9. Sınıf MEB Yayınları 3. Ünite Cevapları Sayfa 176-192 Aralığı

Bölge ve Bölge Çeşitleri

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı
1. Bir yeri başka bir yerden ayıran coğrafi özellikler nelerdir?
 • Cevap:Dünya üzerinde herhangi bir yerin kıtalara, komşularına, önemli geçitlere, boğazlara ve su yollarına, ticaret merkezlerine, denizlere göre durumu, fiziki ve beşeri özellikleri o yerin özel konumunu belirler.
2. Dünya üzerinde doğal ve beşerî özellikleri bire bir aynı olan yerler var mıdır?
 • Cevap: Hayır yoktur, çünkü her yer kendine göre özel özellikler taşır. Bu yerlerin bazıları çok benzer olsa da birebir aynı özelliklerin görülmesi mümkün değildir.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı
Haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Nüfus yoğunluğunun düşük ve yüksek olduğu bölgelerde hangi iller yer almaktadır?

 • Cevap: İstanbul, İzmir, Hatay, Ankara, Gaziantep
2. Yaşadığınız il, nüfus yoğunluğuna göre hangi bölge içerisinde yer almaktadır?
 • Cevap: Marmara Bölgesinde bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu ise 508-2809 kişi metrekare başınadır.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı
1. Hektar başına pamuk üretiminin düşük ve yüksek olduğu bölgeler nerelerdir?
 • Cevap: Kutuplar, çöller, Avustralya, Dağlık bölgelerde az iken Amerika, Çin, Türkiye, Hindistan’da çoktur.
2. Dünya siyasi haritasından yararlanarak dünya genelinde pamuk üretim bölgelerinde yer alan başlıca ülkeler hangileridir? Yazınız.
 • Cevap: Türkiye, Amerika, Çin, Hindistan, Arjantin, Brezilya, İran’dır.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı
Haritaya göre,
1. Müslüman nüfus oranının düşük, orta ve yüksek olduğu ülkelere göre bölgeler oluşturunuz.

 • Cevap:
 • 1. Bölge Çok yoğun olan yerler: Orta doğu, Mısır, Arabistan, Türkiye, Yemen, İran
 • 2. Bölge: Yoğun olan yerler: Rusya, Afrika’nın orta kesimleri, Avrupa, Hindistan
 • 3. Bölge : Az yoğun yerler: Kutuplar, Amerika, Kanada, Çöller…
2. Dünya siyasi haritasından yararlanarak Müslüman nüfus oranının yüksek olduğu bölgelerdeki ülkeleri yazınız.
 • Cevap Lübnan, Fas, Tunus, Libya, BAE, Katar, Irak, Suriye  Mısır, Arabistan, Türkiye, Yemen, İran
3. Dünya siyasi haritasından yararlanarak Müslüman nüfus oranının %1’in altında olduğu bölgelerdeki ülkeleri yazınız.
 • Cevap: Avustralya, Kutuplar, Çöl Bölgeleri, Güney Amerika, Kanada
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı
Bölge bilimi nedir? Araştırınız.
 • Cevap: Siyasal, toplumsal ve ekonomik ilişkilerin ortam içinde incelendiği matematiksel araştırma yöntemi.

Bölge Sınırlarının Belirlenmesi

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı
Bölge sınırları hangi kriterlere göre belirlenir?
 • Cevap:  Bölge, kendi sınırları içinde benzer özellikler gösteren, kendi sınırları dışındaki yerlerden farklılıklar gösteren alanlara denir.Bölge ikiye ayrılır.
  • Doğal Bölgeler
  Doğal bölgeler yeryüzünün fiziki özelliklerine göre belirlenmektedir. Bunlar jeomorfolojik, hidrolojik, jeolojik ve klimatolojik bölgelerdir.
  • Beşerî Bölgeler
  Beşerî bölgeler insan etkinlikleriyle ortaya çıkmış bölgelerdir. Bunların başlıcaları nüfusa, yerleşmeye, ekonomik etkinliklere, kültürel ve siyasi yapılanmaya bağlı bölge­lerdir
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı
Siyasi bir bölge olan Avrupa Birliği’nin zaman içerisinde sınırlarının nasıl değiştiğini araştırarak bir sunum hazırlayınız.
 • Cevap: Bugünkü Avrupa Birliği’nin (AB) temellerini, 1951 yılında Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda’nın imzaladığı Paris Antlaşmasıyla kuruldu. Ardından zaman içerisinde bir çok yeni devlet müzakereler ve kriterler neticesinde AB bünyesine katıldı.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı
Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin 2016 yılına ait çeşitli istatistiki değerler verilmiştir.
1. Ülkeleri bulundukları kıtalara göre bölgelere ayırarak dünya siyasi haritası üzerinde gösteriniz.
 • Cevap
2. Ülkeleri kişi başına düşen millî gelire göre düşük, orta ve yüksek gelirli ülkeler olarak bölgelere ayırınız. Dünya dilsiz haritası üzerinde farklı renklere boyayınız.
 • Cevap:
 • DÜŞÜK: Afganistan, Çad, Gana, Mısır
 • ORTA: Çin, Brezilya, Bulgaristan, Kazakistan, Azerbaycan, Şili
 • YÜKSEK: Danimarka, Finlandiya, Fransa, Kanada, Japonya
3. Ortalama yaşam süresinin düşük ve yüksek olduğu ülkelere göre bölgeler oluşturunuz.
 • Cevap:
 • Düşük olduğu ülkeler: Afganistan, Çad, Gana, Mısır
 • Yüksek olduğu ülkeler: Danimarka, Finlandiya, Fransa, Kanada, Japonya
4. Okuma-yazma oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelere göre bölgeler oluşturarak oluşturduğunuz bölgeleri millî gelirin düşük, orta ve yüksek olduğu bölgelerle karşılaştırınız.
 • Cevap:
 • Okuma Yazma Oranının Düşük olduğu ülkeler: Afganistan, Çad, Gana, Mısır
 • Okuma Yazma Oranının Yüksek olduğu ülkeler: Danimarka, Finlandiya, Fransa, Kanada, Japonya
5. Ülkeleri orman oranına göre bölgelere ayırarak oluşturduğunuz bölgeleri dünya iklim bölgeleri haritasıyla karşılaştırınız.
 • Cevap:
 • Orman Oranının Düşük olduğu ülkeler: Mısır, Arabistan, Afganistan, Gabon, Gana
 • Orman Oranının Yüksek olduğu ülkeler: Brezilya, Amerika, Kanada, Bulgaristan
6. Oluşturduğunuz bölgeler hangi bölge türüne girmektedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Çok yağış alan ve İnsanın çok fazla yerleşim yeri kuramayacağı bölgelerdir.

3. Ünite Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı
1-3. soruları aşağıda verilen görsellere göre cevaplayınız.
1. Görsellerde hangi bölge çeşitleri yer almaktadır?
1: Dağlık Bölge
2- Ova-Düzlük
3- Maden Bölgesi
4- Ormanlık Bölge
2. Görsellerde yer alan bölgelerin hangileri beşerî bölgedir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve III E) III ve IV
 • Cevap: D
3. Görsellerde yer alan bölgelerden hangilerinin sınırlarının bir insan ömrü süresince değişmesi mümkün değildir?
A ) I ve II B) II ve III C) Yalnız I
D) III ve IV E) II ve IV
 • CevapC
4-6. soruları aşağıda verilen haritaya göre cevaplandırınız.
4. Kişi başına düşen millî gelirin en düşük olduğu bölge içerisinde hangi ülkeler yer almaktadır?
 • Cevap: Laos, Hindistan, Pakistan, Yemen, Gana, Kenya, Moritanya, Zambiya’dır.
5. Haritada gösterilen bölgeler hangi bölge çeşidine örnektir? Açıklayınız.
 • Cevap: Az gelişmiş bölgelere, kişi başına düşen gelirin düşük gelir olduğu bölgelere bir örnektir.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 192  Cevabı
6. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kişi başına düşen millî gelirin 4.000 doların üzerinde olduğu bölge içerisinde yer alır?
A) Sudan B) Çad C) Nijer
D) Angola E) Libya
 • Cevap: E
7. Dünya üzerinde Güneş ışınlarının düz bir zemine 90olik açıyla düştüğü bölgelerle ilgili,
I. Doğal bir kritere göre oluşturulmuş bölgedir.
II. Orta kuşakta yer alır.
III. Bölge sınırları her iki yarım küreye uzanır.
IV. Bölge sınırları Kuzey yarım kürede daha geniş alan kaplar.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve IV E) II ve IV
 • Cevap: E
8. Bölge sınırları zaman içerisinde değişebilmektedir. Bu değişim bazı bölge türlerinde diğerlerine göre daha yavaştır.
Buna göre aşağıda verilen bölge örneklerinden hangisinin sınırları zaman içerisinde diğerlerine göre daha yavaş değişir?
A) Türkiye’de maden çıkartılan bölgeler
B) Kişi başına düşen millî gelirin yüksek olduğu ülkeler
C) Asya’da nüfusu 10 milyondan fazla olan şehirler
D) Yüz ölçümünün %50’si ormanlarla kaplı olan ülkeler
E) Akdeniz ikliminin görüldüğü ülkeler
 • Cevap: E
9. Yeryüzünde bütünüyle doğal faktörlerin karşılıklı etkileşimiyle meydana gelen ve sahip oldukları özellikleri itibariyle genelde bütünlük sağlayan bölgelere doğal bölge denilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal bölgelere örnek olarak verilemez?
A) Bitki örtüsü savan olan bölgeler
B) Tundra ikliminin görüldüğü bölgeler
C) Güneş enerjisinden elektrik üretilen bölgeler
D) Yıllık ortalama sıcaklığı 20 oC olan bölgeler
E) Yükseltisi 2.000 metreden az olan bölgeler
 • Cevap: C
10. Aşağıdakilerden hangisi şekilsel bölgelerin özellikleri arasında yer almaz?
A) Belirli bir kritere göre oluşturulur.
B) Kendi içerisinde türdeşlik vardır.
C) Belirli bir merkeze sahiptir.
D) Doğal ya da beşerî özelliklerine göre belirlenebilir.
E) Sınırları zaman içerisinde değişebilir.
 • Cevap: C
11. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgeye örnektir?
A) Pamuk yetiştirilen bölgeler
B) Nüfus yoğunluğu yüksek olan bölgeler
C) Ortalama yaşam süresinin fazla olduğu bölgeler
D) Büyük şirketlerin hizmet bölgeleri
E) Sanayi bölgeleri
 • Cevap: D
12. Coğrafyacılar neden mekânı bölgelere ayırma ihtiyacı hissetmişlerdir?
 • Cevap: Bölgeleri daha iyi ve dolay şekilde ayırarak incelemek için.
13. Bölge sınırlarının değişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?
 • Cevap: İklim, ekonomik ve s,yasi, sosyal koşullar. Mesela maden bulunması ya da o bölgede savaş çıkması, büyük doğal afetler büyük iklimsel değişiklikler gibi faktörlerden dolayı değişebilir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...