Simyacıların çalışmaları sistematik bir bilgi birikimi içerir mi?

 Simyacıların çalışmaları sistematik bir bilgi birikimi içerir mi?

B) Aşağıdaki cümlelerin sonundaki kutucuklara ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. 1000 mL değerine kadar sıvıların yaklaşık hacimlerinin ölçülmesinde kullanılan derecelendirilmiş silindir kap mezürdür. D

2. Kütle ölçümleri ile yapılan analitik incelemeye volumetrik analiz denir. Y

3. H, O, Sn, Fe, Cr maddeleri tek cins atom içerdiğinden element yapısındadır. D

4. Simyacıların çalışmaları sistematik bir bilgi birikimi içermez ve teorik bir temele dayanmaz. D

5. Sönmemiş kireç yaygın adı ile bilinen maddenin kimyasal formülü CaCO3’tır. Y

6. Na+, Mg2+ ve Ca2+ iyonlarının insan vücudunda önemli görevleri vardır. D

7. Hemoglobin kandaki oksijen ve karbon dioksit taşınmasında görev alan bir proteindir. D

8. Gama (γ) ışınlarına maruz kalındığında yapılacak uygulamalar ışımanın kaynağından uzaklaşıp tıbbi destek almaktır. D

9. Bir şişedeki asidin seyreltilmesi için üzerine yavaş yavaş ve karıştırarak su eklenmelidir. Y

10. Polimerler çok sayıda molekülün kimyasal bağlar ile birbirine bağlandığı yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. D
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...