9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

2019 2020 eğitim öğretim yılı 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları
Cevap anahtarı

Aşağıdaki Sayfa numaralarına tıklayarak istediğiniz cevaplara ulaşabilirsiniz.

👇👇👇👇👇

Sayfa 87 Cevapları

ALIŞTIRMALAR
1. 6/5 sayısının N,Z,Z+,Z-,Q,Q',Q+,Q-,R,R+,R- sembolleri ile gösterilen sayı kümelerinin hangilerinin elemanı olduğunu bulunuz.
Cevap--> Q, Q, R, R+
2. x ve y birer tam sayı olmak üzere 
(D) a) x2 + y3 
(Y) b) x/y
(D) c) -4 . x3 . y5
(Y) ç) √ x . y - 6
(D) d) xy
ifadelerinden hangilerinin daima bir rasyonel sayı belirttiğini bulunuz.
3. 3. m ve n birer pozitif tam sayı olmak üzere 2m + 3n = 25 eşitliğini sağlayan n sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamını bulunuz.
En büyük m = 2 için
2m + 3n = 25 -> 2 . 2 + 3n = 25 -> 3n = 25 - 4
n = 21 / 3 = 7 
En küçük m = 11 için
2m + 3n = 25 -> 2 . 11 + 3n = 25 -> 3n = 25 - 22
n = 3 / 3 = 1 
4. a, b, c birer negatif tam sayı olmak üzere
a . b = 24
b . c = 30 ise a + b + c toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz.
En küçük
a = -24
b = -1 
c = -30
a + b + c = -24 + (-1) + (-30) = -55
 
En büyük
a = -4
b = -6 
c = -5
a + b + c = -4 + (-6) + (-5) = -15
5. a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere a + b + c = 18 ise a . b . c ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz.
En küçük
a = 0
b = 0 
c = 18
a . b . c = 0 . 0 . 18 = 0
 
En büyük
a = 6
b = 6 
c = 6
a . b . c = 6 . 6 . 6 = 216
6. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere a . b . c = 75 ise a + b + c ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz.
En küçük
a = -75
b = -1
c = 1
a + b + c = -75 + (-1) + 1 = -75
 
En büyük
a = 75
b = 1
c = 1
a + b + c = 75 + 1 + 1 = 77
7. x ve y sayıları birer gerçek sayı olmak üzere x + y = 7 ise x ∙ y ifadesinin alabileceği en büyük değeri bulunuz.
x = 7/2
y = 7/2
x . y = 7/2 . 7/2 
x . y = 49 / 4
8. a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere a + 2b + 3c ifadesinin alabileceği en küçük değeri bulunuz.
a = 3
b = 2
c = 1
a + 2b + 3c = 3 + 2.2 + 3.1 = 3 + 4 + 3 = 10
9. a ve b tam sayılar olmak üzere a . b = 6 denklemini sağlayan kaç tane (a , b) sıralı ikilisi olduğunu bulunuz.
(a,b) = (1,6), (6,1), (3,2), (2,3), (-1,-6), (-6,-1), (-3,-2), (-2,-3)
Toplam 8
10. a ve b birer tam sayı olmak üzere (a + 3)  2 + (b – 5)  7 ifadesinin bir rasyonel sayı belirtebilmesi için a ∙ b değerini bulunuz.
a + 3 = 0 --> a = -3
b - 5 = 0 --> b = 5
a . b = -3 . 5 = -15
 

Sayfa 104-105 Cevabı

 

ALIŞTIRMALAR

1. 8'e , 12'ye ve 20'ye bölünebilen 600 den küçük, en büyük pozitif tam sayısını bulunuz.
8 e , 12 ye ve 20 ye bölünebilen sayıyı bulabilmek için bu sayıların en küçük ortak katını (ekok) bulmamız gerekir.

Ekoku dosyadaki şekilde bulabiliriz.
Gösterilen şekilde ekok 120 olarak bulunur.
600 den küçük denildiği için 120 nin 600 den küçük katlarına bakmalıyız.

120, 240, 360,480 ve 600 diye devam ederken 600 den küçük olarak en büyük 480 sayısı bulunur.

Cevap 480 dir.
 
8  12   20  | 2
4   6    10  | 2
2  3    5     | 2
1   3   5     | 3
    1   5      | 5
        1
120 x 4 = 480
2. 156 ve 442 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayının rakamları toplamını bulunuz.
Ortak bölenler iki türlüdür.Ebob ve Ekok olmak üzere iki gruba ayrılır.Ebob demek ''b '' harfi ile en büyük böleni çağrıştırmaktadır.Ekok ise '' k '' harfi ile en küçük böleni çağrıştırmaktadır.

Ortak bölenlerini EBOB ile bulabiliriz.Ebob,her ikisininde ortak böleni olmasıdır.

442  156 / 2*
221   78 / 2
221   39 / 3
221   13/ 13*
17     1 /17
1


(156, 442) ebob = 2 . 13 = 26 Ebob '' 26 '' sayımızın rakamlarının toplamı : 2+6 =8 olur.
3. Bir çiçekçi güllerini üçerli, beşerli ve sekizerli saydığında her defasında 2 gül artmaktadır. Gül sayısı 200 den fazla olduğuna göre bu çiçekçinin en az kaç gülünün olduğunu bulunuz.
Soruyu çözebilmemiz için öncelikle 3, 5 ve 8 in en küçük ortak katını bulmamız gerekiyor. O halde:

3x5x8=120 (sayılar aralarında asal olduğu için direkt çarptık)

120 sayısı 3, 5 ve 8 ile tam bölünen en küçük sayıdır. Soruda 3, 5 ve 8 ile bölümünden kalanın 2 olması gerektiği verilmiş. O halde bu sayıya 2 ekleyelim:

120+2=122 ==> Güllerin 200'den fazla olması gerekiyor. 122 sayısına 120 eklersek hem güller 200 den fazla olur hem de 3, 5 ve 8 ile bölümünden 2 kalma şartı korunmuş olur. O halde:

122+120=242

Çiçekçinin en az 242 gülü vardır.
4. a, b, c sayıları birer doğal sayıdır. K = 3a + 1 = 4b + 2 = 5c + 3 olduğuna göre K nin en küçük değerini bulunuz.

5. Boyları 120 cm, 135 cm ve 180 cm olan üç demir çubuk eşit büyüklükte ve artmayacak şekilde parçalara ayrılacaktır. Bu iş için en az kaç kesim yapılması gerektiğini bulunuz (Çubuklar ayrı ayrı kesilecektir).
büyük parçalardan küçük parçalara bölünme işlemi olduğu için ebob sorusudur (120,135,180)ebob=
120 135 180 | 2
60    135  90 | 2
30    135  45 | 2
15     135  45| 3 +
5     45     15 | 3
5     15       5 | 3
5     5      5    | 5 +
1     1      1                  ise EBOB(120,135,180)=15 deriz
çubuklar ayrı ayrı kesilecek ise hepsine ayrı işlem yapılmalıdır.

1. ÇUBUK (120)
120/15 = 8 8 PARÇAYI KESMEK İÇİN 7 KESİM YAPILIR

2. ÇUBUK (135)
135/15 = 9 9 PARÇAYI KESMEK İÇİN 8 KESİM YAPILIR

3. ÇUBUK (180)
180/15 = 12 12 PARÇAYI KESMEK İÇİN 11 KESİM YAPILIR

7+8+11= 26 kesim yapılır.
6. Boyutları 4 cm, 5 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasından en az kaç tanesi yan yana ve üst üste getirilirse bir küp oluşur? Bulunuz.
Öncelikle küp oluşturmak için bütün kenarların eşit olması gerekiyor. En az dikdörtgen prizma kullanarak dediği için:

4, 5 ve 6 nın en küçük ortak katını bulmamız gerekiyor:

4 5 ve 6 'nın en küçük ortak katı 60'tır. O halde:

60/4=15
60/5=12
60/6=10

10+12+15=37 tane kullanarak bir küp oluşturabiliriz.
7. A, B, C firmaları Yozgat İstanbul arasında sırasıyla 3 günde, 4 günde ve 5 günde bir sefer düzenliyor. Bu firmalar birlikte ilk seferlerine başladıktan kaç gün sonra 2. kez birlikte tekrar sefere çıkacaklarını bulunuz.
EKOK(3,4,5) = 60
1. kez 60 gün sonra
2. kez 120 gün sonra birlikte sefere çıkarlar
8. Doğum gününü kutlayan Senem, boyutları 24 cm, 30 cm ve 36 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki doğum günü pastasını eşit büyüklükte, küp biçiminde ve hiç artmamak şartıyla en az kaç arkadaşına paylaştırabileceğini
bulunuz.


 

9. Sınıf Meb Matematik 108 Cevabı

 

1. 14 Aralık 2017 Perşembe günü olduğuna göre 14 Aralık 2018 tarihinin hangi gün olacağını bulunuz (2017 ve 2018 yılı 365 gündür.).
2. Üniversite sınavına hazırlanan İbrahim 10 günde bir deneme sınavı çözmektedir. İlk denemesini pazar günü çözen İbrahim, 12. denemesini hangi
gün çözeceğini bulunuz.
3. Yukarıdaki şekilde bulunan 6 lamba , A – B – C – D – E – F – E – D – C – B – A – B – … sırasıyla yanıp sönmektedir. Buna göre bu döngüde 987. sırada yanacak olan lambanın hangi harfle gösterildiğini bulunuz.
4. Bir belediye doğrusal bir yol boyunca orta refüj çalışmasını aşağıdaki gibi yapmıştır.
• Yol boyunca otuzar metre aralıklarla çukurlar açılmıştır.
• Her çukura ağaç ya da aydınlatma lambası dikilmiştir.
• Her 5 ağaç arasına bir aydınlatma lambası dikilmiştir.
Evlerinin önünde aydınlatma lambası olan Gülnaz evden çıkıp bu yol boyunca ilerleyerek okuluna gitmiş ve okulun önünde de aydınlatma lambası
görerek okuluna ulaşmıştır. Yol boyunca 23 tane aydınlatma lambası gördüğüne göre Gülnaz’ın evinin okuluna uzaklığının kaç metre olduğunu bulunuz.

 

 

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...