zamanda öğrenme ve tanıma da gelişir. İnsanlarda olduğu gibi, kimlik verilmesi bir kişinin ne olduğu gösterir. Aynı durum hayvanlarda da mevcuttur.
  Geçerli ve kabul görülen filogenetik sınıflandırma, esasları ile hayatımızda yer etmektedir. Hazırlanan kitaplar, yazılan makaleler ve bunun gibi birçok şey, filogenetik sınıflandırma ile bağdaşmaktadır. Sadece analog organların kriter olarak alınması, yapay sınıflandırma içerisine girmektedir. Ancak doğal sınıflandırma da bu konu daha detaylı incelenmektedir. Sınıflandırma yapılırken uygulanan ilkeler, kurallar ve adlandırmalar oldukça önemlidir. Bu iki sınıflandırma çeşidinde olan mevcut farklılıktan kaynaklı olarak, devam eden bu süreç ortak bir dil ve birime ihtiyaç duymaz. Gelişi güzel şekilde devam eden bu sınıflandırma sürecine, doğal sınıflandırma dahil edilmez.
3. Embriyolojik gelişim aşamasında özelliği ilk ve son olarak ortaya çıkan sistematik kategorileri sırası ile yazınız.
 • Cevap: Embriyo, zigottan oluşmaktadır. Zigot ise spermin yumurtayı döllenmesi olarak bilinmektedir. Bu basamakların hepsinin devamlılığına, gelişim süreci adı verilir. Bu süreçte gelişim devam eder ve Embriyonik süreç doğum ile sonlanır.Embriyonik gelişim süreci:
  – Segmentasyon
  – Gastrulasyon
  – Farklılaşma ve organogenez olarak bilinir. 
4. Analog ve homolog organ tanımlarını yaparak örnekler veriniz.
 • Cevap: Ampirik sınıflandırmada kullanılan organların kökenleri farklı, görevleri aynıdır. Bu organlara analog organ denir. Örneğin, kuşun kanadı ve sineğin kanadı analog organlardır.
  Kökenleri yani anatomik yapıları benzer olan organlar homolog organlardır. Bu organların görevleri aynı ya da farklı olabilir. Örneğin, insan kolu, yunusun yüzgeci, atın ön bacağı ve yarasanın kanadı birbirleriyle köken olarak ortak yani homolog olan organlardır.
5. Sistematik kategorilerde türden âleme doğru giderken
• Birey sayısı
• Protein benzerliği
• Canlı çeşitliliği
• Ortak gen sayısı
• Kromozom sayısı
• Gen çeşitliliği
• Ortak özellikler
özelliklerinin nasıl değiştiğini yazınız.
 • Cevap:

Sayfa 171 Cevabı

C. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.
1. (D) Tüm virüslerde protein yapılı kılıf bulunur.
2. (D) Virüslerde nükeloik asit olarak ya DNA ya RNA vardır.
3. (Y) Virüsler konak canlılarını yapılarında bulunan nükleik asitler ile tanır.
4. (Y) Virüslerin ribozomu ve enzim sistemleri olmadığından antibiyotiklerden çabuk etkilenir.
5. (D) Virüsler hücre dışında sayılarını artırmaz, kristallenip kalır.
6. (D) Bakteriyofaj adı verilen virüsün konağı bakteridir.
7. (Y) Bir virüs konak canlısını enfekte ettiğinde kılıfını ve DNA’sını enfekte ettiği hücrenin içine gönderir.
8. (D) Virüsler çok sık mutasyona uğrar.
9. (D) Tuvalet kullanımından sonra hijyene dikkat etme, et ve türevi olan yiyecekleri iyi pişirme, içme suyuna özen gösterme viral hastalıklardan korunma yollarından bazılarıdır.
1. Yukarıdaki canlılardan hangisi / hangileri omurgalıdır?
 • Cevap: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
2. Yukarıdaki canlılardan hangisi / hangileri omurgasızdır?
 • Cevap: 1, 2, 6, 7
3. Yukarıdaki canlılardan hangisi / hangileri eklem bacaklıdır?
 • Cevap: 1, 2, 6, 7
4. Yukarıdaki canlılardan hangisi / hangileri akciğer solunumu yapar?
 • Cevap: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12
5. Yukarıdaki canlılardan hangisi / hangileri soğukkanlıdır?
 • Cevap: 3, 4, 5, 8
6. Yukarıdaki canlılardan hangisi / hangilerinde yavru bakımı görülür?
 • Cevap: 9, 10, 11, 12
7. Yukarıdaki canlılardan hangisi / hangileri solungaç solunumu yapar?
 • Cevap: 8

Sayfa 172 Cevabı

1. I. Canlı çeşitliliği hakkında bilgi edinmek
II. Canlı kökeninin bulunmasını kolaylaştırmak
III. Gelecek kuşaklara canlılar hakkında bilgi bırakmak
Yukarıda verilenlerden hangileri canlıların sınıflandırılmasının sağladığı yararlar arasında sayılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: E
2. I. Allium cepa
II. Solanum tuberosum
III. Morus nigra
IV. Pinus nigra
V. Pinus pinea
Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen canlılardan birbirine en yakın akraba olanlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I ve Il B) I ve III C) lll ve IV D) IV ve V E) lll, IV veV
 • Cevap: D
3. Aşağıda verilenlerden hangisi tüm bakterilerde ortak olarak bulunmaz?
A) DNA B) Sitoplazma C) Hücre zarı D) Ribozom E) Mezozom
 • Cevap: E
4. Bakterilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bazı bakterilerde kamçı bulunur. Bu sayede aktif hareket ederler.
B) Bakterilerin tamamında polisakkarit yapılı kapsül bulunur.
C) Tüm bakterilerde depo polisakkariti glikojendir.
D) Bakterilerin ribozomları rRNA ve protein yapılıdır.
E) Bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan yapılıdır.
 • Cevap: B
5. I. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondri görevi gören mezozom vardır
II. Tüm bakterilerde asıl DNA dan farklı olarak plazmit adı verilen halkasal genler bulunur
III. Otorotrof beslenen bakteriler fotosentez veya kemosentez yapar
IV. Parazit beslenen bakterilerin sindirim enzimleri olmadığı için bu bakteriler monomerlerin olduğu yerde yaşar
Yukarıda bakteriler ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve Il B) I ve lll C) I ve IV D) I, lll ve IV E) I, II, III ve IV
 • Cevap: D

Sayfa 173 Cevabı

6. I. Bazı bakteriler sulardaki atıkları parçalayarak suların temizlenmesinde görev alır
II. Bazı bakteriler baklagillerin kökünde yaşayarak havanın serbest azotunu yakalar
III. Bazı bakteriler biyoteknolojik alanda kullanılarak antibiyotik ürünlerin sentezlenmesinde görev alır
Yukarıda verilenlerden hangileri bakterilerin biyolojik açıdan önemini belirtir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: E
7. Arkelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Arkelerin hücre duvarları bakterilerinki gibi peptidoglikan yapılı değildir.
B) Arkeler prokaryot ve tek hücreli canlılardır.
C) Arke türlerinin tamamı heterotrof beslenir.
D) Arkelerin DNA ları halkasaldır.
E) Arkeler âleminde ekstrem koşullara dayanıklı türler bulunur.
 • Cevap: C
8. I. Tamamı tek hücreli ve ökaryot canlılardan oluşur
II. Otorotrof beslenen türleri fotosentez veya kemosentez yapar
III. Bazıları hem eşeyli hem de eşeysiz üreme yapabilir
Protista âleminde bulunan canlılar yukarıda verilen özelliklerden hangilerine sahip olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: B
9. Bitkilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tamamı ökaryot ve çok hücreli canlılardır.
B) Yapılarında bulunan klorofil pigmenti ile güneş ışığını emerek fotosentez yapar.
C) Bitki hücrelerinin tamamında selüloz yapılı hücre duvarı bulunur.
D) Aktif olarak yer değiştiremezler.
E) Bitkilerde su kaybını önleyen kitin tabakası bulunur.
 • Cevap: E
10. Mantarlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tamamı ökaryot hücre tipine sahiptir.
B) Bira mayası gibi maya mantarları hariç tamamı çok hücrelidir.
C) Vücutları hif adı verilen liflerden oluşmuştur.
D) Selüloz yapılı hücre duvarları vardır.
E) Depo karbonhidratları glikojendir.
 • Cevap: D

Sayfa 174 Cevabı

11. I. Nodül
II. Mikoriza
III. Liken
Yukarıda verilen birlikteliklerin hangilerinde mantarların rolü vardır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: D
12. I. Ökaryot ve çok hücreli olma
II. Glikojen depolama
III. Heterotrof beslenme
IV. Aktif yer değiştirme
Yukarıda verilenlerden hangileri tüm hayvanlar için ortak olan özelliklerdir?
A) I ve Il B) I ve lll C) I ve IV D) l, ll ve III E) I, II, III ve IV
 • Cevap: D
13. Aşağıda verilenlerden hangisi omurgalılar şubesindeki balıklar sınıfı için yanlıştır?
A) Soğukkanlı canlılardır, kış uykusuna yatmazlar
B) Boşaltım atıkları amonyaktır
C) Bazılarında iç iskelet kıkırdak yapılıdır
D) Çevre sıcaklığı değişse de vücut sıcaklığı sabit kalır
E) Yavru bakımı yoktur
 • Cevap: D
14. I. Larva döneminde solungaç solunumu ergin dönemde akciğer ve deri solunumu yaparlar.
II. Larva döneminde boşaltım atığı amonyak ergin dönemde ise üredir.
III. Soğukkanlı canlılardır. Kış uykusuna yatarlar.
IV. Gelişme döneminde metamorfoz geçirirler.
Yukarıda verilenlerden hangileri kurbağalar için doğrudur?
A) I ve Il B) I ve lll C) I ve IV D) Il, lll ve IV E) I, II, III ve IV
 • Cevap: E
15.Yukarıdaki grafikte değişken ısılı bir hayvanın çevre sıcaklığına bağlı olarak vücut ısısında oluşan değişim gösterilmiştir.
Vücut ısısı değişken olan bu hayvanın metabolizmasının en hızlı ve en yavaş olduğu zaman aralıkları hangisidir?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve IV D) II ve IV E) III ve IV
 • Cevap: D
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...