5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 

Cevap Anahtarına AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA ve ÜNİTE SAYISINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


Sayfa 18 Cevabı
Aşağıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip ilgili ok yönünde ilerlediğinizde ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz.
 • Cevap: 3. Çıkış
Sayfa 19 Cevabı
Güneş’e gidecek olan uzay aracını tasarlayan Türkiye Uzay Ajansı mühendislerinden biri olduğunuzu hayal ediniz. Tasarımını yaptığınız uzay aracıyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1) Aracınızın tasarımında hangi malzemeleri kullanırdınız?
 • Cevap: Hafif ve dayanıklı malzemeleri kullanmaya özen gösterirdim.
2) Neden bu malzemeleri seçerdiniz?
 • Cevap: Çünkü uzaya giderken yanımızda ağırlık götüremeyiz. Fırlatma anında ağırlık ve uzayda iken yanımızdaki fazla ağırlık hem hareket alanımızı kısıtlar hem de daha fazla enerji ve yakıt sorunu oluşturur. Bu bakımdan hafif malzemeleri kullanırdım.
3) Yakıt olarak ne kullanırdınız?
 • Cevap: Güneş enerjisinden faydalanmaya çalışırdım. Çünkü uzayda da olsak güneş ışınları gelecektir. Bu da yenilenebilir enerji anlamına gelmektedir. Bundan dolayı güneş enerjisini kullanırdım.


4) Aracınıza hangi ismi verirdiniz?
 • Cevap: TÜRKAY-1
5) Tasarladığınız uzay aracının resmini çiziniz.

 • Cevap: Burada daha önce yapılmış araç resimlerine bakarak bir uzay aracı çizmeniz gerekmektedir.
Sayfa 23 Cevabı
Türkiye Uzay Ajansının Ay yolculugu için görevlendirilen uzay gemisinin mürettebatında yer aldığınızı düşünün. Göreviniz Ay üzerinde belirlenen bir noktaya inerek Ay yüzeyinden numuneler toplamaktır. Ancak teknik arıza nedeniyle geminiz Ay yüzeyinde farklı bir noktaya sert bir iniş yapmak zorunda kaldı ve hasar gördü. Kurtulmak için yaklaşık 50 km uzaklıktaki ana gemiye yürüyerek ulaşmanız gerekmektedir. Aşağıdaki sırasında hasar görmeyen 11 malzeme sıralanmıştır. Gemi mürettebatının yanlarına almaları için bu 11 malzemeyi önem sırasına göre belirtmeniz gerekmektedir. En önemli maddeyi 1, en önemsiz maddeyi 11 ile numaralandırınız. Numaralandırmayı bu şekilde yapma gerekçenizi de yazınız.
Kibrit
Önem Sırası: 6
Gerekçe: Ateş yakmak hayatta kalmamızı sağlar.
Gıda kapsülü
Önem Sırası: 3
Gerekçe: Çünkü yemek olmadan hayatta kalmak mümkün değildir. Ayrıca enerji ihtiyacımızı da karşılayacaktır.
15 m uzunluğunda halat
Önem Sırası: 10
Gerekçe: Halat her işte yardımcı olur bize.
Paraşüt kumaşı


Önem Sırası: 11
Gerekçe: Bir şekilde bir yerden atlarsak ya da kamp kuracaksak paraşüt kumaşı işimize yarayacaktır.
Taşınabilir ısıtıcı
Önem Sırası: 7
Gerekçe: Isınma ihtiyacını karşılar.
Iki adet 40 kg’lık oksijen tankı
Önem Sırası: 1
Gerekçe: Çünkü oksijen olmazsa yaşayamayız.
Yıldız haritası
Önem Sırası: 2
Gerekçe: Çünkü haritamız olmadan nereye gideceğimizi ya da nasıl bir yol izleyeceğimizi bilemeyiz.
Pusula
Önem Sırası:  8
Gerekçe: Yön bulmada yardımcı olur.
20 litre su
Önem Sırası: 4
Gerekçe: Su yoksa biz de yokuz demektir.
Ilk yardım çantası


Önem Sırası: 5
Gerekçe:Yaralanırsak müdahale etmemiz gerekir.
Güneş enerjili FM alıcı
Önem Sırası: 9
Gerekçe: Vakit geçirmemizi sağlar.
Sıralamanızı arkadaşlarınızın sıralamasıyla karşılaştırarak tartışınız.
 • Cevap: Bu karşılaştırmayı arkadaşlarınızın sıralamasına göre yapmalısınız.
Sayfa 25 Cevabı
Yukarıdaki tabloda Dünya, Güneş ve Ay’ın büyüklüklerine göre model oluşturmak için verilen yiyeceklerden hangilerini seçerdiniz?
 • Cevap:
Güneş: Karpuz
Dünya: Ceviz
Ay: Bezelye
Sayfa 27 Cevabı
Astronotlar uzaya gittiklerinde uzaydaki koşullarda yaşayabilmek için özel kıyafetler giyerler. Siz de bir astronot olduğunuzu, çok sevdiğiniz biriyle birlikte bir uzay yolculuğuna çıkacağınızı hayal edin.
A- Metne göre aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.
1) Bu uzay yolculuguna çıkma amacınız nedir?
 • Cevap: Evreni keşfetmek olur. Evren o kadar uçsuz bucaksızdır ki bu evrenin aklımız ve zamanımız yettiğince sırlarını keşfetmek hem de bunu yakın bir arkadaşla yapmak bence insan hayatında önemli bir amaç olur.
2) Gittiginiz yerde nelerle karşılaşabilirsiniz?


 • Cevap: Tanımadığımız varlık ve yerlerle karşılaşabiliriz. Mesela bizden başka canlılar ya da bitki eşya nesne ile karşılaşabiliriz.
B- Kendinizin ve birlikte uzay yolculuğa çıkacağınız kişinin fotoğrafını aşağıda gösterilen yerlere yapıştırınız.
 • Cevap: Bu etkinliği hem kendi fotoğrafınızı hem de arkadaşınızınkini koyarak yapmalısınız.
Sayfa 29 Cevabı
Bu etkinlikteki pinpon topu ve el feneri neyi temsil etmektedir?
 • Cevap: Pinpon topu dünyamızı el feneri ise güneşi yani dünyamıza gelen ışınları temsil etmektedir.
Pinpon topuna farklı deliklerden baktığımızda topun aydınlık tarafı her seferinde aynı mıdır? Neden?
 • Cevap: Hayır her zaman aynı değildir. Çünkü ışınlar her seferinde farklı açıyla gelmektedir. Bu da pinpon topunun aydınlık kısımlarının her seferinde farklı olmasını sağlar.
Sayfa 31 Cevabı
Dünya maskesini takan öğrenci ile Ay maskesini takan öğrenci aynı hızla ve aynı yöne dönmektedir. Bu durum hangi sonucun ortaya çıkmasına neden olur?
 • Cevap: Bu işlem sonucunda Dünya maskesi takan öğrenci ile ay maskesi takan öğrencinin dönerlerken kimi zaman yüzlerinin karşı karşıya geldiğini kimi zaman ise gelmediğini görürüz. Bu da ayın bazen dünyadan görünmesi bazen de görünmemesi anlamına gelir.
Sayfa 35 Cevabı
29 gün boyunca her gece Ay’ı gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi yaparken Ayı her gece aynı saatte gözlemlemeye dikkat ediniz.
Gözlem yaptıgınız tarihleri aşagıdaki tabloya her gün kaydederek Ay’ın gözlemlediğiniz şeklini tablodaki dairesel alanlara çizip boyayınız.
 • Cevap: Bu etkinliği ayı gözlemleyerek sizin yapmanız gerekmektedir.
Çizdiğiniz şekillerin altına Ay’ın hangi evrede bulunduğunu yazınız.
 • Cevap: Bu evreler için ayın evreleri konusuna bakmanız gerekmektedir
Sayfa 82, 83, 84, 85

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

■ 3-4 kişilik gruplar oluşturalım.
■ Kurşun kalemi masanın bir ucuna şekildeki gibi bırakalım. Bir kişi kalemi eliyle bastırarak tutacaktır.
■ Karton bardağa karşılıklı iki delik açalım. Açtığımız deliklerden ipi geçirelim.
■ Paket lastiğini ipe bağlayalım.
■ Bir ucuna bardağı bağladığımız paket lastiğinin diğer ucunu kaleme geçirelim.
■ Paket lastiğinin uzunluğunu tabloya kaydedelim.
■ Karton bardağın içine önce bir tane madenî para atarak lastikteki uzamayı ölçelim.
■ Madenî para sayısını birer birer artırarak ölçümlerimizi tekrarlayalım. Ölçtüğümüz değerleri tabloya kaydedelim.
■ Tablodaki verilere göre madenî para sayısının lastiğin boyunda yaptığı değişimi grafikte gösterelim.
Madenî para sayısının artması lastiğin boyunda nasıl bir değişikliğe sebep oldu?
Madeni para sayısı arttıkça lastiğin boyuda soğru orantılı olarak artar
Bu etkinliği yaparken lastik yerine başka ne kullanılabilir?
Lastik yerine elastik özelliği olan maddeler kullanılabilir.

 Sayfa 86, 87, 88, 89


5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları

■ 3-4 kişilik gruplar oluşturalım. Dinamometrenin yapısını inceleyelim.
■ Oyuncak kamyonu çekmek için gereken kuvveti tahmin edelim. Tahminimizi tabloya kaydedelim.
■ Aynı işlemi kamyonun üzerine bir miktar taş koyduktan sonra tekrarlayalım. Tahminlerimizi ve ölçtüğümüz değerleri tabloya not edelim.Oyuncak kamyonun üzerine taş yerine sırasıyla defter, kitap, kalemlik gibi malzemeler koyarak aynı işlemi tekrarlayalım. Tahminlerimizi ve dinamometre ile ölçtüğümüz değerleri tabloya not edelim.
Tahminlerimiz ile dinamometrede okuduğumuz değerler arasında nasıl bir ilişki vardır?

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları

B- Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.
1) Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplandırınız.
a- Her bölmesi 5 N’lık kuvveti ifade eden 10 bölmeye sahip bir dinamometre tablodaki kuvvetlerden hangilerini ölçebilir?
Cevap: 1, 2, 3, 5
b- Her bölmesi 3 N’lık kuvveti ifade eden 5 bölmeye sahip bir dinamometre tablodaki kuvvetlerden hangilerini ölçebilir?
Cevap: 1
2) En fazla 100 N büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen 10 bölmeli bir dinamometrede, 3 bölmelik uzamaya sebep olan kuvvet kaç Newton olur?
Cevap: En fazla 100 N büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen 10 bölmeli bir dinamometrenin her bölmesi 10 N’lık kuvvet ölçer. Buna göre 3 bölmelik uzamaya sebep olan kuvvet 30 N olur.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları

3) Resimde aynı maddeden yapılmış K, L, M yaylarına asılmış cisimlerin uyguladıkları kuvvetler görülmektedir. Yayların esnekliğinin yayın kalınlığına bağlı olduğunu anlatan bir deney yapmak isteyen Onur, bu yaylardan hangi ikisini kullanmalıdır?
Cevap: K ve L
4) N’lık bir cismin uyguladığı kuvveti ölçerken dinamometrenin yayı 2 birim uzuyor. Aynı dinamometreye 10 N’lık cisim asılırsa dinamometrenin yayı kaç birim uzar?
Cevap: 4 N’lık bir cismin uyguladığı kuvveti ölçerken dinamometrenin yayı 2 birim uzadığına göre her bir bölme 2 N’lık kuvveti gösterir. Dinamometreye 10 N’lık cisim asılırsa dinamometrenin yayı 5 birim uzar.
5) Özdeş dinamometrelere şekildeki gibi K, L, M cisimleri asılıyor. K, L ve M cisimlerinin uyguladığı kuvvetleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: L, K, M
 Sayfa 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99


5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı
Topun hareketinde nasıl bir degiğim gözlemlenir?
Topun hareketinde hızlanma gözlemledim.
5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı
Kutunun masaya temas eden yüzeyi ile, bu yüzey üzerinde hareket etmesi için kullandıgımız bozuk para sayısı arasındaki ilişki ne olabilir?
Madeni para sayısı arttıkça sürtünme kuvvetide artmaktadır
Yüzey cinsiMadenî para sayısı
Streç film5 Madeni Para
Alüminyum folyo3 Madeni Para
Kum8 Madeni Para
Keçe10 Madeni Para

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Kitapların birkaç sayfasını birleştirdiginizde mi tüm sayfalarını birleştirdiginizde mi kitaplar birbirinden daha kolay ayrıldı? Bu durumun sebebi sizce ne olabilir? 
Tüm sayfaları birleştirdiğimizde kitaplar birbirinden daha kolay ayrıldı.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

A- Aşağıda verilen maddelerin yüzey çeşitlerini ve bu yüzeylere etki eden sürtünme kuvvetlerini belirleyerek ile işaretleyiniz.
5.-sinif-fen-bilimleri-99.-sayfa-a.jpg

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

B- Tabloda verilenlerin sürtünme kuvvetini azaltmak için mi arttırmak için mi yapıldığını işaretiyle belirtiniz.
5.-sinif-fen-bilimleri-99.-sayfa-b.jpg
C- Grafikte bir cismin farklı yüzeylerde karşılaştıgı sürtünme kuvvetleri gösterilmiştir. Buna göre K, L, M yüzeyleri hangi yüzeyler olabilir? Eşleştiriniz.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

A4 kâğıtlardan birini buruşturalım. Bir elimize buruşturduğumuz kâğıdı diğer elimize buruştur­madığımız kâğıdı alıp aynı yükseklikten, aynı anda düşmeye bırakalım.
İki kâğıt yere aynı sürede mi düştü? Neden?
Hayır, iki kağıt yere farklı sürelerde düştü. Buruşturmuş olduğumuz kağıt yere daha hızlı düştü. Buruşturulmuş kağıdın havadaki sürtünme kuvveti daha az olduğu için yere daha önce düşmüştür.
 Sayfa 105, 106, 107, 108, 109, 110

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 104 Cevapları

■ Su kabının içini suyla dolduralım.
■ Önce küçük strafor parçayı suyun içinde şekildeki gibi ileri geri hareket ettirelim.
■ Daha sonra büyük strafor parçayı suyun içinde ileri geri hareket ettirelim.
Hangi denememizde zorlandık? Zorlanmamızın sebebi ne olabilir?
Cevap: Büyük strafor parçayı suyun ileri geri hareket ettirirken zorlandım. Çünkü kütlü büyüdüğü için suyun sürtünme kuvveti artmıştır.

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 106 Cevapları

A) Azra, kuzeni Öykü’ye doğum gününde hediye olarak güzel bir yüzük aldı. Yüzüğü kuzenine verdiğinde ikisi de çok mutluydu. Öykü hemen paketi açıp yüzüğü parmağına taktı. Fakat yüzüğü parmağından çıkaramadı. Yüzük Öykü’nün parmağına küçük gelmişti.
Yüzüğü çıkarabilmeleri için Azra ve Öykü’ye ne tavsiye edersiniz?
Cevap: Parmağını sabunlayarak sürtünmeyi kolaylaştırabilir ve bu sayede yüzüğü parmağından çıkarabilir.
B) Ahmet banyoda duran paspastan çok şikayetçiydi. Ne zaman banyoya girse paspas kayıyor, Ahmet ya düşüyor ya da düşme tehlikesi geçiriyordu. Ahmet paspasın kaymaması için evdeki malzemelerden kaydırmayan bir yüzey yapmak istedi. Ahmet’e bu konuda ne önerirsiniz?
Cevap: Ahmet kaydırmaz zemin bandı veya kaydırmaz levha kullanabilir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 109 Cevapları

Şekildeki ayakkabı beton zeminde çekilerek hareket ettiriliyor. Ayakkabının daha kolay hareket etmesi için ayakkabıda veya zeminde ne gibi değişiklikler yapılabilir?
Cevap: Sürtünmeyi kolaylaştırarak daha kolay hareket ettirilebilir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 110 Cevapları

Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.
1) Gök tasları Dünya’mıza doğru düşerken birden alev alıp yanmaya başlar. Bu durumun sebebi ne olabilir?
Cevap: Atmosferdeki gazların gök taşlarına uyguladığı hava direnci, gök taşlarının ısınıp alev almasına sebep olur.
2) Yağmur damlaları, yeryüzüne sürekli hızlanarak düşseydi ne olurdu? Bunu engelleyen ne olabilir?
Cevap: Yağmur damlaları yeryüzüne sürekli hızlanarak düşseydi düştükleri yere zarar verirdi. Bunu engelleyen hava direncidir.
3) Balık ve diğer suda yaşayan canlıların yüzeylerinin kaygan ve pürüzsüz olması onlara nasıl bir avantaj sağlar?
Cevap: Balık ve suda yaşayan diğer canlıların yüzeylerinin kaygan ve pürüzsüz olması onların su direncinden daha az etkilenmesini sağlar. Bu canlılar bu sayede suda daha hızlı hareket edebilir.
4) Özdeş kutuları taşıyan paraşütler aynı anda, aynı yükseklikte açılmıştır. Buna göre K,L,M paraşütlerinin yere düşme sürelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: M, L, K


Sayfa 111 Cevapları

 

SINAVLARDA ÇIKMI SORULAR
1. I. Yıpranan motor dişlilerinin yağlanması.
II. Buzlanmış yolların buzlarının sökülmesi
III. Kışın araçlara kar lastiklerinin takılması
Yukarıdaki olaylardan hangileri sürtünme kuvvetini artırır?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) II. ve III. D) I, II ve III.
Cevap: C
Çözüm: Yıpranan motor dişlilerinin yağlanması sürtünmeyi azaltarak aşınmayı önler. Buzlanmış yolların buzlarının sökülmesi ve kışın araçlara kar lastiklerinin takılması sürtünmeyi artırarak kaymayı önler.
2. Aşağıda günlük hayatımızda kullanılan üç farklı araç gösterilmiştir. Buna göre bu araçların hangileri tasarlanırken sürtünme kuvvetinin etkileri azaltılmak istenmiştir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
Cevap: B
ÇözümGemi ve uçaklar yapılırken sürtünme kuvvetini azaltmak hedeflenir. Paraşütler ise hava direncini artıracak şekilde tasarlanmıştır.
3. Şeffaf özdeş dinamometrelere, üzerine ağırlıkları yazılmış farklı cisimler takıldığında şekillerdeki gibi duruyor. Şekilde I. dinamometrenin doğru ölçüm yaptığı bilinmektedir. Buna göre diğer dinamometrelerden hangileri doğru ölçüm yapmıştır?
A) Yalnız IV B) II ve III C) III ve IV D) II, III ve IV
Cevap: C
Çözüm: I. dinamometre en doğru ölçümü yaptığına göre her bir bölme 6 N ölçer. Buna göre III ve IV. dinamometreler doğru ölçüm yapmıştır.
4. Ali bir cismi aynı lastik ile farklı yatay zeminlerde hareket ettirebilecek kadar çektiğinde lastik şekillerdeki gibi geriliyor. Bu ölçüm sonuçlarına göre I, II ve III. zeminlerin kaygan ve pürüzlü olmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B
ÇözümAli cismi II. zeminde çektiğinde lastikte en fazla uzama görülmüştür. Bu durumda pürüzlü olan yüzey II. zemin, kaygan olan yüzey I. zemin, çok kaygan yüzey ise III. zemindir.
5. Zeynep günlük yaşamda sürtünme kuvvetinin arttırılmasıyla elde edilecek faydaları anlatan bir poster hazırlamak istiyor. Buna göre Zeynep, posterine yukarıdaki açıklamalı resimlerden hangilerini alırsa bu amacına ulaşmış olur?
A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
Cevap: C
ÇözümKışın otomobillere kar lastiği takılması sürtünme kuvvetini artırarak araçların kaymasını önler. Kayak sporu yapan kişilerin kayak takması sürtünmeyi azaltarak kaymayı kolaylaştırır.

 Sayfa 112, 113, 114, 115

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 112 Cevapları

A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların basına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
(D) Dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçer.
(Y) Kuvvet cisimlerin şeklini değiştiremez. (Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştirebilir.)
(Y) Dinamometrelerde hassas ölçüm yapmak istiyorsak kalın yay kullanmamız gerekir. (Dinamometre ile hassas ölçüm yapmak için ince yay kullanmamız gerekir.)
(D) Kuvvetin birimi Newton’dır.
(Y) Cam esnek bir cisimdir. (Cam, esnek bir cisim değildir.)
(D) Dinamometrelerin içinde sarmal yay bulunur.
B- Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
pürüzlü – temas gerektiren – az – çok – hava direnci – kuvvet – esnek cisimler – sürtünme kuvveti
Kuvvet etkisiyle şekil değiştiren ve kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski haline dönen cisimlere esnek denir.
Cisimle temas ettiği yüzey arasında oluşan ve hareketi zorlaştıran kuvvete sürtünme kuvveti denir.
Balıkların vücutları su direncinden az etkilenecek şekle sahiptir.
Cismin hava ile temas yüzeyi ne kadar genişse hava direnci o kadar fazla olur.
Sürtünme kuvveti yüzeylerin az veya çok pürüzlü olma durumlarına göre değişir.
Dinamometrelerin üzerinde ölçebilecekleri en yüksek kuvvet değeri yazılır.
Sürtünme temas gerektiren bir kuvvettir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 113 Cevapları

1. Her bir bölmesi 1 N’ı gösteren özdeş dinamometrelerle X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi ölçümler yapılmıştır. X, Y, Z cisimlerinin dinamometreye uyguladıkları kuvvetler hangi seçenekte doğru verilmiştir.
Cevap: C
2. Verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak takip edildiğinde, ulaşılacak doğru çıkış hangisidir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Cevap: C
3. Kuvvetle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Cisimlerde şekil değişikliği yapamaz.
B) Cisimleri hızlandırabilir.
C) Cisimleri harekete geçirebilir.
D) Cisimleri durdurabilir.
Cevap: A
4. Bir dinamometredeki sarmal yayın kuvvetin büyüklüğüne bağlı uzama miktarı yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bu dinamometreye 50 N’lık bir cisim asılırsa dinamometredeki uzama miktarı kaç santimetre olur?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20
Cevap: B
5. I. Dinamometrelerde sarmal yaylar kullanılır.
II. Dinamometrenin ölçebileceği en küçük değer dinamometrenin üstünde yazar.
III. Dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçer. Dinamometrelerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II, III
Cevap: C
6. Aynı yüzey üzerinde gerçekleştirilen aşağıdaki olayların hangisinde cisme uygulanan kuvvet en büyüktür?
A) Buzdolabını çekmek
B) Sandalyeyi çekmek
C) Bebek arabasını çekmek
D) Kalemle yazı yazmak
Cevap: A

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 114 Cevapları

7. Şekilde her bir bölmesi 10 N’lık kuvvet ölçebilen özdeş dinamometreler ve bu dinamometrelere asılan K, L, M cisimleri görülmektedir. M cisminin uyguladığı kuvvet 20N olduğuna göre, K ve L cisimlerinin uyguladıkları kuvvetler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B
8. Yukarıda faklı dinamometrelerle yapılan ölçümlerde kuvvetler ile uzama miktarları arasındaki ilişkileri gösteren grafikler verilmiştir. Buna göre bu dinamometrelerden hangisi en hassas ölçümü yapar?
A) K B) L C) M D) N
Cevap: A
9. Aşağıda sürtünme kuvveti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yüzeylerin cinsine bağlıdır.
B) Kaygan yüzeylerde fazladır.
C) Hareket yönüne zıt yönlüdür.
D) Hareketi zorlaştırır.
Cevap: B
10. Verilen yüzeylerin sürtünme kuvvetlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I > II > III > IV B) III > IV > II > I C) II > III > IV > I D) II > III > I > IV
Cevap: B
11. Verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak takip edildiğinde, ulaşılacak çıkış hangisidir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Cevap: B

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 115 Cevapları

12. Aşağıdaki olaylardan hangisinde sürtünme kuvvetinin artırılması hedeflenmiştir?
A) Buz tutan yollara kum dökülmesi
B) Dalgıçların vücudu saran kıyafetleri giymesi
C) Ağır cisimlere tekerlek takılması
D) Bisiklet zincirlerinin yağlanması
Cevap: A
13. Naz elindeki misketi yukarıdaki kaplara aynı anda bırakmıştır. II. kaptaki bilyenin dibe daha yavaş düştüğünü görmüştür.Naz elindeki misketi yukarıdaki kaplara aynı anda bırakmıştır. II. kaptaki bilyenin dibe daha yavaş düştüğünü görmüştür.
Sizce Naz bu deneyi niçin yapmıştır?
A) Suyun hacmini ölçmek için
B) Misketin ağırlığını ölçmek için
C) Su direncinin varlığını anlatmak için
D) Misketin hacmini ölçmek için
Cevap: C
14. Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde sürtünme kuvveti en azdır?
A) Halı B) Taşlı yol C) Fayans D) Islak fayans
Cevap: D
15. Yukarıdaki özdeş cisimler üç farklı yüzeyde, farklı kuvvetler uygulanarak çekilmektedir. Buna göre yüzeylerin sürtünme kuvvetleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) I > II > III B) II > III > I C) III > I > II D) II > I > III
Cevap: D
16. AC arasında 20 N’lık sabit kuvvetle çekilen cisim AB arasını daha kısa sürede tamamlıyor. Buna göre AC arasında 20 N’lık sabit kuvvetle çekilen cisim AB arasını daha kısa sürede tamamlıyor. Buna göre I. AB arasında sürtünme kuvveti, BC arasındaki sürtünme kuvvetinden daha azdır. II. BC arasındaki yüzey AB’ye göre daha pürüzsüzdür. III. AB arası buz ise BC arası tahta olabilir. ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II, III
Cevap: B

 Sayfa 118, 119


5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 118 Cevapları

Resmi inceleyiniz. Resimde suyun farklı hallerde bulunduğunu fark ettiniz mi? Nasıl oluyor da su başka başka hallerde bulunuyor?
Cevap: Resimdeki su iki halde bulunuyor katı ve sıvı. Maddeler ısı aldığında ya da verdiğinde bir hâlden başka bir hâle dönüşür.

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 119 Cevapları

Sıcak suyu şeffaf kaba boşaltalım. Şeffaf kabın üstünü streç filmle kaplayalım. Streç film yerine şeffaf poşet de kullanabiliriz. Buzları streç filmin üzerine koyalım. Kabı 5 dakika boyunca gözlemleyelim. Gözlemlerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.
Kabın içinde ne oldu?
Cevap: Kabın içindeki su ısı verdiğinden soğumaya başladı.
Buzlarda bir değişiklik oldu mu?
Cevap: Buzlar ısı aldığından eridi.
 Sayfa 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 124 Cevapları

■ Deney tüpünün yarısını su ile dolduralım.
■ Suyun içine 1 çay kaşığı tuz atıp karıştıralım.
■ İspirto ocağını yakıp deney tüpünü maşa ile alevin üzerine dikkatlice tutalım.
■ Deney tüpündeki su bitinceye kadar ısıtmaya devam edelim.
Deney tüpündeki su bittiğinde tüpün içinde gördüğünüz şey nedir?
Cevap: Tuz ısıtılınca yanar bozunur ve bir daha eski halinde göremeyiz

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 125 Cevapları

■ Buharlaşmanın ve kabarcıkların en fazla olduğu dakikayı belirleyelim. Belirlediğimiz dakikadaki sıcaklık değerini tabloya renkli kalemle yazalım.
Renkli kalemle yazdığımız sıcaklık değeri ne ifade ediyor?
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 127 Cevapları

 • Kavanozun içine buz parçalarını doldurup kavanozun kapağını kapatalım.
 • 5 dakika kadar bekleyip kavanozun dış kısmında oluşan değişiklikleri gözlemleyelim.
 • 5 dakikanın sonunda kavanozun dışını kâğıt mendille silelim.
 • Beklediğimiz esnada kavanozun dış kısmında ne gözlemledik?
Kavanozun dışını kâğıt mendille sildiğimizde ne oldu?
Cevap: Kavanozun dışındaki buharlaşmanın silindiğini fark ettim.

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 129 Cevapları

 • Şekildeki düzeneği kurup beherglasın içine çay kaşığıyla birkaç parça iyot koyalım.
 • Çay tabağının üstüne buzu koyup beherglasın üstüne yerleştirelim.
 • İspirto ocağını yakalım.
 • Beherglasın içindeki iyotu gözlemleyelim.
İyota ne oldu?
Cevap:
Çay tabağının altında biriken madde nedir?
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 131 Cevapları

A-Aşağıdaki cümlelerde verilen boşluklara yazılması gereken kelimeleri bularak bulmacadaki yerlerine yerleştiriniz.
 • Sıvı hâldeki bir maddenin ısı alarak gaz hâle geçmesine denir. (BUHARLAŞMA)
 • Bir maddenin ısı alarak ya da ısı vererek bir hâlden başka bir hâle dönüşmesine denir. (HALDEĞİŞİMİ)
 • Gaz hâlindeki bir madde ısı verdiğinde sıvı hâle geçmeden doğrudan katı hâle geçiyorsa bu hâl değişimine adı verilir. (KIRAĞILAŞMA)
 • Süblimleşme olayında hâldeki bir madde ısı alarak doğrudan gaz hâline dönüşür. (KATI)
 • Sıvı hâldeki bir maddenin ısı vererek katı hâle dönüşmesine denir. (DONMA) 
 • Isıtıldığında süblimleşen bir katı madde örneğidir. (İYOT)
 • Olayı, katı bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesidir. (ERİME)
 • Naftalin, kuru buz, iyot gibi maddeler ısı aldıklarında olayını gerçekleştirirler. (SÜBLİMLEŞME)
 •  
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...