9. Sınıf Coğrafya Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları

2019 2020 9. Sınıf Coğrafya Tutku Kitap Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Cevap anahtarı


Sayfa 62 Cevapları

 

Aşağıdaki Dünya haritası üzerinde bazı şehirlerin meridyen değerleri verilmiştir. Bu meridyen
değerlerinden yararlanarak haritanın altında istenen işlemleri yapınız.
1. Londra’da yerel saatin 12.00 olduğu anda diğer şehirlerin yerel saatlerini hesaplayınız.
 • WASHİNGTON: 06:52
 • PEKİN: 19:44
 • BRASİL: 08:52
 • SİDNEY: 22:04
 • MOSKOVA: 14:36
2. Görsel 15’ten yararlanarak haritada yer alan şehirlerin saat dilimlerini bulunuz.
 • WASHİNGTON: -5
 • PEKİN: +8
 • BRASİL: -3
 • SİDNEY: +11
 • MOSKOVA: +4
3. Haritada verilen şehirlerin yeni yıla girme sırasını bulunuz.
Cevap: SİDNEY—-PEKİN—MOSKOVA—BRASİL—WASHİNGTON

Sayfa 65-67 Cevapları

 

1. ÜNİTE 3. BÖLÜM ÖLÇME - DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
A- Aşağıdaki soruları, verilen öncüllerden yararlanarak cevaplayınız.
1. a. 1. Aşağıdaki soruları, haritadaki bilgilerden ve atlasınızdan yararlanarak cevaplayınız.
1) Moskova: C1 2) Astana: C2 3) Ulan Bator: C3 4) Pekin: D4 5) Tahran: D2 6) Riyad: E1
b. Haritada kırmızı çember içindeki yıldızlarla gösterilen ve isimleri belirtilmeyen başkentlerin yerlerini,
atlasınızdan da yararlanarak, örnekteki gibi bulunuz.
a) Ankara: (Türkiye): D1 b) Yeni Delhi: (Hindistan): E2 c) Bağdat: (Irak): D1 ç) İslamabad: (Pakistan): D d) Aşkabad: (Türkmenistan): D2 e) Kabil: (Afganistan): D2
2. Aşağıdaki şekilde beş farklı merkezde Güneş’in aynı andaki konumu verilmiştir. Buna göre, şekilden yararlanarak aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
a. I, II, III, IV ve V
b. III
c. I
ç. I ve V
d. I ve II, başlangıç meridyeninin doğusunda, IV ve V ise başlangıç meridyeninin batısında yer alır.
B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1- D 2- D 3- A 4- D 5- A 6- A 7- C 8- E 9- A 10- A

Sayfa 69 Cevapları

 

1. Günlük hayatta insanlar haritalara niçin ihtiyaç duyarlar? Açıklayınız.
Cevap: Haritalar hayatımızı kolaylaştıran yardımcılardır. Bir yere ulaşmak veya bir yer hakkında bilgi almak istediğimizde haritalar bizim kılavuzumuz olur. Böylece kolayca zahmetsizce istenilen bilgiye ulaşmamızı sağlar. Bu haliyle harita, insandan haritayı üreten kartograf insana harita kullanıcısı yer referanslı bilgi aktaran, genel olarak basılı bir iletişim aracıdır.
2. Haritalar günlük ve sosyal yaşantınızda size ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Belirtiniz.
Cevap:Bir yere ulaşmak veya bir yer hakkında bilgi almak istediğimde ya da ilerde gitmeyi çok istediğim bir ülkeyi merak ettiğimde nerede olduğunu haritayı açıp hemen bilebiliyorum.
3. Cep telefonu, bilgisayar ya da tabletinizde haritalarla ilgili uygulamaları hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Yön bulurken ya da daha çok bir mekanı ya da bir yeri hemen rahatça bulmak için kullanmaktayım.
1. Aşağıdaki haritada 19 Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi gösterilmiştir. Haritayı kapatarak metni dikkatlice okuyunuz.
2. Okuduğunuz metne göre Kurupelit Kampüsü’nün yerleşme planını hayalinizde canlandırmaya çalışınız.
3. Haritayı açtıktan sonra hayalinizde canlandırdığınız yerleşme planı ile haritayı karşılaştırarak farklılıkları belirleyiniz.
Cevap: Çok bir fark belirleyemedim. Benzer şeyler canlandı gözümde.
4. İnsanlar niçin harita kullanmaya ihtiyaç duymuşlardır? Yorumlayınız.
Cevap: Çünkü Haritalar hayatımızı kolaylaştıran yardımcılardır. Bir yere ulaşmak veya bir yer hakkında bilgi almak istediğimizde haritalar bizim kılavuzumuz olur. Böylece kolayca zahmetsizce istenilen bilgiye ulaşmamızı sağlar. Bu haliyle harita, insandan haritayı üreten kartograf insana harita kullanıcısı yer referanslı bilgi aktaran, genel olarak basılı bir iletişim aracıdır.

Sayfa 73 Cevapları

 

Aşağıdaki haritada kırmızı ile gösterilen yerlerin adlarını atlasınızdan yararlanarak bulunuruz.
1- GRÖNLAND
2- BREZİLYA
3- NİJERYA
4- ANTARKTİKA
5- ETİYOPYA
6- TÜRKİYE
7- KAZAKİSTAN
Harita üzerinde kırmızı ile gösterilen alanların çiziminde kullanılabilecek en uygun projeksiyon yöntemini belirleyip noktalı yerlere yazınız.
Silindirik Projeksiyonla: Silindirik Projeksiyon: Harita alanının, açılmış bir silindir üzeri ne aktarıldığı projeksiyon yöntemidir. Bu projeksiyonlarla elde edilen haritalarda alan bozulur ancak şekil korunur. Bu yöntemde, paralel ve meridyenler arası mesafe eşit kabul edilir. Ekvator çevresinde meridyenler arasındaki mesafe fazla olduğundan bu yöntemle çizilen haritalarda Ekvator çevresi doğruya yakın çizilirken kutuplara doğru önemli bozulmalar meydana gelir.
 • Silindirik Projeksiyonla:
 • Konik Projeksiyonla:
 • Düzlem Projeksiyonla:
 •  
 •  

  Sayfa 88 Cevapları

   

  Aşağıdaki izohips haritası üzerinde numaralarla gösterilen kavramların adını tabloya yazınız.
  NoAdıNoAdıNoAdı
  1Zirve6Tepe11Ova
  2Tepe7Boyun12Vadi
  3Vadi8Tepe13Kıyı çizgisi
  4Çukur9Sırt14Delta
  5Plato10Falez  

   

  Sayfa 91-94 Cevapları

   

  1. ÜNİTE 4. BÖLÜM ÖLÇME - DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
  A- Aşağıdaki soruları, verilen öncüllerden yararlanarak cevaplayınız.
  1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız
  1. Metindeki verilere göre Murat doğru hesaplama yaptığına göre, Murat’ın hesapladığı mesafe ile gerçek mesafe arasında kaç km fark vardır? Hesaplayınız.
  1) Gerçek uzunluk = 28 x 3.000.000 => 28 x 30 = 840 km 1.000 – 840 = 160 km
  2) Arabanın km göstergesi çalıştığına göre, harita üzerinden hesaplanan mesafe ile gidilen mesafe
  arasındaki farkın nedeni ne olabilir? Açıklayınız.
  Harita üzerindeki mesafe ile gidilen mesafe farklıdır. Çünkü gidilen mesafede yükselti ve eğim etkiliyken harita
  kuş uçuşu mesafeye göre çizilmiştir.
  3) Murat, babasına verdiği bilgilerin hangilerine kullandığı haritadan yararlanarak ulaşmış olamaz?
  Niçin? Açıklayınız.
  Murat’ın elinde kara yolları haritası vardır. Bu yüzden yerleşim merkezlerindeki sanayi tesislerini, çevredeki
  dağları ve eğimin fazla olduğu yolları böyle bir haritadan yararlanarak bulamaz. Murat yerleşim merkezlerindeki sanayi tesislerini bulabilmek için sanayi tesislerini gösteren bir ekonomik haritaya, çevredeki dağları ve eğimin fazla olduğu yolları tespit edebilmek içinse fiziki haritaya bakmalıdır.
  2. Aşağıdaki soruları metne ve tabloya göre cevaplayınız.
  1) Hangi bölgenin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark daha fazladır?
  3. bölge.
  2) Hangi bölgede yeryüzü şekilleri daha az engebelidir?
  2. bölge.
  3)  Hangi bölgenin renklendirme yöntemiyle çizilen haritalarında daha fazla renk kullanılır? Niçin?
  3. bölge.
  3. bölgenin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark daha fazladır.
  3. Aşağıdaki soruları haritalara göre cevaplayınız.
  1) Hangi haritanın çiziminde bozulma oranı daha fazladır? Niçin?
  I. haritanın çiziminde bozulma oranı daha fazladır. Çünkü I. haritada daha fazla küçültme yapıldığından ayrıntılar gösterilemez. Dolayısıyla hata oranı artar.
  2) Hangi haritanın ölçeği daha büyüktür?
  II. haritanın ölçeği daha büyüktür.
  3) Hangi haritanın kesir ölçeğinin paydasındaki rakam daha büyüktür? 
  I. haritanın kesir ölçeğinin paydasındaki rakam daha büyüktür.
  4) II. haritada bozulma oranını en aza indirmek için hangi projeksiyon yönteminin kullanılması daha uygundur?
  Konik projeksiyon yönteminin kullanılması daha uygundur.
  5) Her iki haritada da gösterilen alanların aynı büyüklükte kâğıtlara, aynı ölçekle haritaları çizilse hangi haritadaki bölge, kâğıt üzerinde daha az yer kaplar? Niçin?
  I. harita düzlem üzerinde daha az yer kaplar. Çünkü I. haritada gösterilecek alan daha fazla olduğundan, küçültme oranın da daha fazla yapılması gerekmektedir.
  B) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
  1- C 2- B 3- C 4- A 5- E 6- C 7- C 8- B 9-D 10- C 11- E 12- C 13- E 14- B 15- C

  Sayfa 100 Cevapları

   

  Etkinlik
  Aşağıda harflerle isimlendirilen kutucuklardaki cümlelerle atmosfer katmanlarını eşleştiriniz.
  (1-Troposfer)a. Bu katmanda Güneş ışınları yoğun olarak hissedilir. Sıcaklık, Güneş’in etkisine göre 200 °C ile 1.600 °C arasındadır. 
  (3-Mezosfter) b. Yıldız kayması olarak bilinen gök taşlarının (meteor) atmosferde sürtünüp yanması ve parçalanması
  olayı bu katmanda gerçekleşir.
  (4-Stratcozfer) c. Atmosferi oluşturan gazların %75’i bu katmanda yer alır. Yer çekimi etkisi nedeniyle en yoğun katmandır.
  (5-Eksosfer) ç. Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 km yüksekte olduğu kabul edilmiştir.
  (4-Termoster) d. Sadece yatay hava hareketlerinin gerçekleştiği durgun bir katmandır. Dikey yönde sıcaklık değişimi
  yok denecek azdır.
  (1-Troposfer) e Su buharının tamamının bu katmanda yer alması nedeniyle hava olayları burada gerçekleşir.
  Metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  SAMSUN’UN 25.10.2017 TARİHLİ HAVA DURUMU TAHMİNİ
  Alçak basıncın etkisinde kalacak Samsun’da yarın havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının 26°C, en düşük sıcaklığının ise 15°C olacağı tahmin edilmektedir. Öğle saatlerinde %37 civarında olacak nem oranı artacağından, öğleden sonra yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgârın batıdan 6 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
  1. Samsun’un hava durumu tahmini yapılırken neler ölçülmüş olabilir? Tahminlerde bulununuz.
  Cevap:  Aşağıdaki etkenlere göre hazırlanmış olabilir.
  Rüzgar; yönü, hızı ve hamlesi
  Hava sıcaklığı
  İşba sıcaklığı, ıslak termometre sıcaklığı, nispi nem ve su buharı basıncı,
  Toprak üstü minimum sıcaklığı
  Hava basıncı; aktüel basınç, deniz seviyesine indirgenmiş basınç ve tandans durumu ile miktarı.
  Hava hadiseleri; halihazır ve geçmiş hava
  Yatay görüş uzaklığı
  2. Samsun’da hava durumu tahmininde verilen değerler yıl boyunca da etkili midir? Açıklayınız.
  Cevap: Hayır değildir, çünkü günlük ve aylık olarak ortalama olarak hazırlanır bundan dolayı her gün için aynı denilemez.
  3. Tespit edilen değerler başka şehirlerde de görülebilir mi? Açıklayınız.
  Cevap: Evet görülebilir, mesela yakın illerde de benzer hava durumları gözlenebilir. Çünkü hem doğa koşulları hem de iklimsel durumlar benzerdir.
  4. Benzer değerler görülen şehirlerin ortak özellikleri neler olabilir? Açıklayınız.
  Cevap: Yer yüzü şekilleri, matematiksel konum, yağış oranı benzer olabilir.

  Sayfa 102 Cevapları

   

  Aşağıdaki haritalardan yararlanarak soruları cevaplayınız.
  a. Hangi haritadaki hava olayları daha az değişkendir? Neden? Açıklayınız.
  Cevap: Birinci haritada daha az değişkendir. Çünkü daha özel daha ayrıntılı yerlerin günlük ölçümleri ve beklenen tahminler yer almaktadır.
  b. Kıyafet seçimi, yürüyüş yapmak, pikniğe gitmek gibi gündelik faaliyetler için hangi haritadan yararlanmak daha doğru olur? Niçin? Açıklayınız.
  Cevap: Birinci haritadan yararlanmak daha doğru olur. Çünkü birinci haritada yaşadığımız yerin daha ayrıntılı hava tahminleri yer almaktadır.
  c. Her mevsim yağış isteyen bir ürünün yetişme alanını belirlemek için hangi haritayı kullanırsınız? Açıklayınız.
  Cevap: İkinci haritayı kullanırım. Çünkü ikinci harita yıl boyunca olacak yağış durumlarını daha iyi anlatmaktadır.
  ç. Birinci haritada Türkiye’de gözlemlenen hava olaylarının yıl boyunca bu şekilde süreceği söylenebilir mi, neden? Açıklayınız.
  Cevap: Hayır söylenemez. Çünkü yıl boyunca değil dönemsel olarak yapılan tahminler yer almaktadır.
  d. Dünya üzerinde, hava durumu özellikleriyle iklim özelliklerinin birbirine benzediği yerler var mıdır? Varsa buralar Dünya’nın nerelerinde yer alır? Örneklendiriniz.
  Cevap: Elbette vardır. Mesela Ekvatoral Bölgede ya da Muson Ormanlarının olduğu yerlerde ayrıca da kutuplarda hep nbenzer durumlar ve konumlar olduğundan dolayı benzer iklim özellikleri görülebilir.
  e. Haritalardan yararlanarak aşağıdaki tabloda boş bırakılan alanları uygun ifadelerle doldurunuz.
  Hava Durumu – İklim 
  HAVA DURUMU İKLİM
  daha dar alanlarEtki alanıdaha geniş alanlar
  kısa süreliEtki süresiuzun boyunca
  günlük atmosfer olaylarıDeğişkenlik durumuyıllık hava olayları
  Güneşli, bulutlu, yağmurlu, rüzgârlıİfade biçimiNemli, kurak, yağışlı, sıcak
  meteorolojiİlgili bilim dalıklimatoloji

 • Sayfa 103 Cevapları

   

  1. Sıcaklık değerleri Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe düzenli bir şekilde azalmakta mıdır? Bunun nedeni ne olabilir? Açıklayınız.
  Cevap: Hayır azalmamaktadır çünkü o yerin özel konumunun koşullarına mesela yeryüzü şekilleri vs göre bazı yerler ekvatordan daha yüksek sıcaklıklara sahiptir.
  2. Enlem dereceleri birbirine yakın olan kentlerin sıcaklık değerleri aynı mıdır? Şayet aynı değilse bu durumun ortaya çıkmasında hangi faktörler etkili olmuş olabilir? Belirtiniz.
  Cevap: Hayır değildir çünkü aynı enlemde yer alsalar bile özel konum özellikleri farklılık gösterebilmektedir. Örneğin Rio, Santiago ve Cape Town benzer yakın enlemlerde olsalar bile sıcaklık değerleri ciddi farklılık göstermektedir.
  3. Ekim ayında Kuzey ve Güney Yarım Küre’de hangi mevsim yaşanmaktadır? Sizce yaşanan mevsimin, sıcaklık değerleri üzerinde herhangi bir etkisi var mıdır? Yorumlayınız.
  Cevap: Ekim ayında Güney Yarım kürede yaz yaşanırken Kuzey yarım kürede  ise kış mevsimi yaşanmaktadır. Bu mevsimler o yerlerdeki sıcaklık değerlerine doğrudan etki etmektedir. Mesel yazın olduğu yerler daha sıcaktır.

  Sayfa 107 Cevapları

   

  Aşağıda aynı yükseltiye sahip dağlar ve bu dağlar üzerindeki kalıcı kar sınırları gösterilmiştir.
  Aşağıdaki soruları şekillere göre cevaplayınız,
  a. Dağların bakı yönlerini ve yarım kürelerini belirleyiniz.
  I. Dağ:
  Bakı yönü: Güney  Yarım küresi: Kuzey
  II. Dağ:
  Bakı yönü: Kuzey Yarım küresi: Güney 
  III. Dağ:
  Bakı yönü: Güney  Yarım küresi: Kuzey
  IV. Dağ:
  Bakı yönü: Güney  Yarım küresi: Kuzey
  V. Dağ:
  Bakı yönü: Kuzey Yarım küresi: Güney 
  b. Dağları Ekvator’a uzaklıklarına göre yakından uzağa doğru sıralayınız.
  Cevap : 1. 4. 3. 5. ve 2. dağlar şeklinde sıralanmalıdır. 
  c. Hangi dağların ülkemizle aynı yarım kürede olduğu söylenebilir. Açıklayınız.
  Cevap : 1 , 3 ve 4. Dağların Kuzey yarımkürede olmasından dolayı ülkemizle aynı yarım kürede olduğunu söyeleyebiliriz. 
  ç. Güneş’e dönük yamaçlarda ne gibi farklılıklar yaşandığını belirtiniz.
  Cevap: Güneş ışınları daha büyük açıyla düşer. Sıcaklık değerleri daha fazladır. Güneşlenme süresi daha uzundur. Orman üst sınırı daha yüksekte olur. Kalıcı kar sınırı daha yüksektir. Aynı tür bitkilerde olgunlaşma süresi daha kısadır. Toprak oluşum süresi daha kısadır.

  Sayfa 116 Cevapları

   

  1- Sizce kutu niçin bu hâle gelmiştir? Açıklayınız.
  Cevap: Basınçtan dolayı kutu sıkışmıştır.
  2. Yükseklere tırmanan bazı insanlarda burun kanamaları, kulak tıkanması, damar şişmesi gibi olaylar gözlenir. Bu tür durumların ortaya çıkmasının nedeni ne olabilir? Tahminlerde bulununuz.
  Cevap: Deniz seviyesinden yukarılara çıktıkça havanın sıcaklığının ve neminin değişmesinin yanı sıra soluduğumuz havadaki oksijen miktarında da önemli değişiklikler olur. Deniz seviyesinde havanın içindeki gazların aşağı yukarı beşte biri oksijendir. 5 bin metre yükseklikte de olsa oksijen oranında önemli bir değişiklik olmaz. Lakin yüksek irtifada da oksijen oranının yüzde 20 olması, akciğerlerimize her solukta giren havada aynı miktarda oksijen olduğu anlamına gelmez. Yükseklere çıktıkça atmosferin basıncı azalır, içindeki oksijen molekülleri seyrekleşir. Aynı miktarda oksijen için çok daha sık ve daha derin solumamız gerekir.
  3. Ortalama bir insan vücuduna havanın uyguladığı kuvvet 10 -15 tondur. Sizce bunca yükü nasıl taşıyabiliyoruz? Yorumlayınız.
  CevapOkyanusların sekiz yüz metre derinliğinde yaşayan balıklar, havaya çıkarılınca parçalandığı gibi, insanlar da hava basıncı altından çıkarılınca yaşayamaz. Hava, deniz kenarında, bir santimetrekare yüzeye yaklaşık olarak bir kilogram basınç yapmaktadır. Bu basınç miktarına, “bir atmosfer” denir ki 76 cm yüksekliğindeki civa sütununun basıncına eşittir. Civanın özgül ağırlığı 13,6 gr/cm3 olduğu için, bin otuz üç santimetre (76×13,6=1033,6) suyun basıncı, yani 10 m ve 33 cm yüksekliğindeki suyun basıncı bir atmosferdir. İnsan derisinin yüzölçümü, ortalama bir buçuk metre kare olduğuna göre, hava hepimizi on beş ton kuvvetle ezmektedir. Bu büyük kuvvet altında, pestil haline gelmeyişimiz, solunum sayesindedir. Solunum yolları, akciğer keseleri, kapiller ve kan damarları ile vücudumuzun bütün hücrelerine hava gittiğinden, içimizde de, hariçteki basınca eşit bir basınç mevcuttur. Sıcak havada basınç azalır, barometre düşer. Soğukta ise yükselir. Bu basınç değişmesi, sıhhatimiz için de çok mühimdir. Bu değişme olmasaydı, bildiğimiz hastalıkların dörtte biri mevcut olmazdı. Sıhhi iklimler; kırların ve kışın yaylaların, ilkbaharda ekvator adalarının iklimleridir.

  Sayfa 131 Cevapları

   

  1. Hava kütlelerini, yağış bırakma olasılığı en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız.
  Cevap1. , 2 ve 3. şeklinde olmalıdır. Bağıl nemin yüksekliğinden bunu çıkarırız.
  2. Hava kütlelerini, sıcaklığı en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız.
  Cevap3 > 2 > 1
  3. Hava kütlelerini, buharlaşma potansiyeli en az olandan en fazla olana doğru sıralayınız.
  Cevap:  1 > 2 >3 şeklinde olmalıdır.
  4. Bu hava kütlelerinin yağış bırakması için sıcaklıklarında nasıl bir değişiklik olması gerekir? Açıklayınız.
  Cevap: Sıcaklıklarının düşmesi ve yağmur yağması için gerekli koşulların oluşması gerekmektedir.

  Sayfa 153 Cevapları

   

  Aşağıda, yeryüzünde gözlemlenen sekiz iklime ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri ile bu iklimlerin karakteristik bitki örtülerinin fotoğrafları verilmiştir. Fotoğrafların hangi bitki örtüsü grubunda yer aldığını bulunuz, iklim adlarını tespit ediniz ve uygun iklim grafikleriyle örnekteki gibi eşleştiriniz.
 • Cevap:
 • 2—-a   çöl bitkileri
 • 3—-f   tundra
 • 4— b  maki 
 • 5—-e  yağmur ormanları
 • 6—-c tayga ormanları
 • 7—- g savan
 • 8—- ç  bozkır
 •  
4. Ünite Cevapları (Sayfa 192-200 Aralığı)


3. Ünite Cevapları (Sayfa 174-190 Aralığı)


2. Ünite Cevapları (Sayfa 151-172 Aralığı)


1. Ünite Cevapları (Sayfa 71-149 Aralığı)

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...