8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları TUTKU Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları TUTKU Yayınları Cevap anahtarı

Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sayfa 9


1. Genel Ağ, İslam tarihi vb. kaynaklardan, “Cahiliye Dönemi” kavramının anlamı ve bu dönemin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız. Araştırmanızı sunu hâline getirip sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cahiliye kavramı, Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde yer alan bilgilere göre Arapbistan'da yaşayan bireylerin İslam dininden önceki tavırları, tutumları ve davranışlarını İslam dönemi ile ayırt etmek için kullanılan bir kavramdır.

Cahiliye Dönemi, İslam’dan önceki dönemdir. İslam inşiraf etmeden önceki hal olarak cahiliye dönemi çeşitli adetler ve örf içermekteydi. Birçok hukuksuz ve adaletsiz iş olmakta, zulümler insanların inlemesine neden olmaktaydı. Cahiliye Dönemi toplumu cahil bir toplum olarak doğrunun, güzelin ve iyinin karşısında yer almıştır.
Cahiliye dönemi özellikleri şu şekildedir:
- Kadınlar ticari mal gibi alınıp satılıyordu.
- İnsanlar köle olarak kullanıyordu.
- Kız çocukları diri diri toprağa veriliyordu.
- Putlara tapılıyor ve helvadan putlar acıkınca yeniliniyordu.
- İnsanlar putlardan medet umuyorlardı.
- Her şeyin bir putunu icat edip satıyorlardı.

- Sömürmek ve zulmetmek bir gelenek ve devlet hukuku haline gelmişti.

2. Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki ahlaki özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.
Peygamberimiz çocukluk ve gençlik yıllarındaki ahlaki özellikleri hakkında bir araştırma örneği:
Hz. Muhammed (s.a.v) çok zor bir çocukluk geçirmiştir. Çünkü dönemin şartları ağırdır. Anne ve babası, peygamberimiz küçük yaşta iken vefat etmişlerdir. Zaten zor olan yaşamı iyice zor hale gelmiştir. Gençlik yılları biraz daha iyi diyebiliriz. Ama genel olarak çok zorlu bir yaşam geçirmiştir. Hz. Muhammed'in ahlaki özellikleri hakkında bilgi verecek olursak;
Hz. Muhammed (s.a.v), yüce Allah tarafından yeryüzüne gönderilmiş olan son peygamberdir. İslam dininin önderlerindendir. Kendisine Kur'ân'ı Kerim adında kutsal bir kitap gönderilmiştir. Şimdi biraz Hz. Muhammed'in ahlaki özelliklerinden bahsedelim;
1. Hoşgörü sahibiydi.
2. Oldukça zeki ve akıllıydı.
3. Sabır ve tevazu sahibiydi.
4. Şükretmesini bilirdi.
5. Ticari zekası fazlaydı.
6. Saygı ve sevgi sahibiydi.
7. Merhametli ve vicdanlı idi.
8. İyi kalpli bir kişiliği vardı.
9. Adaletli, adil ve eşitlik ilkesine uyardı.
10. Ayrımcılıktan uzak dururdu.
11. Çocukları çok severdi.
12. Akrabalarına karşı çok saygılı idi.
13. Terbiyeliydi.
14. Güzel ahlaka sahipti.
15. Güvenilir kişiliği vardı.


3. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) peygamberlik nerede, kaç yaşında ve ne zaman verilmiştir? Araştırınız.
Hz.Muhammed'e peygamberlik 610 tarihinde, 40 yaşındayken Hira Mağarasında gelmiştir.

4. Peygamberimiz (s.a.v.) İslam’ı insanlara anlatırken ne gibi baskılarla karşılaşmıştır? Araştırınız.
Peygamber efendimizin (s.a.v) İslamı anlatırken karşılaşmış olduğu zorluklar aşağıdaki gibidir;
- Hz. Muhammed'in söylemiş oldukları alay konusu haline alınmıştır.
- Hz. Muhammed'e birçok işkence ve zorbalık uygulanmıştır. Örneğin namaz kılarken üzerine deve işkembesi konulmuştur.
- Hz. Muhammed'in geçmiş olduğu yol güzergahına dikenler konulmuştur.
- Hz. Muhammed'in kendisine, ailesine ve davasına inananlara boykot uygulanmıştır.
- Çocuklar, Hz. Muhammed'e kışkırtılarak taşlar atılması sağlanmıştır. 

İşte Hz. Muhammed (s.a.v) tüm bu zorluklara rağmen davasından dönmemiştir. Allah'a sığınıp ona sürekli olarak dua etmiştir. Kendisine bunları yapanlara karşı beddua bile etmemiştir. İslam dinini yaymak ve İslam dinini yaşamak için elinden geleni yapmıştır. Bunun sonucunda da kazanan peygamberimiz olmuştur.
Baskı ve tehditlerden sonuç alamayan müşrikler Peygamberimiz (s.a.v.) ile uzlaşma yoluna gitmeye çalıştılar. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) mal, mülk ve makam vermeyi vaat ettiler. Fakat Efendimiz (s.a.v.) bütün bu teklifleri reddederek İslam’ı anlatmaya devam etti.
5. Şirk, müşrik, tevhit, hicret, muhacir, ensar, sahabe, suffe kavramlarının anlamlarını araştırınız.
Şirk kelimesi, ortak koşmak (ortaklık) demek, «tevhîd» kelimesinin zıddıdır. Şerik ise, ortak de­mektir. Çoğulu «Şüreka»'dır.
Müşrik, "Ortak (şirk) koşan" kimse. Kelimenin kökünü "ortak koştu" manasını taşıyan eşreka mazi fiili meydana getirir.
Tevhit, “Birlemek” “ Allah’tan başka ilâh olmadığına inanmak.” “Lâ ilâhe illâllah sözünü tekrarlamak” manalarına gelir. 
Hicret, Sözlükte “terketmek, ayrılmak, ilgisini kesmek” anlamına gelen hecr (hicrân) masdarından isim olan hicret “kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması” demektir; ancak kelime daha çok “bir yerin terkedilerek başka bir yere göç edilmesi” anlamında kullanılır. 
Muhacir,  Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara denir.
Ensar, Mekke’de gelen Müslümanlara yardım edenlere ise Ensar denir.
Sahabe, Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e iman (edip), iman ettiği hâlde kendisiyle bir araya gelen ve İslâm üzere ölen kişidir."
Suffe,  İslam'ın ilk sistemli eğitim kurumudur. İlk Medresedir. Suffeliler de hayatlarını Peygamber medresesinden ilim ve irfan tahsil etmeye adamış seçkin kimselerdir. Suffe ehli, İslam'ın yayılmasında ve İslami ilimlerin öğretiminde önemli hizmetler vermiştir.

Sayfa 10

Soru : Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatını niçin öğrenmeliyiz, bu konudaki fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayatı, Müslümanlar açısından son derece önemlidir. Çünkü Müslümanlar onun sayesinde hayatın anlamını, varoluş sırrını, nereden geldiklerini, nereye gittiklerini ve dünyadaki vazifelerinin ne olduğunu öğrenirler. Allah Resulünün (s.a.v) hayatı, zihinleri meşgul eden bu soruların cevaplarını doyurucu nitelikte sunmaktadır.
Peygamberimizin (sav) hayatını niçin öğrenmeliyiz? Sebeplerini listeleyiniz.
- Onun örnek davranışlarını öğrenmek ve uygulamak için,
- Onun hayatından ders almak için,
- Kıssalarından ders almak için, 
- Onun gibi temiz yürekli olabilmek için,
- Dinimizi öğrenmek için.

Sayfa 14

İslamiyetten önceki dönemde insanların içinde bulunduğu olumsuzluklar, toplumda ne gibi sorunlara ve kötülüklere sebep olur, Siz böyle bir dönemde yaşamak ister miydiniz? Neden? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İslamiyetten önceki dönemde insanların bulunduğu olumsuzluklar toplumsal huzursuzluklara, anlaşmazlıklar, haksızlıklara, ayrışmalara, ölümlere ve kavgalara neden olur. Ben böyle bir dönemde yaşamak istemezdim. Çünkü, o dönemde her türlü kötülük mevcuttu. Bana, aileme herhangi bir zarar gelmesinden korkarım.

Sayfa 16

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyayı şereflendirdiği gecenin yıl dönümünü bizler, her yıl Mevlit Kandili olarak kutlarız. Sizin yaşadığınız çevrede “Mevlit Kandili” nasıl kutlanmakta ve insanlar bu kandilde neler yapmaktadır?

Mevlid, Arapça kelime olup 'doğum' anlamına geliyor. İslam Dini'nde Mevlid Kandili, Hz. Muhammed (Muhammed bin Abdullah) doğum gecesi olarak adlandırılır. Alemlere rahmet olarak gönderilen İslam Peygamberi'nin doğum gecesi hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci gününe denk geliyor. Bu gece Müslümanlar nasıl ibadet yapmalı, Hz. Muhammed'i (s.a.v.) nasıl anmalı?
1. Peygamber Efendimiz (sas)’e salâtü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlellah” demeliyiz. Ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demeliyiz.
2. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
3. Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Kur’an-ı Kerîm okumak veya dinlemek. Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi: Kur’an-ı Kerim’i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa son mesajıdır. O’nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır
4. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda (belli vakitlerde ayet, salavat, dualar) okunulmalı.
5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabed de bulunulmalı. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tevbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır.
6. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Mmümkünse vakit namazlarımızı camilerde kılmaya özen göstermeliyiz. Hem cami ve cemaat sevabından yararlanmalı hemde diğer müslüman kardeşlerimizle bütünleşmeli, kandilini tebrik etmeliyiz.
7. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Sayfa 18

Peygamberimizin isimlerinden hangilerini biliyorsunuz bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Peygamber Efendimiz (asm) isimlerini hadis-i şeriflerde bildirmiştir
Peygamberimiz (asm): "Benim birtakım isimlerim vardır:
Ben Muhammed'im!
Ben Ahmed'im!
Ben Mâhî'yim ki, Yüce Allah, küfrü benimle yok edecektir!
Ben Hâşır'ım ki, insanlar, Kıyamet günü benim izimce haşr olunacaklardır!
“Benim Kuran’da yedi ismim vardır: Muhammed, Ahmed, Yasîn, Tâhâ, El-Müddesir, El-Müzemmil ve Abdullah.” 

Sayfa 19

Peygamberimizin Muhammed adının ilk harflerini kullanarak bir şiir yazınız.

Hz. Muhammed
Haramı helali herşeyi bilirsin
Zaten herkese öğretirsin
Minnettardır herkes sana
Umut verirsin her insana
Hâla anılıyorsun bu dünyada
Asla vazgeçmezsin, yani vazgeçilmedin
Müslümanların kalbindesin
Mevkiler, sokaklar herkes seni konuşu
En güzel şeyi bize verdin
Dilden, kalpten hiç düşmedin,düşmeyeceksin

Muhammed
Muhammed insanların efendisi
Ulu Allah bize seçti kendisini
Helal olsun onun sünnetine uyana
Allahumme salli aleyhi ve sellem
Mahmud diğer adı çünkü övgüye layık
Murek isimleri 201 sünnet onları koymak
Efendmize ümmet yapan haktır şükretmek
Doğru olan tek yol ona uymak

Sayfa 22

Peygamber Efendimiz önce babasını sonrada annesini kaybedip öksüz ve yetim kalınca hangi duyguları yaşamış ne tür zorluklar yaşamış olabilir? Empati yapınız ve düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.

Peygamber efendimizin daha doğmadan babasını ve küçük yaşta annesini kaybetmesi davranışlarını kötü yönde etkilememiştir. O her zaman dürüst, akıllı bir çocuk olarak yetiştirilmiş, diğer aile büyükleri ona iyi bakmıştı. Peygamber efendimiz çocukluğunda ya da yetişkinliğinde her zaman iyimser, kötülüğe bile iyilikle karşılık veren birisiydi. Doğru konuşur peygamber olmadan önce bile yalan söylemez, emanete sahip çıkar, asla hıyanet etmezdi.

Sayfa 23

Sizin dedeniz var mı, Dedenizle ilişkileriniz nasıldır bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Dede için de torunun yeri çok ayrıdır. Dedeye hayatın yorgunluğunu unutturan, sahte insan ilişkilerinden yorgun düşen gönlüne, saf doğruluğu, içten coşkuyu sunan varlıktır torun. Dedenin eksik yaşadığı çocukluğunu tamamlayandır. Gönlünün neşesidir. Dedeyi gençleştirendir. Bir gülümsemesiyle bütün sıkıntılarını unutturabilendir.
Dede-torun sevgisi, baba-evlât sevgisinden çok daha ileridir. Zira dede torunun kusuruna bakmaz. Ne de olsa çocuğundan da öte bir anlamı vardır torunun. Çoğu dede çocuğunda yaşayamadığı duygularını torununda yaşar. Hiçbir şeyi torunundan esirgemez. Evlâdına veremediklerini torununa verir. Çocuklarını yetiştirirken yaptığı hataları, torununda telâfi etmeye çalışır. Acemiliğini çocuklarında yaşamış bir babanın ustalık devresidir dedelik. Bu yüzdendir ki; engin hayat tecrübesini torununa aktararak onu hayata hazırlamaya çalışan iyi bir öğretmendir dede.
Şu şekilde sevdiğim bir söz var; Evlat sermaye ise, torun kardır.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...