7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Videolu Çözümlü

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Videolu Çözümlü Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

😍😍👇👇👇👇👇


Sayfa 132 Cevapları

 

Çözüm Sende
1) Aşağıdaki denklemlerde bilinmeyenleri bulunuz.
a) x - 3 = -14 => x = -11
b) -27 + x = -20 => x = 7
c) -3n = 17 => n = -17/3
ç) -120 = - 5n => n = 120 / 5 = 24
d) -12 = -p + 9 => p = 12+9 = 21
e) 16 = 25 - 3p => 3p = 25 - 16 => p = 9/3 = 3
2) Aşağıdaki denklemleri çözünüz.
a) 5x - 20 = 0 --> x = 20/5 = 4
b) 22 - 4x = 30 --> x = -8/4 = -2
c) 1 = -3n + 7 --> n = 6/3 = 2
ç) 28 = 50 - 4n --> n = 22/4 = 11/2
d) 4 - 2x = 5x - 17 --> x = 21/7 = 3
e) x + 1 = 3x - 6 --> 2x = 7 --> x = 7/2
3) Aşağıdaki denklemleri çözünüz.
a) 7(x - 3) = 56  --> 7x - 21 = 56 --> 7x = 77 --> x = 77/7 = 11
b) 30 = -5(4 - x) --> 30 = -20 + 5x --> 5x = 50 --> x = 50/5 = 10 
c) 7(m- 8) - 2(m- 2) = -2 --> 7m - 56 - 2m + 4 = -2 --> 5m = 50 --> m = 10 
ç) 5(1 + 3m) + 15 = 8(m+ 6) --> 5 + 15m + 15 = 8m + 48 --> 7m = 28 --> m = 28/7 = 4
4) Bora ve Canan’ın yaptığı çözümlerden hangisi doğrudur? Neden?
x + 13 = 20
x + 13 - 13 = 20 - 13 
x = 7
Bora'nın yaptığı çözüm doğrudur


Sayfa 136 Cevapları

 

 

Çözüm Sende
1) Hangi sayının 2 katının 3 fazlası 37’dir?
2x + 3 = 37
2x + 3 - 3 = 37 - 3
2x = 34
x = 17
2) Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı 45’tir. Bu sayı kaçtır?
5(x - 3) = 45
5x - 15 = 45
5x = 60
x = 12
3) Bir annenin yaşı, dörder yıl arayla doğan 3 çocuğunun yaşları toplamından 10 fazladır. Anne 34 yaşında olduğuna göre en büyük çocuk kaç yaşındadır?
x + x -4 + x - 8 = 3x - 12
Anne 3x - 12 + 10 = 34
3x = 36
x = 12
4) Bir yolcu otobüsünde 44 yolcu vardır. İlk durakta otobüsten evli dört çift inince otobüsteki kadın sayısı, erkek sayısının iki katı oluyor. Buna göre başlangıçta otobüste kaç kadın vardır?
44 - 8 = 36 kişi kalır
Kadın 2x 
Erkek x
3x = 36
x = 12
24 + 4 = 28
5) Seda, Pelin’den 10 yaş küçüktür. 3 yıl sonra, Pelin’in yaşı Seda’nın yaşının 2 katı olacaktır. Seda ve Pelin’in şimdiki yaşlarını bulunuz.
Seda’nın yaşını = S
Pelin’in yaşını = P ile gösterelim.
Seda, Pelin’den 10 yaş küçüktür.
S = P – 10 olur.
3 yıl sonra, Pelin’in yaşı Seda’nın yaşının 2 katı olacaktır.
(P + 3) = 2 x (S + 3) olur.
(P + 3) = 2 x (S + 3) >> Burada S görülen yere P – 10 yazılır.

(P + 3) = 2 x (P – 10 + 3)
P + 3 = 2 x (P – 7)
P + 3 = 2P – 14
14 + 3 = 2P – P
P = 17 olur.

S = P – 10

S = 17 – 10
S = 7 olur.
6) Bir ABC üçgeninin iç açılarından B açısının ölçüsü, C açısının ölçüsünün 3 katı; A açısının ölçüsü de B açısının ölçüsünün 2 katıdır. Buna göre üçgenin iç açılarının ölçülerini bulunuz.
6x + 3x + x = 180
10x = 180
x = 18
s(A) = 6 . 18 = 108
s(B) = 3 . 18 = 54
s(C) = 18
7) Bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 38 cm’dir. Dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 3 katından 1 eksiktir. Bu dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulunuz.
Kısa kenar x
Uzun kenar 3x - 1
Ç = 2 (3x - 1 + x)
Ç = 6x - 2 + 2x
Ç = 8x - 2
8x - 2 = 38
x = 40/8
x = 5
Kısa kenar 5
Uzun kenar 3x - 1 = 3 . 5 - 1 = 14 
8) Bir kutuda deste ve düzine olarak paketlenmiş 19 paket silgi vardır. Kutudaki toplam silgi sayısı 208 olduğuna göre düzineli paket sayısı kaçtır?
Deste x
Düzine 19 - x
10x + 12 (19 - x) = 208
228 - 2x = 208
20 = 2x 
x = 10 deste
19 - 10 = 9 düzineli paket
9) Cem’in bilyelerinin sayısı, Metin’in bilyelerinin sayısının 3 eksiğinin 6 katına eşittir. Cem’in bilyelerinin sayısı 75’ten az olduğuna göre Metin’in en çok kaç bilyesi olabilir?
Cem 6(x -3)
Metin x
6x - 18 < 75
6x < 93
x = 15 bilyesi var 
10) Motosiklet ve otomobillerin bulunduğu bir park yerinde toplam 19 araç vardır. Bu park yerindeki toplam tekerlek sayısı 50’den az, 20’den fazla olduğuna göre park yerinde kaç tane motosiklet olabilir?
Motorsiklet 19 - x
Otomobil x
2 (19 - x) + 4x 
38 - 2x + 4x
38 + 2x
20 < 38 + 2x < 50
x en fazla 4 olabilir
19 - 4 = 15 tane motor vardır
11) Bir matematik öğretmeni sınıfta bir oyun oynar ve bu oyunun kuralları aşağıdaki gibidir:
• Öğrenciler akıllarından bir sayı tutar. Bu sayıya, sayının bir fazlasını ekler. Sonuca 15 ilave eder.
Çıkan sayıyı ikiye bölüp sonuçtan, ilk başta tuttuğu sayıyı çıkarır.
• Öğretmen öğrencilere sonucu sorar ve öğrencilerin hepsi sonucun 8 olduğunu söyler.
Buna göre öğretmen her defasında nasıl aynı sonucu bulmuştur? Açıklayınız.
x --> x + 1 --> x + 16 / 2 = x


Sayfa 137-138 Cevapları

 

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1) Yanda verilen çokgenin çevre uzunluğunu bulunuz.
4x - 3 + 2x + 2 + x + 1 + 5x + 2 + 2x -1 = 14x + 1
2- Yanda verilen görselde gerekli işlemleri yaparak A’nın değerini bulunuz.
5m+ 3 - m- 4 = 4m + 7
4m- 3 - 4m+ 9 = 6
(4m + 7) . (6) = 24m + 42
3) Uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 2 katından 3 metre fazla olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenarı x metredir.
Bu bahçenin çevresinin kaç metre olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x + 3 B) 6x + 6 C) 6x - 6 D) 4x + 4
Ç = 2 (3x +3) = 6x + 6
4) Betül Hanım’ın (10x + 20) TL’si vardır. 3 çocuğunun her birine (2x + 4) TL veren Betül Hanım’a kaç TL kalır?
3 (2x + 4) =6x + 12
10x + 20 - (6x + 12) = 4x + 8 TL kalır
  
5) Kilosu (2x + 3) TL olan elmadan 3 kg, kilosu (3x + 1) TL olan armuttan 4 kg alan Arif Bey manava kaç TL öder?
3(2x + 3) + 4(3x + 1)
6x + 9 + 12x + 4
18x + 13 TL öder
6) Derece Fahrenhayt’ı (oF), derece Celcius’a (oC) çevirmek için (oF-32) . 5/9 = oC formülü kullanılır. 50 oF ’ın kaç oC olduğunu bulunuz.
(50 -32) . 5/9 = 18 . 5/9 = 10 oC olur
7) Yukarıda verilen örüntü, aynı şekilde devam ettirildiğine göre
a) Örüntünün genel kuralını bulunuz. // 4n -3
b) Örüntünün 17. adımındaki daire sayısını bulunuz // 4 . 17 - 3 = 65
8) Aşağıdaki örüntünün genel kuralını yazınız.
7n - 2
9) Yeni açılan bir şirketin haftalık kazancı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu şirketin kazancının tablodaki gibi devam ettiği düşünülürse şirketin 22. haftadaki kazancı kaç TL olur?
7 . 22 - 2 = 154 - 2 = 152
10) Sabit artan ve genel kuralı 4n - 3 olan örüntünün 70. terimi kaçtır?
4 . 70 - 3 = 277
11) Sabit artan ve genel kuralı 5n + 13 olan örüntünün 200. terimi 196. teriminden kaç fazladır?
5n + 13 = 5 . 200 + 13 = 1013
5n + 13 = 5 . 196 + 13 = 993
1013 - 993 = 20
12) 5a + ☐ + 8 = 5a + 3 ifadesinin doğru olabilmesi için ☐ yerine hangi sayı yazılmalıdır?
☐ = -5
13) “Bir sayının 5 katının 4 eksiği, aynı sayının 12 fazlasına eşittir.” ifadesine ait denklemi yazınız.
5x - 4 = x + 12
14) Beyaz eşya mağazasına giden Mehmet Bey, bir ütü ve bir buzdolabı alacaktır. Buzdolabının fiyatı ütünün fiyatının 15 katından 150 lira fazladır. Ütünün fiyatı 280 lira olduğuna göre, Mehmet Bey mağazaya kaç lira ödeyecektir?
A) 3500 B) 4480 C) 4760 D) 4860
280 . 15 + 150 = 4200 Buzdolabı
4200 + 280 = 4480 
15) Cansu 8, Berkay 34 yaşındadır. Kaç yıl sonra Berkay’ın yaşı, Cansu’nun yaşının 3 katı olur?
34 + x = (8 + x) 3 => 34 +x = 24 + 3x => 2x = 10 => x = 5 yıl sonra 
16) Bir karenin her bir kenarının uzunluğu 6 cm arttırıldığında karenin çevresinin uzunluğu 96 cm oluyor. Karenin ilk durumdaki bir kenar uzunluğu kaçtır?
4(x + 6) = 96
4x + 24 = 96
4x = 72
x = 18
18 - 6 = 12 cm
17) Bir ip 12 eş parçaya ayrılıyor. İp 8 parçaya ayrılsaydı her parça 7 cm daha uzun olacaktı. Buna göre ipin uzunluğu kaç cm’dir?
x/12 + 7 = x/8
x/8 - x/12 = 7
3x - 2x / 24 = 7
x / 24 = 7 
x = 168 cm
18) Bir kampta 3 kişilik ve 4 kişilik 13 çadır bulunmaktadır. Kampta 44 kişi olduğuna göre 3 kişilik çadır sayısı kaçtır?
3 kişi 13 -x
4 kişi x olsun
3(13 - x) + 4x = 44
39 - 3x + 4x = 44
x = 5
19) Bir şirkette çalışan Burcu’ya arkadaşları doğum günü hediyesi almak için kişi başına 8 TL toplamayı kararlaştırıyorlar. Burcu’nun 3 yakın arkadaşı özel bir hediye alacaklarından topluca alınan hediyeye
katılmaktan vazgeçiyorlar. Bu durumda hediye için kişi başına 10 TL toplanması gerekmektedir. Buna göre alınan hediye kaç TL’dir?
8x = (x - 3) . 10
8x = 10x - 30
2x = 30
x = 15 kişi
15 . 8 = 120 TL


Sayfa 142 Cevapları

 

 

HATIRLAYALIM
1) Aşağıda verilen tabloya göre soruları yanıtlayınız.
a) 7-D sınıfındaki kız öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı // 14/30
b) 7-B sınıfındaki öğrenci sayısının 7-C sınıfındaki kız öğrenci sayısına oranı // 10/30
c) Toplam kız öğrenci sayısının toplam erkek öğrenci sayısına oranı // 54/55
ç) 7-A sınıfındaki kız öğrenci sayısının 7-C sınıfındaki erkek öğrenci sayısına oranı // 12/16
2) Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Rasyonel SayıOndalık GösterimPaydası 100 Olan
Rasyonel Sayı
Yüzdelik
Gösterim
20/1000,2020/100%20
35/1000,3535/100%35
3/40,7575/100%75
74/1000,7474/100%74
6/150,4040/100%40
3) Boyalı bölgeyi yüzdelik olarak bulup % sembolü ile ifade ediniz.
7/100
4) Aşağıda verilen problemleri çözünüz.
a) 20 çikolatanın 7’sini yiyen Kadir, çikolataların yüzde kaçını yemiştir? // 7/20 = 35/100 = %35
b) Aşağıdaki kutuda sarı bilye sayısı tüm bilyelerin yüzde kaçıdır? // 3/10 = 30/100 = %30


Sayfa 145 Cevapları

 

Çözüm Sende
1) 5 litre zeytinyağının fiyatı 95 TL’dir. 1 litre zeytinyağı kaç TL’dir?
95 : 5 = 19 TL
2) 120 km’lik yolda 8 litre benzin tüketen bir araç, 1 litre benzinle kaç km yol gider?
120 : 8 = 15 km
3) Markete deterjan almaya giden Rasim, aynı marka deterjanın farklı kilogramlarda paketlenerek üç ayrı seçenekle satışa sunulduğunu görmüştür. Rasim, aşağıdaki seçeneklerden hangisini alırsa daha ekonomik bir alışveriş yapar?
A seçeneği: 3 kg’lık paket 10 TL --> 10/3 = 3,3 TL 
B seçeneği: 5 kg’lık paket 17 TL  --> 17/5 = 3,4 TL
C seçeneği: 2 kg’lık paket 7 TL -->  7/2 = 3,5 TL
A seçeneği daha eknomik olur
4) Yandaki tablo A marka çikolatanın üç farklı marketteki fiyatlarını göstermektedir.
Hangi marketteki çikolatanın fiyatı daha uygundur?
A Marka Çikolata
X MarketY MarketZ Market
48’li paket ₺2460’lı paket ₺2750’li paket ₺21
24/48 = 0,5 TL27/60 = 0,45 TL21/50 = 0,42 TL
Z Marketteki fiyat daha uygundur


Sayfa 148 Cevapları

 

Çözüm Sende
1) Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 4/5’tir. Bu sınıfta 15 erkek öğrenci olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?
4/5 = 4 . 3 / 5 . 3 = 12/15 --> 12 kız 15 erkek öğrenci 12 + 15 = 27 öğrenci
2) Aşağıdaki eşitliklerde bilinmeyenleri bulunuz.
a) 8/5 = 40/A => A = 40 . 5 / 8 = 25
b) 12/15 = 4/B => B = 4 . 15 / 12 = 5
c) 3/4 = x + 4 /36 => 3/4 = 3 .9 / 4 .9 => 3/4 = 27/36 => x + 4 = 27 => x = 23
3) 4 litre benzin 25 TL olduğuna göre 16 litre benzinin fiyatını bulunuz.
4      25
16    x
-----------
4x = 25 . 16
4x = 400
x = 100 TL
4) Nesrin, bahçede arkadaşının boyunu 150 cm, gölgesini 40 cm olarak ölçüyor. Bahçedeki selvi ağacının uzunluğunu da merak eden Nesrin, boy ve gölge arasındaki ilişkiden yararlanarak selvinin uzunluğunu hesaplamak istemektedir. Selvinin gölgesini 160 cm olarak ölçen Nesrin, bu hesaplama için nasıl bir yol izlemelidir?
Boy --> 150
Gölge --> 40
150/40 = 15/4 = 15 . 40 / 4 . 40 = 600/160
600 Selvi ağacı
160 Selvi ağacı gölgesi
 
5) A ve B şehirleri arası 250 km’dir. Bu iki şehir arası, haritada 2,5 cm olarak çizildiğine göre haritanın
ölçeğini bulunuz.
2,5 / 25000000 = 1/10000000
6) A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 60 km olup haritada 2,5 cm olarak ölçülmüştür. Buna göre aynı haritada aralarındaki uzunluk 4 cm olarak ölçülen C ve D şehirleri arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?
2,5/6000000 = 4/ gerçek uzaklık
Gerçek uzaklık 9600000 cm = 9,6 km
7) 1/1 000 000 ölçekli bir haritada iki şehir arası uzunluk 8 cm’dir. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?
1/1000000 = 8/Gerçek uzaklık
Gerçek uzaklık = 8000000 cm = 8 km
8) Okulun krokisini çizen Metin, krokide bahçe kapısı ile giriş kapısının arasını 6,5 cm olarak almıştır.
Gerçekte bu mesafe 260 m olduğuna göre krokinin ölçeğini bulunuz.
6,5/26000 = 65/260000 = 1/4000


Sayfa 152 Cevapları

 

Çözüm Sende
1) Aşağıdaki oran çiftlerinden hangileri orantı oluşturmaktadır?
a) 3 . 24 = 9 . 8 => 72 = 72
b) 56/140 ≠ 2/7 
c) 36 / 9 = 20 / 5 => 4/1 = 4/1
ç) 6/5 ≠ 2/3
2) Aşağıdaki orantılarda bilinmeyenleri bulunuz.
a) 4/a = 24/36 => 4 . 36 = 24a => a = 6
b) x + 7 / 28 = 5/10 => 10x + 70  = 140 => 10x = 70 => x = 7 
c) 0,2/5 = m / 35 => 1/25 = m/35 => 35 = 25m => 3 = 35/25 = 7/5
ç) 3/8 = 12/y+2 => 3y + 6 = 96 => 3y = 90 => y = 30
3) Bir sürüdeki kuzu sayısının koyun sayısına oranı 5/8 ’dir. Bu sürüde 40 kuzu olduğuna göre sürüde kaç koyun vardır?
5/8 = 40/x => 5x = 320 => x = 80
4) Aylin’in boyunun Selma’nın boyuna oranı 25/27 ’dir. Aylin, Selma’dan 12 cm kısa olduğuna göre Selma’nın boyu kaç cm’dir?
25/27 = x - 12 / x 
25x = 27x - 324
2x = 324
x = 162 cm

Sayfa 159 Cevapları

 


Çözüm Sende
1) Aşağıdaki etiketleri üst satırda verilen bilgilere göre doldurunuz.
1 kutu boya ile 15 m2 duvar boyanabiliyor.
Kutu (adet)Duvar (m2)
2 
345
7105
9135
3 kg fıstığın fiyatı 108 TL’dir.
Fıstık (kg)Fiyat (TL)
136
272
5180
2) Yanda verilen tablo, 1 ton atık ile kazanılabilecekleri ifade etmektedir. Tabloya göre
a) 1,5 ton atık camın değerlendirilmesi ile kaç litre petrol tasarrufu sağlanabilir?
1 ton 100
1,5     x
----------
x = 150 lt

b) 2,5 ton atık plastiğin değerlendirilmesi ile elde edilecek enerji tasarrufu kaç kilowatt saattir?
1 ton     1400
2,5 ton   x
-----
x = 3500

c) 340 tane çam ağacını kurtarmamız için değerlendirmemiz gereken atık kâğıt miktarı kaç tondur?
1 ton 17 ağacı
x ton  340 ağacı
------------
17x = 340
x = 20 ton
3) 9 kg kayısıdan 4 kg kuru kayısı elde edilmektedir. Buna göre 48 kg kuru kayısı elde etmek için kaç kg kayısı kurutmak gerekir?
4/9 = 48/x 
4x = 432
x = 108 kg kaysı kurutmak gerekir
4) Kilosu 35 TL olan baklavadan 600 gram alan Asiye teyze kaç TL öder?
1000  35
600   x
----
1000x = 21000
x = 21 TL öder
5) Küresel ısınmanın etkisiyle kutuplardaki buzullar eridiğinden okyanuslardaki su seviyesi her yıl 2,5 mm yükselmektedir. Su seviyesindeki yükselişin bu şekilde devam edeceği düşünülürse 5 yıl sonra okyanuslardaki su seviyesi kaç mm yükselir?
1 yıl    2,5 mm
5 yıl    x
---------------
x = 12,5 mm
6) x sayısı, y - 1 ile doğru orantılıdır.
x = 8 iken y = 6 ise x = 24 iken y = ?
7) 75 tane ceviz, iki çocuğa 2 ve 3 ile doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Çocuklara kaçar tane ceviz düşer?
8) Bir okul kantinindeki sade süt paketlerinin sayısının çikolatalı süt paketlerinin sayısına oranı 7/5 ’tir.
Kantindeki toplam sade ve çikolatalı süt paketleri sayısı 200 ile 300 arasındadır. Buna göre kantinde kaç tane sade süt paketi olabilir?


Sayfa 165 Cevapları

 

 

 

 

DİĞER SAYFALARIN CEVABI YÜKLENECEKTİR, EKSİK SAYFALARI SAĞ ÜSTTEN BİLDİREBİLİRSİNİZ...

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...