İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik kavramları

3. İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik kavramlarını araştırınız.

Atomla İlgili Tanımlar

İZOTOP
Çoğunlukla bir elementin atomlarının tamamı aynı kütleye sahip değildir. Bir elementin atomlarının tamamında proton sayısı aynıdır. Atom kütlesi hesaplamalarında elektronların kütlesi ihmal edilir. Bunun için aynı element atomlarındaki kütle farkı nötron sayısından kaynaklanır. Atom numaraları aynı ancak kütle numaraları farklı olan atomlara izotop adı verilir. İzotop atomlarda proton sayıları aynı ancak nötron sayısı farkından dolayı kütle numaraları farklıdır.

İZOTON
Proton sayıları farklı, nötron sayıları aynı olan atomlara izoton atomlar denir. İzoton atomlarda kimlik, kimyasal ve fiziksel özellikler farklıdır. Proton sayıları (atom numarası) farklı olan sodyum (Na) ve magnezyum (Mg) atomlarının aşağıda verilen örnekleri birbirinin izotonudur.

İZOBAR
Proton ve nötron sayıları farklı, kütle numaraları aynı olan atomlara izobar atomlar denir. İzobar atomlar, izoton atomlar gibi farklı atom çekirdekleri içerdiklerinden kimlik, kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.

İZOELEKTRONİK
Atom numaraları farklı, elektron sayıları ve bu elektronların yörüngelerdeki dağılımları aynı olan taneciklere izoelektronik tanecikler denir. Atom numarası 20’ye kadar olan elementlerde elektron sayıları eşit olan atomların elektronlarının yörüngelerindeki dağılımları da aynıdır. Proton sayıları (atom numaraları) farklı olan alüminyum (AI) ve oksijen (O) atomlarının aşağıda verilen iyonları birbirinin izoelektroniğidir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...