4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları KOZA Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları KOZA Yayınları Cevap anahtarı

ŞU ANDA SAYFA 165'E KADAR CEVAPLAR MEVCUTTUR.

Leylek ile Tilki Metni Cevapları Sayfa 78

HAZIRLIK

1- Size göre ön yargı nedir? Ön yargılı olmak çevremizdeki insanlara hangi yönden zarar vermemize neden olabilir?
Bir kişiyi tam olarak tanımadan onun nasıl biri olduğu hakkında hüküm vermektir. Ön yargılı olmak çevremizdeki insanları doğru olarak değerlendirmemizi engeller. Onların toplumdan dışlanmasına neden olabiliriz.
2- Sınıfınıza yeni gelen bir öğrencinin yanınıza oturmasını ister miydiniz? Neden?
(örnek) İsterdim. Onu daha iyi tanıyabilmek için yakınımda olması daha iyi olur.
Leylek ile Tilki Metni Cevapları Sayfa 81

1. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları verilen kelimeler metinde geçmektedir. Bu kelimeler bulmacada gizlenmiştir. Kelimeleri bulunuz ve anlamlarının yanlarındaki alana yazınız.
Cevap: 
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse).gezgin
Türlü üflemeli ve vurgulu çalgılardan oluşan ve genellikle geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı.bando
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek.ziyafet
Bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, istişare etmek, müracaat etmek.danışmak
Kendini büyük gören, büyüklenen, gururlu.kibirli
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş.yayvan
Dedelerden ve büyükbabalardan her biri, baba.ata
Leylek ile Tilki Metni Cevapları - 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları - Bulmaca
Leylek ile Tilki Metni Cevapları – 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları – Bulmaca
Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içerisinde kullanıp yazınız.
Cevap: 
gezgin: Emekli olduktan sonra gezgin olup Türkiye’nin her yerini gezmeye karar verdi.
bando: Bandonun çıkardığı sesler sokaktaki köpekleri korkuttu.
ziyafet: Ablam üniversiteden mezun olunca babam bir ziyafet düzenledi.
danışmak: Tören için hangi elbiseyi giyeceğime karar vermek için anneme danışacağım.
kibirli: O kadar kibirliydi ki bizden yardım bile istemiyordu.
yayvan: Bütün tabakları yayvan tepsi üzerine yerleştirdi.
ata: Vatanımız için mücadele eden atalarımızı saygıyla anıyoruz.
Leylek ile Tilki Metni Cevapları Sayfa 82

2. ETKİNLİK

“Leylek ile Tilki’’ metninin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap: 
Metnin konusu: Ön yargı
Metnin ana fikri: Çevremizdekilere karşı ön yargılı davranmamalıyız.

3. ETKİNLİK

Metindeki olayların oluş sırasını dikkatle düşününüz. Aşağıdaki görselleri oluş sırasına göre numaralar vererek sıralayınız.
Cevap: 
Leylek ile Tilki Metni Cevapları - 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları - Oluş Sırası
Leylek ile Tilki Metni Cevapları – 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları – Oluş Sırası

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
Tilki, leyleği neden yemeğe davet ediyor?
Cevap: Ona yemek verip, dünya hakkında sorular sormak için davet ediyor.
Leyleğin annesi, neden leyleğin yemeğe gitmesini istemiyor?
Cevap: Ataları tilkilerin kurnaz ve cimri olduklarını söylemiş. Yemeğe giderse tilkinin de aynı şekilde davranacağını düşündüğü için gitmesini istemiyor.
Tilkinin annesi, tilkiye, leylekle ilgili neler söylüyor?
Cevap: Leylek dediğin kibirlidir. Kafasını eğerek hep kendini seyreder. Madem öyle, ona yayvan tabakta çorba vermek gerekir. O zaman kafasını şöyle büker, böyle eğer, diz çöker, çorbayı içmek istedikçe rezil olur. Kibirli kibirli duruşunun cezasını böyle çeker.
Leylek, tilkiye hediye olarak ne götürüyor?
Cevap: Leyle bir vazo götürüyor ama hediye olarak değil. Yemeği rahatça yiyebilmek için vazoyu kullanmayı düşünüyor. Fakat tilki bunu hediye sanıyor.
Tilki, leyleği nasıl karşılıyor?
Cevap: Bando takımıyla, şiir okutarak, sevinçle karşılıyor.
Leylek ve tilki neler konuşuyorlar?
Cevap: Leylekler ve gökyüzü hakkında konuşuyorlar.
Tilki, leyleğe hediye olarak ne götürüyor?
Cevap: Ayna götürüyor.
Leyleğin, tilkinin kendisine yaklaşımını görünce utanmasının nedeni nedir?
Cevap: Çünkü tilkiye karşı ön yargılı davranmıştır. Fakat tilki hiç de düşündüğü gibi biri çıkmamıştır.
Leylek ile Tilki Metni Cevapları Sayfa 83

5. ETKİNLİK

Gerçek anlam: Bir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan ilk anlamları gerçek anlamlarıdır. Kelimelerin gerçek anlamlarına sözlük anlamı da denir: “Bugün hava soğuk.” cümlesindeki tüm kelimeler gerçek anlamındadır.
Mecaz anlam: Bir ilgi veya benzetme sonucu kelimenin gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlamlarına mecaz denir. Mecaz anlamda kullanılan kelimeler, genellikle soyut anlam kazanır: “Bana neden soğuk davranıyorsun?” cümlesinde “soğuk” kelimesi mecaz anlamlıdır.
Terim anlamı: Bir kelimenin bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kavramları karşılığında kazandığı anlama terim anlamı adı verilir: “Okul, öğrenci, öğretmen, karne” kelimeleri eğitim öğretimle ilgili terimlerdir.
a. “Leylek ile Tilki” metninde geçen gerçek, mecaz ve terim anlamlı kelimeleri aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız.
Cevap:
Gerçek anlamlı kelimelerMecaz anlamlı kelimelerTerim anlamlı kelimeler
yemek
imrenmek
danışmak
çorba
tatsızlık
bozulmak
b. “Bozulmak” kelimesinin sözlükteki anlamlarını inceleyiniz. Kelimenin gerçek veya mecaz anlamlarını yanlarına yazınız.
Cevap:
1. Bozma işine konu olmak. GERÇEK
2. Yiyeceğin kokması, yenilemeyecek duruma gelmesi, ekşimesi. GERÇEK
3. Dağılmak, bozguna uğramak. GERÇEK
4. Bir aracın arızalanması. GERÇEK
5. İyi ve değerli niteliğini yitirmek. MECAZ
6. Bir şeye kızmak, içerlemek. MECAZ
7. Sağlığını yitirip zayıflamak. MECAZ
Metinden “bozulmak” kelimesini bulunuz. Kelimenin, metinde kaçıncı anlamıyla kullanıldığını açıklayınız.
Cevap:
“Leylek bozulsa da belli etmedi.”
6. anlamıyla kullanılmıştır.
Leylek ile Tilki Metni Cevapları Sayfa 84

6. ETKİNLİK

“Tilki ile Leylek’’ metninden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz.
Şair dostu karga, o gün için bir şiir yazdı tilkiye, annesiyle elbirliği edip öyle bir sofra hazırladılar ki değil bir leylek, beş leylek gelse karnı doyardı.
“Şu davetlerde neden böyle bol bol yemek yaparız bilmem ki…” dedi anne tilki, “Boşuna harcıyoruz her şeyi, çöpe dökeceğiz, yazık…”
Tilki, neşesini bozmak istemediği için olacakları iyi tarafından düşündü: “Artarsa dostlarımıza dağıtırız anneciğim. Bu yemeğe hiçbir şey olmaz. Yeter ki paylaşalım!” dedi.
a. Tilkinin sözlerinden hareketle yiyecekleri israf etmemenin önemi konusunda bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken kurallara uygun hareket etmeyi unutmayınız. Ayrıca konuşmanızı destekleyecek örnekleri doğru yerde kullanınız. Arkadaşlarınızı dinlerken nezaket kurallarına uyunuz.
Cevap:
(örnek)
Yaşayabilmek için beslenmemiz gerekiyor. Beslenme ihtiyacımızı yiyeceklerden sağlarız. Yiyeceklere sahip olmak için de ya kendimiz yetiştirmemiz ya da satın almamız gerekir.
İhtiyacımızdan fazla yiyeceğe sahip olmamız, onların zamanla bozulmasına neden olur. Bozulan yiyecekleri yiyemeyiz, çöpe atarız. Bu israftır. Yiyecekleri israf edersek, ileride yiyecek sıkıntısı çekebiliriz. Çünkü yiyecek kaynakları sınırlıdır. Yiyeceği verdiğimiz para boşa gider. Bu parayı yerine koymak için daha çok çalışmak zorunda kalırız. Yiyecek olmadan da çalışamayız.
Bu nedenle yiyecek israfı yapmamalıyız. İhtiyacımız kadar yemeli, fazla yiyeceklerimizi değerlendirmenin yolunu bulmalı ya da diğer insanlarla paylaşmalıyız.
b. Yiyeceklerinizi israf etmemek için evinizde neler yaptığınızı aşağıdaki yazma alanına yazınız.
Cevap:
(örnek)
Yiyecekleri israf etmemek için ihtiyacımız kadar yiyecek alırız. Fazla yiyecekleri uygun saklama koşullarında (derin dondurucu, konserve, kurutma vs.) saklarız.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Dürüstlük ve doğrulukla ilgili karikatürler araştırınız. Bulduğunuz karikatürlerden birkaçını sınıfa getiriniz.

Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları Sayfa 85

HAZIRLIK

1. Size göre kendine karşı dürüst olmak ne demektir?
(örnek) İnsanın kendi hatalarını görebilmesi, bu hataları bahane üretmeden kabul edebilmesi, kendini kandırmak için bahanelere başvurmamasıdır.
2. Hangi durumlarda başkalarının fikirlerinden etkilenirsiniz? Örnekler veriniz.
(örnek) Bilgili olduğuna inandığım, bana karşı dürüst olduğundan emin olduğum kişilerin fikirlerinden etkilenirim. Mesela öğretmenimin fikirlerinden çok etkilenirim.
Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları Sayfa 87

1. ETKİNLİK

Metni okurken önemli bulduğunuz ifadeleri kendi cümlelerinizle aşağıya not alınız. Belirlediğiniz bu ifadeleri arkadaşlarınıza okuyunuz. Onların belirlediği ifadeleri dinleyerek önemli bulduğunuz ifadelerin benzer olup olmadığı hakkında konuşunuz.
Cevap: 
(örnek)
Kendinize karşı dürüst olabilmek için kendinizi olabildiğince tarafsız bir gözle incelemeniz gerek.
Kendisiyle barışık kişinin en önemli özelliklerinden biri kendine gülebilmesidir.
Huzurlu ve tutarlı bir insan olmak istiyorsanız, bu konuda da dürüst olun, kafanız ve gönlünüzle inandıklarınızı savunun.
Kendinize karşı dürüst olmak sadece saygınlık değil, gelecekteki kararlarınızda isabet, başarı ve mutluluğu getirecektir.

2. ETKİNLİK

1. Etkinlikte aldığınız notları tablodaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Aldığınız notlara göre değerlendirmenizi kendiniz yapabilirsiniz.
Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları Sayfa 88

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimeleri ve kelime gruplarını, sözlük anlamlarından yararlanarak bulmaca içine yerleştiriniz.
Cevap: 
Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları - 4. Sınıf Koza Yayınları - Bulmaca
Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları – 4. Sınıf Koza Yayınları – Bulmaca
çifte standartiç çatışmadürüstlükportreeleştiri
gözlemsamimiklişeyansıtmaktutarlı
1. Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit. ELEŞTİRİ
2. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan. KLİŞE
3. Candan, açık yüreklilikle davranan. SAMİMİ
4. Kişiye veya duruma göre farklı davranışlarda bulunma, tutarlı olmama. ÇİFTE STANDART
5. Doğruluk. DÜRÜSTLÜK
6. Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, kara kalem vb. bir yolla yapılmış resmi. PORTRE
7. Bir olayın veya gerçeğin, dikkatlice ve planlı bir şekilde ele alınıp incelenmesi. GÖZLEM
8. İnsanın bir kavram, konu ya da fikir konusunda çelişkiye düşmesi. İÇ ÇATIŞMA
9. Aralarında çelişki bulunmayan, her bakımdan uyumlu. TUTARLI
10. Işık, ses, görüntü vb.ni geri göndermek, yansımasını sağlamak. YANSITMAK
Anlamını öğrendiğiniz bu kelimelerden dördünü birer cümlede kullanınız.
Cevap: 
1- Yaptığım konuşma hakkındaki eleştirilerini duymak istiyorum.
2- Samimi olduğuna inanmadığın kişilerle arkadaşlık yapma.
3- Gözlemlerin sonucu araçların yayalara yol vermediğini gördüm.
4- Ekrana yansıtılan görüntülerde adamın yüzü görünmüyordu.
Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları Sayfa 89

4. ETKİNLİK

a. Metinden alınan aşağıdaki cümleleri okuyarak “-ki” ve “-de” ekleriyle “ki” ve “de” bağlaçlarının yazılışlarına dikkat ediniz. Bunlardan bazılarının kendinden önceki kelimeye bitişik yazıldığı hâlde bazılarının neden ayrı yazıldığı konusunda düşününüz.
“Ayşe’ninkine, Mehmet’inkine uymasa da fikrinizi söyleyin.”
“Diyelim ki bir konu tartışılıyor, size de fikriniz soruldu.”
“Sonra da kendinize gülün yani çok da ciddiye almayın kendinizi.”
“Bundan sonra sıra geliyor, fikrinde, sözünde ve davranışlarında da dürüst olmaya.”
Birinci Yöntem
“ki”nin olduğu kelimeye –ler veya -lar ekini ekleyin. Eğer kelimenin anlamı bozulmazsa bu ek olan -ki’dir ve bitişik yazılır. Eğer kelimenin anlamı bozulursa bu bağlaç olan ki’dir ve ayrı yazılır.
İkinci Yöntem
Cümle içerisinde cümleden “de” yi çıkarttığımızda cümlenin yapısında bir bozukluk olmuyorsa “de” bağlaçtır ve ayrı yazılır. Cümlenin yapısı bozuluyorsa “-de” burada ek olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılır.
Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları Sayfa 90
b. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan “de” ve “ki”leri tespit ediniz. Cümleleri doğru olacak şekilde altlarındaki yazma alanlarına yazınız.
Cevap: 
Ahmet’in ki pek güzel olmamış.
Ahmet’inki pek güzel olmamış.
İrem’lede seninlede bu iş olmayacak.
İrem’le de seninle de bu iş olmayacak.
Bu iş öyle bir işki başarmak çok zor.
Bu iş öyle bir iş ki başarmak çok zor.
Kitabın biz de kalmış.
Kitabın bizde kalmış.

5. ETKİNLİK

Sınıfa getirdiğiniz karikatürleri arkadaşlarınıza göstererek bunlarda verilen mesajlar hakkında arkadaşlarınızla tartışınız. Karikatürlerden en beğendiklerinizi sınıf panosunda sergileyiniz. Bu karikatürleri beğenmenizin nedenleri üzerinde düşüncelerinizi açıklayınız.
Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

6. ETKİNLİK

Serim, bir hikâyenin girişidir. Okurun okuyacağı metne merak duyması bu bölümde sağlanır. Düğüm, olayların geliştiği ve ayrıntılandırıldığı bölümdür. Bu bölümde okurun merakı en üst seviyeye çıkar. Çözüm bölümü ise adından anlaşılacağı gibi olayların sonlandığı, okurun merakının giderildiği bölümdür. Hikâye türü metinlerde serim ve çözüm bölümleri genellikle kısa, düğüm bölümü ise uzundur.
“Tilki ve Leylek” masalını hatırlayınız. Bu masalda tilkinin leyleği yemeğe çağırdığı bölüm, serim bölümüdür. Leylekle dost olan tilkinin sevincinden uyuyamadığının anlatıldığı paragraf, çözüm bölümüdür. Aradaki anlatımlar ise düğüm bölümünü oluşturmaktadır.
Defterinize hayalî unsurlara da yer vererek dürüstlüğün önemini anlatan bir hikâye yazınız. Yazınızda serim, düğüm ve çözüm bölümlerine dikkat ediniz.
Hikâyenizi yazarken “de” ve “ki”lerin yazımına dikkat ediniz.
Hikâyenizi bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ve noktalama yanlışlarınız varsa bunları düzeltiniz. Hikâyenizi arkadaşlarınıza okuyunuz.
(örnek)
BOZUK KALEMLER
Sınıfta sınıf başkanı seçilecekti. Öğretmen sınıf başkanı seçimi için her zamankinden farklı bir yöntem seçti. Herkese birer tükenmez kalem dağıttı. Bu kalemler ile niçin sınıf başkanı olmak istediklerini, sınıf başkanı olduktan sonra neler yapacaklarını yazmalarını istedi. Ertesi gün bütün yazıları okuyacak, en güzel yazı yazanı sınıf başkanı seçecekti.
Öğrenciler evlerine gittiler. Yazıyı yazmaya başladılar fakat bir sorun vardı. Öğretmenin dağıttığı kalemler yazmıyordu. Hepsi bozuktu. Yine de herkes başka kalem ile yazısını yazdı.
Ertesi gün herkes öğretmene yazdıkları yazılar teslim etti. Sadece Ahmet yazısını teslim etmemişti. Öğretmen sebebini sorduğunda Ahmet:
— Öğretmenim. Yazıları dağıttığınız kalemler ile yazmamızı istemiştiniz. Fakat bana verdiğiniz kalem bozuktu. Onun için yazmadım.
Öğretmen bu cevaptan sonra çocuklara dönerek:
— Evet çocuklar. Size yazılarınızı size dağıttığım kalemler ile yazmanızı söylemiştim.Size verdiğim kalemlerin hepsi bozuktu. Hepiniz başka kalemler ile yazılarınızı yazdınız. Sadece Ahmet kalemi bozuk olduğu için yazısını yazmadı. Bu dürüstlüğünden dolayı Ahmet’i sınıf başkanı olarak seçiyorum. Dürüstlük her şeyden önemli bir davranıştır.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sınıfınıza sevdiğiniz 3 kişiye ait fotoğraf getiriniz.

Sevgi Çelengi Metni Cevapları Sayfa 91

HAZIRLIK

En sevdiğiniz kişiler kimlerdir? Bu kişileri neden seviyorsunuz?
En sevdiğiniz kişiye göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
Sevgi Çelengi Metni Cevapları Sayfa 92

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını şiirde geçen kelimelerden yararlanarak bulunuz. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi bilmecelerin yanındaki noktalı yerlere yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol etmek için sözlükteki anlamlarıyla karşılaştırınız.
Kutu kutu odalar
İçinde ne güzel
Oyuncaklar kitaplar
Oyun oynar
Şarkı söylerler
Öğretmenler çocuklar
Cevap: sınıf: Derslik
Başlatır o heceden
Çıkarır hep yüceden
Çok oğlu kızı var
Ne de tatlı sözü var
Cevap: öğretmen: Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime
Uçar dağ gezer
Uçar bağ gezer
Uçar iliksiz
Uçar kemiksiz
Cevap: kelebek: Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
İçinde kalırsa küçülür
Paylaştıkça büyür.
Cevap: sevgi: İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
Sevgi Çelengi Metni Cevapları Sayfa 93

2. ETKİNLİK

Şiirin içeriğiyle ilgili üç soru yazınız. Soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz. Onların verdikleri doğru cevapları aşağıdaki yazma alanına yazınız.
Cevap:
SorularımCevaplarım
1. Şair kendini neye benzetiyor?1. Şair kendini kelebeğe benzetiyor.
2. Şair öğretmeni neye benzetiyor?2. Şair öğretmeni meleğe benzetiyor.
3. Şair öğretmene teşekkür etmek için ne yapmayı istiyor?3. Şair teşekkür etmek için öğretmen sevgisini yüreğinde bir çelenk gibi taşımak istiyor.

3. ETKİNLİK

Şiirin ana duygusu nedir? Bu ana duyguyu en iyi yansıtan resmi işaretleyiniz. Belirlediğiniz resmin ana duyguyu en iyi şekilde yansıttığı düşüncesine varmanızın nedenini açıklayınız.
Cevap:
Şiirin ana duygusu öğretmene duyulan sevgidir. İşaretlediğim resimde, çocuklar öğretmenlerini sevgiyle dinlemektedir.
Sevgi Çelengi Metni Cevapları - Ana Duygu
Sevgi Çelengi Metni Cevapları – Ana Duygu
Sevgi Çelengi Metni Cevapları Sayfa 94

4. ETKİNLİK

Sınıfa getirdiğiniz fotoğrafları aşağıdaki bölümlere yapıştırınız. Bu kişiler hakkında neler düşündüğünüzü, onlara nasıl davrandığınızı ve sevginizi hangi davranışlarla gösterdiğinizi fotoğrafların yanlarındaki yazma alanlarına yazınız.
Bu etkinliği siz yapmalısınız.

5. ETKİNLİK

Hayvanlar, konuşamamalarına rağmen sevgilerini beden dilleriyle ifade edebiliyorlar. Siz, sevdiklerinize karşı sevginizi gösterirken beden dilinden faydalanıyor musunuz? Beden dilinin anlatmak istediğimiz duyguya katkısı nelerdir? Konu hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Konuşmanız esnasında öğretmeninizin rehberliğinde tahtaya çıkarak canlandırma yapabilirsiniz.
Cevap:
(örnek)
Bazen sevgimizi anlatmak için sözler yeterli olmaz. Sevgimizi sözlerimiz dışında beden dilimiz ile de gösterebiliriz. Hatta beden dilimizi kullanarak sevgimizi daha etkili bir şekilde belli edebiliriz. Mesela ben babama onu sevdiğimi hiç söylemedim. Ama her fırsatta ona sıkı sıkı sarılıyorum, öpüyorum. İşten geldiğinde hoş geldin diyerek boynuna atılıyorum. Onun için resim çiziyorum. Onu üzecek davranışlardan kaçınıyorum. Ona gülümsüyorum. Sevgimi bu şekilde beden dilimi kullanarak gösterebiliyorum.
Sevgi Çelengi Metni Cevapları Sayfa 95

6. ETKİNLİK

Annenize, babanıza ya da başka bir büyüğünüze duyduğunuz sevgiyi anlatan bir şiir yazınız.
Cevap:
(örnek)
BİLİR MİSİN?
Öğretmenim bilir misin,
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin,
Gösteririm ben kalbimi.
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi.
Öğretmenim ben de sevgin,
Can içinde bir can gibi…

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Aile büyüklerinizden birinin pişmanlık yaşadığı bir anısını defterinize yazınız.
Beş Kuruşun Ağırlığı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 96

HAZIRLIK

Daha önce “Keşke öyle davranmasaydım.” dediğiniz olaylar yaşadınız mı? Bu gibi olaylar karşısında kendinizi nasıl hissettiniz?
(örnek) Üçüncü sınıftayken sınavdan düşük not almıştım. Kendimi kötü hissediyordum. O sırada arkadaşım Zeynep benden kalem istedi. O anın üzüntüsüyle Zeynep’i tersledim. Daha sonra hiçbir suçu olmamasına rağmen Zeynep’e böyle davrandığım için çok pişman oldum.
Beş Kuruşun Ağırlığı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 97

1. ETKİNLİK

Dinleyeceğiniz “Beş Kuruşun Ağırlığı” metninden alınan aşağıdaki paragrafı okuyarak metnin içeriği hakkında tahminlerde bulununuz. Tahminlerinizi aşağıdaki yazma alanına yazınız. Metni dinledikten sonra tahminlerinizin doğru olup olmadığını değerlendiriniz.
“Balaz Amca adında varlıklı bir akrabamız vardı. Altın cep saatinin bağlı olduğu uzun zincirin ucunda, artık iyice aşınmış, bakırdan beş kuruşluk bir metal para takılıydı. Zarif ve değerli altın saatinin ucunda bu sıradan parayı acaba neden taşırdı? Bunu hep merak ederdik. Bu, çocukluğumuzun en önemli ama bir türlü de yanıt bulamadığımız sorularından biriydi.”
Cevap:
Tahminlerim:
Balaz Amca’nın fakirlikle geçen günlerini anlatıyor olabilir.
Balaz Amca’nın o beş kurulu nasıl kazandığını anlatıyor olabilir.
Balaz Amca’nın o beş kuruş ile ilgili bir anısını anlatıyor olabilir.

2. ETKİNLİK

Metni dinleme sürecinizi aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirmenizi siz yapabilirsiniz.
Beş Kuruşun Ağırlığı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 98

3. ETKİNLİK

Metnin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz.
Cevap:
Beş Kuruşun Ağırlığı Dinleme Metni Cevapları - Metnin Konusu
Beş Kuruşun Ağırlığı Dinleme Metni Cevapları – Metnin Konusu

4. ETKİNLİK

Atalarımızın uzun deneyimleri sonucunda, öğüt vermek, tecrübelerini aktarmak için söyledikleri özlü sözlere atasözü diyoruz. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir ve mutlaka bir olay sonucunda söylenmiştir. Atasözleri gerçek anlamda kullanılabileceği gibi mecaz anlamında da kullanılabilir.
“Beş Kuruşun Ağırlığı” metninin ana fikrini en iyi yansıtan atasözünü işaretleyiniz.
Cevap:
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. (   )Doğru söz yemin istemez. (   )
Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. (   )Doğru bilinmeyince eğri bilinmez. (✔)

5. ETKİNLİK

Metni bir kez daha dikkatlice dinledikten sonra aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Metinde olayların oluş sırasını dikkate alarak ifadeleri numaralandırınız.
Cevap:
(3) “Bir gün babam, eve koca bir mendile sardığı bir sürü bozuk para getirdi.”
(6) “Bu beş kuruşu, yaşamım boyunca vicdanımı sızlatan bu parayı ben böyle elde ettim.”
(4) “Bir sürü insan bir şeyler almak için bakkalda kuyrukta bekliyordu.”
(5) “Elimdeki beş kuruşu, bu ağırlığı dayanılmaz hâle gelen parayı gözyaşları içinde ama hiçbir şey söylemeden, usulca babamın avucuna bıraktım.”
(1) “Balaz Amca, çok içten ve sıcak bir sesle biz çocukları yanına çağırdı.”
(2) “Hiç olmazsa bir kez, yaşamım boyunca yalnızca bir kez tek bir kuruşum olsun isterdim.”
Beş Kuruşun Ağırlığı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 99

6. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını görsellerden hareketle tahmin ederek noktalı yerlere yazınız. Tahminlerinizin doğru olup olmadığını sözlükten kontrol ediniz.
Cevap:
Tahminlerim:
varlıklı: Parası, malı mülkü çok olan, zengin.
kese: İçine para veya değerli eşyalar konan kumaştan yapılmış, ağzı büzgülü eşya.
çakı: Bıçağı katlanabilen kesici alet.

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Balaz Amca’nın cep saatinin bağlı olduğu zincirin ucunda ne takılıdır?
Cevap: Eski bir beş kuruş takılıdır.
2. Balaz Amca beş kuruşun hikâyesini ne zaman anlatmaya başlıyor?
Cevap: Bir yaz gecesi anlatmaya başlıyor.
3. Balaz Amca’nın çocukluğunda ailesinin ekonomik durumu nasıldır?
Cevap: İyi değildir. Yoksul bir ailedir.
4. Balaz Amca, babasının getirdiği paralarla neler yapıyor?
Cevap: Sıralar yapıyor, ordular kuruyor, savaşlar düzenliyor, yıldızlar, köyler, kuleler yapıyor.
5. Balaz Amca, son beş kuruşu neden torbaya koymuyor?
Cevap: Hayallerini gerçekleştirmek için torbaya koymuyor.
6. Balaz Amca, beş kuruşla ne yapmak istiyor?
Cevap: Bakkala gidip harcamak istiyor.
7. Balaz Amca, beş kuruşu neden babasına geri veriyor?
Cevap: Beş kuruşu babasından habersiz aldığı için vicdanı sızladığı ve bu hatasını düzeltmek için geri veriyor.
8. Balaz Amca’nın beş kuruşu babasına geri vermekle doğru bir davranış sergilediğini söyleyebilir misiniz? Neden?
Cevap: Evet söyleyebiliriz. Balaz Amca başta bir hata yapmıştır. Sonra hatasını fark ederek düzeltmek için parayı geri vermiştir. İnsanlar hata yapabilir. Önemli olan hata yaptığının farkına varıp bunu düzeltmektir.
Beş Kuruşun Ağırlığı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 100

8. ETKİNLİK

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında hazırlamış olduğunuz çalışmanın yazılı olduğu kâğıtları, yazdıklarınızı arkadaşlarınıza göstermeden katlayarak öğretmen masasının üzerine koyunuz. Öğretmeninizin rehberliğinde tahtaya çıkarak kâğıtlardan birini rastgele seçip okuyunuz. Okumanızın ardından olay hakkındaki düşüncelerinizi, bu durum karşısındaki duygularınızı ve nasıl davranacağınızı söyleyiniz. Konuşmalarınız esnasında yaşanan olayın sınıftaki bir arkadaşınızın ailesinin başından geçtiğini unutmayınız. Bunun için konuşmalarınızda nezaket kurallarına dikkat ederek kendinizi olayı yaşayan kişinin yerine koyunuz.
Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

9. ETKİNLİK

İçinde aşağıdaki atasözlerinden en az birinin geçtiği “yalan” konulu bir hikâye yazınız. Hikâyenizde hayalî unsurlara da yer veriniz.
Yalancının mumu, yatsıya kadar yanar.
Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
Ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz.
Cevap:
(örnek)
YALANCI TİLKİ
Ormanın derinliklerinde bir köyde bir çok hayvan yaşarmış. Bu köyde bir de tilki varmış. Tilki her şeyi dalgaya alır, hayvanları zor durumda bırakırmış.
Bir gün yine hayvanlarla dalga geçmek için köyün tepesine çıkıp “Dinozor geliyoor!” diye bağırmış. Bütün hayvanlar canlarını kurtarmak için aceleyle ormanın derinliklerine kaçmaya başlamış. Sonra Tilki “Şaka yaptııım! Dinozor falan yoook!” diye bağırmış. Köydeki hayvanlar çok sinirlenmiş. Evlerine dönmüşler.
Ertesi gün Tilki yine tepeye çıkıp “Avcılar geliyooor! Kaçııın!” diye bağırmış. Hayvanlar yine kaçmaya başlamışlar. Tilki yine şaka yaptığını söylemiş. Hayvanlar sinirlenmişler.
Birkaç gün sonra Tilki “Evim yanıyoor! Yardım ediin!” diye bağırmış. Köylüler yine Tilki’nin şaka peşinde olduğunu sanıp umursamamışlar. Kimse ilgilenmediği için Tilki’nin evi yanıp kül olmuş.

Hepsi Haklı Metni Cevapları Sayfa 108

HAZIRLIK

1. Defterinize yazdığınız Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşlarınıza okuyunuz.
SÖZÜMDEN DÖNMEM
Bir gün Hoca’ya bir komşusu sorar:
– Hoca’m, sen kaç yaşındasın?
Hoca ak sakallarını sıvazlar:
– Kırk yaşındayım.
Komşusu hemen itiraz eder:
– Nasıl olur Hoca’m?
On yıl önce de aynı şeyi söylemiştiniz,  deyince Hoca gülümser:
– Bak komşum sözünden dönmek bize yakışmaz. Sen bu soruyu on yıl sonra yine sor. Göreceksin aynı cevabı vereceğim.  Ben sözümden dönmem, der.
2. Okuduğunuz ve dinlediğiniz fıkralardan hareketle Nasrettin Hoca’nın kişiliği hakkında neler diyebilirsiniz?
Şakacı, bilgin, hazır cevap, zeki.
Hepsi Haklı Metni Cevapları Sayfa 110

1. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını, metinle birlikte verilen görsellerden ve kelimenin içinde geçtiği dizelerden hareketle tahmin edip yazınız. Tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol etmek için kelimelerin sözlük anlamlarına bakınız.
Cevap: 
görüş: Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir
aklını çelmek: Niyetinden, kararından caydırmak
fetva: İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge
hüküm: Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, yargı.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki oyunu oynamak için uygun sayıda gruplara ayrılınız. Oyun sonrasında bu kelimelerin anlamları hakkında arkadaşlarınızla tartışınız. Her grup bulduğu kelimeyi anlamına uygun bir cümlede kullansın.
kişi – dünya – haklı – hikaye – laf – ters- görüş – eski – adam – acı – fetva – yakınmak – an – hüküm – öteki – mesele – hak
Oyun şu şekilde oynanır:
 • Kelimeler küçük kâğıtlara yazılarak katlanır. Katlanan kâğıtlar öğretmen masasının üzerine konur.
 • Her gruptan bir öğrenci seçilir. Bu öğrenciler sırayla masa üzerindeki kâğıtlardan bir tanesini alır. Öğrenci, gruptaki arkadaşlarına kâğıttaki kelimeyi söylemeden, çağrıştırdığı kelimelerden hareketle kelimeyi buldurmaya çalışır. Bunun için kelimenin eş ve zıt anlamlısı ile yakın anlamlı kelimelerden faydalanabilir.
 • Kelimeyi bilen gruplara on puan verilir. Bilemeyen grup ise puan alamaz.
 • En çok kelimeyi bilen grup yarışmayı kazanır.
Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.
Hepsi Haklı Metni Cevapları Sayfa 111

3. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Nasrettin Hoca’ya kimler geliyor?
Cevap:  Birbirinden davacı iki adam geliyor.
• Nasrettin Hoca, birinci adamı neden haklı buluyor?
Cevap: Adamın anlattıklarına ikna oluyor.
• Nasrettin Hoca’yı, ikinci adam nasıl ikna ediyor?
Cevap: Meseleyi daha iyi anlatarak ikna ediyor.
• Nasrettin Hoca’nın hanımı neden ileriye atılıyor? Hoca, ona ne diyor?
Cevap: Hoca’nın her iki adamı da haklı bulduğu fakat ikisinin de haklı olamayacağını söylüyor. Hoca hanımına “Vallahi sen de haklısın!” diyor.
• Metnin konusu ve ana fikri nedir?
Cevap: 
Metnin konusu: Haklılık
Metnin ana fikri: Her zaman herkesi memnun etmek mümkün değildir fakat herkesi memnun edecek biçimde konuşmak mümkündür.
• Nasrettin Hoca’nın bu fıkrasını sevdiniz mi? Neden?
Cevap: (örnek) Sevdim. Hoca’nın herkese aynı cevabı vermesi hoşuma gitti.

4. ETKİNLİK

Nasrettin Hoca fıkraları gibi atasözlerimiz de insanlara hatalarını bir daha yapmamaları için öğütlerde bulunur.
Atasözlerinin birçoğu yazıldığı anlamda değil, mecaz anlamda kullanılmaktadır. Bu tür atasözlerinde kelimelerin anlamlarıyla iletmek istediği mesaj arasında farklılık vardır.
Aşağıdaki atasözlerini okuyunuz. Mecaz anlamdaki atasözlerinin yanlarına “Mecaz”, gerçek anlamda kullanılan atasözlerinin yanlarına da “Gerçek” yazınız.
Cevap: 
Acele işe şeytan karışır.Mecaz
Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.Gerçek
Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar.Mecaz
Hamama giren terler.Gerçek
Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür.Mecaz
Arpa eken buğday biçmez.Gerçek
Komşu komşunun külüne muhtaçtır.Mecaz
Bir elin nesi var iki elin sesi.Gerçek
Üzüm üzüme baka baka kararır.Mecaz
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.Gerçek
Hepsi Haklı Metni Cevapları Sayfa 112

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Resmin, Nasrettin Hoca’nın hangi fıkrasına ait olduğunu tahmin edip söyleyiniz.
Cevap: Resim, Nasrettin Hoca’nın “Kazan Doğurdu” adlı fıkrasına aittir.
Nasrettin Hoca ve komşusu arasında geçen aşağıdaki konuşmayı okuyunuz. Konuşmadaki
noktalama işaretlerine dikkat ediniz.
“Nasrettin Hoca: Komşu, senin kazan doğurdu.
Komşu: Neee! Doğurdu mu?”
Ünlem İşareti
Konuşmada kullanılan noktalama işaretlerinden nokta, virgül ve soru işaretinin kullanım yerlerini biliyorsunuz. Ünlem işareti ( ! ) ise dilimizde yaygın olarak şu görevlerde kullanılır:
1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur:
Bana böyle hitap edemezsin!
Dikkat et!
Yaşasın!
2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:
Hey sen! Burada ne işin var?
! Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir: Eyvah, okul servisimi kaçırdım!
Nasrettin Hoca ile komşusu arasında geçen konuşmada ünlem işaretinin kullanıldığı “Neee! Doğurdu mu?” cümlesine dikkat ediniz. Bu cümlenin hangi duyguyu anlattığını söyleyiniz. Aşağıya ünlem işaretinin kullanıldığı beş cümle yazınız.
Cevap: 
Şaşkınlık duygusunu anlatmıştır.
1. Gevezelik etme, çık dışarı!
2. Vay, ne de çok şey biliyormuş!
3. Muhteşem bir fikrim var!
4. Lütfen bana yardım edin!
5. Sinem! Hey! Sana sesleniyorum!
Hepsi Haklı Metni Cevapları Sayfa 113

6. ETKİNLİK

Nasrettin Hoca ile ilgili olarak yanda verilen bilgileri okuyunuz.
Çoğunlukla hazırcevap ve güldürürken düşündüren bir mizah anlayışına sahiptir. Bir bilge olarak da tanınan Nasrettin Hoca, bazı belgelerden edinilen bilgilere göre 1208 yılında Sivrihisar’a bağlı Hortu köyünde doğmuştur.
Nasrettin Hoca, fıkralarında birçok özelliğiyle karşımıza çıkar. Özellikle karşısındakinin bulunduğu durumla ters düşme, fıkralarında temel ögedir. Nasrettin Hoca, kötüye karşı iyiyi, sertliğe karşı yumuşaklığı tercih eden bir bilgedir. Her zaman doğruluktan ve adaletten yanadır.
Halkın ağzından derlenen fıkralar birçok ülkede eğitim öğretimde de kullanılmaktadır.
İki kişilik gruplara ayrılınız. Grup arkadaşınızla fikir ayrılığına düştüğünüz bir olay hayal ediniz. Ardından öğretmeninizin kontrolünde gruplar hâlinde tahtaya çıkınız. Arkadaşınızla aranızdaki fikir ayrılığını Nasrettin Hoca’nınkine benzer bir yöntemle gidermeye çalışınız. Konuşmalarınızda nezaket ifadeleri kullanarak konuşma ve dinleme kurallarına uyunuz.
Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

7. ETKİNLİK

Çevrenizde Nasrettin Hoca’ya benzettiğiniz kişiler var mıdır? Böyle bir kişinin özelliklerini aşağıya yazınız. Yazınızda bu kişinin kişilik özelliklerini, olaylara verdiği tepkileri örneklerle açıklayınız.
(örnek)
AMCAM SAMİ
Amcam Sami’yi Nasrettin Hoca’ya benzetiyorum. O da Nasrettin Hoca gibi zeki ve hazır cevaptır. Bizi her zaman anlattıkları ile güldürür.
Mesela bir gün amcamın köpeği Zeytin’i gezdirmek istedim. Amcama gittim. Zeytin’i gezdirmek istediğimi söyledim. Amcam da “Zeytin’i yengen parka götürdü.” dedi. O arada Zeytin içeriden havladı. Ben de “Amca neden yalan söylüyorsun?” dedim. Amcam da “Sen şimdi amcana mı inanıyorsun yoksa köpeğe mi?” dedi. Gülüştükten sonra da Zeytin’in hasta olduğunu, bunu öğrenirsem çok üzüleceğimi tahmin ettiği için yalan söylediğini anlattı.
Amcam insanları kırmamak için bazen yalan söyler. Yalanı ortaya çıktığında ise hazır cevaplılığı ile insanların gönlünü almasını bilir.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Merak ettiğiniz bir ilimizi araştırınız. Araştırma sonucunda o ilin önemli tarihî eserlerini, doğal güzelliklerini, yemeklerini, türkülerini vb. özelliklerini defterinize not ediniz.
Merak ettiğiniz ile göre araştırmayı siz yapabilirsiniz.
2. Aile büyüklerinizden yardım alarak millî kültürümüzle ilgili bilgilerin yer aldığı İnternet sitelerini araştırınız.
/

Tarihi Eserleri ve Mutfağıyla Ünlü Kentimiz Hatay Metni Cevapları Sayfa 114

HAZIRLIK

“Sonraki Derse Hazırlık” çalışması olarak defterinize yazdığınız bilgileri arkadaşlarınıza okuyunuz.
Tarihi Eserleri ve Mutfağıyla Ünlü Kentimiz Hatay Metni Cevapları Sayfa 116

1. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki kelimeleri ve kelime grubunu okuyunuz. İçlerinde anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını, metinde içinde geçtiği cümleden hareketle tahmin ediniz.
Not: Kelime oyunu sınıfta yapılacaktır.
Cevap: 
kesit: Ayırıcı özellikleriyle belirlenen süreç
mozaik: Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi
endüstri: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, sanayi
defne: Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç, develik
mitolojik: Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, efsanelerin bütünü ile ilgili olan
Cümlelerim:
• Dersimizde Kemal Sunal belgeselinden bir kaç kesit izledik.
• Dedem yeni yaptırdığı evin bahçesinin yolu için mozaik döşetmek istiyor.
• Kağıt endüstrisi için kağıt üretimine özel yetiştirilen ağaçlar kullanılmalıdır.
• Odama getirdiğim defne yaprağı her yeri mis gibi kokuttu.
• Kitapta mitolojik kahramanlardan ve onların özelliklerinden bahsedildiği bir bölüm var.
Tarihi Eserleri ve Mutfağıyla Ünlü Kentimiz Hatay Metni Cevapları Sayfa 117

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
Hatay, ülkemizin hangi bölümünde bulunmaktadır?
Cevap: Güneyinde Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır.
Hatay’ın en verimli toprakları nerededir?
Cevap: Amik Ovası’ndadır.
Asi Nehri’ne neden “ters akan nehir” denilmektedir?
Cevap: Bölgede güneyden kuzeye doğru akan tek nehir olduğu için.
Hatay üzerinden geçen göçmen kuşlar nereden gelip nereye giderler?
Cevap: Afrika’dan gelip Avrupa’ya ve Asya’nın batısına doğru giderler.
Antakya Arkeoloji Müzesi nasıl bir özelliğe sahiptir?
Cevap: Dünyanın en zengin ikinci mozaik koleksiyonuna sahiptir.
Hatay’da bulunan ve Anadolu’da inşa edilen ilk cami olarak bilinen caminin adı nedir?
Cevap: Habib-i Neccar Camii.
Hatay hangi yemekleriyle bilinmektedir?
Cevap: Et yemekleri, dolmaları, sebze yemekleri, reçelleri, turşuları, pilavları, aşları ve salataları, doğadan toplanan bitkilerle yapılan yemekleri, tatlıları, pasta ve börekleri, süt ürünleri, kuru yiyecekleri.
Antakya’daki Uzun Çarşı’nın içinde neler bulunmaktadır?
Cevap: Camiler, hanlar ve hamamlar, semerciler, demirciler, bakırcılar, sepetçiler, fırıncılar, künefeciler ve buğday pazarı bulunmaktadır.

2. ETKİNLİK

Metnin görsellerini inceleyiniz. Sizce bu görseller metinde anlatılan bilgiler için uygun ve yeterli midir? Açıklayınız. Aşağıdaki alana metnin içeriğine uygun bir resim de siz çiziniz.
Cevap: 
Uygun ve yeterlidir. Verilen her bilginin yanında o bilgiyi temsil edecek görseller bulunmaktadır.
Resmi siz çizebilirsiniz.
Tarihi Eserleri ve Mutfağıyla Ünlü Kentimiz Hatay Metni Cevapları Sayfa 118

4. ETKİNLİK

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının resmî İnternet sitesine ait aşağıdaki görseli inceleyiniz ve verilen bilgileri okuyunuz.
Okuduğunuz metinde anlatılan Hatay’a özgü varlıklar, millî kültür ögelerimizdendir. Bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı gösteren, milletin tarihi boyunca oluşturulan maddi ve manevi değerlerin tümüne millî kültür denir. Millî kültür, bir toplumu ayakta tutan en önemli unsurdur.
Ülkemizdeki millî kültür ögelerinin korunmasında en büyük rolü, Kültür ve Turizm Bakanlığı üstlenmektedir. Bakanlığın sitesinden millî kültür ögelerimiz hakkında birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.
İnternette araştırma yaparken çok dikkatli olmalısınız. İçeriğini bilmediğiniz pek çok site, gerçek olmayan, yanlış haber ve bilgileri barındırabilir. Bu tür tehlikelerden korunmak için ‘’gov’’ ve ‘’edu’’ uzantılı İnternet sitelerini tercih etmelisiniz. “gov” uzantılı siteler resmî kurumlara, “edu” uzantılı siteler de üniversitelere aittir. İnternet sitelerinden araştırma yaparken güvenilir sitelerden bilgi edinmeniz oldukça önemlidir.
“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında yaptığınız çalışmadan hareketle millî kültürümüz hakkında bilgi veren İnternet adreslerini aşağıdaki yazma alanına yazınız. Bu sitelerden hangilerinin güvenilir olduğunu nedenleriyle açıklayınız.
Cevap:
/
https://www.ktb.gov.tr/
http://tmkv.org.tr/
İkinci ve üçüncü İnternet siteleri güvenilirdir. İkinci İnternet sitesi “gov” uzantılıdır yani devlete aittir. Üçüncü İnternet sitesi “org” uzantılıdır. Bu uzantıya sahip olan siteler, kar amacı gütmeyen sadece insanları bilgilendirmek için kurulan sitelerdir. Yine de “org” ve “com” uzantılı sitelerin tamamen güvenilir olup olmadığını anlamak için büyüklerimize danışmamız gerekir.
Tarihi Eserleri ve Mutfağıyla Ünlü Kentimiz Hatay Metni Cevapları Sayfa 119

5. ETKİNLİK

Kültürümüz içinde yardımlaşma ve paylaşmanın önemli bir yeri olduğunu hatırlayınız. Suriye’den göç eden çok sayıdaki insana Hatay ilimiz ev sahipliği yapmaktadır. Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Ardından elinizde sihirli bir değnek olduğunu düşününüz. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için neler yapabileceğiniz hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda, kurallara uygun hareket etmeyi unutmayınız.
“Ülkelerindeki iç savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, canlarını kurtarmak için o kadar hızlı kaçtılar ki yanlarına sevdiklerinden başka hiçbir şey almadılar. Daha önce hiç bulunmadıkları bu topraklara, başka bir baharı görmek umuduyla geldiler. İstedikleri, uyuyacak bir yerden öte yaşayacak bir yerdi. Karınlarına girecek olanı değil yüreklerine girecek olanı düşünüyorlardı…”
Cevap:
(örnek)
Sevgili arkadaşlar.
Elimde sihirli bir değnek olsa yardıma ihtiyacı olan insanlar için güzel bir şehir inşaa ederdim. İnsanlara bu şehirde başlarını sokacak bir ev verir, hastalıklarının tedavileri için bir hastane kurar, çocukların okuması için okul yaptırır, gençlerin kendilerini geliştirmeleri için tesisler, para kazanmaları için fabrikalar ve iş olanakları sağlardım. 

6. ETKİNLİK

Yaşadığınız veya gezip gördüğünüz yerlerden birini anlatan bir yazı yazınız.
Cevap:
(örnek)
Geçen sene Antalya Manavgat’a gittim. Orada Side’de tatil yaptık. Side’de çok güzel bir deniz ve kumsal, Anfi Tiyatro, Apollo Tapınağı, Vespasianus Anıtı var. Titreyen Gölü’de gördüm. Manavgat Şelale’sind piknik yaptık. Bir çok yabancı turist burada geziyor. Gezip görülecek çok güzel bir ilçe.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Toplumlar ve ülkeler için bayrağın önemini araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız. Edindiğiniz bilgilerden hareketle “Bayrağın Bir Millet İçin Önemi” hakkında bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızda vurgulayacağınız bilgileri belirleyiniz. Konuşmanızı birkaç kez prova ediniz.
Aşağıdaki butona tıklayarak konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Bayrak Metni Cevapları Sayfa 120
1. Bayrağımızın şekli ve renkleri nasıldır?
Şekli ay yıldızdır. Renkleri kırmızı beyazdır.
2. Bayrağımıza saygınızı nasıl gösteriyorsunuz?
(örnek) Onu yüksek bir yere asıyorum, yerde görürsem alıyorum. Göndere çekilirken hazırolda bekliyorum.
Bayrak Metni Cevapları Sayfa 121

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda okuduğunuz metinden alınan bazı kelimelerin ilk ve son harfleri verilmiştir. Çizgilerin üzerine uygun harfleri yazarak kelimeleri tamamlayınız. Tamamladığınız kelimelerin anlamlarını, şiirde geçtiği dizeden hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizi sözlük anlamlarıyla karşılaştırdıktan sonra kelimeleri cümle içerisinde kullanınız.
Cevap: 
bayrak: Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak
ulus: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, millet
onur: İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
vatan: Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, yurt
hudut: İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, sınır
nöbet: Sıra ile belirli süre bir yeri bekleme işi
Cümlelerim:
• Bayram için sınıfımızın pencerelerini bayraklarla süsledik.
• Bizim ulusumuz vatanı için ölümü bile göze alır.
• Okuttuğum öğrencilerin başarılı olduklarını görünce onur ve gurur duyuyorum.
• Bizim görevimiz vatanımızı korumak ve gelişmesi için çok çalışmaktır.
• Yolculuğumuzda en çok hudut kapılarında bekledik.
• Bugün kapı nöbetini ben tutuyorum.
Bayrak Metni Cevapları Sayfa 122

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.
• Şair, şiirde bayrağı nelere benzetiyor?
Cevap: Kalbe benzetiyor.
• Şiire göre bir ulusun sonsuza kadar yaşayabilmesinin şartı nedir?
Cevap: Bayrağın dalgalanmasıdır.
• Bayrak, hangi durumlarda öfkelenir?
Cevap: Onuruna dokunulursa öfkelenir.
• Şair, bayrağın öfkesini göstermesini nasıl anlatıyor?
Cevap: Göklerde şimşek çaktırması olarak anlatıyor.
• Bayrak, vatanın nöbetini nerede ve nasıl tutar?
Cevap: Hudutlarda sevgiyle tutar.
• Şairin, bayrağı kişileştirerek şiirini daha etkileyici hâle getirdiğini söyleyebilir miyiz? Neden?
Cevap: Söyleyebiliriz. Duygularımızı eşyaları kişileştirerek anlatmak daha etkilidir.

3. ETKİNLİK

Şiirin ana duygusunu en iyi yansıtan görseli işaretleyiniz.
Cevap: 
Bayrak Metni Cevapları - Ana Duygu
Bayrak Metni Cevapları – Ana Duygu

4. ETKİNLİK

Şiiri okurken hissettiklerinizi aşağıdaki alana yazınız.
Cevap: 
(örnek)
Şiiri okurken bayrağımızın bizim için ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu düşündüm. Böyle anlamlı bir bayrağa sahip olduğumuz için gurur duydum. Bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan atalarımıza bir kez daha minnet duydum.
Bayrak Metni Cevapları Sayfa 123

5. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirde altı çizili kelimelere dikkat ediniz.
KIPKIRMIZI BAYRAĞIM
Masmavi gökyüzünün her yerinde
Dalgalanır kıpkırmızı bayrağım.
Ülkemin her köşesinden
Apaçık görülür kıpkırmızı bayrağım.
Dümdüz ovalarıyla, yemyeşil ormanlarıyla
Sapasağlam halkıyla
Sımsıkı sarılıp sana
Yüceltiriz seni kıpkırmızı bayrağım.
Çiğdem Zuhal KAVURMACI
b. Şiirde altı çizili kelimeler pekiştirmeli kelimelerdir. Kelimelerde pekiştirme, kelimelerin anlamını güçlendirmektir. Bu tür kelimeler aşağıdaki yöntemlerle oluşturulur:
1. YÖNTEM
Kelimenin ilk hecesine “m, p, r, s” pekiştirme harflerinden birisi getirilerek pekiştirme yapılır: sa-p-sarı, ye-m-yeşil, te-r-temiz, bü-s-bütün…
2. YÖNTEM
Kelimenin ilk hecesine “m, p, r, s” ile birlikte “a, e” pekiştirme harflerinden birisi getirilerek pekiştirme yapılır: ya-p-a-yalnız, kar-m-a-karışık, dü-p-e-düz…
Pekiştirmeli kelimeler her zaman bitişik yazılır.
c. “Kıpkırmızı Bayrağım” şiirinde geçen pekiştirmeli kelimeleri ve hangi yöntemle oluşturulduğunu yazınız. Ardından aşağıda verilen kelimeleri de siz pekiştiriniz.
Cevap: 
Şiirdeki kelimelerKullanılan yöntemKelimelerPekiştirilmiş hâlleri
masmavi1. yöntemçevreçepeçevre
kıpkırmızı1. yöntemgündüzgüpegündüz
apaçık2. yöntemsağlamsapasağlam
dümdüz1. yöntemkarakapkara
sapasağlam2. yöntemsivrisipsivri
sımsıkı1. yöntemyeşilyemyeşil
Bayrak Metni Cevapları Sayfa 124

6. ETKİNLİK

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında yaptığınız araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza sununuz. Sunumunuzu yaparken sınıfa getirdiğiniz görselleri uygun yerde kullanmayı unutmayınız. Sunumunuzun ardından kendinizi aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Yaptığınız sunuma göre kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Türk bayrağı konulu kısa bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız. Şiirinizi bitirdikten sonra gözden geçirerek varsa yazım ve noktalama yanlışlarınızı düzeltiniz. Şiirinizi arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap: 
(örnek)
BAYRAK
Göklerde asılır inmez yere
Bayrağı sever herkes ama niye
Çünkü onun yeri ayrıdır bizde
Bayrak sevgisi bizde budur işte.
Sonsuza dek seveceğiz
Ölümüne senle geleceğiz
Seni göklere sereceğiz
Bunu herkese diyeceğiz.
Cansu DALDAL

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Geleneksel Türk müzik aletlerini araştırınız.
Geleneksel Türk Müzik Aletleri
 • Bağlama
 • Kabak Kemane
 • Kemençe
 • Zurna
 • Davul
 • Def
 • Yaylı Tambur
 • Ud
 • Darbuka
 • Delbek
 • Kanun
2. Sevdiğiniz türküleri defterinize yazınız. Bu türkülerin, ülkemizde hangi bölgelere ait olduğunu araştırınız.
Sevdiğiniz türkülere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Genç Osman Destanı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 125

HAZIRLIK

1. Geleneksel Türk çalgıları denince aklınıza neler geliyor?
Bağlama, davul, zurna, def, kanun, darbuka, kemençe…
2. En sevdiğiniz türkülerin adını söyleyiniz. İsterseniz bunlardan birini sınıfta arkadaşlarınıza söyleyiniz.
(örnek) Neşet Ertaş’ın “Gönül Dağı” türküsünü çok severim.
Genç Osman Destanı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 126

1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki kelimelerin size çağrıştırdığı üç kelimeyi altlarındaki satırlara yazınız. Kelimelerin görsellerinden faydalanarak anlamlarını tahmin edip yazınız.
Cevap: 
ibrişim
koza
İpek
ip
kuşak
kemer
pantolon
kın
uşak
çocuk
hizmetçi
laz
ibrişim: Kalınca bükülmüş ipek iplikten yapılan
kuşak: Bele sarılan uzun ve enli kumaş
uşak: Çocuk
Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri cümle içerisinde kullanarak cümlelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: 
• Salondaki avizeler ibrişim zincirlerle sarkıtılmıştı.
• Küçük çocuk kuşağı içinde sakladığı iki altını adama uzattı.
• Bu sokağın uşakları çok yaramazdır.
Genç Osman Destanı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 127

2. ETKİNLİK

Metni bir daha dinleyiniz. Metinde seslerini duyduğunuz müzik aletlerini işaretleyiniz.
Cevap: 
Genç Osman Destanı Dinleme Metni Cevapları - Müzik Aletleri
Genç Osman Destanı Dinleme Metni Cevapları – Müzik Aletleri

3. ETKİNLİK

Türkünün ana duygusunu yazınız.
Cevap:  Genç Osman’a duyulan hayranlık

4. ETKİNLİK

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenilen araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri aşağıdaki yazma alanına yazınız. Bu aletlerden birinin resmini yapınız.
Cevap: 
Geleneksel Türk müzik aletleri:
 • Bağlama
 • Kabak Kemane
 • Kemençe
 • Zurna
 • Davul
 • Def
 • Yaylı Tambur
 • Ud
 • Darbuka
 • Delbek
 • Kanun
Resmi siz yapabilirsiniz.
Genç Osman Destanı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 128

5. ETKİNLİK

a. Sınıfınızdaki Türkiye haritasından faydalanarak sınıf tahtasına ana hatlarıyla bir Türkiye haritası çiziniz (Sınıfınızda Türkiye haritası yoksa öğretmeninizin yardımıyla bir harita getiriniz.). Sevdiğiniz türkülerin ait oldukları illeri harita üzerinde belirginleştiriniz. Aynı ilden birden fazla olması durumunda o ilin üzerine türkü sayısını yazınız.
b. Türküler, yazıldıkları dönemdeki olaylardan etkilenmiştir. Bu sebeple örf, âdet, gelenek kısacası kültürümüz için birer belge niteliği taşımaktadır. Sevdiğiniz türkülerin ait olduğu yöreye ait ne gibi bilgiler verdiği hakkında düşüncelerinizi açıklayınız.
(örnek) Sevdiğim türküler ait oldukları yörelerdeki insanların hangi işleri yaptığı, evlilik geleneklerini, insanların birbirleri ile olan ilişkileri hakkında bilgiler vermektedir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki Türk ozanlarından biri veya tanıdığınız bir Türk büyüğü hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi açıklayan bir yazı yazınız.
Cevap: 
(örnek)
Neşet Ertaş çok yetenekli bir türkücüdür. Söylediği türkülerin çoğunun söz ve müziği kendisine aittir. Herkesçe sevilen saz ve söz ustasıdır. Kendi düşüncelerini, duygularını, türküler ile herkesin anlayabileceği bir üslupla dile getirmiştir. Tüm bu yönleri ile Neşet Ertaş, bana göre gelmiş geçmiş en iyi türkücülerden biridir.
Yazınızı bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ya da noktalama yanlışlarınız varsa bunları düzeltiniz.

Yeşilyurt Metni Cevapları Sayfa 138

HAZIRLIK

Çevrenizdeki yeşil alanların ve ağaçların korunması için neler yapıyorsunuz?
(örnek) Yeşil alanlara çöp atmıyorum, çimlere ve çiçeklere zarar vermiyorum, ormanlık alanlarda ateş yakmıyorum.
Sizce ülkemiz yeterince yeşil midir? Neden?
(örnek) Ülkemiz yeterince yeşil değildir. Kentleşme nedeniyle yeni binalar yapmak için ağaçlarımızı kesiyorlar. Kalabalık şehirlerde yeşil alan bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor.
Yeşilyurt Metni Cevapları Sayfa 143

1. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kelimeler ve kelime grubu metinde geçmektedir. Numaralandırılmış şekilde anlamları verilen bu kelimeleri bularak bulmacayı çözünüz.
ÖÇ – DEV – HORON – KANI – EMEK
KALKINMAK – TANRI VERGİSİ – ŞERBET – BAĞIR
Cevap:
Yeşilyurt Metni Cevapları - Bulmaca
Yeşilyurt Metni Cevapları – Bulmaca
1. Sonradan elde edilmeyip yaratılıştan var olan nitelik. TANRI VERGİSİ
2. Durumunu düzeltmek, aşamalı bir biçimde gelişmek, ilerlemek. KALKINMAK
3. Karadeniz Bölgesi’nde kemençe ile oynanan halk oyunu. HORON
4. Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı. DEV
5. Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek. ŞERBET
6. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. EMEK
7. İnanç, düşünce, kanaat. KANI
8. Göğüs. BAĞIR
b. Anlamını öğrendiğiniz bu kelimeleri ve kelime grubunu birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.
Cevap:
Bu marangozun Tanrı vergisi bir yeteneği vardı.
Ülkemizin kalkınmasını sağlamak için çok çalışmalıyız.
Etkinlikte oynanan horona halk da katıldı.
Keloğlan devden çok korktu ama geri adım atmadı.
Pilav yanında şerbet içmeyi çok severim.
Pastanın yapımına çok büyük emek harcanmış.
Bu dersin çok eğlenceli geçeceği kanısındayım.
Bebeğini bağrına basıp ağlamaya başladı.
Yeşilyurt Metni Cevapları Sayfa 144

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre sözlü cevaplayınız.
1. Öğretmen, öğrencilere ormanın faydaları hakkında neler söylüyor?
Cevap: Ormanlar sayesinde zengin olup kalkınan ülkeler vardır. Ormana verilen emek kaybolmaz. İnsana karşılığını en iyi şekilde verir. 
2. Boztepe köyü nasıl bir yermiş?
Cevap: Her yeri yemyeşil bir köymüş. 
3. Oyundaki köy, neden çorak bir yer hâline gelmiştir?
Cevap: Köylüler bilgisizlik nedeniyle ağaçları kesip odun olarak satmışlar, keçilere yedirmişler.
4. Metinde Boztepe köyünün hikâyesini kim anlatmaktadır?
Cevap: Veli Dede anlatmaktadır.
5. Yeşilyurt köyü yıllar sonra hangi ismi almıştır?
Cevap: Boztepe adını almıştır.
6. Öğrenciler köylerini tekrar eski hâline çevirmek için neler yapmaya karar veriyorlar?
Cevap: Yamaçlara ağaç dikmeye karar veriyorlar.
7. Öğrencilerin yerinde siz olsaydınız başka neler yapmak isterdiniz?
Cevap: (örnek) Köyde ağaç kesmeyi, ormanlarda ateş yakmayı yasaklardım. Doğayı korumayı amaçlayan kurum ve kuruluşlardan yardım isterdim.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap:
Metnin konusu: Ağaçların önemi
Metnin ana fikri: Doğanın en büyük düşmanı bilgisizliktir.
Yeşilyurt Metni Cevapları Sayfa 145

4. ETKİNLİK

Metnin size ilginç gelen bir kısmını nedenleri ile birlikte aşağıdaki yazma alana yazınız.
Cevap:
(örnek)
Bana ilginç gelen kısım
Köyün isminin değişmesi
İlginç gelme nedenleri
Köyün yeşil iken köylülerin bilgisizliği nedeniyle yeşilliğini kaybetmesi sonucu isminin değiştirilmesi bana ilginç geldi.

5. ETKİNLİK

a. Yanda verilen Erozyonla Mücadele Haftası için yapılmış sosyal medya duyuru görselini inceleyiniz. Duyurudaki görsel ve yazılarla ilgili fikirlerinizi açıklayınız.
Cevap:
(örnek)
Görselde yaşam için toprağın gerekli olduğu ilgi çekici bir sloganla belirtilmiş. Kullanılan görsel ve renkler de ilgi çekicidir. Fakat Erozyonla Mücadele Haftası’nın tarihleri yazılmamış.
b. Buna benzer sosyal medya duyurularıyla daha önce karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız duyuru üzerinde, konu ve tarih dışında nelerin yazılı olduğunu açıklayınız.
Cevap:
(örnek)
Kızılay’ın kan kampanyası ile ilgili bir görselle karşılaşmıştım. Konu ve tarih dışında ülkemizde kan bağışının yılda ne kadar olduğu ve ne kadara ihtiyaç duyulduğu gibi bilgiler de vardı.
Yeşilyurt Metni Cevapları Sayfa 146
c. “Yaşam toprakta filizlenir.” cümlesiyle anlatılmak istenen nedir? Cümle, duyurulmak istenen konuyla ilgili midir? Siz de ormanın, toprağın, havanın veya suyun önemini anlatan bir cümle yazınız.
Cevap:
Anlatılmak istenen yaşam için toprağa ihtiyacımız olduğudur. 
(örnek)
Suyu açık bırakma, dünyamızı kurutma.
ç. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenilen araştırma sonucunda incelediğiniz afişlerden yola çıkarak ormanın önemini anlatan bir afiş de siz hazırlayınız.
Sınıfta başarılı bulunan afişleri öğretmeninizin rehberliğinde sınıf veya okul panosunda sergileyiniz.
Cevap:
Aşağıdaki afişi örnek alabilirsiniz.
Ormanın Önemini Anlatan Afiş Örneği
Ormanın Önemini Anlatan Afiş Örneği
Yeşilyurt Metni Cevapları Sayfa 147

6. ETKİNLİK

Toprağı korumanın en etkili yolu bitki örtüsünü ve ağaçları korumaktır. “Sonraki Derse Hazırlık” çalışmasında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını göz önünde bulundurarak ormanın korunması için çalışan kuruluşların birinde aktif olarak görev yaptığınızı düşününüz. Bu kuruluşun daha etkili olabilmesi için yapılması gerekenleri yazınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:
(örnek)
TEMA VAKFI’NA ÖNERİLERİM
Ben TEMA Vakfı’ında çalışıyorum Bu vakıf erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma çalışmaları yapıyor. TEMA Vakfı’na göre bize aşımızı, işimizi, sanayimize hammaddeyi toprak sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek hayatımızı da kaybederiz.
Bu amaçla vakfın yaptı birçok çalışma vardır. Benim, bu vakfın daha etkili olması için yapılması gerekenler hakkında birkaç fikrim var.
Çocuklara ağaçların önemini küçük yaşta daha etkili bir biçimde anlatabilmek için çizgi filmler yapılabilir. Amacı ağaçları, ormanları kurtarmak olan oyunlar tasarlanabilir. Çocukların takip ettikleri sosyal medyadaki ünlü kişilere ormanların önemi ile ilgili videolar hazırlatılabilir.
İnsanlara daha kolay ulaşmak için sosyal medya kullanılabilir. Daha sık fidan dikme etkinlikleri düzenlenebilir.
Ben bu şekilde vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için daha çok dikkat çekebileceğimizi düşünüyorum.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Güneş Sisteminde bulunan gezegen ve yıldızlar hakkında araştırma yapınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgi ve görselleri sınıfa getiriniz.
Aşağıdaki butona tıklayarak araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Küçük müyüz Büyük mü? Metni Cevapları Sayfa 148

HAZIRLIK

1. Evren ve uzay hakkında neler biliyorsunuz?
Evren, gök varlıklarının bütünüdür. Uzay ise bu gök varlıklarının bulunduğu sonsuz boşluktur. Uzay içerisinde yıldızlar, gezegenler, meteorlar, gök cisimleri, kara delikler bulunur.
2. Sizce yaşadığımız gezegenden daha büyük olan gezegenler var mıdır?
Vardır. Dünyamızın içinde bulunduğu Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter’dir. Dünya 8 gezegen içerisinde en büyük beşinci gezegendir. Güneş Sistemi dışında da Dünya’dan daha büyük gezegenler vardır.
Küçük müyüz Büyük mü? Metni Cevapları Sayfa 150

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeler ve kelime grubuyla anlamları eşleştiriniz.
Cevap:
1ışıltı2Güneş çevresinde dolanan, ondan
aldıkları ışığı yansıtan gök cisimleri.
2gezegen4Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara.
3ekin7Uyum.
4kıta1Bir şeyin ışıldarken saçtığı ışık.
5uzay9Gök varlıklarının bütünü, kâinat,
âlem, kozmos.
6pinpon8Gök ada.
7ahenk5Gök cisimlerinin içinde bulunduğu
sınırsız boşluk.
8galaksi6Masa tenisi.
9evren3Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum.
Cümleler:
• Avizenin ışıltısı gözümü aldı.
• Güneş Sistemi’nde sekiz gezegen bulunur.
• Dedem, ekinlerin biçme zamanının geldiğini söylüyor.
• Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasındadır.
• Uzay hakkındaki filmleri çok seviyorum.
• Pinpon oynamak için yeni raket aldım.
• Makinenin dişlileri ahenk içinde çalışıyordu.
• Dünyamız Samanyolu Galaksi’si içerisinde yer alır.
• Evrende milyarlarca yıldız olduğu tahmin ediliyor.
Küçük müyüz Büyük mü? Metni Cevapları Sayfa 151

2. ETKİNLİK

Metinde geçen “galaksi, pinpon” gibi kelimeler dilimize sonradan başka dillerden geçmiş kelimelerdir. Böyle kelimelerin yerine varsa Türkçelerini kullanmalıyız.
a. Aşağıdaki sözleri okuyunuz. Dilimizin korunması hakkındaki düşüncelerinizi paylaşınız.
“Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî duygumuzun gelişmesinde başlıca etkendir.”
M. Kemal Atatürk
“Bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız dilini tahrip edin.”
Konfüçyüs
Cevap:
(örnek)
Bizi biz yapan konuştuğumuz dildir. Eğer dilimizi kaybedersek, benliğimizi de kaybederiz. Dilimize sahip çıkmalı, yabancı dillerden dilimize giren kelimeler yerine Türkçelerini kullanmalıyız.
b. Dilimize henüz yerleşmemiş ama günlük hayatımızda kullandığımız aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini karşılarına yazınız.
Cevap:
exitçıkışstaryıldız
laptopdizüstü bilgisayarokeytamam
trendeğilimspontaneanlık
linkilişimseansoturum
Dilimizi korumak için günlük hayatımızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen göstermeliyiz.
c. Yukarıdaki yabancı kelimelerin Türkçelerini birer cümlede kullanınız.
Cevap: 
• Binanın çıkış kapıları doğu tarafındadır.
• Dizüstü bilgisayarları taşıması daha kolay.
• Bu yıl giyimdeki eğilim yüksek bel pantolon giymek.
• Formu görmek için aşağıdaki ilişime tıklayınız.
• Gece gökyüzündeki yıldızlara bakmayı çok seviyorum.
• Tamam, seninle geleceğim.
• Anlık gelişen olaylar sırasında çok heyecanlanıyorum.
• Diş hekimi ile bir sonraki oturumumuz salı günü olacak.
Küçük müyüz Büyük mü? Metni Cevapları Sayfa 152

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre sözlü olarak cevaplayınız.
1. Yazar karşılaştırma yapmak için hangi hayvanları metinde örnek olarak vermiştir? Yazarın bu yöntemle anlatımını ilgi çekici hâle getirdiğini düşünüyor musunuz? Neden?
Cevap: Karınca, arı, kedi, salyangoz, fil, balina hayvanlarını örnek vermiş. Evet düşünüyorum. Çünkü yazarın anlatmak istediğini zihnimizde daha kolay canlandırabiliyoruz.
2. Yazar, dünyamızın büyük ve küçük olmasını hayvanlar dışında hangi nesneleri örnek göstererek karşılaştırma yapıyor?
Cevap: Bir avuç su, yağmur tanesi, ırmak, deniz, okyanus, toprak tanesi, bahçe, ekin, tarla, kıtaları örnek göstererek karşılaştırma yapıyor.
3. Yazar, küçük ya da büyük saydığı varlıklardan sonra neyi önemli buluyor? Yazarın bunu önemli bulmasının nedeni nedir? Siz bu konuda yazara katılıyor musunuz? Neden?
Cevap: Uzayın sonsuzluğu karşısında dünyamızın bir nokta kadar kaldığını, aslında büyük olarak gördüğümüz şeylerin ne kadar küçük olduğunu önemli buluyor. Yazarın bunu önemli bulmasının nedeni büyük olmanın o kadar da önemli br şey olmadığı, asıl büyüklüğün sevgi olduğunu düşünmesidir. Bu konuda yazara katılıyorum. Her şey büyüklükle ölçülemez. Büyüklükten daha önemli şeyler vardır; sevgi, dürüstlük, dostluk gibi…
4. Metnin türü nedir? Bu türün genel özelliklerini açıklayınız.
Cevap: Metnin türü sohbettir. Sohbet türünde yazar, okuyucuyla konuşuyormuş gibi sorular sorar, kişisel düşüncelerini yazar.

4. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerle kelime grubunu okuyunuz. Bu kelimeleri ve kelime grubunu metinde hangi anlamıyla kullanıldığını belirleyerek işaretleyiniz.
Cevap: 
Küçük müyüz Büyük mü? Metni Cevapları - Gerçek Mecaz Terim Anlam
Küçük müyüz Büyük mü? Metni Cevapları – Gerçek Mecaz Terim Anlam

5. ETKİNLİK

İnsan, lakap, şehir, millet vb. adların ilk harflerinin her zaman büyük yazıldığını hatırlayınız. Bunun dışında dergi, kitap, gezegen ve yıldız adlarının ilk harfi de her zaman büyük yazılır.
Örnek
Arkadaşım Sait Faik Abasıyanık’ın Semaver kitabını okuyordu.
O sırada babam, kitapçıya her ay takip ettiği dergilerden olan Varlık’ı sordu.
Dünya’mıza en yakın gezegen Mars’tır.
Geceleri, Kutup Yıldızı’na bakarak yönümüzü bulabiliriz.
İçinde kitap, dergi, gezegen ve yıldız adı geçen dört cümle de siz yazınız.
Cevap: 
• Öğretmenimiz bize Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etti.
• Marketten bir de Kafa Çocuk ve Bilim Dergisi’ni alabilir misin?
• Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter’dir.
• Gökyüzünde parlayan Çoban Yıldızı’na bakıp gülümsedi.
Küçük müyüz Büyük mü? Metni Cevapları Sayfa 153

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki Ay görselini inceleyerek verilen bilgileri okuyunuz.
Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur. Güneş sistemi içindeki beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında merkezden merkeze uzaklık 384.403 (üç yüz seksen dört bin dört yüz üç) km yani Dünya’nın çapının yaklaşık 30 katı kadardır.
Ay’ın Dünya’ya uzaklığı: 384.403 km’dir.
Ay’ın yarıçapı: 1.737 km’dir.
Ay’ın yaşı: 4 milyardan fazladır.
b. Aşağıdaki cümleleri okuyarak cümlelerdeki sayıların yazılışlarına dikkat ediniz.
Ay’ ın yarıçapı bin yedi yüz otuz yedi kilometredir.
Ay’ ın, Dünya’ya olan uzaklığı üç yüz seksen dört bin dört yüz üç kilometredir.
Ay’ın yaşı 4 milyardan fazladır.
Sayıların yazılışlarında aşağıdaki kurallara uymalıyız:
I Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.
II Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:
Örnek: altı yüz, beş bin iki yüz seksen sekiz, yedi yüz elli bir
III Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir
Örnek: 5 milyar, 7 trilyon, 10 bin
IV Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır.
Örnek: II. Dünya Savaşı; XX. yüzyıl; III. Selim, II. Murat, I. Cilt
c. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız.
Cevap: 
1.325 : Bin üç yüz yirmi beş
2.965 : İki bin dokuz yüz altmış beş
4.654 : Dört bin altı yüz elli dört
200 : İki yüz
358 : Üç yüz elli sekiz
Küçük müyüz Büyük mü? Metni Cevapları Sayfa 154

7. ETKİNLİK

Beşer kişilik gruplara ayrılarak “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenen görselleri sıranızın üzerine yerleştiriniz. Görselleri inceleyerek uzayın ve Güneş sisteminin büyüklüğü hakkında tahminlerde bulununuz. Ardından uzayda istediği gibi seyahat edebilen bir astronot olduğunuzu hayal ediniz. Güneş sisteminde bulunan hangi gezegenlere gitmek istediğinizi nedenleriyle birlikte açıklayınız.
Nezaket kurallarına uyarak arkadaşlarınıza ve öğretmeninize karşı uygun hitap ifadelerini kullanınız.
İşitilebilir bir ses tonuyla konuşunuz.
Dinleyicilerle göz teması kurunuz.
Kelimeleri anlamına uygun olacak şekilde doğru telaffuz ediniz.
Beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız.

8. ETKİNLİK

“Kalbin hiç küçük değil. İçine bir evreni sığdırmaya çalışmalısın elinden geldiğince…” cümlelerinde yazar, evrendeki her şeyi sevebileceğimizi belirtiyor. Evrendeki her varlığı sevmenin önemi hakkında defterinize bir yazı yazınız.
Yazma sürecine öncelikle yazmak istediklerinizi zihninizde tasarlayarak başlayınız. Gerekirse bunları maddeler hâlinde not alınız. Ardından konuyu ele alırken giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini nasıl ele alacağınızı belirleyiniz.
Yazınızı bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ve noktalama hatalarınız varsa bunları düzeltiniz. Yazınızı sınıf içinde okuyabilir ya da öğretmeninizin rehberliğinde sınıf panosunda sergileyebilirsiniz.
Cevap: 
(örnek)
SEVMEK
Hayatımızda bizi sürekli mutlu eden tek duygu sevgidir. Sevdiğimiz sürece mutlu olur, mutlu yaşarız. Hayat bu şekilde anlam kazanır.
Etrafımızdaki her şeyi sevebiliriz. Karıncayı, kuşları, dağları, denizleri, anne babamızı, kardeşimizi, dostumuzu, kitap okumayı, iyilik yapmayı, yemek yemeği… Sevmenin sınırı yok. İstediğimiz şeyi, istediğimiz kadar çok sevebiliriz.
Bu böyleyken niçin sevgimizi esirgeyelim ki? Madem sevmek bize mutluluk getiriyor, o zaman niçin bir şeylerden nefret etmeyi seçiyoruz. Nefret duygusuna sahip olup kendimizi kötü hissetmektense, sevip mutlu olmak daha mantıklı değil mi?
Sevmek, hayatımızı mutlu geçirmek, kendimizi iyi hissetmek, huzur dolmak için önemlidir. Bu nedenle sevmek için bir sebep aramamalı, evrendeki her şeye sevgimizi vermeliyiz.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Doğa olaylarını araştırarak sınıfa çeşitli doğa olaylarına ait farklı görseller getiriniz.
Cevap: 
Doğada kendiliğinden oluşan olaylara doğa olayları denir. Dünyada görülen doğa olayları şunlardır:
 • Deprem
 • Yanardağ patlaması
 • Sel
 • Heyelan
 • Erozyon
 • Sis
 • Fırtına
 • Kasırga
 • Hortum
 • Tsunami
 • Yağışlar
 • Yıldırım
 • Şimşek
 • Mevsimlerin oluşumu
Yağmur Metni Cevapları Sayfa 155

HAZIRLIK

1. Yaşamımızı devam ettirmek için doğa olaylarının önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?
(örnek) Evet düşünüyorum. Her doğa olayı canlıların yaşayabilmesi için katkıda bulunur. Mesela yağmurun yağması canlıların su ihtiyacı için gereklidir.
2. Yağmur yağarken neler hissediyorsunuz?
(örnek) Yağmurun çıkardığı ses, yağmur suyuyla birlikte ortaya çıkan toprak kokusu çok hoşuma gider. Yağmurun yağışını izlemekten keyif alıyorum.
Yağmur Metni Cevapları Sayfa 156

1. ETKİNLİK

Şiirden alınan aşağıdaki kelimelerin anlamlarını görsellerden ve geçtiği dizelerden hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizi, kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap: 
im: İşaret
kiremit: Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha
düş: Gerçekleşmesi istenen şey, umut
Cümlelerim:
• Ünlem cümlelerinin sonuna ünlem imi konur.
• Çatıdaki kiremitler kırıldığı için yağmur yağınca oda su alıyordu.
• Benim en büyük düşüm doktor olmaktır.
Yağmur Metni Cevapları Sayfa 157

2. ETKİNLİK

Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.
Cevap: 
Şiirin konusuŞiirin ana duygusu
YağmurYağmura duyulan hayranlık

3. ETKİNLİK

Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler denir. Okuduğunuz şiirde bulunan eş sesli kelimeleri yazınız. Bu kelimeleri iki farklı anlamıyla cümle içerisinde kullanınız.
Cevap: 
Kelime1. anlamı2. anlamı
Parmak larına basarak sessizce yürüdü.Kafesten kurtulan kuş gökyüzüne doğru tu.
düşGece düşümde köyde olduğumuzu gördüm.Kardeşim salıncaktan düştü.
inAvcı, tilkiyi inine kadar takip etti.Asansörle aşağıya ineceğiz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Şiire göre yağmurun sebep olduğu olayları işaretleyiniz.
Cevap: 
(X) Yokuşları temizler.
(   ) Sele neden olur.
(X) Yorulmuş insanların uykusunu uzatır.
(   ) İnsanları evlerine koşturur.
(X) Sokakların sessizliğini arttırır.
(   ) Hayvanları yuvalarına gönderir.
(X) Çocukları büyütür.
Yağmur Metni Cevapları Sayfa 158

6. ETKİNLİK

Şiire iki yeni başlık belirleyiniz. Bu başlıkları ve bunları belirleme nedenlerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: 
(örnek)
Birinci başlığım: TIPIRTI
Bu başlığı seçme nedenim: Yağmurun bir yere düşünce çıkardığı ses olan tıpırtı kelimesinin ilgi çekeceğini düşündüm.
İkinci başlığım: YAĞMUR YAĞDIKÇA
Bu başlığı seçme nedenim: Şiirde yağmurun nelere neden olduğu anlatılıyor. Bu başlığın uygun olabileceğini düşündüm.
Yağmur Metni Cevapları Sayfa 159

7. ETKİNLİK

Aşağıda yağmurun oluşumuyla ilgili verilen açıklamayı okuyunuz. Açıklama öncesi ifadenin sonundaki noktalama işaretine dikkat ediniz.
Yağmur şu şekilde oluşur: Yeryüzündeki sular, Güneş’in etkisiyle buharlaşır ve yükselir. Yükselen su buharının bir kısmı bulut olur. Bulut olamayacak kadar küçük ve yere düşemeyecek kadar hafif olan su damlacıkları havanın etkisiyle gökyüzünde dolaşır. Su damlacıkları birleşerek büyüyüp ağırlaştığında yağmur olarak yere iner.
İki Nokta (:)
Açıklamaya başlamadan önce kullanılan noktalama işareti iki noktadır. İki nokta ( : ) dilimizde yaygın olarak şu görevlerde kullanılır.
1. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur:
Doğa olaylarından bazılarını hatırlayalım: kar, dolu, sis.
2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur:
Size biraz kendimden bahsedeyim: Meraklı, araştırmacı ve çalışkan biriyim.
3. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur:
Selim: Ben süt içmek istemiyorum!
Anne: Sütün ne kadar faydalı olduğunu bilmiyor musun?
! İki noktadan ( : ) sonra gelen ifadeler bir cümle oluşturuyorsa ilk harfi büyük yazılır.
Aşağıdaki metinde ( ) içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.
Cevap: 
Pelin(,) İbrahim ve Ahmet oyun alanında toplanmışlardı. Bir türlü oyuna başlayamıyorlardı(.) Bunun nedeni Özgür()ün hâlâ ortalıkta görünmemesiydi (.) Bu durum en çok da Pelin()i üzmüş gibiydi(:)
() Bence ne olursa olsun(,) onu beklemeliyiz(,) dedi(.)
İbrahim(:)
() Onu beklersek belki de hiçbir zaman oyuna başlayamayacağız(,) dedi.
Ahmet(:)
() Özgür olmadan oyunun tadı olmaz arkadaşlar(,) dedi( ) kızgın bir sesle(.)
Onlar böyle tartışıp dururken birden yanlarına Selin geldi(:)
() Arkadaşlar Özgür hastalanmış (,) haberiniz var mı(?)
Hepsi birden(:)
() Yaa(!) diye bağırdılar.
Birkaç dakika sonra oyundan vazgeçip Özgür()ü ziyaret etmeye karar verdiler(.)
Yağmur Metni Cevapları Sayfa 160

8. ETKİNLİK

Sınıfa getirdiğiniz doğa olayları görsellerini öğretmen masasının üzerine görünmeyecek şekilde karışık olarak yerleştiriniz. Öğretmen kontrolünde tahtaya çıkarak görsellerden birini rastgele seçiniz. Seçtiğiniz görselde bulunan doğa olayıyla ilgili düşüncelerinizi belirtiniz ve bu doğa olayının oluşumu hakkında konuşunuz. Konuşmanızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanarak konuşma ve dinleme kurallarına dikkat ediniz. Konuşmanızın ardından kendinizi aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Konuşma ve değerlendirmeyi siz yapabilirsiniz.

9. ETKİNLİK

Doğa olaylarından birini konu edinen bir dörtlük yazınız.
Cevap: 
(örnek)
KAR
Kar yağıyor ince ince,
Oldu çocuklara eğlence,
Bir de kardan adam gülünce,
Değmeyin bizim keyfimize.
*** Yağmur metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Ateş Böceği Dinleme Metni Cevapları Sayfa 161
1. En sevdiğiniz hayvanlar hangileridir?
(örnek) En sevdiğim hayvanlar muhabbet kuşu, kedi, köpek ve güvercindir.
2. Evcil hayvanınız var mı? Varsa onunla neler yapıyorsunuz? Yoksa bir hayvan edinmek ister misiniz? Neden?
(örnek) Evcil hayvanım yok. Çünkü ailem istemiyor. Bir hayvan edinmek isterdim. Özellikle sokakta kalan kedi veya köpeklerden birini evimde beslemek isterdim. Çünkü hayvanlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum.
Ateş Böceği Dinleme Metni Cevapları Sayfa 162

1. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki kelimeleri, ilgili oldukları hayvan görselinin yanına yazınız. Bunun için metni bir kez daha dinleyiniz. Ardından bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız.
Cevap: 
Ateş Böceği Dinleme Metni Cevapları - Kelimeler
Ateş Böceği Dinleme Metni Cevapları – Kelimeler
kiremit: Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha
nasip: Birinin payına düşen şey
süslemek: Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, bezemek
dağıtım: Dağıtma işi, tevzi
hak: Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç
kader: Tanrı’nın uygun görmesi, Tanrı’nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, yazgı
böcek: Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı
zarif: Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
kutsal: Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes
çöl: Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
pay: Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm
içtenlik: İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet
Ateş Böceği Dinleme Metni Cevapları Sayfa 163

2. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap: 
Metnin konusu: Hayvanlara verilen özellikler ve yetenekler.
Metnin ana fikri: Nasibimizi küçük görmemeli, bize düşen pay ile mutlu olmasını bilmeliyiz.

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen açıklamayı okuyunuz. Ardından “Ateş Böceği” metnini ana hatlarıyla anlatınız. Verilen ölçütlere göre kendinizi değerlendiriniz.
Herhangi bir olayı ya da durumu detayına girmeden, metindeki oluş sırasına göre önemli kısımlarını göz önünde bulundurarak belirgin özellikleriyle anlatmaya ana hatlarıyla anlatma denir. Okuduğunuz ya da dinlediğiniz metinleri anlatırken ana hatlarıyla anlatmaya dikkat ediniz. Böylelikle konu dışına çıkmadan ve olay örgüsünden kopmadan metni anlatmış olacaksınız.
Cevap: 
Eskiden hayvanlar bugün sahip oldukları özelliklere sahip değillermiş. Bir gün koruyu melekler bütün hayvanları toplamışlar. Onlara yeni özellikler ve güzellikler vermişler. Herkes payını almış fakat o sırada leylek ve ateş böceği orada değilmiş. Leylek koruyucu meleklere yalvarmış. Ona güzel bir kanat vermişler. Fakat sesi yokmuş. Tak tuk toplama seslerini leyleğe vermişler. Leylek razı olmuş. İçtenlikle ses çıkarmış. Sonra ateş böceği gelmiş. Ona da zarif bir kanat vermişler ama ses vermemişler. Ateş böceği yalvarmış. Ses veremiyorsanız ışık verin demiş. Koruyucu melekler ateş böceğine ışık vermişler. O da ışığıyla karanlık geceleri aydınlatmış, yaz gecelerini süslemiş.
Değerlendirmeyi siz yapabilirsiniz.
Ateş Böceği Dinleme Metni Cevapları Sayfa 164

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen karakterleri tahtaya yazınız. Bu karakterlerden birini seçiniz. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenilen malzemeleri kullanarak bu karaktere uygun bir maske yapınız. Çalışmanız esnasında makası kullanırken dikkatli olunuz. Çalışmanızda öğretmeninizin yönlendirmelerine uygun davranınız. Maskelerinizi yaptıktan sonra tahtaya çıkarak dinlediğiniz metni canlandırınız.
Canlandırmanız esnasında seçtiğiniz karakterin özelliklerine uygun davranıp konuşunuz. Örneğin seçtiğiniz karakter ateş böceği ise yere çömelerek ince bir sesle konuşabilirsiniz. Leylek karakterini seçtiyseniz kalın bir sesle konuşarak onun gibi yürüyebilirsiniz. Canlandırmanız esnasında diğer arkadaşlarınızın sınıf tarafından görülmesini engellemeyiniz. Sizi izleyen arkadaşlarınıza sırtınızı dönmeyiniz.
Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.
Ateş Böceği Dinleme Metni Cevapları Sayfa 165

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yazma alanına, sokak hayvanlarının korunması hakkında bir yazı yazınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.
Cevap: 
(örnek)
HAYVANLARI KORUMAK
 İnsan yalnızca insanlarla dostluk kurmaz, hayvanlarla da dostluk kurar. Hatta ve hatta onların dostluğuna ihtiyaç duyar.
Bazı insanlar hayvanları, istedikleri her şeyi yapabilecekleri canlılar olarak görüyorlar. Bu çok yanlıştır. Bizler insanlar olarak onların yaşam alanlarını ele geçirdik. Bizim yüzümüzden doğada yaşayamıyorlar ve korunmaya muhtaçlar. Hayvanları dost edinmek ve onları korumak bizim görevimizdir.
Bu dünya yalnızca insanların yaşam alanı değil. Yaşayan her türlü canlıya değer vermek gerekiyor ki dünya güzelleşsin.
Yazdıklarınızı gözden geçirerek varsa yazım ve noktalama yanlışlarınızı düzeltiniz.
Aşağıdaki alana yazınızı destekleyen bir resim yapınız.
Resmi siz yapabilirsiniz.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...