9. Sınıf Fersa Yayınları 4. Ünite Cevapları Sayfa 192-200 Aralığı

İnsanın Doğayı Kullanması

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı
Çevrenizde tarım ve ulaşım amacıyla doğadan nasıl yararlanıldığını araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.
 • Cevap:  Doğal çevre insanların temel ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Doğa, insanın hayatına devam edebilmesi için gerekli şartların olgunlaşmasıyla hazır hale gelmektedir. Çevremizde tarım ve ulaşım ihtiyaçları amacıyla doğadan yararlanılmaktadır. Böylece şehirler kurulmakta ve yeni yerleşim yerleri belirlenmektedir. Tarım faaliyetlerinin gerçekleşmesi için iklim, yeryüzü şekilleri ve toprak özellikleri bakımından doğada en uygun yer seçilmektedir. Ulaşımda da kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve demir yolu gibi alternatiflerle doğada uygun alanlar seçilmekte ve insanlar bir yerden başka bir yere gidebilmektedir. Böylece insanlar doğadan istediği gibi yararlanmakta ama doğaya zarar vermeden hayatlarına devam etmek zorundadır.
9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı
Yakın çevrenizde köprü, tünel, viyadük vb. projelerden birinin bulunduğu yere bir gezi düzenleyiniz. Bu tür bir alanda insanın doğadan yararlanma biçimini inceleyiniz. İzlenimlerinizi, elde ettiğiniz bilgileri ve çektiğiniz fotoğrafları sınıfta sergileyiniz.
 • CevapKöprüler ya böyle bir kıyıdan öteki kıyıya geçmek için ya da turistik yerlerde geziler için kullanılabilir. Bu bakımdan her yönlü işlevleri vardır diyebiliriz

Doğa İle İnsan Etkileşimi

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı
İnsanların hangi etkinlikleri sellere neden olmaktadır? Araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri defterinize yazınız.
 • Cevap:  Sel ve taşkınların oluşmasına neden olan insan faaliyetleri
  – Şehirlerde belediyelerin yeterli alt yapıyı sağlamıyor olması
  – Bitki örtüsünün yok edilmesi
  – Ormanların tahrip edilmesi ve yok edilmesi
  – Plansız sanayileşme
  – Plansız ve çarpık kentleşme
  – Akarsu yataklarının yerinin ve akış yönünün değiştirilmesi
  – Dere yataklarının yerleşime açılması
Yakın çevrenizde insanların doğal ortamda gerçekleştirdikleri değişimlerin örneklerinden birine gezi düzenleyiniz. İzlenimlerinizi, elde ettiğiniz bilgileri ve çektiğiniz fotoğrafları sınıfta sergileyiniz.
 • Cevap: Çektiğiniz fotoğrafları sınıfta paylaşabilirsiniz.
9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı
Aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak tamamlayınız.
Oluşumunda insanlar da etkili olmaktadır. – Oluşumunda insanların etkisi yoktur. – Önlemler alınarak önlenebilir.
Önlemler alınarak can ve mal kayıpları azaltılabilir.
Cevap:

 • Su baskınları:(Oluşumunda insanlar da etkili olmaktadır,Önlemler alınarak önlenebilir)
 • Deprem:
 • Toprak erozyonu:
 • Volkanizma:
 • Çığ:
 • Heyelan:
 • Hava kirliliği:
 • Su kirliliği:
 • Ozon:
 • seyrelmesi:
9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı
Aşağıdaki metni okuyarak bu konuda nelerin yapılabileceğini sınıfta paylaşınız.
KÜRESEL ISINMAYI DURDURMAK MÜMKÜN MÜ?
Hiç vakit kaybetmeden hemen şimdi yapabileceğimiz çok şey var. Evimizde ya da iş yerimizde ne kadar enerji tüketiyoruz? Fosil yakıtları her kullandığımızda küresel ısınmaya sebep olan sera gazları salınımına ne kadar katkıda bulunuyoruz?
Kişisel çabalar yetersiz görünebilir ama hep beraber gidişatı değiştirebiliriz. Daha az enerji kullanımı ve özellikle politikacıları ikna etme konusunda hepimizin bireysel olarak göstereceği çabalar, küresel ısınmanın durdurulması için çok büyük önem taşıyor.
Evlerimizi ısıtmak ve soğutmak için enerji kullanırız. Yapacağımız ufak değişikliklerle enerji tasarrufu yapabilir, hem kesemize katkı sağlayabilir hem de karbondioksit salımını düşürerek küresel ısınmayı durdurabiliriz. Evimizin yalıtımını iyi yapalım. Evlerdeki ısı kaçaklarını bulup önleyici tedbirler alalım. Kullandığımız odaları ısıtalım. Kullanmadığımız odaları ısıtmayalım. Geceleri panjurları, perdeleri, storları kapatalım. Elektrikli ısıtıcıları asgari düzeyde kullanalım. Kapı ve pencerelerimizi yalıtalım. Bulaşık ve çamaşır makineleri dolana kadar bekleyelim. Tasarruflu ampulleri kullanalım. Elektrikli aletleri kullanmadığımız zamanlarda kapalı olduklarından emin olalım. Bilgisayarlarımızı, müzik setlerimizi, televizyonlarımızı uyur konumda bırakmayalım. Tam olarak kapatalım. Bu aletler açık konumda oldukları kadar enerji harcarlar.
İş yerlerimizde de aydınlatma, ısınma, soğutma, bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makineleri, vs. kullanarak küresel ısınmaya sebep oluruz. Evde yapabileceklerimiz iş yeri için de geçerli- dir. Bunlara bir de çalışanların ulaşımını, uçak yolculuklarını, kâğıt kullanımlarını da eklersek iş yerlerinin küresel ısınmaya etkisinin azımsanmayacak miktarda olduğu görülür. Dolayısıyla karbon salınımını azaltma çabasında iş yerlerimiz önemli bir yere sahiptir. Kapattığımızdan emin olalım. Ofis donanımının geceleri ve hafta sonları kapalı konumda olduğundan emin olalım. Bilgisayarımızı kapalı tutalım. Bilgisayarımızı üç saatten fazla bir süre, ekranımızı otuz dakikadan fazla bir süre kullanmayacaksak kapatalım. Zaman ayarlı ısınma sistemi kullanalım. Gerektiği zaman ısınalım. Işıkları kapatalım. Kısa süreli bile olsa kullanmadığımız zamanlarda ışıkları kapatalım. Kahve-çay makinesini açık bırakmayalım. Sıcak durması için termos kullanabilirsiniz.
Karbondioksit salınımının en önemli kaynağı, kara ve hava taşıtlarının oluşturduğu ulaşım sektörüdür. Uçaklar, küresel karbondioksit miktarının %12’sini oluşturur. Yakıttan tasarruf etmek için atacağımız her adım küresel ısınmayı azaltacaktır. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Özel araba kullanmak, her zaman toplu taşıma araçlarından daha pahalıdır. Arazi araçları, pikaplar, minibüsler gibi yüksek motor hacimli araçlar diğerlerine göre daha çok yakıt tüketir. Bu tip büyük araçları kullanmaktan kaçınalım.
 • CevapBilgilenmek, ağaç dikmek, enerjiden tasarruf etmek, güneş enerjisi kullanmak, geri dönüşüm maddelerini verimli kullanmak…

4. Ünite  Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. İnsanın doğayı kirletmesi hangi dönemden sonra yoğunlaşmıştır?
 • Cevapİnsanın doğayı kirletmesi Sanayi Devrimi’nden sonra yoğunlaşmıştır.
2. Toprak kirliliğinin başlıca sonuçları nelerdir?
 • CevapToprak kirliliği sonucunda bitkiler ve hayvanlar zarar görür. Bu topraklarda yetiştirilen tarım ürünlerinden dolayı insanlar zarar görür. Topraktan sızan sulardan dolayı diğer su kütleleri de kirlenmektedir.
3. Marmaray’ın çevreye ne gibi etkileri olmaktadır?
 • Cevap: Marmaray, gürültü kirliliğini azaltmıştır. Ulaşım süresini kısalttığı için hava kirliliğinin azalmasına etkide bulunmuştur.
B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
 • Cevap:
1. Karadeniz Sahil Yolu, insanın doğadan… ..yararlanma….örneklerinden biridir.
2. Orman tahribatı, insanın…..doğaya..….etkilerindendir.
3. Tsunami oluşumunda insanın etkisi..yoktur
C. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
Çevre ile ilişkimiz, 18. yüzyılda Birleşik Krallık’ta başlayan, daha sonra Avrupa ve Kuzey Amerika’nın başka yerlerinde görülen ve ardından dünyaya yayılan sanayileşme ile değişti. Sanayileşmeden önce, kullanılan teknoloji, çevreyi büyük çapta değiştiremiyordu ve insan faaliyetinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri çok önemli değildi. O zamanlar insanlar, çevresel bakımdan sınırlı etkiye sahip el aletleri ve basit teknolojiler kullanarak tarım toplumlarında yaşamaktaydılar. Sanayileşme ile daha fazla kaynak kullanımı gerçekleşti. Örneğin şimdi ağaçları kesmek için güçlü motorlu testereler ve ekin üretimi için endüstriyel olarak üretilen kimyasal gübreler ve pestisitler kullanılmaktadır. Bu değişiklikler, çevre üzerindeki insan etkisini hızla artırdı.
1. İnsan çevreyi nasıl etkilemektedir?
 • Cevap: İnsanlar günümüzde teknolojiyi doğayı katletmek için kullanmaktadır. Mesela ağaçları kesmek için güçlü motorlu testereler ve ekin üretimi için endüstriyel olarak üretilen kimyasal gübreler ve pestisitler kullanılmaktadır. Bu değişiklikler, çevre üzerindeki insan etkisini hızla artırdı.
2. Teknoloji çevreyi nasıl etkilemektedir?
 • Cevap:   Teknolojinin gelişmesi çevreyi olumlu veya olumsuz bir şekilde etkiler.
 • Olumlu etkileri;
 • – Gelişen teknoloji sayesinde çevresel atıklar daha çabuk dönüştürülebilir.
  – Teknoloji sayesinde üretim artar.Ağaçlar daha iyi bir şekilde gelişebilir.
 • Olumsuz etkileri oldukça fazladır.Örnekler;
 • – Gelişen teknoloji sayesinde araç sayısı oldukça fazlalaştı.Böylece egzozlardan salınan gazlar hava ve çevre kirliliğine neden olur.
 • – Kimyasal ilaçlar ve kimyasal silahlar toprak kirliliklerine ve çevre kirliliklerine neden olmaktadır.
1. I. Karadeniz’de ahşap meskenlerin yaygın olması
II. Akdeniz kıyılarında kışın meskenleri ısıtmak için daha az yakıt kullanılması
III. Şehirleşmeye bağlı olarak su baskınlarının artması
IV. Yol kenarlarında heyelanlara daha çok rastlanması
Yukarıdakilerden hangileri insanın doğaya etkilerine örnektir?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) II ve IV
E) III ve IV
 • Cevap: E
2. İnsan ile doğa arasındaki etkileşimle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisiyanlıştır?
A) Hayvanların meralarda aşırı otlatılması sonucu gerçekleşen erozyon, insanın doğaya olumsuz etkisidir.
B) İzmit Körfezi’ne yapılan Osmangazi Köprüsü, insanın doğadan yararlanmasına örnektir.
C) Denizin doldurularak Maltepe Sahil Parkı’nın yapılması, insanın ekosistemi korumasına örnektir.
D) Türkiye’de orman alanlarının genişlemesi, insanın doğaya olumlu etkisine örnektir.
E) Muğla’da dikkatsizlik sonucu çıkan orman yangınları, insanın doğaya olumsuz etkisidir.
 • Cevap: C
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...