9. Sınıf Edebiyat 8. Ünite Sonuç Yayınları

8. Ünite Mektup E-Posta  Sayfa 212, 213, 214, 215, 216 Sabahattin Ali’den Karısı ve Kızına Mektuplar  Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Sizce mektup türünün ortaya çıkmasında neler etkili olmuştur?
 • Cevap: İnsanların iletmek istedikleri mesajı karşısındakilere daha etkili ve özel bir yolla hatta bazen gizli bir yolla iletmek istemelerinden kaynaklanıyor olabilir. Bunun yanında bazen bir  iş teklifi, bazen gelişmelerden haberdar etme bazen edebi bir sohbet bazen de aşkı ifade etmek için de mektuplar yazılmıştır.
2. Aşağıdaki mektupta hangi duyguların hâkim olduğunu söyleyiniz.
 • Cevap: Özlem, kırgınlıklar ve dostane paylaşımların hakim olduğunu söyleyebiliriz.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı
1. Metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime grupları varsa bunları belirleyerek anlamlarını sözlüklerden öğreniniz.
 • Cevap
 • Sipariş: birinden, bir şeyin yapılmasını, getirilmesini, gönderilmesini isteme, bir şey ısmarlama.
 • Nezle: vücudu üşütmekten ileri gelen, burun boşluklarının kuruması ve kaşınır gibi olmasıyla başlayan, burun akması ve aksırmayla kendini gösteren, hafif ateş, baş ağrısı ve kırıklık yapan bir hastalık.
2. Okuduğunuz mektubun konusu ve yazılış amacı nedir? Metnin konusu ve amacı ile metnin türü arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
 • Cevap: Bir babanın eşine ve kızına yazmış olduğu sevgi ve özlem dolu duyguların paylaşıldığı özel bir mektuptur. Metnin amacı duyguların iletimidir ve tür olarak mektubun seçilmesi son derece normal ve doğrudur.
3. Farklı kişiye yazılmış iki mektup okudunuz. Yazar, karısına ve kızına aynı samimiyet, sıcaklık ve yalınlıkta mı hitap etmektedir? Buradan hareketle mektupların üslubu hakkında çıkarımlarda bulununuz.
 • Cevap:  Hayır, ilkinde karısına yazmış olduğu için daha olgun ifadeler ve doğrudan bir anlatım varken ikinci mektupta yazar kızına yazdığı için onun anlayacağı dilden daha yumuşak bir anlatımı tercih etmiştir. 
4. Aşağıdaki parçada yazarın eleştirdiği kişiler kimlerdir? Yazar, bu kişilerin hangi durumlarını eleştirmektedir?
Mehmet Ali’nin çıkaracağı gazeteye yazı ile yardım edeceğim. Fakat mesuliyete iştirak edecek değilim, merak etme. Bundan sonra biraz da dostlar kahramanlık etsin. Ben elimden geleni yaptım ve bu hâle geldim. Dünkü takdirkârlarımız şimdi yüzümüze bakmıyor. Artık pes dedim.
 • Cevap: İş arkadaşlarına sitem etmektedir. Önceden çıkarılan dergi ve gazetelerde sorumluluğu hep kendisinin aldığından ama bundan sonra artık çevresindekilerin biraz sorumluluğu yüklenmeleri gerektiğinden bahsetmekte onlara ince bir sitemde bulunmaktadır.
5. Okuduğunuz mektuplarda daha çok hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır? Metinden örnekler gösteriniz.
 • Cevap:  Açıklayıcı ve öyküleyici anlatımın örneklerine daha fazla rastlarız. 
 • Örnek: “Vâlâ teyzenin ördüğü başlığa teşekkür et, başlığın içindeki mektubuna cevap yaz.”
6. “Sabahattin Ali’den Karısı ve Kızına Mektuplar” metninde geçen “ makine, kademe, kurdele, kombinezon, felaket, sipariş, daktilo” kelimelerinin doğru telaffuzuna yönelik çalışmalar yapınız.
 • Cevap:  Bu çalışmayı evde yüksek sesle yapmanızı öneririz.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı

1. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen parçalardan hareketle mektup tarzının diğer edebî türlerde bir anlatım tarzı olarak kullanılması hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:  Bence daha etkili bir anlatımın oluşmasına yardımcı olan bir tekniktir. Mesela şiir yazarken mektup yazılmış gibi dizeler oluşturma ya da bir romanın ana kahramanının yazmış olduğu bir mektubun olayların gelişimini değiştirmesi gibi okurun hoşuna gidecek okuru etkileyecek anlatımlara başvurulması bence olumlu dönüşler sağlar.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

2. ETKİNLİK 

Makine parasını bugün, yarın diye hep bekliyoruz, hâlâ alamadık. Zaten hepsi beş bin lira, üç bini borca yatacak, fakat kalan iki bin lira birkaç ay ayakta durmamıza sebep olur, o zamana kadar da yeni bir ekmek parası çaresi düşünürüz.
Bu parçada geçen altı çizili “bekliyoruz, alamadık, düşünürüz” fiilleri “Ne?”, “Neyi?”, “Kimi?” sorularına cevap verirken “yatacak, sebep olur” fiilleri ise bu sorulara cevap veremez. “Ne?”, “Neyi?”, “Kimi?” sorularına cevap verebilen fiille iş (kılış), bu sorulara cevap veremeyen ve varlığın durumunu bildiren fiillere de durum fiilleri denir. Bir de oluş fiNleri vardır. Bu fiiller irademiz dışında gerçekleşen, kendi kendine olan eylemleri anlatır: bayatla-, esmerleş-, sol-, küçül- vb.
Siz de okuduğunuz mektuptan bu fiillere örnek bulunuz.
 • Cevap:  bekliyoruz, yaz, ilerletmişsin.

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde verilen yargılar doğru ise cümlenin başına “D ” , yanlış ise “ Y ” yazınız.
“ Çok Sevgili Aliye ”, ifadesinde virgül, hitap bildiren ifadeden sonra kullanılmıştır. (D)
“ Filiz’in çantasına gelince, maalesef plastik oldu.” cümlesinde virgül yanlış kullanılmıştır. (Y)
“ Mehmet Ali’nin çıkaracağı gazeteye yazı ile yardım edeceğim.” cümlesinde kesme işaretinin kullanılmasına gerek yoktur. (Y)
“ Vâlâ Hanım, Filiz için ördü, sana da çok selamı var. ” cümlesinde virgül iki farklı işlevde kullanılmıştır: Özneyi belirlemek ve sıralı cümleleri belirlemek için.(D)
“ Karnendeki numaralara fazla üzülme, fakat ikinci kademede düzeltmeye bak. ” cümlesinde virgüle gerek yok çünkü bağlaç zaten virgülün işlevini yerine getirmektedir. (D)
“ Vâlâ teyzenin ördüğü başlığa teşekkür et, başlığın içindeki mektubuna cevap yaz. ” cümlesinde virgül, başkasında aktarılan cümleyi belirtmek işlevinde kullanılmıştır. (D)


8. Ünite Mektup E-Posta Sayfa 217, 218, 219, 220, 221 Hüsamettin Bozok’a Mektuplar Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Yazar ya da herhangi bir müzisyen, ressam, heykeltıraş vb. sanatçının mektuplarını okumak ister miydiniz? Neden?
 • Cevap: İsterdim, çünkü onların mektuplarından onlarla ve yaşadıkları dönemle ilgili her türlü bilgi, yorum ve gelişmeyi öğrenme şansım olurdu. Bundan dolayı ünlü kişilerin mektupları bence tarihi birer belge niteliğindedir.
2. Sanatçıların mektuplarını okumak, toplumun sanat ve kültür bakımından gelişmesinde nasıl etkili olur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Sanatçıların yaşamlarını, çalışmalarını öğrenme ve o yolları yeniden değerlendirme imkanı sunulur okura. Bu da insanları hem bilgilendirir hem de ilham vererek insanların sanatsal üretimlerde bulunmalarına yardımcı olur.
3. Aşağıda verilen mektup örneğinde anlatılanlar başka hangi metin türleriyle ya da iletişim araçlarıyla ifade edilebilirdi? Bu ifadenin bu kadar etkili olup olmayacağı hakkındaki görüşlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Günümüzde artık mesaj, e-mail ya da görüntülü video yollama teknikleriyle de verilebilirdi. Ancak mektubun kendine özgü bir sıcaklığı ve değeri vardır. Bence günümüzdeki mailler mektubun sıcaklığını ve etkisini sağlayamamaktadır.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 218 Cevabı
1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Daha sonra tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
 • Cevap:
 • Ehemmiyet: nitelik ve nicelikçe değeri olma durumu.
 • Mukavele: sözleşmek eylemi.
 • abes: gerçeğe, sağduyuya, akla aykırı.
 • İtina: bir şeyi yaparken, onun elden geldiğince iyi olmasına, onu özenerek yapmaya çalışma.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı
2. Okuduğunuz metnin yazılış amacını ve hedef kitlesini bulunuz.
 • Cevap: Yazılış amacı yazarın söz vermiş olduğu bir kitap çıkarma mevzusunda yayıncı arkadaşına yazmış olduğu bir mektuptur hedef kitle ise arkadaşıdır.
3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini bulunuz.
 • Cevap: Kitap çıkarma konusunda yazarın müsaitlik durumudur.
4. Okuduğunuz mektup için “Belge niteliği taşımaktadır.” denilebilir mi? Buradan hareketle mektubun yazıldığı döneme ait sanat, edebiyat ve fikir olayları hakkında ne gibi çıkarımlarda bulunulabilir?
 • Cevap:  Evet denilebilir. Çünkü yazarın kendi ağzından hem edebi görüşleri anlatılmaktadır hem de eserin yazılış süreci ile ilgili edebiyat tarihçilerine bilgi verilmektedir.
5. Aşağıdaki parçanın örtük iletisini bulunuz. Okuduğunuz metnin örtük ileti bakımından yoğun olup olmadığını tartışınız.
Şimdi öyle ki hangimiz hangimizin çocuğuyuz pek bilmiyorum. Fakat hayatlarından ve bilhassa kitap denen toplu hayatlarından daha ziyade benim mesul olduğum aşikâr. Kitap bütünlüğü mühim bir şey. Bunu sen benden iyi bilirsin. Hülasa bir daha gözden geçirmem, tasfiye edilecekleri tasfiye etmem, değiştirilecekleri değiştirmem, değiştiremeyeceklerime razı olmam lazım.
 • Cevap: Kitap çıkarmanın her yazar için farklı bir anlayışla yapılması anlatılmaktadır.
6. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatı ile ilgili sayfa 221’de verilen bilgiler ışığında okuduğunuz metni değerlendirerek yazar ile metin arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz.
 • Cevap:  Tanpınar, eserlerini oluştururken bir kuyumcu hassasiyetle çalışan bir işçi gibi davranan önemli bir edebiyatçıdır. Bu mektubundan da okuyacağımız üzere eserini oluştururken her ayrıntıyı düşünmekte işini aceleye getirmemektedir.

1. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen ölçütlere göre Sabahattin Ali ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın mektuplarını karşılaştırarak özel mektup ile edebî mektup arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz. 

Sabahattin Ali’den Karısı ve Kızına Mektuplar
Konusu:
Teması:
Yazılış amacı:
Hitap şekli:
Üslubu:
Biçim özellikleri:
Planı:
Hüsamettin Bozok’a Mektuplar
Konusu:
Teması:
Yazılış amacı:
Hitap şekli:
Üslubu:
Biçim özellikleri:
Planı:
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 220 Cevabı
Aşağıda Stefan Zweig’ın (Sitefın Zıvayg) Maksim Gorki’ye yazdığı bir mektup verilmiştir. Bu mektubu, incelediğiniz mektuplarla içerik ve biçim bakımından karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini belirleyiniz.
 • Cevap:  Diğer mektuplara göre daha mesafeli bir anlatım söz konusudur. Diğerleri tanışan aralarında duygusal bağ olan kişiler arasındaki fikir ve duyguların paylaşımı iken bu mektupta ise bir edebiyatçının bir başka edebiyatçıya duygularını aktarması vardır. 

2. ETKİNLİK 

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 221 Cevabı
1. Okuduğunuz metinde nokta, virgül, kısa çizgi ve kesme işaretinin kullanıldığı yerleri bularak bunların hangi işlevlerde kullanıldığını tespit ediniz. 
 • CevapVirgül: Fakat aklı başında herkes, uzak görüşlü her insan, bu suskunluğa saygı duyacaktır.
 • Kesme İşareti: Fakat bana dostça inanın, inanmanızı dilerim, sizi seven, tanıyan ve sayan hiç kimse, aklı başında hiçbir insan, İstrati’nin size karşı ileri sürdüğü bu gülünç gerekçeleri doğru bulduğunu söylemeyecektir

3. ETKİNLİK 

Siz de okuduğunuz mektuptaki çekimli fiilleri bularak bunların kiplerini belirleyiniz. Bir yazıda farklı kipte çekimlenmiş fiil kullanılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
 • Cevap
 • basıyor: bas-ı-yor: Şimdiki zaman
 • anıyorum: Anlı-yor-um : Şimdiki zaman ve ı. tekil kişi eki vardır.

8. Ünite Mektup E-Posta Sayfa 222 Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Kitap, bilişim, pazarlama vb. ulusal ya da uluslararası fuarlar hangi amaçlarla düzenlenir?
 • Cevap: Firmaların yürüttükleri pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır.  Ticari ihtisas fuarları, günümüz Pazar koşullarında üretici ile tüketicileri, alıcı satıcıları karşı karşıya getirebilen, bu gruplar arasında karşılıklı, yüz yüze bir ilişki kurulmasını sağlayabilen nadir aktivitelerden bir tanesidir. İhtisas fuarları sayesinde katılımcı firmalar, iş yaptıkları müşterileri ile yüz yüze iletişim kurmakta, onların firmaları ve ürünleri hakkında düşündüklerini ilk kaynaktan öğrenme şansına sahip olmakta ve firma tanıtımlarını bizzat müşterilerin kendilerine, araya başka herhangi kişi ya da kitle iletişim aracını sokmadan gerçekleştirebilmektedir.
2. E-postalar günümüzde neden çok tercih edilen bir haberleşme aracı olarak kullanılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Çünkü en hızlı haberleşme aracı e-postalardır. Bu e-postaların en önemli bir diğer özelliği de resmi olarakbelge niteliğinde de kullanılabilmesidir.  Ayrıca hemen cevap verilebilmesi de ayrı bir avantajıdır.
3. E-posta yazarken kişisel bilgilerin güvenlik altına alınması konusunda neler düşünüyorsunuz?
 • Cevap: Çok önemli buluyorum Çünkü insanların bireysel gizlilikleri özel hayat alanları vardır. Bu alanlara saygı duyulmalı ve ona göre davranılmalıdır. Bazen şirket e-postaları bazen de özel e-postalarda yapılan konuşma ve verilen kişisel bilgilerin bir başkasının eline geçmemesi için gereken önlemler alınmalıdır.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı
1. Okuduğunuz e-postanın konusu ile başlığının uyumlu olup olmadığını değerlendiriniz.
 • Cevap:  Bence çok uyumlu. Çünkü e-postadaki verilmek istenen fuar bilgisinin okurun hemen konuyu kavraması amacıyla başlıkta da Kitap Fuarı şeklinde yer aldığını görürüz.
2. Metnin içeriğinden hareketle gönderen ile alıcının birbirini tanıyıp tanımadığı hakkında ne söyleyebilirsiniz?
 • Cevap: Hayır tanımamaktadır. Çünkü bir kurumun değerli konuklarımızı bekliyoruz şeklinde e-postayı bitirdiğini görürüz. Bu da bir kurumdan gelen bu mesajın kitap fuarıyla ilgilenecek herkese her kitleye itafen yazıldığını göstermektedir. 
3. Okuduğunuz e-posta üzerinde gönderen, alıcı, konu ve tarih bölümlerini gösteriniz.
 • Cevap:
 • Gönderici: Feza Gürsey Bilim Merkezi duyuru@e.fezagurseybilimmerkezi.com
 • Alıcı: ANNE-BABALAR
 • Konu: Ankara’nın en büyük kitap fuarı Altınpark’ta açılması.
 • Tarih: 15:52 (7saat önce)
4. Metinde kullanılan resmin e-postanın içeriğini destekleyip desteklemediğini tartışınız.
 • Cevap: Desteklemektedir. Çünkü içeriğin konusu olan Kitap fuarının yeri zamanı ve kitap görselleriyle süslenen resmin okurun dikkatini çektiğini görürüz.
5. Okuduğunuz metni, e-posta yazılırken dikkat edilecek hususlara uyulup uyulmadığı bakımından değerlendiriniz.
 • Cevap: Bence uyulmuştur. Çünkü hem hitap cümlesi vardır hem de içerikle ilgili çok fazla lafı uzatmadan okura bilgi verilmektedir.
6. E-postada tercih edilen anlatım biçimini ve dilin hangi işlevde kullanıldığını belirleyiniz.
 • Cevap: Açıklama anlatım biçimi ağır basmaktadır. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Çünkü amaç bilgi vermektir.

1. ETKİNLİK 

Okuduğunuz e-postayı aşağıdaki davet mektubuyla biçim ve içerik bakımından karşılaştırınız. Okuduğunuz e-posta için bir davet mektubu denilebilir mi? Neden?
 • Cevap:  İçerik yönünden benzememekte ancak biçimsel açıdan bazı yönlerden benzerlik göstermektedir. Mesela içerik olarak e-postada kitap fuarına isteyenlerin katılması için bilgilendirici bir mesaj verilmişken davet mektubunda bir durum hakkında direk bilgi verilmekte ve durumun kabul edilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.

2. ETKİNLİK 

Siz de okuduğunuz e-postadaki fiilleri yapı bakımında inceleyiniz.
 • Cevap
 • yapılıyor: gelecek zaman eki vardır basit fiildir
 • yer alıyor: bileşik fiildir
 • sürüyor: şimdiki zaman eki yor olan basit bir fiildir.

8. Ünite Mektup E-Posta Sayfa 225, 226, 227 İstek Şikayet Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Herhangi bir resmî kuruma dilekçe yazdınız mı? Yazarken nelere dikkat ettiniz.
 • Cevap: Evet yazdım, okuldayken öğrenci belgesi almak için okul idaresine dilekçe yazmıştım. Yazarken dile ve hitap cümleleri ile tarih imza bölümlerine dikkat ederek yazmıştım.
2. Aşağıdaki elektronik postanın gönderiliş amacını söyleyiniz. Bu amacın başka yollarla gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini tartışınız.
 • Cevap: İstanbul’da gerçekleştirilecek konferanstan dolayı katılımcılara konaklama yeri zamanı ve şekli ile ilgili bilgi verilmektedir. 
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı
1. Okuduğunuz e-posta bilgilendirme amaçlı mı yoksa uyarı amaçlı mıdır?
 • Cevap: Bilgilendirme amaçlı yapılmaktadır. Konaklama hakkında bilgi verilmiştir.
2. Okuduğunuz e-postanın konusunu ve hedef kitlesini bularak bunların metnin türüyle ilişkisini tartışınız.
 • Cevap: Konusu İstanbul’da gerçekleştirilecek konferanstan dolayı katılımcıların konaklama koşullarının bildirilmesidir.
3. Okuduğunuz e-postanın özel bir mektupla benzer ve farklı yönlerini belirleyiniz.
 • Cevap: Özel mektuptan farkı öncelikle dilidir. Çünkü özel mektuplardaki duygu yoğunluğu ve samimi ifadeler bu resmi e-postada yerini açıklayıcı ve göndergesel bir dile bırakmıştır. Hedef kitlenin farklılığı da bu seçimde önem teşkil eder. 
4. Metindeki ifadelerin açıklık ve kesinlik düzeylerini, metinde terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimelerden nasıl yararlanıldığını belirleyiniz.
 • Cevap: Metindeki açıklık ve kesinlik düzeyi en üst düzeydedir. Çünkü verilmek istenen mesajın en net şekilde anlaşılabilmesi için bu şekilde bir anlatımın tercih edilmesi gerekmektedir.
 • “Lütfen bu yazılara dikkat ediniz.” gibi uyarı cümleleri kesinlik düzeyine dikkat çekmek için kullanılmıştır.
5. E-posta türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin ne gibi etkisi olduğunu belirleyiniz.
 • Cevap:  Özellikle 2000’lerin başı itibariyle teknolojinin hayatın her alanına girmesi, sadece bireylerin gündelik yaşamını değil aynı zamanda toplumsal yaşamı da bir dönüşüm sürecine tabi tuttu. Bu gelişmeler elbette iletişim alanında da kendini gösterdi. İnsanlar artık mektuplaşmak yerine daha hızlı olan ve hemen geri dönüt imkanı veren e-posta ile iletişim yöntemini tercih etmişlerdir.
6. Okuduğunuz e-postada “öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma” anlatım biçimlerinden hangisinin kullanıldığını bularak bu anlatım biçiminin metnin türüyle ilişkisini belirtiniz.
 • Cevap:  Açıklama anlatım biçimi daha çok tercih edilmiştir. Çünkü amaç bilgi vermektir.
1. Okuduğunuz e-postadaki fiilleri bulunuz ve bunları anlamlarına, kiplerine ve yapılarına göre inceleyiniz.
 • Cevap:
 • dâhildir:dahil isimdir isimden fiil olmuştur türemiş fiil vardır.
 • karşılayacaklardır: fiil kökenli bir yüklem vardır.
2. Okuduğunuz e-postada belli başlı hangi noktalama işaretlerinin kullanıldığını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.
 • Cevap: Virgül, üç nokta ve nokta kullanılmıştır. Virgül hitap cümlesinin ardından nokta biten cümlelerin sonuna üç nokta ise bitmeyen ifadelerden sonra kullanılmıştır.
3. Okuduğunuz e-postada varsa yazımı yanlış olan kelimeleri bularak düzeltiniz.
  • Cevap: Yoktur.

8. Ünite Mektup E-Posta Sayfa 227, 228, 229, 230 Şikayetname Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Bir konuda şikâyet ya da istekte bulunmak için nereye ve nasıl başvurulduğunu biliyor musunuz?
 • Cevap: İlgili kurumlara ve dilekçe yoluyla öncelikle belli kurallara uyarak gerekli şikaytte bulunulabilir. 
2. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılan sistemdir. Bu sistem üzerinden herhangi bir bilgi paylaşımı gerçekleştirdiniz mi? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Hayır daha önce hiç BİMER üzerinden bir paylaşımda bulunmadım.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı

1. ETKİNLİK 

Aşağıda, okuduğunuz mektuptan alınan bazı kelimeler ve bunların anlamları verilmiştir. Kelimeler ile anlamları örnekteki gibi eşleştiriniz.
Çaresiz, elinden iş gelmeyen. (naçar)
Hasıl olma, meydana gelme. (husul)
Hesap. (hisab)
Ümitsiz, kederli. (meyus)
Uyuşuk, tembel, hareketsiz. (miskin)
Bitişik, aralıksız, hiç durmadan. (muttasıl)
Lüzumlu olan. ihtiyaç, lüzum, muhtaçlık. (hacet)
muttasıl
hisab
hacet
naçar
miskin
vacip görmek
meyus
husul
 • Cevap
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 229 Cevabı
1. Fuzûlî’nin şikâyetçi olduğu durum nedir? Yazarın sorularına, karşı tarafın verdiği cevapları “adil olma, etik davranma, davranışlarını kontrol etme ” çerçevesinde değerlendiriniz.
 • Cevap: Şair Fuzûlî, kendisine bağlanan maaşı alamaması üzerine yazdığı mektubunda bu durumdan şikayet eder. Özellikle “Selâm verdim rüşvet değildir deyü almadılar” mektubun en bilindik cümlesidir.
2. Fuzûlî bu mektubu yazmakla neyi amaçlamış olabilir? Sizce amacına ulaşmış mıdır?
 • Cevap: İçinde bulunduğu durumu ve uğradığı haksızlığı yetkililere duyurmak için bu mektubu yazmış olabilir. Özetle hakkını aramak için. 
3. Metinde başka dilden dilimize geçen kelime ve söz kalıplarının fazla kullanılması nasıl açıklanabilir?
 • Cevap: Çünkü o dönemde dilimizde egemen olan Arap ve Fars edebiyatının etkisi ve de yaşanılan coğrafyada konuşulan dilin yansımalarından dolayıdır.
4. Şikâyetnâme’nin ana düşüncesini bulunuz.
 • Cevap: Haksızlığa uğramış birisinin hakkını aramak için yazmış olduğu bir şikayet mektubudur.
5. Yazarın “dedim, dediler” şeklinde bir üslup belirlemesinin metne katkısını tartışınız.
 • Cevap: Durumunu daha iyi ortaya koymaktadır. Çünkü bu ifade şekliyle okur olayı gözünün önünde daha rahat canlandırabilmektedir.
6. Aşağıda yazarın biyografisi verilmiştir. Verilen biyografiden hareketle Şikâyetnâme’yi yazarın hayatıyla ilişkilendirmenin mümkün olup olmadığını söyleyiniz.
 • Cevap: Mümkündür. Çünkü şair yaşamış olduğu bir olay üzerine bu eserini yazmıştır. Bu da yazar şairlerin yaşamlarından etkilenerek eser oluşturmalarına güzel bir örnek teşkil eder.
1. “Şikâyetnâme”de geçen çekimli fiilleri tespit ederek günümüzde bu fiillerin yazımında ve telaffuzunda ne gibi değişikler olduğunu belirleyiniz.
 • Cevap:
 • bûdur: bu ismi fiil olmuştur. Türemiş fiildir.
 • olmaz: ol -maz basit fiildir
 • vebâldür: vebal isminden fiil türemiştir.

 • 8. Ünite Mektup E-Posta 237, 238, 239, 240 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

  ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
  9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı
  A. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen parçaya göre cevaplayınız.
  1. Şairin dergiye gönderdiği şiirler neden yayımlanmamıştır? Bunun nedeni olarak hangi gerekçeler ileri sürülmektedir?
  • Cevap Çünkü ilk defa yayımlanacaksa bu şiirler bir kez daha gözden geçirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.
  2. Yazar, şair dostuna hangi tavsiyelerde bulunuyor? Bir şairin yetişmesi, kendini geliştirmesi için bu tür eleştirilere ihtiyaç olup olmadığını tartışınız.
  • Cevap Şiirinde bazı noktalarda zorlamalara düştüğünü, şiirini yeterince ince eleyip sık dokumadan dergiye gönderdiğini, şiirin bazı bölümlerin zayıf kalmasını eleştirmiştir. Kesinlikle bu eleştiriler bence şairi eseri üzerinde düşündüren ve bu yolla geliştiren öneme sahiptirler.
  3. Bu parçada üzerinde durulan konu nedir?
  • Cevap Bir şairin yayımlanması amacıyla şiirini gönderdiği dergiden neden yayımlanmadığı ile ilgili bilgi almasıdır.
  4. Okuduğunuz mektubun yazıldığı döneme dair hangi edebiyat ve fikir olayları hakkında bilgiler yer almaktadır?
  • Cevap O dönemlerde şiir yayımlamak isteyenlerin dergilere şiirlerini yolladıklarını ve bunun karşılığında dergilerin de bir cevap mektubu yazdıklarını görürüz.
  5. Bu mektuptan hareketle yazarın üslubu hakkında bilgi veriniz.
  • Cevap Yazar kimi yerde açıklayıcı kimi yerde ise betimleyici bir anlatıma başvurmuştur. Çünkü bazen amacı bilgi vermek bazen de duruma açıklık kazandırmaktır.
  9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 238 Cevabı
  B. Aşağıdaki yargılar yukarıda verilen parçaya göre doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
  E- posta gönderilen kişi, sanal dünya dışında gönderen kişi/kurum tarafından tanınmamaktadır. (D)
  E-posta atılan kişi tanıdık biri olmadığından resmî bir dil kullanılmıştır. (D)
  Ad-soyadı içeren bir e-posta adresi kullanılmıştır. (D)
  Bu e-postaya cevap yazarken yeni bir e-posta oluşturmak gerekir. (Y)
  Okunabilirliği kolaylaştırmak için cümleler kısa tutulmuş, metin paragraflara bölünmüştür. (D)
  Süslü ve sanatlı cümleler kullanılarak yazım hatası yapılmadan yazılmıştır. (Y)
  E-postanın sonunda iyi dilekler, nazik ifadeler kullanılmıştır. (D)
  “Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde yürütülen akademik bir çalışmada kullanılmak üzere aşağıdaki adreste yer alan anket ile veri toplanması amaçlanmaktadır.” cümlesinde kesme işaretinin kullanılmasına gerek yoktur. (D)
  9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 239 Cevabı
  C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıda verilen parçaya göre uygun ifadelerle doldurunuz.
  1. Mektup yazan kişi, mektup yazdığı kişiye şu itirafta bulunuyor: ……..Şiirini ilk okuduğumda beğenmemiştim ama üzerinden zaman geçince şiirin güzelliği ortaya çıkıyor.…………..
  2. Mektup, tür olarak…edebî .mektup özelliği göstermektedir.
  3. Mektupta…..AÇIKLAYICI..………..anlatım biçiminden yararlanılmıştır.
  4. Mektubun….HİTAP…………..ifadesine bakılırsa Ataol Behramoğlu ile İsmet Özel birbirlerini daha önceden tanıyan iki samimi dosttur.
  5. “köylü-biraz sessizlik-ne tuhaf bir kelime” dizesinde kısa çizgi….ARA SÖZÜ.. …..göstermek amacıyla
  kullanılmıştır.
  9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 240 Cevabı
  Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
  1. Aşağıdakilerden hangisi edebî mektup ile özel mektup arasındaki benzerliklerden biri olamaz?
  A) Gönderici ile alıcı arasındaki yakınlığa göre değişen bir hitapla başlaması
  B) Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşması
  C) Günlük konuşma dilinin kullanılması
  D) Yazılı birer iletişim aracı olması
  E) Sağ üst köşeye tarih, sağ alt köşeye de İsim yazılması
  Cevap C
  2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi açık oturumla ilgili olamaz?
  A) Bir salonda dinleyiciler önünde ya da stüdyoda yapılabilir.
  B) Tüm konuşmacılara eşit süre tanınır.
  C) Açık oturumun sonunda başkan konuyu özetler.
  D) Katılımcıların İsteği doğrultusunda birkaç tur tartışılır.
  E) Başkan, konuşmacılara sırasıyla söz verir.
  Cevap D
  3. Aşağıdaki eserlerden hangisi mektup tarzında yazılmış bir romandır?
  A) Oktay’a Mektuplar B) Romanya Mektupları
  C) Bahar ve Kelebekler D) Lokantanın Esrarı
  E) Handan
  Cevap E
  4. (I) Bizi de edebiyatsever sayan ve inanan bir zat hafta postasıyla Talim-i Edebiyat’tan bir tane göndermiş. (II) Nasılsa, hastalık yüzünden okuyamamıştım. (III) Dün gece yatağa girdiğim gibi, kitap gözüme ilişti. (IV) Okuyayım, dedim, ele aldım. (V) Dileğim, beş on sayfa okuduktan sonra uyku âlemine varmaktı.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
  A) I B) II O) III D) IV E)V
  Cevap E
  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
  A) Yazarın “Turfanda mı, Turfa mı?” eserini okumaya henüz başladım.
  B) Kurumun 29.Mayıs 2016’da düzenlediği toplantıya katılım çok oldu.
  C) Binanın 4. katındaki boş daireyi gözüne kestirmiş, iş yeri için kiralamak istemişti.
  D) Şimdi de size arkadaşımı takdim edeyim: Türkçe Öğretmeni Asım Bey.
  E) “ Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” dizesini açıklayarak derse başladık.
  Cevap B
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...