9. Sınıf MEB Yayınları 4. Ünite Cevapları Sayfa 194-210 Aralığı

İnsanların Doğal Ortamı Kullanma Şekilleri

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı
1. Yaşadığınız çevrede insanların doğadan yararlanma biçimlerine örnekler veriniz.
 • Cevap: İnsanlar kadim zamandan beri doğaya zarar vermeden yararlanmışlardır. Tarım, su, yiyeceklerinin hepsini doğaya zarar vermeden çıkarabiliyorlardı. İnsanlar doğa olmadan yaşayamaz. Doğa vazgeçilmezdir. Oksijeni bize doğa verir. Suyu bize doğa sağlar. Yaşamsal her faktör doğadan geçer. Ayriyeten insanlar doğanın hayvanından bitkisinden yaralanmıştır. açmak gerekirse hayvanını avlayarak yiyecek elde etmiş, bitkisiyle şifa bulmuştur. daha bir çok örnek verilebilir.
2. İnsanların doğal ortamda yaptığı değişimlere örnekler veriniz.
 • Cevap:  İnsanların doğal ortamda yaptığı değişiklikleri kısaca yazınız Yeni binalar, gökdelenler yapılmış, ağaçlar kesilmiş, sular kirletilmiş ve ozon tabakası delinmiş.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı
Görsellerden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. insanlar, doğal çevrede ne tür değişiklikler yapmakta ve doğayı nasıl şekillendirmektedir?

 • Cevap: Güneş ışınlarından faydalanarak seralarda sebze meyve yetiştirmişler, denizlerde yapay balık üreme çiftlik ve havuzları kurmuşlar, rüzgar ve güneşten yararlanmak için rüzgar değirmenleri ve güneş enerji panelleri üretmişlerdir. Bunun yanında doğada yer alan madenleri de bir çok farklı amaç için kullanmışlardır.
2. İnsanların doğadan hangi amaçlarla faydalandıklarını açıklayınız.
 • Cevap: Barınma beslenme, ısınma, giyinme gibi ihtiyaçlarını karşılamışlardır.
3. İnsanların ihtiyaçlarını karşılarken yararlandıkları doğal ortam unsurları nelerdir?
 • Cevap: Doğa; toprak, bitki, hayvan, deniz, okyanus vb. unsurlardan oluşur. Bu unsurlar, bir araya gelerek doğal ortamları meydana getirir. İnsan, kendisinden önce oluşmuş doğal çevrede yaşamını sürdürmeye başladığı andan itibaren doğa ile etkileşim halindedir. Su, ağaç, toprak, bitki gibi insanlar bir çok doğa unsurunu kullanmaktadır.

MİRAS

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı
1. İnsan etkisiyle doğal ortamda meydana gelen olumsuz değişimlerin sebepleri nelerdir?
 • Cevap: İnsanların doğal kaynakları aşırı ve yanlış kullanımı sonucu çevre bozulmakta ve tahrip olmaktadır. Bu durumda doğanın temel unsurları olan hava, su ve toprağın yapısın bozmaktadır. Çevrenin bozulması veya tahrip olmasıyla başta insanlar olmak üzere, tüm canlı varlıklar zarar görmekte ve olumsuz yönde etkilenmektedirler
2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen sorunların azaltılması için neler yapılmalıdır?
 • Cevap:
 • Evimizde ve iş yerimizde su, kağıt ve elektrik tüketimini bilinçli olarak yapmalı, bu konuda çevremizi uyarmalıyız.
 • Çöplerimizi kesinlikle çevreye atmamalı, cam, plastik ve kağıt gibi atık maddelerin geri dönüşümünü sağlayarak doğamıza katkıda bulunmalıyız.
 • Balkonumuzu ve bahçemizi yeşillendirmeli, yeşil alanların artması için ağaç dikmeli, ormanların tahribatını önlemeliyiz.
 • Evimizde ve bahçemizde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler kullanmamalıyız.
 • Evlerimizde ısı yalıtımı yaptırmalı, güneş enerjisi veya doğalgaz enerjisini tercih etmeliyiz.
 • Otomobil egzozlarının verdiği zararlı etkiyi azaltmak için mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstermeliyiz.
 • Plastik tabak, bardak gibi eşyaların yerine karton olanları tercih etmeliyiz.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı
Yakın çevrenize bir gezi düzenleyerek doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçlarını gözlemleyiniz.
 • Cevap:
 • İnsanların doğal kaynakları aşırı ve yanlış kullanımı sonucu çevre bozulmakta ve tahrip olmaktadır. Bu durumda doğanın temel unsurları olan hava, su ve toprağın yapısın bozmaktadır. Çevrenin bozulması veya tahrip olmasıyla başta insanlar olmak üzere, tüm canlı varlıklar zarar görmekte ve olumsuz yönde etkilenmektedirler. Ormanlar yok edilmekte su kaynakları tüketilmekte bir çok canlı evsiz kalmaktadır.
Grafikten yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Karbondioksit salınımı hangi tarihten itibaren daha fazla artış göstermeye başlamıştır? Açıklayınız.
 • Cevap: Özellikle Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı kitlesel üretim ile birlikte insanların doğal kaynaklardan yararlanma ve kullanma şekilleri değişmiştir. Bu devrimden sonra buharlı makineler üretilmiş, fabrikalar kurulmuş fabrika bacalarından çıkan dumanlar her yeri sarmış, ardından petrolün bulunması ve arabalarda kullanılan benzinler dolayısıyla doğaya salınan karbondioksitte artış olmuştur.
2. 1750’den önce karbondioksit salınımının günümüze göre çok daha az olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap: Çünkü insanların araba yerine atlı araba kullanmaları, fabrikaların olmaması nedeniyle doğaya zararlı atık ve dumanların bırakılmaması gibi sebepleri sayabiliriz.
3. 1950’den sonra karbondioksit salınımında görülen büyük artışın nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap: Çünkü bu tarihten itibaren teknolojinin gelişmesi dolayısıyla kullanılan elektrikli aletlerin artması, ormanların yok edilmesi ve zaman içerisinde dünya nüfusunun artması nedeniyle büyük artış görülmüştür.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı
Görselden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. 1985-2010 yılları arasında Atatürk Barajı ve çevresinde nasıl bir değişim gerçekleşmiştir?

 • Cevap: Sulama imkanlarının artması ile bölge suya kavuşmuş eskiden çöl gibi olan yerler yavaş yavaş yeşillenerek daha verimli ve yaşanabilir hale gelmiştir.
2. Uydu görüntülerindeki değişimin doğal ve beşerî ortam için olumlu ve olumsuz sonuçları neler olabilir?
 • Cevap:
 • Olumlu sonuçlar:
 • İnsanların enerji ihtiyaçları karşılanmışlardır.
 • İnsanların beslenmeleri için gerekli tarım arazileri oluşturulmuştur.
 • Doğadaki yeşil alanlar arttırılmıştır.
 • Olumsuz sonuçları:
 • Doğaya müdahale edilmiştir
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı
Uydu görüntülerinden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. 32 yıl içerisinde Şangay ve çevresinde nasıl bir değişim meydana gelmiştir?

 • Cevap: Ormanlık ve ağaçlık alanlar neredeyse tamamen yok edilmiştir. Bunun yanında eskiye nazaran çok daha fazla bina inşa edilmiş bu durum da beraberinde enerji ihtiyacını arttırmış, iş imkanlarının fazlalığı dolayısıyla da insan göçünü arttırmıştır.
2. Şangay’ın şehirsel alanının büyümesi doğal ortam üzerinde nasıl sonuçlar doğurmuştur?
 • Cevap: Doğal ortamda nefes alınabilecek bir yeşil alan ya da orman kalmamış hava kirletilmiş, alt yapıdan dolayı denizler kirletilmiş ve doğaya çok fala karbon salınımı yapılmıştır.
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı
Denizlerde ve okyanuslarda yaşayan canlı türleri de karasal kökenli canlılar gibi biyosferin parçalarıdır. İnsanların deniz ve okyanuslardaki canlı yaşamını nasıl etkilediğini araştırınız.
 • Cevap: İyi bir şekilde etkilediğini söyleyemeyiz. Çünkü insanoğlu denizleri kirletmiş, oradaki canlıların yaşamlarını tehdit etmiştir. Bunun yanında okyanuslarda yapılan nükleer denemeler yüzünden bir çok yerde radrasyon oranı artmıştır. İnsanlar avlanma adında bir çok deniz canlısını yok etmiş bu durum da deniz ve okyanuslardaki ekosisteme zarar vermiş balık popülasyonuna zarar vermiştir.

4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı
1. İnsanlar, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda doğal çevreyi kullanır.
Buna göre yukarıdaki görselde insanlar hangi doğal ortamları kullanmaktadır?
A) Atmosfer-litosfer
B) Litosfer-biyosfer
C) Atmosfer- hidrosfer
D) Biyosfer-hidrosfer
E) Hidrosfer-litosfer
 • Cevap: C
2. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri aynı zamanda doğal çevre üzerinde pek çok riski de beraberinde getirmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevre üzerinde diğerlerine göre daha fazla risk oluşturur?
A) Açık deniz balıkçılığı
B) Madencilik faaliyetleri
C) Fosil yakıtların kullanımı
D) Bataklıkların kurutulması
E) Akarsular üzerine barajlar inşa edilmesi
 • Cevap: C
3. İnsanların doğal çevreyi kullanmasının biyosfer üzerinde pek çok olumsuz sonucu bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre biyosferi daha az etkiler?
A) Ormanların tahrip edilmesi
B) Kıyı alanlarının doldurulması
C) Şehirsel alanların genişlemesi
D) Güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi
E) Deniz ve okyanuslarda aşırı avlanma yapılması
 • Cevap: D
4-5. soruları aşağıdaki grafikten faydalanarak cevaplayınız.
Aşağıdaki grafikte 1960-2015 yılları arasında dünya nüfusu ve CO2 seviyesi gösterilmiştir.

4. Yalnızca grafikte yer alan bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yıllar içerisinde CO2 seviyesi, sürekli artmıştır.
B) Dünya nüfusunun artışıyla CO2 seviyesi arasında paralellik vardır.
C) CO2 seviyesinin en düşük olduğu yıl 1960’tır.
D) CO2 seviyesinin en yüksek olduğu dönemde dünya nüfusu 7 milyarın üzerindedir.
E) CO2 seviyesinin artmasında gelişmiş ülkeler belirleyicidir.
 • Cevap: E
5. 1960-2015 yılları arasında CO2 seviyesinin artmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?
A) Yanardağ patlamaları
B) Fosil yakıtların kullanımı
C) Tarımsal faaliyetler
D) Ormanların tahribi
E) Hayvancılık faaliyetleri
 • Cevap: B
6. Teknolojinin, insanların doğal çevreyi kullanımındaki etkisini açıklayınız.
 • Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı
7. Beşerî faaliyetlerin hidrosfer üzerinde oluşturduğu olumsuz sonuçlar nelerdir?
 • Cevap:
8. Tarım Devrimi’nin insanların doğal çevreyi kullanımındaki etkilerini açıklayınız.
 • Cevap:
9. Şehirleşmenin doğal çevre üzerindeki olumsuz sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap:
10. Nüfusun artışı ile doğal çevrenin kullanımı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
 • Cevap:
11.Yukarıdaki görselde yer alan doğal çevreden insanlar nasıl faydalanmaktadır? Açıklayınız.
 • Cevap:
12. Aşağıdaki uydu görüntülerinde Meksika’nın batı sahil şeridi Sanora’da 1993 ve 2011 yılları arasındaki değişim görülmektedir. Kıyı şeridinde oluşturulan karides çiftlikleri bir taraftan kâr ve istihdam yaratırken diğer taraftan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.
Buna göre kıyı şeridinde karides çiftliklerine bağlı olarak hangi sorunlar ortaya çıkmış olabilir?
 • Cevap:
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...