9. Sınıf MEB Yayınları 1. Ünite Cevapları Sayfa 76-148 Aralığı

5. Bölüm Atmosfer ve İklim

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı
1. Atmosferin gezegenimizdeki canlı yaşamı için önemi nedir?
 • Cevap: Atmosfer, çeşitli gaz katmanlarından meydana gelmektedir. Dünyamızın atmosferi, çeşitli katmanlardan oluşmakta, hava olaylarının gerçekleşmesi, iklim olaylarının gerçekleşmesi gibi durumlar atmosfer sayesinde meydana gelmektedir. Atmosferin gezegenimiz için çok büyük faydaları bulunmaktadır.Atmosferin gezegenimizdeki canlı yaşamı için önemi, hava olaylarının yaşandığı tabakaya sahip olması, iklim olaylarının yaşandığı tabakaya sahip olması, su buharı bulundurması, hayati değeri olan gazla taşıması, solunumda yeri olan gazların atmosferde olması gibi durumlar söz konusu olmaktadır.Atmosferik faaliyetler, doğal dengelerin korunması, döngülerin meydana gelmesi için gereklidir. Canlılık faaliyetlerinin devam etmesi atmosferik faaliyetlerin gerçekleşmesine bağlıdır. Bu nedenle atmosferin varlığı önemlidir.
2. Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin de atmosferi var mıdır?
 • Cevap: Güneş Sistemi’nde dünya ile birlikte birçok gezegen bulunmaktadır. Gezegenler, belli bir yörüngede hareket eden ve yörüngelerini temizleyen gök cisimleridir. Güneşten aldıkları ısı ve ışıktan yararlanırlar. Gezegenler, güneş etrafında döndükleri gibi kendi eksenleri etrafında da dönmektedir.Güneş sistemindeki gezegenlerin atmosferi bulunmaktadır. Dünya gibi diğer gezegenlerin de ince veya kalın katmanlardan oluşan atmosferler bulunmaktadır. Merkür, güneşe en yakın gezegen olarak bilinmektedir. Merkürün atmosferi bulunmamaktadır. Diğer gezegenlerin ise atmosferi bulunmaktadır. Gezegenlerin atmosferleri gezegenlere has özellikler taşımaktadır.Dünyanın atmosferi gaz tabakalarından oluşan bir atmosfer olarak şekillenmektedir. Dünyada canlılık faaliyetlerinin devam etmesi için atmosferik faaliyetlerin de yerine gelmesi gerekir.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı
Atmosfer içerisinde bulunan karbondioksit doğal sistemler için çok önemlidir. Karbondioksit oranındaki değişimin canlı yaşamı açısından önemini araştırınız.
 • Cevap: Bitkilerin çoğu, güneş ışını altında karbondioksit alıp oksijen verirler. Bu nedenle yeşil alanların bol olduğu yerlerde karbondioksit oranında azalma, oksijen oranında ise artma görülür. Böylece yeşilliğin çevre sağlığı açısından ne kadar önemli olduğu ve çoğaltılması gerektiği anlaşılmaktadır.Solunumdaki yeri açısından hayati önem arz eder. Oksijen akciğerlere üst Hava yollarını geçerek gelir ve alveolde hemoglobin ile taşınarak alveole getirilmiş olan karbondioksit ile yer değiştirir. Daha sonra karbondioksit oksijenin takip ettiği yolla dışarıya verilir. Bitkiler gündüz CO2 alır, O2 verirler. Gece ise O2 alır, CO2 verirler.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı
Kuzey ve Güney yarım kürede, kutup daireleri ile kutuplar arasında kalan yüksek enlemlerde kutup ışıklarını görmek mümkündür. Kutup ışıkları (aurora) nasıl oluşur? Araştırınız.
 • CevapKutup ışıkları ya da Kutup aurorası, Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır.Kuzey enlemlerde bu etki Aurora Borealis ya da kuzey ışıkları olarak adlandırılır.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı
1. Troposfer katmanında görülen sıcaklık değişimi nasıldır?
 • Cevap: Troposfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla alttan itibaren ısındığı için yükseldikçe sıcaklık azalır. Sıcaklık yaklaşık her 200m de 1°C yükseldikçe azalır, alçaldıkça artar. Dağlarda kar erimelerinin alt kesimlerden başlaması, yerden yükseldikçe hava sıcaklığının azalmasıyla ilgilidir.
2. Sıcaklığın en fazla olduğu katman hangisidir?
 • Cevap: Termosferdir. Mezosferden itibaren 400 km. yüksekliğe kadar uzanan katmandır. Bu katmanda güneş ışınları yoğun olarak hissedilir. Sıcaklığın güneşin etkisine göre 200 ile 1600°C’dir. Bu katmanda gazlar iyon halinde bulunur ve iyonlar arasında elektron alışverişi oldukça fazladır. Bu nedenle haberleşme sinyalleri ve radyo dalgaları çok iyi iletilir.
3. Sıcaklık değişiminin en az olduğu katman hangisidir?
 • Cevap: Stratosfer.
1. Uçak seyir irtifasına yükselirken atmosferdeki sıcaklık değişimi nasıldır?
 • Cevap: Yerküre üzerindeki atmosferde, fiziksel şartlar yüksekliğe bağlı olarak değişir. Atmosfer içerisindeki dikey sıcaklık değişimleri, atmosferin yere yakın 10-12 kilometresinde önemli meteorolojik olaylara sebep olur. Ozon tabakası ise yaklaşık yerden 25 km yüksekte bulunmakta ve orta atmosferde hızlı sıcaklık değişimlerine neden olmaktadır.
2. Pilot uçağın yerden yüksekliğinin yaklaşık 12.000 metre olduğunu anons ettiği an uçak atmosferin hangi katmanında yer alır?
 • Cevap: Stratosfer.
3. Türbülansla karşılaşan pilot seyir yüksekliğini 13.500 metreye çıkarmaya karar vermiştir. Bu yükseklikte sıcaklık değişimi nasıldır?
 • Cevap: -55 ile -3 derece arasındadır.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı
Aşağıda Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara’nın 23 Ocak-27 Ocak 2017 tarihleri arasındaki beş günlük hava durumu verilmiştir. Buna göre tablodaki verilerden faydalanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Hava durumu beş günlük zaman diliminde nasıl bir değişim göstermiştir?
 • Cevap: Hava durumundaki sıcaklık 5 günlük zaman diliminde düzenli olarak düşmüştür.
2. Sıcaklık, nem ve rüzgâr gibi iklim elemanlarının kısa bir zaman içinde değişmesinin sebebi neler olabilir?
 • Cevap: İklim koşullarının değiştiğinin ve karasal iklimin etkilerinin bir sonucu olabilir.
3. Hava durumu tahminlerini bilmek günlük hayatta ne gibi faydalar sağlar?
 • Cevap: Hava durumu tahminlerini bilmek: O gün hava sıcak ise üzerimize çok da kalın , koyu renk olmayan kıyafetler giymeyi tercih edebiliriz. Aksine hava soğuk ise kalın ve koyu renkli kıyafetler giymeyi tercih edebiliriz. Yine hava durumuna göre eğer yağış varsa duruma göre mont ve / veya şemsiyeyi de yanımıza almamızda fayda olacaktır.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı
Osmanlı Devleti’nde meteorolojinin kurumsallaşma çalışmaları 1867 yılında Kandilli Rasathanesinin kurulması ile başlamış ve kurumsallaşma Cumhuriyet Türkiyesi’nde tamamlanmıştır. Osmanlıdan günümüze Türk meteoroloji tarihini araştırınız.
 • Cevap: Ülkemizde Selçuklular ve Osmanlılar döneminde rasathaneler kurulmuş olmasına rağmen, bu kuruluşlar meteorolojik tahminlerden daha ziyade astronomik gözlemler yapmışlardır. Kurulan rasathanelerden Ali Kuşçu ve Uluğbey’in kurdukları rasathaneler en tanınmışlarıdır. Uluğ Bey döneminde (1449) döneminde Semerkant’ta Bursalı Kadızade-i Rumi’nin öğrencilerinden Şirvanlı Fethullah Kastamonu’ya gelerek orada astronomi ve geometri eğitimi vermeye başlamıştı. Türk astronomlardan biri olan Ali Kuşçu, Uluğbey ile çalışmaya devam etmiş, ardından Uzun Hasan’ın hizmetine girmiş ve Fatih Sultan Mehmet Han’a elçi olarak gönderilmiştir. Daha sonra Ali Kuşçu “Fatih” tarafındın Ayasofya medresesine müderris tayin edilmiştir. Ali Kuşçu Türk tarihinde bilinen ilk matematik ve astronomi profesörüdür. Osmanlı döneminde müderris olan Ali Kuşçu ölümünden sora bütün çalışmaları yarıda kalmıştır.Aslen Şamlı olan “Takiyettin bin Mehmet bin Ahmet Efendi” (1521-1585) Ali Kuşçu’nun ölümünden yaklaşık yüz yıl sonra 1577 yılında Osmanlı ülkesinde bir rasathane kurmuştur. Şam ve Kahire’de eğitim göre Takiyettin medreselerde müderrislik yapmış ve III. Murat zamanında İstanbul’a gelmiştir. Ali Kuşçu’nun torunu Kutbettin ve kendi hocası olan Sadettin Efendi ile çalışmalara başlayan Takiyettin, müneccimbaşı olan Mustafa Çelebi’nin ölümünden sonra müneccimbaşı olmuştur. Her ne kadar ömrü uzun sürmemesine rağmen kendisini astronomiye adayan Takiyettin Mehmet, Fransız Büyükelçiliği ile Tophane arasında sırta bir rasathane kurmuştur (1577).Her ne kadar önceleri Türkler tarafından astronomik çalışmalar yapılsa da; Tanzimatla birlikte çeşitli yerlerde değişik tarihlerde çeşitli rasatlar yapılmaya başlanmıştır.. İstanbul, İzmir, Kudüs, Trabzon, Tekirdağ, Merzifon, ve Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli yerlerinde gerek özel gerekse devletin emrinde olmak üzerine yabancılar tarafından birçok meteorolojik rasat yapılmıştır. Kayıtlara geçtiğine göre gök cimlerinin ve olayların incelenmesi ve gözlemleme İstanbul’da Sain-Benois ve Bebek’te bulunan yabancı okullarda yapılan rasatlardır. 1839, 1847 yılları arasında yapılan bu rasatlarda sıcaklıklar ölçülmüştür.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı
İklim koşulları, bina yapısı ve şehir planlamasını nasıl etkiler?
 • Cevap: Binaların yapısı insanların korunaklı bir biçimde yaşamını idame ettirme konusunda oldukça önemlidir. İnsanların konforlu bir zaman dilimine sahip olabilmelerinden kaynaklı olarak binalarda kullanılan önemli bir konumda yer almaktadır. Herhangi bir bina yapımı esnasında Güneş ışınları, sıcaklık, nem ve rüzgar gibi unsurlardan korunmayı sağlayabilecektir. Bina içerisinde kullanılan malzemelerle beraber de iklim koşullarından olumsuz bir biçimde de etkilenmenin büyük çapta önüne geçen unsurlar olarak görülebilmektedir.  İklime dair çözümlemelerin yapıldığı bina tasarımları aşamasında da aynı zamanda da binaların yerleri de son derecede önemli bir durum olarak ifade edilmektedir.Mimari yapıların şehir yapısı için de önemi oldukça ön planda yer almaktadır. Şehir mimarisinden kaynaklı olarak yeni yapılacak olan binanın da diğer binalarla uyum içerisinde olması gerekmektedir. Çarpık kentleşmeden uzak durulması adına mimari projeler doğrultusunda yeni binaların yapılması da gerekmektedir. Bundan dolayı da uygunluk arz edecek seviyede var olan binaların hem görsel hem de kullanışlılık bakımından önemli ölçüde de fayda sağladığı da görülebilecektir. Bu sayede de şehrin planında da herhangi bir aksaklık durumunun engellenmesi aşamasında da ne kadar iddialı bir noktada olduğunu da kanıtlayabilecektir. Bu sayede de şehirlerde hoş bir görünüm sağlama konusunda da yeterli bir unsur olarak da adlandırılacaktır.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı
Aşağıda 21.03.2017 tarihinde Türkiye genelinde sabah, öğle ve akşam saatlerinde hava durumunu gösteren üç farklı harita verilmiştir.
Verilen haritalardan faydalanarak bir hava durumu raporu hazırlayınız.
 • Cevap:

İklim Ana Eleman:Sıcaklık

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı
1. Sıcaklığın temel iklim elemanı olmasının nedeni nedir?
 • Cevap: Sıcaklık da iklimin oluşması için gerekli olan şartların etkenlerinden etkilenmektedir. Bunlar, kara ve denizlerin dağılışı, nem, buharlaşma, bitki örtüsü, okyanus akıntıları, güneşlenme süresi, güneş ışınlarının geliş açısı gibi etkenlerdir. İklimi etkileyen sıcaklık, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle şekillenmektedir.
2. Enlem ile sıcaklık arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Cevap:
*Denizlerin tuzluluk oranı etkilenir.
*Denizlerin ısı ve sıcaklık oranı etkilenir.
*Bitki örtüsünün çeşitlenmesinde ve tarımın şekillenmesinde etkili olur.
*Hava sıcaklığının azalıp artması söz konusu olmaktadır.
*Rüzgar yönlerinin şekillenmesinde etkili olur.
*Basınç merkezlerinin şekillenmesinde etkili olur.
3. Yeryüzünde sıcaklığın dağılışı düzenli midir?
 • Cevap: Yeryüzünde sıcaklığın dağılışı düzenli değildir. Bu dağılış birçok etkenden etkilenir. Isı ve sıcaklık farklarının zamanla artıp azalması, yağışların da meydana gelmesinde etkili olmaktadır. Yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen etkenler, güneş ışınlarının düşme açısı, güneşlenme süresi, yükselti, kara ve denizlerin değişimi, nem, okyanus akıntıları, rüzgarlar ve bitki örtüsü şeklindedir. Sıcaklığın dağılışı yağışları da etkiler.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı
Aşağıdaki görselde 50o kuzey paraleli civarında yer alan dokuz farklı meteoroloji istasyonunun yeri gösterilmiştir. Tabloda ise bu istasyonların ocak ve temmuz ayı ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.
1. Ocak ayı ortalama sıcaklık değerlerinin 1. istasyondan 9. istasyona doğru gidildikçe düşmesinin nedenlerini açıklayınız.
 • Cevap: Farklı enlemlerden ve güneş ışınlarının düşme açısından kaynaklanır.
2. Temmuz ayı ortalama sıcaklık değerlerinin 9. istasyondan 1. istasyona doğru gidildikçe düşmesinin nedenlerini açıklayınız.
 • Cevap: Güneş ışınlarının düşme açısından dolayı.
3. Ocak ve temmuz ayı ortalama sıcaklık değerleri arasındaki farkın en az ve en fazla olduğu istasyonlar hangileridir?
 • Cevap: En fazla fark 9. istasyonda en az fark ise 1. istasyondadır.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı
Aşağıda verilen haritada Avrupa genelinde, yıllık güneşlenme süresi saat olarak gösterilmiştir. Haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Güneşlenme süresi neden genel olarak kuzeye doğru gidildikçe azalmaktadır?
 • Cevap:  Dünyanın şekli geoid olmasından kaynaklıdır.
2. Güneşlenme süresinin yıl içerisinde 2.500 saatin üzerinde olduğu alanlar nerelerdir?
 • Cevap:
3. Neden Türkiye ile İspanya’da güneşlenme süreleri benzerdir?
 • Cevap: Aynı yarım kürede ve güneş açılarının düşme açılarının yakın olmasından dolayı Türkiye ile İspanya’da güneşlenme süreleri benzer.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı
Zemini oluşturan kayaçların çeşitleri ve renklerinin sıcaklık üzerindeki etkisi nelerdir? Tartışınız.
 • Cevap: Bir ya da birden çok mineralin bir araya gelmesi ile doğal olarak oluşumları gerçekleşen kütlelere kayaç adı verilmektedir. Kayaçlar dünyanın ilk oluşum evresinden bakılarak değişiklik göstermektedirler. Dünya ilk oluştuğu sırada bir alev parçası iken daha sonrasında dış kabuğunda soğumalar meydana gelerek bazı çöküntüler oluşmuş ve bu çöküntülerin yağmur suları ile dolması ile birlikte okyanuslar ve denizler meydana gelmiştir. İçeriye doğru gidildikçe hala lavlar ile kaplı olan dünyamızda zemini oluşturan kayaçların türleri değişiklik göstermekte olup renklerinin değişimi de yine ısıya maruz kaldıkları süre ya da soğuma şekilleri ile değişiklik göstermektedir.Kayaç türleri genel olarak üçe ayrılmaktadırlar. Püskürük kayaçlar, tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçlardır. Püskürük kayaçlar iç püskürük kayaçlar ve dış püskürük kayaçlar olarak ikiye ayrılmakta olup iç püskürükler magmanın yer kabuğu içerisinde katılaşması ile meydana gelmektedir. Dış püskürükler ise magmanın yer kabuğunun dışında katılaşması sonucu meydana gelir. Tortul kayaçlar kırıntılı tortul, kimyasal tortul ve organik tortul olarak üç alt türe sahip olup kayaçların aşındırılıp çukur alanlarda birikmeleri ile oluşmaktadırlar. Yapıları tabakalıdır ve içlerinde fosil barındırabilmektedirler. Son olarak başkalaşım kayaçlar ise yüksek sıcaklık ve basınç altında değişmeleri sonucu oluşmaktadırlar. Yapraklı bir tabakaya sahip olup kristalli bir yapıya sahiplerdir. Genel olarak kayaçların genel şekillerinin ve özelliklerinin oluşumu için en temel gereklilik sıcaklık değişimleridir.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı
Aşağıdaki görselde belirli bir alana ait sıcaklık değerleri verilmiştir.
Görselde verilen sıcaklık değerlerinden yararlanarak 1 °C aralıklı olacak şekilde izoterm eğrilerini çiziniz.
 • Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı
Yukarıda verilen örnek sıcaklık grafiğinden faydalanarak aşağıdaki çalışmaları yapınız.
1. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresinden yaşadığınız yerin aylık ortalama sıcaklık değerlerini araştırınız.
 • Cevap:  Yaşadınız şehre göre bu grafiği siz kendiniz hazırlamalısınız.
2. Yaşadığınız yerin aylık ortalama sıcaklık dağılışını gösteren bir sıcaklık grafiği hazırlayınız.
 • Cevap:  
3. Hazırladığınız grafiği yorumlayarak şu soruları cevaplandırınız:
• En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri hangi aylarda görülmektedir?
 • Cevap: Haziran, Temmuz, Ağustos
• En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri arasındaki fark kaç derecedir?
 • Cevap: yaklaşık 20 derecedir.
Yaşadığınız yerin sıcaklık değerlerindeki değişim günlük yaşamı nasıl etkilemektedir
 • Cevap: Yazları çok sıcak olduğunda insanlar bunalmaktadır. Kışın ise az soğuk olduğu için yakıt masrafı az olmaktadır. Bunun yanında ekonomik olarak yazları serinlemek için klimalara yüklenildiğinden hem enerji kaybı çok olmakta hem de maddi olarak halk sıkıntıya düşmektedir.
4. Çizdiğiniz grafiğin ve cevaplandırdığınız soruların yer aldığı bir poster hazırlayınız.
 • Cevap: Bu posteri siz hangi yeri anlattıysanız oraya göre hazırlamalısınız.

Basınç ve Rüzgarlar

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı
Soldaki balonun sağdaki balondan daha ağır olmasının nedenini söyleyiniz.
 • Cevap: Hava basıncı.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı
Görselleri inceleyerek basınç merkezleri ile ilgili soruları cevaplayınız.
1. Hangi merkezler yüksek basınca sahiptir?
 • Cevap:
2. Basınç merkezleri hangi yarım kürede yer almaktadır?
 • Cevap:
3. Basınç merkezlerinin hangi sürekli basınç kuşağı üzerinde bulunduğunu yandaki şekil üzerinde gösteriniz.
 • Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı
Aşağıdaki izobar haritalarında farklı dönemlere ait basınç değerleri gösterilmiştir
1. İzobar haritaları hangi aylara ait olabilir?
 • Cevap:
2. Haritalarda en yüksek ve en düşük basınç değerleri nerelerde oluşmuştur?
 • Cevap:
3. Basıncın dağılışı hangi yarım kürede daha düzenlidir? Nedenlerini açıklayınız.
 • Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı
Rüzgârlar kimi zaman hafif esinti şeklinde eserken bazen yıkıcı fırtınalara dönüşebilir. Rüzgârların hızlı ya da yavaş esmeleri çeşitli faktörlere bağlıdır. Aşağıda rüzgâr hızını etkileyen faktörler hakkında verilen soruları cevaplayınız.
 • Cevap:
1. Basınç Farkı: İki merkez arasındaki basınç farkının fazla olması durumunda rüzgâr hızı fazla olur. Buna göre yandaki izobar haritasında gösterilen iki rüzgârdan hangisinin hızı daha fazladır?
Daha hızlı olan rüzgâr…………………………………………………………
2. Basınç Merkezleri Arasındaki Mesafe: İki basınç merkezi arasındaki mesafenin artması durumunda rüzgâr hızı azalır. Buna göre yandaki izobar haritasında gösterilen iki rüzgârdan hangisinin hızı daha fazladır?
Daha hızlı olan rüzgâr…………………………………………………………
3. Dinamik Etkenler: Dünya kendi etrafında döndüğü için sapmaya uğrayan rüzgârların yolu uzar, hızları azalır. Buna göre yandaki izobar haritasında gösterilen iki rüzgârdan hangisinin hızı daha fazladır?
Daha hızlı olan rüzgâr…………………………………………………………
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı
Aşağıdaki tabloda bir merkeze ait yönlere göre rüzgâr frekans değerleri verilmiştir. Güneyden esen rüzgâr taranarak gösterilmiştir.
Tabloyu inceleyerek,
1. Rüzgâr frekans gülünü tarayarak tamamlayınız.
 • Cevap:
2. En az ve en fazla rüzgâr esen yönleri belirtiniz.
 • Cevap:
3. Bölgenin yer şekillerinin hangi yönde uzandığını belirtiniz.
 • Cevap:

Nemlik ve Yağış

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı
1. Hava kütlesindeki nem miktarını etkileyen faktörler nelerdir?
 • Cevap: Hava kütlesindeki nem miktarını etkileyen faktörler, buharlaşma, sıcaklık, yükseklik ve basınç olarak bilinmektedir. Fiziki etkenlerin nemin oluşmasındaki etkisi yağışları ve yağış rejimlerini de etkilemektedir. Isı ve sıcaklık farkları nem miktarının azalıp artmasında da etkili olmaktadır. Böylece nem miktarı da bir bölgenin coğrafi özelliklerine göre farklılıklar da gösterebilir.
2. Havanın nemli ya da kuru olması yaşamı nasıl etkiler?
 • Cevap: Yaşamımızı ve sağlığımızı doğrudan etkiler.
Tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hava kütlesinin neme doyma açığının en fazla olduğu istasyon hangisidir?
 • Cevap:
2. Diğer tüm koşulların aynı olması durumunda hangi istasyondaki sıcaklık değerinin en az olması beklenir?
 • Cevap:
3. Sıcaklık dışındaki tüm koşulların aynı olması durumunda ertesi gün saat 05.00’te yapılan gözlemde bağıl nem oranında nasıl bir değişim gözlenir? Açıklayınız.
 • Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı
 • Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı
Buna göre yukarıda verilen bilgiler ve tablolardan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ankara ve Antalya’da aynı hava sıcaklığı değerinin ölçülmesine rağmen bu iki şehirde yaşayan insanlar tarafından hissedilen sıcaklık değerinin farklı olmasının nedeni nedir?
 • Cevap: Denize olan uzaklıktan dolayı.
2. Hava sıcaklığı değerinin sabit kalıp bağıl nemin artması durumunda hissedilen sıcaklıkta nasıl bir değişim görülür?
 • Cevap: Hissedilen sıcaklık düşer. Sıcaklık ile bağıl ne ters orantılıdır.
3. Hava sıcaklığının 30 oC, bağıl nemin ise %50 olması durumunda hissedilen sıcaklığa bağlı olarak insan sağlığı için hangi risk kategorisi oluşabilir?
 • Cevap:
4. Hava sıcaklığının 35 oC, hissedilen sıcaklığın ise 45 oC olduğu bir yaz gününde bağıl nem yüzde kaçtır?
 • Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı
Haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bağıl nem oranınının yüksek olduğu yerler nerelerdir?
 • Cevap:
2. Bağıl nem oranının en az olduğu yerler nerelerdir?
 • Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı
Nem ve yağış doğal ve beşerî sistemler üzerinde önemli etkiye sahip olan iklim elemanlarındandır. Yağışın miktarı kadar yıl içerisindeki dağılışı da önemlidir. Bir yerdeki yağışın miktarı ve yıl içerisindeki dağılışı o yerin yağış grafiğine bakılarak anlaşılabilir. Yağış grafikleri çoğunlukla sütun grafik şeklinde gösterilir. Aşağıda verilen Aşkabat’a ait örnek yağış grafiği incelenerek yağış grafiklerinde yer alan her bir eksenin ve unsurun ne anlama geldiği görülebilir.
Yukarıda verilen örnek yağış grafiğinden faydalanarak aşağıdaki çalışmaları yapınız.
1. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresinden yaşadığınız yerin aylık ortalama yağış miktarı verilerini elde ediniz.
 • Cevap:
2. Yaşadığınız yerin aylık ortalama yağış miktarını gösteren bir yağış grafiği hazırlayınız.
 • Cevap:
3. Hazırladığınız grafiği yorumlayarak şu soruları cevaplayınız:
• Yıllık toplam yağış miktarı kaç milimetredir?
 • Cevap:
• Yağışın yıl içerisindeki dağılımı düzenli midir?
 • Cevap:
• Yağışın en az ve en fazla olduğu mevsimler hangileridir?
 • Cevap:
4. Çizdiğiniz grafiğin ve cevaplandırdığınız soruların yer aldığı bir poster hazırlayınız.
 • Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı
Haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hangi alanlar 2.000 mm’den daha fazla yağış almaktadır?
 • Cevap:
2.100 mm’nin altında yağış alan alanlar nerelerdir?
 • Cevap:
3. Dünya genelinde yağışın düzensiz dağılmasının nedenleri nelerdir?
 • Cevap:
4. Yağışın dağılışı ile enlem arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Cevap:

Büyük İklim Tipleri

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı
1. Dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin etkili olmasının nedenleri nelerdir?
 • Cevap: Dünya üzerindeki farklı iklim tiplerinin meydana gelmesinde, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, güneş etrafında dönmesi, sürekli rüzgarların oluşması, denizler ve okyanuslar sayesinde buharlaşmanın oluşması ve gece ve gündüz farklarından dolayı sıcaklık farklarının oluşması gibi durumlar etkili olmaktadır.
2. Farklı iklim tipleri insan ve diğer canlıların yaşamını nasıl etkiler?
 • Cevap: Farklı iklim tipleri insan ve diğer canlıların yaşamını olumlu yönde etkiler. İnsanlar kendileri için en uygun coğrafi bölgeyi seçerek yurt edinirler ve geçim kaynakları oluştururlar. İklim geçiş bölgelerinde oluşan bitki örtüsü de doğal dengenin korunması ve kurulması için bir etken olmaktadır. İklim sayesinde doğal hayat devam etmekte ve doğal döngüler meydana gelmektedir.
3. Görsellerde öne çıkan iklim özellikleri nelerdir?
 • Cevap: Karasal iklim özelliği.
4. Dünya’nın tamamında aynı iklim özellikleri görülseydi bu durum doğal ve beşeri sistemleri nasıl etkilerdi?
 • Cevap: İklim özellikleri, dünyanın kendi ekseni etrafında dönerken meydana gelen ısı, sıcaklık, nem, basınç değişimleri nedeniyle meydana gelmektedir. Dünyanın günlük ve yıllık hareketleri sonucunda mevsimlerin oluştuğu gibi iklimler de meydana gelmektedir.Dünyanın hemen her yerinde aynı iklim özellikleri görülseydi bu durum doğal ve beşeri olarak birçok sorunu beraberinde getirirdi. İklimin aynı olması, yeryüzü şekillerinin aynı olması, toprak özelliklerinin aynı olması ve bitki örtüsünün aynı olması anlamına gelmektedir. Bu da insanların hayatını ve doğal hayatı olumsuz etkilerdir. Canlı türü çeşitliliği yaşanmazdı, şehirler kurulamazdı, inan ömrü çok kısa olabilirdi.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı
Dünya’nın geçmiş dönemlerinde yaşanan iklim koşullan günümüzdekinden daha farklıydı. Paleoklimatoloji, dünya tarihinin en eski dönemlerindeki iklim koşullarının araştırılmasını sağlayan bilim dalıdır. Paleoklimatologlar, buz katmanlarından, ağaç halkalarından, kayaç tortullarından, mercanlardan ve kayaçlardan örnekler alarak eski dönemlerdeki iklim koşullarını araştırırlar.
Buna göre ağaç halkalarının geçmiş dönemlerdeki iklim koşulları hakkında nasıl bilgiler verdiğini araştırınız.
 • Cevap: Odunsu doku bitkinin yaşlandıkça daha dik durabilmesini, daha çok dal oluşturabilmesini ve ihtiyacı olan güneş ışığına ulaşabilmek için rakiplerine göre avantajlı olmasını sağlamıştır. Her mevsim ağacın boyuna uzamasıyla birlikte gövdesi de genişler. Gövde kabuğunun hemen altında çepeçevre kambiyum dokusu yer alır. Kambiyumdaki hücrelerin her yıl büyüme mevsiminde bölünmesiyle, gövdeyi saran ve dışarıya doğru büyüyen yeni bir tabaka meydana gelir. Bu tabaka büyüme halkasını oluşturur ve aynı zamanda uzamakta olan gövdeyi güçlendirmek için çapının da artmasını sağlar.
1. Aşağıdaki iklim grafiklerinin ait olduğu merkezleri altlarındaki boşluğa yazınız.
 • Cevap:
2. Aşağıdaki grafiklerin hangi iklim tiplerini gösterdiğini altlarındaki boşluğa yazınız.
 • Cevap:

Türkiye’nin İklim

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı
1. Türkiye’de birbirinden çok farklı iklim tiplerinin etkili olmasının nedenleri nelerdir?
 • Cevap: Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrilidir. Denizin iklimi ılımanlaştırıcı etkisi vardır. Bu sebeple ülkemizin kıyı kesimlerinde kışlar ılık ve yağışlı geçerken, kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe kış sıcaklıkları düşüp yağışlar azalmaktadır. Ülkemizde denizlerin farklı iklim tipleri görülmesine sebep olması yanında, dağların uzanış şekli de iklim tiplerinin farklılaşmasına etki eder. Ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde dağlar kıyıya paralel uzandığı için denizin ılıtıcı etkisi kıyı kesiminde görülür. Dağlar denizlerin ılıtıcı etkisinin iç kesimlere girmesine engel olur. Ülkemizde iklim tiplerini, dağların uzanış şekli yanında, yükselti, bakı, rüzgarlar güneş ışınlarının geliş açısı gibi faktörler etkiler. Doğu Anadolu Bölgesinin yükseltisinin çok olması ve iç kesimlerde olması sebebiyle, deniz etkisinden uzak karasal iklim görülmektedir.
2. İklim koşullarının Türkiye’nin beşeri özellikleri üzerindeki etkileri nelerdir?
 • Cevap: Ülkemizde üç farklı iklim tipi görülmektedir. Akdeniz İklimi, Karadeniz İklimi ve Karasal İklim, ülkemizde yedi farklı coğrafi bölge üzerinde etkili olmaktadır. Türkiye’nin iklim koşullarının beşeri özellikler üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Ülkemizde iklimlerin gerçekleştiği alanlar coğrafi sınırlar olarak bellidir.Belli bölgelerde belli iklim tiplerinin görülmesi, bitki örtüsü üzerinde etkili olduğu için tarım ve hayvancılık alanında da etkili olmaktadır. İnsanlar nüfus olarak yoğun yaşadıkları yerler ılıman iklimin olduğu yerlerdir. Ulaşımın kolay olarak sağlandığı yerler iklim olarak ılıman olan yerlerdir. Enerji kaynaklarının oluşturulduğu bölgeler daha çok soğuk iklim tiplerinin görüldüğü yerler olarak bilinmektedir.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı
Haritayı inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Türkiye’nin en fazla yağış alan yerleri nereleridir? Yazınız.
 • Cevap:
*Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları
*Doğu Anadolu Bölgesi, Hakkari Yöresi
*Marmara Bölgesi, Yıldız Dağları Yöresi
*Antalya Körfezi ve çevresi
*Muğla – Menteşe yöresi
2. Türkiye’nin en az yağış alan yerleri nereleridir? Yazınız.
 • Cevap:
*Marmara Bölgesi, Ergene Havzası
*Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyi
*Iğdır ve çevresi
*Konya ve Tuz Gölü çevresi (Karapınar)
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı
Türkiye’de Mevsimlere Göre Yağışın Dağılışı
Türkiye’de yağış özellikleri farklı olan alanlar bulunmaktadır. Mevsimlere göre en çok yağış alan yerler değişmektedir. Aşağıdaki haritalarda mevsimlere göre yağış ortalamalarının dağılışları gösterilmiştir. Haritaların altında boş bırakılmış yerlere o mevsimde en fazla ve en az yağış alan yerleri yazınız.
 • Cevap
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasına girerek yaşadığınız ilin merkezine ait yıllık ortalama sıcaklık ve yağış değerlerini araştırınız. Ardından yaşadığınız ile ait aşağıdaki çalışmaları içeren bir afiş hazırlayınız.
– Lokasyon haritası
– Sıcaklık ve yağış grafiği
– Doğal bitki örtüsüne ait fotoğraflar
– İklim özelliklerini anlatan metin

 • Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı
Aşağıdaki Türkiye haritasında ,iklim özellikleri farklı olan bazı merkezlerin yerleri kırmızıyla gösterilmiştir.
Grafiklerin altında boş bırakılmış yerlere istenilen bilgileri yazınız.
 • Cevap

5. Bölüm Atmosfer ve İklim Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı
1. Dünya’nın etrafını saran atmosfer hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yerden yükseldikçe gaz yoğunluğu artar.
B) İçerisindeki gazların oranları aynı değildir.
C) Dünya’yı zararlı Güneş ışınlarından korur.
D) Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farklarını azaltır.
E) İklim olaylarının yaşanmasını sağlar.
 • Cevap: A
2. Aşağıda atmosferin tabakalarına ilişkin bazı özellikler sıralanmıştır.
I. Gök taşlarının yanması ve parçalanması bu katmanda gerçekleşir.
II. Yeryüzünü gözlemleyen yapay uyduların bulunduğu katmandır.
III. Atmosferi oluşturan gazların %75’i bu katmanda yer alır.
IV. Güneş’ten gelen zararlı ışınların tutulduğu katmandır.
Yukarıdakilerden hangileri atmosferin troposfer katmanına ait özellikler arasında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) III ve IV
 • Cevap: B
3.Yukarı verilen hava durumu  haritası incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi tespit edilebilir?
A) Yağışın görüldüğü yerler
B) Karasal iklim yaşanan alanlar
C) Etkili yerel rüzgârlar
D) Doğal bitki örtüsü
E) Ulaşım şartları
 • Cevap: A
4. Aşağıda bir öğrencinin yaşadığı yerin iklimi ve hava olayları hakkında verdiği bilgiler yer almaktadır.
I. Yaz ayları sıcak ve kurak geçmektedir.
II. Son bir haftadır sürekli yağmur yağıyor.
III. Önümüzdeki hafta hava parçalı bulutlu olacak.
IV. Kış ayları boyunca cephesel yağışlar görülmektedir.
Öğrencinin verdiği bilgilerden hangileri yaşadığı yerin hava durumuyla ilgilidir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV
 • Cevap: D
5. İklim koşulları hem doğal hem de beşerî sistemler üzerinde etkili olmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi iklim koşullarından daha az etkilenir?
A) Ormancılık
B) Turizm
C) Tarım
D) Ulaşım
E) Madencilik
 • Cevap: E
6. Aşağıdaki haritada aynı enlemde yer alan A ve B merkezlerinin yerleri gösterilmiştir. Haritadaki A merkezinin sıcaklığının, B merkezine göre daha düşük olmasında aşağıda- kilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Gündüz süreleri
B) Ekvator’a uzaklıkları
C) Okyanus akıntıları
D) Güneş ışınlarının düşme açısı
E) Güneş ışınlarının atmosferde aldıkları yol
 • Cevap: C
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı
7. Türkiye’de ortalama sıcaklık değerleri Mısır’a göre daha düşük, Ukrayna’ya göre daha yüksektir.
Belirtilen durumun ortaya çıkmasında,
I. Dünya’nın şekli
II. Jeolojik yapı
III. Yer şekilleri
IV. Okyanus akıntıları özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve IV D) II ve III E) III ve IV
 • Cevap: A
8-9. soruları aşağıda verilen dünya yıllık izoterm haritasını inceleyerek cevaplayınız.
8. İzoterm (eş sıcaklık) eğrilerinin paralellerden uzaklaşma nedenleri nelerdir?
 • Cevap: Kara ve denizlerin farklı ısınma özellikleri, Okyanus akıntıları, Daimi Rüzgarlar.
9. Dünya’nın en sıcak ve en soğuk bölgeleri nerelerdir? Bu bölgelerin sıcaklığını etkileyen faktörler nelerdir?
 • Cevap: Kuzeybatı Libya’da bulunan El Aziziye kenti, 90 yıl boyunca dünyanın en sıcak yeri olarak kabul edildi. Karlar ülkesi olarak adlandırılan Grönland ise Dünya’nın en soğuk bölgelerindendir.
10. Sürekli rüzgârlar ve okyanus akıntılarının yönlerinin sapmaya uğramasının nedenini açıklayınız?
 • Cevap: ünya, ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerken; bir doğru boyunca yol alması gereken sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntıları; dünyanın doğuya doğru olan hareketi nedeniyle, yer değiştirerek hareket etmiş olur. Bu yer değiştirme; dünyanın dönme yönüne bağlı olarak; Kuzey Yarımkürede hareket yönünün sağına, Güney Yarımkürede ise soluna doğrudur.
11-13. soruları aşağıdaki izobar haritasındaki bilgilere göre cevaplayınız.
11. Rüzgâr, hangi yönlerden eser?
 • Cevap:
12. Hangi yönden gelen rüzgârın daha hızlı esmesi beklenir? Açıkayınız.
 • Cevap:
13. M merkezi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Basınç değeri fazladır.
B) Hava kapalı ve bulutludur.
C) Merkezde basınç en azdır.
D) Yükselici hava hareketi etkilidir.
E) Hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.
 • Cevap: A
14-17. soruları aşağıdaki şekle göre cevaplayınız.
Aşağıdaki şekilde deniz üzerinden gelen bir hava kütlesinin hareket yönü oklarla gösterilmiştir.
14. Hava kütlesinin sıcaklığının C-D noktaları arasında gösterdiği değişim nasıl olmuştur? Bu değişimin nedenini açıklayınız.
 • Cevap: C noktasında hava sıcaklığı düşerken D noktasında ise hava sıcaklığının arttığını görürüz.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı
15. A-B arasında oluşan rüzgâr çeşidinin adı nedir?
 • Cevap: OVA MELTEMİ denir.
16. Hava kütlesinin hareket yönünde hangi yağış tipi görülür?
 • Cevap: YAMAÇ YAĞIŞI
17. Hava kütlesinin sıcaklığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 • Cevap: A
18. Aşağıdaki grafikte bir merkezde sıcaklığın gün içindeki değişimi gösterilmiştir.
Buna göre sıcaklık değişimi verilen merkezde 06.00 ile 14.00 saatleri arasında,
I. Bağıl nem
II. Maksimum nem
III. Atmosfer basıncı
IV. Buharlaşma
özelliklerinden hangilerinde artış yaşanması beklenir?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve IV D) II ve III E) III ve IV
 • Cevap: C
19. Yağışın yıl içinde aylara göre gösterdiği değişime yağış rejimi adı verilir. Yağışın aylara göre dağılımının düzenli olduğu bölgelerde yağış rejimi de düzenlidir.
Buna göre,
I. Akdeniz
II. Okyanusal
III. Ekvatoral
IV. Savan
iklim tiplerinden hangilerinde yağış rejimi düzenlidir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV
 • Cevap: D
20. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi hem sıcak hem de ılıman kuşakta geniş alanlarda görülmektedir?
A) Sert karasal
B) Ekvatoral
C) Tundra
D) Savan
E) Çöl
 • Cevap: E
21. Aşağıdaki grafikte bir merkeze ait aylık sıcaklık ve yağış değerleri gösterilmiştir. Buna göre sıcaklık ve yağış grafiği verilen merkezde etkili olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tundra
B) Savan
C) Akdeniz
D) Ekvatoral
E) Sert karasal
 • Cevap: B
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı
22.Yukarıdaki haritada yerleri gösterilen bölgelerden hangi ikisinde aynı iklim tipi görülmektedir?
A) I ve II B) I ve V C) II ve III D) II ve IV E) IV ve V
 • Cevap: D
23. Aşağıda bir bölgenin aylık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
Grafik incelenirse bölge hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) İlkbahar mevsimi yağışlı geçer.
B) En az yağış eylül ayında düşer.
C) Yıllık sıcaklık farkı 15°C’den fazladır.
D) En yüksek sıcaklık temmuz ayında yaşanır.
E) Aralık ayında sıcaklık, ocak ayından daha yüksektir.
 • Cevap: B
24-28. soruları aşağıdaki Türkiye haritasını inceleyerek cevaplayınız.
Grafik incelenirse bölge hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) İlkbahar mevsimi yağışlı geçer.
B) En az yağış eylül ayında düşer.
C) Yıllık sıcaklık farkı 15°C’den fazladır.
D) En yüksek sıcaklık temmuz ayında yaşanır.
E) Aralık ayında sıcaklık, ocak ayından daha yüksektir.
 • Cevap:
24. En fazla ve en az yağış alan merkezler hangileridir?
 • Cevap: Rize, Muğla, Zonguldak en fazla yağış alan yerler iken, Urfa, Konya ve Antalya en az yağış alan yerlerdir.
25. Haritadaki merkezlerden hangilerinin güneş enerjisi potansiyeli daha yüksektir?
 • Cevap: Antalya Urfa Konya
26. Gösterilen merkezlerde etkili olan iklim tiplerinin isimleri nelerdir?
 • Cevap: Karadeniz, Akdeniz ve Karasal iklim tipleridir.  
27. Haritada gösterilen Rize, İzmir ve Antalya merkezlerinin, yıllık ortalama sıcaklık değeri yüksek olandan düşük olana doğru sıralanışı nasıldır?
 • Cevap: ANTALYA —- İZMİR ——RİZE
28. Dağların kıyıya göre uzanışı yağış miktarları üzerinde en etkili faktörlerden biridir. Nemli rüzgârlara dönük olan sıradağların bulunduğu kıyı yerleşmelerinde yağış fazladır. Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin yağış miktarı diğerlerine göre daha azdır?
A) Rize
B) Muğla
C) İzmir
D) Antalya
E) Zonguldak
 • Cevap: C
29. Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olması doğal bitki örtüsü çeşitliliğini de artırmıştır. Ülkemizin farklı yörelerinde farklı özelliklerde bitki türlerine rastlanır.
Türkiye’de aşağıdaki doğal bitki örtülerinden hangisine rastlanmaz?
A) Karışık ormanlar
B) Makiler
C) Bozkırlar
D) Çayırlar
E) Savanlar
 • Cevap: E
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı
30. Aşağıdaki haritada Türkiye’de yıllık güneşlenme süreleri gösterilmiştir.
Harita incelendiğinde,
I. Güney kesimlerinde güneş enerjisi potansi-
yeli daha yüksektir.
II. Kuzey kıyılarında bulutlu gün sayısı fazladır.
III. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe nüfus- lanma artar.
IV. Batıdan doğuya doğru gidildikçe gündüz süreleri değişir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV
 • Cevap: B
31. 60° kuzey enleminde oluşan İzlanda dinamik alçak basınç merkezinin etkili olması durumunda Türkiye’de aşağıdaki hava şartlarından hangisi görülür?
A) Sıcak ve kurak
B) Ilık ve yağışlı
C) Soğuk ve açık
D) Sıcak ve yağışlı
E) Ayaz ve don olaylı
 • Cevap: B
32. Türkiye genel olarak Akdeniz iklim kuşağında yer alır. Buna rağmen karasal iklimin etki alanı çok geniştir.
Türkiye’de karasal iklimin etki alanının geniş olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Yer şekilleri
B) Bitki örtüsü
C) Toprak türleri
D) Yer altı suları
E) Göller ve akarsular
 • Cevap: A
33.Yukarıdaki haritada yerleri gösterilen hangi iki merkezde etkili olan iklim tipi aynıdır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
 • Cevap: D
34. Aşağıda Türkiye’nin ocak ayı ortalama sıcaklık dağılışı haritası verilmiştir. Ocak ayında en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerinin dağılışında,
I. Yükselti
II. Nemlilik
III. Jeolojik yapı
IV. Yer altı suları
faktörlerinden hangileri etkili olmamıştır?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve III E) III ve IV
 • Cevap: E
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...