7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayıncılık Cevap anahtarı

Sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103


7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

İnsanlar yerleşecekleri bölgeleri seçerken neye göre hareket ederler? Söyleyiniz.
Cevap:  Yerleşecekleri yerin iklimine, ulaşımına, su kaynaklarına, sanayileşmesine, iş imkanlarına, tarımsal alanlarına, doğal güzelliklerine.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

Çatalhöyük halkının hangi ekonomik faaliyetlerle uğraştığını aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.
1- Tarım
2- Hayvancılık
3- Avcılık
4- Kumaşçılık
Çatalhöyük halkının yerleşim yeri tercihindeki doğal faktörleri aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.
1- Su kaynakları
2- Tarımsal araziler
3- İklim şartları
4- Hayvancılığa elverişli alanlar.
Aşağıda görselleri verilen Sicilya ve Kapadokya ile ilgili bilgileri okuyunuz. Buraların yerleşim yeri olarak seçilmesinin sebeplerini aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.
Cevap:  Neolitik (Cilalı Taş) Dönem’de insanlar deniz kıyısında ve adalarda yerleşimler kurmaya başladı. Akdeniz’deki adalar aynı zamanda deniz yollarını ve ticaretini kontrol edebilecek konumda yer alıyordu. Bu adalardan biri de Sicilya’dır.  Ticaret ve deniz yolları nedeni ile, merkezi bir konumda olması yerleşim yeri olarak tercih edilmesine neden olmuştur.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

Aşağıda İstanbul’un yerleşim yeri olarak tercih edilmesine neden olan beşeri faktörlerle ilgili görseller verilmiştir. Bu görsellerin hangi beşeri faktörle ilgili olduğunu örneklerde olduğu gibi yazınız.
Tarih Turizmi - Jeopolitik Konum
Eğitim Kurumları - Liman Şehri - Deniz Ticareti
Tekstil Sanayi Geliri - Ticaret Merkezi

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

Aşağıdaki tabloda yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşerî faktörler verilmiştir. Bu faktörlere olumlu ve olumsuz örnekler bularak uygun yerlere yazınız.
–  –  – Yer altı kaynaklarının yetersiz olduğu yerler
İklim - Ilıman - Soğuk
Yer şekilleri - Yükseltisi fazla olmayan düzlükler - Yükseltisi fazla ve dağlık olanlar
Bitki Örtüsü - Maki - Gür ormanların bulunduğu alan
Su kaynakları - Nehirlerin olması - Bataklıkların olması
Sanayi - Gelişmiş sanayi ürünleri - Sanayinin çevreye etkileri
Tarım - Tarıma elverişli topraklar - Bozkır ve kurak topraklar
Turizm - Turizmin ekonomik katkıları - Turizmin çevre zararları
Madencilik - Değerli madenlerin olması - Yer altı kaynaklarının yetersiz olduğu yerler
Sosyal ve kültürel faktörler - Kültür zenginliği - Kültürel yozlaşma

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

Aşağıda farklı yerleşim yerlerinin özelliklerini gösteren fotoğraflar verilmiştir. Fotoğrafları ve konuşmaları inceleyerek yerleşim yerlerinin doğal ve beşerî özelliklerini örnekteki gibi yazınız.
“Bu yıl da çok çalıştık. Farklı ülkelerden limanımıza birçok yabancı bayraklı gemi geldi.”
CevapTicaret – Beşerî
“Evlat geldik, yerleştik buralara. Bol ürün elde ediyoruz. Daha ne olsun?”
TARIM-EKONOMİ
“Kuraklık bu yıl ürünlerimizi olumsuz etkiledi. Yöremizdeki barajların tamamlanmasıyla artık kurak arazimiz kalmayacak. Toprakla su buluşunca ürünlerimiz artacak.”
TARIM-BARAJ
“Biz sanayi kuruluşlarında çalışmaktayız. Ham madde kaynaklarına yakın olduğumuz için buraya fabrikalar yapıldı. Burada yaşayan benim gibi birçok insana iş imkânı doğdu.”
MADEN-SANAYİ
“Yaz aylarında oldukça fazla turist kabul ederiz. Ülkemiz için önemli gelir kaynağı olan turizm bizim için de iş imkânı sunuyor.”
TURİZM- İKLİM
Bulunduğumuz yer engebeli ve dağlıktır. Tarıma elverişli alan yoktur. Bu yüzden bölge insanı, iş bulabileceği bölgelere göç eder.”
YER ŞEKİLLERİ – SOSYO KÜLTÜREL

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Aşağıdaki tabloda illerimizin bazı doğal ve beşerî özellikleri verilmiştir. Yapılan açıklamaların hangi faktörlerle ilgili olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz. (Doğal – Beşeri)
Hatay - Doğal
Ardahan - Doğal
Ankara - Beşeri
Hakkari - Beşeri
İzmit - Beşeri
Edirne - Doğal
Konya - Doğal
Antalya - Beşeri
İzmir - Doğal
Diyarbakır - Beşeri
 Erzurum - Doğal
 
 
Sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
 
 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 98 Cevapları 

Fotoğraflarda görülen yerlerden hangisi yerleşmek için daha çok tercih edilir? Neden?
Cevap: 3.3 ile numaralandırılan ve Sapanca Gölünün kenarı olarak gördüğümüz yer tercih edilir. Hem su kaynaklarına yakındır, hem de barınma vs gibi diğer yapıların yapılması için zemin ve iklim daha elverişlidir. 
Şemada yer alan faktörlerden hangileri yaşadığınız yere yerleşmenizde daha etkilidir?
Denize kıyısı olan yerler
Turizmin geliştiği yerler
İklim şartlarının uygun olduğu yerler
Ticaretin geliştiği yerler
Tarihî ve kültürel değeri olan şehirler
Başkentler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 99 Cevapları 

Yukarıdaki haritada nüfusun yoğun olduğu yere bir örnek de siz veriniz.
Cevap: Özellikle Avrupa Kıtası üzerinde yer alan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın olduğu yerler hem sanayileşme hem de yaşam standartlarının yüksekliğinden ötürü nüfusu yoğun yerlere örnek olarak verilebilecek yerlerdir. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 100 Cevapları 

Mekke doğal özellikleri ile yerleşime uygun mudur? Neden?
Cevap: Hayır değildir, çünkü çölü ortasında su kaynaklarına uzak tarım yapmaya çok da müsait olmayan bir coğrafyaya sahiptir. Bu da yerleşime uygunluk bakımından olumsuz bir durum teşkil etmektedir.
Mekke’yi önemli bir yerleşim yeri yapan başlıca özelliği nedir? Açıklayınız?
Cevap: En önemli özellik Müslümanlar için kutsal bir yer olmasıdır. Yani dini olarak KUTSAL YER olarak kabul edilmesidir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 101 Cevapları 

Fotoğraflardan hareketle Tokyo’nun hangi özelliği ya da özelliklerinin insanların buraya yerleşmesinde etkili olduğu söylenebilir?
Cevap: Tokyo okyanusa kıyısı olan bir şehirdir. Bu nedenle balıkçılık ve deniz ulaşımı gelişmiştir. Büyük bir kentleşme içindedir. Çok sayıda ve çeşitli amaçlara hizmet eden binalar bulunur. Çok gelişmiş bir ulaşım ağı mevcuttur.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 102 Cevapları 

Kudüs şehri ile ilgili araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak tabloda verilen ifadelerden doğru olanların yanına “√” işareti koyunuz. Kudüs’ün yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedenlerini “Nedenler” bölümüne yazınız.
Nedenler?
Kudüs
1. Müslümanlarca, Yahudilerce ve Hristi- yanlarca kutsal sayılan yerlerdendir. (✔)
2. Birinci Dünya Savaşı’na kadar Kudüs’ün yönetimi Osmanlı Devleti’ndeydi. (✔)
3. Deniz turizmi yaygındır. ()
4. İnanç turizmi yaygındır. (✔)
5. Sanayi ve ticaret gelişmiştir. ()
6. Denizden yüksekliği 1.500 metrenin üstündedir. ()
7. Nüfusu çevre şehirlere göre oldukça azdır. ()
8. Nüfusu genel olarak Filistinlilerden ve İsraillilerden oluşur. (✔)
9. Müslümanlarca kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa bu şehirdedir. (✔)
10. Dünyanın en eski kenderindendir. (✔)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 103 Cevapları 

Bir önceki sayfadaki Japonya ile ilgili bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Japonya’nın yüz ölçümüne göre nüfus yoğunluğu hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Japonya’nın nüfus sayısına göre küçük bir yüz ölçümü olduğu için nüfus yoğunluğu oldukça fazladır.
2. Japonya zengin ve gelişmiş bir ülke kabul edilebilir mi? Neden?
Cevap: Japonya zengin ve gelişmiş bir ülkedir. Sanayi alanındaki başarısı ve kişi başına düşen milli gelir bunu göstermektedir.
3. Japonya’da ortalama yaşam süresinin 82 yıl olmasının nedenleri ne olabilir?
Cevap: Bunun temel sebebi sağlık hizmetlerinin gelişmiş olmasıdır. Japonya’da tüm yaşlılar devlet tarafından sigorta kapsamına alınır.
4. Japonya, dünya üzerinde yaşamak için tercih edilebilecek bir ülke midir? Neden?
Cevap: Tercih edilebilir. Çünkü sanayi ve hizmet sektörü gelişmiştir. Ayrıca ekonomik olarak rahat edilebilecek bir şehirdir. Dillerini ve geleneksel kıyafetlerini de seviyorum.
La Paz’ın yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Kent, Bolivya’nın başkenti olması nedeniyle yönetimsel bir değer kazanmıştır. Böylece şehirleşme açısında gelişme göstermiştir. Ulaşım gelişmiştir. Güzel bir iklime sahiptir. Bu nedenle tercih ediliyor olabilir.
Ust Nera’da yaşayanların ekonomik faaliyetleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Ust Nera’nın en önemli ekonomik faaliyeti altın madenciliğidir. Bu ülkede hava ve nehir ulaşımı gelişmiştir.
Ust Nera’da sebze ve meyve üretimi yapılabilir mi? Neden?
Cevap: Yapılamaz. Çünkü dünyanın en soğuk şehirlerinden biridir. Yılın büyük bölümü toprak buzla kaplıdır ve iklimi tarıma uygun değildir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 104 Cevapları 

Aşağıda Bayburt ilinin tarihi ve coğrafi yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre Bayburt’un yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebeplerini boş bırakılan yere yazınız.
Tarihi
Mevcut kaynaklara göre Bayburt şehrinin tarihi MÖ 3000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Bazı eserlerde Bayburt’tan, büyük, kalabalık ve zengin bir şehir olarak bahsedilmektedir.Türklerle Bizanslılar arasında, 1000’li yıllarda yapılan çeşitli savaşlara sahne olan Bayburt,
Müslüman Türklerin yerleşmeye başladıkları bir yer olmuştur. 1048 yılına gelindiğinde bölgede yoğun Türk nüfusu oluşmuştur…
Coğrafî yapısı
Bayburt; doğusunda Erzurum, batısında Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon ve Rize, güneyinde Erzincan illeri ile çevrilidir. Anadolu’nun kuzey doğusunda Çoruh Nehri kenarında ve denizden 1.550 metre yükseklikte kurulmuş, 3.739 km2 yüz ölçümlü bir ildir. Yeryüzü şekilleri bakımından genel olarak üç bölümden oluşmaktadır…
Cevap: Bayburt eski bir yerleşim yeri olduğu için çok sayıda tarihi yapısı bulunur. Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Çoruh Nehri sayesinde nehir ulaşımı ve su sporları gelişmiştir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 105 Cevapları 

A. Yaşadığınız il ile ilgili istenilen bilgileri tablodaki yerlere yazınız.
Adı : İstanbul
Komşu iller : Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli
Matematik konumu : İstanbul 280 01′ ve 290 55′ doğu boylamlarıyla 410 33′ ve 400 28′ kuzey enlemleri arasında bulunur.
Kısa tarihi : İstanbul şehri tarih boyunca Doğu Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi önemli devletlerin başkentliğini yapmıştır. Bu imparatorluklardan da eski olarak bir çok medeniyet bu topraklarda yaşamıştır.
Nüfusu ve nüfus özellikleri : Nüfusu yaklaşık 15 Milyondur. Yüzde olarak ise: %50,06 erkek, %49,94 kadındır.
Yüz ölçümü : 5.461 km² ‘dir.
İklimi : Akdeniz, Karadeniz, Balkan ve Anadolu iklimleri gibi farklı iklimler İstanbul’da yaşanmaktadır.
Yeryüzü şekilleri : % 74’ü plato ve yaylalardan, % 16’sı dağlardan, % 10’a yakını da ovalardan ibarettir.
Ekonomik faaliyetleri : İstanbul’da bir çok fabrika aktif olarak çalışmakta ve ekonomiye can vermektedir. Bunun dışında turizm faaliyetleri gibi bir çok faaliyette ekonomik olarak birer faaliyettir.
B. Yaşadığınız ilin yerleşim yeri olmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Şemaya yazınız.
Yerleşime Etki Eden Faktörler
 • Ticaret
 • Turizm
 • Ulaşım
 • Sanayi
 • Eğitim
 • Yer şekilleri
 •  
 •  Sayfa 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
 •  
 •  

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 106 Cevapları

  Aşağıdaki görsellere göre hangi ilin nüfusunun fazla olduğu söylenebilir? Neden?
  Cevap: Trabzon’un nüfusunun daha fazla olduğu söylenebilir. Çünkü denize kıyısı vardır. Ayrıca yeryüzü şekilleri Gümüşhane’ye göre daha düzdür. Bu nedenle yerleşim yerleri daha fazla ve düzenlidir.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 107 Cevapları

  Türkiye fiziki haritasına göre ülkemizdeki nüfus daha çok nerelerde yoğunlaşmaktadır?
  Cevap: Nüfus İstanbul ve çevresi, İzmir ve çevresi, Ankara, Adana ve çevresi, Antalya, Zonguldak ve Doğu Karadeniz kıyılarında yoğunlaşmaktadır.
  Yukarıdaki haritaya göre yaşadığınız yerin nüfus özellikleri hakkında neler söylenebilir?
  Cevap: Haritaya göre İstanbul nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehirdir. Burası hem geçiş bölgesi olduğu için hem de ekonomik faaliyetleri geliştiği için çok göç almaktadır.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 109 Cevapları

  2017 yılında TÜİK verilerine göre ülkemizin toplam nüfusu 80.810.525’tir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfuslarının toplamı ise 24.753.934’tür. Bu üç ilin her birinin nüfusunun diğer illerimizin nüfuslarından fazla oluşunun nedenleri neler olabilir?
  Cevap: İstanbul’un Avrupa ve Asya arasında bir geçiş bölgesi olması, sanayinin gelişmiş olması, tarihi ve turistik mekanların çok olması buranın nüfusunun artmasında etkilidir. Ankara ülkemizin başkentidir. Meclis ve önemli kurumlar burada yer alır. Bu nedenle nüfusu fazladır. İzmir Türkiye’nin en önemli limanına sahiptir. Ayrıca eğitim, turizm gibi özellikleri nedeniyle de göç almaktadır.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 110 Cevapları

  Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
  KAYSERİ
  Nüfusu: 1.389.680
  Yüz ölçümü: 16.970 km2
  İklimi: Kayseri ilinde kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak karasal nitelikli Orta Anadolu iklimi egemendir.
  Yeryüzü şekilleri: Orta Anadolu’nun yukarı Kızılırmak bölümünde yer alan Kayseri il toprakları, Kuzeydoğu güneybatı doğrultulu kırıklı-kıvrımlı yapıda ve birbirine koşut üç dağ sırası ile bunların arasındaki platolar ve çöküntü havzalarıyla biçimlenmiştir.
  Ekonomisi: Kayseri ili, elverişli ulaşım ve enerji olanaklarının yanı sıra zengin yeraltı kaynaklarıyla birlikte önemli ölçüde gelişmiş sanayisi ile önde gelen iller arasında yer almaktadır. Halkın önemli bir bölümü geçimini tarımdan sağlar. Kayseri’de hayvancılığa bağlı olarak yapılan pastırma üretimi önemlidir.
  Tabloda yıllara göre Türkiye’nin toplam nüfusu verilmiştir. Tablodaki bilgilerden yararlanarak örnekte olduğu gibi aşağıdaki sütun grafiğini çiziniz. Grafiğin altındaki soruyu cevaplayınız.
  Grafiğe göre en fazla artış ile en az artış hangi yıllarda görülmektedir?
  Cevap: Grafiğe göre en fazla artış 2010, en az artış 2006 yılında görülmektedir.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 111 Cevapları

  TÜİK’ten yıllara göre il nüfusları verisine ulaşıp yaşadığınız ilin son beş yıla ait nüfus grafiğini aşağıya çiziniz.
  Cevap: Ben İstanbul’da yaşıyorum ve yaşadığım şehrin nüfus grafiği şu şekildedir.
  Son beş yılın nüfusu;
 • 2014 → 77 milyon 695 bin 904 kişi
 • 2015 → 78 milyon 741 bin 53 kişi
 • 2016 → 79 milyon 814 bin 871 kişi
 • 2017 → 80 milyon 810 bin 525 kişi
 • 2018 → 82 milyon 3 bin 882 kişi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 112 Cevapları

Metni okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.
Türkiye Nüfusu Yaşlanmaya Devam Edecektir
Ülkemizde yaşam süresi uzamakta ve yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Bu durum, nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşa da yansımaktadır. Ortanca yaş, bir yerdeki nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olarak hesaplanır…
Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
Cevap: Sağlık koşullarının iyileşmesi ile birlikte insanlar daha uzun yaşarlar. Yaşam süresi uzadıkça da ortanca yaş artar. Örneğin; yaşam süresi 60 iken ortanca yaş 30 olarak görülebilir. Ancak 80 yıl yaşam süresinin olduğunu bir ülkede ortanca yaş 40 olarak belirlenebilir.
Yukarıdaki grafiklerden de yararlanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
1.2023 yılı okuryazarlık oranının nasıl olması beklenmelidir?
Cevap: 2023 yılında okuryazar olanların oranının %100 olması beklenmektedir.
2. Kadın nüfusun okuryazar olma oranının erkek nüfusa göre daha az olmasının sebepleri neler olabilir?
Cevap: Geçmişte kadınların okullara erkekler kadar çok gönderilmemesi ve iş hayatında daha az etkili olmaları okuryazar oranlarının daha az olmasına neden olmuştur.
3. 1975 yılındaki grafiğe göre erkek ve kadın okuryazar oranının 2012 yılından daha düşük olmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Eğitimde zorunluluk olmaması, her ailenin çocuğunu okula göndermemesi, çoğu insanın okuma-yazma gerektirmeyen işlere yönelmesi ve okuma bilincinin olmaması bu durumun sebepleri arasındadır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 113 Cevapları

TÜİK’in verilerine göre il ve ilçelerin nüfusunun toplam nüfusa oranı 2013 yılında %77.3, 2017 yılında %92.5’tir. Belde ve köylerin nüfusunun toplam nüfusa oranı ise 2013 yılında %22.7,2017 yılında ise %7.5’tir. Bu bilgilere göre yukarıdaki grafiğin 2000 yılından sonraki kısmını çiziniz.
Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.
 • Yıllara göre nüfus artış hızı yaş ve cinsiyete göre nüfus oranı ve yıllık okur yazar oranı
 • İllere göre nüfus yıllık ve ortalama nüfus artış hızları tablosu
 • 2007 yılında geçilen sistem
 • TUİK tarafından her yıl yapılır
 •  
 •  Sayfa 114, 115, 116, 117
 •  
 •  

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları 114. Sayfa Cevapları

  – Görselde yaşanan göçün nedenleri neler olabilir? Tartışınız?
  Cevap: İnsanlar doğal afetler, su yetersizliği ve toprakların verimsizleşmesi, eğitim, sağlık, dini nedenler, kültürel farklılıklar, savaş, terör, iç karışıklıklar, toprakların miras yoluyla parçalanması, iş imkanları ve ulaşım gibi nedenlerden dolayı göç etmektedirler.
  – Ülkemizde yaşanan mevsimlik göçlere örnek veriniz. Bu göçün nereden nereye ve nasıl yapıldığını söyleyiniz.
  Cevap: Mevsimlik göçler genellikle tarım, turizm ve inşaat etkinliklerine bağlı olarak yaşanmaktadır. Örneğin; Akdeniz ve Ege sahilleri yaz turizmine bağlı göç almaktadır. Bursa, Kayseri ve Erzurum gibi illerimizde kış mevsiminde kayak turizmi yapıldığı için mevsimlik işçi göçleri olmaktadır. Çukurova’da pamuk, Ege’de zeytin, Karadeniz’de fındık ve çay hasadında mevsimlik işçi göçleri yaşanmaktadır.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları 115. Sayfa Cevapları

  – Haberde gençlerin şehre göç etmesinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.
  Cevap: Şehirlerde eğitim olanakları ve iş imkanları daha iyi olduğu için gençler göç etmiş olabilir. Ayrıca şehirde ulaşım gelişmiştir ve daha etkin bir sosyal hayat vardır.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları 116. Sayfa Cevapları

  ETKİNLİK ZAMANI
  Konu içindeki bilgilerden de yararlanarak aşağıdaki soruları Cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
  1. Göçlerin sonuçlarına örnekler veriniz.
 • Çarpık kentleşme meydana gelir.
 • Göç edilen bölgede çevre kirliliği artar.
 • Göç alan bölgede işsizlik artar.
 • Yoğun göç alan yerlerde altyapı yetersiz kalır.
 • Eğitim ve sağlık kurumları yetersiz kalır.
 • Göç veren bölgede iç gücü açığı oluşur.
Örnek: İstanbul’da eğitim, ulaşım ve iş imkanları gelişmiş olduğu için devamlı göç almaktadır. Ancak bu durum İstanbul’da gecekondulaşma, kurumların insanlara hizmet vermesinde yetersizlik, trafik sorunları ve çevre kirliliği meydana getirmiştir.
2. Beyin göçü, mübadele, mevsimlik işçi ne anlama gelmektedir?
Beyin Göçü: İyi eğitimli ve yetenekli kişilerin kendi ülkesinden bir başka ülkeye göç etmesidir.
Mübadele: Karşılıklı iki veya daha fazlı ülkenin yaptığı antlaşmaların esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının azınlıkta kalan kısmının karşılıklı olarak yer değiştirdiği göç türüdür.
Mevsimlik İşçi: Çalışmanın sadece yılın belirli döneminde sürdüğü iş yerlerinde çalışan kişilerdir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları 117. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI
Metni okuyunuz ve soruları Cevaplayınız.
1. Metindeki göç, hangi göç türündendir? Neden?
Cevap: Metindeki göç zorunlu göçtür. Çünkü, Ali Sabir ve ailesi kendi istekleriyle değil, savaş nedeniyle istemeden göç etmek zorunda kalmıştır.
2. Ali Sabir ve Hasret neden göç etmek zorunda kalmıştır?
Cevap: Ali Sabir ve Hasret Bulgar ve Rus orduları Bosna’ya doğru ilerlediği için göç etmek zorunda kalmıştır.
3. Ali Sabir ve ailesi göç sırasında hangi zorlukları yaşamışlardır?
Cevap: Saraybosna’dan İzmir’e kadar uzun bir yolculuk yapmaları gerekmiştir. Savaş nedeniyle tren yolu yerine daha uzun olan eski yoldan gitmek zorunda kalmışlardır. Yanlarında atları, öküzleri ve yaylı arabaları da götürmeleri gerekmiştir. Ayrıca kedi ve köpeklerine de sahip çıkmaları zor olmuştur.
4. Bu göçün sonuçları nelerdir?
Cevap: Bu göçün sonucunda iş bulma zorluğu yaşanmıştır. Aynı zamanda Ali Sabir ve ailesi psikolojik olarak etkilenmiştir. Bulundukları yerde kültürel farklılıktan dolayı zorluklar yaşamışlardır.

 Sayfa 118, 119, 120, 121

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 118 Cevapları

Aşağıdaki metne göre Kerem ile ailesi neden yurt dışına çıkamamışlardır?
Cevap: Kerem ve ailesi pasaportları olmadığı için yurt dışına çıkamamışlardır.
Yerleşme ve seyahat hakkının yasalarla kısıtlanması durumuna örnekler veriniz.
Cevap: Bir bölgede yerleşim için bina oluşturmak isteniyorsa önce resmi olarak bunun izninin alınması gerekmektedir. İzin verilmediği halde bina yapan kişinin bu yapısı elinden alınır veya yıkılır. Bir kişi herhangi bir suçtan yargılanıyorsa ve bu kişiye yurt dışına çıkma yasağı getirildiyse seyahat etmesi mümkün olmaz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 119 Cevapları

Bir sokağa çıkma yasağı hangi özgürlükleri kısıtlayabilir? Neden?
Cevap: Sokağa çıkma yasağı kişinin çalışma, eğitim görme, sağlık olanaklarından faydalanma ve seyahat etme özgürlüklerini kısıtlayabilir. Çünkü, kişi evinde kalmak zorunda olduğu için bunlardan faydalanamaz.
Haberdeki hangi ifadeler yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığım göstermektedir?
Cevap: “Doğu Guta’da halk hayatta kalmak için saklandığı sığınaklardan çıkmaya korkuyor.” ifadesi yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını göstermektedir.
Savaşın yaşandığı bir yerde hangi hak ve özgürlükler kısıtlanmış olur? Neden?
Cevap: Savaşın yaşandığı bir yerde yerleşme, seyahat etme, eğitim görme, iş hayatına katılma, sağlık imkanlarından yararlanma, barınma gibi haklar ile yaşama hakkı kısıtlanmış olur. Çünkü savaş altında insanlar yaralanıp ölebilir. Bunun dışında herkes can güvenliğini düşündüğü için sosyal yaşamlarını bırakıp bir yerlere sığınmak zorunda kalırlar.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 120 Cevapları

Yasak nedeniyle yayla ve meralara gidemeyen besiciler hangi zorluklarla karşılaşırlar?
Cevap: Besiciler, işlerinden uzaklaştıkları için geçim sıkıntısı yaşarlar. Hayvanlarını yayla ve meralarda besleyemedikleri için gerekli verimi alamazlar. Hayvanlarını ucuza satmak zorunda kalırlar. Beslenemeyen hayvanlar hastalanabilir.
Haberdeki yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına dair ifadelerin altını çiziniz. Habere neden “insanlık dramı” başlığı verilmiş olabilir?
Cevap: “Arakan’da 100.000’den fazla sivilin bugün itibarıyla yerinden edildiğini anlatan Sözcü, 2.000 Arakanlı Müslümanın Myanmar-Bangladeş sınırında mahsur kaldığını, sınırın Bangladeş tarafının hükûmet tarafından kapatıldığını belirtti.” ifadesi yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını gösteriyor. Habere “insanlık dramı” başlığının verilmesinin nedeni Arakanlı Müslümanlara yapılan baskılar ve katliamlardır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 121 Cevapları

Aşağıdaki haberi okuyunuz. Haber ile ilgili sorunun cevabını defterinize yazınız.
46 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı
Amerika Birleşik Devletlerinde 19 yaşındayken 1974’te ömür boyu hapse mahkûm edilen Wil- bert Jones (Vilbırt Cons), 46 yıl sonra masum olduğu ortaya çıkınca özgürlüğüne kavuştu.
Genel ağ haberi, 19 Kasım 2017 (Düzenlenmiştir.)
Sizce haksız yere tutuklanan Wilbert Jones tutukluluk sırasında ve serbest kaldıktan sonra hangi duyguları yaşamıştır?
Cevap: Bence çok üzgün ve umutsuz hissetmiştir. İnsanların birkaç saati bile çok değerlidir. Ancak onun 46 senesi hapiste geçtiği için artık hiçbir hayali ve isteği kalmamış olabilir.
Tabloda belirtilen yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı durumlar hakkında gazete veya genel ağdan haberler bulup tabloya haberin özetini yazınız.
Salgın hastalıklar nedeniyle bir yerleşim yerine giriş ve çıkışların yasaklanması → Çanakkale merkeze bağlı 3 köyde toplam 87 küçük ve büyükbaş hayvanın şap hastalığı nedeniyle öldü. Hayvanların öldüğü 3 köy ile çevresindeki 40 köy, karantina altına alındı. Karantinaya alınan köylere hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. 
Toplumsal baskı → Terör örgütünün zulmü nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli aile, çareyi komşu ülke Türkiye’ye gelmekte buldu. İç savaş ve teröristlerin yaşattığı kötü günleri unutmaları için yıllardır Türkiye’de en iyi şekilde misafir edilen Suriyeliler, topraklarının terörden temizlenmesi için dua ediyor. 
Doğal afet nedeniyle göç etme → Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayımlanan rapora göre 2016 yılında gerçekleşen en büyük 10 göç hareketliliği iklim sebebiyle oldu. Bu göçlerden en çok etkilenen bölgeler Filipinler, Çin ve Hindistan oldu. Bu bölgelerde göç nedenleri nehir taşkınları, sel ve yoğun yağış neden,yle gerçekleşti. 
İzinsiz yapılan bir evin yıkımı → Bodrum’da, imara aykırı bölümleri tespit edilince bu kısımların kaldırılması istenen otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin bulunduğu 19 projede yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Denetimlerden sonra imar planında aykırılıklar bulunduğu tespit edilen birçok projenin inşaatı durduruldu. 
Yurt dışına çıkış yasağı → Rusya’da yurt dışına çıkışına yasak konan vatandaşların sayısı 3 milyon 429 bin kişiyi, nüfusa oranı ise yüzde 3’ü buldu. Rusya Federal İcra Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, nafakada vergi ve kredi borcuna kadar farklı konularda borçlu olan bu kişilerin ülkeyi terk edemeyecekleri sınır kapılarına bildirildi. 

Sayfa 123, 124, 125

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 123 Cevapları

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.
(Y) 1. İnsanların sivil toplum kuruluşlarında çalışma özgürlüğünün olması yerleşmeyi etkileyen etmenlerden biridir. (Sivil toplum kuruluşlarında çalışma gönüllük esasına göre olduğu için doğrudan yerleşime etki etmez.)
(D) 2. Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması nüfusu artıran bir etkendir.
(D) 3. Ülkemizin doğusundaki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği batısına göre daha az olduğundan buradaki nüfus daha azdır.
(Y) 4. Göç herhangi bir neden olmaksızın uzun süre başka bir yerde yaşamak için yapılan yer değiştirme durumudur. (Her göçün bir nedeni vardır. Bu nedenlerden bazıları ekonomik, sağlık, terör gibi nedenlerdir.)
(Y) 5. Anayasaya göre yerleşme hürriyeti hiçbir şekilde kısıtlanamaz. (Anayasa’nın 23. maddesine göre sağlık, güvenlik gibi nedenlerle yerleşme hürriyeti kısıtlanabilir.)
B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.
Cevap: 6. yerleşim, 7. ticaret, 8. ticaret yolları, 9. kent, 10. mübadele, 11. pasaport
6. Nehir kenarları ve deniz kıyıları yerleşim için tercih edilen yerlerdendir.
7. Türkiye nüfus haritasını inceleyen biri ticaret bölgelerinin nerelerde yoğun olduğu bilgisine ulaşabilir.
8. İstanbul’un nüfusunun yoğun olma nedenlerinden biri de ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır.
9. 1980’li yıllardan itibaren kent nüfusu kır nüfusuna göre daha fazla olmaya başlamıştır.
10. Savaş ya da başka nedenlerle ülkeler arası yapılan nüfus değişimine mübadele denir.
11. Yurt dışına çıkmak için pasaport gereklidir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 124 Cevapları

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
( a ) nehir kenarı
( b ) nüfus
( c ) seyahat
( ç ) mülteci
1. ( a ) Yerleşmeyi olumlu etkileyen bir nedendir.
2. ( c ) Eğlenme ve dinlenme amacıyla kısa süreli yer değiştirme durumudur.
3. ( ) Eğitim amaçlı göç eden kişiye denir.
4. ( ç )Yaşadığı ülkeyi terk edip başka bir ülkeye sığınan insanlardır.
5. ( b ) Bir yerde yaşayanların toplam sayısıdır.
Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
13. “Daha siz küçükken kömür madeninde çalışmak için buraya gittim. Bir süre çalışıp bir miktar para kazanınca geri döndüm. Ancak bu böyle sürüp gidemezdi. En iyisi şimdi yaşadığımız Zonguldak’a göçmek ve ailece burada yaşamaktı.”
Yukarıdaki açıklamaya göre Zonguldak ilimizin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Doğal güzellikleri    B) İklimi    C) Yer altı kaynakları    D) Yoğun nüfusu
CevapC
14.Grafiğe göre aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?
A) Hangi yıllar arasındaki artışın diğerlerine göre fazla olduğuna
B) 1990-2000 yılları arasında ülkemizin dışarıdan göç aldığına
C) Yakın geleceğe dair nüfus artışı hakkında tahmin yapmaya
D) Nüfusun en az ve en fazla olduğu yılları tespit etmeye
CevapB

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 125 Cevapları

15. Üniversiteleriyle tanınan bir şehir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Barınma imkânlarından yoksundur. B) Çok sayıda öğrencisi olan bir şehirdir.
C) Eğitim oranı yüksektir. D) Kültürel faaliyetler yaygındır.
CevapA
16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde göç ile ilgili neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Savaş-Insan hakları ihlali
B) Tarımda makineleşmenin artması-Kır-kent nüfus oranının değişmesi
C) Doğal afet yaşanması-Arama kurtarma
D) Doğum oranının ölüm oranından yüksek olması-Nüfusun artması
CevapB
17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi vatandaşın yerleşme ve seyahat özgürlüğünün haksız yere kısıtlanmasına bir örnektir?
A) Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı olmak
B) Salgın hastalık nedeniyle bulunduğu kasabadan çıkamamak
C) işlediği bir suçtan dolayı tutuklanmak
D) Terör baskısı nedeniyle yaylaya gidememek
CevapD
D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
18. Nüfus sayımları neden önemlidir? Açıklayınız.
Cevap: Nüfus sayımı ile birlikte ülkenin genel nüfusu, kadın ve erkek nüfus oranı, okuryazar oranı belirlenir. Böylece eğitim, sağlık, ulaşım gibi alt yapıların nüfus için yeterli olup olmadığı anlaşılır. Ülkenin kalkınması için gereken yatırımlar nüfusa göre yapılandırılır.
19. İnsanlar geçmiş dönemlerde yerleşim yeri olarak nereleri tercih etmişlerdir? Açıklayınız.
Cevap: İnsanlar geçmiş dönemde geçimlerini sağlayabilmek için tarıma elverişli verimli toprakların ve su kaynaklarının bulunduğu, hayvancılığın yapılabileceği güzel meraları yerleşim yeri olarak tercih etmişlerdir.
20. Ülkemiz nüfusunu artıran sebepler nelerdir?
Cevap: Ülkemizin nüfusu doğal yollar ve göç ile artmaktadır. Ülkemiz, eğitim imkanları, sağlık olanakları, turizm ve zorunlu göç için tercih edilen bir ülkedir.
21. Büyük şehirlerin yoğun göç alıyor almasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Büyük şehirlerde iş imkanları küçük şehirlere göre daha fazladır. Ayrıca ulaşım, eğitim, sağlık ve turizm gelişmiştir. Bu nedenle büyük şehirler yoğun göç almaktadır.
E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1. Bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma. (GÖÇ)
2. Konya’nın Çumra ilçesindeki en eski yerleşim yerlerinden biri. (ÇATALHÖYÜK)
3. Sığınmacı, savaş ya da başka nedenlerle başka bir ülkeye sığınanlar. (MÜLTECİ)
4. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları faaliyetlerin tümü. (EKONOMİ)
5. Yurt dışına çıkışta gerekli olan belge. (PASAPORT)
6. Yeryüzünde, sınırları belli geniş ya da küçük bir bölgedeki insanların toplam sayısı. (NÜFUS)
7. Bir yerden bir yere kısa süreliğine gitme. (SEYEHAT)
8. Göç nedenlerinden biri. (DEPREM)
9. Japonya’nın ve dünyanın en kalabalık şehri. (TOKYO)
10. Ülkemizde, nüfus miktarı gibi resmî istatistikleri hazırlayan kurumun kısa adı. (TÜİK)
Diğer sayfalar yükleniyor.. takipte kalınız...
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...