9. Sınıf Edebiyat 6. Ünite Sonuç Yayınları

6. Ünite Tiyatro Sayfa 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 Fatih Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Türk tarihini anlatan eserler okumak ya da bunları konu edinen tiyatro ve film izlemekten hoşlanır mısınız? Neden?
 • CevapÖncelikle kişisel fayda açısından okumak her zaman faydalıdır. Devamında tiyatro ya da film olarak izlenebilir. Okumak, faydalıdır çünkü konuyu  öğrenip yanı sıra okumaktan elde ettiğimiz kazançlar illa ki olacaktır.
2. Tarihî bir olayın tiyatro metni yazılıp sahnede canlandırılmasının izleyiciye katkıları neler olabilir? Tartışınız.
 • CevapGörselliğin katkısı vardır. Doğru aktarılırsa önümüze tarihle ilgili süreci tam anlamıyla koyar ve rahat anlamamıza fayda sağlar.
3. Aşağıda, Arif Nihat Asya’nın “Fetih Marşı” şiirinden bir bölüm verilmiştir. Bu şiirle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı
1. Françez, Notaras ve Kostantin’in hangi konuda bir görüş ayrılığı yaşadığını söyleyiniz?
 • CevapOsmanlının saldırma ihtimaline karşı Batı’dan yardım istemek mi yoksa kale kendi başlarına savunmak mı?Eğer yardım isterlerse Batı, onları değiştirme ihtimali çok fazla ve kendilerinin de halktan uzaklaşma.Fakat kalıp kaleyi savunsalar buna da güçleri yetmeme ihtimali vardır.
2. “Fatih” metninin konusunu ve temasını bulunuz.
 • CevapKonusu İstanbul’un fethi olup teması Osmanlının adaletidir.
3. Tiyatro metinlerinde olay örgüsüne dramatik örgü denir. Buna göre, okuduğunuz metnin dramatik örgüsünü belirleyiniz.
Cevap
 • Fatih’in kardeşinin Bizans’ın elinde olması
 • ·         Kardeşini bahane edip sürekli vergiyi arttırması
 • ·         Fatih’in İstanbul’u fethetmekte başka çaresi olmaması
 • ·         Rumeli Hisarı’nın yapılması
 • ·         Bizans’ın hisarı yapılmasını engel olmaya çalışması
 • ·         Olamayınca Batı’dan yardım istemesi
 • ·         Fetih günü savaş başlaması
 • ·         Batı yardımlarına karşı Osmanlının gemileri karadan yürütmesi
 • ·         Fethin gerçekleşmesi.
4. Okuduğunuz tiyatronun dil, anlatım ve sunum özelliklerini belirleyiniz.
 • CevapDil sade olup anlatım dramatik şiir dediğimiz bir uslüpla yapılmıştır.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı
5. Aşağıdaki diyalogdan hareketle Türklerin hangi değerlere sahip çıktığını söyleyiniz.
FRANÇEZ:
Dini, töresi, her şeyi yabancı Türklere mi açalım kucağımızı?
NOTARAS:
Hiçbir ulusun dinine, töresine Karışmamıştır onlar bugüne dek.
Türklerin dünyaya getirdiği yeni düzen Bizi biz yapan her şeyi koruyacaktır.
 • CevapTürklerin azınlıklara karşı adaleti davrandığı onların dini,töresine karışmadığı ifade etmiştir.
6. Aşağıda, Akşemsettin’in Mehmet (Fatih) hakkındaki düşünceleri verilmiştir. Bu replikten hareketle Fatih’in hangi özellikleri ön plana çıkartılmak istenmiştir? Akşemsettin’in bu sözleriyle yazarın üzerinde durduğu evrensel değer nedir?
 • CevapDüşmanına üstün gelirken değerlerinden vazgeçmemeyi öğretir. Kazanmak sadece kendin için değil savaştığın kişi için de geçerlidir.
7. Akşemsettin’in “Hayatın hakkını tam vermek için hem güvercin hem şahin olmak gerek.”, “Tanrı buyruğuyla davrananları dünyada hiçbir güç durduramaz.”, “Ayakların Tanrı yolunda toza bulanırsa sular boğamaz seni, ateşler yakamaz!” repliklerinde hangi örtük iletiler olduğunu bulunuz.
 • Cevap: Hayatın hakkını tam vermek için hem güvercin hem şahin olmak gerek: Bu hayatta ezilmek de gerekir güçlü olmak da. Av da avcı da…
 • Tanrı buyruğuyla davrananları dünyada hiçbir güç durduramaz: Tanrı’nın dediği olur.
 • Ayakların Tanrı yolunda toza bulanırsa sular boğamaz seni, ateşler yakamaz: Tanrı hizmetinde yapılırsa her şey yolunda gider. Tanrı kendi yolundan gidenleri gözetir.

1. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metindeki repliklerden yola çıkarak aşağıda verilen kişilerin özelliklerini belirleyiniz.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

2. ETKİNLİK 

Bu parçada altı çizili kelime grupları fiili durum, miktar, zaman gibi bakımlardan belirterek zarf olmuştur. Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen kelimelere zarf denir.
Siz de okuduğunuz metindeki zarfları bularak metne katkısını tartışınız.
 • CevapZAĞANOS:Devletimiz varlığını duyurduğundan beri  (ZAMAN )Avrupa zaten birleşik bize karşı.
  AKŞEMSETTİN (Mehmet’e doğru):
  Baban bir ağaç dikti senden önce,  (ZAMAN )
  meyvesini devşirmeyecek misin?
  HALİL:
  Biz Bizans’ı kuşatırken hünkârım (DURUM )
  ya güçlü bir Avrupa ordusu gelip
  arkamızdan vurursa bizi? O zaman (ZAMAN )
  bu devlet belini doğrultamaz bir daha(MİKTAR )

6. Ünite Tiyatro Sayfa 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179 Buzlar Çözülmeden Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Bir tiyatro oyunun farklı oyuncular tarafından sergilenmesi izleyici üzerinde nasıl bir etki bırakır?
 • CevapTiyatro oyuncusu da oyunu oynarken işin için yorum katar. Her oyuncunun yorumu farklıdır. Kimi oyuncu kendini oyuna daha iyi verirken kimisi de bu yoğunluğu yakalamamaktadır.
2. Kişilere kendi yetenekleri doğrultusunda sorumluluk verilmesi, işlerin yolunda gitmesine ve kişilerin meslekî doyumuna nasıl katkı sağlar?
 • CevapHer kişi yeteneği doğrultusunda istediği işe odaklanırsa başarı daha çabuk gelir.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı
1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle bulunuz.
 Bacı biraz makul ol(mantıklı olmak)
• Sen bizim makbulümüzsün.  (kabulümüzsünüz)
• Bu sualin mühim değil, asıl sen cevap ver bana. (önemli)
• Sonra yine gaipten bir marş duyulur. (Görünmez âlem)
• Onun gibi yiğit adam, onun gibi iyi adam, onun gibi fukara babası görmedik.  (Yoksullara yardım etmeyi seven kimse)
 • Cevap
2. Oyun kişilerinin belirleyici özellikleri tasvir edilmemiş, konuşmalardan çıkarılması sağlanmıştır. Bir eserde kişilerin ayırt edici özelliklerinin tasvir edilmesi, eserin başarısını nasıl etkiler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapTiyatro metinlerinde betimleme kısımları genelde kısa olur ve onlar da parantez içinde yazılır. Hikaye ya da romandan farklı olarak betimleme kısımları oyuna aktarıldığı için görselliğe yansır. Öyle de verilir.
3. Okuduğunuz metinden diyalog, monolog, replik, sahne, perde gibi tiyatro terimlerinden hangilerine karşılık gelen bölümler vardır? Bu bölümleri gösteriniz.
 • CevapDiyalog:KAYMAKAM VEKİLİ: Pekâlâ…
  JANDARMA KUMANDANI(Kaymakama) Gidelim.
  Replik:
  DELİ ÇAVUŞ: Sahi mi söylüyorsun?
  KAYMAKAM: Evet.
  DELİ ÇAVUŞ: Can baş üstüne ama kasa­balı ne der?
  Perde:
  BİRİNCİ PERDE
  ÜÇÜNCÜ MECLİS
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı
4. Okuduğunuz metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
 • Cevapİki delinin kendini kaymakam olarak tanıtarak kasabaya gelmesi ve buzlar çözülmeden kasaba birçok adaletsizliği  önlemeye çalışması.
5. Okuduğunuz metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları bularak metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini değerlendiriniz.
 • CevapDönemin gerçekliğine uygun yazılmıştır. Karın yağmasıyla yolların  kapanması, köy yerinde eşitsizlik ve adaletsizliklerin olması gibi konular dönemin gerçekliğine uygundur.
6. “Buzlar Çözülmeden” oyununda güldürü unsurları nasıl sağlanmıştır? Bu yönüyle geleneksel Türk tiyatrosuna benzediği söylenebilir mi? Buradan hareketle türün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirleyiniz.
 • CevapMizahı kara mizah olarak vermiş. Toplumsal gerçeklikler üzerinden eleştiri şeklinde karşımıza çıkıyor. Bozuk düzeni akıllılar değil deliler yönetebilir üzerinden bir eleştiri niteliği sağlamaktadır.

1. ETKİNLİK 

Modern tiyatroda efekt, ışık, dekor, kostüm, aksesuar, makyaj gibi teknik uygulamalar söz konusudur. Bu uygulamalar metin çerçevesinde yazar, yönetmen, yapımcı, oyuncu, tasarımcı ve teknik ekip iş birliğiyle yorumlanarak gerçekleştirilir.

Bu açıklamaya göre “Buzlar Çözülmeden” parçasını sahneye koyacak olsanız nasıl bir çalışma yapardınız? Açıklayınız.

 • Cevap: Önce ekibimi belirler herkese yeteneğine göre rolleri dağıtırdım. Ardından da dekor ve efektleri kendi estetik anlayışıma göre yeniden hazırlardım. Son olarak biraz da kendimden yorum katardım.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfları bularak türlerini belirtiniz.
KAYMAKAM: Gidelim Yüzbaşı. Yalnız bir saniye (Tahrirat Kâtibine) Kâtip, eşrafa ve esnafa söyle, evvela tembihlerimi, sonra da beni unutmasınlar, işi yine azıtırlarsa belli olmaz, yolların kapandığı bir gün belki bizler yine geliriz. Haydi Allahaısmarladık.
HATİCE: (Feryat ederek) Gitme, kurban olduğum gitme.
 • CevapEvvela – Sonra : Zaman zarfıYine: Durum Zarfı
  Belki : Durum Zarfı
  Yolların kapandığı bir gün: Zaman zarfı

6. Ünite Tiyatro Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187  Ocak Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Sizce aile bireylerini bir arada tutan en büyük etken ne olabilir?
 • CevapBeslenme , bakım , sevgi ihtiyacı , duygusal gelişim , psikolojik gelişim , eğitim ,kültürel değerleri kazanma gibi kavramlar aile bireylerini bir arada tutar.
2. Yakın çevrenizdekilerin sizin düşüncelerinize veya kurduğunuz hayallere yönelik eleştirileri oluyor mu? Bu kişilerin eleştirileri karar vermenizde etkili midir? Arkadaşlarınızla sözlü olarak paylaşınız.
 • Cevap: Evet oluyor. Mesela bazı arkadaşlarım gerçekleşmeyecek hayaller kurmamdan dolayı çoğu zaman üzüleceğimi söylüyorlar. Ya da bazı hayallerimiz imkansız buluyorlar. Oysa ben katılmıyorum onlara. Kendi hayallerimin peşinde koşmak daha mutlu ediyor beni.
3. Can Yücel’in aşağıdaki şiirinde hangi öğütler verilmektedir? Bir insanın mutlu olabilmesi, hayata gülümseyebilmesi için bunlar yeterli midir? Neden?
 • CevapYaşama sarıl, acele etme ve ne yaşıyorsan tadını çıkar.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı
1. Okuduğunuz metnin konusunu bularak konunun güncelliğini koruyup korumadığını söyleyiniz.
 • CevapKıt kanaat geçinen bir ailenin bireyleri arasında yaşanan çatışmaları anlatır.Tüm olumsuzluklara rağmen aile bir arada durmaya çalışır.
2. “Ocak” metninin temasını metnin dramatik örgüsünden, hareketle belirleyiniz. Bu temanın insan ve gerçeklikle ilişkisini açıklayınız.
 • Cevap: Zorluklar karşısında aile teması. Toplumsal gerçekliğe uygundur.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı
3. Okuduğunuz metinde zaman ve mekân nasıl verilmiştir?
 • Cevap: Zaman ve mekan bir bütünlük içerisinde verilmiştir. Zamanın ileleyişi olaylarla uyum sağlamıştır.
4. Tarık, oyun boyunca çevresi, ailesi ve kendisiyle çatışma içindedir. Tarık’ın çevresiyle ve kendisiyle olan çatışmalarına metinden örnekler gösteriniz.
 • CevapTarık, çocuk ruhlu bir adam. Hayallerinin içinde yaşayan, yalnızca gerektiği zamanlarda hayal perdesini aralayıp gerçek dünyaya adım atmayı tercih eden bir karakter.
5. Nihat’ın ve Safiye’nin kişilik özelliğini en iyi yansıtan repliklerini bulunuz. Bu repliklerde hangi özelliklerinin ön plana çıkarıldığını söyleyiniz.
 • CevapSAFİYE — Tabii oğlum, çalışmak insanın içini açar.NİHAT — İlgisi bile yok. Bir sazan balığı, bir kırlangıç, bir yonca tarlası gibi mutluyum.(Tabii) Çünkü bugün istifa ettim.SAFİYE — (Bir tabureye çöker) Neden?NİHAT — Bastım istifayı, çıktım geldim. Oh, dünya varmış.
  SAFİYE — (Soluğu kesilmişcesine) Neden ama?
  NİHAT — (Şirin) Eee, yürümedi anne. Zaten ta başından biliyordum. Bunu bilip dururken kalkıp işe gitmek düpedüz ikiyüzlülük. Sonra ben öyle saatle filan iş yapamam. Delilik bu. Yağmur saatle mi yağıyor, rüzgâr takvimle mi esiyor?
  SAFİYE — Bunu nasıl yapabildin?
  NİHAT — Gayet kolay, yarın gelmiyorum dedim. İnanır mısın, gık bile diyemediler.
  SAFİYE — Ya Fazıl?
  NİHAT — Merak etme, ona ben anlatırım.
  SAFİYE — İçerde, banyoda.
6. Tarık’ın ve çocukların bir işte dikiş tutturamaması, ailenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, Sevda’nın evden kaçması gibi dramatik örgü ile Tarık’ın her şeye rağmen mücadele etmesi arasında
nasıl bir ilişki olduğunu belirleyiniz.
 • CevapTarık ne kadar olumsuzluklar yaşasa da yaşam boyunca mücadele etmiş ve bundan da yılmamıştır . Aslında  orta halli bir ailenin başından geçene olaylardır. Olumsuzluklar yaşanılır ve bununla mücadele ederk hayatta kalmaya çalışılır.
7. Okuduğunuz tiyatroda yazarın vermek istediği ileti nedir? Bu iletinin metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlar olup olmadığını tartışınız.
 • CevapEserde, 1960’lı yılların Türkiye’si resmediliyor.  Dönemin siyasi ve ekonomik koşullarının etkisi ile yaşamına devam etmeye çalışan bir aile.Olumsuzluklar karşısında mücadele edilmelidir.
8. Tiyatro yazarları kişilerinin repliklerini verirken onları kişiliklerine göre konuşturmayı amaçlar. Yazarın kişileri konuştururken izleyiciyi etkilemek için nasıl bir tutum izlediğini açıklayınız.
 • Cevap: Sanki izleyicilerin de oyunda olduklarını hissettirecek bir tutum izlemektedir.
9. Yazar, oyun boyunca gerilimi canlı tutmak için hangi unsurları ön plana çıkarmıştır?
 • CevapSürekli bir çatışma içinde olunmuş. Hep bir hayal kurulmuş ve sonunda hüsrana uğrama söz konusu olmuştur.Ayrıca aile bireyleri arasında da kişisel farklılıklar vardır. İki çocuğun bir gerçekçi iken diğeri hayalcidir. Bir çalışmayı severken diğeri sevmez. Bu da gerilimi canlı tutmuştur.
10. Modern tiyatroda belirlenen bütün sahne yerleştirmeleri ve hareketlerini destekleyecek dekor, kostüm, aksesuar, ışık, makyaj gibi teknik konularla ilgilenecek olan tasarımcılar bu süreçte yazar,
yönetmen, yapımcı, oyuncu ve teknik ekiple fikir alışverişinde bulunur. Mümkün olduğu kadar taslaklar çizerek bu sürece dâhil olur. Buna göre “Ocak” parçasını sahneye koyacak olsanız nasıl bir
çalışma yapardınız? Açıklayınız.
 • Cevap: Öncelikle bütün ekibi toplar onlara nasıl bir oyun çıkarmak istediğimi benim için başarının ne kadar önemli olduğunu anlatırdım. Sonra da en iyi dekoru kostümü ortaya koyarak oyunu en iyi şekilde en iyi oynayan oyuncularla sergilemeyi amaçlardım.
11. Aşağıdaki parçada Tarık’ın davranışı “kendine, çevresine, ailesine, vatanına karşı sorumlu olma”
duygusundan hangisinin ya da hangilerinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
ARIK — Hay Allah razı olsun. Kıza ne aldım biliyor musunuz? (Kutudan bir guguklu saat çıkarır.) Guguklu saat. (Güler.) Ne dersin Safiye zevkime, inceliğime? (…) neşem oldu mu, üstüme yoktur dünyada. Bir taneyim be. Kıza karşı mahcubum. Yolda gelirken dedim ki kendi kendime…

SAFİYE — (Ayağa kalkar.) Biz onunla konuştuk, anlaştık.
TARIK — Olsun. Bana “baba” dedi ya. Hani, “git yap” dedi. Yolda uçtum (…). (Saati asar.)Nasıl, ne güzel durdu değil mi? (Zincirini çeker.) Safiye bak, bak nasıl kuruluyor (…). (Gevrek gevrek güler.) Bizim araba gibi… Tıkır tıkır… Fazıl yarın sabah işbaşı yapıyoruz. Tamam mı?
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı
Aşağıda Batı edebiyatından bir tiyatro örneği verilmiştir. Bu parça ile okuduğunuz tiyatro metinlerini ( Fatih, Buzlar Çözülmeden, Ocak ) verilen ölçütlere göre değerlendirerek tabloyu doldurunuz.
 Cevap:


9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı
DİL BİLGİSİ
1. “Ocak” metninden zarf görevinde kullanılan kelime ve kelime gruplarına örnekler bularak bunları birer cümlede kullanınız.
 Cevap:
Açlıktan ölüyorum. >Durum Zarfı
bir yonca tarlası gibi mutluyum. >Durum Zarfı
Bunu nasıl yapabildin? >Soru Zarfı

İçerde, banyoda. >Yer Yön Zarfı

Kuş gibi hafifledim. >Durum Zarfı
belki bir gün bir sepet sahici inci ile dönerdim >Durum Zarfı
2. “Ocak” metninde kullanılan yay ayraç, üç nokta ve virgüllerin işlevlerini söyleyiniz.
 Cevap:
S. SAY — Bugünlerde saatsiz yaşıyorum ( .  ) Acıkınca yiyorum ( , ) uykum gelince uyuyorum (. )
S. FİNCANCIBAŞI — Duruşmanız nasıl geçti ( ? )
S. SAY — Değişik bir şey yok ( . )
S. FİNCANCIBAŞI — Yani (  )
S. SAY — Umutsuz görünüyor ( . )
S. FİNCANCIBAŞI — Ben başlangıçtan beri umutsuzdum ( . )
S. SAY — Doğrusunu isterseniz tam anlamıyla ilgilenemiyorum da (. )
S. FİNCANCIBAŞI — İzin verirseniz bir de ben gireyim araya ( . ) Ortaklarınızla bazı anlaşma yolları bulunabilir ( . )
S. SAY — Teşekkür ederim Sadri Bey ( . ) Avukatım elinden geleni yapıyor ( . ) Siz yorulmayın ( . ) Ne yapalım ( ) gerekirse ben de bir iş bulur çalışırım ( . )

6. Ünite Tiyatro 189, 190, 191, 192  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı
A. Aşağıdaki soruları “Ah Şu Gençler” parçasına göre cevaplayınız.
1. Dramatik örgüyü oluşturan çatışmayı bulunuz.
 • Cevap: Çalışmak istemeyen adamın kendine uygun iş görüşmesine gitmesi ve sonucunun isteğine uygun olmaması.
2. “Adam” ile “Delikanlı” arasında geçen konuşmalardan hareketle tiyatronun türünü belirleyiniz.
 • Cevap: Komedi
3. Ayraç içindeki yazıların işlevi nedir? Bunlar olmasaydı ne gibi bir eksiklik doğabilirdi? Açıklayınız.
 • Cevap: Bu bölümler oyuncuların neler yapacaklarını belirtir. Betimlemeyi oluşturup okunan metnin daha rahat anlaşılmasını sağlar.
4. Sizce delikanlı, iş bulma ve bulduğu işte çalışma konusunda gerçekçi midir? Neden?
 • Cevap: Değildir. Bu şartlarda kimse bulamaz.
5. Repliklerden yola çıkılarak parçanın dil ve anlatımıyla ilgili olarak ne söylenebilir?
 • Cevap:  Mizah unsurlarından yararlanmıştır. Günlük konuşma dilinden kelimeler vardır. Bu da akıcılığı sağlar.
9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı
Aşağıdaki yargılar, yukarıda verilen parçaya göre doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
 • Anlatımda konuşma dilinin doğallığından yararlanılmıştır. (D)
 • Sahne ve kostümle ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. (Y)
 • Anlatmaya bağlı edebî bir metinden alınmıştır. (Y)
 • Konusunu günlük yaşamdan almıştır. (D)
 • Kişilerin ele alınışı, kurgusu, dramatik örgüsü, dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında trajedi özellikleri göstermektedir. (D)
 • Ayraç içindeki ifadeler okuyucuya yol göstermek için verilmiştir. (Y)
 • Gösterme anlatım tekniği kullanılmıştır. (D)
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1.  Tiyatro metinlerinde oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar YAY AYRAÇiçinde verilir.
2.  Tiyatro oyunlannda anlatım, karşılıklı KONUŞMA şeklindedir.
3.  TRAJEDİ türü tiyatrolarda argo ve çirkin sözlere yer verilmez.
4. Dramatik örgünün gelişmesinde basamakları ortaya çıkaran, kişiler arasındaki iç ve dış mücadelelerinde anlaşmazlıklara ÇATIŞMA denir.
5.    SUFLÖR perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve unutulan sözleri (ışıklayarak oyun­culara hatırlatan görevlidir.
6.   KOMEDİ türü tiyatrolarda konular, günlük yaşamdan alınır; kahramanlar ise halk kesminden kimselerdir.
7. TÖRE KOMEDİSİ bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türüdür.
8.   DRAM türü tiyatrolarda üç birlik kuralına uyulmaz; kişiler tek yönlüdür, bütünüyle iyi ya oa
kötüdür.
9.    “S. SAY- Bugünlerde saatsiz yaşıyorum’ Acıkınca yiyorum, uykun gelince uyuyorum…” repliğindeki altı çizili kelime ve kelime grupları ZARF görevinde kullanılmıştır.
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile komedinin ortak yönlerinden biridir?
A) Kahramanlar soylular arasından seçilir.
B) İzleyiciyi güldürerek eğlendirmeyi amaçlar.
C) Anlatmaya bağlı edebî metinler grubundandır.
D) Acı veren olaylar sahnede gösterilmez.
E) Üç birlik kuralına uygun olarak yazılır.
 • Cevap: E
9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı
2. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?
A) Üç birlik kuralına uyulur.
B) Acıklı ve komik olaylar bir arada verilir.
C) Konular günlük olaylardan alınır.
D) Dilde ve üslupta soyluluk aranmaz.
E) İşlediği konuya göre isimler alır.
 • Cevap: B
3. • Oyunda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.
• Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalar, dekora yardımcı sahne eşyaları.
• Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların tümü.
• Oyuncunun rolüne uygun olarak yüze şekil verme, yüzü boyama işlemi.
• Sahne gerisinde oyuncuların oyuna hazırlandıkları ve sahneye çıkış sırasını bekledikleri yer. Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?
A) Aksesuar B) Dekor C) Kostüm D) Makyaj E) Sahne
 • Cevap: C
4. Tiyatrolarda rol gereği, duygu ve düşünceleri yüz ifadeleri ile yansıtmaya……………; oyunda tek
kişinin kendi kendine konuşmasına……………; oyuncunun, sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği
son söze……………; kişilerin birbirlerine karşı söylediği uzun soluklu, coşkulu sözlere de
……………denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) jest B) mimik C) monolog D) replik E) tirat
 • Cevap: A
5. Yönetmenin belli bir oyun içinde oyuncuları düzene sokmak ve onları oyuna uygun bir duruma getirmek için yaptığı hazırlık ve çalışmaya ne ad verilir?
A) Aksiyon B) Dramatize etmek C) Epizot D) Mizansen E) Monolog
 • Cevap: D
6. MUNİSE: Söyle elmasım?
SEHER : (Hırçın) Elmasım deme bana!
MUNİSE : Niye demeyim a yavrum?
SEHER: Hiç elmas gördün mü ki?
MUNİSE: Görmesem de olur, a benim kehribar yavrum…
SEHER: Ya kehribar? Hiç kehribar gördün mü sen? (Munise bir elini acele boynuna götürür.) Bilip görmediğin şeyleri ad takıp durma bana! (Yine yarı beline dek pencereden sarkıp ileri geri konuşmaya başlar.)
Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerden kaçı zarf olarak kullanılmıştır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
 • Cevap: A

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...