4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Cevaplarına, Cevap anahtarına

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYISINA GÖRE ULAŞABİLİRSİNİZ.


Sayfa 62-64 Cevapları

 

ÇALIŞALIM
1- Bir gazete bayi, bir ay içinde 247 tane Bilim Çocuk dergisi satmıştır. Ay sonunda satılamayan 39 dergi kaldığına göre gazete bayisine bir ayda kaç Bilim Çocuk dergisi gelmektedir? Önce tahmin ediniz sonra işlem yaparak tahmininizi kontrol ediniz.
250 + 40 = 290
247 + 39 = 286
2- Mine, Görme Engelli Çocuklar İçin Gönüllü Kitap Okuma Etkinliği’nde geçen sene 2756 sayfa kitap okuduğunu
öğrendi. Aynı etkinlikte bu sene, geçen seneden 877 sayfa daha fazla okudu. Mine’nin etkinlik kapsamında son iki yılda okuduğu toplam sayfa sayısı kaçtır?
2756 + 877 = 3633
3- Ankara Etnografya Müzesi’ne temmuz ayında 1800, ağustos ayında 2354 yabancı turist gelmiştir. Buna
göre temmuz ve ağustos ayında toplam kaç turist Ankara Etnografya Müzesi’ni ziyaret etmiştir?
1800 + 2354 = 4154
4- Yandaki tabloda bir tekstil firmasının yurt içi ve yurt dışında sattığı nevresim ve çarşaf sayıları verilmiştir.
Firmanın yurt içi ve yurt dışında sattığı toplam nevresim ve çarşaf sayısı kaçtır?
1512 + 1168 = 2680 Nevresim satılmıştır
2040 + 1288 = 3328 Çarşaf satılmıştır
5- Koşu yarışına hazırlanan Doğan, üç günlük bir antrenman planı oluşturmuştur. İlk gün 2500 m, ikinci gün 3000 m, üçüncü gün 3500 m koşmuştur. Doğan, antrenmanda toplam kaç metre koşmuştur?
2500 + 3000 + 3500 = 9000 metre koşmuştur.
6- Kumbaramda 1 TL ve 50 kuruşlar var. Kumbaramdan 3 tane bozuk para aldığımda elime kaç lira geçmiş olabilir? Olabilecek sonuçları liste halinde yazarak gösteriniz. Daha sonra bu durumu sınıf ortamında canlandırınız.
1 TL + 1 TL + 50 krş = 2,5 TL
1 TL +  50 krş + 50 krş = 2 TL
50 krş + 50 krş + 50 krş = 1,5 TL
1 TL + 1 TL + 1 TL = 3 TL
7- Nalan, dört basamaklı en küçük çift doğal sayıyı söylüyor. Aykut ise üç basamaklı, rakamları birbirinden farklı en küçük tek sayıyı, Nalan’ın söylediği sayıya eklemek istiyor. Aykut’un yapması gereken işlemi yaparak sonucu bulunuz.
1000 + 123 = 1123
8- Tabloda bir okulun yazın açacağı yetenek kursları ve kurslara katılacak öğrenci sayıları verilmiştir. Bu verilerden
yola çıkarak toplama işlemi kullanacağınız bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.
Bir okulda bazı bölümlerde kurs açılacaktır. Futbola 26, Satrança 33, resime 24, dramaya 18 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Toplam kaç öğrenci kayıt yaptırmıştır?
26 + 33 + 24 + 18 = 101 öğrenci kayıt yaptırmıştır
9- Aşağıda yer alan görsel üzerinde eşyaların fiyatları gösterilmiştir. Bu fiyatlardan yola çıkarak toplama
işlemi kullanacağınız bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.
Veli yen evine telvizyon ve klima almak istiyor. Mağazaya giden Veli Televizyon 2349 TL, klima 3275 TL olduğunu ve fiyatlarında uygun olduğunu görüyor. Veli toplam kaç TL ödeyecektir?
2349 + 3275 = 5624
EĞLENELİM
Yukarıdaki şekilde, başlangıç noktasından bitiş noktasına tüm bayrakları toplayarak gidilebilecek en kısa
yolu işaretleyiniz. En kısa yolu, bayrakların harf sırasını yazarak ve işlem yaparak bulunuz.
P A Y L A Ş M A K
350 + 350 + 350 + 350 + 500 + 500 = 2400


Sayfa 66-67 Cevapları

 

ÇALIŞALIM
1- “Engelleri Aşalım” projesi kapsamında 856 metrelik yürüyüş etkinliği düzenlenmiştir. Etkinliğe katılan Eylül, 221 metre yürüdüğüne göre geriye kaç metre yolu kalmıştır? Sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak farkı tahmin ediniz.
860- 220 = 640 metre kalmıştır
2- “Sorumluluklarımı Biliyorum” adlı tiyatro oyunu için 1438 adet bilet basılmıştır. Biletlerin 1245 adedi satılmıştır. Satılmayan bilet sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz.
1400 - 1200 = 200
3- Gökhan ve İpek, okul kütüphanesinin düzenlenmesinde gönüllü olarak görev aldılar. Düzenlenmesi gereken 521 kitabın 364 tanesini raflardaki yerlerine yerleştirdiler. Geriye kalan kitap sayısını, en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulunuz.
500 - 400 = 100 adet kalmıştır
4- Emre, tutumlu bir çocuk olduğu için bisikletini kendi biriktirdiği para ile almak istemektedir. Beğendiği bisikletin fiyatı 325 TL’dir. Emre’nin kumbarasında 146 TL olduğuna göre daha ne kadar para biriktirmesi gerektiğini sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz.
330 - 150 = 180 TL biriktirmesi gerekir.
5- Bir çiftlikte 674 tane koyun vardır. Koyunların 448 tanesi kırpılmak için götürülmüştür. Geriye kalan koyunların sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz.
700 - 400 = 300 
6- Aşağıdaki tabloda verilen işlemleri yaparak tahmininiz ile işlem sonucu arasındaki farkları yazınız.
786 - 634 = 152 // 800 - 600 = 200 // 200 - 152 = 48
417 - 362 = 55 // 400 - 400 = 0 // 55 - 0 = 55
305 - 221 = 84  // 300 - 200 = 100 // 100 - 84 = 16
973 - 855 = 118 // 1000 - 900 = 100 // 118 - 100 = 18


Sayfa 67 Cevapları

 

EĞLENELİM
Desen Oluşturalım
Aşağıda verilen çıkarma işlemlerin sonuçlarını en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. Bulduğunuz
sonuçları tabloda boyayıp desene ulaşınız.
252 - 178 = 74 = 70
556 – 215 = 341 = 340
671 – 103 = 568 = 570
279 – 128 = 151 = 150
808 – 794 = 14 = 10
415 – 336 = 79 = 80
314 – 142 = 172 = 170
726 – 547 = 179 = 180
544 – 211 = 333 = 330
922 – 633 = 289 = 290
554 – 456 = 98 = 100
572 – 518 = 54 = 50


Sayfa 71-73 Cevapları

 

 

ÇALIŞALIM
1- Atatürk İlkokulu öğrencileri “Kitaplarımı Paylaşıyorum” kampanyası ile topladıkları kitapları ihtiyacı olan köy okullarına göndereceklerdir. Kampanya sonunda 2450 adet kitap toplanmıştır. Kitapların 745 tanesi Haydarlı İlkokuluna, 466 tanesi ise Akalan İlkokuluna gönderildiğine göre geriye kaç adet kitap kalmıştır?
745 + 466 = 1211
2450 - 1211 = 1239
2- Hakan, Hasan ve Hilal aileleriyle birlikte yaptıkları Ramazan Bayramı ziyaretlerinde topladıkları şekerleri saymışlardır. Hakan 147 tane, Hasan 128 tane şeker toplamıştır. Hilal ise Hakan ve Hasan’ın topladığı toplam şeker miktarının 76 eksiği kadar şeker toplamıştır. Hilal’in topladığı şeker miktarı kaçtır? 
147 + 128 = 275
275 - 76 = 199 şeker toplamıştır
 
3- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak yürüttüğü “Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın” projesi kapsamında Bursa ilinde 1710 öğrenci sinema filmi izlemiştir. Film izleyen 786 öğrenci erkek olduğuna göre film izleyen kız öğrencilerin sayısını bulunuz.
1710 - 786 = 924
4- Anıtkabir’i birinci gün 1234 kişi, ikinci gün birinci günün 126 eksiği kadar kişi ziyaret etmiştir. Üçüncü gün, bir ve ikinci günde ziyaret eden toplam kişi sayısının 1116 eksiği kadar kişi ziyaret etmiştir. Üçüncü gün Anıtkabir’i kaç kişi ziyaret etmiştir?
1234 - 126 = 1108 ikinci gün ziyaret eden sayısı
1234 + 1108 = 2342
2342 - 1116 = 1226 üçüncü gün ziyaret edenlerin sayısı
5- Samsun’da yardımsever mahalle sakinleri, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 1760 adet gıda kolisi hazırlamışlardır. Birinci hafta kolilerin 475 adedi dağıtılmıştır. İkinci hafta, birinci hafta dağıtılandan 27 eksik koli dağıtılmıştır. Buna göre geriye kaç adet koli kalmıştır?
475 - 27 = 448 2. hafta dağıtılan koli sayısı
448 + 475 = 923 adet toplam koli dağıtıldı
1760 - 923 = 837 adet koli kaldı.
6- Ecrin, bisiklet turnuvasına katılmıştır. Bisikletle yol alacakları mesafe 3240 metredir. Ecrin, yolun 1264 metresini gittiğine göre geriye ne kadar mesafesi kalmıştır?
3240 - 1264 = 1976 metresi kalmıştır
7- Aşağıdaki tabloda balon sayılarının renklere göre dağılımı verilmiştir. Tablodan yararlanarak toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problem kurup çözünüz.
Düğünü için balon almak isteyen Dilek 974 tane turuncu balon, 845 tane mavi balon, 737 tane sarı balon ve 1226 tane pembe balon almıştır. Dilek toplam kaç adet balon almıştır?
974 + 845 + 737 + 1226 = 3782 adet balon almıştır
8- Yanda verilen görsele uygun şekilde problem kurarak çözümünü yapınız.
Ahmet hasta olduğu için 463 adım uzaktaki hastaneye gidiyor. Ertesi gün 893 adım uzaklıktaki okuluna gidiyor. Ahmet 2 günde kaç adım yürümüştür?
463 + 893 = 1356  
9- Yanda yer alan çözüme uygun olacak bir problem kurunuz, aşağıda yer alan bölüme yazınız.
Hasan kitap okumaya başlıyor. Kitabın tamamı 1346 sayfadır. İlk hafta 648 sayfa okuyor. Diğer hafta 316 sayfa okuyor. Hasan'ın okuması gereken kaç sayfa kalmıştır?

Sayfa 75-78 Cevapları

 

 

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
A. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yaparak işlemleri sonuçlarla eşleştiriniz.
1- 6641 + 900 = 7541
4940 + 300 = 5240
7543 + 700 = 8243
B. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını ilgili bölüme yazınız.
2- Yüzme yarışında, üçgen şeklinde bir rota izlenecek olup gidilmesi gereken mesafeler sırası ile 845 metre, 632 metre ve 792 metredir. Yarışın mesafesi toplam kaç metredir?
845 + 632 + 792 = 2269
3- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği için stadyuma toplam 2256 öğretmen ve öğrenci gelmiştir. Stadyuma gelen erkek öğrencilerin sayısı 940’tır, kız öğrencilerin sayısı ise erkek öğrenci sayısından 134 eksiktir. Buna göre stadyuma gelen öğretmen sayısı kaçtır?
940 - 134 = 806 kısa öğrenci vardır
806 + 940 = 1746 toplam öğrenci vardır
2256 - 1746 = 510 öğretmen vardır
4- Bir çiftlikte 2578 tane kuzu, 3426 tane koyun, 2345 tane keçi bulunmaktadır. En yakın yüzlüğe yuvarlama yöntemi kullanarak bu çiftlikteki toplam hayvan sayısını tahmin ediniz. Daha sonra tahmininiz ile gerçek işlem sonucunu karşılaştırınız. Bulduğunuz sonuçları küçüklük-büyüklük ilişkisiyle belirtiniz. 
Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarsak
2578 i 2600 olarak
3426 yı 3400 olarak
2345 i 2300 olarak yuvarlarız.
Bu durumda tahmini cevabımız 2600 + 3400 + 2300 = 8300 olur.
Gerçek sonuç ise 2578 + 3426 + 2345 = 8349 olarak buluruz.
Bu durumda gerçek sonuç değeri, tahmini souç değerinden daha büyüktür.
5- Bir okulda 1156 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 253’ü müzik kulübüne, 324’ü satranç kulübüne, 481’i ise Yeşilay kulübüne gittiklerine göre kulübe gitmeyen öğrenci sayısı kaçtır?
Kulübe giden tüm öğrencileri toplarsak
253 + 324 + 481 = 1058 kişidir.
Bunuda toplam öğrenci sayısından çıkartırsak
1156 – 1058 = 98 kişi yeşilay kulübüne gitmemiştir.
6-  Batu’nun evi ile gideceği bakkalın arasındaki mesafe 564 m’dir. Batu 328 m yürüdüğüne göre geriye yürüyeceği kaç m kaldığını tahmin ediniz. Tahmini sonucunuz ile işlem sonucunuzu karşılaştırarak farkı bulunuz.
Gerçek sonuç değeri 564 – 328 = 236 metredir.
Tahmini cevabımız ise 564 ü 600 gibi düşünüp
328 i de 300 gibi düşünürsek
tahmini cevabımız 600 – 300 = 300 metredir.
Tahmini cevap ile gerçek cevap arasındaki fark ise
300 – 236 = 64 metredir.
C. Aşağıda yer alan verilere uygun olarak problem kurunuz.
7-  Yanda yer alan çözüme uygun olarak bir problem kurunuz, aşağıda yer alan bölüme yazınız.
8- Yukarıda verilen bilgileri kullanarak toplama ve çıkarma işlemi gerektiren bir problem kurunuz.
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
9- Sağlıklı beslenen Neslihan Hanım, kahvaltıda 632 kalori, öğle yemeğinde 684 kalori, akşam yemeğinde
488 kalori almıştır. Neslihan Hanım’ın aldığı kaloriler en yakın onluğa yuvarlandığında toplam kaç olur?
A) 1500 B) 1600 C) 1700 D) 1800
Tüm verileri en yakın onluğa yuvarlayalım arkadaşlar.
632 yi yuvarlarsak 630 olur
684 ü yuvarlarsak 680 olur
488 i yuvarlarsak 490 olur.
Toplamları ise 630 + 680 + 490 = 1800 kalori yapar.
10- Peşinat olarak 535 TL verilen bir kitaplık için dört tane 100 TL taksit ödenmesi planlanmıştır. Kitaplık için ödenecek toplam tutar ne kadardır?
A) 635 B) 765 C) 835 D) 935
Dört tane 100 TL taksit ödenmesi planlanmış olduğuna göre
Taksit ücretlerinin toplam değeri 100*4=400 TL dir.
Toplam da ise 535 + 400 = 935 TL dir.
11- Mağazada satış görevlisi olan Serdar Bey, bir ay boyunca 847 parça ürün satmıştır. Aynı mağazada
çalışan Zeynep Hanım’ın yaptığı satış sayısı ise Serdar Bey’in satış sayısından 277 parça daha fazladır. İki
görevlinin ay boyunca yaptıkları toplam satış sayısı kaçtır?
A) 1571 B) 1871 C) 1971 D) 2171
Zeynep Hanım’ın yaptığı satış sayısı ise Serdar Bey’in satış sayısından 277 parça daha fazla olduğuna göre
Zeynep Hanım’ın yaptığı satış sayısı 847 + 277 = 1124 parçadır.
İki görevlinin ay boyunca yaptıkları toplam satış sayısı ise
1124 + 847 = 1971 parça olarak buluruz.
12- 4265 TL maaş alan Seda Hanım’ın 700 TL tutarında ikramiye aldığı ay eline toplam kaç TL geçmiş olur?
A) 3565 B) 4965 C) 5265 D) 5765
Verilen her iki değeride toplamamız gerekiyor
4265 + 700 = 4965 TL olarak sorunun yanıtını bulmuş oluruz.
13- Okul aile birliği toplantısına 314 erkek veli, 492 kadın veli gelmiştir. Toplantıya katılan veli sayısı, seçeneklerden
hangisinde en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır?
A) 300 B) 500 C) 800 D) 900
314 ü en yakın yüzlüğe yuvarlarsak 300 olur
492 yi en yakın yüzlüğe yuvarlarsak 500 olur.
Toplamda ise 300 + 500 = 800 olur arkadaşlar.
14- Yanda verilen çıkarma işlemi, sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak yapıldığında sonuç kaç olur?
A) 70 B) 10 C) 130 D) 150
720 - 570 = 150
15- Küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla yapılan koşuda, Meltem 1447 metre koşmuştur. İlker, Meltem’in
koştuğundan 389 metre daha az koşmuştur. Ayhan ise Meltem ve İlker’in toplam koştukları yol
kadar koştuğuna göre Ayhan kaç metre yol koşmuştur?
A) 1954 m B) 2505 m C) 2678 m D) 3121 m
1447 - 389 = 1058
1058 + 1447 = 2505 m
16- Bir giyim firması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 452 adet kazak, 648 adet pantolon, 322 adet
gömlek hazırlamıştır. Kazak, gömlek ve pantolon sayılarının toplamının 506 eksiği kadar da mont paketlenmiştir.
Verilenlere göre kaç mont paketlenmiştir?
A) 916 B) 845 C) 778 D) 696
Kazak, gömlek ve pantolon sayılarının toplamlarını bulalım.
452 + 648 + 322 = 1422 adet yapar.
Kazak, gömlek ve pantolon sayılarının toplamının 506 eksiği kadar da mont paketlenmiş olduğuna göre
mont sayısı da 1422 – 506 = 916 adet olarak buluruz.
17-  3, 9, 1, 7 --> Yandaki tabloda verilen rakamları kullanarak oluşturulacak 4 basamaklı en büyük doğal
sayı ile 4 basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır?
A) 5478 B) 8352 C) 7643 D) 6679
9731 - 1379 = 8352
18- Bir mobilya mağazasında 3247 adet ürün bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda listelenen ürünler satıldığına
göre mağazada ne kadar ürün kalmıştır?
A) 945 B) 1154 C) 1686 D) 2257
346 + 224 + 577 + 414 = 1686

Sayfa 82-83 Cevapları

 

ÇALIŞALIM
1- Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız, çarpımla eşleşen harfi bulunuz. Harfi tabloda yer alan uygun bölüme yazınız. “Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.” diyen ünlü matematikçinin adı ortaya çıkacaktır.
1- 283 x 67 = 18.961
2- 98 x 98 = 9.604
3- 360 x 85 = 30.600
4- 936 x 17 = 15912
5- 159 x 42 = 6.678
6- 525 x 31 = 16.275
7- 805 x 23 = 18.515
8- 744 x 18 = 13.392
9- 389 x 68 = 26.452
10- 428 x 37 = 15.836
DATRHOFPİC
667815 83613 39230 60016 27518 96118 515960415 91226 452
135.2317.53.910648 1037
ORD PROF DR CAHİT ARF
Cahit Arf1910 – 1997 yılları arasında yaşamış dünyaca ünlü matematikçi. Cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılımasında ortaya çıkan ve kendi adıyla anılan “Arf Sabiti“, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” gibi terimleri bularak, matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu. Alman matematikçi Helmut Hesse ile birlikte, Hesse-Arf Kuramı’nı geliştirdi.
Yüksek öğrenimini Fransa’da Ecole Normale Superieure’de 1932′de tamamladı. Bir süre Galatasaray Lisesi’nde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doçent adayı olarak çalıştı. Doktorasını yapmak için Almanya’ya gitti. 1938 yılında Göttingen Üniversitesi’nde doktorasını bitirdi.
Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde profesör ve Ordinaryus profesörlüğe yükseldi ve 1962 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji’nde matematik dersleri vermeye başladı. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ilk bilim kurulu başkanı oldu.
Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde araştırma ve incelemelerde bulundu; Kaliforniya Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türkiye’de yaşamak istemesi üzerine kendi isteğiyle 1967 yılında Türkiye’ye döndü. Döndükten kısa bir süre sonra Kanada ve Amerika’daki üniversitelerden konuk öğretim üyesi olarak teklifler aldı. Ancak kendisi bu tekliflere cevap veremeden Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden gelen telefon bu üniversiteye atandığını ve uçak biletinin yolda olduğunu söylüyordu ve artık Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamıştı. 1980 yılında emekli oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra TÜBİTAK’ın geliştirilmesinde çok emeği geçti ve TÜBİTAK’a bağlı Gebze Araştırma Merkezi’nde görev aldı. 1983-1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yaptı.
Arf, İnönü Armağanı’nı (1943) ve TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazandı (1974). Bu ödülü alırken yaptığı konuşmada “Bilim insanının amacı anlamaktır” hemen ardından “ama büyük harflerle anlamaktır” sözüyle kendine göre bilim insanını açıklamıştır. Onuruna yapılan cebir ve sayılar teorisi üzerine uluslararası bir sempozyum, 1990′da 3-7 Eylül tarihleri arasında Silivri’de gerçekleştirilmiştir. Halkalar ve geometri üzerine ilk konferanslar da 1984′te İstanbul’da yapılmıştır. Arf, matematikte geometri kavramı üzerine bir makale sunmuştur. Cahit Arf, 1997 yılının Aralık ayında ağır bir kalp hastalığı nedeni ile ölmüştür.
“Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.” 
                                                                                                                      Ord. Prof. Dr. Cahit Arf
2- Zekâ oyunları etkinliğinde kullanılmak üzere okula 475 tane mangala seti alınması planlanmıştır. Setlerin her biri 25 TL olduğuna göre mangala alımı için kaç liralık bütçe ayrılmalıdır?
475 × 25 = 11.875
3- Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
75 x 24 = 1.800
234 x 16 = 3.744
345 x 49 = 16905

Sayfa 85-86 Cevapları

 

ÇALIŞALIM
1- Aşağıdaki çarpma işlemlerinden çarpımları eşit olanları eşleştiriniz. Eşleşen kutuları aynı renge boyayınız.
(7 x 4) x 5 = 28 x 5 = 140 --> 7 x (5 x 4) = 7 x 20 = 140
(2 x 13) x 16 = 26 x 16 = 416 --> (16 x 2) x 13 = 32 x 13 = 416
30 x (6 x 11) = 30 x 66 = 1980 --> 6 x (30 x 11) = 6 x 330 = 1980 --> (6 x 35) x 9 = 210 x 9 = 1980
24 x (20 x 8) = 24 x 160 = 3840 --> 20 x (8 x 24) = 20 x 192 = 3840
(41 x 14) x 10 = 574 x 10 = 5740 --> 14 x (10 x 41) = 14 x 410 = 5740
27 x (52 x 2) = 27 x 104 = 2808 --> 52 x (27 x 2) = 52 x 54 = 2808
(82 x 21) x 20 = 1722 x 20 = 34440 --> (20 x 82) x 21 = 1640 x 21 = 34440
(45 x 61) x 4 = 2745 x 4 = 10980 --> (4 x 61) x 45 = 244 x 45 = 10980
(15 x 16) x 28 = 240 x 28 = 6720 --> (28 x 15) x 16 = 420 x 16 = 6720
6 x (72 x 7) = 6 x 504 = 3024 --> (7 x 6) x 72 = 42 x 72 = 3024
3 x (5 x 11) = 55 x 3 = 115
11 x (3 x 5) = 11 x 15 = 165
5 x (20 x 14) = 5 x 280 = 1400
(35 x 9) x 6 = 315 x 6 = 1890
(21 x 6) x 20 = 126 x 20 = 2520
2- Aşağıdaki çarpma işlemlerini örnekte gösterildiği gibi farklı şekillerde gruplandırarak çözünüz.
5 x 15 x 25 = 1875 --> (5 x 15) x 25 = 1875
6 x 27 x 30 = 4860 --> 6 x (27 x 30) = 4860
52 x 80 x 3 = 12480 --> 52 x (80 x 3) = 12480
3- Aşağıda eksik verilen bölümleri tamamlayınız.
5 x 42 x 17 = 17 x 5 x 42
20 x 11 x 8 = 11 x 20 x 8
62 x 3 x 30 = 3 x 62 x 30
18 x 7 x 92 = 92 x 7 x 18
24 x 51 x 40 = 51 x 40 x 24
12 x 13 x 6 = 13 x 6 x 12
4- Kızıklı İlkokulunun idaresi, sınıflardaki dolapların güvenlik açısından duvarlara monte edilmesine karar verdi.
Okulda 26 sınıf, her sınıfta 2 dolap bulunmaktadır. Her dolap için 8 vida gerektiğine göre tadilat için toplam kaç vida gerekmektedir?
26 x 2 = 52 dolap sayısı
52 x 8 = 416 vida gerekiyor
5- 48’li paketlenen şapkalardan 5 paket alan bir esnaf, şapkaların tanesini 7 liraya satacaktır. Bu esnaf, tüm şapkaları satarsa kaç lira kazanır?
48 x 5 = 240 şapka
240 x 7 = 1680 TL kazanır


Sayfa 88 Cevapları

 

 

ÇALIŞALIM
1-Aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
32 x 40 = 1280
50 x 20 = 1000
66 x 70 = 4620
112 x 30 = 3360
306 x 50 = 15300
200 x 14 = 2800
400 x 38 = 15200
600 x 77 = 46200
500 x 82 = 41000
300 x 84 = 25200
3000 x 2 = 6000
5000 x 4 = 20000
8000 x 9 = 72000
4000 x 3 = 12000
7000 x 6 = 42000
2- Ayda 600 TL kira ödeyen bir ailenin yıllık kira giderinin kaç TL olduğunu kısa yoldan çarparak bulunuz.
600 x 12 = 7200
3- Tabloda verilen işlemler ile sonuçları örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz. Eşleşen kutuları aynı renge boyayınız. İşlemler için boş bırakılan alanı kullanabilirsiniz
5 x 32 = 160
50 x 64 = 3200
25 x 24 = 600
8 x 5 = 40
14 x 50 = 700
50 x 25 =1250
5 x 22 = 110
26 x 50 = 1300
25 x 36 = 900


Sayfa 93 Cevapları

 

ÇALIŞALIM
1- Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını tahmin ediniz. Çarpımlara karşılık gelen harfi tablodaki doğru yere yazınız. Böylece dünyadaki ilk kalorifer tesisatının döşendiği, Anadolu’da bulunan tarihi yapının adı ortaya çıkacaktır.
92 x 8 = 736  (P) 26 x 3 = 78 (A) 41 x 9 = 369 (Ş) 77 x 4 = 308 (İ) 6 x 52 = 362 (H)
17 x 8 = 136 (I)  7 x 23 = 161 (R) 64 x 2 = 128 (Y) 8 x 69 = 552 (K) 82 x 5 = 410 (S)
İSHAK PAŞA SARAYI
32040030090560 7209036090 4009014090120160
2- Aşağıdaki çarpma işlemlerinde önce çarpımı tahmin ediniz. Daha sonra işlemi yapınız. İşlem sonucu ile tahmini sonuç arasındaki farkı bulunuz.
İşlemTahmini Sonuçİşlem SonucuSonuç Farkı
28 x 4120112 112 - 120 = -8
54 x 9540486486 - 540 = -54
85 x 6540510510 - 540 = -30
34 x 8340272272 - 340 = -68
79 x 5400395395 - 400 = -5
3- Bir müzede haftada 73 tam bilet, tam biletlerin 3 katı kadar da öğrenci bileti kesilmiştir. Müzede bir haftada kaç bilet kesildiğini tahmin ediniz. Daha sonra işlem yapınız. İşlem sonucu ile tahmini sonuç arasındaki farkı bulunuz.
73 tam bilet
73 x 3 = 219 öğrenci
300 Tahmin
73 + 219 = 292

Sayfa 93 Cevapları

 

ÇALIŞALIM
1- Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını tahmin ediniz. Çarpımlara karşılık gelen harfi tablodaki doğru yere yazınız. Böylece dünyadaki ilk kalorifer tesisatının döşendiği, Anadolu’da bulunan tarihi yapının adı ortaya çıkacaktır.
92 x 8 = 736  (P) 26 x 3 = 78 (A) 41 x 9 = 369 (Ş) 77 x 4 = 308 (İ) 6 x 52 = 362 (H)
17 x 8 = 136 (I)  7 x 23 = 161 (R) 64 x 2 = 128 (Y) 8 x 69 = 552 (K) 82 x 5 = 410 (S)
İSHAK PAŞA SARAYI
32040030090560 7209036090 4009014090120160
2- Aşağıdaki çarpma işlemlerinde önce çarpımı tahmin ediniz. Daha sonra işlemi yapınız. İşlem sonucu ile tahmini sonuç arasındaki farkı bulunuz.
İşlemTahmini Sonuçİşlem SonucuSonuç Farkı
28 x 4120112 112 - 120 = -8
54 x 9540486486 - 540 = -54
85 x 6540510510 - 540 = -30
34 x 8340272272 - 340 = -68
79 x 5400395395 - 400 = -5
3- Bir müzede haftada 73 tam bilet, tam biletlerin 3 katı kadar da öğrenci bileti kesilmiştir. Müzede bir haftada kaç bilet kesildiğini tahmin ediniz. Daha sonra işlem yapınız. İşlem sonucu ile tahmini sonuç arasındaki farkı bulunuz.
73 tam bilet
73 x 3 = 219 öğrenci
300 Tahmin
73 + 219 = 292

 


 

 


  

 

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...