Bir beherglasta bulunan ve su olduğu söylenen bir sıvı kesinlikle içilmez

5. Aşağıdaki cümlelerin sonundaki kutucuklara ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.


a. Bir beherglasta bulunan ve su olduğu söylenen bir sıvı kesinlikle içilmez. D

b. Asit üzerine su eklendiğinde aşırı ısı enerjisi çıktığından sıçrama veya patlama oluşur.

c. Klor gazı, sarin gazı, kurşun ve cıva gibi ağır metaller yakıcı maddeler sınıfındadır. Y

ç. Kandaki hemoglobin proteininin belirli bir değerin altında olması anemi hastalığını
oluşturur. D

d. Katı - sıvı heterojen karışımlarının ayrılmasını sağlayan cam malzeme ayırma hunisidir. Y


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...